Byla B2-2296-324/2014
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Laisvės parkas“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Laisvės parkas“, akcinė bendrovė „Swedbank“, valstybės įmonė Turto bankas

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi R. U. skundą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Laisvės parkas“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Laisvės parkas“, akcinė bendrovė „Swedbank“, valstybės įmonė Turto bankas,

Nustatė

2pareiškėjas prašo pripažinti negaliojančiu 2014 m. birželio 19 d. BUAB „Laisvės parkas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu. Nurodo, kad 2014 m. birželio 19 d. įvyko pakartotinis BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių susirinkimas, kurio metu pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl neparduoto nekilnojamojo turto sumažintų pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ kreditorių susirinkimas Nutarė

31.

4Nekilnojamąjį turtą, priklausantį BUAB „Laisvės parkas“, patvirtinta kaina pardavinėti iš varžytynių 2013 m. balandžio 17 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 321 nustatyta tvarka. Nustatyti varžytynėse 3 procentų turto kainos didinimo intervalą. Nustatyti 100 Lt mokestį varžytynių žiūrovui.

52.

6Patvirtinti neparduoto BUAB „Laisvės parkas“ priklausančio nekilnojamojo turto sumažintas pardavimo kainas ir pardavimo etapus pagal Priede Nr. 1 pateiktą informaciją.

73.

8Nekilnojamąjį turtą patvirtinta kaina pardavinėti atskirais turtiniais vienetais.

94.

10Nepardavus nekilnojamojo turto per Priede Nr. 1 numatytas varžytynes, šaukti kreditorių susirinkimą ir nustatyti naujas turto pardavimo kainas bei tvarką.

115.

12Žemės sklypui, kurio unikalus Nr. ( - ), pirkimo–pardavimo sutartyje nustatant pirkėjo įsipareigojimą leisti naudotis žemės sklypu ir jame esančiais inžineriniais tinklais esamiems ir naujiems su šiuo žemės sklypu susijusio gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto savininkams.

136.

14Kiekvienam gyvenamosios paskirties žemės sklypui bei žemės sklypams su statiniais (išskyrus žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - )) priskirtina 1/13 dalis ir kaina žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir ( - ), nurodant perleidimo sąlygą, kad esamiems ir naujiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto savininkams bus leista naudotis žemės sklypais, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir ( - ), ir juose esančiais inžineriniais tinklais be apribojimų ir kitų savininkų sutikimo.

15Kreditorių susirinkime nedalyvavo vienas pagrindinių bendrovės kreditorių – E. L., turintis 28,15 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų bankroto byloje sumos. Apribojus E. L. balsavimo teisę ir perskaičiavus kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių turimų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų proporcijas, AB „Swedbank“ tapo pagrindiniu kreditoriumi, turinčiu lemiamą balsą priimant kreditorių susirinkimo nutarimus. Taip buvo iš esmės iškreipta kreditorių turimų balsų pusiausvyra ir kitų kreditorių pagrįsti lūkesčiai įtakoti skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą pirmuoju darbotvarkės klausimu. E. L. nuomonė dėl BUAB „Laisvės parkas“ nekilnojamojo turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo sutapo su kreditorių, turinčių po nedidelę dalį teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, nuomone, todėl, E. L. nedalyvaujant kreditorių susirinkime, minėti kreditoriai prarado galimybę kartu su E. L. įtakoti šio klausimo išsprendimą. Atsižvelgiant į tai, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas naikintinas kaip pažeidžiantis bendruosius teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus (CK 1.5 str.). Be to, skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatytos neprotingai mažos BUAB „Laisvės parkas“ nekilnojamojo turto pardavimo kainos. Palyginus su šio turto kainomis, nustatytomis BUAB „Laisvės parkas“ 2014 m. vasario 17 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu, matyti, kad patvirtinta nekilnojamojo turto pardavimo kaina skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu pirmosioms varžytynėms yra net 15–20 proc. mažesnė, o ketvirtųjų varžytynių metu siūlomos kainos yra daugiau nei 50 proc. mažesnės nei nustatytosios iki skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo. Bankroto procese galiojantis kreditorių interesų pusiausvyros principas, bendrieji teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai bei siekis kuo didesne apimtimi patenkinti visų kreditorių interesus įmonės bankroto proceso metu, įpareigoja kreditorių susirinkimą nustatyti protingas įmonės realizuotino nekilnojamojo turto kainas, t. y. tokias, kurios sudarytų galimybes ne kuo greičiau šį turtą realizuoti, nustatant mažas jo pardavimo kainas, bet šį turtą realiai parduoti už kaip įmanoma didesnę kainą.

