Byla e2-512-761/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Osvaldas Briedis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4Finance“ ieškinį atsakovei I. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „4Finance“ prašo iš atsakovės I. K. priteisti 535,80 € negrąžintos paskolos, 44,25 € palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 540,16 € palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodo, kad tarp šalių 2012 m. rugsėjo 10 d., pagal smscredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 989176003. Pagal kurią ieškovė atsakovei paskolino 434,43 € sumą, 30 dienų terminui su 114,37 % dydžio metine palūkanų norma. 2012 m. rugsėjo 29 d. atsakovė pateikė papildomą prašymą ir buvo suteiktas 101,37 € sumai 30 dienų kreditas. Atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl 2012-11-22 atsakovė turėjo grąžinti skolos 535,80 € skolos. Įsipareigojimų nevykdė ir ieškovė vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį.

4Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

5Atsakovei I. K. teismo procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai. Atsakovė per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymu priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atsakovės piniginę prievolę ieškovei patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2012 m. rugsėjo 10 d., pagal smscredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 989176003. Pagal kurią ieškovė atsakovei paskolino 434,43 € sumą, 30 dienų terminui su 114,37 % dydžio metine palūkanų norma. 2012 m. rugsėjo 29 d. atsakovė pateikė papildomą prašymą ir buvo suteiktas 101,37 € sumai 30 dienų kreditas. Atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl 2012-11-22 atsakovė turėjo grąžinti skolos 535,80 € skolos. Įsipareigojimų nevykdė ir ieškovė vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.256 str.). CK 6.213 str. 1 d. numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Ieškovė atsakovui suteikė 535,80 € kreditą. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad atsakovė su ieškove tinkamai atsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė, šiais veiksmais pažeidė sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.881 str. reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistina 535,80 € skola.

10Remiantis sutarties 7.1 punktu ieškovė paskaičiavo atsakovui 111,68 procentų palūkanas nuo 2012 m. lapkričio 23 d. iki 2013 m. birželio 20 d., kurių suma sudaro 540,16 € ir prašo priteisti jas iš atsakovės. Palūkanos gali būti nustatytos įstatymų arba šalių susitarimu (CK 6.37, 6.261, 6.210 str.). Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Jeigu skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, jis privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Minimalių nuostolių sąvoka reiškia, kad skaičiuojant palūkanas už termino praleidimą jos neturėtų būti mažinamos. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs kad nustatant palūkanas šalių susitarimu, išlieka grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis – kreditorius – gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir nustatyti neprotingai dideles palūkanas. Susitarimų dėl palūkanų vertinimas susijęs ne tik su privataus, bet ir viešo intereso gynimu, nes nekontroliuojamos palūkanų normos gali peraugti į lupikavimą, kas prieštarauja viešajai tvarkai. Todėl teismas, nagrinėdamas šalių ginčus dėl palūkanų dydžio, turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (CK 6.228 str.) ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams (CK 1.5, 6.37 str. 3 d.). CK 6.73, 6.258 str. leidžia teismui sumažinti netesybas, jeigu jos yra pernelyg didelės. Šios teisės normos taikytinos ir palūkanoms, kai jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Vadinasi, kai palūkanos nustatomos ne įstatymu, bet šalių susitarimu, kilus ginčui, teismas gali nustatyti, kad palūkanos neprotingai didelės, didesnės už nuostolius, ir sumažinti palūkanas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003), į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2006).

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatytą terminą kreditui gražinti, šalys nebuvo sutarusios šį terminą pratęsti. Atsižvelgdamas į nurodytas teises normas ir kasacinio teismo išaiškinimus, teismas daro išvada, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino gražinti paskolą praleidimo mokėjimo. Kadangi šalys susitarė dėl palūkanų dydžio, todėl teismas negali taikyti įstatymu nustatytų palūkanų. Tačiau atsakovė prisiėmė prievolę atlyginti ieškovei (kreditorei) aiškiai per dideles palūkanas už paskolintų pinigų naudojimą. Remiantis sutarties 7.1 punktu ieškovė paskaičiavo atsakovei 111,68 procentų metinę palūkanų normą, kurių suma sudaro 540,16 €.

13Atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia greitąsias vartojimo paskolas –teismas pažymi, kad ieškovė beveik tris metus nesikreipė į teismą, negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl jos patiriamų nuostolių. Be to, kaip nurodė ieškovė, palūkanos skaičiuojamos už laikotarpį nuo 2012-11-23 iki 2013-06-20 t.y. daugiau nei pusę metų. Vartojimo kredito sutartyje nustatytos 114,37 procentų metinės palūkanos yra pernelyg didelės, suponuoja neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą (CK 6.188 str. 2 d. 5 p.). Socialinių ekonominių procesų pasekmių visuomenėje riziką neteisinga ir nesąžininga būtų perkelti išimtinai vartotojui, nes be pakankamo pagrindo teismo sprendimu būtų dar labiau apsunkinta tikėtina nemokaus skolininko padėtis. Ieškovės prašomos priteisti 111,68 proc. (540,16 €) palūkanos prilygsta negrąžinto kredito 535,80 € sumą. Be to, byloje nėra rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovė, paskolinusi atsakovei 535,80 € sumą, patyrė būtent tokio dydžio (540,16 €) nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12 str., 178 str.). Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomos priteisti palūkanos yra aiškiai per didelės ir yra mažintinos (CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

14Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdama stipresniąja šalimi, atsižvelgiant į sutartimi sulygtų palūkanų dydį, kreditorė savo teise kreiptis dėl susidariusios skolos priteisimo iš atsakovo galėjo pasinaudoti anksčiau bei operatyviau, taip nepažeisdama šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei sumažindama galimų nuostolių atsiradimo riziką. Atsižvelgiant į nesumokėtos kredito sumos 535,80 € ir prašomų priteisti palūkanų dydį 540,16 € laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, atsižvelgus į jau minėtą ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų dydis yra mažintinas iki 178,60 € (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo), laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-1037-653/2013, Panevėžio apygardos teismo 2013-11-14 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-865-544/2013, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-3-536/2008).

15CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovės reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2015 m. birželio 1 d., todėl nuo minėtos dienos iš atsakovės ieškovei, nuo priteistos sumos 714,40 € priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Pateikdama ieškinį, CPK nustatyta tvarka, ieškovė sumokėjo minimalų žyminį mokestį 25 € (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 82 str.), kuris priteistinas iš atsakovės ieškovės naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies. Priešingas aiškinimas pažeistų ieškovės teisėtą interesą gauti jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris įvertinus reikalautą priteisti ir priteistiną sumą, iš esmės nesikeičia (CPK 93 str. 4 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš I. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ) – 535,80 € (penkis šimtus trisdešimt penkis eurus 80 centų) negrąžintos paskolos, 44,25 € (keturiasdešimt keturis eurus 25 centus) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 178,60 € (vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis eurus 60 centų) palūkanų po kredito grąžinimo termino, viso: 714,40 € (septynis šimtus keturiolika eurų 40 centų), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. birželio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 25 € (dvidešimt penkis eurus) žyminio mokesčio UAB „4finance“, į. k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas LT- 44132, Kauno miesto sav., sąsk. Nr. ( - ), AB „Swedbank“, naudai.

20Likusią dalį ieškinio dėl reikalautų sutartinių palūkanų priteisimo atmesti.

21Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Osvaldas Briedis, rašytinio... 2. ieškovė UAB „4Finance“ prašo iš atsakovės I. K. priteisti 535,80 €... 3. Ieškinyje nurodo, kad tarp šalių 2012 m. rugsėjo 10 d., pagal smscredit.lt... 4. Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį,... 5. Atsakovei I. K. teismo procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai. Atsakovė... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atsakovės piniginę prievolę ieškovei patvirtina byloje esantys rašytiniai... 9. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 10. Remiantis sutarties 7.1 punktu ieškovė paskaičiavo atsakovui 111,68... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs kad nustatant palūkanas... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido sutartyje nustatytą... 13. Atsižvelgiant į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad nagrinėjamu atveju, būdama... 15. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines... 16. Pateikdama ieškinį, CPK nustatyta tvarka, ieškovė sumokėjo minimalų... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 str., teismas... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš I. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ) – 535,80 € (penkis šimtus... 20. Likusią dalį ieškinio dėl reikalautų sutartinių palūkanų priteisimo... 21. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 22. Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...