Byla A2-3-330/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka sprendė atsakovo J. I. prašymo dėl proceso atnaujinimo Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1558/2011, kurioje išnagrinėtas atsakovo J. I. atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 29 d. nutarties atsisakyti atnaujinti procesą pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ prašymu Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2368-54/2007 (Nr. 2-283-560/2008), priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Kristiana“ pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2368-54/2007 (Nr. 2-283-560/2008) (bylos numeris pirmojoje instancijoje), 2A-30/2010 (bylos numeris apeliacinėje instancijoje) ir Nr. 3K-3-346/2010 (bylos numeris kasaciniame teisme), prašydamas paskirti bylos nagrinėjimą atnaujintame procese, įtraukus UAB „Kristiana“ į bylą trečiuoju asmeniu atsakovo pusėje, ir ieškinį pagal jame pateiktus reikalavimus, kaip neatitinkantį galiojančių norminių aktų nuostatų ir faktinių aplinkybių, atmesti.

4Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Kristiana“ prašymą atmetė - atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Trakų rajono savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM (Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjai), J. I., tretiesiems asmenims Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai, VšĮ „Šėlos parkas“, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, Trakų rajono savivaldybės administracijos išduoto statybos leidimo ir Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo. Dėl šios nutarties atskirąjį skundą pateikė atsakovas J. I..

5Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1558/2011 apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo J. I. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 29 d. nutarties, nutraukė.

6Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo J. I. prašymas atnaujinti procesą Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1558/2011 ir išnagrinėti jo atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka. Prašyme nurodyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų A. Bukavinienės, D. Milašienės ir D. Šerno civilinėje byloje Nr. 2A-30/2010 priėmė 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą, kuriuo taip pat buvo nuspręsta dėl statybos leidimo, numatančio įrengimą vandens gręžinių, iš kurių geriamuoju vandeniu turėjo būti aprūpinamas pareiškėjo UAB „Kristiana“ rekreacinis objektas, panaikinimo. Neįtraukus į bylą UAB „Kristiana“, buvo nuspręsta dėl jos teisinių galimybių apsirūpinti geriamuoju vandeniu, taip pažeidžiant šio ūkio subjekto teises ir teisėtus interesus. Nagrinėjant pareiškėjo UAB „Kristiana“ prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 punkto pagrindu, pirmosios instancijos teismas supainiojo subjektinės ir objektinės teisės sampratas bei 2011 m. kovo 29 d. nutartimi padarė išvadą, kad UAB „Kristiana“ nebūtina apsirūpinti geriamuoju vandeniu, o jai turėtų pakakti teisės į vandenį, jeigu teismas panaikino technines galimybes eksploatuoti vandenvietę, iš kurios UAB „Kristiana“ turėjo gauti vandenį. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartis buvo apskųsta, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažeidė CPK 370 straipsnio 5 dalį, pagal kurią nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali dalyvauti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas. Neteisėtos sudėties teismo, nagrinėjant bylą faktas, sietinas su absoliučiais sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindais, todėl 2011 m. birželio 10 d. nutartis yra neteisėta.

7Atsakovo J. I. prašymą atnaujinti procesą Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1588/2011 atsisakytina priimti.

8CPK 365 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriaus nustatytais pagrindais ir tvarka. Įstatyme vartojama sąvoka „užbaigtos“ bylos, „užbaigtose“ bylose reiškia tai, kad civilinė byla baigiama įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, kuriuo šalių ginčas yra išspręstas iš esmės, arba kai byla užbaigiama nepriėmus sprendimo ir nepriklausomai nuo to, ar ginčas išspręstas iš esmės. Spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismas turi įsitikinti, ar ši byla yra užbaigta CPK 365 straipsnio prasme ir tik po to nustatinėti, ar pareiškėjas(-ai) kreipėsi įstatymų nustatyta tvarka ir ar yra pagrindas procesą atnaujinti. CPK 370 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai teismas atsisako priimti prašymą.

9Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju atsakovas J. I. siekia atnaujinti procesą Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1558/2011, kurioje nagrinėtas atsakovo J. I. atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 29 d. nutarties atsisakyti atnaujinti procesą pareiškėjo UAB „Kristiana“ prašymu Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2368-54/2007 (Nr. 2-283-560/2008) (b. l. 1-2). Dar kartą pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartimi buvo atmestas pareiškėjo UAB „Kristiana“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2368-54/2007 (Nr. 2-283-560/2008) (bylos numeris pirmojoje instancijoje), 2A-30/2010 (bylos numeris apeliacinėje instancijoje) ir Nr. 3K-3-346/2010 (bylos numeris kasaciniame teisme). Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 11 d. nutartis dėl atsakovo J. I. atskirojo skundo pagal savo esmę ir turinį negali būti priskiriama teismo procesiniam sprendimui, kurį priėmus galėtų būti atnaujintas civilinis procesas CPK XVIII skyriaus nustatyta tvarka, t.y. ji negali būti prilyginta tokiam procesiniam sprendimui, kuriuo užbaigiama byla (bylos procesas) CPK 365 straipsnyje įtvirtintos normos prasme. Šiuo atveju neegzistuoja teisinis pagrindas inicijuoti proceso atnaujinimą Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1558/2011, kurioje buvo priimta 2011 m. birželio 10 d. nutartis, nes nėra proceso atnaujinimo objekto – sprendimo ar nutarties, kuria užbaigta byla (bylos procesas). J. I. prašymas dėl proceso atnaujinimo Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1588/2011 laikytinas nenagrinėtinu teisme CPK XVIII skyriaus nustatyta tvarka (CPK 370 str. 1 d., 137 str. 2 d. 1 p.), todėl J. I. prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakytina priimti.

10Atsakovas J. I., nesutikdamas su Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartimi, priimta šio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1558/2011, taip pat nurodydamas, kad toje byloje jo atskirąjį skundą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, turi teisę savo teises ginti įstatyme nustatyta instancine sprendimų (nutarčių) teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės tvarka, t. y. dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 10 d. nutarties, priimtos byloje Nr. 2-1558/2011, jis turi teisę paduoti kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, jame išdėstydamas teisinius ir faktinius nesutikimo su nutartimi ir jos naikinimo pagrindus, bei tokiu būdu ginti savo subjektines teises. Bylų procesą kasaciniame teisme reglamentuoja CPK XVII skyrius. Išdėstytus argumentus patvirtina ir tai, kad atsakovo J. I. prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu (teigiant, jog Lietuvos apeliaciniame teisme civilinę bylą Nr. 2-1558/2011 nagrinėjo neteisėtos sudėties teismas), gi CPK 366 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, kad procesas neatnaujinamas, jeigu minėtu pagrindu prašymą padavęs asmuo galėjo remtis kasaciniame skunde.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 370 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

12Atsisakyti priimti atsakovo J. I. prašymą dėl proceso atnaujinimo Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1558/2011.

Proceso dalyviai
Ryšiai