Byla 2-984-460/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys „Swedbank“, AB, notarė Vanda Kasiulynienė

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BUS & AUTO Wern Baltija“ atstovui advokatui Dainiui Baronui, atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „OLDNIBUS“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „ATENERGO“ įgaliotajam asmeniui Antanui Markšaičiui, trečiojo asmens „Swedbank“, AB, atstovui teisininkui Vincentui Šupiniui išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BUS & AUTO Wern Baltija“ ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „OLDNIBUS“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys „Swedbank“, AB, notarė Vanda Kasiulynienė.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė 2013-02-12 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) pripažinti negaliojančia 2011-02-26 buto, esančio Žolynų g. 39–6, Klaipėdoje, pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 1053 bei pripažinti negaliojančiu BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ ilgalaikio turto, nurodyto 2011-02-11 PVM sąskaitoje faktūroje, serija BAWB Nr. 000577, perleidimo sutartį; 2) taikyti restituciją natūra grąžinant BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ butą, esantį Žolynų g. 39–6, Klaipėdoje, unikalus Nr. 4400-1029-0472-3350, taip pat BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ nurašytą ilgalaikį turtą, kuris buvo perleistas UAB „OLDNIBUS“, o nesant galimybių grąžinti turto natūra – priteisti piniginį ekvivalentą turto vertei. Nurodo, jog BUAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ administratorius, susipažinęs su įmonės dokumentais, nustatė, kad 2011 metais vasario mėnesį UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ pardavė įmonei UAB „OLDNIBUS“ butą, esantį Žolynų g. 39–6, Klaipėdoje, taip pat UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“ nurašytą ilgalaikį turtą. Pažymi, kad UAB „OLDNIBUS“ už perduotus daiktus neatsiskaitė. Teigia, jog minėtu laikotarpiu bendrovei vadovavo akcininkas ir direktorius K. K., turėjęs įgaliojimus veikti įmonės vardu bei sudaryti komercinius sandorius. Pabrėžė, kad pagal minėtus sandorius bendrovė patyrė 298 859,89 Lt nuostolių. Nurodo ir tai, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012-01-11 nutartimi UAB „OLDNIBUS“ iškėlė bankroto bylą.

4Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog restitucijos taikymas nėra galimas, kadangi atsakovė UAB „OLDNIBUS“ 2009-02-09 laidavimo sutartimi Nr. 09-011405LAT laidavo „Swedbank“, AB, už UAB „BUS & AUTO Wern Baltija“, kad ši tinkamai įvykdys įsipareigojimus „Swedbank“, AB, pagal 2009-02-09 kredito sutartį Nr. 09-011405-OJ, įkeitė hipotekos lakštais jai nuosavybės teise priklausantį turtą – butą, esantį Žolynų g. 39–6, Klaipėdoje. Pažymi, jog ginčo sandorio sudarymas neturėjo jokios reikšmės ieškovės nemokumui ir negalėjimui atsiskaityti su kreditoriais, todėl nepažeidė kreditorių interesų. Mano, kad sudarant sandorį abi šalys buvo sąžiningos. Tikina, kad ieškovė gali kreditinį reikalavimą pareikšti BUAB „OLDNIBUS“ bankroto byloje (b. l. 36–39).

5Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB, su ieškiniu sutinka. Mano, jog yra visos būtinos sąlygos teikti actio Pauliana ieškinį (b. l. 91–92).

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti.

7Atsakovės atstovas ieškinį prašė atmesti. Nurodė, jog nėra visų actio Pauliana sąlygų viseto. Pažymėjo, jog sudarant sandorį buvo gautas „Swedbank“, AB, sutikimas. Mano, kad restitucija negalima, kadangi nebus atkurtas ieškovės mokumas.

8Trečiojo asmens Swedbank“, AB, atstovas ieškinį palaikė. Nurodė, jog nėra jokios reikšmės kokiu pagrindu pareikštas ieškinys: ar dėl actio Pauliana, ar dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, akivaizdu, kad pardavėjui už butą sumokėta nebuvo.

9Ieškinys tenkintinas.

10Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą (civilinės bylos Nr. B2-1002-154/2011) (civilinės bylos Nr. B2-305-112/2013) UAB „Bus & Auto Wern Baltija“. Nutartis buvo apskųsta ir įsiteisėjo 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo dieną. BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ bankroto administratorė UAB „Ritava“ susipažino su perimtais bendrovės dokumentais, peržiūrėjo bendrovės sudarytus sandorius bei nustatė, jog 2011 m. vasario mėnesį UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ pardavė įmonei UAB „OLDNIBUS“ butą, esantį Žolynų g. 39–6, Klaipėdoje (b. l. 12, 40–47), taip pat UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ nurašytą ilgalaikį turtą (b. l. 13). Bankroto administratorė UAB „Ritava“ nustatė, kad už perduotus daiktus UAB „Oldnibus“ neatsiskaitė. Minėtu laikotarpiu bendrovei vadovavo akcininkas ir direktorius K. R., turėjęs įgaliojimus veikti įmonės vardu bei sudaryti komercinius sandorius (b. l. 9). Klaipėdos apygardos teismas 2012-04-11 nutartimi UAB „OLDNIBUS“ iškėlė bankroto bylą.

11Bankrutuojančios įmonės administratorius, pagal Įmonių bankroto įstatymą privalantis ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek bankroto byloje patvirtintų kreditorių interesus, turi teisę pareikšti ieškinį. Įmonių bankroto įstatyme nereglamentuojami savarankiški sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai, tik akcentuojami ginčytinų sandorių požymiai: priešingumas įmonės veiklos tikslams ir galima įtaka įmonės mokumui. Dėl to bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, taip pat CK 6.66 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-361/2009). Šiuo atveju įmonės bankroto administratorius, gindamas bankroto byloje patvirtintų visų kreditorių interesus, teikia ieškinį kaip kreditorius bendrąja prasme, nurodydamas, kad tokie sandoriai pažeidžia visų kreditorių interesus, prieštarauja juridinio asmens tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008).

12Tiek teismų praktikoje, tiek teisės doktrinoje pripažįstama, kad actio Pauliana institutas skirtas kreditoriaus teisėms apginti nuo nesąžiningo skolininko, kuris, perleidęs savo turtą trečiajam asmeniui, tampa nemokus, todėl negali vykdyti savo prievolės kreditoriui ir taip pažeidžia kreditoriaus teises. Tačiau kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir tokiais skolininko sudarytais sandoriais, kurie, nors ir nesukėlė skolininko bendro nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus reikalavimams patenkinti.

13Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 3) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 4) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 5) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 6) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis Nr. 3K-3-587/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis Nr. 3K-3-88/2013).

14Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę

15Teismas sutinka, jog BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ kreditoriai turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę bankrutuojančiai įmonei atsakovei UAB „OLDNIBUS“. Bylos duomenimis – iš 2010-02-10 ir 2012-02-11 išrašytų PVM sąskaitų faktūrų matyti, jog butas, esantis Žolynų g. 39–6, unikalus Nr. 4400-1029-0472-3350, taip pat UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ nurašytas ilgalaikis turtas buvo parduotas įmonei atsakovei UAB „OLDNIBUS“. UAB „OLDNIBUS“ minėtų pirkimo–pardavimo sandorių pagrindu su įmone UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ neatsiskaitė. Iš 2011-03-24 UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ sudaryto debitorių sąrašo matyti, jog UAB „OLDNIBUS“ yra skolinga įmonei ieškovei UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ 298 832,74 Lt (b. l. 14), apmokėjimo terminas – 2011-02-11.

16Ginčijamas sandoris pažeidžia kreditorių teises

17CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas atvejų, kai esant bent vienai iš aplinkybių pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

18Šiuo atveju dėl UAB „OLDNIBUS“ neatsiskaitymo su UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ pagal pirkimo–pardavimo sandorius, kurių pagrindu 2011-02-10 ir 2011-02-11 buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros, buvo sumažinta UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ turto vertė, o ja buvo užtikrintos kreditorių reikalavimo teisės.

