Byla 2-1554-798/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės spaustuvės „Spindulys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuria panaikintas bankrutavusios akcinės bendrovės spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais bei panaikinta Kauno apygardos teismo teisėjos Rūtos Palubinskaitės ant prašymo (DOK – 17266) uždėta rezoliucija „Pratęsti terminą likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Byloje kilo ginčas dėl 2020 m. birželio 23 d. įvykusio bankrutavusios akcinės bendrovės (toliau – BAB) spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų antruoju ir trečiuoju klausimu, pagrįstumo.

72.

8Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV Kauno skyrius) skunde dėl BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų: antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. gegužės 31 d. likvidacinį balansą ir 2020 m. gegužės 22 d. likvidavimo aktą; įpareigoti administratorių, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos bei trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta pratęsti terminą BAB spaustuvės „Spindulys“ likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31d., prašo juos panaikinti kaip nepagrįstus. Pareiškėjo manymu, nemokumo administratorė piktybiškai nevykdo kreditorių susirinkimo nutarimų, nepagrįstai priskaito administravimo išlaidas, tokiu būdu mažindama antros eilės kreditoriams tenkančią išmokėti finansinių reikalavimų tenkinimo sumą.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Kauno apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patenkino pareiškėjo VSDFV Kauno skyrius skundą ir Nutarė panaikinti BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės pabaigos“, kuriame nuspęsta patvirtinti BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. gegužės 31 d. likvidacinį balansą ir 2020 m. gegužės 22 d. likvidavimo aktą; įpareigoti administratorių, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos ir nutarimą, priimtą trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl termino likvidavimo procedūroms užbaigti pratęsimo“, kuriame nuspręsta pratęsti terminą BAB spaustuvės „Spindulys“ likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d.; panaikinti Kauno apygardos teismo teisėjos Rūtos Palubinskaitės ant BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. birželio 25 d. prašymo (DOK – 17266) uždėtą rezoliuciją „Pratęsti terminą likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d.“.

134.

14Pirmosios instancijos teismo nutartis grindžiama šiais motyvais:

154.1.

16Kreditorius VSDFV Kauno skyrius, kuriam pritaria kreditorius valstybės įmonė (toliau – VĮ) Turto bankas, prašo bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimus panaikinti tokiais motyvais: 1) 2019 m. liepos 3 d. vykęs kreditorių susirinkimas jau buvo priėmęs nutarimą dėl BAB spaustuvės „Spindulys“ veiklos pabaigos, kuris yra įsiteisėjęs ir galiojantis, nes Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 26 d. nutartimi panaikino 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį tik dėl 4 500 Eur plius pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) bankroto administratoriaus darbo užmokesčio skyrimo; 2) skundžiamas nutarimas pažeidžia antros eilės kreditorių interesus, nes nemokumo administratorė ne tik neteisėtai nevykdė 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, nepaskirstė lėšų kreditoriams ir nesikreipė į teismą dėl bendrovės pabaigos, tačiau ir iki 2020 m. birželio 23 d. prisiskaitė papildomų administravimo išlaidų, dėl kurių sumažėjo antros eilės kreditoriams dengiama reikalavimo suma. Pažymėjo, kad nemokumo administratorė, teikdama tvirtinti likvidavimo aktą 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimui, vėl priskaitė papildomas administravimo išlaidas, tokiu būdu sumažindama antros eilės kreditorių reikalavimo dengimui tenkančią dalį iš viso 3 251,53 Eur suma

17(2 119,10 Eur + 1 132,44 Eur); 4) nutarimas „pratęsti likvidavimo terminą iki 2020 m. gruodžio 31 d.“ pažeidžia bankroto operatyvumo ir ekonomiškumo principus, nes administratorė vilkina bankroto procesą ir nevykdo privalomų kreditorių susirinkimo nutarimų.

184.2.

19Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad BAB spaustuvės „Spindulys“ bankroto procesas pradėtas Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi iškėlus bankroto bylą, t. y. galiojant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatoms, tačiau skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas ir skundas dėl jo paduotas nuo 2020 m. sausio 1 d. galiojant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), todėl šis klausimas yra sprendžiamas vadovaujantis JANĮ.

204.3.

21Pirmosios instancijos teismo teigimu, kreditoriai, skųsdami kreditorių susirinkimo nutarimus nenurodė, kad buvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Teismas taip pat nenustatė procedūrinių pažeidimų.

224.4.

23Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas analogiško turinio nutarimas kaip ir 2019 m. liepos 3 d. susirinkime, kurio dalis buvo panaikinta dėl papildomo atlygio bankroto administratorei nustatymo. Likusi nutarimo dalis įpareigojo bankroto administratorę tikslinti likvidacinį aktą ir likvidavimo balansą, įvertinus papildomai patvirtintą administratoriaus darbo užmokesčio sumą. Vėliau administratorė pakartotinai 2020 m. sausio 8 d. pateikė kreditorių susirinkimui likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą. Kreditoriai priėmė nutarimą ir patvirtino likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą, Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutartimi nutarimą panaikino. Teismo vertinimu, du kartus panaikinus ankstesnių nutarimų dalį dėl papildomai patvirtintos administratoriaus darbo užmokesčio sumos, administratorė privalėjo paskirstyti sukauptas lėšas, atlikti kitus būtinus įmonės likvidavimo veiksmus ir kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, o ne šaukti kreditorių susirinkimą ir vėl svarstyti klausimą dėl patikslinto likvidacinio balanso ir likvidavimo akto, kurie turėjo būti sudaryti 2019 m. liepos 3 d. duomenimis.

244.5.

25Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad 2020 m. sausio 8 d., 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkime nutarimai priimti dominuojančio trečios eilės kreditoriaus S. S., kurio turtiniai interesai niekaip skundžiamu sprendimu neįtakojami, balsais. Teismo vertinimu, nurodytas kreditorius turėjo nusišalinti nuo kreditorių susirinkime svarstytų klausimų dėl atlygio bankroto administratorei nustatymo.

264.6.

27Iš Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. nutarties (civilinė byla Nr. B2-1912-343/2019) pirmosios instancijos teismas nustatė, kad iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro buvo planuojama patirti įmonės dokumentų saugojimo, transportavimo, naikinimo ir kt. išlaidas iki 567 Eur, lieka nepanaudota patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 9 178,35 Eur, planuojama antros eilės kreditoriams pervesti 57 486,64 Eur, iš jų: VSDFV Kauno skyriui – 18 503,10 Eur, VĮ Turto bankui – 38 983,54 Eur. Iš Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutarties (civilinė byla Nr. B2-1228-343/2020) teismas nustatė, kad antros eilės kreditorių interesai pažeisti, nes administratorius priskaičiavo papildomas administravimo išlaidas – 2 119,10 Eur, t. y. šia suma sumažėjo antros eilės kreditoriams išmokama suma. Nagrinėjamu atveju papildomai priskaičiuotos administravimo išlaidos jau sudaro 3 251,53 Eur. Šia suma (3 251,53Eur) sumažėjo antros eilės kreditorių finansinių reikalavimų padengimui skirta suma. Todėl 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta patvirtinti BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. gegužės 31 d. likvidacinį balansą ir 2020 m. gegužės 23 d. likvidavimo aktą; įpareigoti administratorę, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, naikintinas kaip nepagrįstas, prieštaraujantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principams.

284.7.

29Teismas taip pat sutiko su skundo argumentais, kad bankroto administratorė vilkina bankroto procesą. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad administratorė nuo 2019 m. liepos 3 d. jokių įmonės administravimo veiksmų neatlieka, išskyrus tai, kad du kartus buvo sušaukti kreditorių susirinkimai dėl atlyginimo padidinimo ir kreditorių susirinkimas, kuriame padidinta administravimo išlaidų sąmata ir kurio nutarimai skundžiami šioje byloje. Todėl sprendė, kad naikintinas nutarimas ir trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl termino likvidavimo procedūroms užbaigti pratęsimo“. Įvertinęs bankroto proceso trukmę, pirmosios instancijos teismas nutarė panaikint priimtą rezoliuciją, kuria buvo pratęstas terminas likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

30III.

31Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

325.

33Apeliantė BAB spaustuvė „Spindulys“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuriame prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus skundą kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

345.1.

35Apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad teismo buvo panaikinta dalis 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo, t. y. dėl administratoriaus darbo užmokesčio skyrimo, tačiau tai nereiškia, kad teismas patvirtino 2019 m. birželio 21 d. likvidavimo aktą ir likvidacinį balansą, kurių nepatvirtino kreditorių susirinkimas. Todėl teismas neteisingai ginčo nutartyje nustatė, kad 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas analogiško turinio nutarimas kaip ir 2019 m. liepos 3 d. susirinkime. Teismo palikta galioti nutarimo dalis įpareigoja bankroto administratorę tikslinti likvidavimo aktą ir likvidacinį balansą, įvertinus papildomai patvirtintą bankroto administratorės užmokesčio sumą. Be to, užtrukus teisminiams ginčams, 2019 m. birželio 21 d. dokumentų duomenys tapo nebeaktualūs: netikslūs ir pasikeitė, nes bendrovė patyrė papildomų administravimo išlaidų. Atsižvelgiant i tai, kad likvidavimo aktą ir likvidacinį balansą tvirtina kreditorių susirinkimas, 2020 m. sausio 8 d. įvyko bendrovės kreditorių susirinkimas, kuriam buvo pateikti tvirtinti tai dienai aktualūs likvidavimo aktas ir likvidacinis balansas. Už bankroto administratorės nutarimą balsavo 77,02 proc. kreditorių, kurį VSDFV Kauno skyrius apskundė.

365.2.

372020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimas 90,70 procentų balsų dauguma priėmė sprendimą patvirtinti BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. gegužės 31 d. likvidacini balansą ir 2020 m. gegužės 22 d. likvidavimo aktą. Įpareigoti administratorę, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Šį nutarimą vėl apskundė VSDFV Kauno skyrius. Taigi, kol vyks teisminiai ginčai įmonė neišvengiamai patirs papildomas išlaidas. Šios situacijos bankroto administratorė įtakoti negali.

385.3.

39Likvidavimo akte ir likvidaciniame balanse turi būti nurodomi bendrovės bankroto bylos pabaigos duomenys, o ne tarpiniai vykstančio bankroto proceso duomenys. Šiuo atveju, bendrovės bankroto procedūros nebuvo ir nėra baigtos iki šiol, todėl po 2019 m. birželio 21 d. pagrįstai buvo patiriamos administravimo išlaidos, patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ribose. Bankroto administratorė negalėjo vadovautis daugiau kaip metų senumo 2019 m. birželio 21 d. sudarytu likvidavimo aktu ir likvidaciniu balansu, nes jie nėra patvirtinti kreditorių susirinkimo ir dar duomenys yra pasenę bei netikslūs.

405.4.

41Pažymėjo, kad bankroto procedūros nėra pabaigtos iki šiol ne dėl bankroto administratorės veiksmų, o dėl įmonės kreditorių veiksmų, kurie kelia teisminius ginčus. Kol vyksta teisminiai procesai ir vis nėra sutariama dėl įmonės pabaigos, bendrovės dokumentų archyvas dar nėra ir negali būti perduotas tolimesniam saugojimui miesto savivaldybės archyvui (perdavimas gali įvykti, tik priėmus sprendimą dėl bendrovės pabaigos). Taigi dar planuojama patirti dokumentų transportavimo tolimesniam saugojimui į savivaldybės archyvą išlaidas.

425.5.

43Pirmosios instancijos teismas, apeliantės teigimu, padarė visiškai nepagrįstas išvadas dėl didžiausio kreditoriaus nusišalinimo balsuojant už nutarimą, kuris susijęs su atlygiu bankroto administratorei. Apeliacinės instancijos teismas minėtoje nutartyje nurodė, kad S. S. turėtų nusišalinti nuo balsavimo už savo paties pasiūlytą sprendimo projektą.

445.6.

45Apeliantė atkreipia dėmesį į pirmosios instancijos teismo ginčijamos nutarties dalį, kuria yra panaikinta teisėjos rezoliucija, kuria nuspręstas pratęsti terminą likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Ši nutarties dalis yra nepagrįsta ir neteisėta. Teismas de facto nusprendė, kad terminas likvidavimo procedūroms užbaigti yra toks, koks buvo nustatytas iki priimant panaikintą rezoliuciją. Taigi, šios procedūros turėjo būti užbaigtos. Spręsdamas nepratęsti termino likvidavimo procedūroms užbaigti, nors egzistuoja objektyvios kliūtys užbaigti procesą, užprogramavo teisinius ginčus ateityje. Be to, teismas panaikino rezoliuciją, kuria buvo priimta bankroto byloje, o ne byloje dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. Visi procesiniai veiksmai dėl priimtų procesinių teismo sprendimų turėtų būti atliekami tose bylose, kuriuose jie yra priimami.

466.

47Pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius pateikė atsiliepimą į apeliantės BAB spaustuvės „Spindulys“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuriame prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad 2020 m. birželio 23 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu balsavo prieš ginčo nutarimus, kadangi 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkimas jau priėmė nutarimą dėl BAB spaustuvės „Spindulys“ veiklos pabaigos ir šis nutarimas yra įsiteisėjęs ir galiojantis. VSDFV Kauno skyrius pabrėžė, kad 2020 m. sausio 8 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame buvo pakartotinai svarstomi klausimai dėl įmonės pabaigos ir Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 9 d. nutartimi panaikino 2020 m. sausio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl įmonės pabaigos, konstatuodamas, kad Kauno apygardos teismo nutartis dėl 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimų įsiteisėjo 2019 m. liepos 28 d., ir administratorė, įsiteisėjus teismo nutarčiai, privalėjo paskirstyti sukauptas lėšas, atlikti kitus būtinus įmonės likvidavimo veiksmus ir kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, o ne šaukti kreditorių susirinkimą svarstyti klausimą, kuriuo yra priimtas nutarimas. Bankroto administratorė vietoj to, kad vykdytų BAB spaustuvės „Spindulys“ 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ir, paskirstytų lėšas kreditoriams, kreiptųsi į teismą dėl įmonės pabaigos, 2020 m. birželio 23 d. sušaukė naują kreditorių susirinkimą dėl jau priimto klausimo svarstymo. Be to, administratorė pateikė naują likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą, kuriame nurodė padidėjusias administravimo išlaidas. Bankroto administratorė ne tik neteisėtai nevykdė 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, nepaskirstė lėšų kreditoriams ir nesikreipė į teismą dėl bendrovės pabaigos, tačiau prisiskaitė papildomų administravimo išlaidų, dėl kurių sumažėjo antros eilės kreditoriams dengiama reikalavimo suma. Pareiškėjo teigimu, klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos jau yra išspręstas įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ir turi būti įvykdytas.

487.

49Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į BAB spaustuvės „Spindulys“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

50Teismas

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

538.

54Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

55Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

569.

57Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus skundas dėl BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimo nutarimo 2 ir 3 klausimu dalies panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5810.

59Iš byloje esančių duomenų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi iškelta bankroto byla BAB spaustuvei „Spindulys“, bankroto administratore paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, nutartis įsiteisėjo 2009 m. rugsėjo 20 d. Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 20 d. nutartimi buvo patvirtinta BAB spaustuvės „Spindulys“ 9 858,95 Eur (34 040,98 Lt) lėšų suma, kurią administratorė turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. 2009 m. sausio 27 d. teismo nutartimi buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. 2010 m. liepos 14 d. nutartimi įmonės pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6011.

61Nors sprendžiant klausim1 dėl ginčijamo kreditorių nutarimo teisėtumo taikytinas JANĮ, tačiau nagrinėjamam klausimui aktuali teismų praktika, suformuota iki JANĮ įsigaliojimo. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodyti ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios materialaus pobūdžio sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios tikimybę, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (be prima facie įrodymų apie egzistavimą realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

6212.

632019 m. liepos 3 d. įvyko BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi tokie klausimai 1. Kreditorių susirinkimo sekretoriaus rinkimai; 2. Dėl

642018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo; 3. Dėl įmonės pabaigos. Susirinkimo metu kreditorius S. S. pateikė alternatyvų pasiūlymą. Susirinkimo metu 3 klausimu nutarta „Patvirtinti 4 500 Eur plius PVM bankroto administratoriaus darbo užmokestį. Įpareigoti administratorių patikslinti įmonės likvidacinį balansą ir įmonės likvidavimo aktą, įvertinus papildomai patvirtintą bankroto administratoriaus darbo užmokesčio sumą. Patvirtinti pagal kreditorių susirinkimo nutarimą patikslintus likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą. Įpareigoti administratorių, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos“.

6513.

66Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 26 d. nutartimi nutarė panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dalyje dėl 4 500 Eur plius PVM bankroto administratoriaus darbo užmokesčio skyrimo. Kitoje dalyje kreditorių susirinkimo nutarimas liko nepakeistas. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. nutartį paliko nepakeistą. Atskiruosiuose skunduose apeliantai BAB spaustuvės „Spindulys“ ir S. S. kvestionavo pirmosios instancijos teismo išvadas dėl užmokesčio bankroto administratorei skyrimo. Nagrinėjant atskiruosius skundus nei pirmosios instancijos teismas, nei apeliacinės instancijos teismas nesprendė klausimo dėl kreditorių susirinkimo dalies, kuria buvo patvirtintas bendrovės likvidacinis balansas ir likvidacinis aktas. Bankroto administratorė teigdama, kad susirinkimo metu ji buvo įpareigota patikslinti įmonės likvidacinį balansą ir likvidacinį aktą atsižvelgiant į jai priskirtą papildomą užmokestį, siekia suklaidinti teismą ir bankroto proceso dalyvius. Kadangi panaikinus kreditorių susirikimo nutarimo dalį dėl užmokesčio bankroto administratorei skyrimo, laikytina, kad kreditorių susirinkimas patvirtino tokį likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą, koks jiems buvo pateiktas iki alternatyvaus pasiūlymo dėl papildomo užmokesčio bankroto administratorei skyrimo, o įpareigojimo bankroto administratorei tikslinti likvidacinį balansą ir aktą nebeliko panaikinus nutarimą dalyje dėl papildomo užmokesčio skyrimo. Todėl tiek pareiškėja VSDFV Kauno skyrius, tiek VĮ Turto bankas ir pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad bankroto administratorei nebuvo jokio teisinio pagrindo šaukti kreditorių susirinkimą tam pačiam klausimui dėl įmonės pabaigos spręsti, o privalėjo kreditorių susirinkimo nutarimą vykdyti, t. y. paskirstyti sukauptas lėšas, atlikti visus kitus būtinus įmonės likvidavimo veiksmus ir kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos.

6714.

68Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad 2020 m. sausio 8 d. įvyko BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi tokie klausimai kreditorių susirinkimo sekretoriaus rinkimai ir dėl įmonės pabaigos. Iki šaukiamo susirinkimo kreditorius S. S. pateikė pasiūlymą papildyti balsavimo biuletenius, skiriant bankroto administratorei papildomą darbo užmokestį. Susirinkimo metu nutarta „Patvirtinti 4 500 Eur plius PVM bankroto administratoriaus darbo užmokestį. Patvirtinti BAB spaustuvės „Spindulys“ likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą. Įpareigoti administratorių, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos“.

6915.

70Šiuo atveju Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 9 d. nutartimi panaikino aukščiau nurodytą kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nuspręsta „Patvirtinti 4 500 Eur plius PVM bankroto administratoriaus darbo užmokestį. Patvirtinti BAB spaustuvės „Spindulys“ likvidacinį balansą ir likvidavimo aktą. Įpareigoti administratorių, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos“.

7116.

722020 m. birželio 23 d. vykusio BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimo metu ir vėl buvo priimti nutarimai patvirtinti BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. gegužės 31 d. likvidacinį balansą ir 2020 m. gegužės 22 d. likvidavimo aktą; įpareigoti administratorių, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos bei trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta pratęsti terminą BAB spaustuvės „Spindulys“ likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d. Nagrinėjamu atveju nutarimas dėl įmonės pabaigos yra priimamas jau trečiąjį kartą.

7317.

74Apeliantė teigia, kad bankroto procedūros užtruko ne dėl jos kaltės, o dėl to, kad kreditoriai skundžia priimtus nutarimu ir siekia juos panaikinti. Todėl, užtrukus teisminiams ginčams, 2019 m. birželio 21 d. dokumentų duomenys tapo nebeaktualūs: netikslūs ir pasikeitė, nes bendrovė patyrė papildomų administravimo išlaidų. Su tokiais argumentais nėra pagrindo sutikti.

7518.

76Bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros, o kartu ir bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK

776.128 straipsnio 3 dalis).

7819.

79Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad per visą bankroto procesą buvo gauta 3 155 811,66 Eur pajamų ir patirtą 3 098 325,02 Eur išlaidų. Iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro buvo planuojama patirti įmonės dokumentų saugojimo, transportavimo, naikinimo ir kt. išlaidas iki 567,00 Eur. Likusi nepanaudota administravimo išlaidų suma 9 178,35 Eur buvo planuojama paskirstyti antros eilės kreditoriams, t. y. VSDFV Kauno skyriui pervesti 18 503,10 Eur, VĮ Turto bankui – 38 983,54 Eur. Taigi, nagrinėjamoje byloje susiklostė ydinga situacija, kuomet bankroto administratorė nevykdė 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, nepaskirstė lėšų kreditoriams ir neatliko visų būtinų bankroto procedūrų, nesikreipė į teismą dėl įmonės pabaigos daugiau nei vienerius metus, o taip pat neatliko jokių veiksmų, susijusių su bankroto procesu. Negana to, priskaitė papildomai priskaitė administravimo išlaidų iki šios nutarties priėmimo 3 251,53 Eur, taip sumažindama antros eilės kreditorių dengiamų reikalavimų dalį ir pažeisdama antros eilės kreditorių interesus atgauti kaip galima didesnę reikalavimų dalį.

8020.

81Atsižvelgiant į nurodytą, manytina, kad bankroto procesas užtruko ne dėl kreditorių veiksmų, o dėl bankroto administratorės veiksmų, kadangi pastaroji, vykdydama 2019 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą turėjo pakankamai laiko užbaigti bankroto procedūras, paskirstyti kreditoriams lėšas ir teikti teismui prašymą dėl įmonės pabaigos. Vietoje to, bankroto administratorė be jokio teisinio pagrindo sušaukė dar du kreditorių susirinkimus, kuriuose buvo sprendžiami tie patys klausimai, taip dirbtinai padidindama administravimo išlaidas. Kreditoriai VSDFV Kauno skyrius ir VĮ Turto bankas, pasinaudodami jiems įstatymo nustatyta teise, šiuos nutarimus apskundė. Todėl negali būti laikomi atsakingais už bankroto proceso vilkinimą. Taigi, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju bankroto procedūros yra vilkinamos ir tęsiamos vien formaliais pagrindais. O vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrina nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos ir galimai pažeidžia bankroto proceso tikslus.

8221.

83Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nutarė panaikinti BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės pabaigos“, kuriame nuspęsta patvirtinti BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. gegužės 31 d. likvidacinį balansą ir 2020 m. gegužės 22 d. likvidavimo aktą; įpareigoti administratorių, paskirsčius sukauptas lėšas ir atlikus kitus būtinus likvidavimo veiksmus, kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos ir nutarimą, priimtą trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl termino likvidavimo procedūroms užbaigti pratęsimo“. Dėl kreditoriaus S. S. nusišalinimo nuo balsavimo

8422.

85Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad 2020 m. sausio 8 d., 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimuose nutarimai priimti dominuojančio trečios eilės kreditoriaus S. S., kurio turtiniai interesai niekaip skundžiamu sprendimu neįtakojami, balsais. Teismo vertinimu, nurodytas kreditorius turėjo nusišalinti nuo kreditorių susirinkime svarstytų klausimų dėl atlygio bankroto administratorei nustatymo. Teismas, nagrinėjamoje situacijoje kaip analogiją pritaikė, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutartyje išdėstytą poziciją dėl kreditoriaus nusišalinimo pagrindų.

8623.

87Apeliantė su tokiais argumentai nesutiko ir nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje išdėstytą poziciją grindė tuo, kad S. S. (daugiausia balsų turtintis kreditorius) prabalsavo už savo paties pasiūlytą alternatyvų nutarimo projektą, kuriuo buvo priskiriamas papildomas atlygis bankroto administratorei. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apeliantės argumentais šioje dalyje, tačiau pažymi, kad apeliantės išdėstyta pozicija šiuo klausimu nedaro iš esmės nepagrįsta pirmosios instancijos teismo ginčijamą nutartį. O be to, bankroto administratorė, nurodydama, kad 2020 m. sausio 8 d. įvykusiame BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkime pateikė savo pačios pasiūlymą dėl atlyginimo bankroto administratorei nustatymo ir vėl klaidina teismą. Kadangi susipažinus su byloje esančiais dokumentais akivaizdu, kad tokį pasiūlymą pateikė kreditorius S. S. 2019 m. gruodžio 20 d., prašydamas papildyti balsavimo biuletenį.

8824.

89Šioje dalyje apeliacinės instancijos teismas pažymi, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutartyje išdėstytą poziciją grindė keliais esminiais momentais: 2019 m. liepos 3 d. įvykusio BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirikimo metu buvo pateiktas alternatyvus projektas dėl darbo užmokesčio bankroto administratorei skyrimo ir apie šį alternatyvų projektą nebuvo informuoti kreditoriai, kurie nusprendė tiesiogiai susirinkime nedalyvauti ir balsuoti raštu; alternatyvų projektą pasiūlė daugiausia balsų turintis kreditorius S. S., kurio balsai ir lėmė nutarimo priėmimą. Tokiu būdu buvo pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, o šios aplinkybės lėmė apeliacinės instancijos teismo vertinimą, kad S. S. nuo balsavimo už savo pasiūlytą nutarimo projektą turėjo susilaikyti.

9025.

912020 m. sausio 8 d. įvykusiame BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkime susiklostė iš esmės identiška situacija, besiskirianti tik tuo, kad kreditorius S. S. pasiūlė papildyti balsavimo biuletenį iki susirinkimo, kad būtų tinkamai išlaikyti procedūriniai reikalavimai. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nenusišalindamas nuo savo paties pasiūlyto projekto pažeidė kreditorių lygiateisiškumo principą. Juolab, kad apeliacinės instancijos teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartyje konstatavo, kad bankroto procedūros užsitęsė, kad jo metu nebuvo pasiekti jokie išskirtiniai rezultatai, todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo nustatyti bankroto administratorei papildomą užmokestį bendrovės kreditoriams išmokėtinų lėšų sąskaita.

9226.

93Visgi, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad kreditorius S. S. 2020 m. birželio 23 d. vykusio BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių susirinkimo metu balsuodamas už nutarimo projektus dėl įmonės pabaigos ir termino likvidavimo procedūroms užbaigti pratęsimo, neturėjo pagrindo nusišalinti. Dėl teisėjos rezoliucijos panaikinimo

9427.

95Pirmosios instancijos teismas ginčo nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo teisėjos Rūtos Palubinskaitės ant prašymo (DOK – 17266) uždėtą rezoliuciją „Pratęsti terminą likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d.“ Teismas sutiko su pareiškėjo skundo argumentais, kad bankroto administratorė vilkina bankroto procesą, nuo 2019 m. liepos 3 d. jokių įmonės administravimo veiksmų neatlieka, išskyrus tai, kad du kartus buvo sušaukti kreditorių susirinkimai dėl atlyginimo padidinimo ir kreditorių susirinkimas, kuriame padidinta administravimo išlaidų sąmata ir kurio nutarimai skundžiami šioje byloje.

9628.

97Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi šioje dalyje nurodė, kad teismas de facto nusprendė, kad terminas likvidavimo procedūroms užbaigti yra toks, koks buvo nustatytas iki priimant panaikintą rezoliuciją. Taigi, šios procedūros jau turėjo būti užbaigtos. Be to, teismas panaikino rezoliuciją, kuria buvo priimta bankroto byloje, o ne byloje dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. Visi procesiniai veiksmai dėl priimtų procesinių teismo sprendimų turėtų būti atliekami tose bylose, kuriuose jie yra priimami.

9829.

99Apeliacinės instancijos teismas paaiškina, kad teismas, priimantis ieškinį, kuriame yra sujungti keli reikalavimai, turi teisę išskirti vieną ar kelis iš jų į atskirą bylą, jeigu pripažįsta, kad tikslingiau nagrinėti juos skyrium (CPK 136 straipsnio 2 dalis). Numerių suteikimo teisminio proceso byloms taisykles reglamentuoja Teisėjų tarybos 2006 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 13P – 475 patvirtintos Numerių suteikimo teisminio proceso byloms Lietuvos Respublikos teismuose taisyklės (aktuali redakcija nuo 2018 m. sausio 1 d.) (toliau – Taisyklės), kuriuose yra nurodyta, kad kiekvienai teismo administracinei, administracinio teisės pažeidimo ar administracinio nusižengimo, baudžiamajai ir civilinei bylai suteikiamas unikalus 14 skaitmeninių ženklų numeris (Taisyklių 2 punktas). Pagal šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus suteiktas bylai numeris nekeičiamas bylą perduodant nagrinėti apeliacine, kasacine arba proceso atnaujinimo tvarka, arba panaikinus ankstesnį teismo procesinį sprendimą dėl bylos esmės ir grąžinus bylą nagrinėti iš naujo. Bylos numeris taip pat nekeičiamas, kai kečiasi bylos rūšis (pavyzdžiui, administracinio proceso tvarka iškelta byla perduodama nagrinėti civilinio proceso tvarka ir pan.) (Taisyklių 10 punktas). Taip pat teisminio proceso numeris nėra keičiamas ir tais atvejais, jeigu į vieną bylą sujungiamos dvi arba kelios bylos, teismo, kuris nutaria bylas sujungti, nutartimi ar patvarkymu apjungtai bylai paliekamas vienas iš sujungtoms byloms suteiktų numerių ir jeigu iš vienos bylos išskiriamos kitos bylos, o naujoms byloms numeriai suteikiami pagal šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimu (Taisyklių 12 ir 13 punktai).

10030.

101Nagrinėjamu atveju tiek Kauno apygardos teisme nagrinėjamai civilinei bylai Nr. B2-1689-343/2020, tiek ir civilinei bylai Nr. B2-1223-343/2020 yra suteiktas vieningas teisminio proceso Nr. 2-56-3-01297-2009-6. Nurodytos bylos yra vienarūšės ir jose keliami reikalavimai yra betarpiškai susiję su BAB spaustuvės „Spindulys“ bankroto procesu.

10231.

103Bylą nagrinėjančiam teisėjui ar teisėjų kolegijai priėmus sprendimą išskirti bylas, bylos, kurioje priimamas teismo sprendimas išskirti bylas, kortelės proceso skiltyje įvedamas proceso įvykis ir jo rezultatas, žymintis sprendimą išskirti bylas. Dokumento, kuris buvo bylos, iš kurios išskirta byla, pagrindas, kortelėje suformuojama nauja bylos kortelė, priskiriant Lietuvos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklėse numatyta tvarka naują bylos numerį. Suformavus naują išskirtos bylos kortelę, bylos kortelės proceso skiltyje arba LITEKO lange „Ryšiai“ atliekamas pagrindinės bylos kortelės proceso duomenų perkėlimas arba susiejimas. Kartu su bylos kortelės proceso duomenų perkėlimu ar susiejimu atliekamas ir išskiriamos bylos kortelės proceso skiltyje įvestų papildomų procesų skilčių (subprocesų) duomenų perkėlimas ar susiejimas. Jei naujai suformuotoje bylos kortelėje aktualūs ne visi perkelti duomenys, neaktualūs duomenys pašalinami (Teisėjų tarybos

1042018 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 13P-127-(7.1.2) „Dėl duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 23 punktas).

10532.

106Taigi, išanalizavus galiojantį teisinį reglamentavimą, aktualų nagrinėjamam klausimui, akivaizdu, kad teisėja, panaikindama rezoliuciją BAB spaustuvės „Spindulys“ bankroto byloje nepažeidė proceso įstatymo normų, kadangi klausimas dėl įmonės pabaigos ir termino likvidavimo procedūroms pratęsti yra aktualus abejose civilinėse bylose, turinčiose vieningą teisminio proceso numerį 2-56-3-01297-2009-6 ir kuriose reikalavimai yra susiję su BAB spaustuvės „Spindulys“ bankroto procedūromis.

10733.

108CPK 290 str. numato, kad numatytais atvejais procesinius klausimus teisėjas gali išspręsti rezoliucija. Išspręsdamas klausimą rezoliucija, teisėjas ant sprendžiamo dokumento užrašo, kaip jis išsprendžia nagrinėjamą klausimą. Kartu teisėjas nurodo savo vardą ir pavardę, rezoliucijos priėmimo datą ir pasirašo. Teisėjo rezoliucija neskundžiama. Pirmosios instancijos teismas ant BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. birželio 25 d. prašymo (DOK – 17266) uždėjo rezoliuciją „Pratęsti terminą likvidavimo procedūroms užbaigti iki 2020 m. gruodžio 31 d.“. Taigi, skundžiama nutartimi teismas pats pasinaikino minėtą rezoliuciją. Tokiu būdu panaikinus rezoliuciją ir nepriėmus jokio kito procesinio sprendimo dėl pateikto prašymo, BAB spaustuvės „Spindulys“ 2020 m. birželio 25 d. prašymas (DOK – 17266) lieka neišspręstas. O klausimas dėl termino likvidavimo procedūroms užbaigti (ne)pratęsimo negali likti neišspręstas, kadangi šis terminas jau yra faktiškai pasibaigęs.

109Dėl procesinės bylos baigties

11034.

111Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11235.

113Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

114Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

115Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Byloje kilo ginčas dėl 2020 m. birželio 23 d. įvykusio bankrutavusios... 7. 2.... 8. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Kauno apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patenkino... 13. 4.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutartis grindžiama šiais motyvais:... 15. 4.1.... 16. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius, kuriam pritaria kreditorius valstybės įmonė... 17. (2 119,10 Eur + 1 132,44 Eur); 4) nutarimas „pratęsti likvidavimo terminą... 18. 4.2.... 19. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad BAB spaustuvės „Spindulys“... 20. 4.3.... 21. Pirmosios instancijos teismo teigimu, kreditoriai, skųsdami kreditorių... 22. 4.4.... 23. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2020 m. birželio 23 d. kreditorių... 24. 4.5.... 25. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad 2020 m. sausio 8 d., 2020 m.... 26. 4.6.... 27. Iš Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. nutarties (civilinė byla Nr.... 28. 4.7.... 29. Teismas taip pat sutiko su skundo argumentais, kad bankroto administratorė... 30. III.... 31. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 32. 5.... 33. Apeliantė BAB spaustuvė „Spindulys“, atstovaujama bankroto... 34. 5.1.... 35. Apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas... 36. 5.2.... 37. 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimas 90,70 procentų balsų dauguma... 38. 5.3.... 39. Likvidavimo akte ir likvidaciniame balanse turi būti nurodomi bendrovės... 40. 5.4.... 41. Pažymėjo, kad bankroto procedūros nėra pabaigtos iki šiol ne dėl bankroto... 42. 5.5.... 43. Pirmosios instancijos teismas, apeliantės teigimu, padarė visiškai... 44. 5.6.... 45. Apeliantė atkreipia dėmesį į pirmosios instancijos teismo ginčijamos... 46. 6.... 47. Pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius pateikė atsiliepimą į apeliantės BAB... 48. 7.... 49. Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į BAB spaustuvės... 50. Teismas... 51. IV.... 52. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 53. 8.... 54. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 55. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo... 56. 9.... 57. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo... 58. 10.... 59. Iš byloje esančių duomenų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos... 60. 11.... 61. Nors sprendžiant klausim1 dėl ginčijamo kreditorių nutarimo teisėtumo... 62. 12.... 63. 2019 m. liepos 3 d. įvyko BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių... 64. 2018 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo; 3. Dėl įmonės pabaigos.... 65. 13.... 66. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 26 d. nutartimi nutarė panaikinti... 67. 14.... 68. Nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad 2020 m. sausio 8 d. įvyko BAB... 69. 15.... 70. Šiuo atveju Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 9 d. nutartimi panaikino... 71. 16.... 72. 2020 m. birželio 23 d. vykusio BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių... 73. 17.... 74. Apeliantė teigia, kad bankroto procedūros užtruko ne dėl jos kaltės, o... 75. 18.... 76. Bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra... 77. 6.128 straipsnio 3 dalis).... 78. 19.... 79. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad per visą bankroto procesą buvo gauta 3... 80. 20.... 81. Atsižvelgiant į nurodytą, manytina, kad bankroto procesas užtruko ne dėl... 82. 21.... 83. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo... 84. 22.... 85. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad 2020 m. sausio... 86. 23.... 87. Apeliantė su tokiais argumentai nesutiko ir nurodė, kad Lietuvos apeliacinis... 88. 24.... 89. Šioje dalyje apeliacinės instancijos teismas pažymi, Lietuvos apeliacinio... 90. 25.... 91. 2020 m. sausio 8 d. įvykusiame BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių... 92. 26.... 93. Visgi, apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu,... 94. 27.... 95. Pirmosios instancijos teismas ginčo nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo... 96. 28.... 97. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi šioje dalyje... 98. 29.... 99. Apeliacinės instancijos teismas paaiškina, kad teismas, priimantis ieškinį,... 100. 30.... 101. Nagrinėjamu atveju tiek Kauno apygardos teisme nagrinėjamai civilinei bylai... 102. 31.... 103. Bylą nagrinėjančiam teisėjui ar teisėjų kolegijai priėmus sprendimą... 104. 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 13P-127-(7.1.2) „Dėl duomenų tvarkymo... 105. 32.... 106. Taigi, išanalizavus galiojantį teisinį reglamentavimą, aktualų... 107. 33.... 108. CPK 290 str. numato, kad numatytais atvejais procesinius klausimus teisėjas... 109. Dėl procesinės bylos baigties... 110. 34.... 111. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės... 112. 35.... 113. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 114. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 115. Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....