Byla e2-5-769/2019
Dėl žalos atlyginimo, bei atsakovo V. Č. (V. Č.) priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Navra“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys DNSB „Marsas“ ir UAB "Klaipėdos kepykla" Teismas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant E. Ž., J. P.,

3dalyvaujant ieškovo atstovei J. L., direktoriui M. L.,

4atsakovui V. Č. (V. Č.),

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Navra“ ieškinį atsakovui V. Č. (V. Č.) dėl žalos atlyginimo, bei atsakovo V. Č. (V. Č.) priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Navra“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys DNSB „Marsas“ ir UAB "Klaipėdos kepykla" Teismas

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 2 972,81 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2017-11-20 ieškovė sumažino savo reikalavimą iki 2 536,76 Eur žalos atlyginimo (e.b. I tomas l. 107). Ieškinyje nurodyta, kad 2016-07-22 UAB „Navra“, atstovaujama direktoriaus M. L., pasirašė rangos sutartį su atsakovu V. Č. dėl statybos darbų atlikimo. Pagal minėtą sutartį rangovas privalėjo atlikti statybos rangos darbus per 30 dienų po sutarties pasirašymo. Visi rangos sutartyje numatyti darbai turėjo būti atlikti DNSB „Marsas“ patalpose, adresu ( - ). 2016-09-09 pagal susitarimą ieškovė pervedė 1400 Eur, gruodžio 12 d. pervedė 1300 Eur, iš viso per sutartyje numatytų atlikti darbų laikotarpį buvo pervesta 2700 Eur. Daugiabučio bendrijos pirmininkas A. K. parašė pretenziją dėl atliktų darbų trūkumų ir reikalavo nedelsiant juos pašalinti. Ieškovė informavo V. Č., kad pagal sutartį jo darbai atlikti nekokybiškai, bendrijos gyventojai patyrė nuostolių. Atsakovas atvyko, bet savo padaryto darbo broko neištaisė. Ieškovės atstovai skambino ir prašė pabaigti pradėtus darbus, tačiau V. Č. nebeatvyko ir darbus teko pabaigti ieškovei. Buvo iš naujo atliktas 4-ojo aukšto lubų glaistymas, gruntavimas ir dažymas, sienų taisymas glaistu, šlifavimas. 3-ajame aukšte buvo atliktas lubų glaistymas, gruntavimas ir dažymas, sienų taisymas glaistu, šlifavimas, bei plytelių remontas, -5 kv. m plote perklijuotos plytelės. Už abiejų aukštų broko taisymą įmonė patyrė nuostolių už 2 536,76 Eur be PVM. 2017-03-16 ieškovė parašė reikalavimą ir išsiuntė registruotu laišku, kad atsakovas geranoriškai atlygintų žalą, tačiau žala nebuvo atlyginta. Įmonės vadovas M. L. bandė susitarti, skambino, bet atsakovas ignoravo ieškovės reikalavimus, motyvuodamas tuo, kad sutartyje, kurią jis paruošė, nenumatytas broko taisymas. 2017-04-12 ieškovė gavo DNSB „Marsas“ išrašytą sąskaitą faktūrą 436,05 Eur sumai, remiantis 2016-09-30 pranešimu dėl atliktų darbų ir nuostolių atlyginimo (nutraukti telefono ir interneto kabeliai, apgadintos buto durys). Kadangi atsakovas nesutiko padengti įmonei žalos, 2017-05-30 pervedė DNSB „Marsas“ 436,05 Eur.

7Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, teigdamas, kad ieškovės nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės, nėra išsamios, nepatvirtintos rašytiniais ir vaizdo įrodymais bei liudytojų parodymais; ieškovė nevykdė rangos sutarties sąlygų; nepateikė atsakovui sudaryto ir suderinto atliekamų darbų ir įkainių sutarties priedo – lokalinės sąmatos, atsisakė sudaryti, pasirašyti papildomų darbų aktus ir apmokėti, dėl to atsakovas negalėjo pats kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo. Ieškovė nenurodė laikotarpio, kada tiksliai buvo vykdomi atsakovo remonto darbai, nepateikia teismui darbų priėmimo - perdavimo aktų, pretenzijų darbo kokybei nurodytame objekte, defektavimo aktų bei reikalavimų laiku pašalinti trūkumus (broką), jei tokie buvo arba galėjo būti. Ieškovė nevykdė rangos sutarties 4.1 punkto – laiku, paskutinę darbų vykdymo dieną, nepateikė atliekamų darbų aktų ir be jokių pateisinamų dokumentų ir iki šios dienos nesumokėjo galutinio atsiskaitymo. Ieškovė atsisakė sudaryti ir nesudarė trišalės remonto darbų sutarties su DNSB „Marsas“ ir atsakovu, taip pat atsisakė supažindinti su DNSB „Marsas“ pretenzijomis bei pasirašyti trūkumų pašalinimo aktus.

8Teismas 2017-12-08 ieškinį tenkino. Klaipėdos apygardos teismas 2018-07-26 nutartimi Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2017-12-08 sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nutartyje nurodęs, kad byloje nėra lokalinės sąmatos, todėl negalima nustatyti, dėl kokių darbų atlikimo šalys susitarė, kokius darbus atliko atsakovas, kaip už darbus buvo sumokėta, kas padarė 2017-01-19 darbų apžiūros akte nurodytus darbų defektus.