19Dėl šešių mėnesių ieškinio senaties termino

20Atnaujintinas ieškinio senaties terminas

21Actio Pauliana ieškiniui paduoti Įmonių bankroto įstatyme yra nustatytas 6 mėnesių terminas. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog laikoma, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Bylos duomenys patvirtina, jog BUAB „Bus & Auto Wem Baltija“ dokumentai bankroto administratorei buvo perduoti 2012-05-21 Dokumentų perdavimo–priėmimo aktu (b. l. 19–20).

22BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ administratorė Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2012 m. lapkričio 16 d. padavė ieškinį dėl pirkimo–pardavimo sandorių tarp UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ ir UAB „OLDNIBUS“ pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

23Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį dėl to, kad ieškinys neteismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

24BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ administratorė 2012 m. gruodžio 17 d. Klaipėdos apygardos teismui padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-16084-792/2012 ir išspręsti teismingumo klausimą iš esmės.

252013

26m. sausio 25 d. BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ administratorius gavo Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-23 nutartį (Nr. 2S-415-112/2013), kuria Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartis palikta nepakeista. Vadovaujantis minėta nutartimi, administratorius privalėjo su ieškiniu kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą.

27Administratorė nurodo, jog 6 mėnesių terminas pareikšti actio Pauliana ieškinį suėjo 2012-11-21. Dėl šios priežasties administratorė prašė teismo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

28Klaipėdos apygardos teismas ieškovės prašymą tenkina ir ieškinio senaties terminą atnaujina. Teismas, išanalizavęs prašymo motyvus, atsižvelgia į tai, jog administratorė aktyviai gynė kreditorių interesus – nors ir klaidingai, tačiau ieškiniu dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą. Ir tik Klaipėdos apygardos teismui priėmus nutartį – dėl objektyvių priežasčių – dėl sudėtingumo per įstatyme nustatytą terminą surinkti reikiamus duomenis, terminą praleido, tačiau šiuo atveju praleistas terminas nėra neprotingai ilgas, pabrėžtina ir tai, kad pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino praleidimo neatitiktų ieškinio senaties instituto paskirties. Šiuo aspektu teismas konstatuoja, kad pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus (CK 1.131 straipsnio 2 dalis).

29Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio

30Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, jeigu jis neprivalėjo būti sudarytas (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sąlygą „neprivalėjo“ aiškina kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimą. Privalėjimas sudaryti sandorį – vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006, 2000 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2000).

31Nagrinėjamu atveju administratorė nurodo, jog tarp įmonės dokumentų nebuvo rasta jokių duomenų, jų nepateikė ir atsakovė, patvirtinančių, kad skolininkė privalėjo sudaryti ginčo sandorius, priešingai, t. y. skolininkė neturėjo teisinės pareigos sudaryti tokių sandorių nei pagal įstatymą ar sutartį, nei pagal teismo sprendimą (nutartį) ar kokiu kitu pagrindu.

32Skolininkė buvo nesąžininga, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises, o trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, irgi buvo nesąžiningas

33Teismas atkreipia dėmesį, jog ginčijant atlygintinį sandorį actio Pauliana pagrindu būtina nustatyti ir trečiojo asmens nesąžiningumą. Asmuo nesąžiningas, jeigu sudarydamas su skolininku sandorį, jis žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditorių teises (CK 6.66 straipsnio 2 dalis). Sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sudaryti sandoriui, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga, kurią sustiprina šio asmens statusas, pvz., verslininkas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

34Remiantis bylos duomenimis matyti, jog pagal 2011-11-05 vienintelės įmonės (ieškovės) akcininkės UAB „Vikusta“ priimtą sprendimą direktorius K. K. buvo atšauktas iš UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ direktoriaus pareigų nuo 2011-11-10 (paskutinė darbo diena) (b. l. 10). Tačiau pagal Juridinių asmenų registro išrašą K. K. nuo 2011-07- 28 buvo direktorius ir UAB „OLDNIBUS“ (b. l. 23), t. y. nuo 2011-07-28 iki 2011-11-10 buvo ir UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ ir UAB „OLDNIBUS“ direktorius. Vertinant tai, jog nors už perleistą UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ turtą įmonė UAB „OLDNIBUS“ neatsiskaitė, K. K. nesiėmė jokių veiksmų, kad pagal minėtus sandorius būtų atsiskaityta arba turtas grąžintas įmonei UAB „Bus & Auto Wern Baltija“. Pastebėtina, kad šios įmonės – UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ ir UAB „OLDNIBUS“ yra Juridinių asmenų registre registruotos tuo pačiu adresu – Garažų g. 2, Klaipėdoje. Šiuo aspektu svarbu tai, kad minėtos įmonės buvo susijusios ne tik lokacijos vieta, bet ir joms vadovavo vienas ir tas pats direktorius, todėl iš faktų, būtent, jog minėtas turtas buvo perleistas įmonei UAB „OLDNIBUS“ ir už jį nebus atsiskaityta, o vėliau šios įmonės direktoriumi tapo tas pats asmuo, kuris įmonės vardu perleido minėtą turtą bei nesiėmė jokių veiksmų, kad pagal minėtus sandorius būtų atsiskaityta arba turtas grąžintas įmonei UAB „Bus & Auto Wern Baltija“, darytina išvada, jog abi sandorio šalys elgėsi nesąžiningai.

35Kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertą) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti

36Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija (CK 6.145 straipsnio 1 ir 2 dalys). Kadangi bendrovei iškelta bankroto byla, todėl teisinių padarinių klausimas sprendžiamas kitaip nei kitais atvejais taikant actio Pauliana institutą: CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Skolininko nepagrįstai perleistas turtas grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Tokios pozicijos laikosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005).

37Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis bei atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas sąlygas, mano, kad visos actio Pauliana ieškiniui pareikšti numatytos sąlygos yra įrodytos, todėl pirkimo–pardavimo sandoriai, kuriais UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ perleido įmonei UAB „OLDNIBUS“ butą, esantį Žolynų g. 39–6, unikalus Nr. 4400-1029-0472-3350, taip pat UAB „Bus & Auto Wern Baltija“ nurašytą ilgalaikį turtą, pripažintini negaliojančiais (CK 6.66 straipsnis).

38Dėl neatsiskaitymo pagal šiuos anksčiau paminėtus sandorius ieškovė patyrė 298 859,80 Lt nuostolių.

39Dėl restitucijos taikymo

40Pripažinus sandorį negaliojančiu, taikoma restitucija ir perleistas turtas grąžinamas buvusiam jo savininkui (CK 6.145 straipsnio 1 dalis). CK 6.146 straipsnis numato, kad restitucija taikoma natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims.

41Kadangi nagrinėjamu atveju turtas – butas, esantis Žolynų g. 39–6, Klaipėdoje, bei ilgalaikis turtas, nurodytas 2011-02-11 PVM sąskaitoje faktūroje, priklauso atsakovei BUAB „OLDNIBUS“, yra taikytina restitucija natūra ir turtas grąžintinas ieškovei.

42Turtą grąžinus BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ nuosavybėn, jis turi būti parduodamas bei gautos lėšos paskirstomos kreditoriams Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

43Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

44Kadangi ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-13 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

45Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268– 270 straipsniais,

Nutarė

46atnaujinti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „BUS & AUTO Wern Baltija“ ieškinio senaties terminą.

47Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BUS & AUTO Wern Baltija“ ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „OLDNIBUS“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys „Swedbank“, AB, notarė Vanda Kasiulynienė, tenkinti.

48Pripažinti negaliojančia 2011-02-26 buto, esančio Žolynų g. 39–6, Klaipėdoje, pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 1053 bei pripažinti negaliojančiu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BUS & AUTO Wern Baltija“, įmonės kodas 110897186, buveinės adresas Garažų g. 2, Klaipėda, ilgalaikio turto, nurodyto 2011-02-11 PVM sąskaitoje faktūroje, serija BAWB Nr. 000577, perleidimo sutartį.

49Taikyti restituciją natūra grąžinant bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „BUS & AUTO Wern Baltija“ butą, esantį Žolynų g. 39–6, Klaipėdoje, unikalus Nr. 4400-1029-0472-3350, taip pat bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „BUS & AUTO Wern Baltija“ nurašytą ilgalaikį turtą, kuris buvo perleistas uždarajai akcinei bendrovei „OLDNIBUS“, įmonės kodas 301510621, buveinės adresas Garažų g. 2, Klaipėda, o nesant galimybių grąžinti turto natūra – priteisti piniginį ekvivalentą turto vertei.

50Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

51Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovė 2013-02-12 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį. Juo prašo ieškinį... 5. Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB, su ieškiniu sutinka. Mano, jog yra visos... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė,... 7. Atsakovės atstovas ieškinį prašė atmesti. Nurodė, jog nėra visų actio... 8. Trečiojo asmens Swedbank“, AB, atstovas ieškinį palaikė. Nurodė, jog... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012 m.... 11. Bankrutuojančios įmonės administratorius, pagal Įmonių bankroto įstatymą... 12. Tiek teismų praktikoje, tiek teisės doktrinoje pripažįstama, kad actio... 13. Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi... 14. Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę... 15. Teismas sutinka, jog BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ kreditoriai turi... 16. Ginčijamas sandoris pažeidžia kreditorių teises... 17. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas atvejų, kai esant bent vienai... 18. Šiuo atveju dėl UAB „OLDNIBUS“ neatsiskaitymo su UAB „Bus & Auto... 19. Dėl šešių mėnesių ieškinio senaties termino... 20. Atnaujintinas ieškinio senaties terminas... 21. Actio Pauliana ieškiniui paduoti Įmonių bankroto įstatyme yra nustatytas 6... 22. BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ administratorė Klaipėdos miesto... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi... 24. BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ administratorė 2012 m. gruodžio 17 d.... 25. 2013... 26. m. sausio 25 d. BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ administratorius gavo... 27. Administratorė nurodo, jog 6 mėnesių terminas pareikšti actio Pauliana... 28. Klaipėdos apygardos teismas ieškovės prašymą tenkina ir ieškinio senaties... 29. Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio... 30. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, jeigu jis neprivalėjo... 31. Nagrinėjamu atveju administratorė nurodo, jog tarp įmonės dokumentų nebuvo... 32. Skolininkė buvo nesąžininga, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas... 33. Teismas atkreipia dėmesį, jog ginčijant atlygintinį sandorį actio Pauliana... 34. Remiantis bylos duomenimis matyti, jog pagal 2011-11-05 vienintelės įmonės... 35. Kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį... 36. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu taikoma restitucija... 37. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis bei atsižvelgdamas į... 38. Dėl neatsiskaitymo pagal šiuos anksčiau paminėtus sandorius ieškovė... 39. Dėl restitucijos taikymo... 40. Pripažinus sandorį negaliojančiu, taikoma restitucija ir perleistas turtas... 41. Kadangi nagrinėjamu atveju turtas – butas, esantis Žolynų g. 39–6,... 42. Turtą grąžinus BUAB „Bus & Auto Wern Baltija“ nuosavybėn, jis turi... 43. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 44. Kadangi ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-13 nutartimi... 45. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268– 270 straipsniais,... 46. atnaujinti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „BUS &... 47. Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BUS & AUTO... 48. Pripažinti negaliojančia 2011-02-26 buto, esančio Žolynų g. 39–6,... 49. Taikyti restituciją natūra grąžinant bankrutavusiai uždarajai akcinei... 50. Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...