Byla e2-4340-1060/2018
Dėl skolos, delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „AG Pellet“

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos kredito sprendimai“ ieškinį atsakovui G. K. dėl skolos, delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „AG Pellet“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašo priteisti iš atsakovo 29 333,80 Eur skolos, 2 053,37 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2012-10-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad UAB „Baltijos kredito sprendimai“ perėmė reikalavimo teisę į pradinio kreditoriaus BAB bankas SNORAS. Pirminis kreditorius ir UAB „AG Pellet“ 2011 m. kovo 30 d. pasirašė kredito sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais papildymais ir pakeitimais, kuria skolininkas įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, delspinigius, kitas pagal sutartį mokėtinas sumas. Prievolės pagal kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas UAB „AG Pellet“ direktoriaus G. K. 2011 m. kovo 30 d. pasirašyta Laidavimo sutartimi prie 2011 m. kovo 30 d. Kredito sutarties Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Kreditas turėjo būti grąžintas iki 2016 m. sausio 28 d., tačiau iki nustatyto termino kreditas nebuvo grąžintas, todėl buvo realizuotas pagal kredito sutartį hipoteka įkeistas skolininkui ir trečiajam asmeniui A. G. priklausantis turtas. Realizavus turtą skolininkas liko skolingas 29 333,80 Eur. Pagal Laidavimo sutarties 2 punktą laiduotojas atsako už įsipareigojimų pagal kredito sutartį neįvykdymą solidariai su skolininku visose kredito įstaigose esančiomis lėšomis ir visu laiduotojui priklausančiu turtu, turimu laidavimo sutarties pasirašymo dieną ir įgyjamu ateityje. Atsakovui, kaip laiduotojui, buvo siųsti raginimai, tačiau skolos atsakovas nesumokėjo. Pažymėjo, kad laiduotojas, kaip skolininko vadovas, laidavimo sutartį pasirašė laisva valia, jis susipažino su sutarties sąlygomis, be to, jis turėjo pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Į laidavimo sutartį įtrauktos laiduotojo atsakomybės apimtis ir su laidavimo prievolės galiojimu susijusios nuostatos.

5Atsakovui G. K. pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, ieškinys ir jo priedų nuorašai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso proceso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, juos įteikiant kartu gyvenančiam šeimos nariui – tėvui A. J. K. (elektroninės bylos apyrašo t. I, b.l. 40). Atsakovas per nustatytą 20 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. gegužės 30 d. pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo, ieškinys ir jo priedų nuorašai trečiajam asmeniui UAB „AG Pellet“ įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka – išsiuntus juridinio asmens buveinės adresu, laikomas įteiktu praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo. Per nustatytą 20 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimas į ieškinį nepateiktas.

7CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai – kartu gyvenančiam šeimos nariui. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje nėra duomenų apie nurodyto procesinio dokumento nepateikimo priežastis. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas iš dalies.

10Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11Ieškovo pateikti dokumentai – 2011 m. kovo 30 d. Kredito sutartis Nr. ( - ) su vėlesniais papildymais ir pakeitimais patvirtina, kad BAB bankas „SNORAS“ skolininkui UAB „AG Pellet“ iki 2016 m. sausio 28 d. suteikė 230 000,00 Lt (66 612,60 Eur) kreditą, o UAB „AG Pellet“, atstovaujama direktoriaus G. K., įsipareigojo sutartyje nustatytais terminais grąžinti kreditą ir vykdyti kitas sutartyje numatytas sąlygas (elektroninės bylos apyrašo t. I, b. l. 14-26). Prievolės pagal kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas UAB „AG Pellet“ direktoriaus G. K. 2011 m. kovo 30 d. pasirašyta Laidavimo sutartimi prie 2011 m. kovo 30 d. Kredito sutarties Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (elektroninės bylos apyrašo t. I, b. l. 30-32). Iki nustatyto termino kreditas nebuvo grąžintas, todėl 2012 m. spalio 8 d. Vilniaus miesto 19-o biuro notaras M. K. išdavė vykdomąjį įrašą, kuriuo pasiūlė priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą arba nesumokėjus skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis iš UAB „AG Pellet“ įkeitimo kreditoriaus BAB bankas SNORAS naudai pagal sandorį: sutartimis įkeitimas, sudarymo data 2011-05-11. Skolinio įsipareigojimo suma arba nesumokėtos skolos dalies dydis nurodytas 244 811,32 Lt (70 902,26 Eur) ir vykdomojo įrašo atlikimo išlaidos 544 Lt (157,55 Eur) (elektroninės bylos apyrašo t. I, b. l. 28). Antstolės A. K. kontoroje vykdomasis įrašas gautas 2012 m. gruodžio 3 d. Antstolės A. K. pateiktais duomenimis išieškota skolos dalis iki 2017 m. spalio 30 d. ir skolos likutis be procesinių palūkanų sudaro 29 333,80 Eur (elektroninės bylos apyrašo t. I, b. l. 27).

12CK 6.81 straipsnyje, nustatančiame laidotojo atsakomybę įtvirtinta nuostata, kad prievolei esant neįvykdytai, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidarią prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (1 dalis), laiduotojas atsako tiek pat kaip skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą, netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (2 dalis). Laidavimo sutarties 2 punkte numatyta, kad laiduotojas atsako už įsipareigojimų pagal kredito sutartį neįvykdymą solidariai su skolininku visose kredito įstaigose esančiomis lėšomis ir visu laiduotojui priklausančiu turtu, turimu laidavimo sutarties pasirašymo dieną ir įgyjamu ateityje. Taigi, esant neįvykdytai skolininko prievolei kreditoriui, atsakovas, kaip skolininko laiduotojas, atsako už įsipareigojimų pagal kredito sutartį neįvykdymą solidariai su skolininku. Dėl įsipareigojimų nevykdymo atsakovas buvo įspėtas, nurodant nesumokėtą kredito sumą, tačiau skolos atsakovas nesumokėjo (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 29).

13Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės (CK 6.101 straipsnio 2 dalis). Nuo 2018 m. sausio 3 d. visos Snoro reikalavimo teisės ir kitos teisės bei nauda, atsirandanti iš 2011 m. kovo 30 d. Kredito sutarties Nr. ( - ), kartu su šių prievolių įvykdymui užtikrinti nustatytomis teisėmis bei kitomis papildomomis teisėmis, buvo perleista ieškovei UAB „Baltijos kredito sprendimai“, atsakovas G. K. apie reikalavimo teisės perleidimą buvo informuotas (elektroninės bylos apyrašo t. I, b. l. 6-7). Ieškovės reikalavimas dėl 29 333,80 Eur priteisimo iš atsakovo pagrįstas ir tenkinamas.

14Dėl palūkanų ir delspinigių pritesimo

15Ieškovė prašo priteisti 2 053,37 Eur delspinigių, kurie pagal pateiktą delspinigių skaičiavimo lentelę paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. gegužės 15 d. po 0,05 procento nuo nesumokėtos 29 333,80 Eur skolos (elektroninės bylos apyrašo t. I, 10-12), ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo 2012 m. spalio 8 d. iki visiško skolos sumokėjimo.

16Teisėje įtvirtinti kreditoriaus interesų apsaugos būdai – netesybų ir (ar) palūkanų institutai taikomi kreditoriaus pasirinkimu. Skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės (CK 6.37, 6.210, 6.261 straipsniai). Iki bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui gali būti skaičiuojamos (jo prašymu priteisiamos) kompensacinės palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais (CK 6.210, 6.261 straipsniai), o iškėlus civilinę bylą – procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 straipsniai). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Pirmiausia, kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Taigi, palūkanos kaip ir delspinigiai atlieka tą pačią funkciją – minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensaciją už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis).

17Atsižvelgiant į tai, kad pagal civilinio proceso įstatymą ieškovas nėra įpareigotas ieškinyje nurodyti teisinį ieškinio pagrindą, o jei tokį ir nurodo, tai jis bylą nagrinėjančiam teismui nėra privalomas ir jo nesaisto, nes teisinė ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra išskirtinai bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, ieškovės pareikštas reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2012 m. spalio 8 d. iki visiško skolos sumokėjimo, perkvalifikuojamas į reikalavimą nuo 29 333,80 Eur sumos už laikotarpį nuo 2012 m. spalio 8 d. iki ieškinio pareiškimo teismui dienos (teisėjos priimta rezoliucija 2018-05-28) priteisti 6 procentų dydžio metines kompensuojamąsias palūkanas (CK 6.210, 6.261 straipsnių pagrindu) ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pastarųjų procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ir be to, jos taip pat atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.).

18Nors ieškovė ieškinyje nebuvo formaliai suformulavus reikalavimo priteisti būtent kompensuojamąsias ir procesines palūkanas, teismo veiksmai, teisiškai perkvalifikuojant pareikštą reikalavimą priteisti šias palūkanas, nėra ieškinio ribų peržengimas, nes nei ieškinio dalykas, nei ieškinio pagrindas nėra keičiami (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai, 141 straipsnis), o, be to, pagal siekiamas teisines pasekmes iš esmės atitinka suformuluotą ieškovės reikalavimą.

19Atsižvelgiant į tai, kad kreditorė prašo ir palūkanų ir delspinigių, kurie pagal savo funkcinę paskirtį yra minimalių nuostolių kompensacija ir nagrinėjamu atveju apima palūkanų mokėjimo paskirtį, kad netesybų ir palūkanų institutai negali būti taikomi kartu tokiems patiems kreditoriaus interesams užtikrinti, kad skolininkas turi pareigą įrodyti, kad netesybos (delspinigiai) – yra per didelės, kad nagrinėjamu atveju skolininkas šios pareigos neįvykdė, siekiant padengti kreditoriaus patirtus nuostolius dėl prievolės neįvykdymo, priteisiami delspinigiai, kurie apima ir palūkanas, ir yra paskaičiuoti nuo 2017 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. gegužės 15 d. ir sudaro 2 053, 37 Eur.

20Dėl prašymo priteisti 6 proc. dydžio procesines palūkanas

21Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. Taip pat jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Telšių keliai“ v. UAB „Švaresta“, bylos Nr. 3K-3-434/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. O. v. V. J., bylos Nr. 3K-3-233/2006; 2007 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Operos vaistinė“ v. antstolis V. S., bylos Nr. 3K-3-594/2007; 2010 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Šimtas aukštų“ (teisių perėmėjas – Lietuvos ir Kanados UAB „Besserlita“) v. G. B., bylos Nr. 3K-3-505/2010). Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė laiku, geruoju, todėl jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą.

22Kadangi procesinių palūkanų mokėjimas yra asmeninė skolininko atsakomybė, o laiduotojas yra fizinis asmuo, priteisiamos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

23Patenkinus visą ieškinio reikalavimą dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir patenkinus iš dalies procesinio pobūdžio reikalavimą dėl procesinių palūkanų priteisimo, kuris nemokamas žyminiu mokesčiu, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atžvilgiu laikoma, kad ieškinys patenkintas visiškai ir iš atsakovo priteisiamas ieškovės sumokėtas visas 706,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

24Iš atsakovo priteisiamos 14,46 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 96 straipsnis).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 285-286 straipsniais,

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) žinomas gyvenamosios vietos adresas ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos kredito sprendimai“, juridinio asmens kodas 303939377, 29 333,80 Eur (dvidešimt devynis tūkstančius tris šimtus trisdešimt tris eurus ir aštuoniasdešimt centų) skolos, 2 053,37 Eur (du tūkstančius penkiasdešimt tris eurus ir trisdešimt septynis centus) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 706,00 Eur (septynis šimtus šešis eurus) žyminio mokesčio.

28Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) žinomas gyvenamosios vietos adresas ( - ), valstybei 14,16 Eur (keturiolika eurų ir šešiolika centų) išlaidas už procesinių dokumentų siuntimą. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, esančią pasirinktame banke, nurodant įmokos kodą 5660.

29Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašo priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovui G. K. pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį... 6. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. gegužės 30 d. pranešimas... 7. CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkinamas iš dalies.... 10. Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio... 11. Ieškovo pateikti dokumentai – 2011 m. kovo 30 d. Kredito sutartis Nr. ( - )... 12. CK 6.81 straipsnyje, nustatančiame laidotojo atsakomybę įtvirtinta nuostata,... 13. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko... 14. Dėl palūkanų ir delspinigių pritesimo ... 15. Ieškovė prašo priteisti 2 053,37 Eur delspinigių, kurie pagal pateiktą... 16. Teisėje įtvirtinti kreditoriaus interesų apsaugos būdai – netesybų ir... 17. Atsižvelgiant į tai, kad pagal civilinio proceso įstatymą ieškovas nėra... 18. Nors ieškovė ieškinyje nebuvo formaliai suformulavus reikalavimo priteisti... 19. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorė prašo ir palūkanų ir delspinigių,... 20. Dėl prašymo priteisti 6 proc. dydžio procesines palūkanas... 21. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau... 22. Kadangi procesinių palūkanų mokėjimas yra asmeninė skolininko atsakomybė,... 23. Patenkinus visą ieškinio reikalavimą dėl skolos ir delspinigių priteisimo... 24. Iš atsakovo priteisiamos 14,46 Eur išlaidos, susijusios su procesinių... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 26. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) žinomas gyvenamosios vietos... 28. Priteisti iš atsakovo G. K., asmens kodas ( - ) žinomas gyvenamosios vietos... 29. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 30. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...