Byla 2-1042/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Property Trust Secura“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Property Trust Secura“ finansinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-2009-578/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“ laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas R. G. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ranga IV“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas UAB „Ranga IV“ laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas R. G. 2009 m. sausio 16 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti UAB „Ranga IV“ restruktūrizavimo bylą (t. 1, b. l. 1-7).

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 30 d. nutartimi (t. 2, b. l. 61-62) iškėlė UAB „Ranga IV“ restruktūrizavimo bylą ir inter alia nustatė 45 d. terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo pareikšti kreditorių finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

5Atsakovas RUAB „Ranga IV“ 2009 m. gegužės 29 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą patvirtinti kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus už 83 414 854,20 Lt sumą, kurią administratorius suderino su RUAB „Ranga IV“ buhalterinės apskaitos duomenimis (t. 3, b. l. 35-49).

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino RUAB „Ranga IV“ kreditorių finansinius reikalavimus už 83 414 854,20 Lt sumą (t. 3, b. l. 50-61). Vieno iš atsakovo kreditoriaus UAB „Baltic Property Trust Secura“ patvirtintą reikalavimą sudaro 1 671 381,90 Lt.

7Pareiškėjas UAB „Baltic Property Trust Secura“ 2009 m. birželio 16 d. Vilniaus apygardos teismui paduotu atskiruoju skundu (t. 4, b. l. 15-17) prašė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartį dalyje dėl 1 671 381,90 Lt kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimo ir patvirtinti jo 1 326 174,20 Lt dydžio finansinį reikalavimą RUAB „Ranga IV“. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad bylos šalys 2003 m. liepos 22 d. sudarė pastatų nuomos sutartį (t. 4, b. l. 32-58). Šios sutarties pagrindu kreditorius išnuomojo atsakovui pastatus, kurių dalį atsakovas subnuomoja tretiesiems asmenims. Atsakovas neatšaukiamai ir neatlygintinai perleido kreditoriui reikalavimo teisę į subnuomininkų mokamus nuomos mokesčius bei kitus mokėjimus; taip pat teisę reikalauti sumokėti delspinigius, reikšti ieškinius dėl įsiskolinimo priteisimo (Pastatų nuomos sutarties 12 str. 1-2 d.). Subnuomininkai nuomos mokestį už patalpų nuomą perveda tiesiogiai kreditoriui. Atsakovo nuomone, kreditorius nurodė 253 280,55 Lt (1 579 454,75 Lt – 1 326 174,20 Lt) mažesnę įsiskolinimo sumą už nuomos laikotarpį nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2009 m. vasario 9 d., nes įsiskolinimo mažinimas iš subnuomininkų gautomis sumomis pažeidžia Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnį, draudžiantį nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos vykdyti bet kokius reikalavimų įskaitymus. Pasak kreditoriaus, bylos šalys jokių tarpusavio užskaitymų nedarė, o kreditorius turi tiesioginę reikalavimo teisę į subnuomininkus. Nesuprantamas teismo patvirtinto finansinio reikalavimo dydžio skaičiavimas: kreditorius teikė RUAB „Ranga IV“ administratoriui prašymą tvirtinti 1 326 174,20 Lt reikalavimą, administratoriaus teigimu, atsakovo įsiskolinimas kreditoriui siekia 1 579 454,75 Lt, o teismas patvirtino 1 671 381,90 Lt reikalavimą.

8RUAB „Ranga IV“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 4, b. l. 102-106) su skundu nesutinka ir prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Teigia, jog bylos šalys 2003 m. liepos 22 d. sudarė Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas perleido kreditoriaus nuosavybėn pastatus, esančius Žarijų g. 2, Vilnius. Tą pačią dieną bylos šalys pasirašė (perleistų) pastatų nuomos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo garantuoti kreditoriui minimalias pajamas iš pastatų nuomos 7 m. Nuomos sutarties 12 straipsnio 4 dalimi šalys susitarė, jog tik subnuomininkams faktiškai sumokėjus nuomos mokesčius kreditoriui, atitinkama suma bus padengiami (įskaitomi) nuomos mokesčiai, kuriuos atsakovas privalo sumokėti kreditoriui. Kitaip tariant, subnuomininkams tiesiogiai sumokėjus nuomos mokesčius kreditoriui, laikoma, kad atsakovo įsipareigojimas sumokėti kreditoriui nuomos mokesčius buvo įvykdytas. Jei kreditorius laiku negauna nuomos mokesčių iš subnuomininkų, trūkstamą mokėjimo dalį kreditoriui turi įvykdyti atsakovas per 5 d. d. (Nuomos sutarties 7 str. 3 d.). 2009 m. kovo 5 d. kreditorius pateikė RUAB „Ranga IV“ administratoriui prašymą patvirtinti 1 671 381,90 Lt reikalavimą; po to, kai du subnuomininkai 2009 m. kovo mėnesį atsiskaitė su kreditoriumi už 2009 m. vasario mėnesį, kreditorius per du kartus savo reikalavimą sumažino iki 1 326 174,20 Lt. Bet Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 30 d. nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjo 2009 m. vasario 10 d., todėl proporcingai (? nuo nuomos mokesčio per mėnesį) didėja atsakovo (subnuomininkų) skola kreditoriui. Subnuomininkų mokėjimai turi atitekti atsakovui, kad šis juos panaudotų padengti einamuosius įsipareigojimus kreditoriui, o prievolių vykdymas, teikiant prioritetą kuriam vienam iš atsakovo kreditorių, pažeidžia kitų restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi pareikalavo iš RUAB „Ranga IV“ administratoriaus ir šios bendrovės kreditoriaus UAB „Baltic Property Trust Secura“ pateikti teismui 2003 m. liepos 22 d. tarp UAB „Ranga IV“ ir UAB „Baltic Property Trust Secura“ sudarytą nekilnojamųjų daiktų, kurie tą pačią dieną buvo išnuomoti, pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat dokumentus, kuriais remiantis buvo nustatytas UAB „Baltic Property Trust Secura“ kreditorinio reikalavimo dydis.

10UAB „Baltic Property Trust Secura“ apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus dokumentus – 1 326 174,39 Lt kreditorinio reikalavimo dydį pagrindžiančią skaičiavimo lentelę, PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas atsakovui dėl nesumokėto nuomos mokesčio ir delspinigių 2008 m. lapkričio mėn. – 2009 m. vasario mėn., taip pat už ankstesnį laikotarpį pagal civilinėje byloje Nr. 2-1001-560/2009 pareikštą reikalavimą bei išrašą iš atsakovo pirkėjų knygos.

11RUAB „Ranga IV“ teismui pateikė 2003 m. liepos 22 d. pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp jo ir UAB „Baltic Property Trust Secura“ bei papildomus paaiškinimus. Juose nurodė, kad pagal pastatų nuomos sutartį įsipareigojo užtikrinti UAB „Baltic Property Trust Secura“ pastovias pajamas iš patalpų nuomos. Iki 2008 m. vidurio nuomotojas visas sąskaitas dėl nuomos mokesčio sumokėjimo už išsinuomotas patalpas išrašydavo ir pateikdavo atsakovui, kuris savo sąskaitas dėl apmokėjimo už patalpų subnuomą pateikdavo patalpų subnuomininkams. Nuo 2008 m. vidurio nuomotojas sąskaitas už nuomą pateikdavo tiesiogiai subnuomininkams, o šiems nesumokėjus subnuomos mokesčio, nesumokėtą pinigų sumą išskaitydavo iš atsakovo, t. y. nuo reikalavimų patenkinimo momento atlikdavo įskaitymą. Įskaitymą draudžiama atlikti po teismo nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Ranga IV“ iškėlimo dienos, todėl po 2009 m. vasario 10 d. UAB „Baltic Property Trust Secura“ atliktas įskaitymas tiesiogiai iš subnuomininkų nebuvo galimas.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo patvirtinto atsakovo kreditoriaus finansinio reikalavimo dydžio pagrįstumo atsakovui iškeltoje restruktūrizavimo byloje. Siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, turi būti atsižvelgta į nagrinėjamos bylos ypatumus, ginčo dalyką ir pobūdį, šalių įrodinėjamas faktines aplinkybes.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad restruktūrizuojamos bylos yra nedispozityvios, jose vyrauja viešasis interesas. Tokiose bylose teismas turi būti aktyvus. Tačiau teismo aktyvumas nereiškia, kad jis turi įgaliojimus spręsti tai, ko šalys neprašė ar už dalyvaujančius byloje asmenis vykdyti įrodinėjimo pareigą.

15CPK nuostatos restruktūrizavimo procese taikomos tiek, kiek kitaip nenustato ĮRĮ normos (CPK 1 str. 1 d.). Pamatiniai civilinio proceso principai – rungimasis bei dispozityvumas taikomi ir restruktūrizavimo procese (CPK 12, 13 str.). Šie principai išreiškia bylinėjimosi esmę. Dispozityvumas reiškia, kad tik proceso šalys turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, t. y. tik ieškovo (pareiškėjo) iniciatyva gali būti iškelta byla, šalys sprendžia, kokius reikalavimus pareikšti, ar gintis nuo šių reikalavimų, jeigu taip, kokiu būdu, tik joms suteikta teisė laisvai disponuoti ginčo dalyku (CPK 12 str.). Ribojimus įgyvendinti dispozityvumo principą visa apimtimi gali nustatyti imperatyvios įstatymų normos, taip pat jie gali būti taikomi esant viešajam interesui. Rungimasis užtikrina, kad šalys, o ne teismas nustato įrodinėjimo dalyką, byla turi būti sprendžiama pagal šalių nurodytas aplinkybes, teismas negali šaliai priteisti to, ko ji neprašo (CPK 13 str.).

16Kai restruktūrizavimo byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimas, tiek rungimosi, tiek ir dispozityvumo principai galioja visa apimtimi. Tokia išvada darytina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimo išsprendimas iš esmės reiškia, kad nagrinėjama savarankiška byla, kurioje sprendžiamas kreditoriaus pareikšto turtinio reikalavimo pagrįstumo klausimas skolininkui. Vien tai, kad šiuo atveju skolininkas yra įmonė, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, negali apsunkinti kreditoriaus galimybių rungtis pagal proceso taisykles. Priešingu atveju būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra. Antra, ginčas tarp privačių juridinių asmenų kilo iš privatinių teisinių santykių, todėl disponavimas ginčo dalyku yra jų pačių reikalas. Restruktūrizavimo proceso vykdymas atsakovo atžvilgiu nepaneigia teisinių santykių, iš kurių kilo ginčas, pobūdžio ir negali apsunkinti vienos šalies subjektinių teisių gynybos kitos šalies sąskaita.

17Aukščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog tuo atveju, kai teismas pagal restruktūrizavimo administratoriaus pateiktą kreditorių sąrašą patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus, tačiau vienas iš kreditorių prieštarauja teismo patvirtintam jo finansinio reikalavimo dydžiui ir prašo patvirtinti mažesnį finansinį reikalavimą negu patvirtino teismas bei pateikia tokį prašymą pagrindžiančius įrodymus, teismą saisto toks kreditoriaus reikalavimas (CPK 12 str.). Priešinga išvada reikštų, kad teismas ex proprio motu (iš lot. k. „savo iniciatyva“) gali spręsti ir tokius reikalavimus, kurių neprašo ir kuriems prieštarauja kreditorius. Tokiu būdu prieš paties kreditoriaus valią patvirtinus jo nepareikštus finansinius reikalavimus tokio kreditoriaus naudai, galėtų pagerėti šio kreditoriaus padėtis kitų kreditorių atžvilgiu, tuo pačiu sumažėti kitų kreditorių įtaka restruktūrizavimo procese, nepagrįstai pagerėti restruktūrizuojamos įmonės padėtis. Tai neatitiktų ne tik rungimosi ir dispozityvumo principų, bet ir teisingumo, lygiateisiškumo principų, restruktūrizavimo proceso esmės, iškreiptų teismo vaidmenį sprendžiant tokio pobūdžio klausimus restruktūziavimo bylose.

18Atsakovo kreditorius UAB „Baltic Property Trust Secura“ apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą ir jį pagrindžiančius įrodymus dėl 1 326 174,39 Lt kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, ginčydamas pirmosios instancijos teismo patvirtintą įmonės 1 671 381,90 Lt finansinį reikalavimą. Šis kreditorius nurodė, kad prašymą dėl tokio dydžio reikalavimo tvirtinimo buvo pateikęs ir administratoriui, tačiau pastarasis savo nuožiūra pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą tvirtinti didesnį kreditorinį reikalavimą. Kaip minėta, teismus saisto kreditoriaus reikalavimas sumažinti teismo patvirtintą kreditorinio reikalavimo dydį, ir jie neturėtų peržengti kreditoriaus pareikšto reikalavimo ribų. Pažymėtina, jog šiuo atveju nėra teisės imperatyvų bei viešojo intereso susidariusią situaciją vertinti kitaip. Byloje esantys įrodymai neįrodo, kad UAB „Baltic Property Trust Secura“ reikalavimas sumažinti teismo patvirtintą kreditorinį reikalavimą 345 207,51 Lt (1 671 381,90 - 1 326 174,39) yra nepagrįstas. Atsakovas įrodinėja, kad po teismo nutarties iškelti jam restruktūrizavimo bylą šis kreditorius neturėjo teisės reikalauti iš subnuomininkų mokėti nuomos mokestį, o turėjo tokį reikalavimą reikšti atsakovui. Teisėjų kolegija pastebi, kad ĮRĮ straipsnio 9 straipsnio nuostatos draudžia vykdyti bet kokias finansines prievoles iš restruktūrizuojamos įmonės, tačiau nenustato draudimo šios įmonės kreditoriams reikšti reikalavimus tretiesiems asmenims ir vykdyti išieškojimus iš jų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, jog 2003 m. liepos 22 d. sudarytos nuomos sutarties nuostatos nedraudžia nuomotojui reikšti reikalavimų subnuomininkams, nes nuomininkas perleido nuomotojui tokią reikalavimo teisę (Sutarties 11 str., t. 4, b.l. 48-50). Tačiau šis reikalavimo teisės perleidimas neeliminavo paties nuomininko teisės reikšti tokius reikalavimus subnuomininkams. Todėl jeigu atsakovas mano, kad UAB „Baltic Property Trust Secura“ pažeidė 2003 m. liepos 22 d. tarp šalių sudarytose pirkimo-pardavimo bei nuomos sutartyse nustatytas sutartines prievoles, jis gali ginčyti ne tik nuomotojo, bet ir subnuomininkų veiksmus, kurias jie netinkamai vykdo iš subnuomos teisinių santykių atsiradusias prievoles, „apeidami“ atsakovą, ir reikšti atitinkamus reikalavimus šiems subnuomininkams (CPK 5 str.). Tuo pačiu pastebėtina, kad restruktūrizavimo administratorius kartu su restruktūrizavimo planu pateiktais dokumentais pats prašo nutraukti su nuomotoju 2003 m. liepos 22 d. sudarytą nuomos sutartį, nes ji nenaudinga įmonei (t. 3, b.l. 98). Tokia atsakovo pozicija yra dvilypė: viena vertus, jis reikalauja, kad nuomotojas vykdytų sutartines prievoles ir nereikalautų šio mokesčio iš subnuomininkų, kita vertus, teigia, jog nuomos sutartis nėra naudinga įmonei ir ji turi būti nutraukta, kas reiškia, jog tarp nuomotojo ir subnuomininkų susiformuos nuomos teisiniai santykiai.

19Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė nagrinėjamą klausimą pagal jam pateiktus įrodymus, tačiau apeliacinės instancijos teismui apelianto paduotame atskirajame skunde suformuotas reikalavimas bei kartu su juo, taip pat ir dar vėliau pateikti nauji įrodymai sudaro pagrindą tenkinti šį skundą. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis keistina: teismo nutarties dalimi patvirtintas atsakovo kreditoriaus UAB „Baltic Property Trust Secura“ 1 671 381,90 Lt finansinis reikalavimas mažintinas iki 1 326 174,20 Lt ir šis finansinis reikalavimas tvirtintinas, o kita nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 4 p.).

20Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartį pakeisti.

23Teismo nutarties dalimi patvirtintą atsakovo RUAB „Ranga IV“ kreditoriaus UAB „Baltic Property Trust Secura“ 1 671 381,90 Lt finansinį reikalavimų sumažinti iki 1 326 174,20 Lt ir patvirtinti šį finansinį reikalavimą.

24Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovas UAB „Ranga IV“ laikinai einantis generalinio direktoriaus... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 30 d. nutartimi (t. 2, b. l. 61-62)... 5. Atsakovas RUAB „Ranga IV“ 2009 m. gegužės 29 d. pateikė Vilniaus... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino RUAB... 7. Pareiškėjas UAB „Baltic Property Trust Secura“ 2009 m. birželio 16 d.... 8. RUAB „Ranga IV“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 4, b. l. 102-106) su... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi pareikalavo iš... 10. UAB „Baltic Property Trust Secura“ apeliacinės instancijos teismui... 11. RUAB „Ranga IV“ teismui pateikė 2003 m. liepos 22 d. pirkimo-pardavimo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad restruktūrizuojamos bylos yra nedispozityvios,... 15. CPK nuostatos restruktūrizavimo procese taikomos tiek, kiek kitaip nenustato... 16. Kai restruktūrizavimo byloje sprendžiamas kreditorinio reikalavimo... 17. Aukščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog tuo atveju,... 18. Atsakovo kreditorius UAB „Baltic Property Trust Secura“ apeliacinės... 19. Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė nagrinėjamą... 20. Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartį pakeisti.... 23. Teismo nutarties dalimi patvirtintą atsakovo RUAB „Ranga IV“ kreditoriaus... 24. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....