Byla e2S-780-881/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-50394-608/2015 pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir uždarajai akcinei bendrovei „Kos Invest“ dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys: asociacija „Antakalnio laisvalaikio ir poilsio klubas“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti 1994-12-02 valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N01/95-8381, pakeistą 2013-06-05 susitarimu Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-182, 2014-12-18 susitarimu Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-453 bei 2015-03-24 susitarimu Nr. 49SŽN-101-(14.49.57.), sudarytą su UAB „Kos Invest“ dėl valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje, (pertvarkyto iš žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )) nuomos; įpareigoti atsakovą UAB „Kos Invest“ per šešis mėnesius atlaisvinti valstybinės žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Vilniuje, nusikeliant arba nugriaunant jame esantį UAB „Kos Invest“ nuosavybės teise priklausantį statinį – sporto aikštyną (lauko teniso aikštelę, tinklinio aikštelę, krepšinio aikštelę, futbolo lauką, tvorą, regadolo dangą, regapozo dangą, kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje, arba susitarti dėl šio statinio perleidimo žemės sklypo savininko ar kitų asmenų nuosavybėn; panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2014-11-14 sprendimą Nr. 49SK-(14.49.109.)-2122 „Dėl žemės sklypo Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - ), kadastro Nr. ( - ), pertvarkymo padalijimo būdu, servitutų nustatymo ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalyje dėl 1,8774 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje, suformavimo.

6Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui UAB „Kos Invest“ žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje, vykdyti detaliajame plane, patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-07-09 sprendimu Nr. 1-1927 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“, numatytų naujų statinių statybą ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu; uždrausti trečiajam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atlikti veiksmus, susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu naujų statinių, numatytų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-07-09 sprendimu Nr. 1-1927 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintame detaliajame plane, statybai žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje, bei visus kitus veiksmus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

9Teismas konstatavo, kad ieškovas reikalauja laikinosiomis apsaugos priemonėmis uždrausti atsakovams ir trečiajam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai atlikti veiksmus, susijusius su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-07-09 sprendimu Nr. 1-1927 patvirtinto detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, tačiau pareikštu ieškiniu neginčijamas nei minėtu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto detaliojo plano, nei jo sprendinių galiojimas, taigi, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka reiškiamo reikalavimo pobūdžio bei masto ir nėra susiję su ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybėmis. Ieškovas taip pat neginčija atsakovui išnuomotame valstybiniame žemės sklype esančių statinių statybos teisėtumo, taip pat nenurodo ir nepateikia teismui įrodymų, patvirtinančių laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašomų uždrausti atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Kos Invest“ bei Nacionalinės žemės tarnybos ar trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų grėsmę. Ieškovas neįvardija konkrečių veiksmų, kuriuos prašoma uždrausti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, t. y. nenurodo statybą leidžiančių dokumentų, kuriuos prašoma uždrausti išduoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kost Invest“, ir statybos nuomojamame žemės sklype, taip pat statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo neginčija. Todėl teismas neturi galimybės preliminariai įvertinti, ar laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašomi uždrausti veiksmai gali būti pripažįstami neteisėtais pagal ieškovo nurodytą faktinį ieškinio pagrindą ir ar tokie veiksmai gali turėti įtakos ieškovo reiškiamų reikalavimų įvykdymo galimybėms.

10Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba pasidaryti neįmanomu. Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė tokios grėsmės realumo, t. y. jog egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje numatyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai. Be to, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ieškinyje reiškiamų reikalavimų pobūdžio bei masto, todėl prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas atmetė.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Ieškinio reikalavimai ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pareikšti siekiant vieningo tikslo, kad valstybinės žemės nuomininkas nutrauktų neteisėtus veiksmus, pasireiškiančius išnuomotos valstybinės žemės naudojimu ne pagal nuomos sutartyje numatytą paskirtį. To nepaneigia ir teismo nutartyje akcentuota aplinkybė, kad byloje nėra ginčijamas pats detalusis planas bei jo sprendinių galiojimas. Taigi teismas aiškiai nepagrįstai nurodė, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka reiškiamo reikalavimo pobūdžio bei masto.

142. Neuždraudus valstybinės žemės nuomininkui ginčo žemės sklype vykdyti detaliajame plane numatytos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų naujų statinių, nesusijusių su esamo sporto aikštyno eksploatacija pagal tiesioginę paskirtį, statybos, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos – neuždraudus išduoti tam statybą leidžiančius dokumentus ar atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, atitinkamų statybos leidžiančių dokumentų išdavimo ir statybos pradėjimo atveju, teismui patenkinus ieškinį, šioje byloje priimtas teismo sprendimas aiškiai būtų neįvykdomas ar tokio sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkėtų, o viešasis interesas liktų neapgintas, nes galima neteisėta nuomininko veikla realiai nebūtų nutraukta, o tokioje situacijoje neišvengiamai turėtų būti inicijuojami nauji teisminiai ginčai dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo.

153. Šiuo metu ginčo žemė sklype esančių statinių – sporto aikštyno – statybos teisėtumas nėra ginčijamas ir nėra susijęs nei su ieškovo byloje pareikštais reikalavimais, nei su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

164. Teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nenurodo ir nepateikia teismui įrodymų, patvirtinančių laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašomų uždrausti atsakovų ar trečiojo asmens veiksmų grėsmę. Į bylą yra pateiktas detalusis planas, kuriame ginčo žemės sklype vietoje esamo sporto aikštyno yra numatyta naujų statinių, nesusijusių su sporto aikštyno eksploatacija, statybos galimybė, taip pat pateikti įrodymai, kad šis detalusis planas bei nuomininko ketinimai vykdyti šią veiklą, neatitinkančią sutartyje numatytos žemės naudojimo paskirties, jau realiai yra pradėti įgyvendinti.

175. Iš ieškinyje išsamiai išdėstytų faktinių aplinkybių ir prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones aiškiai matyti, kad ieškovas prašo uždrausti išduoti valstybinės žemės nuomininkui bet kokį teisės aktų numatytą statybą leidžiantį dokumentą, kurio pagrindu galėtų būti pradėta detaliajame plane numatytų statinių, nesusijusių su ginčo žemės sklype esančio sporto aikštyno eksploatacija pagal jo tiesioginę paskirtį, statyba. Šiuo metu, kol nebaigti Statybos įstatyme numatyti pirminiai statybai vykdyti reikalingi veiksmai, konkretus uždraustinų statybą leidžiančių dokumentų sąrašas objektyviai ieškovo negali būti įvardytas, nes tai priklauso nuo konkrečių ketinamų statyti naujų statinių parametrų.

186. CPK 144 straipsnio 2 dalis numato teismo teisę savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kai tai būtina siekiant apginti viešąjį interesą, o nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

19Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas UAB „Kos Invest“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201. Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ieškinio prima facie pagrįstumą.

212. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtai atsižvelgė į pateikto ieškinio ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių turinį.

223. Ieškovas siekia apriboti daugiau atsakovo teisių, nei yra būtina atsižvelgiant į pateikto ieškinio dalyką. Tad skundžiama nutartis visiškai atitinka ekonomiškumo, proporcingumo ir šalių lygiateisiškumo principus.

234. Ieškovas piktnaudžiauja teise prašydamas taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones.

245. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą, nes būtų nesuderinamos su siekiu įgyvendinti Detaliojo plano sprendinius bei patenkinti viešąjį poreikį naujai sporto ir rekreacijos infrastruktūrai ginčo sklype.

25Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

261. Palankus ieškovui teismo sprendimas, tikėtina, nebus priimtas.

272. Tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškinį ir nutrauktų sutartį, valstybinės žemės nuomininkas būtų įpareigotas atlaisvinti nuomojamą valstybinės žemės sklypą. Tad teismo sprendimas būtų realiai įvykdomas. Be to, atsakovo prašymo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl architektūrinių sąlygų išdavimo nagrinėjimas buvo sustabdytas, tad laikinosios apsaugos priemonės neatitiktų savo paskirties.

283. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, o teismui netenkinus ieškinio, atsakovui UAB „Kos Invest“ būtų padaryta pernelyg didelė žala.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Atskirasis skundas atmetamas.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

32Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas apelianto prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

33Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

34Taigi civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis suponuoja išvadą, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-475/2010).

35Byloje pareikštu ieškiniu apeliantas prašė nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį ir įpareigoti atsakovą UAB „Kos Invest“ atlaisvinti valstybinės žemės sklypą bei panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimą „Dėl žemės sklypo Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - ), kadastro Nr. ( - ), pertvarkymo padalijimo būdu, servitutų nustatymo ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalyje dėl 1,8774 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje, suformavimo (pastarojo ieškinio reikalavimo dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. lapkričio 14 d. sprendimo panaikinimo, apeliantui patikslinus ieškinį, byloje neliko).