16Suinteresuoti asmenys BUAB „Laisvės parkas“ ir AB „Swedbank“ nesutinka su pareiškėjo skundo reikalavimais.

17BUAB „Laisvės parkas“ nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 12 d. nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo uždraudė E. L. balsuoti BUAB „Laisvės parkas“ vyksiančiuose kreditorių susirinkimuose iki teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje pagal AB „Swedbank“ pareiškimą dėl kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimo įsiteisėjimo. Dėl to 2014 m. birželio 19 d. BUAB „Laisvės parkas“ vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu bankrutavusios bendrovės administratorė neturėjo faktinio ir juridinio pagrindo kreditoriui E. L. suteikti teisę balsuoti (įskaityti šio kreditoriaus balsus) dėl kreditorių susirinkimo metu priimtinų nutarimų. Priimant nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu „už“ balsavo kreditoriai, turintys 74,39 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių balsų. R. U. nepateikė faktinių duomenų, kad ginčo kreditorių susirinkimo nutarimas būtų priimtas nesilaikant Įmonių bankroto įstatymo nuostatų. BUAB „Laisvės parkas“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymas buvo nuosekliai sprendžiamas BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių susirinkimuose jau nuo 2009 m. liepos 10 d., šiuo tikslu bankroto administratorė suorganizavo iš viso 18 kreditorių susirinkimų. BUAB „Laisvės parkas“ nekilnojamasis turtas yra pardavinėjamas jau 5 metus ir per šį laikotarpį neatsirado potencialių pirkėjų, siekiančių įsigyti bankrutavusios bendrovės turtą.

18AB „Swedbank“ nurodo, kad E. L. nėra pateikęs skundo dėl 2014 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, byloje nėra įrodymų, kad pareiškėjas turi įgaliojimus atstovauti E. L. ir ginti jo teises remiantis tuo, kad jam nebuvo leista dalyvauti kreditorių susirinkime. E. L. finansinis reikalavimas BUAB „Laisvės parkas“ bankroto byloje nėra lemiantis ir sudaro 28,15 proc. visų teismo patvirtintų BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Parduodamo turto kaina kiekvienose varžytynėse mažinama palaipsniui. Turto pardavimas iš varžytynių užtikrina pirkėjų konkurenciją ir galimą kainos pakėlimą iki tikrosios rinkos vertės. Skundo motyvus dėl per žemos parduodamo turto kainos paneigia faktinės aplinkybės, nes jau yra įvykusios dvejos skundžiamame nutarime numatytos varžytynės ir nė vienas turto objektas nebuvo parduotas. BUAB „Laisvės parkas“ bankroto procesas yra labai užsitęsęs, įmonės turtas pardavinėjamas daugiau nei ketverius metus ir jau du kartus – 2013 m. balandžio 2 d. ir 2014 m. vasario 26 d. nutartimis teismas pratęsė įmonės bankroto procedūrą. Tokia situacija susidarė dėl tol, kad kreditoriai, tvirtindami bankrutuojančios įmonės turto kainas, visą laiką piktnaudžiavo savo turimais balsais ir pardavimo kainas nustatydavo didesnes net už turto vertintojo nustatytą vertę. Tokie kreditorių veiksmai prieštarauja bankroto operatyvumo principui.

19Skundas netenkintinas.

20Ginčijamu 2014 m. birželio 19 d. įvykusio BUAB „Laisvės parkas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu pirmuoju darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti neparduoto nekilnojamojo turto sumažintas pardavimo kainas ir nustatyti pardavimo tvarką.

21Pareiškėjas BUAB „Laisvės parkas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumą grindžia aplinkybe, kad 2014 m. birželio 19 d. BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių susirinkime nebuvo leista dalyvauti ir už nutarimo projektą balsuoti E. L., be to, skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatytos neprotingai mažos BUAB „Laisvės parkas“ nekilnojamojo turto pardavimo kainos.

22Dėl E. L. teisės dalyvauti ir balsuoti 2014 m. birželio 19 d. BUAB „Laisvės parkas“ pakartotiniame kreditorių susirinkime

23Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais ir ginti savo teises (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 str. 2 d. 1 p., 22 str. 6 d.). Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka numatyta ĮBĮ 24 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.

24Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi patikslino BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, įtraukdamas į jį E. L. su 1 197 000 Lt finansiniu reikalavimu, išbraukdamas iš jo A. U. su 298 500 Lt finansiniu reikalavimu ir J. R. N. su 898 500 Lt finansiniu reikalavimu. Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 12 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, uždraudžiant E. L. balsuoti BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių susirinkimuose iki teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje pagal AB „Swedbank“ pareiškimą dėl kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimo įsiteisėjimo. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kaip nepagrįstas atmestinas pareiškėjo argumentas dėl neteisėto draudimo E. L. dalyvauti ir balsuoti BUAB „Laisvės parkas“ 2014 m. birželio 19 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime. Aplinkybės, kad kiti kreditoriai prarado galimybę kartu su E. L. įtakoti klausimo dėl neparduoto nekilnojamojo turto sumažintų pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo išsprendimą, nesudaro pagrindo daryti priešingą išvadą. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 3 dalį pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Iš BUAB „Laisvės parkas“ 2014 m. birželio 19 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 19 matyti, kad jame dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 2 716 083,72 Lt. Už ginčijamą nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 74,39 proc. visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Taigi ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas pakartotiniame susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsų dauguma, nepažeidžiant kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos.

25Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų galima tik tokiu atveju, kai tie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Fundamentus“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys: I. R., A. Š. UAB „Vilbosta“, bylos Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. Č. skundą dėl BUAB „Verslo resursai“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, bylos Nr. 2-2279/2011). Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi patenkino AB „Swedbank“ pareiškimą dėl BUAB „Laisvės parkas“ kreditoriaus E. L. finansinių reikalavimų patikslinimo ir išbraukė E. L. iš BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių sąrašo. Pastaroji nutartis yra įsiteisėjusi. Taigi E. L. nebeturi teisės dalyvauti BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių susirinkimuose ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Tai reiškia, kad bet kokiu atveju vien tik pareiškėjo nurodytas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos procedūrinis pažeidimas (kuris nagrinėjamu atveju nėra nustatytas) nesudarytų pagrindo pripažinti negaliojančiu skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą.

26Dėl per mažų BUAB „Laisvės parkas“ turto pardavimo kainų nustatymo

27Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato pradinę turto pardavimo varžytynėse kainą. Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, kurie jį realizuoja, veikdami per kreditorių susirinkimą. Įprastai, kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Visgi, spręsdamas turto pardavimo klausimus, kreditorių susirinkimas atsižvelgia ir į kitus veiksnius, tokius kaip realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (nagrinėjamu atveju – kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas negali nurodyti kreditorių susirinkimui konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (pavyzdžiui, kai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina ar parinktas turto pardavimo būdas yra aiškiai neprotingi bei nesąžiningi), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (CK 1.5 str.). Teismas, atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų pateikiamus argumentus ir įrodymus, taip pat gali įvertinti, ar kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti teisėtus kreditorių mažumos interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal AB SEB banko skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo BUAB „Elwo“ bankroto byloje, bylos Nr. 2-860/2013).

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas teisėtai, laikantis įstatyme numatytos tvarkos (ĮBĮ 24 str. 3 d.), todėl pripažintinas atspindinčiu daugumos kreditorių valią.

29Vertinant kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, atkreiptinas dėmesys į tai, jog ginčo turto pardavimo procesas trunka jau daugiau kaip 5 metus, nors pagal ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalį šis procesas neturėtų trukti ilgiau kaip 2 metus, BUAB „Laisvės parkas“ turto pardavimo klausimas buvo sprendžiamas jau 18 kreditorių susirinkimų. Iš 2014 m. birželio 19 d. BUAB „Laisvės parkas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 19 Priedo Nr. 1 matyti, kad nustatytos didžiosios dalies pirmosiose varžytynėse parduodamo turto kainos netgi didesnės nei turto vertintojo UAB ‚Resolution valuations“ nustatyta šio turto rinkos vertė. Neatsiradus pirkėjo, norinčio įsigyti parduodamą turtą už ankstesniuose kreditorių susirinkimuose nustatytas kainas, yra pagrindas pripažinti, jog BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas, kuriuo nutarta ginčo turtą pardavinėti iš varžytynių 2013 m. balandžio 17 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 321 nustatyta tvarka, patvirtintos neparduoto BUAB „Laisvės parkas“ priklausančio nekilnojamojo turto sumažintos pardavimo kainos ir pardavimo etapai pagal Priede Nr. 1 pateiktą informaciją, neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, reglamentuojančioms bankrutuojančios įmonės turto pardavimą, nes tokiu būdu yra užtikrinamas bankroto proceso operatyvumas (turint omenyje daugiau kaip 5 metus trunkantį bandymą parduoti bankrutavusios įmonės turtą) ir viešojo intereso apsauga, nes tokią valią išreiškė kreditoriai, nutarimui pritardami balsų dauguma. Pareiškėjo argumentai apie nustatytas per mažas BUAB „Laisvės parkas“ turto pardavimo kainas nepagrįsti jokiais įrodymais. Tai – hipotetinio pobūdžio pamąstymai, todėl vertintini kaip deklaratyvūs ir nesudarantys pagrindo skundžiamą nutarimą pripažinti negaliojančiu.

30Nusprendus, jog E. L. pagrįstai nebuvo leista kreditoriaus teisėmis dalyvauti ir balsuoti 2014 m. birželio 19 d. BUAB „Laisvės parkas“ pakartotiniame kreditorių susirinkime, pripažinus nepagrįstu pareiškėjo argumentą, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas jo turinio aspektu, nesant pagrindo manyti, kad jis prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ ar kitų įstatymų normoms, atmestinas pareiškėjo skundas dėl 2014 m. birželio 19 d. BUAB „Laisvės parkas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

31Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 291 straipsniu, teismas

Nutarė

32netenkinti pareiškėjo R. U. skundo dėl 2014 m. birželio 19 d. uždarosios akcinės bendrovės „Laisvės parkas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

33Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėjas prašo pripažinti negaliojančiu 2014 m. birželio 19 d. BUAB... 3. 1.... 4. Nekilnojamąjį turtą, priklausantį BUAB „Laisvės parkas“, patvirtinta... 5. 2.... 6. Patvirtinti neparduoto BUAB „Laisvės parkas“ priklausančio nekilnojamojo... 7. 3.... 8. Nekilnojamąjį turtą patvirtinta kaina pardavinėti atskirais turtiniais... 9. 4.... 10. Nepardavus nekilnojamojo turto per Priede Nr. 1 numatytas varžytynes, šaukti... 11. 5.... 12. Žemės sklypui, kurio unikalus Nr. ( - ), pirkimo–pardavimo sutartyje... 13. 6.... 14. Kiekvienam gyvenamosios paskirties žemės sklypui bei žemės sklypams su... 15. Kreditorių susirinkime nedalyvavo vienas pagrindinių bendrovės kreditorių... 16. Suinteresuoti asmenys BUAB „Laisvės parkas“ ir AB „Swedbank“ nesutinka... 17. BUAB „Laisvės parkas“ nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2014 m.... 18. AB „Swedbank“ nurodo, kad E. L. nėra pateikęs skundo dėl 2014 m.... 19. Skundas netenkintinas.... 20. Ginčijamu 2014 m. birželio 19 d. įvykusio BUAB „Laisvės parkas“... 21. Pareiškėjas BUAB „Laisvės parkas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo... 22. Dėl E. L. teisės dalyvauti ir balsuoti 2014 m. birželio 19 d. BUAB... 23. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti... 24. Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi patikslino BUAB... 25. Pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog panaikinti kreditorių... 26. Dėl per mažų BUAB „Laisvės parkas“ turto pardavimo kainų nustatymo... 27. Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo... 29. Vertinant kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, atkreiptinas dėmesys... 30. Nusprendus, jog E. L. pagrįstai nebuvo leista kreditoriaus teisėmis dalyvauti... 31. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 291... 32. netenkinti pareiškėjo R. U. skundo dėl 2014 m. birželio 19 d. uždarosios... 33. Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo...