Byla 2-2365-272/2012
Dėl 5655,06 EUR skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovams M. B. ir A. B. dėl 5655,06 EUR skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų M. B. ir A. B. 5655,06 EUR skolos, kurią sudaro 4026,52 EUR negrąžintas kreditas, 709,16 EUR palūkanos, 919,38 EUR delspinigiai, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam yra pranešta tinkamai, raštu prašė civilinę bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, jog šalys 2008 m. rugsėjo 19 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1550818052219-62 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 5806,87 EUR vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus ir galutinį jo grąžinimo terminą iki 2013-09-18. Atsakovai nuo 2010-06-21 netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl, atsakovams nemokant dalinių kredito grąžinimų ir palūkanų, ieškovas jiems išsiuntė įspėjimo raštą dėl Sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaudamas pašalinti Sutarties pažeidimus. Atsakovams nevykdant šio reikalavimo ir vengiant vykdyti prievoles ieškovui, su atsakovais Sutartis vienašališkai nutraukta.

5Atsakovė A. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jai yra pranešta tinkamai, raštu prašė civilinę bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

6Atsakovė A. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies. Pripažino, jog šiai dienai negrąžinta kredito dalis sudaro 4026,52 EUR, palūkanos už naudojimąsi kreditu – 709,16 EUR, bendra negražinta skolos suma – 4735,68 EUR, tačiau nesutiko su prašoma priteisti delspinigių suma - 919,38 EUR. Nurodė, kad Sutartimi numatytas 0,1 procento delspinigių dydis yra nepagrįstas ir neproporcingas, kadangi su atsakovais sudaryta vartojimo sutartis, vartotojai yra silpnesnės Sutarties šalys, todėl jie neturėjo galimybės derėtis dėl minėtos Sutarties sąlygų. Sutartis su jais sudaryta prisijungimo būdu, naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios nebuvo individualiai su jais aptartos, atsakovai buvo priversti priimti jiems primetamas ieškovo parengtas sutarčių sąlygas, kurios yra akivaizdžiai palankios ieškovui, todėl ieškovo patirtiems nuostoliams atlyginti turėtų būti taikomi 0,05 procento delspinigių dydis. Nurodė, jog ieškovas, prašydamas delspinigių už pradelstą kreditą ir pradelstas palūkanas, siekia piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti, kadangi ieškovo prašymas priteisti delspinigius už pradelstas palūkanas yra visiškai nepagrįstas ir reikštų dvigubos atsakomybės atsakovams taikymą. Taip pat nurodė, jog ieškiniams dėl netesybų taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, o ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius už daugiau nei šešis mėnesius yra nepagrįstas ir nesąžiningas. Pagal atsakovės paskaičiavimus ieškovo prašomų delspinigių dydis turėtų būti - 366,40 EUR arba 1265,11 Lt, pagal Sutartį negrąžinta kredito suma – 13902,78 Lt, palūkanos – 2448,59 Lt, protingo dydžio delspinigiai – 1265,11 Lt, visa priteistina ieškovui skola pagal Sutartį sudarytų ne daugiau kaip 17616,48 Lt. Taip pat nurodė, jog rengdamasi bylos nagrinėjimui ir bylinėjimuisi teisme patyrė išlaidų, kurios priskiriamos prie CPK 88 str. 1 d. 8 p. įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų ir prašo šias išlaidas priteisti iš atsakovo. Nurodė, kad jos finansinę padėtis sunki – nedirba, jos vardu registruota trasporto priemonė – automobilis ( - ) valst. Nr. ( - ) o M. B. neturi jokio jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ar transporto priemonių. Jai nuosavybės teise priklauso butas su rūsiu, esantis ( - ), bei patalpa, esanti ( - ), tačiau gauti pakankamai pajamų iš šio nekilnojamojo turto skolinių įsipareigojimų dengimui ji šiuo metu negali. Prašo atsižvelgiant į atsakovų finansinę padėtį išdėstyti skolos sumą dalimis, mokant po 400,00 Lt kas mėnesį.

7Atsakovas M. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam yra pranešta tinkamai, raštu prašė civilinę bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, jog šalys 2008 m. rugsėjo 19 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1550818052219-62 (toliau tekste – Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 5806,87 EUR vartojimo kreditą, o atsakovai įsipareigojo ieškovui grąžinti kreditą iki 2013-09-18, mokėti 8,90 procento dydžio metines palūkanas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b.l. 2-5).

10Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

11Bylos duomenimis (b.l. 6-7) nustatyta, jog atsakovai tinkamai nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl ieškovas, kaip jis nurodė ieškinyje, vadovaudamasis Sutarties bendrosios dalies 6.1 punktu, nutraukė Sutartį.

12Bylos duomenimis – 2012 m. rugpjūčio 9 d. pažymos kopija (b.l. 7) – nustatyta, jog atsakovai negrąžino ieškovui 4026,52 EUR vartojimo kredito, nesumokėjo 709,16 EUR palūkanų. Atsakovė A. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog pripažįsta įsiskolinimą ieškovui dėl negrąžinto 4026,52 EUR vartojimo kredito ir 709,16 EUR palūkanų, atsakovas M. B. savo nuomonės dėl prašomo priteisti solidariai iš jo ir A. B. įsiskolinimo neišreiškė, todėl ieškovo reikalavimai dėl 4026,52 EUR negrąžinto vartojimo kredito ir 709,16 EUR palūkanų priteisimo solidariai iš atsakovų yra pagrįsti ir tenkintini visiškai.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 919,38 EUR delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas.

14CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

15Kaip matyti iš Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkto, atsakovai įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną, o pagal Sutarties bendrosios dalies 5.4 punktą įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną. Atsižvelgiant į tai atsakovės argumentai dėl dvigubos atsakomybės atsakovams taikymo, prašant priteisti delspinigius ir už negrąžintą vartojimo kreditą, ir už pradelstas palūkanas, atmetamas kaip nepagrįstas, kadangi pačios šalys Sutartimi sulygo dėl delspinigių skaičiavimo tiek už uždelstą grąžinti kredito dalį, tiek už uždelstas sumokėti palūkanas.

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008).

17Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jos su kita šalimi ir kuri be derybų su kita šalimi taikoma sudaromoje sutartyje (CK 6.185 straipsnio 1 dalis). Vartojimo sutarties dalykas yra tam tikra prekė ar paslauga, o jos sąlygos, susijusios su netesybomis, yra papildomos, antraeilės sąlygos. Neabejotina, kad vartotojas visą dėmesį kreipia į esmines su sutarties dalyku susijusias sąlygas, labai dažnai į kitas sąlygas net neįsigilindamas. Tuo tarpu tiek sutarčių sudarymo laisvės principas, tiek CK 6.162, 6.188 straipsniai reikalauja sąmoningo, valingo šalių susitarimo dėl netesybų formos ir dydžio. Tokio susitarimo šalių sąmoningumas ypač reikšmingas tuo atveju, kai dėl netesybų susitaria verslininkas ir vartotojas, nustatydami, kad vartojimo sutarties netinkamo vykdymo atveju vartotojas mokės verslininkui tam tikros formos ir dydžio netesybas. Esant tokioms aplinkybėms, vien tik vartotojo parašas vartojimo sutartyje, be kita ko, įtvirtinančioje ir standartinę sąlygą dėl netesybų formos ir dydžio, neatitinka sąmoningo ir valingo susitarimo prasmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad standartinė verslininko parengta vartojimo sutarties sąlyga dėl netesybų, įtvirtinanti vartotojui nepalankų ir neprotingai didelį delspinigių dydį, nelaikytina šalių susitarimu CK 6.162 straipsnio prasme.

18Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

19Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, Sutarties pobūdį ir prigimtį, konstatuoja, jog Sutartis yra vartojimo sutartis.

20Kaip minėta pagal Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktą atsakovai privalo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną, o pagal Sutarties bendrosios dalies 5.4 punktą atsakovas privalo mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną. Pažymėtina, jog Sutarties bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktuose nustatyti delspinigiai, mokėtini kas dieną, sudaro net 36,50 procento per metus. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, konstatuotina, kad nurodyti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio (normos) pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovų, kaip vartotojų, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

21Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

22Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl, įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

23Bylos duomenys (b.l. 7) patvirtina, jog atsakovams pagal Sutarties bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus paskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai sudaro 919,38 EUR delspinigių sumą. Sumažinus priteistinų delspinigių normą iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 459,69 EUR sumą.

24Atsakovė, remdamasi CK 1.125 str. 5 d. 1 p., nurodė, jog ieškiniams dėl netesybų išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius už daugiau nei šešis mėnesius yra nepagrįstas ir nesąžiningas. Tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai už negrąžintą kreditą ir pavėluotas mokėti palūkanas yra paskaičiuoti už ilgesnį laikotarpį nei įstatymo numatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, taikomas ieškiniams dėl delspinigių. Be to, kritiškai vertintina ir ieškovės pateikta delspinigių paskaičiavimo lentelė, kadangi, kaip jau minėta, ieškovas su atsakovais pagal Sutarties bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus sulygo dėl delspinigių mokėjimo tiek už negrąžintą kreditą, tiek už negrąžintas palūkanas, o atsakovė delspinigius paskaičiavo tik už negrąžintą vartojimo kredito sumą.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovės prašymas dėl sutrumpinto ieškinio senaties termino ieškovo reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikymo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, tačiau ieškovo prašomi priteisti 919,38 EUR delspinigiai mažintini iki 459,69 EUR delspinigių ir ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

26CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro penkis procentus per metus, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

27Vadovaujantis CPK 284 str. 1 d., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Atsakovė prašo išdėstyti atsakovams priteistiną skolos sumą dalimis, mokant po 400,00 Lt kas mėnesį. Pažymėtina, kad atsakovas M. B. savo nuomonės dėl skolos išdėstymo dalimis nėra išreiškęs, tačiau ieškovas raštu išreikštoje nuomonėje į atsakovės atsiliepimą į ieškinį nurodė, jog neprieštarauja dėl skolos išdėstymo dalimis, atsakovams mokant kas mėnesį po 400,00 Lt (b.l. 38).

28Įvertinus atsakovės atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes apie jos turtinę padėtį – atsakovė nurodė, kad M. B. neturi jokio jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ar transporto priemonių, taip pat nurodė, kad ji nedirba, jos vardu registruota transporto priemonė – automobilis ( - ) valst. Nr. ( - ) jai nuosavybės teise priklauso butas su rūsiu, esantis ( - ), bei patalpa, esanti ( - ), tačiau gauti pakankamai pajamų iš šio nekilnojamojo turto skolinių įsipareigojimų dengimui ji šiuo metu negali, kas patvirtinama byloje esančiais įrodymais – 2012-09-20 pažyma apie asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius Nr. 48-10766, 2012-09-21 pažymomis apie įregistruotas transporto priemones Nr. (1.6)-S3-1419 ir Nr. (1.6)-S3-1418, 2012-09-21 raštu Nr. RA (12.5.1.32.)-26020 dėl duomenų pateikimo, 2012-09-20 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, - darytina išvada, kad atsakovų turtinė padėtis yra pakankamai sunki, todėl, ieškovui sutikus, sprendimo įvykdymas išdėstomas. Pažymėtina, kad kadangi atsakovų paimto kredito piniginė išraiška yra eurai, ieškovas iš atsakovų įsiskolinimą taip pat prašo priteisti eurais, skola irgi išdėstoma eurais.

29Iš atsakovų priteistina skolos suma – 5195,37 EUR. Atsižvelgiant į ieškovo ir atsakovų interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), sprendimo dalies dėl skolos priteisimo įvykdymas išdėstomas 44 (keturiasdešimt keturiems) mėnesiams, atsakovams solidariai mokant ieškovui 43 mėnesius po 118,00 EUR kas mėnesį, o 44-tą mėnesį – 121,37 EUR.

30Atsakovė taip pat nurodė, jog rengdamasi bylos nagrinėjimui ir bylinėjimuisi teisme patyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų parengimu, kurias prašo priteisti iš ieškovo.

3193 straipsnio 2 dalimi jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, todėl patenkinus ieškinį iš dalies atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidas, proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

32Nagrinėjamoje byloje ieškovas patyrė 586,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio), patenkintų ieškinio reikalavimų dalis yra 91,87 procento, todėl ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 538,36 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 269,18 Lt; atsakovė patyrė 750,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 32), atmestų ieškinio reikalavimų dalis yra 8,13 procento, todėl atsakovei iš ieškovo priteistina 60,98 Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Padarius iš atsakovės ieškovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų ir atsakovei iš ieškovo priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, ieškovui iš atsakovės A. B. priteistina 208,20 Lt bylinėjimosi išlaidų (269,18 Lt - 60,98 Lt).

34Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 7,63 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 92, 93, 96, 177-178, 270, 271, 284 str. str., teismas

Nutarė

36ieškinį patenkinti iš dalies.

37Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko ir A. B. ir M. B. 2008 m. rugsėjo 19 d. sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 1550818052219-62 bendrosios dalies 5.3 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjas (-ai) įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną, bei 5.4 punktą ta apimtimi, kuria nustatoma, kad kredito gavėjas (-ai) įsipareigoja mokėti bankui 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną.

38Priteisti solidariai iš A. B. ir M. B. 4026 EUR 52 EUR ct negrąžinto kredito, 709 EUR 16 EUR ct palūkanų, 459 EUR 69 EUR ct delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, tai yra už 5195 EUR 37 EUR ct, nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2012-09-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo AB SEB bankui.

39Priteisti iš M. B. 269 Lt 18 ct bylinėjimosi išlaidų AB SEB bankui.

40Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

41Sprendimo dalies dėl 5195,37 EUR skolos priteisimo įvykdymą išdėstyti 44 (keturiasdešimt keturiems) mėnesiams, A. B. ir M. B. solidariai mokant ieškovui 43 mėnesius po 118,00 EUR kas mėnesį, o 44-tą mėnesį – 121,37 EUR.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų M. B. ir A. B. 5655,06 EUR... 3. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog šalys 2008 m. rugsėjo 19 sudarė vartojimo... 5. Atsakovė A. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 6. Atsakovė A. B. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš... 7. Atsakovas M. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje nustatyta, jog šalys 2008 m. rugsėjo 19 d. sudarė vartojimo kredito... 10. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1... 11. Bylos duomenimis (b.l. 6-7) nustatyta, jog atsakovai tinkamai nevykdė... 12. Bylos duomenimis – 2012 m. rugpjūčio 9 d. pažymos kopija (b.l. 7) –... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 919,38 EUR... 14. CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 15. Kaip matyti iš Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkto, atsakovai įsipareigojo... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 17. Standartinė sutarties sąlyga yra tokia sąlyga, kurią bendram... 18. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 19. Teismas, įvertinęs Sutarties dalyką, Sutarties pobūdį ir prigimtį,... 20. Kaip minėta pagal Sutarties bendrosios dalies 5.3 punktą atsakovai privalo... 21. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 22. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl... 23. Bylos duomenys (b.l. 7) patvirtina, jog atsakovams pagal Sutarties bendrosios... 24. Atsakovė, remdamasi CK 1.125 str. 5 d. 1 p., nurodė, jog ieškiniams dėl... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovės prašymas dėl... 26. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 27. Vadovaujantis CPK 284 str. 1 d., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 28. Įvertinus atsakovės atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes apie jos... 29. Iš atsakovų priteistina skolos suma – 5195,37 EUR. Atsižvelgiant į... 30. Atsakovė taip pat nurodė, jog rengdamasi bylos nagrinėjimui ir... 31. 93 straipsnio 2 dalimi jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi... 32. Nagrinėjamoje byloje ieškovas patyrė 586,00 Lt bylinėjimosi išlaidų... 33. Padarius iš atsakovės ieškovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų ir... 34. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 92, 93, 96, 177-178,... 36. ieškinį patenkinti iš dalies.... 37. Pripažinti negaliojančiais AB SEB banko ir A. B. ir M. B. 2008 m. rugsėjo 19... 38. Priteisti solidariai iš A. B. ir M. B. 4026 EUR 52 EUR ct negrąžinto... 39. Priteisti iš M. B. 269 Lt 18 ct bylinėjimosi išlaidų AB SEB bankui.... 40. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 41. Sprendimo dalies dėl 5195,37 EUR skolos priteisimo įvykdymą išdėstyti 44... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...