Byla 2S-365-372/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. A. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. A. skundą suinteresuotiems asmenims S. A., antstoliui T. U. dėl antstolio veiksmų.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas R. A. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas panaikinti 2011-01-05 antstolio T. U. siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas ir panaikinti antstolio T. U. patvarkymą areštuoti R. A. banko sąskaitas. Nurodė, kad 2011-01-14 gavo iš antstolio siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Pažymėjo, kad jame buvo nustatytas 5 dienų terminas 48978,63 Lt skolai ir 3995,00 Lt vykdymo išlaidoms sumokėti. Teigė, kad banke sužinojo, jog jo sąskaita ( - ) banke yra areštuota 53222,56 Lt sumai. Pareiškėjo vertinimu, šie antstolio veiksmai neatitinka teisės aktų reikalavimų, dėl to laikytini neteisėtais ir naikintinais.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 22 d. nutartimi skundą atmetė ir priteisė iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui S. A. 1200 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vykdymo procesas yra pradėtas dar 2008 m., sudarius šalims taikos sutartį. Pažymėjo, kad vykdomojoje byloje yra įrodymai apie pareiškėjo informavimą dėl lėšų arešto. Sprendė, kad nepagrįstas pareiškėjo teiginys, kad antstolis priverstinius vykdymo veiksmus atliko anksčiau, nei baigėsi 2011-01-05 siūlyme nustatytas terminas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas be priverstinio vykdymo procedūros, kadangi patvarkymai areštuoti pareiškėjo pinigines lėšas priimti 2011-01-17. Teismo vertinimu, CPK 443 str. 6 d. suteikta teisė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš asmens, kurio skundas atmestas tuo atveju, kai dalyvaujančių byloje asmenų interesai yra priešingi, todėl, atsižvelgęs į tai, kad skundas atmestas ir į tai, jog bylinėjimosi išlaidų suma atitiko rekomenduojamų priteisti išlaidų dydį, teismas priteisė iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui S. A. 1200 Lt bylinėjimosi išlaidas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) R. A. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjo ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atmesti. Atskirajame skunde nurodoma, kad skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėtas rašytinio proceso tvarka. Pažymima, kad suinteresuoto asmens atsiliepimą į skundą sudaro 4 lapai. Teigiama, kad priteista bylinėjimosi išlaidų suma neproporcingai didelė ir neatitinkanti faktiškai suteiktų teisinių paslaugų pobūdžio. Apeliantas mano, kad bylinėjimosi išlaidų dydis neatitinka tai, kas rekomenduojama. Apelianto vertinimu, bylą nagrinėjant ypatingos teisenos tvarka, teismas bylinėjimosi išlaidas priteisia tik išimtinais atvejais.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens S. A. atstovė prašo netenkinti pareiškėjo skundo. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad pareiškėjo ir suinteresuoto asmens interesai nagrinėjamojo byloje yra priešingi. Pažymima, kad bylose nagrinėjamose ypatingosios teisenos tvarka, teismas turi taikyti analogija ir nagrinėjamu atveju atsiliepimą į pareiškėjo skundą prilyginti atsiliepimui į ieškinį. Teigiama, kad šalys nežinojo kokia forma teismas nagrinės pareiškėjo skundą. Suinteresuoto asmens atstovės vertinimu, advokatei reikėjo taip pat susipažinti su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

12teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria iš jo suinteresuotam asmeniui priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

15Pagal bendrą principą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo civiliniame procese – bylą laimėjusiai šaliai atlyginamos jos išlaidos, kurių ji turėjo siekdama apginti pažeistą teisę teisme (CPK 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančios normos turi ir prevencinį pobūdį – proceso dalyviai skatinami ieškoti kompromiso, nereikšti nepagrįstų ieškinių (skundų), pasinaudoti alternatyviais ginčo sprendimo būdais.

16Skundai dėl antstolių veiksmų nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 straipsnio 6 punktas). Ypatingosios teisenos bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, su išimtimis ir papildymais kuriuos nustato CPK V dalis (CPK 443 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

17Šioje byloje pareiškėjo ir suinteresuoto asmens teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas, nes pareiškėjas skundė antstolio veiksmus, kurie, pareiškėjo manymu, yra neteisėti, dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, CPK nedraudžia, o kaip tik suteikia byloje dalyvaujančiam asmeniui teisę vesti bylą per atstovą, todėl suinteresuotas asmuo turėjo teisę samdytis advokatą, o jo turėtos advokato pagalbos išlaidos turi būti atlygintos. Tokią teisėjų kolegijos poziciją patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuoja praktika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006; 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008).

18Pažymėtina, kad nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, turi būti atsižvelgta į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

19Visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos. Nagrinėjamoje byloje nors užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme dydis neviršija rekomenduotino, bet vien tai nesuteikia teisės priteisti faktiškai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos nesudėtingumą, į tai, kad atsiliepimui į pareiškėjo skundą parengti nebuvo būtinas specialus pasirengimas, nes nebuvo nagrinėjami nauji teisiniai klausimai ir dėl to advokatų darbo sąnaudos nebuvo didelės, ir kad, atskirasis skundas buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo priteistų iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas iki 600 Lt. Teisėjų kolegijos vertinimu, 600 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimas atitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus principus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad, priešingai, nei suinteresuoto asmens atstovė teigia atsiliepime į atskirąjį skundą, kad rengiant atsiliepimą į pareiškėjo skundą jai reikėjo susipažinti su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika, iš atsiliepimo turinio matyti, kad advokatė atsiliepime nenurodė ne vienos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties. Be to, ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo.

20Atsižvelgiant į prieš tai nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo keistina, sumažinant iš pareiškėjo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį iki 600 Lt.

21Apeliacinės instancijos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

22Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, sumažinti iš pareiškėjo R. A. (a. k. ( - )) priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 600 Lt.

23Kitą Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas R. A. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 22 d. nutartimi skundą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) R. A. prašo panaikinti Šiaulių... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens S. A. atstovė prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 12. teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria... 15. Pagal bendrą principą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo civiliniame... 16. Skundai dėl antstolių veiksmų nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK... 17. Šioje byloje pareiškėjo ir suinteresuoto asmens teisinis suinteresuotumas... 18. Pažymėtina, kad nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, turi... 19. Visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir... 20. Atsižvelgiant į prieš tai nurodytus argumentus, teisėjų kolegija... 21. Apeliacinės instancijos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties dalį... 23. Kitą Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 22 d. nutarties dalį...