Byla 2A-49-183/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Kačinskienės,

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, Marijai Zubrickienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Skirnuva“ atstovams: generaliniam direktoriui L. K. ir advokatui Stasiui Lileikiui,

4atsakovo UAB „Vlantana“ atstovams: direktoriui A. S. ir advokatui Ramūnui Girevičiui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1089-460/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ ieškinį paminėtam atsakovui dėl skolos priteisimo (tretieji asmenys – ERGO Insurance SE, veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, uždaroji akcinė bendrovė „RUUKKI LIETUVA“) bei nurodyto atsakovo priešieškinį ieškovui dėl nuostolių ir nepagrįstai gautų lėšų priteisimo,

Nustatė

6I. Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Skirnuva“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vlantana“, kurį patikslinęs, CK 6.687, 6.671, 6.662 straipsnių pagrindais prašė: 1. nutraukti su atsakovu 2010 m. rugpjūčio 12 d. sudarytą Papildomą susitarimą Nr. 20100816; 2. priteisti iš atsakovo: 1) 580 663,37 Lt be pagrindo atsakovo sulaikytų 10 procentų lėšų; 2) 907 307,72 Lt skolos pagal priėmimo – perdavimo aktus; 3) 537 858,71 Lt delspinigių; 4) 9 536,33 Lt palūkanų; 5) 154 733,75 Lt žalos atlyginimo; 6) 36 037,57 Lt skolos už atliktus darbus pagal darbų atlikimo aktą Nr. 8; 7) 29 040 Lt nesumokėtą kainos dalį už degalinės technologinės įrangos tiekimą, sumontavimą, perleidimą ir derinimą; 8) 20 000 Lt už teisinę pagalbą; 9) 26 753 Lt žyminio mokesčio; 10) procesines palūkanas (1 b. t., 4-8 l., 3 b. t., 43-47, 84-87 l., 4 b. t., 66-74 l.).

8Ieškovas nurodė, kad jis (rangovas) ir atsakovas UAB „Vlantana“ (užsakovas) 2009 m. gruodžio 21 d. pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 20091221 dėl Transporto logistikos centro su degaline, administracinėmis patalpomis, moteliu, automobilių priežiūros ir remonto patalpomis ir automobilių plovykla, viešojo maitinimo patalpomis, sandėliu statybos Klaipėdos raj., Kvietinių sen., Goberiškės k. (toliau – Rangos sutartis). Ieškovo teigimu, esant abiejų šalių nepasitenkinimui viena kitos veikla, 2010 m. rugpjūčio 12 d. buvo pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. 20100816 dėl Rangos sutarties nutraukimo (įsigaliojęs 2010 m. rugpjūčio 16 d. (toliau – Papildomas susitarimas), kuris numatė atsakovo pareigą priimti kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti. Pasak ieškovo, jeigu viena šalis prievolės pagal dvišalę sutartį nebegali įvykdyti dėl tokios aplinkybės, už kurią ji atsako, kita šalis turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti visa, ką ji įvykdė, taip pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl nagrinėjamu atveju Papildomas susitarimas nutrauktinas (CK 6.62 str. 2 d.). Be to, ieškovo teigimu, nutraukus Rangos sutartį ir įsigaliojus Papildomam susitarimui, atsakovas neteko teisės pagal Rangos sutarties 8.5 punktą sulaikyti 10 procentų apmokėjimo sumos nuo ieškovo išrašytų sąskaitų, dėl ko yra skolingas ieškovui 580 663,37 Lt neišmokėto likučio už ieškovo atliktus darbus pagal išrašytas sąskaitas. Pasak ieškovo, atsakovas nėra apmokėjęs trijų iš viso 907 307,72 Lt sumos PVM sąskaitų - faktūrų, ieškovo išrašytų atsakovui už ieškovo atliktus ir atsakovo priimtus darbus pagal Papildomo susitarimo 2 punktą ir Rangos sutarties 8.4 punktą; taip pat atsakovas nėra sumokėjęs ieškovui ir 36 037,57 Lt skolos (26 197,82 Lt skolos, 9 536,01 Lt delspinigių ir 303,74 Lt palūkanų) už darbų priėmimo akte Nr. 8 nurodytus bei atliktus darbus, kurie nebuvo įrašyti į 2010 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 10014754. Ieškovo teigimu, atsakovas jam taip pat nesumokėjo 29 040 Lt skolos už pagal subrangovo UAB „Cosmica servisas“ Atliktų darbų ataskaitą – pridavimo aktą Nr. 0016336 priduotus darbus („už degalinės technologinės įrangos tiekimą, sumontavimą, paleidimą ir derinimą). Beje, ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, už atliktus darbus tiesiogiai apmokėjus trečiajam asmeniui UAB „RUUKKI LIETUVA“ (subrangovui), o nurodytam trečiajam asmeniui 2010 m. lapkričio 11 d. išrašius ieškovui kreditinę sąskaitą Nr. 901346, ieškovas neteko teisės atskaityti 148 544 Lt dydžio PVM, dėl ko patyrė 154 733,75 Lt dydžio nuostolių (148 544 Lt negrąžintas PVM ir 6 189,75 Lt palūkanos).

9Atsakovas UAB „Vlantana“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (1 b. t., 140-147 l., 2 b. t., 76-81, 104-106 l.). Nurodė, kad pagal Papildomo susitarimo 2 punktą šalių santykiuose vadovaujamasi ne tik Papildomu susitarimu, bet ir Rangos sutarties sąlygomis, o tai reiškia, kad turi būti vykdoma ir Rangos sutarties 8.5 punkto sąlyga, numatanti, jog galutinis atsiskaitymas 10 proc. sutarties vertės dydžio atliekamas tik visiškai pridavus objektą eksploatacijai ir įvykdžius visus Rangos sutarties reikalavimus. Šiuo metu galutinis atsiskaitymas negalimas dėl praleistų ieškovo statybos terminų, lėmusių objekto pridavimo eksploatacijai negalimumą, ieškovo nepateiktų visos vykdomosios dokumentacijos bei garantinio laidavimo rašto. Atsakovo nuomone, nors ieškovas teigia, jog Papildomame susitarime nenustatytos kitos atliktų darbų apmokėjimo sąlygos, išskyrus apmokėjimo terminą, prieštaraudamas savo teiginiams, pats vadovaujasi Rangos sutarties 9.1 punkto nuostatomis ir skaičiuoja atsakovui netesybas už neva pradelstą atsiskaityti terminą, tuo pripažindamas, kad galioja ir kitos Rangos sutarties sąlygos. Atsakovo teigimu, jam teisėtai ir pagrįstai sulaikius 10 procentų mokėtinos ieškovui už atliktus darbus sumos, ieškinio argumentai dėl netesybų neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Atsakovas pažymėjo, kad 2010 m. spalio 11 d. jis iš trečiojo asmens UAB „RUUKKI LIETUVA“ (subrangovo) gavo raštą, kuriuo buvo prašoma atsakovo tiesiogiai apmokėti subrangovui už atliktus objekte statybos darbus ir tą pačią dieną nurodytas trečiasis asmuo išrašė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 541162, 855 954 Lt sumos; kadangi atsakovas negavo iš ieškovo sąskaitos apmokėjimui už subrangovo darbus, tačiau darbai buvo atlikti, atsakovas 2010 m. spalio 25 d. apmokėjo trečiojo asmens sąskaitą; atsakovui priėmus apmokėjimui subrangovo sąskaitą už 855 954 Lt, subrangovas (trečiasis asmuo UAB „RUUKKI LIETUVA“) 2010 m. lapkričio 11 d. išrašė ieškovui kreditinę sąskaitą Nr. 901346 ir tokiu būdu trečiasis asmuo atsisakė reikalavimo teisės ieškovui dėl 855 954 Lt apmokėjimo. Pasak atsakovo, ieškovas, prašydamas priteisti 855 954 Lt, sumokėtus paminėtam trečiajam asmeniui, antrą kartą reikalauja priteisti tą pačią PVM sumą, nurodytą kaip jo žalą; be to, ieškovo minima 148 544 Lt PVM atskaita galima tik tuo atveju, jei ieškovo buhalterinėje apskaitoje teisėtai yra įtrauktas gautinas iš atsakovo PVM pagal PVM sąskaitą – faktūrą, tačiau šiuo atveju atsakovas nurodė, kad ieškovas objektyviais įrodymais nepaneigė aplinkybių, jog 2010 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaita – faktūra Nr. 10014754 atsakovo nebuvo akceptuota ir įtraukta į atsakovo PVM atskaitą. Atsakovo nuomone, ieškovas nepagrįstai prašo priteisti ir nesumokėtą kainos dalį už degalinės technologinės įrangos tiekimą, sumontavimą, perleidimą ir derinimą, nes ieškinyje nurodomi darbai nebuvo atlikti, nėra šių darbų priėmimą patvirtinančių aktų. Pažymėjo, kad ieškovas, siekdamas nutraukti Papildomą susitarimą, nepranešė atsakovui apie savo sprendimą pagal CK nuostatas atsisakyti Papildomo susitarimo, o, nerealizavęs galimos subjektinės teisės nutraukti Papildomą susitarimą, ieškovas neturi teisės reikalauti teisme ginti neva pažeistą jo teisę.

10Atsakovas UAB „Vlantana“ pareiškė priešieškinį ieškovui UAB „Skirnuva“, kuriuo CK 6.664 straipsnio 1 dalies, 6.256 straipsnio 4 dalies, 6.666 straipsnio 5 dalies, 6.697 straipsnio 1 dalies, 6.237 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindais prašė priteisti jam iš ieškovo: 1) 534 671 Lt statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų; 2) 99 828,82 Lt nepagrįstai gautų lėšų; 3) 835 731,75 Lt netesybų, 4) 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (2 b. t., 81 – 90 l.).

11Atsakovas nurodė, kad jis priėmė iš ieškovo statybos darbus pagal septynis statybos darbų priėmimo – perdavimo aktus ir apmokėjo juos Rangos sutartyje numatytomis sąlygomis, tačiau darbai buvo atlikti nekokybiškai ir nesilaikant Rangos sutarties terminų, todėl atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo atlyginti nekokybiškais statybos darbais padarytus nuostolius bei Rangos sutartimi numatytas netesybas. Atsakovo teigimu, ieškovo atliktų darbų trūkumai nustatyti „Objekto statybos darbų, kuriuos atliko rangovas UAB „Skirnuva“, dalinės ekspertizės akte“. Pažymėjo, jog atsakovas neakceptavo darbų akto Nr. 8. Atsakovo nuomone, nors jis ir stengėsi pastebėti visus galimus priduodamų darbų trūkumus, ieškovui pavyko priduoti dalį nekokybiškų darbų (tai konstatuota ekspertizės akte); ieškovui nebendradarbiaujant su atsakovu ir nevykdant savo sutartinių bei teisės aktais apibrėžtų pareigų per garantinį terminą pašalinti darbų trūkumus, atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas – 274 110 Lt, pagrįstas eksperto skaičiavimais; be to, ieškovas neišvežė iš objekto grunto pertekliaus, dėl to atsakovas yra priverstas pats pašalinti perteklinį gruntą už ekspertizės akte nurodytą sumą, t. y. 260 561 Lt.

12Atsakovo teigimu, ieškovas neteisingai nurodo ir reikalauja sumokėti 11 092,09 Lt pagal sąskaitą faktūrą SKI Nr. 10014532. Atsakovas pažymėjo, kad nurodytą sąskaitą (90 proc. kainos) atsakovės buhalteris apmokėjo ieškovui suklydęs, todėl atsakovas ne tik neprivalo sumokėti 10 proc. sulaikytos sumos ir delspinigių, bet turi pagrindo konstatuoti, jog ieškovas gavo atlygį už darbus, kurių realiai neatliko. Pagal 2010-08-13 sąskaitą faktūrą SKI Nr. 10014532 ieškovas pareikalavo pakartotinio apmokėjimo už darbus, kuriuos įrašė į 2010 m. liepos 30 d. atliktų darbų akto Nr. 7 V skirsnio 12 punktą – degalinės patalpų įrengimas – 84 315,34 Lt (be PVM), o už akte Nr. 7 atliktus darbus ieškovui buvo sumokėta pagal sąskaitas faktūras Nr. 10014537 ir Nr. 10014538. Pasak atsakovo, faktą, kad sąskaita SKI Nr. 10014532 buvo be pagrindo apmokėta, patvirtina atsakovo mokėjimo pavedimas Nr. 20104327 – suma 1 417 590,75 Lt (paskirtis: už darbus pagal 2010-07-30 sąskaitą Nr. 10014537 ir 2010 m. liepos mėnesį atliktų darbų aktą Nr. 7 sumokėta 90 proc. nuo 1 464 179,92 Lt sumos (1 317 761,93 Lt); pagal 2010-08-13 sąskaitą SKI Nr. 10014532 be darbų atlikimo akto 90 proc. nuo 110 950,91 Lt sumos (99 828,82 Lt)). Dėl to, atsakovo nuomone, ieškovas nepagrįstai praturtėjo 99 828,82 Lt suma (110 920,91 – 11 092,09 Lt = 99 828,82 Lt).

13Atsakovas nurodė, kad ieškovas iš esmės pažeidė objekto statybos darbų atlikimo terminus, todėl prašė priteisti 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų vertės (neskaičiuoja baudos), t. y. 829 731,75 Lt netesybas. Be to, atsakovas nustatė 6 neblaivius ieškovo darbuotojus, todėl pareikalavo iš ieškovo sumokėti 6 000 Lt netesybų pagal Rangos sutarties 9.4 punktą.

14Ieškovas atsiliepime į atsakovo priešieškinį prašė jį atmesti (2 b. t., 169 – 189 l.). Nurodė, kad priešieškinis grindžiamas nutraukta ir negaliojančia Rangos sutartimi, atliktų darbų kokybė vertinama ekspertizės aktu, atliktu, pažeidžiant statinio ekspertizės reikalavimus, numatytų Statybos įstatyme, ir negali būti vertinama kaip įrodymas pagal CPK 185 straipsnį. Ieškovo teigimu, atsakovas pagrįstai nurodo, kad į 2010 m. liepos mėnesio aktą buvo įrašyta 84 315,34 Lt (102 021,56 Lt su PVM) degalinės talpų įrengimo suma, tačiau nepagrįstas atsakovo teiginys, jog ši suma yra dar kartą įtraukta į 2010 m. rugpjūčio 13 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 1014532 91 670,17 Lt be PVM (110 920,91 Lt su PVM) sumos.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

16Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimu, iš dalies patenkindamas ieškovo ieškinį, priteisė iš atsakovo ieškovui 687 254,91 Lt skolos, 8 247,10 Lt palūkanų ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2010 m. lapkričio 29 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, atmetė kitą ieškinio dalį (dėl Papildomo susitarimo nutraukimo, 557 234,79 Lt sutartinių netesybų, 855 954 Lt skolos bei 154 733,75 Lt žalos atlyginimo priteisimo); be to, iš dalies patenkino atsakovo priešieškinį, priteisdamas iš ieškovo atsakovui 516 618,27 Lt skolos, 6 250,80 Lt palūkanų ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011 m. vasario 17 d. iki visiško sprendimo įvykdymo, atmetė kitą priešieškinio dalį (dėl 835 731,75 Lt sutartinių netesybų, 18 052,73 Lt išlaidų už grunto išvežimą, 99 828,82 Lt dydžio lėšų priteisimo); o, atlikęs įskaitymą, teismas iš atsakovo ieškovui priteisė 172 632,94 Lt skolos ir palūkanų bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2010 m. lapkričio 29 d. iki visiško sprendimo įvykdymo bei priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 1 268,10 Lt bylinėjimosi išlaidų (4 b. t., 176 – 184 l.).

17Teismo nuomone, byloje nagrinėjamas ginčas ne dėl prievolės įvykdymo (ne)galėjimo, o dėl apmokėjimo už darbus, todėl nagrinėjamu atveju netaikytinas negalėjimo įvykdyti institutas ir atmestinas ieškovo reikalavimas nutraukti Papildomą susitarimą (CK 6.62 str. 2 d.).

18Dėl sutartinių netesybų teismas pažymėjo, kad Papildomu susitarimu šalys nutraukė Rangos sutartį, kurioje buvo nustatytos netesybos, nepareiškė viena kitai reikalavimų pagal šią sutartį dėl netesybų ar palūkanų, t. y. tarpusavio nuolaidų būdu modifikavo savo sutartinius santykius, neįrašė į Papildomą susitarimą nuostatų dėl netesybų, todėl, pasak teismo, šalys neturi teisės reikalauti priteisti netesybų už netinkamą prievolių vykdymą pagal Rangos sutartį iki ir po Papildomo susitarimo sudarymo. Teismo nuomone, dėl to, kas nurodyta, atmestinas ieškovo reikalavimas priteisti 537 858,71 Lt delspinigių ir 9 536,01 Lt palūkanų, taip pat atmestinas ir atsakovo priešieškinio reikalavimas priteisti iš ieškovo 835 731,75 Lt sutartinių netesybų (CK 6.71 str., 6.72 str.).

19Dėl ieškinio reikalavimų teismas nurodė, jog, šalims sudarius Papildomą susitarimą, buvo nutraukta Rangos sutartis, dėl ko Rangos nuostatos, reglamentavusios 10 proc. sumos sulaikymo galimybę, neteko galios, o Papildomame susitarime šalys sutarė atsiskaityti už atliktus darbus Rangos sutartyje numatytais terminais, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms atsakovas, priėmęs atliktus darbus, be pagrindo ieškovui nepervedė 10 procentų sulaikytų lėšų, t. y. 580 663,37 Lt, kurios priteistinos iš atsakovo (CK 6.671 str.).

20Teismas konstatavo, jog darbus, nurodytus ieškovo 2010 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 10014754, atliko trečiasis asmuo UAB „RUUKKI LIETUVA“ (subrangovas), jog atsakovas įvykdė ieškovo (rangovo) piniginę prievolę nurodytam trečiajam asmeniui ir pagal 2010 m. spalio 11 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 541162 sumokėjo UAB „RUUKKI LIETUVA“ 855 954 Lt, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti dar kartą sumokėti už darbus, o jo prašymas priteisti 855 954 Lt sumą atmestinas.

21Teismo vertinimu, 2010 metų rugpjūčio mėnesio darbų aktas Nr. 8 yra tinkamai pasirašytas atsakovo direktoriaus su išlyga, jog nepriimti tik elektros darbai ir nurodyta konkreti nepriimtų darbų suma – 20 790,10 Lt, todėl teismas sprendė, jog kiti ieškovo atlikti darbai (už kuriuos buvo išrašytos 2010 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 10014757 ir Nr. 10015138) buvo priimti ir priteisė iš atsakovo ieškovui 51 353,72 Lt skolos (CK 6.687 str. 1 d.).

22Dėl ieškovo reikalavimo priteisti 36 037,57 Lt skolą už Atliktų darbų akte Nr. 8 nurodytų darbų atlikimą (kurie nebuvo įrašyti į 2010 m. rugsėjo 27 d. sąskaitą – faktūrą Nr. 10014754) teismas sprendė, jog ieškovas į 2010 m. rugsėjo 27 d. sąskaitos – faktūros Nr. 10014754 sumą nepagrįstai įtraukė delspinigius ir palūkanas, susidariusias iki Papildomo susitarimo sudarymo, todėl priteisė iš atsakovo ieškovui 26 197,82 Lt skolos.

23Teismas pažymėjo, kad pagal 2010 m. balandžio 26 d. sutartį Nr. 100426/1, pažymas, darbų atlikimo aktus, sąskaitas – faktūras ieškovas subrangovui UAB „COSMICA“ SERVISUI sumokėjo 375 481 Lt (pagal nurodytos sutarties Nr. 100426/1 3.10 p.) ir liko nesumokėjęs 14 605,06 Lt, todėl bendra priklausanti sumokėti UAB „COSMICA“ SERVISUI suma yra 390 086,06 Lt; ieškovas už atliktus darbus atsakovui išrašė sąskaitas – faktūras: 2010-07-29 Nr. 10014370 250 125,15 Lt sumos; 2010-08-13 Nr. 10014532 110 920,91 Lt sumos, t. y. iš viso 361 046,06 Lt sumos. Dėl to, kas nurodyta, teismas konstatavo, jog atsakovas už atliktus ir 2010 m. spalio 6 d. subrangovo UAB „COSMICA“ SERVISO atliktų darbų ataskaita – perdavimo aktu Nr. 0016336 perduotus darbus ieškovui liko nesumokėjęs 29 040 Lt (390 086,06 – 361 046,06), kuriuos priteisė iš atsakovo ieškovui (CK 6.671 str.).

24Pasak teismo, nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė duomenų, jog 2010 metų rugpjūčio mėnesį (ne)atskaitė PVM mokesčio, išrašęs 2010 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 541026, o, išrašius PVM sąskaitą faktūrą, ieškovas turi teisę tikslinti PVM ataskaitą, todėl teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 154 733,75 Lt žalos atlyginimo.

25Teismo teigimu, CK 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu ieškovui iš atsakovo priteistinos palūkanos nuo priteistos iš viso 687 254,91 Lt sumos nuo pažeidimo pradžios – 2010 m. rugsėjo 16 d. (Papildomo susitarimo 6 p., Rangos sutarties 8.4 p.) iki ieškinio padavimo – 2010 m. lapkričio 29 d., t. y. už nurodytą laikotarpį ieškovui iš atsakovo priteistina 8 247,10 Lt palūkanų.

26Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų teismas nurodė, kad statybos darbų trūkumus nustatė ekspertas, darbų priėmimo metu trūkumai nebuvo akivaizdūs ir jų atsakovas negalėjo pastebėti dėl objektyvių priežasčių, kad darbų trūkumų ieškovas nepašalino, todėl priteisė iš ieškovo atsakovui 274 110 Lt statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų (Rangos sutarties 11.5 p.; CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). Teismo teigimu, aplinkybė, kad, ieškovo nuomone, ekspertizė neatitinka formalių reikalavimų, neužkerta teismui galimybės įvertinti jos išvadas, nes pateikta ekspertizė laikytina rašytiniu įrodymu ir atitinka įrodymams keliamus leistinumo ir sąsajumo reikalavimus (CPK 177 str. 1, 2 d., 180 str., 197 str. 1 d.). Teismo vertinimu, ekspertas nustatė, kad žemės darbų trūkumų pašalinimui atsakovas patirs 260 561 Lt išlaidų, tačiau nepateikė konkrečių duomenų, kodėl būtent jo nurodytu atstumu, o ne kitu turi būti išvežtas žemės gruntas; be to, dėl žemės darbų atsakovas nurodo, jog už šiuos darbus jis jau yra sumokėjęs pagal Darbų priėmimo aktą Nr. 7, kuriame yra nurodyta žemės darbų kaina – 242 508,27 Lt, todėl tokią sumą (242 508,27 Lt) ir priteisė iš ieškovo atsakovui (Sutarties 11.5; CK 6.665 str. 1 d. 3 p.).

27Teismas pažymėjo, kad prie 84 315,34 Lt sumos pridėjus PVM mokestį gaunama suma sudaro 102 021,56 Lt, o tai neatitinka 2010 m. rugpjūčio 13 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 1014532 sumos, t. y. 110 920,91 Lt. Be to, pasak teismo, 2010 m. liepos mėnesio atliktų darbų akte Nr. 7 įrašyta 84 315,34 Lt (102 021,56 Lt su PVM) suma yra už degalinės talpų įrengimą, o tai nėra tapatu 2010 m. rugpjūčio 13 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 1014532, 110 920,91 Lt sumos, atliktiems darbams – už degalinės technologinės įrangos tiekimą, sumontavimą, paleidimą ir derinimą, todėl teismas atmetė atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo atsakovui 99 828,82 Lt sumą, kaip ieškovo įgytą be teisinio pagrindo (CPK 178 str., CPK 185 str.).

28Teismo teigimu, nors Papildomu susitarimu šalys neaptarė palūkanų instituto, atsakovas turi teisę į minimalių nuostolių už atsiskaitymo uždelsimą kompensaciją, todėl priteisė iš ieškovo atsakovui 6 250,80 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 16 d. iki 2010 lapkričio 28 d. (CK 6.210 str. 2 d.).

29Teismas nurodė, kad ieškovui iš atsakovo pagal ieškinį priteista 695 502,01 Lt suma, atsakovui iš ieškovo pagal priešieškinį priteista 522 869,07 Lt suma, todėl, atlikęs įskaitymą, priteisė iš atsakovo ieškovui 172 632,94 Lt.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų teismas sprendė, jog teismas patenkino 31 proc. ieškinio ir 36 proc. priešieškinio reikalavimų. Pasak teismo, ieškovas nurodė, kad patyrė 46 753 Lt bylinėjimosi išlaidų (26 753 žyminio mokesčio ir 20 000 Lt už technines – teisines konsultacijas), atsakovas pateikė duomenis, jog patyrė 43 782,04 Lt išlaidų (20 332,04 Lt advokato pagalbos išlaidos, 18 700 Lt žyminis mokestis už priešieškinį, 4 750 Lt už ekspertizę). Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 14,493,43 Lt, o atsakovui iš ieškovo – 15 761,53 Lt bylinėjimosi išlaidų suma. Atlikęs įskaitymą, teismas priteisė iš ieškovo atsakovui 1 268,10 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d.).

31III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

32Ieškovas UAB „Skirnuva“ apeliaciniame skunde prašo: 1) pakeisti apygardos teismo sprendimo dalį dėl netesybų: priteisti 211 361,47 Lt delspinigių ir 11 880,37 Lt palūkanų; 2) įskaityti atsakovo 2010 m. spalio 25 d. sumokėtą 855 954 Lt trečiajam asmeniui UAB „RUUKKI LIETUVA“ į ieškovo ieškinio reikalavimą, pripažįstant, jog įskaitymas įvyko 2010 m. spalio 25 d.; 3) priteisti 66 764,41 Lt delspinigių nuo 2010 m. rugsėjo 16 d. iki 2010 m. spalio 25 įskaitymo; 4) priteisti 148 544 Lt žalos dėl netektos teisės atskaityti PVM ir 4 679,14 Lt palūkanų; 5) panaikinti teismo sprendimo dalį, kurioje patenkintas priešieškinis; 6) priteisti sumokėtą žyminį mokestį, 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo apeliacinio skundo padavimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (5 b. t., 48-76 l.).

33Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas be pagrindo nepriteisė iš atsakovo ieškovui netesybų, tokiu būdu pažeisdamas CPK 13, 185 ir 187 straipsnių nuostatas bei peržengdamas bylos nagrinėjimo ribas (CPK 13 str., 265 str. 2 d.). Abi šalys prašė taikyti netesybas ir tokius reikalavimus grindė Rangos sutarties bei Papildomo susitarimo nuostatomis, pagal kurias Rangos sutarties normos, numatančios netesybas, galioja ir po šios sutarties nutraukimo (Rangos sutarties 9.1 p., 10.9 p.; Papildomo susitarimo 2, 6 p.; CK 6.221 str. 2 d., 6.256 str. 2 d.).
 2. Teismas be pagrindo įpareigojo ieškovą atlyginti atsakovui ne pagal įstatymų reikalavimus atliktos ekspertizės akte nurodytas ieškovo darbų trūkumų pašalinimo išlaidas. Ekspertizės atlikimo galimybė nebuvo numatyta nei Rangos sutartyje, nei Papildomame susitarime, todėl, nesant sutartinių įsipareigojimų, ekspertizė galėjo būti atliekama ir teismo vertinama kaip įrodymas tik remiantis įstatymu, o nagrinėjamu atveju ekspertizė buvo atlikta, nesilaikant Statybos įstatymo bei STR nuostatų, - ji atlikta ne darbų priėmimo metu, kaip numatyta CK 6.662 straipsnio 5 dalyje, bet užsakovui priėmus darbus ir priėmimo metu nepareiškus pretenzijų dėl jų kokybės.
 3. CK 6.50 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus tuos atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai, o Rangos sutartyje bei jos priede (Trišalėje sutartyje) buvo numatyta, jog visas trečiojo asmens (subrangovo) pateiktas ieškovui (genrangovui) sąskaitas apmoka atsakovas (užsakovas), jog atsakovas už trečiojo asmens atliktus darbus pinigines lėšas perveda į ieškovo sąlyginio deponavimo sąskaitą, o pinigai už šiuos darbus atitekdavo trečiajam asmeniui pagal jo pateiktus mokėjimų nurodymus. Teismas, neatsižvelgęs į tai, jog tarp ieškovo ir trečiojo asmens buvo sudarytas CK 6.50 straipsnio 1 dalies nuostatų išimtį nustatantis susitarimas, neteisingai išaiškino CK 6.50 straipsnio nuostatas ir be pagrindo sprendė, kad atsakovas turėjo teisę įvykdyti ieškovo prievolę trečiajam asmeniui UAB „RUUKKI LIETUVA“ (CK 6.50 str. 1 d., 6.154 str., 6.189 str. 1 d., 6.190 str. 2 d., 6.205 str. 1 d., 6.650 str. 4 d., 6.687 str.).
 4. Teismas, pripažinęs, kad atsakovas Darbų priėmimo aktu Nr. 8 tinkamai priėmė ieškovo atliktus darbus, tačiau atmetęs ieškovo reikalavimą dėl priimtų darbų apmokėjimo, pažeidė imperatyvias CK 6.687 straipsnio nuostatas, pagal kurias užsakovas privalo apmokėti rangovo atliktus ir užsakovo priimtus darbus. Atsakovas suklaidino teismą, teigdamas, jog jis įvykdė prievolę už ieškovą apmokėti trečiajam asmeniui už paminėtame akte nurodytus darbus, kadangi iš tikrųjų atsakovas šiuo atveju įvykdė savo prievolę.
 5. Teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovas privalo patikslinti PVM atskaitymą pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 65 straipsnį, tačiau, ieškovo nuomone, jam turi būti atlyginta žala, kuri atsirado dėl neteisėtų atsakovo veiksmų (tuos pačius darbus priėmus ir iš ieškovo (Aktas Nr. 8), ir iš trečiojo asmens UAB „RUUKKI LIETUVA“ (Aktas Nr. 3) bei jų pagrindu išrašius dvi sąskaitas, pagal kurias atsakovas įgijo teisę atskaityti dvigubo dydžio PVM), t. y. 148 544 Lt neatskaityto PVM suma bei 6 proc. palūkanos nuo paminėto trečiojo asmens kreditinės sąskaitos pateikimo atsakovui iki patikslinto ieškinio pareiškimo teisme.
 6. Statybos rangos būdu atliktų statybos darbų trūkumai teismo nustatyti ir pripažinti, pažeidžiant CK 6.666 straipsnyje nurodytus terminus darbų trūkumams nustatyti. Tiek Statybų įstatymo, tiek ir CK 6.618 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatose numatytas 10 metų garantinis terminas statybos darbams, tuo tarpu teismas nenurodė, nuo kada turėtų įsigalioti garantinis terminas darbų trūkumams. Be to, teismas privalėjo vadovautis CK 6.649 bei 6.682 straipsnių nuostatomis;
 7. Teismas neteisingai nurodė, kad darbų priėmimo metu statybos trūkumai buvo neakivaizdūs. Teismo nurodytos CK 6.662 straipsnio 4 dalies nuostatos nesusijusios su atliktų statybos darbų tinkamu priėmimu, nes paslėptų darbų kokybė tikrinama pagal Statybos įstatymo nuostatas, nustatančias atsakovui pareigą tikrinti bei priimti ir paslėptus statybos darbus bei paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. Pagal Rangos sutarties nuostatas nei vienas nesutarimas dėl darbų kokybės tarp ieškovo (rangovo) ir atsakovo (užsakovo), kuris vykdo statinio techninę priežiūra, negalėjo likti neaptartas, o darbų trūkumai neištaisyti. Taigi teismas be pagrindo patenkino atsakovo priešieškinio dalį dėl statinio trūkumų šalinimo išlaidų priteisimo.

34Atsakovas UAB „Vlantana“ apeliaciniame skunde prašo: 1) panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmestas jo reikalavimas priteisti iš ieškovo 835 731,75 Lt netesybų, patenkintas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 687 254,91 Lt skolą, 8 247,10 Lt palūkanų ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, 14 493,43 bylinėjimosi išlaidų; atmesta atsakovo reikalavimo dalis dėl darbų trūkumų šalinimo išlaidų (18 052,73 Lt) priteisimo; 2) priimti naują sprendimą – priteisti atsakovui iš ieškovo 835 731,75 Lt netesybų, 18 052,73 Lt trūkumų šalinimo išlaidų, 57 785, 72 Lt nepagrįsto praturtėjimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas; visiškai atmesti ieškovo reikalavimus; 3) palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį (5 b. t., 3-13 l.; 9 b. t., 109-113 l.). Be to, prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes byla yra didelė, sudėtinga. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad:

 1. Teismas neteisingai nurodė, jog šalys, sudarydamos Papildomą susitarimą, modifikavo Rangos sutartį, atsisakydamos netesybų. Šalys Papildomu susitarimu nutraukė Rangos sutartį, tačiau netesybų taikymo sutartiniuose santykiuose neatsisakė, liko galioti Rangos sutarties 9 skyriaus nuostatos, reglamentuojančios netesybų dydžio bei jų taikymo klausimą, o tai atitinka ir įstatymą (CK 6.72 str.). Dėl to pirmosios instancijos teismas neturėjo nei faktinio, nei teisinio pagrindo netaikyti netesybų.
 2. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad sutarties nuostatos dėl atsakovo teisės sulaikyti 10 proc. nuo atsiskaitymo su ieškovu sumos neteko galios nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d., t. y. Papildomo susitarimo pasirašymo. Be to, sulaikyta suma yra ne 580 663,37 (su PVM), o 527 586,02 Lt.
 3. Teismas be pagrindo sprendė, kad atsakovas turėjo sumokėti 26 197,82 Lt pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. sąskaitą-faktūrą Nr. 10014757 ir 25 155,90 Lt pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 10015138 (iš viso 51 353,72 Lt). Atsakovas nepriėmė darbų, nurodytų Akte Nr. 8, tarp jų ir tų, kurie nurodyti paminėtose sąskaitose. Aktas Nr. 8 buvo dalinis – derybinis aktas, nereiškiantis galutinio jame nurodytų darbų pridavimo ir priėmimo, o ieškovas Aktu Nr. 8 negalėjo priduoti atsakovui darbų, kurių pats nepriėmė iš subrangovo. Teismas neįvertino faktų, kad sąskaitose – faktūrose Nr. 10014757 ir Nr. 10015138 nėra nurodyta, pagal kokius konkrečius aktus prašoma darbų apmokėjimo, kad šių sąskaitų suma yra nurodyta ir su ieškiniu pateiktoje sąskaitoje – faktūroje Nr. 10014755, o tai rodo, kad reikalaujamos priteisti sumos yra dubliuojamos; teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad aktas Nr. 8 tinkamai pasirašytas direktoriaus su išlyga. Teismas ne tik nepagrįstai akte Nr. 8 nurodytus darbus priskyrė prie tinkamai perduotų ir priimtų darbų, bet ir už tuos pačius darbus priteisė ieškovo naudai iš atsakovo skolą du kartus, t. y. 26 197,82 Lt pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 10014757 ir 26 197,82 Lt suma pagal patikslintą 36 037,57 Lt ieškinio reikalavimą. Taigi teismo sprendimas dėl 51 353,72 Lt (su PVM) priteisimo yra nepagrįstas ir naikintinas, o šis reikalavimas atmestinas
 4. Teismas be pagrindo priteisė ieškovo naudai 26 197,82 Lt, neįvertinęs to, kad ši suma, kuri nebuvo įtraukta į 2010 m. rugsėjo 27 d. sąskaitą – faktūrą Nr. 10014754 ir jau yra priteista dalyje dėl 51 353,72 Lt ieškovo reikalavimo patenkinimo;
 5. Teismas, priteisdamas ieškovui 29 040 Lt, neįvertino įrodymų visumos dėl įsiskolinimo už subrangovo UAB „Cosmica Servisas“ atliktus darbus nebuvimo ir padarė klaidingas išvadas dėl atsakovo skolos. Ne iš atsakovo ieškovo naudai turi būti priteista 29 040 Lt suma, bet atsakovui iš ieškovo turi būti priteista 57 785,72 Lt ieškovo nepagrįsto praturtėjimo suma.
 6. Eksperto pateiktas apskaičiavimas už žemės grunto išvežimą yra ženkliai mažesnis nei realūs grunto išvežimo kaštai, patirti atsakovui šalinant šį statybos darbų trūkumą. Atsakovas tik po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo baigė išvežti ieškovo neišvežtą gruntą, todėl tik su apeliaciniu skundu gali pateikti įrodymus, kad šie darbai kainavo ženkliai daugiau nei apskaičiavo ekspertas, t. y. iš viso 543 972,97 Lt. Todėl panaikintina teismo sprendimo dalis, kurioje teismas sumažino 18 052,73 Lt suma atsakovo patirtas išlaidas už žemių išvežimą.
 7. Ieškovo reikalavimas, pareikštas atsakovui, apmokėti neva atliktus ieškovo darbus pagal 2010 m. rugpjūčio 13 d. sąskaitą – faktūrą Nr. 10014532 – 110 920,91 Lt (su PVM) nepagrįstas šių darbų pridavimo aktais, statybos žurnalų išrašais bei kita dokumentacija, tačiau atsakovas per klaidą sumokėjo 90 proc. nuo 110 920,91 Lt sumos – 99 828,82 Lt (2010 m. rugsėjo 2 d. mokėjimo nurodymu Nr. 20194327). Atsakovas pripažįsta, kad ieškovo nepagrįsto praturtėjimo suma lygi ne 99 828,82 Lt, o 57 785,72 Lt.

35Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti; palaiko atsakovo prašymą taikyti netesybas (5 b. t., 110-132 l.).

36Atsakovas atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (5 b. t., 145-152 l.).

37Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2A-289/2013 pagal ieškovų UAB „Skirnuva“ ir L. K. (UAB „Skirnuva“ teisių perėmėjas pagal 2011 m. rugsėjo 12 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį) bei atsakovo UAB „Vlantana“ apeliacinius skundus, 2013 m. birželio 27 d. nutartimi buvo pakeitęs apygardos teismo sprendimą: priteisęs ieškovo UAB „Skirnuva“ teisių perėmėjui L. K. iš atsakovo UAB „Vlantana“ 572 584,59 Lt skolos, 6 687,53 Lt palūkanų ir 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, panaikinęs apygardos teismo sprendimo dalį, kuria atliktas įskaitymas ir ieškovui UAB „Skirnuva“ iš atsakovo UAB „Vlantana“ priteista 172 632,94 Lt skolos bei 6 proc. dydžio procesinės palūkanos, palikęs nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį (6 b. t., 105 – 117 l.).

38Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį ir bylą grąžino apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo (8 b. t., 87 – 107 l.). Kasacinis teismas nurodė, kad šioje byloje būtina tirti įrodymų, leidžiančių tiksliai apibrėžti UAB „Skirnuva“ ir L. K. tarpusavio santykių ir bendrų interesų pobūdį bei turinį, UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo byloje esančius faktinius duomenis apie įmonės finansinę būklę 2011 m. rugsėjo 12 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymo laikotarpiu, tam, kad būtų galima įvertinti reikalavimų perleidimo sandorio atitiktį gerai moralei, visumą (CK 1.81 str. 1 d.), nes, nepašalinus abejonių dėl UAB „Skirnuva“ ir L. K. sudaryto sandorio atitikties moralumo standartui, nebūtų įgyvendintas teisingumas, o tam, kad nagrinėjamoje byloje būtų įgyvendintas teisingumas ir priimtas teisingas sprendimas, būtina nustatyti papildomus nutartyje nurodytus faktinius duomenis.

39Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gruodžio 9 d. nutartimi, priimtoje nagrinėjamoje byloje, pripažino niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2011 m. rugsėjo 12 d. Reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Skirnuva“ ir L. K., pripažino niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2014 m. liepos 1 d. Reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp L. K. ir UAB „Žvelk plačiau“, nutraukė apeliacinį procesą pagal L. K. paduotą apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimo ir grąžino jam 667,65 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinio skundo padavimą, taip pat atmetė pareiškėjo UAB „Žvelk plačiau“ pareiškimą dėl bylos šalies pakeitimo, kuriame nurodytas pareiškėjas prašė pakeisti nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovą L. K. jo teisių perėmėju UAB „Žvelk plačiau“ bei iš atsakovo UAB „Vlantana“ pareiškėjui priteisti 871 580,76 Lt skolos ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. lapkričio 29 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (8 b. t., 118-120 l.; 9 b. t., 35-43 l.).

402015 m. balandžio 1 d. viešame teismo posėdyje Apeliaciniame teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 2A-49-183/2015 pagal ieškovo UAB „Skirnuva“ bei atsakovo UAB „Vlantana“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimo (9 b. t., 109-113 l.).

41IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

43Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

44Dėl sulaikytų piniginių lėšų, atsakovo patirtų nuostolių ir netesybų priteisimo

45CK 6.681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. CK 6.671 straipsnio nuostatomis, tuo atveju, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Pagal CK 6.70 straipsnio 1 dalį, prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais.

46Bylos duomenimis, ieškovas (rangovas) su atsakovu (užsakovas) 2009 m. gruodžio 21 d. sudarė Rangos sutartį dėl Transporto logistikos centro su degaline, administracinėmis patalpomis, moteliu, automobilių priežiūros ir remonto patalpomis, automobilių plovykla, viešojo maitinimo patalpomis bei sandėliu statybos, kuri buvo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutraukta Papildomu susitarimu (1 b. t., 10-21 l.). Papildomame susitarime šalys susitarė abipusiu šalių susitarimu nutraukti Rangos sutartį nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d., atsakovas (užsakovas) įsipareigojo iki Rangos sutarties nutraukimo dienos priimti iš ieškovo (rangovo) kokybiškai atliktus darbus ir atsiskaityti už juos Rangos sutartyje nustatytais terminais, o ieškovas (rangovas) įsipareigojo ne vėliau kaip iki šio susitarimo įsigaliojimo dienos (t. y. 2010 m. rugpjūčio 16 d.) perduoti atsakovui (užsakovui) visus susijusius su sutarties statybos objektais (bei darbais) normatyvinius statybos dokumentus; vėluojant arba neperduodant paminėtų dokumentų, ieškovui (rangovui) taikytinos Rangos sutartyje numatytos sankcijos (Papildomo susitarimo 2-3, 6 p.). Rangos sutarties 8.4 punkte buvo numatyta, kad apmokėjimas už atliktus darbus atliekamas atsakovui (užsakovui) akceptavus darbų atlikimo aktą pagal ieškovo (rangovo) pateiktą sąskaitą per 30 dienų po sąskaitos gavimo dienos, tačiau 10 proc. patvirtinto atliktų darbų akto sumos sulaikoma iki galutinio atsiskaitymo, kaip galimų netesybų rezervas; galutinis atsiskaitymas 10 proc. šios sutarties vertės dydžio, atliekamas visiškai pridavus objektą eksploatacijai bei įvykdžius visus Rangos sutarties reikalavimus (tarp jų, pateikus visą reikalingą vykdomąją dokumentaciją ir užsakovui priimtinos draudimo bendrovės garantinį laidavimo raštą; Rangos sutarties 8.5 p.); pagal Rangos sutarties 10.9 punktą, nutraukus Rangos sutartį anksčiau termino, atsakovas (užsakovas) privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po pasitraukimo iš aikštelės atsiskaityti su ieškovu (rangovu) už jo faktiškai kokybiškai atliktus darbus, o tuo atveju, jei pagal šią sutartį ieškovas (rangovas) privalo mokėti netesybas (delspinigius, baudą), atsakovas (užsakovas) turi teisę netesybų sumą išskaičiuoti iš ieškovui (rangovui) mokėtinos sumos.

47Pagal Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, rangovo ir užsakovo susitarimas dėl piniginių lėšų sulaikymo yra leidžiamas įstatymo ir laikytinas vienu iš įstatyme nenumatytų, tačiau šalių susitarimu nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2011). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalims susitarus dalį mokėtinos kainos „sulaikyti“ iki tam tikrų rangovo veiksmų atlikimo ir šiam tokių veiksmų neatlikus, turi būti atsižvelgiama ne tik į lingvistinę sutarties sąlygų reikšmę, bet ir tokiomis sąlygomis siekiamus tikslus; „sulaikymo“ sutartinės sąlygos tikslas yra užtikrinti užsakovo nuostolių padengimą rangovo netinkamų prievolių vykdymo atveju, ypač rangovui nevykdant ar negalint vykdyti garantinių įsipareigojimų, numatytų statybos rangos sutartyse, tai yra tam tikras užtikrintas kompensavimo mechanizmas tuo atveju, jei rangovas dėl subrangovo netinkamų veiksmų ar neveikimo patirtų nuostolius, tačiau „sulaikymo“ suma negali būti iš anksto preziumuojama kaip užsakovo nuostoliai, patirti nuostoliai turi būti įrodyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352/2014).

48Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, nutraukiant Rangos sutartį anksčiau termino, pagal Rangos sutarties ir Papildomo susitarimo nuostatas, atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už jo kokybiškai atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po ieškovo pasitraukimo iš aikštelės (Rangos sutarties 10.9 p.; Papildomo susitarimo 2 p.), tokia užsakovo pareiga yra numatyta ir įstatyme (CK 6.681 str. 1 d., 6.671 str.), tačiau atsakovas iki šiol yra sulaikęs 10 proc. ieškovo atliktų darbų vertės sumos, kaip galimų netesybų rezervą, nurodydamas, kad ieškovas dalį darbų atliko nekokybiškai ir ne laiku, kad jis nėra įvykdęs kitų sutartinių įsipareigojimų (tarp jų nepateikęs atsakovui priimtinos draudimo bendrovės garantinio laidavimo rašto už atliktus statybos darbus, nepridavęs visos statybos dokumentacijos). Dėl nurodytos atsakovo pareigos visiškai atsiskaityti su ieškovu už kokybiškai atliktus darbus ir vadovaujantis aukščiau išdėstytu, jog „sulaikymo“ suma negali būti pripažįstama iš anksto preziumuojamais atsakovo (užsakovo) nuostoliais, nagrinėjamu atveju spręstina, ar ieškovo darbai, už kuriuos atsakovas iki šiol yra nevisiškai atsiskaitęs, buvo atlikti kokybiškai.

49Tiek pagal įstatymą, tiek ir pagal Rangos sutartį ieškovas (rangovas) yra atsakingas už atliktų darbų kokybę bei atitikimą normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams ne tik sutarties galiojimo metu, bet ir garantiniu terminu (CK 6.644 str. 2 d., 6.663 str. 1 d., 6.664 str. 1 d., 6.684 str. 1 d., 6.695 str. 1 d., 6.697 str. 1 d., 6.698 str. 1 d.; Rangos sutarties 5.2.1 p., 6.1 p.; Papildomo susitarimo 4 p.); darbų defektus nustačius per garantinį terminą ir atsakovui per protingą terminą informavus ieškovą apie nustatytus objekto defektus, ieškovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti atsakovui jų pašalinimo išlaidas (CK 6.664 str. 3 d., 6.697 str. 5 d.; Rangos sutarties 11.3 p., 11.5 p.). Be to, ir CK 6.662 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo. Jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje (CK 6.644 str. 2 d., 6.665 str. 1 d.).

50Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs visus byloje esančius įrodymus dėl ieškovo atliktų darbų (ne)kokybės (tarp jų ieškovo ir atsakovo raštų, UAB „Nordus“ 2010 m. lapkričio 12 d., 2011 m. sausio 31 d. raštų, 2010 m. lapkričio 4 d. bei lapkričio 30 d. objekto apžiūros protokolų, Statybos darbų, kuriuos atliko UAB „Skirnuva“, „Objekto statybos darbų, kuriuos atliko rangovas UAB „Skirnuva“, dalinės ekspertizės aktas“ (toliau – Specialisto išvada) duomenis), turėjo pagrindo teigti, kad po ieškovo atliktų darbų priėmimo (garantiniu terminu), buvo nustatyti paminėtų ieškovo darbų trūkumai, kurie darbų priėmimo metu nebuvo akivaizdūs, ir kurių galėjo nepastebėti atsakovas dėl objektyvių priežasčių (tarp jų atliktų darbų didelio kiekio), kad ieškovas nepašalino šių darbų trūkumų per protingą terminą, todėl atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas arba sumažinti ieškovo atliktų darbų kainą (1 b. t., 176-186 l., 2 b. t., 72-76 l., 117 l.; CPK 183 str., 185 str.; CK 6.662 str. 4 d., 6.665 str. 1 d. 3 p.; Rangos sutarties 11.5 p.).

51Nagrinėjamu atveju nustačius, jog nebuvo akivaizdūs ieškovo atliktų darbų trūkumai, kurių dalis nustatyta darbų atlikimą perėmus kitiems rangovams, ieškovas be pagrindo teigia, jog atsakovas nebegali remtis priimtų darbų trūkumų faktu pagal CK 6.662 straipsnio 3 dalį. Tokios nuomonės laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112-313/2015). Be to, ieškovas apeliaciniame skunde iš esmės neginčija nustatytų ieškovo atliktų darbų trūkumų, teigdamas, kad statinio dalinė ekspertizė buvo atlikta, nesilaikant Rangos sutarties ir įstatymo nuostatų, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog CK 6.662 straipsnio 5 dalis numato, kad, kilus ginčui tarp rangovo ir užsakovo dėl darbų trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę atliktų darbų priėmimo metu, o įstatyme nėra draudimo reikalauti atlikti nurodytą ekspertizę vėliau, t. y. po darbų priėmimo. Taip pat pažymėtina, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.), kurios į bylą teikia jų argumentus pagrindžiančius įrodymus, tarp jų – specialistų išvadas (CPK 177 str. 1-2 d.). Taigi apygardos teismas turėjo pagrindo įvertinti atsakovo pateiktos Specialisto išvados, kaip vieno iš rašytinių įrodymų, duomenis ir jais remtis, spręsdamas ginčą.

52Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs aukščiau paminėtų įrodymų visetą (tarp jų Atliktų darbų akto Nr. 7 bei Specialisto išvados duomenis) ir nustatęs, kad atsakovas nepagrindė visų žemės išvežimo darbų išlaidų (t. y. Specialisto išvadoje nurodyto perteklinio grunto išvežimo atstumo reikalingumo), teisingai konstatavo, jog ieškovo netinkamai atliktų darbų trūkumų pašalinimo išlaidos sudaro 274 110 Lt, o neatliktų žemės darbų („perteklinio grunto šalinimo“) išlaidos – 242 508,27 Lt, iš viso – 516 618, 27 Lt (t. y. 149 623 Eur; 2 b. t., 55-59 l., 94-98 l., 117 l.; CPK 176 str., 183 str., 185 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas apeliaciniame skunde nepaneigė teismo išvados, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių poreikį perteklinį gruntą išvežti Specialisto išvadoje nurodytu atstumu (CPK 314 str.).

53Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad atsakovas yra sulaikęs 580 663,37 Lt (t. y. 168 171,74 Eur) ieškovui mokėtinų piniginių lėšų, tačiau nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei Apeliaciniame teisme nepateikė šį teiginį patvirtinančių tinkamų įrodymų (CPK 12 str., 178 str., 302 str., 314 str.), tuo tarpu atsakovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė ieškovo skolų būklės suvestinę, pagal kurią atsakovas (užsakovas), vadovaudamasis Rangos sutarties 8.5 punktu, yra nesumokėjęs ieškovui iš viso 559 369,02 Lt (t. y. 162 004,47 Eur) lėšų, kurios sudaro 10 proc. apmokėtų ieškovui sąskaitų sumos (5 b. t., 15 l.). Be to, 2010 m. rugsėjo 2 d. Papildomame susitarime ieškovas (rangovas) patvirtino, jog sutinka atsisakyti dalies pagal Rangos sutarties 8.5 punktą sulaikytų pinigų – 31 783 Lt (t. y. 9 204,99 Eur), todėl nagrinėjamu atveju spręstina dėl atsakovo teisės nesumokėti ieškovui 527 586,02 Lt (t. y. 152 799,48 Eur; 1 b. t., 42 l.).

54Svarbu paminėti, jog kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad ieškovas civilinėje byloje turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko (ir pagrindo) suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas bei sudaro pagrindo įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises, tačiau tik bylą nagrinėjantis teismas galutinai išsiaiškina ginčo esmę, šalių suformuluotus reikalavimus, o, išnagrinėjęs ginčą, sprendžia, koks įstatymas turi būti taikomas, nepaisant to, ar besikreipiančio teisminės gynybos asmens procesiniame dokumente nurodytas teisingas ginčo teisinis kvalifikavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169-690/2015, 2014 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014).

55Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus nagrinėjamos bylos aplinkybes, tarp ieškovo bei atsakovo susiklosčiusius individualius tarpusavio santykius bei ieškovo finansinę padėtį (nustatytą, sprendžiant klausimą dėl reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, ir pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis iš nutrauktos UAB „Skirnuva“ restruktūrizavimo bylos), nagrinėjamu atveju yra pagrindo spręsti, jog atsakovo teisės ir teisėti interesai, siekiant gauti patirtų nuostolių dėl ieškovo nekokybiškai atliktų darbų atlyginimą, būtų tinkamai apgintos, sumažinant ieškovo atliktų darbų kainą 516 618, 27 Lt (t. y. 149 623 Eur) suma (CK 6.665 str. 1 d. 2 p.), nepaisant to, kad atsakovas prašė atlyginti ieškovo darbų trūkumų šalinimo išlaidas, t. y. rėmėsi CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Tai atitinka ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, o kitoks atsakovo teisių gynimo būdas būtų neprotingas ir nesąžiningas atsakovo atžvilgiu (CK 1.2 str., 1.5 str.). Tokiu būdu atsakovas, nesumokėdamas ieškovui 516 618, 27 Lt (t. y. 149 623 Eur) sumos, padengė savo turėtas išlaidas dėl ieškovo nekokybiškai atliktų darbų trūkumų (defektų) pašalinimo.

56Dėl to, kas pasakyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, ieškovo darbų kainą sumažinus 516 618, 27 Lt (t. y. 149 623 Eur) suma ir tokiu būdu atsakovui užsitikrinus jo patirtų nuostolių atlyginimą, atsakovas ieškovui liko skolingas 10 967,75 Lt (t. y. 3 176,48 Eur: 152 799,48 Eur - 149 623 Eur) sumą. Taigi pakeistinas pirmosios instancijos teismo sprendimas, sumažinant iš atsakovo ieškovo naudai priteistą sulaikytų piniginių lėšų sumą nuo 580 663,37 Lt (t. y. 168 171,74 Eur) iki 10 967,75 Lt (t. y. 3 176,48 Eur), ir iš dalies patenkinant atsakovo priešieškinį aukščiau nurodytu būdu (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

57Be to, nagrinėjamu atveju yra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, jog ieškovas neturi teisės reikalauti netesybų dėl jo be pagrindo sulaikytų piniginių lėšų.

58Pagal CK 6.221 straipsnio 2 dalį sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, bei netesybas. Rangos sutarties 9.1 punkto nuostatomis, užsakovui laiku neapmokėjus už atliktus darbus pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, rangovui pareikalavus, užsakovas privalo sumokėti už kiekvieną uždelstą dieną 0,2 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Taigi nagrinėjamu atveju, nors Rangos sutartis ir buvo nutraukta, tačiau ieškovas, atsakovui laiku neatsiskaičius (nesumokėjus sulaikytų 10 967,75 Lt (t. y. 3 176,48 Eur) lėšų) su ieškovu, turi teisę į netesybas (CK 6.221 str. 2 d.; Rangos sutarties 9.1 p.).

59Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai šalių sutartimi nenumatyta mokėti netesybų iki visiško prievolės įvykdymo, o kreditorius dėl praleisto prievolės įvykdymo kreipiasi į teismą prašydamas priteisti pagrindinę skolą ir procesines palūkanas pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, tai nuo kreipimosi į teismą dienos kreditoriaus minimalūs nuostoliai yra padengiami procesinių palūkanų skaičiavimu ir priteisimu, o nuo kreipimosi į teismą dienos netesybos (delspinigiai) nepriteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006).

60Nagrinėjamoje byloje Rangos sutartis buvo nutraukta 2010 m. rugpjūčio 16 d., atsakovas įsipareigojo su ieškovu atsiskaityti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po ieškovo pasitraukimo iš aikštelės, o pasitraukti iš aikštelės ieškovas turėjo per 15 kalendorinių dienų, taigi atsakovo pareiga visiškai atsiskaityti su ieškovu už kokybiškai atliktus statybos darbus turėjo būti įvykdyta per 45 kalendorines dienas nuo Rangos sutarties nutraukimo dienos, t. y. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. (Rangos sutarties 10.8-10.9 p.; Papildomo susitarimo 1-2 p.), o ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi 2010 m. lapkričio 29 d. (1 b. t., 104 l.), todėl jam priteistini 0,2 proc. delspinigiai nuo 10 967,75 Lt (t. y. 3 176,48 Eur) sumos nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 28 d. (už 59 dienas), iš viso 1 294 Lt (t. y. 374,77 Eur) delspinigių.

61Dėl to, kas nurodyta, panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo, šį reikalavimą iš dalies patenkinant ir priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai 374,77 Eur (arba 1 294 Lt) delspinigių (CK 6.258 str. 1 d., 6.221 str. 2 d.; Rangos sutarties 9.1 p.; CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Patenkinus reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl palūkanų, paskaičiuotų iki kreipimosi į teismą dienos priteisimo, todėl panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria priteista iš atsakovo ieškovo naudai 2 388,53 Eur (arba 8 247,10 Lt) palūkanų (CK 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 1 d.; CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

62Be to, kaip minėta aukščiau, bendru šalių sutarimu, nutraukus Rangos sutartį anksčiau termino, atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už jo kokybiškai atliktus darbus nurodytoje sutartyje nustatytais terminais, t. y. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po ieškovo pasitraukimo iš aikštelės (Rangos sutarties 10.9 p., Papildomo susitarimo 2 p.); šalys patvirtino, kad po Papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos jos neturės viena kitai pretenzijų, nebent bus netinkamai vykdomi Papildomo susitarimo 2–4 punktai (Papildomo susitarimo 5 p.). Atsakovas Rangos sutarties nutraukimo metu (iki bylos nagrinėjimo pagal ieškovo ieškinį) neturėjo pretenzijų ieškovui dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, taip pat nepareiškė reikalavimo dėl netesybų ar nuostolių atlyginimo, ieškovui netinkamai vykdant Papildomą susitarimą; be to, byloje nėra neginčijamai nustatyta, jog būtent dėl ieškovo kaltės galėjo būti pavėluotai atlinkti statybos rangos darbai, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo atmesti atsakovo priešieškinį dėl priteisimo 835 731,75 Lt netesybų, paskaičiuotų dėl ieškovo galimų pavėluotai atliktų darbų (829 731,75 Lt) ir nesumokėtos baudos už neblaivių ieškovo darbuotojų nustatymą darbo vietoje (6 000 Lt). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju sumažinus ieškovo atliktų darbų kainą ir tokiu būdu kompensavus atsakovo patirtus nuostolius dėl nekokybiškų ieškovo darbų, buvo teisingai ir pakankamai apgintos atsakovo teisės bei teisėti interesai, o reikalavimo dėl netesybų priteisimo netenkinimas nepažeidžia nei teisingumo, nei protingumo ar sąžiningumo principų (CK 1.2 str., 1.5 str.).

63Dėl 907 307,72 Lt skolos priteisimo ieškovui pagal Atliktų darbų aktą Nr. 8

64Bylos duomenimis, ieškovas reikalavimą dėl 907 307,72 Lt skolos priteisimo pareiškė 3 PVM sąskaitų – faktūrų, ieškovo atsakovui išrašytų 2010 m. rugsėjo 27 d., pagrindu: PVM sąskaita – faktūra, serija SKI Nr. 10014754 (855 954 Lt su PVM), PVM sąskaita – faktūra, serija SKI Nr. 10014757 (26 197,82 Lt su PVM), ir PVM sąskaita – faktūra, serija SKI Nr. 10015138 (25 155,90 Lt su PVM; 1 b. t., 91-93 l.).

65Byloje nėra ginčo, kad darbus, dėl kurių buvo išrašyta 2010 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaita – faktūra (serija SKI Nr. 10014754) dėl 855 954 Lt su PVM sumos, atliko ne ieškovas, bet trečiasis asmuo UAB „RUUKKI LIETUVA“, tačiau, ieškovo teigimu, atsakovas neturėjo teisės atsiskaityti už šiuos darbus tiesiogiai su trečiuoju asmeniu (subrangovu), o ne su atsakovu.

66CK 6.50 straipsnio 1 dalies nuostatomis, prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai; kreditorius negali priimti prievolės įvykdymo iš trečiojo asmens, jeigu skolininkas pranešė kreditoriui prieštaraująs tokiam įvykdymui, išskyrus CK 6.51 straipsnio 1 dalyje numatytą atvejį (CK 6.50 str. 2 d.). Rangos sutartyje nebuvo numatyto draudimo atsakovui tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais, ieškovas iki ieškinio padavimo dienos nebuvo pareiškęs prieštaravimo atsakovui dėl tiesioginio atsakovo atsiskaitymo su trečiuoju asmeniu, o 2010 m. vasario 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. LTF-2010/03, sudarytos tarp ieškovo ir trečiojo asmens, 8.4 punkte nustatyta, jog visas trečiojo asmens (subrangovo) pateiktas ieškovui (genrangovui) sąskaitas apmokės atsakovas (užsakovas), tuo tikslu šalys susitarė pasirašyti trišalę sutartį; apmokėjimas už atliktus darbus turėjo būti atliktas pagal Sąlyginio deponavimo sutartyje suderintas sąlygas (4 b. t., 6-17 l.). 2010 m. kovo 29 d. tarp ieškovo, trečiojo asmens UAB „RUUKKI LIETUVA“ ir AB „SEB bankas“ buvo pasirašyta Sąlyginio deponavimo sutartis Nr. 0040811012370-31, kuria susitarta, kad ieškovas (rangovas), atsakovas (užsakovas) arba kiti asmenys turi teisę pervesti pinigų sumą į ieškovo sąlyginio deponavimo sąskaitą, skirtą atlikti atsiskaitymams su trečiuoju asmeniu, o, pervedus šias lėšas, bankas įsipareigojo visą sąlyginio deponavimo sumą ar jos dalį pervesti į trečiojo asmens (subrangovo) sąskaitą (Sąlyginio deponavimo sutarties 1.1 p., 3.1 p., 4.1 p.; 4 b. t., 37-43 l.).

67Remiantis tuo, kas nurodyta aukščiau, teisėjų kolegija sprendžia, kad Rangos sutartyje nebuvo nustatyto draudimo atsakovui (užsakovui) atsiskaityti tiesiogiai su subrangovais; be to, tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens nebuvo susitarimo, jog ieškovas privalo tiesiogiai atsiskaityti su trečiuoju asmeniu. Pažymėtina, kad tiek ieškovo su trečiuoju asmeniu sudaryta rangos sutartis, tiek ir Sąlyginio deponavimo sutartis sukūrė teises bei pareigas ne tik ieškovui, trečiajam asmeniui bei bankui, bet ir atsakovui, tačiau atsakovas paminėtų sutarčių nesudarė, todėl jos atsakovui neturi privalomos galios (CK 6.189 str. 1 d.). Juolab kad net ir pagal Sąlyginio deponavimo sutarties nuostatas, atsakovas (užsakovas) galėjo faktiškai atsiskaityti su trečiuoju asmeniu (subrangovu), į sąlyginio deponavimo sąskaitą, skirtą atsiskaitymams su trečiuoju asmeniu atlikti, pervesdamas pastarajam skirtą piniginių lėšų sumą už atliktus darbus. Beje, neturi pagrindo ir ieškovo apeliacinio skundo argumentas, kad nagrinėjamu atveju teismas pažeidė CK 6.650 straipsnio 4 dalies nuostatas, kadangi paminėtoje normoje nustatytas draudimas užsakovui ir subrangovui tiesiogiai vienas kitam reikšti piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu, o ne draudimas dėl tiesioginio užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju, atsakovui atsiskaičius tiesiogiai su subrangovu, o subrangovui išrašius kreditinę sąskaitą ieškovui, t. y. atsisakius reikalavimo ieškovui, pastarojo teisės ir teisėti interesai nebuvo pažeisti, kadangi trečiasis asmuo (subrangovas) nebeturi teisės pareikšti reikalavimo ieškovui (rangovui; 4 b. t., 32-33 l., 36 l.). Be to, ieškovas byloje neginčija atsakovo atlikto mokėjimo trečiajam asmeniui, t. y. neprašo nurodyto mokėjimo pripažinti niekiniu ar negaliojančiu sandorių negaliojimo pagrindais (tarp jų CK 1.80 str., 1.81 str., 6.66 str.).

68Dėl to, kas pasakyta, pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatęs, kad ieškovas neatliko darbų, nurodytų 2010 m. rugsėjo 27 d. PVM sąskaitoje – faktūroje (serija SKI, Nr. 10014754), turėjo pagrindo konstatuoti, jog nepagrįstas ieškovo reikalavimas dėl šios sąskaitos apmokėjimo (CK 6.671 str., 6.687 str.), ir nėra pagrindo teigti, jog ieškovo teisės ar teisėti interesai šiuo atveju buvo pažeisti (CK 1.2 str., 1.5 str., 6.50 str.).

69Byloje nustatyta, kad PVM sąskaitą – faktūrą (serija SKI, Nr. 10015138) dėl 25 155,90 Lt su PVM sumos ieškovas išrašė atsakovui už lauko elektros darbus, remdamasis Atliktų darbų aktu Nr. 8. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog Atliktų darbų akte Nr. 8 įrašyta atsakovo direktoriaus išlyga, kad elektros darbai nepriimti (1 b. t., 94-96 l.), tačiau be pagrindo priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 25 155,90 Lt sumą už šiuos darbus. Aukščiau minėta, kad, nutraukiant Rangos sutartį, atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui tik už kokybiškai atliktus darbus, tuo tarpu iš į bylą pateiktų dokumentų (tarp jų atsakovo 2010 m. spalio 18 d. rašto ieškovui, UAB „Nordus“ 2010 m. lapkričio 12 d. rašto ieškovui, UAB „Nordus“ ir atsakovo sudaryto UAB „Skirnuva“ trūkumų ištaisymo darbų ir sunaudotų medžiagų akto, Specialisto išvados duomenų) matyti, jog lauko elektros darbai buvo atlikti netinkamai, ieškovas nepašalino darbų trūkumų (tai vėliau atliko UAB „Nordus“) bei jų nepridavė teisės aktų ir Rangos sutartyje nustatyta tvarka, be to, šie darbai nebuvo priimti atsakovo nei Atliktų darbų aktu Nr. 8, nei vėliau, todėl yra pagrindo spręsti, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo atsiskaityti už šiuos darbus (CK 6.671 str.; Papildomo susitarimo 2 p.; 1 b. t., 172-173 l., 178-179 l.; 2 b. t., 73-74 l., 117 l.).

70Pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl 26 197,82 Lt skolos priteisimo pagal PVM sąskaitą – faktūrą (serija SKI, Nr. 10014757), iš esmės nurodydamas tik tai, jog atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus (išskyrus lauko elektros darbus) pagal Atliktų darbų aktą Nr. 8. Iš nurodytos sąskaitos duomenų matyti, kad sąskaita buvo išrašyta 2010 m. rugsėjo 27 d. už multifunkcinio logistikos centro statybos darbų atlikimą 2010 m. rugsėjo mėn., t. y. po Rangos sutarties nutraukimo (Rangos sutartis buvo nutraukta nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d.; 1 b. t., 92 l.). Be to, paminėtoje sąskaitoje buvo nurodyta, kad darbai atlikti 2010 m. rugsėjo mėn., o Atliktų darbų aktas Nr. 8 yra sudarytas dėl darbų, kurie buvo atlikti 2010 m. rugpjūčio mėn. (1 b. t., 92 l., 94-96 l.). Ieškovas nei pirmosios instancijos teisme, nei bylą nagrinėjant Apeliaciniame teisme, nenurodė aplinkybių ir nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kokius jis atliko konkrečius sąskaitoje nurodytus darbus, anot jo, įrašytus į Atliktų darbų aktą Nr. 8, o tokių duomenų nustatyti pagal į bylą pateiktus įrodymus nėra galimybės, ieškovo nurodytos 26 197,82 Lt sumos darbai atskirai nėra įrašyti į aukščiau nurodytą aktą (CPK 12 str., 178 str., 183 str., 185 str., 314 str.).

71Dėl to, kas pasakyta, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas, atlikdamas darbus po Rangos sutarties nutraukimo, veikė savo rizika, o vien sąskaitos – faktūros pateikimo faktas neįrodo atsakovo prievolės ją apmokėti (CK 6.687 str. 1 d.; Rangos sutarties 8.7 p.). Be to, Atliktų darbų akte Nr. 8 nurodytų darbų vertė – 907 307,84 Lt, tarp jų UAB „RUUKKI LIETUVA“ atliktų darbų vertė – 855 954 Lt, likusių nurodytų darbų vertė – 51 353,84 Lt, o 2010 m. spalio 20 d. ieškovo rašte Nr. 889 nurodoma, kad ieškovas prašo „laikyti negaliojančia“ atsakovui pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, serija SKI, Nr. 10014755, dėl 51 353,84 Lt sumos, kuri išrašyta Atliktų darbų akto Nr. 8 pagrindu (1 b. t., 23 l., 36 l., 94-96 l.).

72Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus motyvus, susijusius su ieškovo reikalavimu dėl 907 307,72 Lt (t. y. 262 774,48 Eur) sumos priteisimo už darbus, priimtus Atliktų darbų aktu Nr. 8, konstatuoja, jog panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria buvo iš dalies patenkintas nurodytas ieškovo reikalavimas (iš atsakovo ieškovo naudai priteisiant 51 353,72 Lt (t. y. 14 873, 07 Eur) sumą, ir ieškovo reikalavimas dėl 907 307,72 Lt (t. y. 262 774,48 Eur) sumos priteisimo visiškai atmetamas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

73Dėl 36 037,57 Lt atsakovo skolos ieškovui už atliktus darbus, neįrašytus į PVM sąskaitą – faktūrą, kurios serija SKI, Nr. 10014754

74Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas be pagrindo iš dalies patenkino ieškovo reikalavimą dėl 36 037,57 Lt atsakovo skolos ieškovui už Atliktų darbų akte Nr. 8 numatytus darbus, neįrašytus į PVM sąskaitą – faktūrą serija SKI Nr. 10014754, priteisdamas iš atsakovo ieškovui 26 197,82 Lt (t. y. 7 587,41 Eur).

75Aukščiau konstatuota, kad darbus, numatytus PVM sąskaitoje – faktūroje (serija SKI, Nr. 10014754), atliko trečiasis asmuo, su kuriuo atsakovas tinkamai atsiskaitė, byloje nenustatyta, kad ieškovas būtų kokybiškai atlikęs kitus darbus, nurodytus Atliktų darbų akte Nr. 8, tokių įrodymų ieškovas nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str.). Juolab kad ieškovas netgi tiksliai nenurodė, kokius konkrečius darbus ir kada jis atliko, už kuriuos prašoma priteisti skolą, nors civiliniame procese kiekviena šalis privalo įrodyti savo reikalavimus (CPK 12 str., 178 str.).

76Taigi panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria iš dalies patenkintas ieškovo reikalavimas dėl 36 037,57 Lt (t. y. 10 437,2 Eur) skolos priteisimo, ir nurodytas ieškovo reikalavimas atmetamas visiškai (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

77Dėl 154 733,75 Lt žalos atlyginimo

78Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl atlyginimo 154 733,75 Lt (148 544 Lt žalos, negalint atskaityti PVM mokesčio ir 6 189,75 Lt nesumokėtų palūkanų bankui pagal kredito sutartį) žalos, kurią ieškovas grindė aplinkybe, kad, atsakovui tiesiogiai atsiskaičius su trečiuoju asmeniu, ieškovas neteko galimybės grąžinti 148 544 Lt dydžio PVM mokesčio pagal PVM sąskaitą – faktūrą, serija SKI, Nr. 10014754, dėl 855 954 Lt su PVM sumos.

79Teisėjų kolegija sprendžia, jog, aukščiau konstatavus, kad atsakovas turėjo teisę atsiskaityti su trečiuoju asmeniu, t. y. kad atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų, dėl kurių būtų galėjusi kilti žala ieškovui, nagrinėjamu atveju nenustatytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.245-6.249 str.), dėl to apygardos teismas teisėtai ir pagrįstai netenkino nurodyto ieškovo reikalavimo, o ieškovas nepaneigė šios teismo išvados apeliaciniame skunde (CPK 314 str.). Juolab kad ieškovas turėjo (tebeturi) galimybę išrašyti kreditinę sąskaitą atsakovui arba atlikti PVM deklaracijos patikslinimą.

80Dėl 29 040 Lt ieškovui nesumokėtos kainos dalies už degalinės statybos ir montavimo darbus ir atsakovo reikalavimo grąžinti 57 785,72 Lt ieškovo nepagrįstai gautas lėšas

81Bylos duomenimis, tarp ieškovo (rangovo) ir UAB „Cosmica“ serviso (subrangovo) 2010 m. balandžio 26 d. buvo sudaryta Sutartis Nr. 100426/1, pagal kurią subrangovas įsipareigojo už 383 987,66 Lt sumą atlikti degalinės technologinės įrangos tiekimo, sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbus (2 b. t., 190-196 l.). Tarp ieškovo ir UAB „Cosmica“ serviso buvo pasirašyti atliktų darbų aktai už 2010 m. liepos ir rugpjūčio mėnesius, iš viso 375 481 Lt sumos (250 125,15 Lt + 119 257,45 Lt + 6 098,4 Lt; 2 b. t., 197 l., 199 l.; 3 b. t., 3 l.), ieškovas yra sumokėjęs subrangovui už atliktus darbus 375 481 Lt pagal subrangovo ieškovui laikotarpiu nuo 2010 m. liepos 23 d. iki 2010 m. rugpjūčio 30 d. pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (3 b. t., 5-7 l., 9-12 l.); 2010 m. spalio 6 d. buvo patvirtintas Atliktų darbų ataskaita – pridavimo aktas Nr. 0016336 (3 b. t., 13 l.). Pasak ieškovo, jis liko neapmokėjęs subrangovui UAB „Cosmica“ servisui 14 605,06 Lt pagal 2010 m. spalio 25 d. PVM sąskaitą – faktūrą (14 605,06 Lt sumos; 3 b. t., 8 l.), be to, ieškovas yra išrašęs atsakovui sąskaitų už 361 046,06 Lt, o subrangovui už atliktus darbus turi sumokėti iš viso 390 086,06 Lt, todėl ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 29 040 Lt skolos (390 086,06 Lt - 361 046,06 Lt) už degalinės statybos ir montavimo darbus reikalavimą atsakovui, kurį teismas patenkino.

82Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas, įsipareigojęs apmokėti ieškovo kokybiškai atliktus darbus, privalo tinkamai atsiskaityti su ieškovu (CK 6.671 str.; Rangos sutarties 10.9 p.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad iki Rangos sutarties nutraukimo ieškovas subrangovui UAB „Cosmica“ servisui už darbus, atliktus atsakovo objekte, sumokėjo 375 481 Lt (t. y. 108 746,82 Eur), o atsakovui išrašė PVM sąskaitas – faktūras tik 361 046,06 Lt (t. y. 104 566,17 Eur) sumos, todėl ieškovas teisėtai ir pagrįstai reikalauja sumokėti jam papildomai 14 434,94 Lt (t. y. 4 180,65 Eur) už degalinės technologinės įrangos tiekimo, sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbus. Tačiau ieškovas be pagrindo prašo priteisti iš atsakovo 14 605,16 Lt (t. y. 4 229,95 Eur) pagal 2010 m. spalio 25 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. CS 1008500 (3 b. t., 8 l.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodyta sąskaita buvo išrašyta po Rangos sutarties nutraukimo, be to, byloje nėra įrodymų, kad šią sąskaitą ieškovas yra apmokėjęs subrangovui UAB „Cosmica“ servisui, t. y. kad turėjo realių papildomų išlaidų dėl degalinės technologinės įrangos tiekimo, sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbų atlikimo. Taigi ieškovas neįrodė reikalavimo dėl 14 605,16 Lt (t. y. 4 229,95 Eur) skolos priteisimo iš atsakovo (CPK 12 str., 178 str., 183 str., 185 str.).

83Dėl to, kas nurodyta, pakeistinas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir priteista iš atsakovo ieškovo naudai nesumokėtos kainos dalis už degalinės technologinės įrangos tiekimo, sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbus sumažintina nuo 29 040 Lt (t. y. 8 410,57 Eur) iki 14 434,94 Lt (t. y. 4 180,65 Eur; CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

84Neturi pagrindo ir atsakovo apeliacinio skundo argumentas, kad teismas be pagrindo jam nepriteisė 57 785,72 Lt ieškovo nepagrįstai gautų lėšų, atsakovui per klaidą apmokėjus dalį (90 proc.) 2010 m. rugpjūčio 13 d. ieškovo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros (serija SKI Nr. 10014532) „už degalinės technologinės įrangos tiekimą, sumontavimą, paleidimą ir derinimą. Sutartis su UAB „Cosmica“ servisas Nr. 100426/1 2010-04-26“ dėl 110 920,91 Lt sumos. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog atsakovas neįrodė, kad paminėtoje sąskaitoje nurodyti darbai buvo apmokėti, priėmus Atliktų darbų aktą Nr. 7 ir apmokėjus jame nurodytų darbų atlikimą. Atliktų darbų akto Nr. 7 V skyriaus 12 skiltyje nurodyta, kad atlikti degalinės talpų įrengimo darbai (84 315,34 Lt be PVM, t. y. 102 021,56 Lt su PVM), tačiau byloje nėra duomenų, kokie buvo konkretūs darbai, ir su kokiais subrangovo UAB „Cosmica“ serviso atliktais darbais jie galėtų dubliuotis, o pagal bylos duomenis ieškovas pats atliko daug degalinės statybos darbų. Be to, ieškovas iš atsakovo gautą sumą yra pervedęs subrangovui UAB „Cosmica“ servisui, atsiskaitydamas už atliktus darbus.

85Taigi apygardos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė atsakovo priešieškinio reikalavimą dėl nepagrįstai gautų lėšų priteisimo iš ieškovo.

86Dėl procesinių palūkanų priteisimo

87Aukščiau nurodyta, kad ieškovui iš atsakovo priteistina iš viso 7 357,13 Eur (arba 25 402,69 Lt) skolos (3 176,48 Eur (arba 10 967,75 Lt) pagal reikalavimą dėl sulaikytų lėšų priteisimo ir 4 180,65 Eur (arba 14 434,94 Lt) pagal reikalavimą dėl nesumokėtos kainos dalies už degalinės technologinės įrangos tiekimo, sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbus) bei 374,77 Eur (arba 1 294 Lt) delspinigių. Patenkinus dalį ieškovo reikalavimo dėl skolos priteisimo, iš atsakovo ieškovo naudai pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2010 m. lapkričio 29 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str.).

88Konstatavus, kad atsakovo turėtų nuostolių dėl ieškovo netinkamai atliktų darbų suma mažintina ieškovo darbų kaina, ir iš ieškovo atsakovo naudai nepriteisus piniginių lėšų, panaikintinos teismo sprendimo dalys dėl 6 250,80 Lt palūkanų bei 6 proc. metinių procesinių palūkanų priteisimo iš ieškovo atsakovo naudai (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

89Dėl įskaitymo, atlikto pirmosios instancijos teismo

90Skundžiamą teismo sprendimą pakeitus aukščiau nurodytu būdu, t. y. priteisus iš atsakovo ieškovo naudai 7 357,13 Eur skolos, 374,77 Eur delspinigių ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. lapkričio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau nepriteisus piniginių lėšų iš ieškovo atsakovo naudai, nėra pagrindo atlikti priešpriešinių reikalavimų įskaitymo. Dėl to panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria buvo atliktas patenkintų ieškinio bei priešieškinio reikalavimų tarpusavio įskaitymas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

91Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

92Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą aukščiau nurodytu būdu (sumažinus iš atsakovo ieškovo naudai priteistą sumą iki 7 731,9 Eur (arba 26 696,69 Lt) bei ieškovo atliktų darbų kainą sumažinus 149 623 Eur (arba 516 618,27 Lt suma), pagal CPK taisykles pakeistinas ir teismo sprendime nurodytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, proporcingai patenkintų ir atmestų ieškovo bei atsakovo reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d., 5 d.). Pakeitus skundžiamą teismo sprendimą, iš viso buvo patenkinta 24 proc. (543 314,96/2 255 177,45 Lt) ieškovo reikalavimų bei 35 proc. (516 618,27/1 470 031,57 Lt) atsakovo reikalavimų.

93Bylos duomenimis, ieškovas pirmosios instancijos teisme pateikė įrodymus, kad jis patyrė iš viso 46 101 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 26 101 Lt žyminis mokestis ir 20 000 Lt išlaidos už technines – teisines konsultacijas (1 b. t., 9 l., 102-103, 109 l.; 3 b. t., 41 l., 88 l.). Iš į bylą pateiktos 2010 m. spalio 29 d. sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir L. K., bei šios sutarties apmokėjimą patvirtinančių dokumentų matyti, jog ieškovas prašo priteisti 20 000 Lt už technines – teisines konsultacijas, kurias ieškovui suteikė ieškovo UAB „Skirnuva“ darbuotojas, šiuo metu – UAB „Skirnuva“ generalinis direktorius (1 b. t., 102-103 l., 3 b. t., 18 l.; 9 b. t., 70-71 l.). Teisėjų kolegijos nuomone, paminėtos ieškovo išlaidos neatitinka bylinėjimosi išlaidų požymių ir negali būti pripažintos pagrįstomis (CPK 3 str. 7 d., 88 str. 1 d.), o apygardos teismo priteista iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidų dalis sumažintina iki 1 814,25 Eur (arba 6 264 Lt: 26 101*24%; CPK 93 str. 2 d., 5 d.).

94Pagal į bylą pateiktus įrodymus, atsakovas pirmosios instancijos teisme patyrė iš viso 43 782,04 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 18 700 Lt žyminis mokestis, 20 332,04 Lt advokato pagalbos išlaidos ir 4 750 Lt išlaidos už Specialisto išvadą (2 b. t., 109-116 l.; 4 b. t., 134-142 l.). Nustatyta, kad atsakovo atstovas (advokatas) nagrinėjamoje byloje parengė atsiliepimą į ieškinį, du atsiliepimus dėl ieškinio dalyko papildymo, priešieškinį, dalyvavo teismo posėdžiuose (iš viso 9,5 val. trukmės), teikė prašymus, už šias advokato paslaugas galimas maksimalus 11 000 Lt užmokestis (1 b. t., 120-122 l., 140-148 l., 2 b. t., 81-90 l., 3 b. t., 33A-36 l., 75-81, 104-106 l., 178-181 l., 4 b. t., 59-61 l., 170-175 l.; CPK 98 str. 1-2 d.; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2004 m. balandžio 2 d. redakcija) 8.2 p., 8.16 p., 8.18 p., 9-10 p.). Taigi spręstina, jog teisėtų ir pagrįstų atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 34 450 Lt (t. y. 9 977,41 Eur). Patenkinus 35 proc. atsakovo priešieškinio reikalavimų, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme, suma mažintina iki 3 492,24 Eur (arba 12 058 Lt: 34 450*35%; CPK 93 str. 2 d., 5 d.).

95Aukščiau nurodytu būdu pakeitus bylinėjimosi išlaidų paskirstymą bei atlikus tarpusavio reikalavimų įskaitymą dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme, pakeistina skundžiamo teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų, priteisiant iš ieškovo atsakovui 1 678 Eur (3 492,24 Eur - 1 814,25 Eur) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

96Be to, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas sumažintinas iki ieškovui iš atsakovo priteistos sumos, t. y. 7 731,9 Eur (CPK 150 str. 3 d.).

97Dėl to, kas pasakyta, pakeistinas aukščiau nurodytu būdu pirmosios instancijos teismo sprendimas, surašant naują teismo sprendimo rezoliucinę dalį (CPK 263 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

98Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose

99Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi, priimta nagrinėjamoje byloje (civilinės bylos Nr. 3K-3-26/2014), iš esmės netenkino ieškovo UAB „Skirnuva“, jo tuometinio teisių perėmėjo L. K. ir atsakovo UAB „Vlantana“ kasacinių skundų, grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, todėl nepriteisiamos nurodytų asmenų bylinėjimosi išlaidos, turėtos bylą nagrinėjant Kasaciniame teisme. Tačiau, bylos duomenimis, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas patyrė 79,48 Eur (arba 274,43 Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (8 b. t., 108-109 l.), kurios priteisiamos valstybei lygiomis dalimis po 26,5 Eur (79,48/3), iš ieškovo, atsakovo bei L. K. (CPK 93 str. 1 d., 3 d., 96 str.).

100Be to, bylą išnagrinėjus iš naujo apeliacine tvarka, buvo iš dalies patenkinti tiek ieškovo, tiek ir atsakovo apeliaciniai skundai, pakeičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą, o šalių išlaidos už advokato pagalbą iš esmės vienodos, todėl ieškovo bei atsakovo bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant Apeliaciniame teisme dėl apeliacinių skundų esmės, paliekamos šalims, atsakovas įpareigotinas sumokėti 2 832 Eur (arba 9 780 Lt) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, kurio sumokėjimas jam buvo atidėtas Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartimi (CPK 93 str. 2-3 d., 96 str., 302 str.; 5 b. t., 45 l.). Tačiau, atsižvelgus į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 9 d. nutartimi buvo pripažintos niekinėmis ir negaliojančiomis nuo sudarymo momento reikalavimo perleidimo sutartys, tokiu būdu patenkinant atsakovo prašymus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos atsakovo turėtos 1 158 Eur (arba 4 000 Lt) išlaidos advokato pagalbai, sprendžiant klausimus dėl procesinių teisių perėmimo ir reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo niekinėmis (CPK 98 str. 1 d.; 8 b. t., 254-255 l., 9 b. t., 28-29 l.).

101Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

102Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimą, o teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

103„Iš dalies patenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ (į. k. 253663090) ieškinį ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ (į. k. 163377040) priešieškinį.

104Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“ 7 357,13 Eur (septynis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt septynis eurus 13 centų) skolos, 374,77 Eur (tris šimtus septyniasdešimt keturis eurus 77 centus) delspinigių ir 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. lapkričio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atmesti kitą ieškinio ir priešieškinio dalį.

105Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ 1 678 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

106Palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, sumažinant arešto mastą iki 7 731,9 Eur (septynių tūkstančių septynių šimtų trisdešimt vieno euro 90 centų)“.

107Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ 1 158 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

108Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ valstybei 2 832 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt du eurus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

109Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ ir L. K. (a. k. ( - ) valstybei po 26,5 Eur (dvidešimt šešis eurus 50 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, turėtų Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, Marijai Zubrickienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Skirnuva“ atstovams: generaliniam direktoriui L.... 4. atsakovo UAB „Vlantana“ atstovams: direktoriui A. S. ir advokatui Ramūnui... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą... 6. I. Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „Skirnuva“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 8. Ieškovas nurodė, kad jis (rangovas) ir atsakovas UAB „Vlantana“... 9. Atsakovas UAB „Vlantana“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti (1 b.... 10. Atsakovas UAB „Vlantana“ pareiškė priešieškinį ieškovui UAB... 11. Atsakovas nurodė, kad jis priėmė iš ieškovo statybos darbus pagal septynis... 12. Atsakovo teigimu, ieškovas neteisingai nurodo ir reikalauja sumokėti 11... 13. Atsakovas nurodė, kad ieškovas iš esmės pažeidė objekto statybos darbų... 14. Ieškovas atsiliepime į atsakovo priešieškinį prašė jį atmesti (2 b. t.,... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimu, iš dalies... 17. Teismo nuomone, byloje nagrinėjamas ginčas ne dėl prievolės įvykdymo... 18. Dėl sutartinių netesybų teismas pažymėjo, kad Papildomu susitarimu šalys... 19. Dėl ieškinio reikalavimų teismas nurodė, jog, šalims sudarius Papildomą... 20. Teismas konstatavo, jog darbus, nurodytus ieškovo 2010 m. rugsėjo 27 d. PVM... 21. Teismo vertinimu, 2010 metų rugpjūčio mėnesio darbų aktas Nr. 8 yra... 22. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti 36 037,57 Lt skolą už Atliktų darbų... 23. Teismas pažymėjo, kad pagal 2010 m. balandžio 26 d. sutartį Nr. 100426/1,... 24. Pasak teismo, nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė duomenų, jog 2010 metų... 25. Teismo teigimu, CK 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu ieškovui iš atsakovo... 26. Dėl atsakovo priešieškinio reikalavimų teismas nurodė, kad statybos darbų... 27. Teismas pažymėjo, kad prie 84 315,34 Lt sumos pridėjus PVM mokestį gaunama... 28. Teismo teigimu, nors Papildomu susitarimu šalys neaptarė palūkanų... 29. Teismas nurodė, kad ieškovui iš atsakovo pagal ieškinį priteista 695... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų teismas sprendė, jog teismas patenkino 31 proc.... 31. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 32. Ieškovas UAB „Skirnuva“ apeliaciniame skunde prašo: 1) pakeisti apygardos... 33. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Teismas be... 34. Atsakovas UAB „Vlantana“ apeliaciniame skunde prašo: 1) panaikinti teismo... 35. Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti;... 36. Atsakovas atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir... 37. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2A-289/2013... 38. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi panaikino... 39. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gruodžio 9 d. nutartimi, priimtoje... 40. 2015 m. balandžio 1 d. viešame teismo posėdyje Apeliaciniame teisme buvo... 41. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. Ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 43. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 44. Dėl sulaikytų piniginių lėšų, atsakovo patirtų nuostolių ir netesybų... 45. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 46. Bylos duomenimis, ieškovas (rangovas) su atsakovu (užsakovas) 2009 m.... 47. Pagal Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, rangovo ir užsakovo susitarimas... 48. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, nutraukiant Rangos sutartį anksčiau... 49. Tiek pagal įstatymą, tiek ir pagal Rangos sutartį ieškovas (rangovas) yra... 50. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju apygardos teismas,... 51. Nagrinėjamu atveju nustačius, jog nebuvo akivaizdūs ieškovo atliktų darbų... 52. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs aukščiau paminėtų įrodymų... 53. Procesiniuose dokumentuose ieškovas nurodė, kad atsakovas yra sulaikęs 580... 54. Svarbu paminėti, jog kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad... 55. Teisėjų kolegijos nuomone, įvertinus nagrinėjamos bylos aplinkybes, tarp... 56. Dėl to, kas pasakyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, ieškovo darbų... 57. Be to, nagrinėjamu atveju yra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos... 58. Pagal CK 6.221 straipsnio 2 dalį sutarties nutraukimas nepanaikina teisės... 59. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai... 60. Nagrinėjamoje byloje Rangos sutartis buvo nutraukta 2010 m. rugpjūčio 16 d.,... 61. Dėl to, kas nurodyta, panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria atmestas... 62. Be to, kaip minėta aukščiau, bendru šalių sutarimu, nutraukus Rangos... 63. Dėl 907 307,72 Lt skolos priteisimo ieškovui pagal Atliktų darbų aktą Nr.... 64. Bylos duomenimis, ieškovas reikalavimą dėl 907 307,72 Lt skolos priteisimo... 65. Byloje nėra ginčo, kad darbus, dėl kurių buvo išrašyta 2010 m. rugsėjo... 66. CK 6.50 straipsnio 1 dalies nuostatomis, prievolę visiškai ar iš dalies gali... 67. Remiantis tuo, kas nurodyta aukščiau, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 68. Dėl to, kas pasakyta, pirmosios instancijos teismas, teisingai nustatęs, kad... 69. Byloje nustatyta, kad PVM sąskaitą – faktūrą (serija SKI, Nr. 10015138)... 70. Pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl 26 197,82 Lt... 71. Dėl to, kas pasakyta, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas, atlikdamas... 72. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus motyvus, susijusius... 73. Dėl 36 037,57 Lt atsakovo skolos ieškovui už atliktus darbus, neįrašytus... 74. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas be pagrindo iš... 75. Aukščiau konstatuota, kad darbus, numatytus PVM sąskaitoje – faktūroje... 76. Taigi panaikintina teismo sprendimo dalis, kuria iš dalies patenkintas... 77. Dėl 154 733,75 Lt žalos atlyginimo... 78. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl atlyginimo... 79. Teisėjų kolegija sprendžia, jog, aukščiau konstatavus, kad atsakovas... 80. Dėl 29 040 Lt ieškovui nesumokėtos kainos dalies už degalinės statybos ir... 81. Bylos duomenimis, tarp ieškovo (rangovo) ir UAB „Cosmica“ serviso... 82. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas, įsipareigojęs apmokėti ieškovo... 83. Dėl to, kas nurodyta, pakeistinas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir... 84. Neturi pagrindo ir atsakovo apeliacinio skundo argumentas, kad teismas be... 85. Taigi apygardos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė atsakovo... 86. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 87. Aukščiau nurodyta, kad ieškovui iš atsakovo priteistina iš viso 7 357,13... 88. Konstatavus, kad atsakovo turėtų nuostolių dėl ieškovo netinkamai atliktų... 89. Dėl įskaitymo, atlikto pirmosios instancijos teismo... 90. Skundžiamą teismo sprendimą pakeitus aukščiau nurodytu būdu, t. y.... 91. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 92. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą aukščiau nurodytu būdu... 93. Bylos duomenimis, ieškovas pirmosios instancijos teisme pateikė įrodymus,... 94. Pagal į bylą pateiktus įrodymus, atsakovas pirmosios instancijos teisme... 95. Aukščiau nurodytu būdu pakeitus bylinėjimosi išlaidų paskirstymą bei... 96. Be to, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi... 97. Dėl to, kas pasakyta, pakeistinas aukščiau nurodytu būdu pirmosios... 98. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose... 99. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. balandžio 23 d. nutartimi, priimta... 100. Be to, bylą išnagrinėjus iš naujo apeliacine tvarka, buvo iš dalies... 101. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 102. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. sprendimą, o teismo... 103. „Iš dalies patenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 104. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ ieškovui... 105. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ atsakovui... 106. Palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo Klaipėdos apygardos teismo 2010... 107. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ atsakovui... 108. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ valstybei... 109. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“, atsakovo...