9Bylą grąžinus iš naujo nagrinėti į pirmos instancijos teismą, į bylą trečiuoju asmeniu buvo įtraukta UAB "Klaipėdos kepykla" ir DNSB „Marsas“, kuris pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį bei nurodė, kad su ieškiniu sutinka; DNSB „Marsas“ pasirašė sutartį su UAB „Navra“ dėl koridorių remonto darbų devyniuose aukštuose; UAB „Navra“ direktorius informavo, kad pasirašė sutartį su V. Č., kuris suremontuos 3 ir 4 aukštų koridorius, paruoš dažymui, išdažys lubas bei sienas ir išklos plyteles. Darbus V. Č. vykdė vangiai, nuolatos keisdavo darbuotojus; vieni darbus padarydavo, kiti juos perdarydavo, nei vieni, nei kiti kokybiškai darbų neatliko. 2017 m. sausio 18 d. buvo vykdoma statybos darbų apžiūra, V. Č. joje nedalyvavo, nors buvo informuotas, teigdamas, kad visi darbai atlikti nepriekaištingai. Apžiūrint V. Č. atliktus darbus trečiame aukšte vizualiai buvo matomas netinkamas lubų paruošimas dažymui, netolygus gruntavimas, užfiksuota, jog vietomis lupinėjasi ir skilinėja dažai. Trečiojo aukšto sienos išglaistytos netolygiai, nubėgę dažai, uždažyti elektros skydinių įspėjamieji ženklinimai, netinkamai atlikta palangių ir durų angokraščių apdaila. Plytelės išklijuotos nukrypstant nuo vertikalios ašies 6-8 cm 3 metrų ilgio atkarpoje. Apžiūrint ketvirtą aukštą buvo matomas netinkamas lubų paruošimas dažymui, netolygus gruntavimas, vietomis lupinėjasi ir skilinėja dažai. Sienos nuglaistytos netolygiai, matomi dažų nubėgimai, nekokybiška palangių apdaila. V. Č. atliktų darbų priimti negalėjo; darbų apžiūros akte nurodyta, jog 3 ir 4 aukšte turi būti perdažytos sienos ir lubos, prieš tai jas tinkamai paruošus, nušlifavus ir perglaisčius, trečiajame aukšte dalį išklijuotų plytelių reikia perklijuoti. Kadangi UAB „Navra" ir V. Č. susitarti dėl nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo nepavyko, darbų apžiūros akte nurodytus trūkumus pašalino UAB „Navra“. Atlikti darbai buvo priimti 2017 m. vasario 15 d.

10Atsakovas V. Č. pateikė priešieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Navra“ 2000 Eur skolą, 240 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016 metų liepos mėnesio pirmomis dienomis UAB „( - )" vadovas V. T. pasiūlė už 3600 Eur atlikti 450 kvadratinių metrų dažymo darbus DNSB „Marsas“ adresu ( - ) (450 kvadratiniai metrai po 8 eurus už 1 m2, iš viso: 3600 Eur). Tačiau 2016-07-15 nurodytame objekte pradėjus remonto darbus buvo nurodyta sutartį pasirašyti su kita įmone - UAB „ Navra“. 2016-07-22 su UAB „Navra“, atstovaujama direktoriaus M. L., sudarė Rangos sutartį Nr.2016/07/22 dėl 3-4 aukštų dažymo darbų (remonto) objekte adresu ( - ), pagal kurią V. Č. įsipareigojo per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo ieškovės medžiagomis atlikti 3- 4 aukštų dažymo darbų (remonto) statybos rangos darbus. Minėta sutartimi UAB „Navra“ įsipareigojo apmokėti papildomai ir už sutarties priede nenumatytus darbus, jei atliekant sutarties priede nurodytus darbus paaiškės kiti papildomi darbai. Ieškovės nurodymu buvo pavesta tame pačiame objekte papildomai atlikti durų šlifavimo, gruntavimo, dažymo darbus, grindų plytelių klijavimo darbus; atlikti remonto darbus kitame atsakovės objekte adresu ( - ), UAB „Klaipėdos kepykla“ priklausančio restorano ( - ) patalpose. Pagal Rangos sutartį įvykdęs visus savo įsipareigojimus (laiku atliko remonto darbus, sutvarkė patalpas, išvežė šiukšles), iki 2017 metų vasario mėnesio negalėjo gauti nei atliktų darbų aktų nei apmokėjimo už juos, nors vykdė visus UAB „Navra“ nurodymus. Ieškovė taip ir neparuošė darbų apskaitos pirminių buhalterinių dokumentų, neatsiskaitė, vėliau pradėjo reikalauti sumokėti UAB „Navra“ direktoriui M. L. 900 Eur grynais arba nupirkti statybines medžiagas; atsisakius tai padaryti, pagrasino ginčą spręsti teisme. V. Č. teigimu, jis savo pareigas pagal Rangos sutartį Nr.2016/07/22 įvykdė tinkamai, t. y. pagal ieškovės užsakymą laiku atliko remonto darbus, pretenzijos dėl sutarties vykdymo pareikštos nebuvo. Per sutartyje numatytų atlikti darbų laikotarpį buvo pervesta 2700 Eur, sutarties pasirašymo dieną sumokėta 1080 Eur grynais,-tai patvirtinančių dokumentų ieškovė nepateikė. Ieškovė už atliktus darbus liko skolinga 2000 Eur sumą.

11Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, kuriame nurodė, jog su priešieškiniu nesutinka, nes faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės ir nepagrįstos jokiais tinkamais įrodymais. 2016-07-22 šalys susitarė, kad atsakovas atliks statybos remonto darbus adresu ( - ), (3 ir 4 aukštai). Atsakovas pateikė savo paruoštą rangos sutartį, joje buvo numatyta pateikti lokalinę sąmatą, tačiau lokalinės sąmatos, kurioje būtų nurodyti atliekami darbai ir jų įkainiai, atsakovas nepateikė. Atsakovas privalėjo įvykdyti sutartį pagal joje nustatytą kainą. Atsakovas sutartyje nustatytu terminu (iki 2016-08-22) ir sąlygomis savo atliktų darbų ieškovei neperdavė, t.y. darbų pagal rangos sutartį neįvykdė. Atsakovas nepateikė jokių paskaičiavimų ir dokumentų, patvirtinančių 2000 Eur skolą. Atsakovo teiginys, kad darbai buvo atlikti kokybiškai ir laiku, yra melagingi: rugsėjo 28 d. buvo nustatyti darbų trūkumai, nors darbai turėjo būti pabaigti rugpjūčio 22 d. 2017 m. sausio 19 d. UAB ,,Navra“ ir DNSB ,,Marsas“ apžiūrėjo atliktus darbus ir surašė aktą, kuriame detaliai išdėstė padarytų darbų trūkumus, pridėjo nuotraukas. Įmonės vadovas M. L. bandė tartis geruoju, skambino, kad netinkamai atlikti darbai būtų ištaisyti, bet atsakovas ignoravo reikalavimus, motyvuodamas tuo, kad sutartyje, kurią jis pats paruošė, nenumatytas broko taisymas. Atsakovo darbų trūkumus turėjo taisyti UAB ,,Navra“, pirkti medžiagas ir atlikti iš naujo darbus. Atsakovas tinkamai neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. Mano, kad atsakovas reikšdamas priešieškinį vilkina procesą, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

12Tretieji asmenys atsiliepimo į atsakovo priešieškinį nepateikė.

13Teismo posėdžio metu ieškovės UAB ,,Navra“ atstovė prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti, paaiškino, kad pagal rangos sutartį atsakovas įsipareigojo suremontuoti daugiabučio namo 3 ir 4 laiptinę už 3600 Eur, atliekant darbus ( - ), detali kaina turėjo būti nurodyta šios sutarties priede lokalinėje sąmatoje, kurios atsakovas nepateikė; paaiškėjus papildomiems darbams, apmokant už šiuos darbus pagal atliktų darbų aktus. Atsakovas sutarties tinkamai neįvykdė, priėmimo-perdavimo aktų nepateikė, darbai buvo vilkinami, pusę metų atsakovas darbus taisė, UAB ,,Navra“ turėjo perimti darbus ir juos užbaigti, dėl ko patyrė nuostolių. Priešieškinyje atsirado reikalavimai nepagrįsti jokiais įrodymais, atsakovas negali apibrėžti, kokius darbus ir už kokią sumą buvo padaręs.

14Teismo posėdžio metu UAB ,,Navra“ direktorius M. L. paaiškino, kad su atsakovu supažindino V. T. (V. T.); pasirašė su atsakovu rangos sutartį, visus reikalus tvarkė su atsakovu. Atsakovas darbus atliko su trūkumais, netinkamai atlikta palangių ir durų apdaila, netolygiai perdažytos palangės, 24 durų apvadai uždažyti; nenušlifuotas metalo paviršius, kuriuos reikėjo nušveisti ir perdažyti; prie durų glaistas, o ne silikonas, palikti plyšiai sienose, uždažyti elektros skydinių įspėjamieji ženklinimai; pagrindinė žala buvo padaryta luboms,- nuo lubų buvo prastai nuvalyta kreida ir mažai grunto uždėta, kai pradėjo tvarkyti, visos lubos su visais dažais pradėjo kristi, todėl turėjo visas lubas nuvalyti, iš naujo gruntuoti, glaistyti, dažyti, buvo padarytas grubus technologinis pažeidimas; sienas taip pat turėjo iš naujo tvarkyti; buvo netolygiai išklijuotos plytelės, kurias turėjo perklijuoti. Atsakovas buvo informuotas apie trūkumus, žadėjo pašalinti trūkumus, tačiau iki galo darbų neatlikdavo. Iš viso perdarant nekokybiškai atliktus atsakovo darbus buvo sumokėta už paviršiaus nuvalymą 176,96 Eur, gruntavimą 58,29 Eur, glaistymą 308,61 Eur, antrą glaistymą 260 Eur, du dažymus –virš 500 Eur, iš viso 1300 Eur, plius Sodra, mokesčiai.

15Teismo posėdžio metu atsakovas V. Č. ieškinį prašė atmesti, priešieškinį tenkinti, paaiškino, kad V. T. nurodė pasirašyti sutartį; sutartyje yra nurodyta suma už sienų ir lubų glaistymą ir dažymą, buvo žodinis susitarimas už glaistymą ir dažymą po 8 Eur už kvadratą. Į sutartį nebuvo įtrauktos plytelės, už plyteles buvo sutarta po 10 Eur. Atliko papildomus darbus kepyklėlėje, ieškovė mokėjo dalimis, liko skola 500 Eur. Dėl darbų kepyklėlėje sutarties nesudarė, žodiniu susitarimu buvo susitarta mokėti pagal kvadratūrą ir atliktus darbus; buvo susitarta atlikti glaistymo, dažymo, plytelių klijavimo darbus, buvo sutarta po 10 Eur už plyteles ir po 8 Eur už glaistymą ir dažymą. Užfiksuotus darbo trūkumus pašalino. Apie kitus darbų brokus nebuvo informuotas, jie nebuvo užfiksuoti, ir tik po to, kai patys ištaisė viską, atsiuntė jam sumą, kurią turi sumokėti. Atsakovas taip pat teigė, kad ieškovė nesumokėjo 1540 Eur už darbus DNSB „Marsas“ ir 460 Eur už darbus kepyklėlėje.

16Trečiojo asmens DNSB „Marsas“ atstovas A. K. 2019 m. sausio 30 d. teismo posėdžio metu paaiškino, kad DNSB „Marsas“ ir UAB „Navra“ pasirašė sutartį, po gero mėnesio UAB „Navra“ atstovas pranešė, jog samdys subrangovą, su kuriuo supažindino. DNSB „Marsas“ sutiko, kad darbus atliktų subrangovas. Darbų eigoje nuolat vyko darbo taisyklių pažeidimai, ne vieną kartą kreipėsi į M. L., išsakė pastabas. Buvo pastebėta, jog atsakovo samdomi darbuotojai yra neblaivūs darbo vietoje. Kai pradėjo darbų apžiūrą, nustatė įvairius pažeidimus, su darbų kokybe nesutiko, parašė pretenziją UAB „Navra“. Su atsakovu nebuvo įmanoma susitarti, kad atliktų darbus tinkamai, todėl buvo išsireikalauta, kad M. L. (UAB „Navra“) darbus atliktų iš naujo. Trūkumus ištaisė UAB „Navra“. Už darbo rezultatą buvo atsakingas rangovas. Su statinio priežiūros vykdytoju VšĮ „Mano daugiabutis“ užfiksavo atliktų darbų trūkumus. 2017-01-19 darbų apžiūroje dalyvavo DNSB „Marsas“ ir UAB „Navra“. Visus laidus, kabelius nukarpė atsakovo darbuotojai.

17Trečiasis asmuo UAB "Klaipėdos kepykla" atsiliepimo į ieškinį ir priešieškinį nepateikė, trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką, datą ir vietą pranešta tinkamai, prašymų negauta, todėl byla nagrinėjama trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

18Teismas

konstatuoja:

19ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškinio dalis nutrauktina.

20Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

21Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

22Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2016-07-22 sudarė rangos sutartį Nr. 2016/07/22, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus adresu ( - ) (3 ir 4 aukšto) už 3600 Eur (Sutarties 1.1 punktas, 2 punktas) (e.b. I tomas l. 4-5). Sutarties 2.1 punkte nurodyta, kad atliekami darbai ir detali darbų kaina nurodyta sutarties priede-lokalinėje sąmatoje; paaiškėjus papildomiems darbams, apmokama už šių darbų atlikimą pagal atliktų darbų aktus. Pagal sutarties 3.1 punktą darbai turėjo būti atlikti per 30 dienų po sutarties pasirašymo. Ieškovė atsakovui pagal rangos sutartį 2016-09-09 pervedė 1400 Eur, 2016-12-12 pervedė 1300 Eur (e.b. I tomas l. 6-7). 2016-09-28 VšĮ „Mano daugiabutis“ atlikęs apžiūrą surašė aktą dėl pastebėtų darbų trūkumų 3 ir 4 aukšto koridoriuose adresu ( - ) (e.b. II tomas l. 75). 2017-01-19 darbų apžiūros akte nurodyti darbų trūkumai: 3 aukšte lubos- vizualiai matomas netinkamas lubų paruošimas dažymui, netolygus glaistymas, vietomis atsilupinėja ir skilinėja dažai; sienos – netolygus glaistymas, dažų subėgimas, uždažyti ženklinimai, netinkama palangių ir durų angokraščių apdaila; grindys –plytelės išklijuotos nukrypstant nuo vertikalios ašies 6-8 cm apie 3 metrų ilgio atkarpą; 4 aukšte - vizualiai matomas netinkamas lubų paruošimas dažymui, netolygus glaistymas, vietomis atsilupinėja ir skilinėja dažai; sienos – netolygus glaistymas, dažų subėgimas, netinkama palangių apdaila; grindys –plytelės išklijuotos patenkinamai. 2017-01-19 darbų apžiūros akte pateikta išvada, kad dėl defektų darbai, atlikti adresu ( - ), negali būti priimti, reikia naujai perdažyti 3 ir 4 aukšto sienas ir lubas, prieš tai tinkamai paruošiant lubas ir sienas, nušlifuojant, perglaistant, nes taisant vietomis bus spalvų neatitikimas ir netolygus išdažymas, bei ištaisyti trečiajame aukšte netinkamai išklijuotų plytelių atkarpą (e.b. I tomas l. 109). 2017-02-15 surašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai Nr. 2/2017-02-15 ir Nr. 1/2017-02-15, pagal kuriuos buvo perduodami 3 ir 4 aukšto darbai, darbus perdavė UAB „Navra“, darbus priėmė DNSB „Marsas“ (e.b. II tomas l. 44-47). 2017-03-16 reikalavime atsakovui ieškovė nurodė, jog buvo atlikti atsakovo darbų trūkumų darbai už 2536,76 Eur: 4 aukšto taisymas,- lubų naujas glaistymas, gruntavimas, dažymas; sienų taisymas glaistu, šlifavimas, perdažymas; medžiagos vienam aukštui: stambiagrūdis glaistas, smulkiagrūdis glaistas, gruntas, dažai; 3 aukšto taisymas,- lubų naujas glaistymas, gruntavimas, dažymas; sienų taisymas glaistu, šlifavimas; plytelių remontas per 2,5 m ilgio nukrypta nuo vertikalios ašies 6-8 cm (nuspręsta nudaužyti plyteles apie 5 kv.m. ir perklijuoti naujomis); medžiagos vienam aukštui: stambiagrūdis glaistas, smulkiagrūdis glaistas, gruntas, dažai, plytelės, plytelių klijai, glaistas (e.b. I tomas l. 14). Minėtu reikalavimu ieškovė atsakovą įpareigojo per 10 dienų atlyginti patirtus nuostolius. 2017 m. gegužės 29 d. lokalinėje sąmatoje „Broko taisymas 4 ir 3 aukštas“ bendra suma nurodyta 2 536,76 Eur (e.b. I tomas l. 10-12).

23Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu ieškovės patikslintą ieškinio sumą,-2536,76 Eur, įvertinus tai, jog ieškinys buvo pareikštas dėl 2972,81 Eur žalos atlyginimo, ieškinio dalis dėl 436,05 Eur nutrauktina.

24Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus (CK 6.684 straipsnio 1 dalis). Rangos darbai, už kuriuos rangovas reikalauja atlyginimo, turi būti užsakovui žinomi, atliekami su jo sutikimu ir jam perduodami pagal įstatymo ar sutarties reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2003). Pagal CK 6.650 straipsnio 1 dalį rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus). Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitelkti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu. Statybos subrangos sutarčiai taikomos tos pačios kaip ir statybos rangos sutarčiai reglamentuoti skirtos CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus pirmojo ir trečiojo skirsnių normos. Subrangos sutartis savo esme yra rangos sutartis.

25Tarp šalių kilo ginčas dėl 2016-07-22 Sutarties,- kokie darbai ir už kokią sumą turėjo būti atlikti, kas turėjo pateikti lokalinę sąmatą dėl atliktinų darbų, kas turėjo sudaryti papildomų darbų atlikimo aktus ir pan. CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos sutarčių aiškinimo taisyklės: 1) sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai; aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; 2) visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos; 3) jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė; 4) kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai; visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai; 5) aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius. Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu tiek ieškovė, tiek atsakovas neginčijo to fakto, kad atsakovas V. Č. pateikė šalių sudarytos sutarties projektą, vadinasi, būtent jis kartu su Sutartimi privalėjo pateikti Sutartyje numatytus priedus, lokalines sąmatas, aiškiai nurodydamas atliktinus darbus ir sutartą apmokėjimą, surašyti papildomų darbų atlikimo aktus ( „ kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai“ ( CK 6.193 str.). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas atliko ne tik dažymo ( gruntavimo, glaistymo) darbus bet ir klojo plyteles,- dalis prašomos priteisti žalos yra apskaičiuota būtent už nekokybiškai sudėtas plyteles. Įvertinus Sutarties sąlygas, tai, jog šalys susitarė dėl visų statybos remonto darbų atlikimo 3- 4 aukšte už 3600 Eur, darytina išvada, kad ši suma apėmė tiek dažymo, tiek plytelių klijavimo darbus, todėl atsakovo teiginiai dėl 3600 Eur sutartos sumos tik už dažymo darbus atmestini, kaip nepagrįsti. Be to, pažymėtina, kad atsakovo teismui pateikti įrodymai prieštaringi: nors Sutartyje įvardyta 3600 Eur suma už remonto darbus, atsakovas V. T. siunčia žinutę, kad už dažymą susitarta 3800 Eur ( t. I, b.l.44). Pažymėtina, kad Sutartyje nebuvo detalizuoti dažymo (remonto) statybos darbai ( kaip tvirtina atsakovas), detalūs atliktini darbai Sutartyje taip pat nebuvo nurodyti, priedo- lokalinės sąmatos teismui taip pat nebuvo pateikta, ieškovei nepatvirtinus, kad žodžiu buvo susitarta tik dėl dažymo darbų už 3600 Eur atlikimo, atmestini atsakovo teiginiai, kad ieškovė liko skolinga už papildomai atliktus darbus ( plytelių klijavimą ir pan.). Priešieškiniu atsakovas įrodinėjo, kad UAB „Navra“ jam skolinga 2000 Eur, 240 Eur delspinigių, nes buvo atlikti papildomi darbai ( durų šlifavimo, grindų plytelių klijavimo darbai ir kt.) bei atlikti remonto darbai kitame objekte adresu ( - ), UAB „Klaipėdos kepykla“ priklausančio restorano ( - ) patalpose. Pažymėtina, kad teismui nėra pateikta tarp šalių sudaryta sutartis dėl remonto darbų atlikimo adresu ( - ), o teismui pateiktoje 2016-07-22 Sutartyje yra nurodyta konkreti darbų atlikimo vieta ( - ) (3 ir 4 aukštai). CK 6.653 straipsnyje nustatyta, kad rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Jeigu sutartyje kaina nenurodoma, ji nustatoma pagal šio kodekso 6.198 straipsnio nustatytas taisykles (1 dalis). Jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą (4 dalis). Jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (5 dalis). Atsižvelgiant į nurodytą laikytina, kad būtent rangovas privalėjo informuoti užsakovą apie būtinus atlikti papildomus darbus ir turėjo teisę atsisakyti Sutarties, jei užsakovas nebūtų sutikęs padidinti užsakymo kainos. Įvertinus tai, jog atsakovas teismui nepateikė jokių duomenų apie atliktus papildomus darbus nei buvo susitarta Sutartimi, laikytina, kad jo reikalavimas dėl nesumokėtos 2000 eurų skolos už papildomus darbus ( - ) (3 ir 4 aukštai) ir ( - ), priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

26Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pagal sutartį atsakovui buvo sumokėta 2016-09-09 1400 Eur ir 2016-12-12 1300 Eur,- ieškovė patvirtino, kad iš viso sumokėjo atsakovui 2700 Eur. Tačiau iš teismui pateiktos Sutarties matyti, kad ieškovė pagal Sutartį buvo įsipareigojusi mokėti 3600 Eur už statybos remonto darbus. Atsakovas 2016-12-14 siųstame elektroniniame laiške V. T. ( t.I, b.l.44) teigė, kad be nurodytų mokėjimų dar gavo 1080 Eur avansą,- iš viso 3780 Eur, t.y., 180 Eur daugiau, nei susitarta. Apie mokėjimą 1080 Eur „grynais“ atsakovas nurodė ir apeliaciniame skunde, ir 2017-09-07 Prašyme Klaipėdos apygardos prokuratūrai Klaipėdos miesto prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo už apgaulingą apskaitos tvarkymą UAB „Navra“. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė neigė papildomų 1080 Eur mokėjimo faktą, esant ginčui tarp šalių dėl 1080 Eur mokėjimo, byloje nesant rašytinių įrodymų, patvirtinančių atsakovo teiginius, laikytina, kad ieškovė pilnai neatsiskaitė su atsakovu, todėl iš ieškovės priteistina atsakovui 900 Eur skola už remonto statybos darbus ( - ) (3-4 aukštai), Klaipėda, pagal 2016-07-22 Sutartį. Pažymėtina, kad ieškovė, vadovaudamasi Civilinio kodekso nuostatomis dėl netinkami atliktų darbų turėjo teisę sumažinti užsakymo kainą ir pilnai pagal Sutartį neatsiskaityti su atsakovu, tačiau ieškovė pasirinko kitą įstatyme numatytą elgesio variantą,- pati ištaisė atsakovo darbų trūkumus ir pateikė prašymą atlyginti dėl to patirtą žalą. CK 6.665 straipsnio, reglamentuojančio rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbus, 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Darbų rezultato priėmimo metu arba jo naudojimo metu nustačius darbų rezultatų trūkumus, užsakovas turi teisę per CK 6.666 straipsnyje nustatytus terminus savo pasirinkimu pareikšti vieną iš CK 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų. Į bylą pateiktos ieškovės fotonuotraukos ( t.I, b.l.71-82) patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad atsakovo atlikti statybos darbai buvo nekokybiški. Pažymėtina, kad ieškovės nurodytas aplinkybes dėl darbų broko visiškai patvirtino ir į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta DNSB „Marsas“, kurios atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad atliktų darbų trūkumai buvo fiksuoti kartu su statinio priežiūros vykdytoju VšĮ „Mano daugiabutis“ 2017-01-19 darbų apžiūros akte ( t.I, b.l.109): nuspręsta perdažyti 3 ir 4 aukšto sienas ir lubas, bei ištaisyti 3 aukšte netinkamai išklijuotų plytelių atkarpą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad atsakovas pagal 2016-07-22 pasirašytą Sutartį darbus atliko nekokybiškai, dėl ko dalį jų reikėjo perdaryti. Atsakovo teiginiai, kad būtent jis visus trūkumus ir ištaisė, atmestini, kaip nepagrįsti, nes teismo posėdžio metu DNSB „Marsas“ atstovas K. nurodė, kad „su atsakovu nebuvo įmanoma susitarti, kad atliktų darbus tinkamai, todėl buvo išsireikalauta, kad M. L. (UAB „Navra“) darbus atliktų iš naujo“. Ieškovė, savo lėšomis atlikusi trūkumų šalinimą, prašo priteisti iš atsakovo 2536,76 Eur žalos atlyginimo, nurodžiusi, kad atsakovo buvo ne kartą nesėkmingai prašyta pašalinti jo atliktų darbų trūkumus, ieškovė buvo priversta savo lėšomis, perdažyti lubas ir sienas ( gruntuoti, glaistyti), perklijuoti grindų plyteles. Nekokybiškai atsakovo V. Č. atliktų darbų faktą patvirtino tiek teismui pateiktos fotonuotraukos, kuriose matyti atsilupę sienų, lubų dažai, nelygiai išklijuotos grindų plytelės ir pan., tiek trečiojo asmens DNSB „Marsas“ nurodyti faktai, bendrijos pirmininko A. K. posėdžio metu teikti paaiškinimai, 2017-01-19 darbų apžiūros akte nurodyti darbų trūkumai: 3 aukšte lubos- vizualiai matomas netinkamas lubų paruošimas dažymui, netolygus glaistymas, vietomis atsilupinėja ir skilinėja dažai; sienos – netolygus glaistymas, dažų subėgimas, uždažyti ženklinimai, netinkama palangių ir durų angokraščių apdaila; grindys –plytelės išklijuotos nukrypstant nuo vertikalios ašies 6-8 cm apie 3 metrų ilgio atkarpą; 4 aukšte - vizualiai matomas netinkamas lubų paruošimas dažymui, netolygus glaistymas, vietomis atsilupinėja ir skilinėja dažai; sienos – netolygus glaistymas, dažų subėgimas, netinkama palangių apdaila; grindys –plytelės išklijuotos patenkinamai. 2017-02-15 surašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai Nr. 2/2017-02-15 ir Nr. 1/2017-02-15, pagal kuriuos buvo perduodami 3 ir 4 aukšto darbai, darbus perdavė UAB „Navra“, darbus priėmė DNSB „Marsas“ (e.b. II tomas l. 44-47). 2017-05-29 nurodyto broko ( - ) ( 3-4 aukštai) taisymui buvo sudaryta lokalinė sąmata, kurios pagrįstumo atsakovas neginčijo. Nurodytoje sąmatoje atliktų darbų, panaudotų medžiagų, darbuotojų darbo užmokesčio, mokesčių suma nurodyta bendrai 2536,76 Eur. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, kad atsakovo atliktų statybos remonto darbų trūkumai buvo užfiksuoti 2017-01-19 darbų apžiūros akte, trūkumai pašalinti 2017 m. vasarį, lokalinė sąmata sudaryta būtent pagal 2017 metų vasario mėnesio kainas, laikytina, jog sąmatoje nurodyta suma yra pagrįsta, ieškovė patyrė nurodyto dydžio nuostolius taisydama atsakovo darbo broką, tarp atsiradusios žalos ir neteisėtų atsakovo veiksmų yra priežastinis ryšys, todėl ieškinys dėl 2536,76 Eur žalos tenkintinas.

27Pažymėtina, kad atsakovo teismui pateikti papildomi dokumentai ir „vaizdo įrašai“ atsakovo nurodytų aplinkybių dėl jo tinkamai atliktų darbų nepatvirtina. Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad civilinėje byloje atsakovo pateiktas, neva ieškovės direktoriaus M. L. 2016-10-21 Pranešimas DNSB „Marsas“ pirmininkui dėl tinkamai ištaisyto broko, dėl DNSB „Marsas“ vilkinimo atsiskaityti už atliktus darbus, dėl nepagrįstų pretenzijų dėl elektros instaliacijos remonto, dėl, neva, nekokybiškų DNSB „Marsas“ statybinių medžiagų, turėjusių įtakos darbų kokybei ir pan., kuriuo rėmėsi atsakovas apeliaciniame skunde, yra netikras, galimai paties atsakovo sukurtas; atsakovo į bylą pateikti „vaizdo įrašai“ nepaneigia ieškovės teismui pateiktų įrodymų dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų ( juose neužfiksuoti defektai), o teismui pateiktos susirašinėjimo žinutės, kuriose užfiksuotas necenzūrinis atsakovo bendravimas, jokios įrodomosios vertės bylai neturi. Be to, atsakovo prašymai išreikalauti iš ieškovės Sutarties priedus -lokalines sąmatas, darbų apskaitos ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus nesuprantami, nes pagal šalių sudarytą Sutartį būtent atsakovas privalėjo pateikti prašomus Sutarties priedus, nes Sutartis buvo paruošta jo iniciatyva; Atsakovo prašymas išreikalauti iš ieškovės buhalterinius dokumentus,- broko taisymo sąmatas, darbo užmokesčio, broko taisymui sunaudotų statybinių medžiagų sąrašus bei kiekius, atliktų darbų defektavimo aktus, ekspertizės išvadas ir t.t., laikytinas nepagrįstu, nes ieškinys būtent ir įrodinėjamas byloje esančia lokaline sąmata, kurioje nurodyti ir atlikti darbai, ir medžiagos, ir darbo užmokestis, ir mokesčiai.

28Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus, kad byloje nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių 900 Eur atsakovui sumokėjimą už darbus, laikant, kad skola pagal 2016-07-22 Sutartį 900 Eur, dėl darbų trūkumų šalinimo ieškovės patirta 2536,76 Eur žala laikyta pagrįsta, esant vienarūšiams reikalavimams, atliktinas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas (CPK 143 straipsnio 2 dalies 1 punktas), todėl ieškovei iš atsakovo priteisiama 1636,76 Eur suma ( 2536,76-900).

29CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017-07-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis). Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti 240 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismui nebuvo pateikta tarp šalių sudaryta rašytinė sutartis dėl netesybų ( delspinigių) priteisimo, todėl nėra aišku, kaip buvo apskaičiuota 240 Eur delspinigių, kodėl buvo taikyti 6 procentai ir pan. Atsakovui išaiškintina, kad palūkanos nėra tapačios delspinigiams, todėl ieškovo prašomos taikyti 6 procentų dydžio procesinės palūkanos, skirtingai nei delspinigiai, galėtų būti priteistos, tačiau įskaičius vienarūšius reikalavimus, nesant skolos, negali būti skaičiuojamos ir procesinės palūkanos.

30Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis), bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovė sumokėjo 67 Eur žyminio mokesčio. Ieškovei atsisakius dalies ieškinio reikalavimų, jai grąžintina 8 Eur žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Atsakovas sumokėjo 45 Eur žyminio mokesčio. Ieškinį dėl 2536,76 Eur tenkinus visiškai, priešieškinį tenkinus iš dalies, laikant, kad patenkinta 40 procentų priešieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 57 Eur žyminio mokesčio, iš ieškovės atsakovui 18 Eur. Įskaičius mokėtinas sumas, iš atsakovo ieškovei priteistina 39 Eur žyminio mokesčio. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje sudaro 39,38 Eur, jos įvertinus susidarymo priežastis, iš dalies nukrypstant nuo CPK 96 straipsnio 1,2,3, dalyse nustatytų taisyklių, į Valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

32ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NAVRA“, į.k.141931811, iš atsakovo V. Č., a.k( - ), 1636,76 Eur ( vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt šeši eurai 76 ct) žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2017-07-03, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 39 Eur bylinėjimosi išlaidų.

34Bylos dalį dėl 436,05 Eur žalos priteisimo nutraukti, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NAVRA“ atsisakius nuo šio reikalavimo.

35Kitą priešieškinio dalį atmesti.

36Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sugrąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NAVRA“, kodas 141931811, 8 Eur žyminį mokestį.

37Priteisti iš atsakovo V. Č. ( V. Č.), a.k( - ), į Valstybės biudžetą 39,38 Eur (trisdešimt devyni eurai 38 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į. k. 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660).

38Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant E. Ž., J. P.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei J. L., direktoriui M. L.,... 4. atsakovui V. Č. (V. Č.),... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 6. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 2 972,81 Eur... 7. Atsakovas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, teigdamas, kad... 8. Teismas 2017-12-08 ieškinį tenkino. Klaipėdos apygardos teismas 2018-07-26... 9. Bylą grąžinus iš naujo nagrinėti į pirmos instancijos teismą, į bylą... 10. Atsakovas V. Č. pateikė priešieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovės... 11. Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovo priešieškinį, kuriame nurodė,... 12. Tretieji asmenys atsiliepimo į atsakovo priešieškinį nepateikė.... 13. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB ,,Navra“ atstovė prašė ieškinį... 14. Teismo posėdžio metu UAB ,,Navra“ direktorius M. L. paaiškino, kad su... 15. Teismo posėdžio metu atsakovas V. Č. ieškinį prašė atmesti,... 16. Trečiojo asmens DNSB „Marsas“ atstovas A. K. 2019 m. sausio 30 d. teismo... 17. Trečiasis asmuo UAB "Klaipėdos kepykla" atsiliepimo į ieškinį ir... 18. Teismas... 19. ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškinio dalis nutrauktina.... 20. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 21. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2016-07-22 sudarė... 23. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu ieškovės patikslintą ieškinio... 24. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį, statybos rangos sutartimi rangovas... 25. Tarp šalių kilo ginčas dėl 2016-07-22 Sutarties,- kokie darbai ir už... 26. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pagal sutartį atsakovui buvo sumokėta... 27. Pažymėtina, kad atsakovo teismui pateikti papildomi dokumentai ir „vaizdo... 28. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus, kad byloje nėra... 29. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 30. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,... 32. ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NAVRA“, į.k.141931811,... 34. Bylos dalį dėl 436,05 Eur žalos priteisimo nutraukti, ieškovei uždarajai... 35. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 36. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų... 37. Priteisti iš atsakovo V. Č. ( V. Č.), a.k( - ), į Valstybės biudžetą... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...