Byla eB2-649-324/2020
Dėl likviduojamos dėl bankroto Lietuvos ir Danijos uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos agrotechnika“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės ADMINISTRAVIMAS LT, UAB prašymą dėl likviduojamos dėl bankroto Lietuvos ir Danijos uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos agrotechnika“ pabaigos,

Nustatė

3nemokumo administratorė 2020 m. rugsėjo 3 d. prašymu, registracijos Nr. DOK-26369, prašo rašytinio proceso tvarka priimti sprendimą dėl likviduojamos dėl bankroto Lietuvos ir Danijos UAB „Garliavos agrotechnika“ pabaigos.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 130 straipsnio 2 dalis). Pranešime nurodyta, kad Lietuvos ir Danijos UAB „Garliavos agrotechnika“ kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

5Prašymas tenkintinas.

6Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi Lietuvos ir Garliavos UAB „Garliavos agrotechnika“ iškelta bankroto byla, 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas; 2019 m. gruodžio 30 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

7Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ). Šio įstatymo 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

8Nors nemokumo administratorės prašymas dėl bankrutavusios atsakovės pabaigos teismui buvo pateiktas 2020 m. rugsėjo 3 d., t. y. jau po JANĮ įsigaliojimo, tačiau juridinio asmens likvidavimo procedūros baigiamoji stadija yra juridinio asmens pabaiga, o nagrinėjamu atveju nutartis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto buvo priimta galiojant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymui (toliau – ir ĮBĮ) (2019 m. gruodžio 30 d.), todėl juridinio asmens pabaigai taikytinos ĮBĮ nuostatos (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1072-798/2020).

9ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

10Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

11Iš nemokumo administratorės pateiktų 2020 m. rugsėjo 3 d likvidavimo ataskaitos-likvidacinio akto ir balanso nustatyta, jog įmonė turto neturi, pinigų sąskaitose nėra, liko nepatenkinta likviduojamos dėl bankroto įmonės 67 021 Eur kreditorių finansinių reikalavimų suma. Bankroto proceso metu gautos pajamos 4200 Eur buvo panaudotos administravimo išlaidos padengti. Visi būtini įstatymo numatyti veiksmai bankroto procese atlikti. Nemokumo administratorė pateikė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2020 m. birželio 29 d. pažymą Nr. (12.4)-AD5-10110, kuri patvirtina faktą, kad likviduojama dėl bankroto įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nenustatė, jog bendrovė turėtų registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, sprendimo priėmimo dienai įmonė bylų teismuose neturi. Iš Turto arešto aktų registro duomenų matyti, jog sprendimo priėmimo dieną Lietuvos ir Garliavos UAB „Garliavos agrotechnika“ atžvilgiu nėra galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, kad bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

12Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl likviduojamos dėl bankroto Lietuvos ir Garliavos UAB „Garliavos agrotechnika“ veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 155 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 ir 270 straipsniais,

Nutarė

14priimti sprendimą dėl likviduojamos dėl bankroto Lietuvos ir Garliavos UAB „Garliavos agrotechnika“, juridinio asmens kodas 110821594, veiklos pabaigos.

15Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir nemokumo administratorei.

16Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Juridinių asmenų registrui.

17Įpareigoti nemokumo administratorę informuoti apie šį teismo sprendimą kreditorius ir atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

18Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai