Byla B2-1716-657/2013
Dėl dalies kreditorės UAB „Kauno kranai“ finansinių reikalavimų tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3Dalyvaujant RUAB „Mondesta“ atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui,

4nedalyvaujant ieškovės kreditorės UAB „Kauno kranai“ atstovui ir RUAB „Mondesta“ atstovui administratoriaus įgaliotam asmeniui (apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, gautas administratoriaus prašymas nagrinėti bylą jo įgaliotam asmeniui nedalyvaujant),

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl dalies kreditorės UAB „Kauno kranai“ finansinių reikalavimų tvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Mondesta“ restruktūrizavimo byloje,

Nustatė

6Restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo A. V. įmonės restruktūrizavimo byloje kreipėsi į teismą prašydamas patvirtinti UAB „Kauno kranai“ finansinį reikalavimą 21022,54 Lt dydžio sumai ir pateikė prieštaravimus dėl UAB „Kauno kranai“ pateikto finansinio reikalavimo 11765,57 Lt sumai (b.l. 4-5). Nurodė, kad administratorius gavo UAB „Kauno kranai“ finansinį reikalavimą 32788,11 Lt dydžio sumai. Administratorius sutikrinęs UAB „Kauno kranai“ pareikštą finansinį reikalavimą su RUAB „Mondesta“ buhalterinės apskaitos dokumentais nustatė, kad jis yra pagrįstas 21022,54 Lt dydžio sumai, o su finansiniu reikalavimu dėl 11765,57 Lt sumos patvirtinimo administratorius nesutinka. Ginčijama 11765,57 Lt dydžio finansinio reikalavimo suma yra grindžiama kreditorės UAB „Kauno kranai“ finansiniame reikalavime nurodyta 2012-09-27 PVM sąskaita- faktūra Serija Nr. 0033697 10890,00 Lt sumai ir pagal ją atliktais delspinigių ir palūkanų paskaičiavimais. 2012-09-27 PVM sąskaita - faktūra Serija Nr. 0033697 buvo grąžinta kreditorei UAB „Kauno kranai“, nes jos apmokėti įmonė neturėjo pagrindo dėl nesuteiktų paslaugų. Kadangi ši nepagrįstai išrašyta sąskaita - faktūra buvo grąžinta kreditorei, sąskaitoje nurodyta suma (ir atitinkamai delspinigiai ir palūkanos) nebuvo įtraukti į RUAB „Mondesta“ apskaitą. Pati kreditorė UAB „Kauno kranai“ kartu su finansiniu reikalavimu pateikė tik tris sąskaitas-faktūras, dėl kurių ginčo nėra, tuo tarpu 2012-09-27 PVM sąskaita-faktūra Serija Nr. 0033697 prie finansinio reikalavimo nepridėta ir restruktūrizavimo administratoriui nepateikta.

7UAB „Kauno kranai“ atstovas 2013 m. gegužės 20 d. nurodė, jog į ginčijamą sumą yra įtraukti bokštinio krano perkėlimas į kitą vietą (išmontavimas, permontavimas) ir už tai nėra sumokėta. UAB „Modesta“ atsisakė pasirašyti aktą. Sąskaita buvo išrašyta 10890,00 Lt sumai, kitą dalį sudaro delspinigiai.

8Ieškovės ir administratoriaus atstovai į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai šalims įteikti įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2 d.). Teisme gautas administratoriaus įgalioto asmens A. V. prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b.l. 44), todėl byla nagrinėjama iš esmės šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d., 2 d.).

9UAB „Kauno kranai“ finansinio reikalavimo dalį 11765,57 Lt sumai atsisakytina tvirtinti.

10Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo administratoriaus ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs restruktūrizavimo administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.

11Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į restruktūrizuojamą įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.). Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011).

12Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Mondesta“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi pakirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b.l. 23-27). 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Mondesta“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Šia nutartimi kreditorės UAB „Kauno kranai“ finansinis reikalavimas buvo patvirtintas 21022,54 Lt sumai, o administratoriaus ginčijamos dalies UAB „Kauno kranai“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas iš RUAB „Mondesta“ restruktūrizavimo bylos Nr. B2-1016-657/2013 išskirtas nagrinėti į atskirą bylą Nr. B2-1716-657/2013 (b.l. 28-30).

13Kai restruktūrizavimo byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimas, tiek rungimosi, tiek ir dispozityvumo principai galioja visa apimtimi. Tokia išvada darytina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimo išsprendimas iš esmės reiškia, kad nagrinėjama savarankiška byla, kurioje sprendžiamas kreditoriaus pareikšto turtinio reikalavimo pagrįstumo klausimas skolininkui. Vien tai, kad šiuo atveju skolininkas yra įmonė, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, negali apsunkinti kreditoriaus galimybių rungtis pagal proceso taisykles. Priešingu atveju būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1042/2009).

14Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno kranai“ 2013-02-05 raštu Nr. SD-376 kreipėsi į administratorių, prašydama įtraukti į kreditorių sąrašą su 32788,11 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu (b.l. 6-7). Savo reikalavimus grindė PVM sąskaitomis faktūromis: 2012-07-31 išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija KK Nr. 0033063 8104,58 Lt sumai (b.l. 14), 2012-08-31 išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija KK Nr. 0033404 7261,21 Lt sumai (b.l. 16), 2012-09-27 išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija KK Nr. 0033696 5656,75Lt sumai (b.l. 18) bei 2012-09-27 išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija KK Nr. 0033697 10890,00 Lt sumai. Administratorius nurodo, jog 2012-09-27 PVM sąskaita-faktūra Serija Nr. 0033697 buvo grąžinta kreditorei UAB „Kauno kranai“, nes jos apmokėti įmonė neturėjo pagrindo dėl nesuteiktų paslaugų, todėl sąskaitoje nurodyta suma (ir atitinkamai delspinigiai ir palūkanos) nebuvo įtraukti į RUAB „Mondesta“ apskaitą. Pati kreditorė UAB „Kauno kranai“ kartu su finansiniu reikalavimu pateikė tik tris sąskaitas-faktūras, dėl kurių ginčo nėra, tuo tarpu 2012-09-27 PVM sąskaita-faktūra Serija Nr. 0033697 kartu su finansiniu reikalavimu restruktūrizavimo administratoriui nebuvo pateikta.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; kt.).

16Iš kreditorės UAB „Kauno kranai“ administratoriui pateikto 2013-02-05 kreditorinio reikalavimo nustatyta, kad bendra šios kreditorės prašoma patvirtinti finansinio reikalavimo suma sudaro 32788,11 Lt (b.l. 6-7). Įmonės restruktūrizavimo administratorius ginčija UAB „Kauno kranai“ prašomo patvirtinti 32788,11 Lt finansinio reikalavimo dalį – 11765,57 Lt sumą, reikalaujamą patvirtinti pagal 2012-09-27 PVM sąskaitą-faktūrą Serija Nr. 0033697. Be to, kreditorė dar prašo nurodytos sąskaitos-faktūros ir šalių sudarytos 2012-03-01 sutarties Nr. 1843/120301 pagrindu patvirtinti 115,54 Lt sumą delspinigių ir 94,88 Lt metinių palūkanų (b.l. 6-7).

17Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.). Kreditorius šios pareigos neįvykdė. Kreditorius nepateikė teismui jokių įrodymų, paneigiančių administratoriaus pateiktus įrodymus ir nurodytas aplinkybes, kreditoriaus buhalterinės apskaitos dokumentų apie vidaus operacijų duomenis, ūkinių operacijų, susijusių su UAB „Mondesta“ skolos skaičiavimu, ir kt. (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 6 d., 14 d., 21 d., 6 str. 2 d., 16 str., 17 str.). Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjektai finansinę apskaitą turi tvarkyti taip, jog ji būtų objektyvi ir išsami, o finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindėtų įmonės finansinę padėtį (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1 d.). Tai ne kartą patvirtinta ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008). Nagrinėjamu atveju kreditorius formaliai remiasi tik 2012-09-27 išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija KK Nr. 0033697 10890,00 Lt sumai, kuri nėra pagrįsta jokiais kitais neginčijamais rašytiniais įrodymais – sutartimis, atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktais ir kt. Teismo posėdyje ieškovo argumentus apie bokštinio krano permontavimo darbus byloje nepatvirtina jokie įrodymais. Teismas negali būti aktyvus iki tiek, kad gintų tik vieno kreditoriaus interesą, pažeisdamas visų likusių restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ kreditorių bei pačios įmonės interesus. Laikydamas, kad kreditorius neįrodė teisės į kreditorinio reikalavimo dalies 11765,57 Lt sumai tvirtinimą, teismas sprendžia, kad reikalavimas patvirtinti kreditorinį reikalavimą šiai sumai yra atmestinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsniu, teismas,

Nutarė

19Atmesti kreditorės UAB „Kauno kranai“ prašymą dėl finansinio reikalavimo dalies, t.y. dėl 11765,57 Lt (vienuolikos tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt penkių litų penkiasdešimt septynių centų) sumos patvirtinimo.

20Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir kreditorei UAB „Kauno kranai“.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. Dalyvaujant RUAB „Mondesta“ atstovui advokatui Simonui Baltrušaičiui,... 4. nedalyvaujant ieškovės kreditorės UAB „Kauno kranai“ atstovui ir RUAB... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Restruktūrizuojamos UAB „Mondesta“ administratoriaus UAB „Įmonių... 7. UAB „Kauno kranai“ atstovas 2013 m. gegužės 20 d. nurodė, jog į... 8. Ieškovės ir administratoriaus atstovai į teismo posėdį neatvyko.... 9. UAB „Kauno kranai“ finansinio reikalavimo dalį 11765,57 Lt sumai... 10. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 11. Finansinio reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį... 12. Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi uždarajai akcinei... 13. Kai restruktūrizavimo byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo... 14. Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno kranai“ 2013-02-05 raštu Nr. SD-376... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus... 16. Iš kreditorės UAB „Kauno kranai“ administratoriui pateikto 2013-02-05... 17. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 23... 19. Atmesti kreditorės UAB „Kauno kranai“ prašymą dėl finansinio... 20. Nutarties kopiją išsiųsti administratoriui ir kreditorei UAB „Kauno... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...