Byla 2S-1481-560/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui UAB „Hellmann worldwide logistics“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNP“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutarties, kuria buvo netenkintas ieškovo UAB „SNP“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui UAB „Hellmann worldwide logistics“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „SNP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo UAB „Hellmann worldwide logistics“ ieškovo naudai priteisti 7 429, 74 Lt žalos atlyginimo, 7 429,74 Lt negautų pajamų, 30 000 Lt neturtinės žalos, 1 210 Lt transporto išlaidų, 6 proc. procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo turtą ieškinio sumai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-05-04 nutartimi ieškovo UAB „SNP“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrindė. Byloje nėra jokių objektyvių aplinkybių, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Teismas, įvertinęs bylos duomenis ir vadovaudamasis šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo bei proporcingumo principais, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Ieškovas UAB „SNP“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-04 nutartį ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą bei pinigines lėšas ieškinio sumai. Teigia, kad atsakovas nevykdo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus 2011-08-24 nutarimo grąžinti ieškovo prekes, tačiau atsakovas prekių negrąžina, o ieškovas dėl to patyrė papildomų nuostolių, todėl teismas nepagrįstai nurodė, jog atsakovo veiksmai nesudaro pagrindo manyti, kad atsakovas gali imtis veiksmų, kurie apsunkintų ar padarytų neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Teismas, vertindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ekonomiškumo principo atžvilgiu, nevertino ieškinyje išdėstytų aplinkybių, kad ieškovas prarado prekes, užsienio šalies klientą, buvo sutrikdyta įmonės finansinė veikla. Bendra padaryta žala sudaro 46 069,48 Lt. Žala yra labai didelė, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Atsakovas UAB „Hellmann Worldwide Logistics“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašo atmesti. Nurodo, kad dar iki ieškovo minimo 2011-08-24 policijos komisariato nutarimo priėmimo, 2011-04-13 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu atsakovo naudai iš ieškovo priteista 3 968,99 Lt, išduotas vykdomasis raštas, kurio pagrindu ir buvo areštuotas ieškovo turtas – atsakovo teisėtai sulaikytos prekės, todėl atsakovas nepažeidė minimo policijos nurodymo. Atsakovo įsitikinimu, teismas nepažeidė ekonomiškumo principo. Iš pateikto 2011 m. atsakovo balanso seka, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, nuosavas kapitalas sudaro net 6 581 350 Lt, kas daug kartų viršija ieškovo reikalaujamą sumą. Iš įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų seka, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė ir ieškinį tenkinus visa apimtimi atsakovas turės pakankamai turto teismo sprendimui `įvykdyti.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

13CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos seka, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo (atsakovų) atžvilgiu pripažintina didele. Kitaip tariant, kiekvienu atveju teismas turi vertinti, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne, todėl ieškovas turi pareigą argumentuotai pagrįsti, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui, o teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turo vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą). Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (pvz. 2010-01-07 priimtoje nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2-37/2010).

14Ieškovo teigimu, reikalavimo suma (46 069,48 Lt) yra labai didelė, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Pagal teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios turtui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis. Kitaip tariant, taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-532/2007, 2007-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-81/2007). Taigi, sprendžiant šį klausimą gali būti nagrinėjama, ar reikalavimo suma yra didelė atsakovui, bet ne ieškovui. Taigi, vien aplinkybė, jog reikalavimo suma yra didelė ieškovui, nėra ir negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui.

15Įvertinus šalių pateiktus paaiškinimus, dokumentus, teismo vertinimu, darytina išvada, kad ieškovas nepateikė pakankamų duomenų, patvirtinančių, kad atsakovo turtinė padėtis yra prasta ir kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Priešingai nei teigia apeliantas, atsakovo turtas buvo 6 581 350 Lt vertės. Vien ilgalaikio turto vertė sudarė 303 757 Lt. Teismas neturi pagrindo pateiktame dokumente nurodytus duomenis laikyti neteisingai ar neatitinkančiais tikrovės, o ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovo turtinė padėtis iš esmės pablogėjo, pasikeitė, todėl pateiktus dokumentus laiko tinkamais įrodymais, patvirtinančiais atsakovo gerą finansinę padėtį. Dėl šių aplinkybių darytina išvada, kad 46 069,48 Ltnagrinėjamu atveju daryti prielaidas, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pagrįstai atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą areštuoti atsakovo turtą.

16Ieškovo nurodomos aplinkybės, jog atsakovas nevykdo 2011-08-24 Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyriaus 2011-08-24 nutarimo, neteisėtai laiko ieškovo prekes, jų ilgą laiką neperduoda ieškovui, yra susijusios su ieškinyje pareikštų reikalavimų pagrįstumu, tačiau spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pateiktus duomenis bei, nepažeisdamas šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo bei proporcingumo principų, pagrįstai ir teisėtai atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

17Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkintinas.

18Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338 str.,

Nutarė

19Ieškovo UAB „SNP“ atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-04 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai