Byla 2A-2257-798/2011
Dėl drausminių nuobaudų panaikinimo ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Rudzinsko (pranešėjas), kolegijos teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Vytauto Zeliankos, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovui R. Ž. ir jo atstovui advokatui Zigmantui Benečiui, atsakovo UAB „Unipakas“ atstovams advokatui Valteriui Aleknai, A. M.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėję atsakovo UAB „Unipakas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. Ž. ieškinį atsakovui UAB „Unipakas“ dėl drausminių nuobaudų panaikinimo ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

3Ieškovas R. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Unipakas“, prašydamas pripažinti 2010-08-11 įsakymą Nr. ( - ) neteisėtu, pripažinti neteisėtai atleistu iš darbo, negrąžinti į pirmesnį darbą, nes bus sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, priteisti vieno mėnesio vidutinį darbo užmokestį 2100 Lt ir vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos 2010-09-27 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 25 000 Lt neturtinę žalą. Nurodė, kad nuo 2007 metų liepos mėnesio dirbo pas atsakovą vairuotoju. 2010-09-27 atsakovo UAB „Unipakas” vadovo A. M. įsakymu buvo atleistas iš pareigų nuo 2010-09-28 pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. Pažymi, kad drausminės nuobaudos yra skirtos nepagrįstai ir pažeidžiant DK reikalavimus. 2010-03-10 buvo įspėtas priimant siuntas iš siuntėjų atkreipti dėmesį į jų įpakavimą. Kilus bent kokiems neaiškumams nedelsiant informuoti logistikos vadybininką. Šis įspėjimas laikytinas darbine instrukcija vartotojams, o ne drausmine nuobauda, kurios pagrindu galima atleisti iš darbo. 2010-06-01 pareikšta pastaba dėl nepristatytos siuntos. Siunta buvo pristatyta pavėluotai esant kaltei, tačiau atsakovas jokių nuostolių dėl to nepatyrė. 2010-08-11 įsakymas Nr. ( - ) nelaikytinas drausmine nuobauda, yra nepagrįstas ir neteisėtas. Darbo metu vežant krovinį skilo automobilio aušinimo radiatorius. Šis įvykis nesusijęs su darbine veikla, kaltės dėl jo nėra. Krovinio iškrovimo metu buvo pastebėtas įbrėžimas. Kaltės dėl šio įbrėžimo nėra, todėl minėtas aktas negali būti priežastis atleisti iš darbo. Įspėjimas, įsakymai ir aktas buvo tik pretekstas atleisti iš darbo. Pažymi, kad kreipėsi į atsakovo vadovą dėl darbo ginčų komisijos sudarymo, tačiau buvo atleistas iš darbo. 2010-03-10 įspėjimas nėra laikomas drausmine nuobauda, įsakymu Nr. ( - ) yra skirta pastaba už mažareikšmę veiką, 2010-09-20 įsakymas Nr. ( - ) yra neteisėtas ir nelaikytinas drausmine nuobauda. Neteisėtu atleidimu iš darbo buvo pažemintas ir įžeistas. Atleidimas iš darbo už mažareikšmius pažeidimus, kurie būna kiekviename darbe, įžeidė ir pažemino pažįstamų, artimųjų rate, pablogėjo reputacija, sveikata, kankino nemiga, depresija. Teko kreiptis į medikus dėl emocinio, dvasinio streso.

4Atsakovas UAB „Unipakas” pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškinį. Nurodė, kad 2005 m. gegužės 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) buvo patvirtintos UAB „UNIPAKAS” darbo tvarkos taisyklės. Šių taisyklių 13.3-13.4 punktuose nurodyta, kad už darbo drausmės pažeidimus įmonės vadovas gali skirti šias drausmines nuobaudas – pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo. Nuobaudos skyrimas priklauso nuo darbo drausmės pažeidimo sunkumo, atsiradusių pasekmių, darbuotojo kaltės, aplinkybių, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas ir t.t. Pagal darbo tvarkos taisyklių 13.10 punktą įmonės vadovas gali pareikšti ir žodinę pastabą, gavus tris žodines pastabas gali būti skiriama drausminė nuobauda. Su darbo tvarkos taisyklėmis ieškovas buvo supažindintas. 2010 m. kovo 5 d. buvo vykdomas siuntos gabenimas iš UAB „Prekybos namai DWK”, esančios ( - ) į UAB „Stevija”, esančią ( - ). Siuntos gabenimo metu, kurią gabeno ieškovas buvo pastebėta praplėšta pakuotė ir dingo raudonos spalvos fotoaparatas M 340. Dėl šio įvykio patirtas 244 Lt nuostolis. 2010-03-08 UAB „UNIPAKAS” akte nurodyta, kad ieškovas atsisakė rašyti pasiaiškinimą dėl netvarkingų pristatytų siuntų į Vilniaus regiono terminalą. Tas aplinkybes patvirtina 4 dalyvavę asmenys. Darbo tvarkos taisyklių 5.1.3 punkte numatyta, kad darbuotojas turi vykdyti savo pareigas atidžiai, o UAB „UNIPAKAS” siuntų gabenimo taisyklių 7.1 punkte nurodyta, kad gabenimui nepriimami nesupakuoti, blogai supakuoti ir nestandartinės siuntos. Siuntos vertinimą atlieka siuntos atvykęs paimti UAB „UNIPAKAS” vairuotojas-ekspeditorius. Dėl aplaidaus savo pareigų vykdymo ieškovas buvo įspėtas ir jam išaiškinta, kad kilus neaiškumams informuoti logistikos vadybininką. Ieškovui buvo reiškiamos pastabos dėl netinkamo jam pavestų pareigų atlikimo. Buvo patarinėjama, kaip tiksliai atlikti jam pavestą darbą. Tokius pat veiksmus atliko ir tiesioginiai jo vadovai. Jis vis žadėdavo atkreipti ir sukoncentruoti dėmesį į pareigų vykdymą. Vykdydamas siuntų Nr. ( - ) pervežimą nevykdė „Darbo tvarkos taisyklių” ir nepristatė siuntos į Vilniaus terminalą pervežimui, todėl įmonė patyrė nuostolius. Ieškovas buvo įpareigotas parašyti pasiaiškinimą, tačiau tą daryti atsisakė. 2010-06-01 ieškovui buvo paskirta drausminė nuobaudą – pastaba. 2009-10-19 priėmimo - perdavimo aktu Nr. 1/R ieškovui buvo perduotas automobilis Fiat Ducato Maxi, v/n ( - ), su buvusiais defektais: įlenktu šoninių durų slenksčiu, keleivio pusėje (vidinėje pusėje) keletu įlenkimų, atšokusiais dažais. 2010-08-10 akte nurodyta, kad ieškovas stipriai apgadino įmonės automobilį Fiat Ducato ( - ) ir ji apgadino antrą kartą. Darbo tvarkos taisyklių 5.1.11 punkte nurodyta, kad darbuotojas turi saugoti įmonės turtą, racionaliai jį naudoti pagal paskirtį. Su šiomis taisyklėmis ieškovas buvo susipažinęs ir įsipareigojo jų laikytis. Nurodė, kad ieškovas, vykdydamas krovinio pervežimą, ji sugadino. Tai patvirtina pretenzija Nr. 114 dėl apgadinto seifo. Į pareikštas pastabas ieškovas nekreipė jokio dėmesio, išvadų nepadarė. 2010-09-06 ieškovui buvo perduotas automobilis VW Crafter v/n ( - ) kurį jis apgadino. Apie tokį apgadinimą ieškovas niekam nepranešė. Pristatytame kelionės lape už 2010 m. rugpjūčio mėnesį buvo nustatyta, kad ieškovas išeikvojo 71,87 litrų dyzelinio kuro. 2010 m. sausio 14 d. apžiūros metu nustatyta, kad ieškovas apgadino įmonės automobilį Fiat Ducato v/n ( - ). 2009 m. lapkričio 5 d. ieškovas paėmė siuntą iš UAB „Autopašto terminalas”, tačiau į Vilniaus regiono terminalą jos nepristatė. Pasiaiškinimą atsisakė rašyti. 2009-11-11 buvo priimtas įsakymas dėl 1290,00 Lt žalos išskaičiavimo iš ieškovo atlyginimo. Nurodo, kad reikalavimas priteisti padarytą neturtinę žalą nepagrįstas, todėl atmestinas. Atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas praleido įstatymo nustatytą terminą, per kurį galėjo apginti savo tariamai pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį neteisėto atleidimo iš darbo ir piniginės kompensacijos priteisimo. Su ieškovu buvo pilnai atsiskaityta ir 2010-09-28 ir jis atleistas iš darbo.

5Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškovo R. Ž. ieškinį tenkino iš dalies: pripažino darbo sutarties nutraukimą UAB „Unipakas” direktoriaus 2010-09-27 įsakymu Nr. ( - ) „Dėl atleidimo iš darbo R. Ž.” neteisėtu, laikant, kad 2007-08-07 darbo sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp darbuotojo R. Ž. ir UAB „Unipakas” yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos; priteisė ieškovui R. Ž. iš atsakovo UAB „Unipakas” 4629,45 Lt dydžio išeitinę išmoką (neatskaičius mokesčių); priteisė ieškovui R. Ž. iš atsakovo UAB „Unipakas” 8443,65 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010-09-28 iki 2011-04-08, o nuo 2011-04-09 skaičiuojant pagal vienos dienos vidutinį darbo užmokestį - po 72,79 Lt, imant penkių dienų darbo savaitę, iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos (sumos nurodytos neatskaičius mokesčių); priteisti ieškovui R. Ž. iš atsakovo UAB „Unipakas” 300 Lt neturtinės žalos; priteisė ieškovui R. Ž. iš atsakovo UAB „Unipakas” 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovo UAB „Unipakas” Lietuvos valstybei 208,66 Lt žyminio mokesčio ir pašto siuntimo išlaidų. Teismas konstatavo, kad darbdavys, skirdamas nuobaudą R. Ž., nenurodė už kokius neteisėtus veiksmus ieškovas yra baudžiamas ir kuo pasireiškė jo kaltė. UAB „Unipakas“ nepateikė įrodymų, kad iš darbuotojo reikalavo pasiaiškinimo dėl konkretaus darbo drausmės pažeidimo. Rašytinis darbdavio reikalavimas, kaip to reikalauja įstatymas, teismui nepateiktas, o iš darbuotojo R. Ž. rašytinio paaiškinimo matyti, kad jis jokiu konkrečiu darbo drausmės pažeidimu nebuvo kaltinamas ir kad dėl darbo drausmės pažeidimo nedavė jokių paaiškinimų. Teismas konstatavo, jog drausminė nuobauda turi būti panaikinta, nes paskirta nesant pagrindo ir nesilaikant drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos. Taip pat nurodė, kad ieškovas yra praleidęs terminą drausminei nuobaudai ginčyti, tačiau įvertinęs, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, nes ieškinį padavė teismui, neįgaliotam nagrinėti šį ginčą, jį atnaujino. Pripažinęs darbuotojo R. Ž. atleidimą neteisėtu, teismas konstatavo, jog yra pagrindas taikyti DK 297 str. 4 d. numatytas neteisėto atleidimo pasekmes. Taip pat įvertinęs pažeidimo dydį, aplinkybes ir tai, kad ieškovas nuo 2010-12-01 įsidarbino kitoje įmonėje, prašomą priteisti 25 000 Lt neturtinę žalą sumažino iki 300 Lt.

6Atsakovas UAB „Unipakas“ pateikė apeliacinį skundą bei patikslintą skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 8 d. sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad visuma ieškovo veiksmų, pagrįstų rašytiniais įrodymais, patvirtina, kad R. Ž. netinkamai atliko pavestas pareigas, dėl ko bendrovė gaišdavo daug laiko, derindama su klientais jiems padarytą žalą bei atlygindama nuostolius. Drausminės nuobaudos ieškovui buvo paskirtos teisėtai, taip pat iš darbo jis buvo atleistas teisėtai. Teismas neteisingai nustatė, jog pažeidimai nebuvo konkrečiai ir aiškiai įvardyti. Drausminės nuobaudos ieškovui buvo paskirtos ne tik dėl įmonės patirtų nuostolių, bet ir dėl įmonės prestižo. 2010-09-27 ieškovas buvo atleistas iš darbo, nes buvo daromi tie patys darbo pažeidimai. Į žodines ir raštiškas pastabas ieškovas nereagavo. Teismas netinkamai įvertino liudytojų parodymus, jog su R. Ž. sunku dirbti. Nurodė, kad ieškovas praleido 1 mėnesio ieškinio senaties terminą drausminės nuobaudos ginčijimui.

7Ieškovas R. Ž. pateikė atsiliepimą, prašydamas netenkinti apeliacinio skundo ir palikti galioti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 8 d. sprendimą. Nurodė, kad nė vieno darbo tvarkos taisyklių punkto nepažeidė. Apeliantas darbo drausmės pažeidimus sieja su materialine atsakomybe bei faktais, kurie net nebuvo atleidimo iš darbo pagrindas. Nurodo, kad teismas pagrįstai pripažino, jog ieškovas nepadarė darbo drausmės pažeidimo, todėl remiantis apeliacinio skundo motyvais naikinti sprendimo nėra pagrindo. Apeliantas formaliai nurodo, jog ieškovas praleido 1 mėnesio terminą drausminei nuobaudai ginčyti. Teismas sprendime išsamiai pasisakė tuo klausimu.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo patikrinimas, neperžengiant apeliacinio skundo ribų (CPK 301 str.), taip pat ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 263 str., 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

10Apeliaciniame skunde iš esmės keliami fakto klausimais, teigiant, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų įrodymų, o tuos, kuriuos vertino, įvertino neteisingai ir jų pagrindu padarė klaidingas išvadas dėl darbo sutarties nutraukimo.

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija ištyrusi bei įvertinusi bylos aplinkybes daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines taisykles, netinkamai taikė procesines teisės normas bei ginčo santykius reglamentuojančias materialines teisės normas ir dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Dėl nurodyto, skundžiamasis apylinkės teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas.

12Pagal LR CPK 263 straipsnį teistu ir pagrįstu pripažįstamas toks sprendimas, kuris priimtas nepažeidžiant teisės normų (procesinių, materialinių) reikalavimų, esminių teismo procesą reglamentuojančių taisyklių ir priimtas visapusiškai ištyrus bei įvertinus visas bylos aplinkybes.

13LR CPK 185 straipsnis nustato teismo pareigą įvertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu ir vadovaujantis įstatymais. Teismas, vertindamas įrodymus, turi laikytis įrodymų vertinimo taisyklių, taip pat vadovautis logikos dėsniais ir taip įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, t.y. išvada apie tam tikrų aplinkybių buvimą galima, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

14Apylinkės teismas nustatė, kad ieškovas R. Ž. ir atsakovas UAB „Unipakas” 2007-08-07 sudarė darbo sutartį Nr. 154, pagal kurią darbuotojas R. Ž. neterminuotai priimamas į darbą sandėlininko pareigoms, pradeda dirbti nuo 2007-08-08. Darbo sutartis buvo pakeista 2007-09-17 nustatant, jog darbuotojas perkeliamas į kitas pareigas - vairuotojo - ekspeditoriaus (b.l. 23-24). Drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo - ieškovui R. Ž. paskirta UAB „Unipakas” direktoriaus 2010-09-27 įsakymu Nr. ( - ) „Dėl atleidimo iš darbo R. Ž.”, kuriuo direktorius, atsižvelgdamas į 2010-09-20 aktą, 2010-03-10 įspėjimą, 2010-08-11 įsakymą Nr. ( - ),

Nutarė

15atleisti nuo 2010-09-28 vairuotoją ekspeditorių R. Ž. iš užimamų pareigų pagal LR DK 136 str. 3 d. 1 p. (b.l. 27). Ieškovas R. Ž. jam paskirtas drausmines nuobaudas ir jo atleidimą iš darbo ginčijo kaip neteisėtus. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad darbdavys skirdamas nuobaudą - atleidimą iš darbo, R. Ž. apskritai nenurodė, už kokius neteisėtus veiksmus ieškovas yra baudžiamas ir kuo pasireiškė jo kaltė ir konstatavo, kad drausminė nuobauda paskirta neteisėtai. Apylinkės teismo nuomone nebuvo pagrindo tirti kitų pažeidimų, kuriuos darbdavys kvalifikavo kaip įeinančius į juridinių faktų sudėtį darbo sutarties nutraukimui pagal DK 136 str. 3 d. 1 p.

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas vertindamas UAB „Unipakas” direktoriaus 2010-09-27 įsakymą Nr. ( - ) „Dėl atleidimo iš darbo R. Ž.” tinkamai neįvertino faktinių nagrinėjamos bylos aplinkybių ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl LR DK 136 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatos paskirties aiškinimo. Pagal LAT formuojamą DK 136 str. 3 dalies 1 punkto aiškinimo ir taikymo praktiką, pasiaiškinimo iš darbuotojo nepareikalavimas ar jo nebuvimas paprastai nelaikomas esminiu nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimu, galinčiu būti pagrindu panaikinti paskirtą drausminę nuobaudą. Svarbiausia, jog kiekvienu atveju būtų aiškiai ir neabejotinai konstatuota darbuotojo kaltė dėl jo padaryto darbo drausmės pažeidimo, kuris pasireikštų netinkamu darbo pareigų vykdymu ar apskritai nevykdymu (DK 234 str.).

17Taigi, nors drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo (DK 237 str.), ieškovui ir buvo paskirta preciziškai nesilaikant LR DK 240 str. nustatytos drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos, tačiau apylinkės teismas turėjo nustatyti, drausminės nuobaudos skyrimo pagrįstumą t.y. kad ji skirta pagrįstai, dėl aplaidaus ir netinkamo ieškovo darbinių pareigų vykdymo ir sprendime pasisakyti dėl to (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-446/2003; 2004 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-590/2004; 2007 m. vasario 26 d. nutartis priimta byloje 3K-3-69/2007; 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartis priimta byloje 3K-3-373/2008).

18Darbo drausmės pažeidimas, kaip drausminės atsakomybės pagrindas, yra pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234, 236 str.). Teisme tikrinant darbuotojui (ieškovui) paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą, pareiga įrodyti darbuotojo neteisėtų veiksmų arba neveikimo ir kaltės buvimą tenka darbdaviui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-178/2005).

19Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005 m. gegužės 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) buvo patvirtintos UAB „UNIPAKAS”, ( - ), darbo tvarkos taisyklės (b.l. 40-50). Šių taisyklių 13.3-13.4 punktuose nurodyta, kad už darbo drausmės pažeidimus įmonės vadovas gali skirti šias drausmines nuobaudas- pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo. Nuobaudos skyrimas priklauso nuo darbo drausmės pažeidimo sunkumo, atsiradusių pasekmių, darbuotojo kaltės, aplinkybių, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas ir t.t. Pagal darbo tvarkos taisyklių 13.10 punktą įmonės vadovas gali pareikšti ir žodinę pastabą, gavus tris žodines pastabas gali būti skiriama drausminė nuobauda. Su darbo tvarkos taisyklėmis ieškovas buvo supažindintas (b.l. 49-50).

20Kaip matyti iš bylos medžiagos 2010 m. kovo 5 d. buvo vykdomas siuntos gabenimas iš UAB „Prekybos namai DWK”, esančios ( - ) į UAB „Stevija”, esančią ( - ). Siuntos gabenimo metu, kurią gabeno ieškovas buvo pastebėta praplėšta pakuotė ir dingo raudonos spalvos, fotoaparatas M 340. Dėl šio įvykio įmonė patyrė 244 Lt nuostolį (b.l.84). 2010-03-08 UAB „UNIPAKAS” akte nurodyta, kad ieškovas atsisakė rašyti pasiaiškinimą dėl netvarkingų pristatytų siuntų į Vilniaus regiono terminalą 2010 m. kovo 5 d. UAB „UNIPAKAS” akte, tas aplinkybes patvirtina 4 dalyvavę asmenys. Darbo tvarkos taisyklių 5.1.3 punkte numatyta, kad darbuotojas turi vykdyti savo pareigas atidžiai, o UAB „UNIPAKAS” siuntų gabenimo taisyklių 7.1 punkte nurodyta, kad gabenimui nepriimami nesupakuoti, blogai supakuoti ir nestandartinės imtos. Siuntos vertinimą atlieka siuntos atvykęs paimti UAB „UNIPAKAS” vairuotojas-ekspeditorius. Dėl aplaidaus savo pareigų vykdymo ieškovas buvo įspėtas ir jam iš aiškinta, kad kilus neaiškumams informuoti logistikos vadybininką (b.l. 80-85).

21Ieškovas vykdydamas siuntų Nr. ( - ) pervežimą nevykdė „Darbo tvarkos taisyklių” nepristatė siuntos į Vilniaus terminalą pervežimui, todėl įmonė patyrė nuostolius. Ieškovas buvo įpareigotas parašyti pasiaiškinimą, tačiau tą daryti atsisakė. 2010-06-01 ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda – pastaba (b.l. 51-54).

222009-10-19 priėmimo - perdavimo aktu Nr. 1/ R. ieškovui buvo perduotas automobilis Fiat Ducato Maxi, valstybinis Nr. ( - ), su buvusiais defektais: įlenktu šoninių durų slenksčiu, keleivio pusėje (vidinėje pusėje) keletu įlenkimų, atšokusiais dažais. 2010-08-10 akte nurodyta, kad ieškovas stipriai apgadino įmonės automobilį Fiat Ducato ( - ) ir jį apgadino antrą kartą. Darbo tvarkos taisyklių 5.1.11 punkte nurodyta, kad darbuotojas turi saugoti įmonės turtą, racionaliai jį naudoti pagal paskirtį. Su šiomis taisyklėmis ieškovas buvo supažinęs ir įsipareigojo jų laikytis.

232010 m. sausio 14 d. apžiūros metu nustatyta, kad ieškovas apgadino įmonės automobilį Fiat Ducato v/nr. ( - ) (b.l. 104-108).

242010-09-06 ieškovui buvo perduotas automobilis VW Crafter valst. Nr. ( - ) kurį jis apgadino. Apie tokį apgadinimą ieškovas niekam nepranešė (b.l. 31-32).

25Pristatytame kelionės lape už 2010 m. rugpjūčio mėnesį buvo nustatyta, kad ieškovas išeikvojo dyzelinio kuro- 71,87 litrų (b.l. 35-38).

262009 m. lapkričio 5 d. ieškovas paėmė siuntą iš UAB „Autopašto terminalas”, tačiau į Vilniaus regiono terminalą jos nepristatė. Pasiaiškinimą atsisakė rašyti. 2009-11-11 buvo priimtas įsakymas dėl 1290,00 Lt žalos išskaičiavimo iš ieškovo atlyginimo (b.l. 92-97).

27Apeliacinės instancijos teismo nuomone nustatytos aplinkybės įrodo, kad ieškovas sistemingai pažeidinėdavo darbo drausmę, t.y. darbo tvarkos taisykles, UAB „UNIPAKAS“ siuntų gabenimo taisykles, kas leidžia teismui daryti išvadą, kad drausminės nuobaudos buvo skirtos pagrįstai, darbdaviui atsižvelgiant į tai, kad darbuotojas nesilaikė darbo drausmės ir pareiginės instrukcijos reikalavimų ir kad darbdavys turėjo teisinį pagrindą spręsti ieškovo atleidimo iš darbo klausimą. Tačiau pirmos instancijos teismas nurodytų aplinkybių netyrė ir jų nevertino, kas sudaro pagrindą pripažinti skundžiamą teismo sprendimą neteisėtu ir nepagrįstu.

28Apylinkės teismas sprendime padarė išvadą, kad UAB „Unipakas” direktoriaus 2010-09-27 įsakyme Nr. ( - ) nurodytos darbo sutarties nutraukimo aplinkybės, kurios apibrėžia ir šios bylos nagrinėjimo ribas, nepatvirtina, jog darbo sutarčiai nutraukti buvo reikiama juridinių faktų sudėtis.

29Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad 2010-09-27 įsakyme Nr. ( - ) nurodyti 2010-03-10 įspėjimas, bei 2010-08-11 įsakymas Nr. ( - ) nelaikytini darbdavio sprendimais, kuriais darbuotojui anksčiau, t.y. nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių, buvo taikyta drausminė atsakomybė.

30Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmos instancijos teismo vertinimu, kad UAB „Unipakas” direktoriaus 2010-09-27 įsakyme Nr. ( - ) nurodytas Įsakymas Nr. ( - ) nesudaro juridinio fakto sudėties darbo sutarties nutraukimui su ieškovu pagal DK 136 str. 3 d. 1 p. Atsakovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas vykdydamas siuntų Nr. ( - ) pervežimą pažeidė „Darbo tvarkos taisykles”, nes nepristatė siuntos į Vilniaus terminalą pervežimui (b.l. 52). Atsakovas taip pat pateikė įrodymus, kad ieškovui buvo sudaryta galimybė pasiaiškinti dėl padarytų darbo drausmės pažeidimų, tačiau darbuotojas atsisakė nuo paaiškinimo pateikimo darbdaviui dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo (b.l. 53-54). Kadangi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad darbuotojo veiksmuose buvo visa darbo drausmės pažeidimo sudėtis, jis atsisakė pasiaiškinti nors darbdavys įpareigojo jį tai padaryti, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad darbdavio 2010 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. ( - ) yra teisėtas ir pagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas darbo drausmės pažeidimą (2010-09-20) padarė po to, kai darbuotojui nors kartą per paskutiniuosius dvylika mėnesių buvo skirta drausminė nuobauda, ir kad pakartotinio darbo drausmės pažeidimo įvykdymo dieną ankstesnė nuobauda (Įsakymas Nr. P-1048) buvo galiojanti, sprendžia, kad tai sudarė juridinį pagrindą darbdaviui nutraukti darbo sutartį su darbuotoju pagal DK 136 str. 3 d. 1 p..

31Teisėjų kolegija nustatytų aplinkybių ir padarytų išvadų pagrindu naikinta skundžiamą teismo sprendimą ir priima naują sprendimą-ieškinį atmeta.

32Patenkinus apeliacinį skundą, laimėjusi šalis turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą CPK 93 str.).

33Apeliantui priteistina iš ieškovo 201,40 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (b.l.216-217) ir 1201,20 Lt bylinėjimosi išlaidų.

34Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

n u s p r e n d ž i a :

36Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti.

37Priteisti atsakovui UAB „UNIPAKAS“ j.a.k.( ( - )) iš ieškovo R. Ž. a.k. ( - ) 201,40 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą ir 1201,20 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėję atsakovo UAB „Unipakas“... 3. Ieškovas R. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Atsakovas UAB „Unipakas” pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti... 5. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškovo R.... 6. Atsakovas UAB „Unipakas“ pateikė apeliacinį skundą bei patikslintą... 7. Ieškovas R. Ž. pateikė atsiliepimą, prašydamas netenkinti apeliacinio... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 9. Apeliacijos dalykas – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo... 10. Apeliaciniame skunde iš esmės keliami fakto klausimais, teigiant, kad... 11. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija ištyrusi bei įvertinusi... 12. Pagal LR CPK 263 straipsnį teistu ir pagrįstu pripažįstamas toks... 13. LR CPK 185 straipsnis nustato teismo pareigą įvertinti įrodymus pagal... 14. Apylinkės teismas nustatė, kad ieškovas R. Ž. ir atsakovas UAB... 15. atleisti nuo 2010-09-28 vairuotoją ekspeditorių R. Ž. iš užimamų pareigų... 16. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos... 17. Taigi, nors drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo (DK 237 str.), ieškovui... 18. Darbo drausmės pažeidimas, kaip drausminės atsakomybės pagrindas, yra... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005 m. gegužės 9 d. direktoriaus įsakymu... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos 2010 m. kovo 5 d. buvo vykdomas siuntos... 21. Ieškovas vykdydamas siuntų Nr. ( - ) pervežimą nevykdė „Darbo tvarkos... 22. 2009-10-19 priėmimo - perdavimo aktu Nr. 1/ R. ieškovui buvo perduotas... 23. 2010 m. sausio 14 d. apžiūros metu nustatyta, kad ieškovas apgadino įmonės... 24. 2010-09-06 ieškovui buvo perduotas automobilis VW Crafter valst. Nr. ( - )... 25. Pristatytame kelionės lape už 2010 m. rugpjūčio mėnesį buvo nustatyta,... 26. 2009 m. lapkričio 5 d. ieškovas paėmė siuntą iš UAB „Autopašto... 27. Apeliacinės instancijos teismo nuomone nustatytos aplinkybės įrodo, kad... 28. Apylinkės teismas sprendime padarė išvadą, kad UAB „Unipakas”... 29. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada,... 30. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmos instancijos teismo... 31. Teisėjų kolegija nustatytų aplinkybių ir padarytų išvadų pagrindu... 32. Patenkinus apeliacinį skundą, laimėjusi šalis turi teisę į bylinėjimosi... 33. Apeliantui priteistina iš ieškovo 201,40 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už... 34. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 8 d. sprendimą panaikinti... 37. Priteisti atsakovui UAB „UNIPAKAS“ j.a.k.( ( - )) iš ieškovo R. Ž. a.k....