36Tuo tarpu laikinosiomis apsaugos priemonėmis apeliantas prašė uždrausti atsakovui UAB „Kos Invest“ ginčo žemės sklype vykdyti detaliajame plane, patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, numatytų naujų statinių statybą ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, o trečiajam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos – uždrausti atlikti veiksmus, susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu naujų statinių, numatytų detaliajame plane, statybai, bei visus kitus veiksmus, susijusius su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu.

37Nors pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apelianto prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka reiškiamo reikalavimo pobūdžio bei masto ir nėra susiję su apeliantui palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybėmis, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrįsta teigti, kad visos minėtos laikinosios apsaugos priemonės negali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareikštu ieškiniu apeliantas ne tik prašė nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį (toks sprendimas, pagal savo esmę, nereikalautų priverstinio vykdymo), bet ir taikyti sutarties nutraukimo pasekmes – įpareigoti atsakovą atlaisvinti ginčo žemės sklypą. Taigi atsakovui užstačius valstybinę žemę naujais statiniais (be kita ko, daugiabučiais gyvenamaisiais namais), apeliantui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas neabejotinai pasunkėtų (CPK 144 str. 1 d.).

38Vis dėlto iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo matyti, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010).

39Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 14 d. sprendimu apelianto ieškinį atmetė. Nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau jis patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, kaip tai nustato CPK 144 straipsnio 1 dalis. Ieškinio atmetimas yra savarankiškas pagrindas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, o jeigu tokį prašymą buvo atmetęs pirmosios instancijos teismas, tokią pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012).

40Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į minėtame sprendime pirmosios instancijos teismo konstatuotas aplinkybes, kad nors atsakovas UAB „Kos Invest“ 2015 m. kovo 26 d. ir vėlesniais prašymais kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl „Stadiono ir jį aptarnaujančių statinių statybos projekto“ ir „Daugiabučių gyvenamųjų namų statybos projekto“ specialiųjų architektūrinių reikalavimų gavimo, tačiau minėti atsakovo prašymai nebuvo tenkinti, taip pat nėra išduotas leidimas atsakovui statyti naujus statinius jam išnuomotame valstybiniame žemės sklype, duomenų apie vykdomą naujų statinių statybą byloje nepateikta. Jokių aktualių duomenų apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, jei šis būtų palankus apeliantui, (t. y. duomenų apie prašomų uždrausti veiksmų grėsmės realumą) nepateikta ir atskirąjį skundą nagrinėjančiam apeliacinės instancijos teismui. Todėl ir dėl šios priežasties apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalėtų būti tenkinamas.

41Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų teismas taip pat nenustatė.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

43Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį... 6. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovo... 9. Teismas konstatavo, kad ieškovas reikalauja laikinosiomis apsaugos... 10. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tik... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras atskiruoju skundu prašo... 13. 1. Ieškinio reikalavimai ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 14. 2. Neuždraudus valstybinės žemės nuomininkui ginčo žemės sklype vykdyti... 15. 3. Šiuo metu ginčo žemė sklype esančių statinių – sporto aikštyno –... 16. 4. Teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nenurodo ir nepateikia teismui... 17. 5. Iš ieškinyje išsamiai išdėstytų faktinių aplinkybių ir prašymo... 18. 6. CPK 144 straipsnio 2 dalis numato teismo teisę savo iniciatyva taikyti... 19. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas UAB „Kos Invest“... 20. 1. Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ieškinio prima facie... 21. 2. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos... 22. 3. Ieškovas siekia apriboti daugiau atsakovo teisių, nei yra būtina... 23. 4. Ieškovas piktnaudžiauja teise prašydamas taikyti atsakovui laikinąsias... 24. 5. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį... 25. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Nacionalinė žemės... 26. 1. Palankus ieškovui teismo sprendimas, tikėtina, nebus priimtas.... 27. 2. Tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškinį ir nutrauktų sutartį,... 28. 3. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, o teismui netenkinus ieškinio,... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 30. Atskirasis skundas atmetamas.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 32. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 33. Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalyje... 34. Taigi civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos... 35. Byloje pareikštu ieškiniu apeliantas prašė nutraukti valstybinės žemės... 36. Tuo tarpu laikinosiomis apsaugos priemonėmis apeliantas prašė uždrausti... 37. Nors pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apelianto prašomos taikyti... 38. Vis dėlto iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje suformuluoto laikinųjų apsaugos... 39. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų,... 40. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į minėtame... 41. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 43. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti...