Byla 2A-2382-640/2014
Dėl skolos pagal sporto veiklos sutartį priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, kolegijos teisėjų Nataljos Cikoto ir Antano Rudzinsko,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto S. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo S. B. ieškinį atsakovui VšĮ Krepšinio rytas dėl skolos pagal sporto veiklos sutartį priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 7500 Lt nesumokėto atlyginimo, 157,19 Lt palūkanų 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis pagal 2009 m. kovo 25 d. sporto veiklos sutartį, pasirašytą tarp šalių, įsipareigojo teikti atsakovui paslaugas kaip profesionalus krepšinio žaidėjas, atstovaudamas atsakovo vyrų krepšinio komandai „Lietuvos rytas“, o atsakovas įsipareigojo mokėti Sutartyje nustatytą atlyginimą bei vykdyti kitas Sutartyje numatytas pareigas. Tačiau atsakovas už ieškovo paslaugas 2012/2013m.m. krepšinio sezone atsiskaitė tik iš dalies, nesumokėdamas 7500 Lt. Ieškovas savo reikalavimą grindė tuo, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą kasacinę praktiką šalys sukurti darbo teisinių santykių nesiekė, todėl profesionalaus sporto teisiniams santykiams galioja sutarties laisvės principas, būdingas civiliniams, o ne darbo teisiniams santykiams. Taip pat rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas nurodė, jog Sporto veiklos sutarties 5 str. 1 p. numato, kad Žaidėjas privalo laikytis vidaus elgesio taisyklių bei vykdyti visus Klubo reikalavimus, susijusius su Klubo elgesio laikymųsi, tačiau vidaus elgesio taisyklės Žaidėjui tampa galiojančiomis nuo jo pasirašymo, kad su minėtomis taisyklėmis susipažino, momento. Ieškovas nurodė, kad su pirmos redakcijos taisyklėmis (toliau Taisyklės I), jis buvo supažindintas pasirašytinai, o Taisyklių II versija anglų kalba 2013 m. sausio 16 d. žaidėjams, tame tarpe ir ieškovui, buvo išsiųsta elektroniniu paštu. Atsakovui pakeitus Taisykles, ankstesnės neteko galios, be to su Taisyklėmis II ieškovas nebuvęs supažindintas pasirašytinai, kaip numato Sporto veiklos sutarties 5 str. 1 p., todėl jos negaliojančios ieškovo atžvilgiu ir negali būti jam taikomos. Ieškovo teigimu, atsakovas neturėjęs jokio pagrindo skirti kokią nors piniginę baudą dėl atsakovo krepšinio komandos prastų rezultatų 2012/2013 metų krepšinio sezone. Be to, rašytiniuose paaiškinimuose nurodoma, kad tiek Taisyklės I, tiek ir Taisyklės II, baudos skyrimą sieja ne su visos atsakovo komandos rezultatais, bet su individualiais asmeniniais kiekvieno atsakovo komandos žaidėjo statistiniais duomenimis sezono ir atkrintamųjų/finalinių varžybų metu. Ieškovo teigimu, baudos (netesybos) vienašališkai be jokio suderinimo buvo nustatytos atsakovo vidaus elgesio taisyklėse, todėl atsakovas negali remtis jomis kaip netesybų taikymo pagrindu. Net ir tuo atveju, jei tarp šalių būtų sutarta dėl baudų dydžių bei jų skyrimo sąlygų, bauda galėtų būti skirta, tik nustačius visas civilines atsakomybės sąlygas, įskaitant ieškovo neteisėtus veiksmus bei kaltę. Šiuo atveju, atsakovas skyrė baudą ne dėl ieškovo neteisėtų veiksmų, o dėl komandos prastų rezultatų. Pasak ieškovo, jis nebuvo prisiėmęs pareigos užtikrinti visos komandos gerų rezultatų, jo paslaugos nėra siejamos su jokių konkrečių rezultatų pasiekimu. Pažymėjo, kad Sutarties 4 str. 6 p. šalys sutarė, kad ieškovo atlyginimo dydis nepriklauso nuo jo meistriškumo lygio. Be to, ieškovas nurodo, kad atsakovas niekada nebuvo pareiškęs ieškovui apie skirtos baudos ir mokėtino atlyginimo įskaitymą CK 6.131 str. bei Sutarties 12 str. nustatyta tvarka, todėl atsakovo atsisakymas vykdyti prievolę – sumokėti atlyginimą – turi būti laikytinas kaip vienašališkas neteisėtas atsisakymas vykdyti prievolę.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-05 sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas byloje nustatė, jog 2009m. kovo 25 d. Sporto veiklos sutartimi (toliau- Sutartis), ieškovas įsipareigojo teikti Klubui (atsakovui) paslaugas, kaip profesionalus krepšinio Žaidėjas, šioje Sutartyje nurodyta tvarka atstovaudamas Klubo vyrų krepšinio komandai „Lietuvos rytas“, o Klubas įsipareigoja mokėti Žaidėjui šioje Sutartyje nustatytą atlyginimą bei vykdyti kitas joje nustatytas pareigas (b.l.19-23). Minėtos sutarties 5 str. 1 d. teigia, kad Žaidėjas privalo laikytis Klubo vidaus elgesio taisyklių bei vykdyti visus Klubo reikalavimus, susijusius su Klubo elgesio taisyklių laikymųsi. Tokios Klubo vidaus elgesio taisyklės yra pridedamos prie šios Sutarties kaip priedas N.1 ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Be to, nustatyta, kad Klubo vidaus elgesio taisyklės tampa galiojančiomis nuo Žaidėjo pasirašymo, kad su jomis susipažino, momento. Už taisyklių nesilaikymą Klubas gali Žaidėją bausti baudomis, kurių dydžiai nustatyti minėtose taisyklėse. Teismas nurodė, jog bylos medžiaga nustatyta, kas ieškovas, sudarydamas Sutartį, su Klubo vidaus taisyklėmis (toliau – Taisyklės I), buvo supažindintas pasirašytinai (b.l.35-41). Tačiau baudinės sankcijos žaidėjams (tame tarpe ir ieškovui) buvo skirtos apie jas pranešus 2013-05-15 vykusiame susirinkime bei elektroniniu laišku, jau galiojant Taisyklėms II (b.l.80-89). Su jomis ieškovas buvo informuotas 2013-01-16 elektroniniu laišku (b.l. 68).

7Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai nepatenka į darbo teisės reguliavimo sritį ir labiausiai atitinka atlygintinų paslaugų teikimą reguliuojančias bendrąsias nuostatas. Teismas nurodė, jog šalių sudaryta sutartis (5 str. 1 p.) numato Žaidėjo pareigą laikytis klubo vidaus elgesio taisyklių bei vykdyti visus Klubo reikalavimus, susijusius su klubo elgesio taisyklių laikymųsi. Be to, tokios taisyklės yra laikomos neatskiriama šios Sutarties dalis. Todėl teismo vertinimu, nepagrįstas ieškovo teiginys, kad nesupažindinus jo pasirašytinai su Taisyklėmis II, ankstesnės Taisyklės I, tapo negaliojančiomis. Sprendime nurodyta, jog byloje nustatyta aplinkybė, kad ieškovas su Taisyklėmis II buvo supažindintas ne ta tvarka, kaip tai reglamentavo šalių sudaryta Sutartis, nesudaro pagrindo manyti, kad Žaidėjas apskritai buvo atleistas nuo savo pareigos laikytis Klubo vidaus elgesio taisyklių. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog ieškovas privalėjo laikytis Klubo vidaus elgesio taisyklių, o Klubas turėjo teisę taikyti ieškovui baudinę sankciją. Teismas nurodė, jog bauda buvo išskaičiuota, neišmokėjus dalies atlyginimo, o apie baudos paskyrimą atsakovas informavo visus žaidėjus, tame tarpe ir ieškovą 2013-05-15 elektroniniu laišku, kuris laikytinas tinkamu šalies pranešimu apie atliekamą įskaitymą (CK 6.131 str. 1 d.), todėl nurodė, jog ieškinį tenkinti nėra teisinio pagrindo.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliantas S. B. apeliaciniu skundu (b.l. 111-121) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-05 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovo vidaus elgesio taisyklėse įtvirtinta atsakovo teisė dėl komandos žaidėjų baudimo, esant jų statistikos rodikliams per atkrintamąsias rungtynes ar finalus žemesniems nei viso sezono metu, buvo taikytina ieškovo atžvilgiu. Teismas netinkamai vertino faktines aplinkybes ir priėmė neteisėtą sprendimą. Nurodo, jog byloje yra pateiktos dviejų skirtingų redakcijų atsakovo vidaus elgesio taisyklės. Taisyklės yra nustatomos bendrai visiems komandos sportininkams ir nėra individualizuojamos. Taisyklės yra bendro pobūdžio vidinis aktas, taikytinas viena ar kita apimtimi visų atsakovo sportininkų atžvilgiu. Apeliantas nurodo, jog taisyklių taikymo apimtį kiekvienam sportininko atžvilgiu nulemia šalių sudarytos sportinės veiklos sutarties sąlygos. Nurodo, jog vidaus taisyklės yra skirtos vidinei drausmei. CK 6.59 str. draudžia vienašališkai pakeisti prievolės vykdymo sąlygas, todėl vidaus taisyklėmis negali būti pakeistos šalių sudarytos sąlygos. Apeliantas nurodo, jog teismas visai nesprendė ir nepasisakė dėl klausimo, ar vidaus Taisyklių I 2 str. 14 d. ir ją pakeitusi Taisyklių II 2 str. 11 d., galiojo ieškovo atžvilgiu ir neprieštaravo sutarties turiniui. Nurodo, jog šalys susitarė, jog ieškovas dės maksimalias pastangas, tačiau ne dėl tam tikro rezultato pasiekimo. Tuo tarpu minėtuose Taisyklių straipsniuose yra įtvirtinta pareiga pasiekti atitinkamus statistinius rodiklius. Todėl minėtų Taisyklių nuostatos prieštarauja ir neatitinka šalių sudarytos sutarties sąlygoms, kadangi jomis yra iškreipiama ir pakeičiama ieškovo prisiimtų prievolių pagal sutartį esmė. Nesant tarp šalių atskiro susitarimo dėl to, jog ieškovas ne tik dės maksimalias pastangas, bet ir pasieks tam tikrus nurodytus rezultatus, ieškovo atžvilgiu aukščiau minėti Taisyklių straipsniai negali būti taikytini. Nurodo, jog priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas savo sprendime, ieškovas su Taisyklėmis buvo supažindintas ne sutarties sudarymo metu, o tik po sutarties sudarymo. Todėl jos tapo galiojančiomis ieškovui tik nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. Tą patvirtino ir atsakovas. Todėl sutarties sudarymo metu ieškovui nebuvo žinoma, jog atsakovas vidaus taisyklėmis gali mėginti kelti papildomus reikalavimus ar vienašališkai keisti sutarties sąlygas. Kadangi ieškovui negaliojo Taisyklės, tai atsakovas neturėjo teisės nemokėti jam atlyginimo. Be to, nurodo, jog pagal sutarties sąlygas (5 str. 1 d.). Atsakovo vidaus elgesio taisyklės ieškovui tampa galiojančiomis tik nuo to momento, kuomet yra raštiškas patvirtinimas apie susipažinimą. Ieškovas raštiškai nebuvo supažindintas su Taisyklėmis II, pakeitusiomis Taisykles I, todėl jos ieškovui negaliojo ir negali būti taikomos. Apeliantas nurodo, jog Taisyklėse nustatytos baudos skyrimas yra siejamas ne su visos komandos rezultatais, o su žaidėjo individualiais asmeniniais statistiniais duomenimis sezono ir atkrintamųjų/finalinių varžybų metu. Todėl baudos skyrimas ieškovui dėl visos komandos prastų rezultatų yra nepagrįstas, o vertinant ieškovo individualius statistinius rodiklius – jie skiriasi nežymiai. Be to, jų suprastėjimą lėmė objektyvios priežastys. Nurodo, jog atsakovas paskyrė baudą ieškovui nesant materialinės atsakomybės sąlygų, ieškovui tinkamai suteikus atsakovui paslaugas. Apeliantas taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo išvadą, jog atsakovas tinkamai atliko įskaitymą ir todėl neturėjo pareigos išmokėti atlyginimą pagal sutartį. Šalių sutartyje nurodyta, jog bet kokie pranešimai turi būti pateikiami raštu ir laikomi tinkamai įteiktais, kai pristatoma registruotu laišku, įteikiama pasirašytinai ar išsiunčiama faksu. Todėl atsakovo pranešimas apie įskaitymą, padarytas elektroniniu paštu negali būti laikomas tinkamu įskaitymo atlikimu.

10Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 128-131) prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti 2014-05-05 teismo sprendimą byloje, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog apelianto argumentas, jog atsakovas neturėjo skirti baudos pagal Klubo taisykles, nepagrįstas, nes šalių pasirašytoje sutartyje yra susitarta, jog žaidėjas privalo laikytis Klubo vidaus elgesio taisyklių ir vykdyti visus Klubo reikalavimus (5.1 p.). Taisyklės yra pridedamos prie sutarties ir yra neatskiriama sutarties dalis. Todėl minėtas sutarties punktas įpareigoja žaidėją klaikytis klubo taisyklių, o klubui suteikia teisę bausti žaidėją už šių taisyklių nesilaikymą. Ieškovas buvo supažindintas su taisyklėmis iš karto po sutarties pasirašymo, todėl jos tapo jam galiojančiomis. Nurodo, jog ieškovas buvo atstovaujamas agento, visas sutarties sąlygas ir klubo taisykles žinojo prieš sudarant sutartį, visą sutarties galiojimo laiką pretenzijų nereiškė. Atsakovas nurodo, jog nepagrįstas ieškovo argumentas, jo pakeitus taisykles, ieškovui negaliojo nei Taisyklės I nei Taisyklės II. Pagal apsirašytą šalių sutartį, ieškovui galioja tik tos taisyklės, kurias jis pasirašė. Ieškovas buvo nubaustas vienodai kaip ir kiti komandos žaidėjai, todėl visi atsakovo su nuobauda susiję veiksmai atitiko sportinės veiklos sutarties 5.1. p. sąlygas. Nurodo, jog iš esmės tiek Taisyklių I, tiek Taisyklių II nuostatos nesiskiria. Atsakovas nurodo, jog ieškovo sutikimo taikyti jam nuobaudą atsakovui nereikėjo gauti, nes tokią teisę jam suteikė sutarties 5.1 p. be to, nurodo, jog ieškovas nepagrįstai teigia, jog jo atlyginimo dydis nepriklauso nuo jo meistriškumo lygio. Atsakovas nurodo, jog pagal į bylą pateiktus duomenis, ieškovo statistiniai rodikliai atkrintamosiose, pusfinalio ir finalo rungtynės buvo žemesni nei reguliaraus sezono metu, todėl nuobauda jam paskirta teisėtai ir pagrįstai.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, atsižvelgiant į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu nenustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ir jeigu peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektu. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

14Pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo tarp šalių kilusius santykius ir pagrįstai nurodė, jog šalių santykiai priskirtini prie civilinių teisinių santykių, t.y. atlygintinų paslaugų teikimo. Tokiu būdu šalių santykiams taikytini civilinius teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos.

15Apeliantas nurodo, jog teismas visai nesprendė ir nepasisakė dėl klausimo, ar vidaus Taisyklių I 2 str. 14 d. ir ją pakeitusi Taisyklių II 2 str. 11 d., galiojo ieškovo atžvilgiu ir neprieštaravo sutarties turiniui. Kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas savo sprendime motyvavo, jog ieškovui Taisyklės buvo galiojančios ir jis jas privalėjo vykdyti. Su šiais argumentais kolegija sutinka. Šalių pasirašytoje sporto veiklos sutartyje (5.1 p.) numatyta, jog žaidėjas privalo laikytis Klubo vidaus elgesio taisyklių bei vykdyti visus klubo reikalavimus, susijusius su Klubo elgesio taisyklių laikymųsi. Minėtu punktu sutarties šalys taip at susitarė, jog už elgesio taisyklių neišlaikymą klubas gali bausti žaidėją baudomis, kurių dydžiai nustatyti minėtose taisyklėse, su sąlyga, jog visiems klubo žaidėjams taikomos vienodos baustos už analogiškus nusižengimus. Klubo vidaus elgesio taisyklės yra pridedamos prie sutarties ir yra neatskiriama sutarties dalis. Tokiu būdu, ieškovas pasirašydamas sutartį sutikimo ir prisiėmė įsipareigojimus laikytis klubo vidaus elgesio taisyklėse nustatytų nuostatų. LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo 35 str., reglamentuojantis sportinės veiklos sutarties turinį taip pat numato, jog sutartyje privalo būti nustatyti sportininko profesionalo įsipareigojimai laikytis sporto organizacijos, tos sporto šakos federacijos ir tarptautinių federacijų, kurioms priklauso sporto organizacija, nustatytų taisyklių ir kitų nuostatų. Kolegija nurodo, jog ieškovas pasirašydamas sutartį, buvo atstovaujamas atstovo, todėl laikytina, jog visos sutarties sąlygos ieškovui turėjo būti aiškiai suprantamos, žinomos. Sutartis tarp šalių sudaryta 2009-03-25 beveik keturių metų laikotarpiui, t.y. iki 2013-05-31 (sutarties 1 p.). Byloje nėra duomenų, jog per visą sutarties galiojimą laiką ieškovas būtų reiškęs pretenzijas ar ginčijęs sutartį, jos tam tikrą sąlygą ar Klubo vidaus elgesio taisykles. Todėl darytina išvada, jog ieškovas su jomis sutiko. Apeliantas nurodo, jog su taisyklėmis, jis buvo supažindintas tik po sutarties sudarymo. Tačiau jau vien tai, jog ir po susipažinimo apeliantas pretenzijų dėl sutarties sąlygų nekėlė ir jų neginčijo, sudaro pagrindą konstatuoti, jog su visomis sutarties sąlygomis apeliantas sutiko. Byloje nustatyta, jog su Taisyklių pakeitimu ieškovas buvo supažindintas ne ta tvarka, kaip reglamentavo šalių sudaryta sutartis, tačiau pirmosios instancijos teismas nurodė, jog tai neatleido ieškovo nuo pareigos laikytis Klubo vidaus elgesio taisyklių. Kolegija pritaria šiems motyvams, nurodydama, jog byloje yra nustatytas faktas, jog apie taisyklių pasikeitimą ieškovui buvo žinoma. Ieškovas jų neginčijo, todėl darytina išvada, jog su jomis sutiko. Šalių sudarytos sutarties 5.1 p. nustatė, jog Klubas turi teisę bausti žaidėją už vidaus elgesio taisyklių pažeidimus, o baudos dydžius nustatė vidaus elgesio taisyklės. Todėl atmestinas apelianto argumentas, jog pakeitęs vidaus taisykles, atsakovas vienašališkai pakeitė šalių sudarytą sutartį. Nagrinėjamu atveju sutarties sąlygos nebuvo pakeistos. Todėl ieškovui galiojo Klubo vidaus elgesio taisyklės, patvirtintos klubo tiek sutarties pasirašymo metu, tiek jų nauja redakcija. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl atsakovo teisės skirti apeliantui baudą pagrįstumo ir argumentų nekartoja.

16Atsakovas pripažįsta, jog nėra sumokėjęs ieškovo prašomos priteisti sumos, tačiau nurodo, jog nesumokėtą ieškovui sumą sudaro skirta bauda, todėl ieškovo reikalavimas nepagrįstas.

17Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog bauda buvo išskaičiuota ieškovui nesumokėjus dalies atlyginimo. Apie baudos paskyrimą ieškovas buvo informuotas, todėl teismas nurodė, jog pranešimas apie baudą laikytinas tinkamu pranešimu apie atliekamą įskaitymą.

18Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas – vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje nuosekliai akcentuojama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos – tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006;2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Ekomanija“ v. UAB ,,LIT-INVEST“, bylos Nr. 3K-3-179/2010; 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Pamario produktai“ v. UAB ,,Nordnet“, bylos Nr. 3K-3-445/2013; kt.). Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Alginora“ v. UAB„ Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Žaliasis tiltas“ v. Danske Bank A/S Lietuvos filialas, bylos Nr. 3K-7-168/2010).

19Kaip jau aukščiau minėta, bauda ieškovui buvo paskirta pagrįstai ir teisėtai. Apie baudos paskyrimą ieškovas buvo tinkamai informuotas elektroniniu laišku (b.l. 42-43). Iš minėto laiško turinio yra pakankamai aišku ir akivaizdžiai suprantama, jog yra skiriama bauda ir ji yra įskaitoma į mokėtiną atlyginimą. Vien formalus nurodymas, jog nebuvo laikytąsi šalių pasirašytos sporto veiklos sutarties 12 str. sąlygų (pranešimų forma), nesudaro pagrindo teigti, jog apie paskirtą baudą bei jos įskaitymą ieškovas nebuvo tinkamai informuotas. Tokiu būdu konstatuotina, jog buvo visos sąlygos įskaitymo atlikimui.

20Dėl aukščiau nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai pritaikė materialines teisės normas bei padarė teisingą išvadą dėl ieškinio pagrįstumo ir teisėtumo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto S. B.... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 7500 Lt... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-05-05 sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog tarp šalių susiklostę teisiniai... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliantas S. B. apeliaciniu skundu (b.l. 111-121) prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 128-131) prašo apeliacinį... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 13. CPK 320 str. nuostatos įpareigoja apeliacinės instancijos teismą,... 14. Pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo tarp šalių kilusius... 15. Apeliantas nurodo, jog teismas visai nesprendė ir nepasisakė dėl klausimo,... 16. Atsakovas pripažįsta, jog nėra sumokėjęs ieškovo prašomos priteisti... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog bauda buvo išskaičiuota ieškovui... 18. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas – vienas įstatyme... 19. Kaip jau aukščiau minėta, bauda ieškovui buvo paskirta pagrįstai ir... 20. Dėl aukščiau nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti...