Byla 2A-1321-527/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Jolitos Cirulienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ramūno Mitkaus ir Gintauto Koriagino, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-267-775/2012 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2012-01-11 ieškinį atsakovams J. V. ir Kauno miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškiniu (t. 1, b. l. 66-68) prašė priteisti iš atsakovo 106,58 Lt skolą, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3,20 Lt žyminį mokestį ir 5,90 Lt už duomenų apie atsakovą gavimą, o iš atsakovės (savivaldybės) – 5.012,43 Lt skolą ir 150,37 Lt žyminį mokestį.

4Šioje byloje kilo ginčas dėl to, kas privalo atsiskaityti už centralizuotai tiekiamą šilumos energiją, patiektą savivaldybei (atsakovei) nuosavybės teise priklausančioms patalpoms, kuriose gyvena nuomininkas (nuomininko šeimos narys) – asmuo, pagal įstatymą turintis teisę į socialinį būstą - buto savininkas ar nuomininkas?

5Nustatyta, kad atsakovė (savivaldybės) yra buto, esančio Kaune, ( - ) g. 75A-12 (toliau – butas), savininkė. Ieškovė butui tiekė šilumos energiją. Su atsakovais atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartis nebuvo sudaryta, tačiau atsakovams buvo pateikiamos sąskaitos, kurių dalį neapmokėjus, už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2010-04-28 susidarė 5.119,01 Lt skola. Pagal byloje pateiktus duomenis atsakovas nuo 2008-11-18 bute nebegyveno, nes buvo apgyvendintas senelių globos namuose VšĮ „Gerumo namai“, o nuo 2010-03-22 apgyvendintas senelių globos namuose „Kauno kartų namai“, adresu Kaune, Sąjungos g. 13A. Atsižvelgiant į tai, ieškovės nuomone, atsakovui kyla pareiga mokėti už šilumą tik už laikotarpį iki 2008-11-18, ir jo skolą sudaro 106,58 Lt. Kadangi nuo 2008-11-19 bute niekas negyveno, už buto šildymą privalo mokėti buto savininkė - atsakovė. Atsakovė už šildymą nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2008-11-19 iki 2010-04-28 susidarė 5.012,43 Lt skola, kurią ji privalo atlyginti.

6Atsakovės teigimu, 1991-03-06 Kauno miesto valdybos potvarkiu minėto buto nuomos sutartį buvo leista perrašyti atsakovo seseriai V. V., ji nuo 1974-03-15 deklaravo savo gyvenamąją vietą minėtu adresu. Atsakovas savo gyvenamąją vietą šiuo adresu deklaravo nuo 1994-12-08. 2008-03-30 atsakovo sesuo mirė, po jos mirties buto nuomos sutartis su atsakovu nebuvo sudaryta, tačiau atsakovas bute gyveno, ieškovės paslaugomis naudojosi. Nors atsakovas nuo 2008-11-18 buvo nuolatinai apgyvendintas senelių globos namuose VšĮ „Gerumo namai“, o vėliau perkeltas į senelių globos namus „Kauno kartų namai“, tačiau čia savo gyvenamąją vietą deklaravo tik nuo 2010-06-10. Atsakovas 2008-11-18 išvykęs iš buto nepasirūpino, kad butas būtų perduotas savininkui, taip pat ir nereiškė jokių pretenzijų dėl jam siunčiamų sąskaitų už šilumą, todėl jis privalo padengti susidariusią skolą iki buto perdavimo savininkei dienos 2010-04-28. Atsakovė nebuvo sudariusi su ieškove šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties ir nebuvo šilumos tiekimo-vartojimo santykių šalimi, nes laikotarpiu nuo 2008-11-19 iki 2010-04-28 savivaldybei butas nebuvo perduotas, savivaldybė jokių sąskaitų už šildymą ar kitokių dokumentų, nustatančių jos pareigą mokėti už šilumą, negavo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno miesto apylinkės teismas 2012-03-12 sprendimu (b. l. 98-101) 2012-01-11 ieškinį patenkino ir priteisė ieškovei iš atsakovo 106,58 Lt skolą už patiektą šilumos energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (106, 58 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-11-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9,10 Lt bylinėjimosi išlaidų bei iš atsakovės 5.012,43 Lt skolą už patiektą šilumos energiją ir 150,37 Lt bylinėjimosi išlaidas.

9Teismas nurodė, kad atsakovas skolingas už patiektą šilumos energiją tik už laikotarpį nuo 2008-11-01 iki 2008-11-18, nes nuo 2008-11-19 jis buvo apgyvendintas senelių globos namuose VšĮ „Gerumo namai“, vėliau perkeltas į senelių globos namus „Kartų namai“. Atsakovė turėjo užtikrinti, kad atsakovo palaisvintas butas būtų kuo skubiau išnuomotas kitam asmeniui, tačiau tai buvo padaryta tik po trijų metų, su nuomininke J. M. sutartis buvo sudaryta tik 2011-11-25 (b. l. 49), o toks atsakovės neveikimas neatitinka rūpestingo ir atidaus šeimininko reikalavimų, todėl susidariusią skolą turi atlyginti pati. Atsakovės argumentą, jog atsakovas nepranešė jai apie jo apgyvendinimą globos namuose bei nepridavė šio buto atsakovei, atmeta, nes apgyvendinimą globos institucijose atlieka tos pačios atsakovės (savivaldybės) padaliniai, todėl atsakovė turėjo šią aplinkybę žinoti. Be to, su atsakovu nebuvo sudaryta buto nuomos sutartis.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 108-113) prašo panaikinti 2012-03-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį dalyje dėl skolos pritesimo iš atsakovės atmesti šiais motyvais:

121. Teismas neįvertino aplinkybių, jog atsakovas po pagrindinės nuomininkės V. V. mirties (2008-03-30) liko gyventi ginčo bute, naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, todėl jam, kaip pagrindinio nuomininko šeimos nariui, kyla tos pačios teisės ir pareigos kaip ir pagrindiniam nuomininkui (CK 6.589 str.), o teismas privalėjo vadovautis CK nuostatomis, reglamentuojančiomis gyvenamųjų patalpų pagrindinio nuomininko pareigas. Atsakovas privalėjo laikytis CK 6.609 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos nuomininkui prieš mėnesį iki nutraukiant gyvenamosios patalpos nuomos sutartį raštu įspėti nuomotoją apie ketinimą nutraukti nuomos sutartį, tačiau, kaip matyti iš teismo nustatytų aplinkybių, atsakovas šios pareigos nevykdė.

132. Nors atsakovas nuo 2008-11-18 buvo nuolatinai apgyvendintas senelių globos namuose, tačiau paskutiniuosiuose globos namuose savo gyvenamąją vietą deklaravo tik nuo 2010-06-10. Atsakovas jokių veiksmų dėl buto perdavimo savivaldybei neatliko, butą kaip tuščią perdavė jo brolio žmona V. V. tik 2010-04-28, šį faktą patvirtina 2010-04-28 Gyvenamųjų patalpų ( - ) g. 75A-12 apžiūros aktas. Atsakovas beveik 1,5 metų nuo apgyvendinimo globos namuose dienos nepasirūpino, kad butas būtų patuštintas ir perduotas savivaldybei, todėl atsakovas tokiu neveikimu pažeidė savivaldybės, kaip buto savininkės, teises ir teisėtus interesus ir apsunkino galimybes išnuomoti butą kitiems asmenims.

143. Atsakovas neturėjo sudaręs nuomos sutarties su savivaldybe, tačiau, kaip buvusio pagrindinio nuomininko šeimos narys, jis naudojosi patalpomis ir tiekiama šilumos energija, o 2008-11-18 išvykęs iš buto jis nepasirūpino, kad butas būtų patuštintas ir perduotas savininkui, taip pat ir nereiškė jokių pretenzijų dėl jam siunčiamų sąskaitų už šilumą, todėl atsakovas privalo padengti susidariusią skolą iki buto perdavimo savininkei (savivaldybei) dienos (2010-04-28) (LAT 2004-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2004).

154. Apeliantė nesutinka su teismo motyvu, kad ji turėjo užtikrinti, kad atsakovo palaisvintas butas būtų kuo skubiau išnuomotas kitam asmeniui, o, to nepadariusi, ji turi prisiimti atsakomybę, nes atsakovas neįspėjo raštu prieš mėnesį butų savininko apie būsimą išvykimą, beveik 1,5 metų nuo apgyvendinimo globos namuose dienos nepasirūpino, kad butas būtų patuštintas ir perduotas apeliantei ir savo neveikimu apsunkino apeliantės galimybes disponuoti butu ir išnuomoti jį kitiems asmenims nors tokia pareiga atsakovui nustatyta CK 6.609 str.

165. Šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai informuoja vartotojus apie teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugi kainas, prijungimo prie sistemų kainas bei sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog informavo apeliantę, kad ji yra gyvenamųjų patalpų, ginčo buto, šilumos energijos tiekėja, nors tokia šilumos tiekimo įmonės pareiga yra numatyta Šilumos ūkio įstatyme 22 straipsnio 1 dalyje, todėl teismas be pagrindo netyrė aplinkybių, jog ieškovė nevykdė įstatymais nustatytos pareigos informuoti apeliantę apie teikiamas paslaugas.

176. Ieškovė nei atsakovui, nei teismui nepateikė rašytinių įrodymų kad apeliantei ieškovė siuntė Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų, patvirtintų LR Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-260, 47 punkte nustatyta tvarka sąskaitas už patiektą šilumos energiją butui. Ieškovė teismui nepateikė tokių įrodymų, nors CPK 178 straipsnis numato tokią pareigą, todėl teismas nepagrįstai nevertino ieškovės, kaip šilumos tiekėjos, rūpestingumo ir atidumo.

187. Kaip reglamentuoja LR šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 3 dalis, atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą. Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje turi būt pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotoje mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniu ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. Skolos susidarymo laikotarpiu galiojusios redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258, 59.3. punktas nustato, kad, pasibaigus atsiskaityme laikotarpiui, šilumos tiekėjas privalo teisės aktuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) šilumos vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus, tačiau ieškovė šios pareigos nevykdė. Ieškovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad apeliantei ji pateikė (išsiuntė) pranešimus už patiektą šilumos energiją apeliantės buveinės adresu - Laisvės ai. 96, Kaunas, nors CK 2.49 straipsnio 3 dalis nustato, kad visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu. Apeliantė nė karto nebuvo gavusi sąskaitų, pranešimų ar kitokių mokėjimų už šilumą dokumentų buveinės adresu. Byloje nėra duomenų jog ieškovė būtų kreipusis į apeliantę dėl jos nurodytos skolos sumokėjimo gera valia, nors CK 6.209 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu sutartis neįvykdyta, nukentėjusioji šalis gali raštu nustatyti protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti ir pranešti apie tai kitai šaliai. Teismas nepagrįstai netyrė ieškovės, kaip šilumos tiekėjos, veiksmų.

198. CK 6.185 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu jai buvo sudaryta tinkama galimybė su tomis sąlygomis susipažinti. Pažymėtina, jog ieškovė nepateikė įrodymų, jog apeliantei buvo sudaryta tinkama galimybė su tomis sąlygomis susipažinti bei, kad ieškovė siekė sudaryti su atsakove šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. Kaip nustato CK 6.383 straipsnio 4 dalis, energijos pirkimo-pardavimo sutarčiai taikomos CK 6.188 straipsnio ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai, kai abonentas yra fizinis asmuo, kuris energiją perka asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams (vartotojas), tačiau šiuo atveju apeliantė nėra fizinis asmuo ir jai, kaip juridiniam asmeniui, prievolė atsiskaityti kyla nuo sutarties sudarymo su ieškove. Todėl, vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalies nuostata, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, prievolė atsiskaityti už šilumą kyla nuo sutarties sudarymo su ieškove.

209. Pagal CK 6.388 straipsnio 2 dalį atsiskaitymo už tiekiamą energiją tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita. Šilumos tiekėjo pareiga tiekti šilumos energiją vartotojams šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (38.2 p.), parduoti vartotojui šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytą šilumos kiekį, laikydamasis šalių suderinto šilumos tiekimo ir vartojimo režimo (38.3 p.); kitos šilumos tiekėjo pareigos nustatytos Šilumos tiekimo ir licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-10-25 nutarimu Nr. 982 (Vyriausybės 2010-03-17 nutarimo Nr. 279 redakcija). Atsiskaitymo terminai ir pareiga atsiskaityti už pateiktą šilumos energiją vartotojui nustatyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose LR energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297. Minėtų taisyklių 18 punkte yra numatyta, kad šilumos tiekėjo, valdytojo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo ir vartotojų tarpusavio teisės ir pareigos, atsakomybė nustatomos: šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartimi. Nagrinėjamu atveju, šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, apeliantė su jos sąlygomis nebuvo supažindintas (CK 6.185 str. 2 d.), todėl teismas be pagrindo laikė ieškovės reikalavimus pagrįstais ir įrodytais.

21Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 115-117) prašo palikti 2012-03-12 sprendimą nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti šiais argumentais

221. Remiantis CK 6.384 straipsniu, Šilumos ūkio įstatymo ir LR Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-260 patvirtintomis Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinėmis sąlygomis, nurodytų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad pagal bendrąją taisyklę šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir patalpos (buto) savininkas-buitinis šilumos vartotojas. Nepaisant to, kas naudoja patalpas (butą), kuriems yra tiekiama šiluma, šilumos pirkimo-pardavimo santykių dalyvis yra patalpų (buto) savininkas. Pagal civilinę teisę šilumos vartojimo teisinių santykių dalyviu gali būti ne tik patalpų (buto) savininkas, bet ir patalpų (buto) nuomininkas. Šilumos tiekėjas, patalpų (buto) savininkas ir nuomininkas gali susitarti, kad nuomininkas gali tapti šilumos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi. Jeigu tokio susitarimo nėra, šilumos sutarties šalis yra patalpų (buto) savininkas (LAT 2009-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2009; 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009). Ieškovė nėra sudariusi rašytinės sutarties su apeliante dėl ginčo buto, tačiau laikytina, kad šilumos pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnyje numatyta, kad jeigu daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjo ir vartotojo tarpusavio santykiai grindžiami pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas. Iš to darytina išvada, kad kai nėra sudarytos rašytinės sutarties su šilumos tiekėju dėl apeliantei nuosavybės teise priklausančio buto, laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su apeliante yra sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas nuo namo šilumos Įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo momento, iki šalys nesudarys šilumos pirkimo-pardavimo sutarties pagal šalių aptartas individualias sąlygas.

232. Apeliantė skunde nurodo, kad buto nuomininkas (atsakovas) buto jai neperdavė, todėl skolą turi apmokėti atsakovas. Atsakovė yra nurodyto buto savininkė ir pagal CK 4.76 straipsnį atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitokias įmokas. Apeliantė apmokėjusi skolą turi galimybę regreso tvarka reikalauti atlyginti jai padarytą žalą. Jos motyvas, kad buto nuomininkas buto neperdavė, nėra pagrindas atleisti patalpų savininką nuo mokesčių mokėjimo.

243. LR Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-260 patvirtintos Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos yra viešai paskelbtas (Žin. 2003, Nr. 70-3195) dokumentas. Dėl nurodytos priežasties ieškovė neturi prievolės su šiomis Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinėmis sąlygomis supažindinti apeliantės kaip buto savininkės.

254. Apeliantė nurodo, kad nurodyto buto negalėjo išnuomoti, nes butas jai nebuvo priduotas. Ieškovė mano, kad tai neatleidžia savininko nuo pareigos mokėti mokesčius, susijusius su patalpų (buto) išlaikymu, o tarpusavio ginčus su buto nuomininku turi spręsti savarankiškai ir individualiai su juo.

265. 2009-09-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius raštu Nr. 63-3-188 informavo Turto valdymo departamento gyvenamojo fondo administravimo skyrių, kad atsakovas nuo 2008-11-18 nuolatinai apgyvendintas senelių globos namuose VšĮ „Gerumo namai“. Byloje nėra duomenų, paneigiančių minėtu raštu Nr. 63-3-188 nurodytų aplinkybių (kurį, beje, pateikė savivaldybės administracijos padalinys), ir priešingai, patvirtinančių, kad atsakovas nuo 2009-11-18 gyveno nurodytame bute ir dėl to privalo mokėti už butui pateiktą šilumą.

276. Ieškovė kiekvieną mėnesį pranešimus apie butui priskaičiuotus mokesčius siunčia paštu pagal buto adresą. Apeliantė į šilumos tiekėją dėl šio buto sąskaitų siuntimo tiesiogiai savivaldybei niekada nesikreipė. Tokių rašytinių įrodymų apeliantė byloje nepateikė.

287. Kauno apygardos teismas 2012-03-22 apeliacine tvarka išnagrinėjo c. b. Nr. 2A-500-273/2012 tarp tų pačių šalių dėl analogiškų aplinkybių ir pasisakė, kad šilumos pirkimo-pardavimo santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato savininkas, todėl, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kam tiekiama šiluma, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Teisėjų kolegija nesivadovavo LAT 2004-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2004, nes paminėtoje byloje ginčas buvo nagrinėjamas kitokių faktinių aplinkybių pagrindu. Teismas taip pat pažymėjo, kad apeliantė neatitiko rūpestingo ir atidaus šeimininko elgesio reikalavimų, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, nes nesidomėjo apmokėjimu už buto šildymą ir skolomis, ir apeliantės apeliacinį skundą minėtoje byloje atmetė.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Bylos duomenimis, apeliantė yra buto Kaune, ( - ) g. 75A-12, savininkė. Butas 1991 m. buvo išnuomotas V. V., kuriai 2008-03-30 mirus, bute šeimos nario teisėmis liko gyventi atsakovas (b. l. 76). Atsakovas 1994-12-08 deklaravo savo gyvenamąją vietą ginčo bute (b. l. 9). Buto nuomos sutartis su atsakovu nebuvo sudaryta (b. l. 12, 53). Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų centro raštas patvirtina, jog atsakovas nuo 2008-11-18 buvo apgyvendintas senelių globos namuose VšĮ „Gerumo namai“, adresu Kaune, Medekšinės g. 17 (b. l. 52). 2009-01-29 atsakovas savo gyvenamąją vietą deklaravo minėtu adresu (b. l. 34). Atsakovui nuo 2009-09-24 iki 2020-03-08 dėl ligos yra nustatytas 80 proc. netektas darbingumas (b. l. 35, 38), nuo 2011-11-12 iki 2020-03-08 nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (b. l. 39). 2010-02-02 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atsakovas buvo apgyvendintas senelių globos namuose „Kauno kartų namai“, adresu Kaune, Sąjungos g. 13A (b. l. 36). Atsakovo gyvenamoji vieta nuo 2010-06-10 yra deklaruota adresu Kaune, Sąjungos a. 13A, (b. l. 34). 2010-04-28 ginčo butas buvo perduotas Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriui (b. l. 53-55). Ginčo buto nuomos sutartis su kita nuomininke J. M. buvo sudaryta tik 2011-11-25 (b. l. 49).

32Byloje ginčo nekilo, jog šilumos energija yra sunaudota (buvo šildomas apeliantei nuosavybės teise priklausantis butas), už šilumos energiją nėra apmokėta, atsakovas nuo 2008-11 19 buvo nuolatinai apgyvendintas senelių globos namuose, todėl butas buvo tuščias, tačiau apeliantė (buto savininkė) nesutinka, kad būtent ji privalo mokėti už šilumos energiją laikotarpiu nuo 2008-11-19 iki 2010-04-28, kai butas liko tuščias, atsakovą apgyvendinus senelių globos namuose (b. l. 52, 36, 34), iki ginčo butas buvo perduotas Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriui (b. l. 53-55).

33Nagrinėjamu atveju tarp savininkės (apeliantės) ir ieškovės nebuvo sudaryta Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos energijos tiekimo ginčo butui, tačiau LAT suformulavo taisyklę, kad „tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas jose nurodytų šalių, t. y. tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko – buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai“ (LAT 2008-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008, paskelbta Teismų praktika 29, p. 169-181). Taigi šioje byloje būtina atsižvelgti į LAT suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę – kai nėra individualios rašytinės šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties, laikoma, kad sutartis konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta ieškovės ir patalpų (buto) savininkės – apeliantės, turinčios pareigą atsiskaityti už ginčo patalpoms tiektas paslaugas.

34Civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui šilumos energijos vartojimo pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas, bet ir jų nuomininkas – šilumos tiekėjas, patalpų savininkas (nuomotojas) ir nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi. Jeigu nėra tokio susitarimo, šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalis yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas (LAT 2009-07-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-280/2009; 2009-10-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-432/2009, 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-277/2012).

35Kadangi atsakovė, sudarydama buto nuomos sutartį, nesusitarė su buto nuomininku (CK 6.589 str. pagrindu atsakovui, kaip pagrindinio nuomininko šeimos nariui, kyla tos pačios teisės ir pareigos, kaip ir pagrindiniam nuomininkui) dėl to, kuris iš jų taps energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi, ir atsakovas nesudarė šilumos energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties (atsakovė iš jo to nepareikalavo), tai nagrinėjamu atveju šilumos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi yra pripažįstama būtent atsakovė (miesto savivaldybė), kuri yra nuomojamų patalpų savininkė. Nesudarius rašytinės sutarties su šilumos tiekėju dėl miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto, kaip jau minėta, laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir buto, į kurį tiekiama šiluma, savininko (miesto savivaldybės) nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo datos iki šalys sudarys šilumos pirkimo-pardavimo sutartį pagal individualiai aptartas sąlygas (LAT 2008-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008).

36Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantė, būdama patalpų savininke, neatitiko rūpestingo ir atidaus šeimininko elgesio reikalavimų, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai (LAT 2009-07-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-280/2009; Kauno apygardos teismo 2012-03-22 nutartis c. b. Nr. 2A-500-273/2012), nes nesidomėjo apmokėjimu už butui tiekiamą šilumos energiją ir skolomis, todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ji jokiu būdu negali to permesti ieškovei ar nuomininkui, ką bandoma padaryti apeliaciniame skunde dėstomais argumentais. Kita vertus, 2009-09-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius, t. y. pačios apeliantės skyrius, raštu Nr. 63-3-188 informavo Turto valdymo departamento gyvenamojo fondo administravimo skyrių, kad atsakovas nuo 2008-11-18 nuolatinai apgyvendintas senelių globos namuose VšĮ „Gerumo namai“, todėl apeliantė, žinodama, jog butas lieka be nuomininko, tačiau nepasidomėjusi apie komunalinių mokesčių mokėjimą, neabejotinai neatitiko rūpestingo ir atidaus šeimininko (bonus pater familias) elgesio reikalavimų ir tokiu atveju visiškai nepagrįstai savo prievolę bando perkelti kitiems asmenims (asmeniui, turinčiam teisę į socialinį būstą, bei šilumos energijos tiekėjai).

37Teisėjų kolegija nesivadovauja apeliaciniame skunde nurodyta LAT 2004-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2004, nes paminėta byla buvo nagrinėjama kitokių faktinių aplinkybių pagrindu, be to, aukščiau nurodyta vėlesnė kasacinio teismo praktika, kaip jau minėta, suformavo taisyklę, kad „tuo atveju, kai nėra sudaryta individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas jose nurodytų šalių, t. y. tiekėjo ir pastato savininko- šilumos vartotojo ar pastato, buto, kitų patalpų savininko – buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai“ (LAT 2009-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2009).

38Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų plačiau nepasisakytina, kaip neturinčių įtakos apeliacijos rezultatui.

39Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, jo naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeista (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

40Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė ieškiniu (t. 1, b. l. 66-68) prašė priteisti iš atsakovo 106,58... 4. Šioje byloje kilo ginčas dėl to, kas privalo atsiskaityti už centralizuotai... 5. Nustatyta, kad atsakovė (savivaldybės) yra buto, esančio Kaune, ( - ) g.... 6. Atsakovės teigimu, 1991-03-06 Kauno miesto valdybos potvarkiu minėto buto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-03-12 sprendimu (b. l. 98-101) 2012-01-11... 9. Teismas nurodė, kad atsakovas skolingas už patiektą šilumos energiją tik... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovė apeliaciniu skundu (b. l. 108-113) prašo panaikinti 2012-03-12... 12. 1. Teismas neįvertino aplinkybių, jog atsakovas po pagrindinės nuomininkės... 13. 2. Nors atsakovas nuo 2008-11-18 buvo nuolatinai apgyvendintas senelių globos... 14. 3. Atsakovas neturėjo sudaręs nuomos sutarties su savivaldybe, tačiau, kaip... 15. 4. Apeliantė nesutinka su teismo motyvu, kad ji turėjo užtikrinti, kad... 16. 5. Šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog šilumos... 17. 6. Ieškovė nei atsakovui, nei teismui nepateikė rašytinių įrodymų kad... 18. 7. Kaip reglamentuoja LR šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 3 dalis,... 19. 8. CK 6.185 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad sutarties standartinės... 20. 9. Pagal CK 6.388 straipsnio 2 dalį atsiskaitymo už tiekiamą energiją... 21. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 115-117) prašo palikti... 22. 1. Remiantis CK 6.384 straipsniu, Šilumos ūkio įstatymo ir LR Ūkio ministro... 23. 2. Apeliantė skunde nurodo, kad buto nuomininkas (atsakovas) buto jai... 24. 3. LR Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-260 patvirtintos Šilumos... 25. 4. Apeliantė nurodo, kad nurodyto buto negalėjo išnuomoti, nes butas jai... 26. 5. 2009-09-29 Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų... 27. 6. Ieškovė kiekvieną mėnesį pranešimus apie butui priskaičiuotus... 28. 7. Kauno apygardos teismas 2012-03-22 apeliacine tvarka išnagrinėjo c. b. Nr.... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinis skundas atmestinas.... 31. Bylos duomenimis, apeliantė yra buto Kaune, ( - ) g. 75A-12, savininkė. Butas... 32. Byloje ginčo nekilo, jog šilumos energija yra sunaudota (buvo šildomas... 33. Nagrinėjamu atveju tarp savininkės (apeliantės) ir ieškovės nebuvo... 34. Civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui šilumos energijos... 35. Kadangi atsakovė, sudarydama buto nuomos sutartį, nesusitarė su buto... 36. Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliantė,... 37. Teisėjų kolegija nesivadovauja apeliaciniame skunde nurodyta LAT 2004-06-23... 38. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų plačiau nepasisakytina, kaip... 39. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios... 40. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d....