Byla 2-1063-544/2011

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovams administratoriaus įgaliotam asmeniui Artūrui Motiejūnui, advokatei Jolantai Voroneckienei, atsakovės atstovui direktoriui Tomui Butrimui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Keitva ir ko“ (į. k. 300016872, Kauno g. 37, Utena) ieškinį atsakovei UAB „Autoekstra“ (į. k. 121695588, Ukmergės g. 156A,Vilnius) dėl 20 000 Lt užstato priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 20 000 Lt užstatą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad 2009-09-28 sutartimi atsakovė išnuomavo ieškovei negyvenamas patalpas Ukmergės 156A, Vilniuje automobilių serviso ir prekybinei veiklai. Pagal nuomos sutarties 3.1 punktą ieškovė sumokėjo atsakovei 20 000 Lt užstatą, kuris turėjo būti užskaitytas į nuompinigių sumą, mokėtiną už paskutinius nuomos metų mėnesius. 2010-06-07 Panevėžio apygardos teismo nutartimi ieškovei iškelta bankroto byla. 2010-10-08 ieškovė viešu skelbimu informavo visus asmenis, kad nutraukia su jais sutartis, o 2011-07-07 raštu pareikalavo, kad atsakovė grąžintų užstatą, kurį valdo be teisinio pagrindo. Pagal sutartį minėto avanso paskirtis buvo užtikrinti ieškovės prievolių įvykdymą pagal nuomos sutartį ir jį įskaityti į būsimą nuomos mokestį už 2012 m. 08-09 mėnesius. Bankroto administratoriui nutraukus nuomos santykius, atsakovei perleistos piniginės lėšos nebuvo įskaitytos į nuomos mokestį ir jos ateityje pagal paskirtį negalės būti panaudotos. CK 6.145 str. 1 d., 6.222 str. 1 d. pagrindu ieškovė prašo taikyti restituciją ir priteisti jai nurodytą avansinio mokėjimo sumą.

4Atsakovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal 2009-09-28 patalpų nuomos sutartį šalys, be kita ko, susitarė, kad, nuomininkui (ieškovei) vienašališkai nutraukus sutartį, nesant sutarties 4.4 p. aptartų pagrindų, ieškovės sumokėtas 20 000 Lt užstatas bus laikomas bauda ir paliekamas nuomotojo (atsakovės) nuosavybėje (4.6 p.). 2010-04-20 naktį buvusi ieškovės administracija neįspėjusi nei savo darbuotojų, nei atsakovės dingo iš išsinuomotų patalpų palikdama jose įmontuotą trečiųjų asmenų įrangą, o savo įranga slapta išsivežė. Dėl trečiųjų asmenų likusios įbetonuotos įrangos ilgai negalėjo išnuomoti patalpų kitiems klientams, dėl ko patyrė nuostolių. 2010-05-07 gavo ieškovės pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą, kuriame nebuvo reikalaujama grąžinti užstatą, nes ieškovė vadovavosi sutarties nuostatomis ir 20 000 Lt sumą laikė bauda, kuri lieka nuomotojo nuosavybe. Po minėto ieškovės pranešimo finansinėje apskaitoje minėtą sumą 2010-06-03 apskaitė kaip baudą Be to, ieškovė pagal sutarties sąlygas ir terminus nemokėjo nuomos mokesčio, dėl ko po bankroto bylos iškėlimo buvo patvirtintas 26 349 Lt kreditorinis reikalavimas, kilęs iš minėtos nuomos sutarties. Nurodė, kad ieškovės administratoriui šios aplinkybės buvo žinomos, tačiau jis vis tiek pareiškė ieškinį nuslėpdamas 2010-05-07 pranešimą apie sutarties nutraukimą, pats ekonomiškai ir racionaliai neatlieka administratoriaus funkcijų ir naudojasi brangiomis advokatų paslaugomis.

5Ieškinys atmestinas.

6Bankroto byla ieškovei UAB „Keitva ir ko“ iškelta Panevėžio apygardos teismo 2010-06-07 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2010-09-09, administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“ (b. l. 17-23). Ieškinys reiškiamas ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., 23 punktų, įpareigojančių bankroto administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais bei išieškoti skolas iš skolininkų ir kaltų asmenų.

7Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad 2009-09-28 atsakovė UAB „Autoekstra“ (nuomotojas) sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kurią trejiems metams išnuomavo ieškovei UAB „Keitva ir ko“ (nuomininkei) 643 kv. m. patalpas servizo ir prekybinei veiklai Ukmergės g. 156a, Vilniuje už jas mokant sutarties 3.3 p., 3.4 punktuose nustatyta tvarka. Pagal sutarties 3.1 p., 2009-10-06 ieškovė sumokėjo atsakovei užstatą, kuris lygus dviejų mėnesių išnuomojamų patalpų nuomos kainai, t. y. 20 000 Lt, kuris turėjo būti įskaitytas į nuomojamą sumą, mokėtiną už paskutiniuosius nuomos metų mėnesius (b. l. 27). Pagal bylos duomenis, ieškovė nuomos ir kitų priklausančių mokėti mokesčių sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsakovei pilnai nemokėjo ir ieškovės bankroto bylos iškėlimo laikui pagal sutartį liko skolinga 26 349,04 Lt nuomos mokesčio ir delspinigių, dėl ko ginčas tarp šalių nekilo, administratorius reikalavimo teisėtumą ir pagrįstumą visiškai pripažino, dėl ko atsakovė 2010-12-02 teismo nutartimi įtraukta į kreditorių sąrašą su 26 349,04 Lt finansiniu reikalavimu (b. l. 28-32, 48, 57, 58-59, bankroto bylos Nr. B2-301-544/2011 – 3 t., b. l. 7-15, 56-83, 4 t., b. l. 1-5, 6 t., b. l. 185-188). 2009 metų balandžio mėnesį atsakovė buvo kreipusis į teismą dėl skolos pagal nuomos sutartį priteisimo ir, nors pagal minėtos sutarties 3.2 p., pranešusi nuomininkei (ieškovei), turėjo teisę įskaityti minėtą 20 000 Lt užstato sumą į nuomininko mokėjimus, kuriuos nuomininkas vėluoja sumokėti sutartyje nustatytais terminais ir/arba įskaityti į nuomininko padarytos žalos padengimui ir/ar kitokių mokėjimų pagal šią sutartį padengimui, tačiau šia savo teise nepasinaudojo (b. l. 8-16).

8Kaip matyti iš bylos duomenų, pagal sutarties 4.2 p. ir 4.4 p. minėta sutartis prieš terminą ne teismine tvarka sutarties šalių reikalavimu nutraukta nebuvo. Pagal sutarties 4.1 p., sutartis galėjo būti nutraukta vienos iš šalių iniciatyva prieš terminą 4 punkte nustatytais pagrindais bei galėjo būti nutraukta prieš terminą šalių susitarimu. 2010-05-07 pranešimu UAB „Keitva ir ko“ įspėjo atsakovę, kad dėl nepakankamų finansinių išteklių negali toliau vykdyti 2009-09-28 nuomos sutarties ir laiku mokėti nuomos mokesčio, todėl atlaisvino nuomojamas patalpas ir sutinka, kad jos būtų išnuomotos kitiems subjektams (b. l. 46). Atsakovė nurodo, kad, gavusi šį pranešimą, nuomos sutartį laikė nutraukta šalims susitarus prieš terminą ieškovės iniciatyva, todėl, vadovaudamasi sutarties 4.6 p., 20 000 Lt užstatą 2010-06-03 dieną finansinėje apskaitoje apskaitė kaip baudą pagal sutartį (b. l. 48, bankroto bylos Nr. B2-301-544/2011 – 3 tomas). Pagal sutarties 4.6 p., nesant 4.2 ir 4.4 p. numatytų priežasčių, kiekviena šalis galėjo neteismine tvarka pareikšti apie sutarties nutraukimą prieš terminą įspėjusi kitą šalį apie tai prieš tris mėnesius. Nuomininkui pagal šį punktą nutraukus sutartį, 20 000 Lt užstato suma, sumokėta nuomotojui pagal sutarties 3.1 p., laikoma bauda ir paliekama nuomotojo nuosavybėn. Todėl, esant virš nurodytoms sutarties vykdymo aplinkybėms, teismo nuomone, atsakovė turėjo teisėtą pagrindą įskaityti minėtą užstatą kaip baudą.

9Nėra pagrindo sutikti su ieškovės nuomone, kad minėtas užstatas turi būti jai grąžintas, nes nuomos sutarties buvo nutraukta 4.7 p., numačiusio, kad kiekviena iš šalių turi teisę nedelsiant, besąlygiškai ir neatlygintinai ne teismine tvarka nutraukti sutartį, jei kitai šaliai iškelta bankroto byla ar ji restruktūrizuojama (8-16), pagrindu. Bankroto byla ieškovei UAB „Keitva ir ko“ iškelta Panevėžio apygardos teismo 2010-06-07 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2010-09-09 (b. l. 17-23). Kaip jau virš nurodyta, teismo nuomone, nuomos sutartis buvo nutraukta šalių susitarimų pagal minėtą 2010-05-07 ieškovės pranešimą ir jos iniciatyva, o ne pagal 2010-10-08 jau bankrutuojančios BUAB „Keitva ir ko“ viešą skelbimą apie tai, kad jai iškelta bankroto byla ir visos sutartys yra nutraukiamos (b. l. 24-26). Tai, kad 2010-05-07 pranešime ieškovė vadovaujasi minėtos sutarties 8.4 p., nesudaro pagrindo ieškinį tenkinti, kadangi minėtas punktas reglamentavo ne savarankiškus sutarties nutraukimo prieš terminą atvejus, bet numatė kokia forma ir kaip operatyviai šalis turi informuoti kitą šalį apie aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sutarties tinkamam vykdymui ar sutarties nutarties nutraukimui šalių iniciatyva (b. l. 15).

10CK 6.217 str. 5 d. numatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-09-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2007-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008-04-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; 2010-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010-07-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010 ir kt.). Teismo nuomone, vadovaujantis virš išdėstytomis sutarties nuostatomis, teisės normomis, sutarčių aiškinimo taisyklėmis bei nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis yra nustatytas faktinis ir teisinis pagrindas ieškinį atmesti.

11Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Ieškinį atmetus, iš ieškovės valstybei priteisimos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 42, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.). Kadangi ieškinys atmetamas, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.).

12Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 260, 263, 270 straipsniais

Nutarė

13Ieškinį atmesti.

14Priteisti iš ieškovės BUAB „Keitva ir ko“ (į. k. 300016872, Kauno g. 37, Utena, a. s. Nr. ( - ) AB DnB bankas) administravimo lėšoms skirtų lėšų 14 (keturiolika) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ((išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas - 188659752, surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, į/k 5660).

15Šiam teismo spendimui įsiteisėjus, panaikinti šioje civilinėje byloje Nr. 2-1063-544/2011 2011 m. rugsėjo 6 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės UAB „Autoekstra“ (į. k. 121695588, Ukmergės g. 156A, Vilnius) turtui ir/ar piniginėms lėšoms.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai