Byla 2-418-329/2013
Dėl reikalavimo grąžinti nepagrįstai perimtas pinigines lėšas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Mantasta“ administratoriaus UAB „Paltaja“ atstovams R. K. ir T. P., atsakovo AB DNB banko atstovui advokatui Laimonui Pivorui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Mantasta“ administratoriaus UAB „Paltaja“ ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl reikalavimo grąžinti nepagrįstai perimtas pinigines lėšas ir

Nustatė

2ieškovė prašo įpareigoti atsakovą grąžinti nepagrįstai ir neteisėtai perimtas ieškovei BUAB „Mantasta“ priklausančias pinigines lėšas – 43 919,36 Lt, priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( 3-4 b.l.).

3Ieškovės atstovai prašė ieškinį tenkinti, nurodė kad Kauno apygardos teismas 2010-07-10 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2010-07-20, iškėlė UAB „Mantasta“ bankroto bylą. Po minėtos nutarties įsiteisėjimo 2010 09 22 į bankrutuojančios įmonės sąskaitą AB DNB banke buvo gautos piniginės lėšos 43 919,36 Lt. Išraše iš banko sąskaitos nurodoma, kad piniginės lėšos buvo pervestos skolai padengti. Tą pačią dieną atsakovas be bankroto administratoriaus žinios su BUAB „Mantasta“ sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis neteisėtai vykdė bankines operacijas ir nepagrįstai perėmė bei pasisavino įmonei priklausančias lėšas ir tuo pažeidė LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., 14 str.1 d. 2 p. nuostatas, draudžiančias asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinu- siems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems bankrutuojančios įmonės turtą, dėl šio turto sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis. Atstovai nurodė, kad apie atsakovo neteisėtai atliktą piniginių lėšų pasisavinimą iš BUAB „Mantasta“ banko sąskaitos tapo žinoma 2012 m. birželio mėnesį. Atsakovui 2012-06-29 buvo pateiktas prašymas raštu gera valia grąžinti perimtas BUAB „Mantasta“ priklausančias pinigines lėšas – 43 919,36 Lt, tačiau AB DNB bankas atsisakė tai padaryti, todėl ieškovė prašo teismo įpareigoti atsakovą grąžinti nepagrįstai ir neteisėtai perimtas BUAB „Mantasta“ priklausančius 43 919,36 Lt.

4Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti (18 b.l.).

5Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad 2006-03-06 UAB „Mantasta“ su banku DNB (tuo metu jis vadinosi NORD/LB Lietuva) sudarė kredito linijos sąskaitos sutartį, pagal kurią su vėlesniais jos papildymais bendrovei buvo suteiktas sąskaitos kreditavimas 60 000 Lt sumai, o 2009-05-05 laidavimo sutarties pagrindu bendrovės direktorius M. Š. prisiėmė visus bendrovės įsipareigojimus pagal 2006-03-06 kredito linijos sąskaitos sutartį, jeigu bendrovė neįvykdys prisiimtų įsipareigojimų bankui iki 2012-01-31. Kadangi UAB „Mantasta“ tapo nemoki, jai buvo iškelta bankroto byla, todėl laiduotojui išreiškus pageidavimą padengti bankrutuojančios įmonės skolą bankui, 2010-09-22 su M. Š. ir R. Š. buvo sudaryta kreditavimo sutartis ir suteiktas 78 326 Lt vartojimo kreditas, kurio viena iš paskirčių – 2006-03-06 kredito linijos sąskaitos sutarties įsipareigojimų dengimas. Todėl, atsakovo atstovo teigimu, 2012-09-22 į UAB „Mantasta“ sąskaitą pervestos lėšos 43 919,36 Lt nepriklausė UAB „Mantasta“, tai buvo UAB „Mantasta“ laiduotojo M. Š. įvykdyta prievolė bankui pagal 2009 05 05 laidavimo sutartį grąžinti kreditą už UAB „Mantasta“, todėl mano, kad atsakovas, nurašydamas pinigus nuo UAB „Mantasta“ sąskaitos be bankroto administratoriaus leidimo, įstatymų nepažeidė. Tai, kad dalis lėšų (43 919,36 Lt), gautų pagal 2010-09-22 kreditavimo sutartį ir skirtų laiduotojui atsiskaityti su banku pagal 2006-03-06 kredito linijos sąskaitos sutarties prievoles, nebuvo pervestos bankui tiesiogiai iš laiduotojo M. Š. sąskaitos, o tik atlikus eilę bankinių operacijų : pirmiausia iš R. Š. sąskaitos buvo pervesti pinigai į UAB „Mantasta“ sąskaitą, o paskui iš įmonės sąskaitos – bankui, atsakovo atstovas paaiškino, jog taip bankui pagal jo paties nustatytą vidaus tvarką buvo lengviau apskaityti įvykdytas skolininkų prievoles. Taip pat atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovo reikalavimas atmestinas ir todėl, kad ieškovas nenuginčijo sandorių, kurių pagrindu atsakovas atliko 2010-09-22 lėšų perėmimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Išklausius šalių atstovų paaiškinimus ir ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-2234-413/2010 iškėlė bankroto bylą UAB „Mantasta“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Paltaja“ (5 b.l.).

82006-03-06 UAB „Mantasta“ su atsakovu AB DNB banku (tuo metu jis vadinosi NORD/LB Lietuva) sudarė kredito linijos sąskaitos sutartį (38-44 b.l.), pagal kurią su vėlesniais (2007-02-28 ir 2009-05-05) jos papildymais įmonei buvo suteiktas sąskaitos kreditavimas 60 000 Lt sumai (45-46, 47-49 b.l.). Galutinis kredito grąžinimo ir kredito linijos sąskaitos galiojimo terminas buvo numatytas 2010-01-31.

92009-05-05 tarp atsakovo AB DNB banko (tuo metu jis vadinosi DnB NORD) ir UAB „Mantasta“ direktoriaus M. Š. buvo sudaryta laidavimo sutartis, kuria M. Š. prisiėmė visus įmonės įsipareigojimus pagal 2006-03-06 kredito linijos sąskaitos sutartį, jeigu įmonė neįvykdys įsipareigojimų bankui iki 2012-01-31(50-51 b.l.).

10BUAB „Mantasta“ sąskaitos Nr.( - ) išrašas už laikotarpį nuo 2010-01-05 iki 2011-01-05 patvirtina, kad po Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 10 d. nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Mantasta“ priėmimo 2010-09-22 į BUAB „Mantasta“ sąskaitą buvo gautos lėšos 43 919,36 Lt sumai; mokėtojas R. Š., o mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad pervedamos lėšos skolos dengimui (6 b.l.).

11BUAB „Mantasta“ sąskaitoje Nr.( - ) atsiradusias lėšas 43 191,36 Lt atsakovas AB DNB bankas perėmė tą pačią dieną, t.y. 2010-09-22.

12Šalys patvirtino, kad 2010 m. liepos 10 d. teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo dienai UAB „Mantasta“ buvo skolinga atsakovui AB DNB bankui 43 919,36 Lt (69, 77-78 b.l.).

13Byloje esantys duomenys patvirtina, kad dar iki 2010-09-22 atsakovui AB DNB bankui buvo žinoma apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Mantasta“, bankroto administratorius 2010-08-02 išsiuntė atsakovui pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir kreditorinių reikalavimų pateikimo (8, 76 b.l.). Šią aplinkybę taip pat patvirtino teismo posėdyje atsakovo atstovas.

14Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. numato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 str. 1 d. ir 2 d. numato, kad nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo; asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems bankrutuojančios įmonės turtą, draudžiama dėl šio turto sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis; visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant šio straipsnio 1 dalies nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo.Tik įmonės administratorius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 3 p.).

16Taigi, vadovaudamasis paminėtomis įstatyminėmis normomis teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo atsikirtimų į ieškinį argumentus, jog 2010-09-22 perimdamas į BUAB „Mantasta“ sąskaitą pervestas pinigines lėšas 43 919,36 Lt sumai, atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų, nes minėtos lėšos nepriklausė BUAB „Mantasta“, o buvo skirtos įvykdyti laiduotojo M. Š. prievolę atsakovui, kylančią laidavimo sutarties pagrindu, todėl grąžinti ieškovei lėšas neturi pagrindo. Atsakovas, būdamas kreditoriumi bankrutuojančios įmonės, turėjo teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Tačiau atsakovas, pažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., 14 str. 1 d. ir 2 d., 11 str. 3 d. 3 p. reikalavimus ir nesivadovaudamas jam suteikta šio įstatymo 21 str. numatyta teise, po gauto įmonės administratoriaus pranešimo dėl kreditorinių reikalavimų pateikimo (76 b.l.) neteisėtai sudarė susitarimą su laiduotoju M. Š. dėl BUAB „Mantasta“ skolos grąžinimo atsakovui tuo tikslu sudarant 2010-09-22 kreditavimo sutartį ir be įmonės bankroto administratoriaus žinios bei sutikimo neteisėtai perėmė 2010-09-22 į BUAB „Mantasta“ sąskaitą R. Š. pervestas 43 191,36 Lt pinigines lėšas, tuo pažeisdamas kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, jų reikalavimų tenkinimo tvarką. Pinigai, esantys įmonės sąskaitoje, yra šios įmonės turtas. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas nenumato jokių išimčių bankams, administruojantiems bankrutuojančių įmonių sąskaitas, valdyti savo nuožiūra sąskaitose esančias lėšas be įmonės administratoriaus nurodymų. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad 2010-09-22 į BUAB „Mantasta“ įplaukusios lėšos nepriklausė šiai įmonei, kad jos per klaidą pateko į ieškovės sąskaitą, todėl atmestini kaip nepagrįsti atsakovo argumentai, kad lėšos nepriklausė ieškovei. Taip pat nėra įtikinamas atsakovo aiškinimas, kad 2010-09-22 į BUAB „Mantasta“ sąskaitą buvo pervestos piniginės lėšos, skirtos būtent įvykdyti laiduotojo M. Š. prievolę, kylančią laidavimo sutarties pagrindu. Laiduotojas M. Š. 2010-09-22 gavęs iš atsakovo kreditą ir norėdamas įvykdyti savo prievolę bankui pagal 2009-05-05 laidavimo sutartį, galėjo tai atlikti tiesiogiai pervesdamas pinigus bankui iš savo sąskaitos, nurodydamas pervedimo paskirtį. Atsakovo atstovo aiškinimas, kad laiduotojo prievolei įskaityti buvo būtina atlikti tokią sudėtingą bankinę operaciją (pirmiausia iš R. Š. sąskaitos pervesti pinigai į UAB „Mantasta“ sąskaitą, o paskui iš įmonės sąskaitos – bankui), nėra įtikinamas ir pagrįstas. Išrašas iš sąskaitos patvirtina, kad 2010-09-22 į BUAB „Mantasta“ sąskaitą buvo gautos lėšos 43 919,36 Lt sumai ne iš laiduotojo M. Š., bet iš R. Š., o mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad pervedamos lėšos skolos dengimui (6 b.l.). Byloje nepateikta duomenų, kad R. Š. būtų laidavęs už UAB „Mantasta“ ar M. Š. prievoles bankui.

17Taip pat atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo argumentas, kad ieškinys negali būti tenkinamas, nes ieškovas, reikalaudamas grąžinti banką perimtas 43 191,36 Lt lėšas, nenuginčijo sandorių, kurių pagrindu 2010-09-22 atsakovas atliko šiuos veiksmus. Šiuo atveju ieškinio reikalavimo nebuvimas pripažinti negaliojančia 2010-09-22 atsakovo sudarytą su M. Š. ir R. Š. kreditavimo sutartį dėl 78 326 Lt vartojimo kredito suteikimo, kurio viena iš paskirčių – 2006-03-06 kredito linijos sąskaitos sutarties įsipareigojimų dengimas, netrugdo teismui nagrinėti byloje ieškovo pareikštą ieškinį, grindžiamą specialaus įstatymo normų pažeidimu. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 str. 2 d. numato, kad visi sandoriai, sudaryti pažeidžiant šio straipsnio 1 dalies nuostatas, yra negaliojantys nuo jų sudarymo. Pagal CK 6.145 straipsnio 1 dalį yra pagrindas taikyti restituciją, jeigu asmuo privalo grąžinti turtą, kurį jis gavo neteisėtai. Turto gavimo neteisėtumas pažeidus imperatyviąsias įstatymo nuostatas teismo konstatuojamas ex officio (CK 1.78 straipsnio 5 dalis), o dėl sandorio niekinio pobūdžio pagal CK 6.145 straipsnio 1 dalį yra pagrindas restitucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis Nr. 3K-3-241/2007, 2012 m. gruodžio 18 d. nutartis Nr. 3K-3-557/2012).

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad pažeidus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką ir įmonei neteisėtai atsiskaičius su vienu iš kreditorių, net jeigu neteisėtą atsiskaitymą su kreditoriumi atliko ne pati įmonė, skolininko prievolės vykdymas yra neteisėtas bei negali sukelti teisėtų padarinių (CK 6.246 str. 1d.); neteisėtas turto gavimas yra pagrindas taikyti restituciją ir grąžinti šalis į pradinę padėtį; įmonės bankroto administratorius, gindamas visų kreditorių interesus, privalo išreikalauti neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas iš jas gavusio kreditoriaus – šioje byloje AB DNB banko, o atsakovo kreditorinis reikalavimas turi būti patvirtinamas ir tenkinamas pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas laikantis kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir proporcingumo kartu su kitais tos pačios eilės kreditoriais (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3d. 8p., CK 6.145 str. 1d., CPK 177, 178, 185 str., LAT nutartys Nr.3K-3-167/2011, Nr.3K-3-391/2011, Nr.3K-3-591/2009, Nr.3K-3-230/2008, Nr.3K-3-606/2007).

19Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normos skirtos galimos bankroto bylos procedūroms užtikrinti ir aiškinamos atsižvelgiant į bendruosius šių procedūrų principus bei tikslus, o šių įstatyminių nuostatų paskirtis – užtikrinti galimos bankroto procedūros įvykdymą įstatymo nustatyta tvarka ir pasiekti vieną iš pagrindinių įmonės bankroto instituto tikslų – apsaugoti įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus, nes bankrutuojančios įmonės statusas reiškia, jog įmonė nemoki – ji negali patenkinti visų kreditorių reikalavimų, o bankroto procesą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka užtikrina teisingą jų interesų derinimą ir lygiateisiškumą – visi tos pačios eilės kreditoriai turi teisę į savo reikalavimų patenkinimą proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 35 str.).

20Taigi, atsižvelgiant į aukčiau nurodytus motyvus, konstatuotina, kad atsakovas 43 191,36 Lt sumą 2010-09-22 nepagrįstai ir neteisėtai perėmė iš UAB „Mantasta“ sąskaitos. Kadangi reikalavimo dalyku esantis turtas yra gautas neteisėto veiksmo pagrindu, tai konstatavus tokio veiksmo neteisėtumą ab initio taikomos CK šeštos knygos X skyriuje įtvirtintos restitucijos taisyklės (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr.2A-427/2012).Todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 43 191,36 Lt suma, o taip pat iš atsakovo ieškovei priteistinos 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012 08 10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (ĮBĮ 9 str. 3d., CK 1.138 str. 2p., 6.37 str. 2d., 6.145 str. 1d., 6.210 str. 2d., CPK 3 str. 1d., 177, 178, 185 str.).

21Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 1318 Lt žyminio mokesčio ir 40,29 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 265 str., 270 str.,

Nutarė

23ieškinį tenkinti visiškai.

24Įpareigoti atsakovą AB DNB banką, įmonės kodas 112029270, registruotos buveinės adresas J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a.s. Nr.( - ), esanti AB DNB banke, banko kodas 40100, grąžinti nepagrįstai ir neteisėtai perimtas ieškovei BUAB „Mantasta“, įmonės kodas 3000019167, buveinės adresas Ašigalio g. 47-35, Kaune, a.s. Nr.( - ), esanti AB DNB banke, banko kodas 40100, priklausančias pinigines lėšas – 43 919,36 Lt (keturiasdešimt tris tūkstančius devynis šimtus devyniolika litų 36 ct).

25Priteisti iš atsakovo AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, registruotos buveinės adresas J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a.s. Nr.( - ), esanti AB DNB banke, banko kodas 40100, ieškovės BUAB „Mantasta“, įmonės kodas 3000019167, buveinės adresas Ašigalio g. 47-35, Kaune, a.s. Nr.( - ), esanti AB DNB banke, banko kodas 40100, naudai 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (43 919,36 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti iš atsakovo AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, registruotos buveinės adresas J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a.s. Nr.( - ), esanti AB DNB banke, banko kodas 40100, valstybei 1318 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniolika litų) žyminio mokesčio ir 40,29 Lt (keturiasdešimt litų 29 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT247300010112394300, banke „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai... 2. ieškovė prašo įpareigoti atsakovą grąžinti nepagrįstai ir neteisėtai... 3. Ieškovės atstovai prašė ieškinį tenkinti, nurodė kad Kauno apygardos... 4. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 5. Teismo posėdyje atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti, paaiškino, kad... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Išklausius šalių atstovų paaiškinimus ir ištyrus byloje esančius... 8. 2006-03-06 UAB „Mantasta“ su atsakovu AB DNB banku (tuo metu jis vadinosi... 9. 2009-05-05 tarp atsakovo AB DNB banko (tuo metu jis vadinosi DnB NORD) ir UAB... 10. BUAB „Mantasta“ sąskaitos Nr.( - ) išrašas už laikotarpį nuo... 11. BUAB „Mantasta“ sąskaitoje Nr.( - ) atsiradusias lėšas 43 191,36 Lt... 12. Šalys patvirtino, kad 2010 m. liepos 10 d. teismo nutarties iškelti bankroto... 13. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad dar iki 2010-09-22 atsakovui AB DNB... 14. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. numato, kad... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 str. 1 d. ir 2 d. numato,... 16. Taigi, vadovaudamasis paminėtomis įstatyminėmis normomis teismas atmeta kaip... 17. Taip pat atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo argumentas, kad ieškinys negali... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad... 19. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normos skirtos galimos... 20. Taigi, atsižvelgiant į aukčiau nurodytus motyvus, konstatuotina, kad... 21. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu atleista nuo žyminio... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 265 str.,... 23. ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Įpareigoti atsakovą AB DNB banką, įmonės kodas 112029270, registruotos... 25. Priteisti iš atsakovo AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, registruotos... 26. Priteisti iš atsakovo AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, registruotos... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...