Byla 2-2279/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės R. Č. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-43-278/2011 netenkintas R. Č. skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Verslo resursai“ 2011 m. vasario 17 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl BUAB „Verslo resursai“ 2011-02-17 vykusio kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo (susirinkimas sušauktas nesilaikant patvirtintos kreditorių sušaukimo tvarkos, jame patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaitą įtraukiant galimai nepagrįstas išlaidas, spręstas debitorinių įsiskolinimų pardavimo klausimas, galiami neteisėtai nutarta dalį lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, skirti administravimo išlaidoms padengti).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2011-05-19 nutartimi netenkino R. Č. skundo dėl BUAB „Verslo resursai“ 2011-02-17 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

7Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos teismas sprendė, kad 2011-02-10 - 2011-02-18 laikotarpiu administratorius, nors tam turėjo ribotą laiką, tačiau galėjo sušaukti kreditorių susirinkimą, nepažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, t.y. 2011-02-18 dieną. Kadangi BUAB „Verslo resursai“ kreditorių susirinkimas nėra nustatęs, kokia tvarka turi būti šaukiami susirinkimai svarstant skubius klausimus, administratorius turi laikytis bendros kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos. Įkeisto turto pirkėjui pilnai sumokėjus už įsigytą turtą, administratorius privalėjo šaukti kreditorių susirinkimą, nes įkeisto turto turėtojas privalo dalyvauti atlyginant administravimo išlaidas, kurių dalis gali būti minusuojama iš gautų už parduotą įkeistą turtą lėšų (ĮBĮ 23, 33 str. 5 d., 36 str. 1 d.). Teismas taip pat pažymėjo, kad 2011-02-17 kreditorių susirinkime dalyvavo ir už dienotvarkėje numatytus klausimus balsavo 61,94 proc. kreditorių nuo visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, kas leidžia daryti išvada, jog tuo kreditoriai išreikė sutikimą svarstyti pateiktus klausimus ir priimti nutarimus skubos tvarka. Skubaus kreditorių susirinkimo sušaukimo datą suderinus su kreditorių susirinkimo pirmininku, kreditorių susirinkimo sušaukimas pažeidžiant nustatytą tvarką nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti ginčijamą kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus negaliojančiais. Ieškovės, kuri nebuvo išreiškusi aiškaus prašymo pateikti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus, turimų balsų dydis (kreditorinis reikalavimas 69 854,33 Lt lygus 9,57 proc. visų patvirtintų reikalavimų) nebūtų įtakojęs priimtų nutarimų. Be to, dalis priimtų nutarimų (ataskaitos patvirtinimas bei lėšų paskirstymas) jau yra įvykdyti.

8Dėl kreditorių nutarimo paskirstyti už parduotą įkeistą turtą gautas lėšas dalį jų skiriant administravimo išlaidoms padengti teismas pasisakė, jog įkeisto turto turėtojas nėra atleistas nuo administravimo išlaidų dengimo (ĮBĮ 36 str. 1 d.). Kai 2010-04-09 kreditorių susirinkime buvo sprendžiamas teisinių paslaugų apmokėjimo klausimas, išklausyta ataskaita apie panaudotas administravimo lėšas, susirinkime dalyvavo ir pareiškėja, pritarusi administratoriaus ataskaitai. Ginčijamame 2011-02-17 kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administratoriaus ataskaita, turėtos administravimo išlaidos. UAB „Verslo resursai“ bankroto procedūros eigoje ženklių lėšų, išskyrus už parduotą įkeistą turtą, negavo. Vertingo turto, išskyrus įkeistą, įmonė neturi (mažaverčio inventoriaus vertė, kuri pagal 2009-06-23 kreditorių susirinkimo protokolo duomenis buvo tik 915 Lt, nėra pakankama padengti minėtų išlaidų).

9Ta aplinkybė, jog išlaidos už teisines paslaugas yra sumokėtos advokatui A. K., kuris atstovavo bankrutavusią įmonę byloje dėl žalos atlyginimo priteisimo iš R. Č. ir, pareiškėjos teigimu, yra dalyvavęs nagrinėjant civilinę bylą dėl R. Č. santuokos nutraukimo ir turto padalijimo, kurioje atstovavo pareiškėjos vyrą G. Č., nesudaro pagrindo atsisakyti apmokėti įmonės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį administratorius pareiškė įpareigotas 2010-04-09 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimu, be to, nagrinėjant įmonės pareikštą ieškinį, R. Č. dalyvavo teismo posėdyje, todėl turėjo teisę reikšti nušalinimą advokatui.

10Aplinkybė, kad įmonės archyvo sutvarkymui yra skirtos lėšos, o jis nėra pilnai sutvarkytas, nereiškia, jog vienkartinės išlaidos už archyvo sutvarkymą nebus reikalingos.

11Nutarus, jog nėra įrodymų, patvirtinančių debitorių įsiskolinimą, kreditoriai susirinkime turėjo teisę spręsti klausimą dėl debitorinių skolų išieškojimo, o manydami, jog įmonės veikloje nustatyti pažeidimai, galimai turintys nusikalstamos veikos požymių, įpareigoti administratorių apie tai informuoti teisėsaugos institucijas.

12Pareiškėjos teiginiai, jog administratorius ataskaitoje kreditoriams pateikė neteisingus duomenis apie įmonės veiklą, aplaidžiai organizuotą buhalterinę apskaitą, jokiais dokumentais nepagrįsti.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14BUAB „Verslo resursai“ kreditorė R. Č. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2011-05-19 Panevėžio apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. B2-43-278/2011 ir 2011-03-08 ieškinį „Dėl 2011-02-17 įvykusio BUAB „Verslo resursai“ kreditorių susirinkimo sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais“ išspręsti iš esmės. Nurodė šiuos svarbiausius argumentus:

151. BUAB „Verslo resursai“ kreditorių susirinkimas įvyko nesilaikant jo sušaukimo tvarkos. Nors pagal 2009-06-23 kreditorių susirinkimo nutarimą apie susirinkimo datą, laiką, jo pravedinimo tvarką ir darbotvarkę pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, ieškovei apie 2011-02-17 kreditorių susirinkimą buvo pranešta tik 2011-02-14, t.y. prieš dvi darbo dienas.

162. Ieškovei skirtame 2011-02-14 elektroniniame laiške buvo informacija apie kreditorių susirinkimo laiką ir vietą bei preliminari darbotvarkė, tačiau nebuvo pateikta kita medžiaga. Ieškovė, elektroniniu laišku patvirtindama informacijos apie šaukiamą kreditorių susirinkimą gavimą, pasiteiravo apie nutarimų projektus, tačiau projektai iki susirinkimo 2011-02-17 11.00 valandos nebuvo pateikti, nors, kreditoriams pageidaujant, turi būti pateikiamas įvyksiančio kreditorių susirinkimo nutarimų projektas. Sprendžiant iš ieškovei jau po kreditorių susirinkimo (2011-02-23 elektroniniu paštu ir 2011-03-01 registruotu laišku) pateiktų 2011-02-17 kreditorių susirinkimo dokumentų, kiti kreditoriai buvo iš anksto supažindinti su kreditorių susirinkimo darbotvarke. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad R. Č. nebuvo išreiškusi aiškaus prašymo pateikti jai kreditorių nutarimų projektus. Ji į administratorių kreipėsi elektroniniu paštu, t.y. ta pačia forma kaip ir iš jo gavusi informaciją apie numatomą kreditorių susirinkimą.

173. Nepagrįstos apygardos teismo išvados, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimai nesudaro pagrindo pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimus negaliojančiais.

184. Nepagrįsta teismo išvada, kad 2011-02-17 vykusiame kreditorių susirinkime dalyvavo ir už darbotvarkėje numatytus klausimus balsavo 61,94 procentus patvirtintų kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių, kas leidžia daryti išvadą, jog kreditoriai išreiškė sutikimą dėl būtinumo svarstyti pateiktus klausimus ir priimti dėl jų nutarimus skubos tvarka sušauktame susirinkime. Pažymėtina, kad balsavimo kreditorių susirinkime teisėtumas byloje nebuvo iš esmės nagrinėtas, byloje nėra pakankamai duomenų įvertinti balsavimo aplinkybes.

195. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai kaip esminį argumentą pateikė įstatymo leidėjo numatytą trumpą 10 dienų nuo lėšų gavimo iki atsiskaitymo su hipotekos kreditoriumi terminą (LR ĮBĮ 33 str. 10 d.), tačiau tik vienas ir trijų 2011-02-17 kreditorių susirinkime svarstytų klausimų yra susijęs su iš įkeisto ir varžytinėse parduoto turto gautų lėšų paskirstymu. Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma ir tvirtinama administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2010-03-30 iki 2011-02-11, o antruoju darbotvarkės busimu buvo svarstomas debitorinių įsiskolinimų pardavimo klausimas, kuriems nagrinėti nebuvo skubos.

206. Pirmuoju darbotvarkės klausimu 2011-02-17 vykusiame susirinkime buvo pateikta tvirtinti administratoriaus veikios ataskaita, kuri yra pagrįsta nuomone ir prielaidomis, klaidinanti, neobjektyvi ir neturinti teisinio pagrindo. Be to, ieškovę kaip asmenį nepagrįstai diskredituojantys teiginiai negalėjo kreditorių susirinkimo būti patvirtinti be įrodymų.

217. 2011-02-17 kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo išspręstas gautų 179 200,00 Lt piniginių lėšų už 2011-02-03 varžytinėse parduotą BUAB „Verslo resursai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris įkeistas AB „Swedbank”, paskirstymas. Patvirtintas lėšų paskirstymas gavus pajamų iš hipoteka įkeisto turto pardavimo yra ginčytinas, nes prieštarauja LR ĮBĮ 36 str. 5 d., kurioje teigiama, kad administratoriaus atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis. 2011-02-17 kreditorių susirinkimas ne tik nusprendė visą pavedimo sutartyje numatytą sumą už administravimą išmokėti nepasibaigus bankroto procesui, bet ir padengti abejonės keliančius antišlaidžius: vienkartinę išmoką už archyvo sutvarkymą, nors archyvas negali būti baigtas tvarkyti, kol nebaigta bankroto procedūra; išlaidas teisinėms paslaugoms, nors atstovavimo sutartį pasirašęs advokatas neturi teisės atstovauti BUAB „Verslo resursai“ interesams dėl galimo interesų konflikto ir kt. Vadovaujantis LR ĮBĮ 33 str. 10 d., kadangi 2009-06-23 kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 01, darbotvarkės 4-uoju klausimu „Dėl administratoriaus atlyginimo nustatymo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo“ priimtame nutarime nėra numatytas atlyginimas už hipotekos kreditoriaus turto administravimą, kreditorių susirinkimas privalėjo priimti sprendimą visas lėšas, gautas už 2011-02-03 varžytinėse parduotą įmonės turtą, pervesti hipotekos kreditoriui arba keisti administravimo išlaidų sąmatą. Nei vienas, nei kitas veiksmas nebuvo padarytas.

22Pažymėtina, kad teisės aktuose bei teismų praktikoje nėra įtvirtinta nuostata, jog hipotekos kreditorius turi vienas padengti visas administravimo išlaidas. Konkrečiu nagrinėjamu atveju turto pardavimo pajamos nepadengė viso hipotekos kreditoriaus reikalavimo (reikalavimas - 400 723,65 Lt, o pajamos už parduotą turtą tik 179 200,00 Lt). Galiami neteisėtame 2011-02-17 kreditorių susirinkime buvo priimtas neteisėtas sprendimas iš lėšų, gautų už įkeistą ir varžytinėse parduotą turtą, apmokėti visas su įmonės administravimu susijusias išlaidas, net ir tas, kurių dar reikės ateityje. Dėl hipotekos kreditoriaus, įkaito turėtojo, teisinės pareigos atlyginti iš bankrutuojančios įmonės įkeisto turto vertės bankroto administravimo išlaidas yra pasisakyta teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009, 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

238. Iki 2011-03-14 Panevėžio apygardos teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau buvo įvykdyta dalis 2011-02-17 kreditorių susirinkimo nutarimų: 2011-02-18 administratoriui K.P. B. sumokėta 4 734,02 Lt įsiskolinimas, hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“ pervesta 141 466,00 Lt, ir administratoriui K.P. B. išmokėtas 30 000, 00 Lt atlyginimas pagal pavedimo sutartį. Tokie administratoriaus veiksmai pažeidžia LR ĮBĮ 24 str. 5 d. nuostatas, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Taigi, iš dalies buvo įvykdytas dar neįsiteisėjęs kreditorių nutarimas ir todėl jau įvykdytų 2011-02-17 kreditorių susirinkimo sprendimų dalyje būtinas restitucijos taikymas.

249. Teismas šioje byloje negalėjo spręsti dėl 2010-09-20 atstovavimo sutarties sudarymo ar atlygio advokatui už teisines paslaugas teisėtumo klausimo, nes byloje šis klausimas iš esmės nebuvo nagrinėjamas (LR CPK 249 str. ir 265 str.). Be to, ši atstovavimo sutartis pažeidžia Advokatūros įstatymo 5 straipsnį, kadangi advokato A.K. veikloje yra interesų konfliktas. Šis advokatas taip pat atstovauja G. Č. byloje dėl santuokos nutraukimo su ieškove (šioje byloje sprendžiamas ir UAB „Verslo resursai” akcijų padalijimo klausimas.

2510. Kadangi 2011-02-17 kreditorių susirinkimo protokolo turinys byloje nebuvo iš esmės nagrinėjamas, apygardos teismas negalėjo daryti išvados: „Nutarus, jog nėra įrodymų, patvirtinančių debitorių įsiskolinimą, kreditorių susirinkimas turėjo teisę spręsti klausimą dėl debitorių skolų išieškojimo, o manydami, kad įmonėje nustatyti pažeidimai, galimai turintys nusikalstamos veikos požymių, įpareigoti administratorių apie tai informuoti teisėsaugos institucijas“ (LR CPK 249 str. ir 265 str.).

2611. Organizuojant 2011-02-17 BUAB „Verslo resursai“ kreditorių susirinkimą, atsakovas nesilaikė 2010-12-02 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto „Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso nuostatų”.

2712. Pagal teismų praktiką nei kreditorių susirinkimas, nei kreditorių komitetas negali duoti administratoriui neteisėtų nurodymų ar pavedimų, o administratorius neturi tokių pavedimų vykdyti.

2813. 2011-05-19 pirmosios instancijos teisme buvo priimtas ne teismo sprendimas, o teismo nutartis, ieškovei neteisėtiems veiksmams apskųsti buvo suteiktas ne 30 dienų terminas, kaip to reikalauja LR CPK 279 straipsnio 1 dalis, o tik 7 dienų terminas, numatytas LR CPK 335 straipsnyje, kas apsunkino ieškovės galimybes ginti jos kaip kreditorės pažeistas teises bei kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus.

29BUAB „Verslo resursai” atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

301. Administratoriaus iniciatyva skubos tvarka sušauktas kreditorių susirinkimas užkirto kelią nusižengti ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies reikalavimams, nebuvo pažeistos hipotekos kreditoriaus ir pirkėjo teisės. Kadangi kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka nereglamentavo skubių susirinkimų šaukimo, administratorius, šaukdamas 2011-02-17 kreditorių susirinkimą, vadovavosi kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos 6.1.2.2. punktu: „Susirinkimo sušaukimo data ir darbotvarkės projektas iš anksto suderinami su kreditorių susirinkimo pirmininku“. Kreditorių susirinkimo pirmininkė Z. G. dėl didelio užimtumo dėl susirinkimo datos galėjo spręsti tik 20011-02-14, todėl ir R. Č. apie numatoma kreditorių susirinkimo datą anksčiau informuoti nebuvo galimybės.

31Apie skubos tvarka šaukiamą kreditorių susirinkimą ieškovė buvo informuota 2011-02-14 elektroniniu paštu, tačiau ieškovė nesiėmė visų galimų priemonių, kad informuotų administratorių, jog ji nori iš anksto susipažinti su administratoriaus veiklos ataskaita, o taip pat gauti informaciją dėl 2011-02-09 gautų piniginių lėšų galimo paskirstymo, neinformavo, kad negalės dalyvauti kreditorių susirinkime (negalėjimą jame dalyvauti patvirtinančių įrodymų nepateikė ir teismui).

322. Kreditoriai, dalyvavę 2011-02-17 susirinkime, teigiamai įvertino administratoriaus veiksmus dėl susirinkimo sušaukimo skubos tvarka ir tą patvirtino balsuodami. Kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas laikantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies, todėl yra teisėtas ir privalomas visiems kreditoriams.

333. Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad tik vienas iš trijų 2011-02-17 kreditorių susirinkime svarstytų klausimų yra susijęs su įkeisto ir varžytynėse parduotu turtu bei lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, pervedimu hipotekos kreditoriui. Pardavus nekilnojamą turtą iš varžytynių, kitokio materialaus turto, kuri pardavus būtu galima tenkinti administravimo išlaidas BUAB „Verslo resursai“ neturi, todėl taikytinas ĮBĮ 36 straipsnis, kuriame nustatyta, jog „Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Taigi, tik išklausius administratoriaus veiklos ataskaitą apie atliktą darbą ir administravimo lėšų panaudojimą bei kreditoriams ją patvirtinus, buvo galima priimti sprendimus to paties susirinkimo 3- čiuoju darbotvarkės klausimu. Antrasis darbotvarkės klausimas „dėl debitorinių įsiskolinimų pardavimo” įtrauktas todėl, kad nevilkinti ir taip jau užsitęsusios bankroto procedūros (bankroto byla iškelta 2009-02-04).

344. Ieškovė klaidingai aiškina ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatas. Ji cituoja įstatymo nuostatas, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. BUAB „Verslo resursai” bankroto byloje įkeistas turtas buvo parduotas iš varžytynių kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka ir patvirtintomis kainomis. Tokiu atveju reikia vadovautis šiomis ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatomis: „Kai pirkėjas sumoka visa kaina už nupirkta įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienu nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta i įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą”.

355. Panevėžio apygardos teismas 2011-06-03 nutartimi patvirtino BUAB „Verslo resursai” kreditorių sąrašą ir jų finansinių reikalavimų dydį. Šia nutartimi patvirtintas sumažintas kreditoriaus AB „Swedbank” finansinis reikalavimas, lygus 259 257,65 Lt, kadangi 2011-02-17 kreditorių susirinkimo sprendimu šiam kreditoriui išmokėta 141 466 Lt suma. Administratorius 2011-06-07 elektroniniu paštu persiuntė nuskenuotą neįsiteisėjusios nutarties nuorašą kreditorei R. Č., ji patvirtino, kad dokumentą gavo, tačiau šios nutarties neskundė ir ji įsiteisėjo.

36Ieškovė atskiruoju skundu galimai siekia užvilkinti BUAB “Verslo resursai” bankroto bylą, nes, kol ji nebaigta, Panevėžio apylinkės teismas negali priimti sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5827-589/2008, kurioje tarp sutuoktinių dalijamos UAB „Verslo resursai“ akcijos bei įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su paskolomis UAB „Verslo resursai” akcijoms įsigyti.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Atskirasis skundas netenkintinas.

39Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimų

40Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

41Šioje byloje nustatyta, kad 2011-02-17 kreditorių susirinkimas įvyko pažeidžiant jo sušaukimo tvarką (pagal 2009-06-23 kreditorių susirinkimo nutarimą apie susirinkimo datą, laiką, jo pravedinimo tvarką ir darbotvarkę pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, tačiau buvo pranešta tik prieš dvi darbo dienas). Pagal bylos duomenis, ieškovei skirtame 2011-02-14 elektroniniame laiške buvo informacija apie kreditorių susirinkimo laiką ir vietą bei preliminari darbotvarkė, tačiau nebuvo pateikta kita su kreditorių susirinkime numatytais svarstyti klausimais susijusi medžiaga. Ieškovė, elektroniniu laišku patvirtindama informacijos apie šaukiamą kreditorių susirinkimą gavimą, pasiteiravo apie nutarimų projektus, tačiau projektai iki susirinkimo 2011-02-17 11.00 valandos jai nebuvo pateikti, nors pagal kreditorių susirinkimų nutarimų projektų pateikimo tvarką, kreditoriams pageidaujant, kartu pateikiamas įvyksiančio kreditorių susirinkimo nutarimų projektas. Byloje nėra ginčo dėl to, kad kreditorių susirinkimo nutarimų projektai R. Č. iki kreditorių susirinkimo pateikti nebuvo. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu apygardos teismo motyvą, kad pati R. Č. nebuvo išreiškusi aiškaus prašymo pateikti nutarimų projektus. Įvertinus tai, kad apie numatomą kreditorių susirinkimą R. Č. buvo informuota elektroniniu paštu, pakankamu prašymu pateikti papildomą medžiagą laikytina tokia pačia forma išdėstyta pastaba, jog negavo aiškinamosios medžiagos ir sprendimo projektų.

42Pažymėtina, kad kreditoriaus teisė dar prieš kreditorių susirinkimą gauti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus, darbotvarkės pasiūlymus yra ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kreditoriaus teisės raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo realizavimo prielaida. Nežinodamas išsamių susirinkimo darbotvarkės pasiūlymų kreditorius negali įvertinti dalyvavimo konkrečiame kreditorių susirinkime svarbos ir pasekmių, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad kreditorių susirinkime priimant sprendimus ir juos įforminant turi būti derinama kreditorių valia ir negali būti inicijuojami tokie kitiems kreditoriams netikėti sprendimai, su kuriais jie nėra supažindinami, yra nepateisinama situacija, kai dalis kreditorių neinformuojama apie nutarimų projektus, siekiant nuslėpti tokius projektus ir išvengti galimo nepritarimo (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2008-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-467/2008). Minėtoje byloje nagrinėta situacija nėra identiška nagrinėjamai, tačiau minėtas išaiškinimas aktualus. Byloje nustatyta aplinkybė, kad kreditoriams nebuvo sudaryta reali galimybė išreikšti nuomonę kreditorių susirinkime svarstomais klausimais, gali būti pagrindas pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu, tačiau, kartu pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį.

43Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Iš kreditorių 2011-02-17 susirinkimo protokolo matyti, kad jame dalyvavo ir už dienotvarkėje numatytus klausimus balsavo 61,94 procentus visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos kreditorinius reikalavimus turintys kreditoriai. Visi susirinkime dalyvavę kreditoriai pritarė pasiūlytai susitarimo darbotvarkei, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje pažymėjo apygardos teismas, tuo taip pat išreiškė pritarimą priimti sprendimus skubos tvarka sušauktame susirinkime. Susirinkime dalyvavę ir balsavę kreditoriai vienbalsiai patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą apie atliktą darbą ir administravimo lėšų panaudojimą per laikotarpį nuo 2010-03-30 iki 2011-02-11, taip pat nutarė nesant dokumentų, įrodančių skolų įmonei pagrįstumą, debitorinių įsiskolinimų pardavimui nesiūlyti ir nenurašyti į bankrutavusios įmonės netekimus bei tikslu išsiaiškinti, ar nėra galimai nusikalstamos veikos požymių ir kitų teisės pažeidimų dėl UAB „Verslo resursai“ vykdytos ūkinės-finansinės veiklos, įpareigoti administratorių kreiptis į FNTT. Trečiuoju susirinkimo darbotvarkės klausimu susirinkime dalyvavę kreditoriai, tarp kurių ir įkaito turėtojo AB „Swedbankas“ įgaliotas asmuo, vienbalsiai nutarė iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, padengti administravimo išlaidas, o likusias lėšas pervesti hipotekos kreditoriui.

44Pažymėtina, kad kreditorės R. Č., turinčios 9,54 procentų patvirtintų kreditorinių reikalavimų, balsavimas kreditorių susirinkime nebūtų pakeitęs nutarimų turinio, todėl nustatyti kreditorių susirinkimo organizavimo procedūriniai pažeidimai nesudaro pagrindo pripažinti negaliojančiais skundžiamus 2011-02-17 kreditorių susirinkimo nutarimus. Nustatyti pažeidimai apsunkino kreditorės R. Č. galimybes realizuoti savo kaip kreditorės teises, tačiau galimybės tai padaryti, jeigu pati kreditorė būtų veikusi aktyviai ir dėjusi visas pastangas, nepaneigė.

45Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų turinio

46Atskirajame skunde teigiama, kad 2011-02-17 kreditorių susirinkimas priėmė galimai neteisėtą nutarimą iš lėšų, gautų už įkeistą ir varžytinėse parduotą turtą, apmokėti visas su įmonės administravimu susijusias išlaidas, net ir tas, kurių dar reikės ateityje.

47Pagal bylos duomenis 2011-02-17 kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo išspręstas gautų 179 200,00 Lt piniginių lėšų už 2011-02-03 varžytinėse parduotą BUAB „Verslo resursai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris įkeistas AB „Swedbank”, paskirstymas ir nutarta iš šių lėšų padengti BUAB „Verslo resursai“ administravimo išlaidas, o likusią sumą išmokėti hipotekos kreditoriui. Apeliantės teigimu, taip pažeista LR ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis, kurioje teigiama, kad administratoriaus atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis.

48Pagal galiojančius įstatymus, pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas bei perduodamas įkaito turėtojui - dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės visas administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2003; 2005-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2005, 2009-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Jeigu gautų lėšų pardavus įkeistą turtą suma arba perdavus neparduotą įkeistą turtą šio turto vertė yra pakankama administravimo išlaidoms padengti, šios išlaidos turi būti atlyginamos. ĮBĮ 34 straipsnio nuostata, kad iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą arba perduodant įkeistą turtą, pirmiausia (be eilės) tenkinami įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai, nereiškia, kad toks kreditorius gali būti atleidžiamas nuo pareigos atlyginti administravimo išlaidas.

49Pagal bylos duomenis iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu teisėtai padengtos BUAB „Verslo resursai“ administravimo išlaidos. Skirtingai nei teigiama atskirajame skunde, tai nėra būtent įkeisto turto administravimo išlaidos, todėl atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, kad kreditorių susirinkimui 2009-06-23 nenumačius įkeisto turto administravimo išlaidų, 2011-02-17 kreditorių susirinkimas turėjo arba visas iš įkeisto turto pardavimo gautas lėšas pervesti įkaito turėtojui, arba keisti administravimo išlaidų sąmatą, kas nebuvo padaryta. Pažymėtina ir tai, kad pagal bylos duomenis BUAB „Verslo resursai“ neturi vertingo turto, išskyrus parduotą įkeistą, iš kurio galėtų dengti administravimo išlaidas. Mažaverčio inventoriaus vertė pagal 2009-06-23 kreditorių susirinkimo protokolo duomenis buvo tik 915 Lt, o debitorinių įsiskolinimų, nesant juos pagrindžiančių dokumentų, 2011-02-17 kreditorių susirinkime nutarta nesiūlyti pardavimui.

50Atskirajame skunde teigiama, jog kreditorių susirinkimas nepagrįstai nutarė padengti abejonės keliančius antišlaidžius: vienkartinę išmoką už archyvo sutvarkymą ir apmokėti už teisinę pagalbą advokatui, kuris, apeliantės nuomone, dėl interesų konflikto negalėjo atstovauti BUAB „Verslo resursai“. Teisėjų kolegija sutinka su apygardos teismo išvada, kad iki šiol nekeltos abejonės dėl BUAB „Verslo resursai“ teisines paslaugas teikusio advokato tinkamumo neturi būti pagrindu atsiskaityti už advokato jau suteiktas paslaugas. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė pagrindo išlaidų už archyvo sutvarkymą nepripažinti būtinomis ir atlygintinomis administravimo išlaidomis, juo labiau, kad šios išlaidos buvo patvirtintos dar 2009-06-23 kreditorių susirinkime.

51Apeliantė atskirajame skunde teigia, jog kreditorių susirinkimas negalėjo be įrodymų patvirtinti apeliantę kaip asmenį diskredituojančių teiginių, tačiau nenurodo, nei kuriuos teiginius laiko diskredituojančiais, nei kodėl, todėl dėl šio argumento plačiau nepasisakytina.

52Teisėjų kolegija sutinka su apygardos teismo išvada, kad pareiškėjos teiginiai, jog administratorius ataskaitoje kreditoriams pateikė neteisingus duomenis apie įmonės veiklą, aplaidžiai organizuotą buhalterinę apskaitą, jokiais dokumentais nepagrįsti. Teigdama, kad administratorius, organizuodamas 2011-02-17 kreditorių susirinkimą, pažeidė 2010-12-02 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto „Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso“ nuostatas, pareiškėja nenurodė, kokiais konkrečiais veiksmais, jos manymu, administratorius pažeidė etikos kodekso nuostatas ir kurias. Teisėjų kolegija neįžvelgė pažeidimų ir, nesant nurodyto faktinio pagrindo, dėl šių pareiškėjos teiginių plačiau nepasisako.

53Atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai dėl, jos nuomone, apygardos teismo padarytų procesinių pažeidimų. Pažymėtina, kad teismas atskirais klausimais, kuriais byla nėra išsprendžiama iš esmės, priima nutartis (CPK 290 str. 1 d.). Bankroto procese teismas nutartimis taip pat išsprendžia visą eilę klausimų, kuriais civilinė byla nėra išsprendžiama iš esmės: nutartimi išsprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas, nutartimi tvirtinami kreditoriniai reikalavimai, prireikus jie tikslinami, nutartimi tvirtinama administravimo išlaidų, kurias administratorius turės teisę naudoti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, suma, nutartimi išsprendžiami ginčai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir t.t. Pareiškėjos teiginys, kad apygardos teismas turėjo priimti sprendimą, o ne nutartį, nepagrįstas nei galiojančiomis teisės normomis nei susiformavusia teismų praktika bankroto bylose. Atmestini ir pareiškėjos argumentai dėl kreditorių susirinkimo nutarimo įsiteisėjimo bei tikslingumo taikyti restituciją. Kreditorių susirinkimo nutarimui netaikomos CPK nuostatos, reguliuojančios teismo procesinių sprendimų (sprendimų, nutarčių) įsiteisėjimą.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

55Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl BUAB „Verslo resursai“ 2011-02-17 vykusio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2011-05-19 nutartimi netenkino R. Č. skundo dėl... 7. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos teismas sprendė, kad... 8. Dėl kreditorių nutarimo paskirstyti už parduotą įkeistą turtą gautas... 9. Ta aplinkybė, jog išlaidos už teisines paslaugas yra sumokėtos advokatui A.... 10. Aplinkybė, kad įmonės archyvo sutvarkymui yra skirtos lėšos, o jis nėra... 11. Nutarus, jog nėra įrodymų, patvirtinančių debitorių įsiskolinimą,... 12. Pareiškėjos teiginiai, jog administratorius ataskaitoje kreditoriams pateikė... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. BUAB „Verslo resursai“ kreditorė R. Č. atskiruoju skundu prašo... 15. 1. BUAB „Verslo resursai“ kreditorių susirinkimas įvyko nesilaikant jo... 16. 2. Ieškovei skirtame 2011-02-14 elektroniniame laiške buvo informacija apie... 17. 3. Nepagrįstos apygardos teismo išvados, kad kreditorių susirinkimo... 18. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad 2011-02-17 vykusiame kreditorių susirinkime... 19. 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai kaip esminį argumentą pateikė... 20. 6. Pirmuoju darbotvarkės klausimu 2011-02-17 vykusiame susirinkime buvo... 21. 7. 2011-02-17 kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo... 22. Pažymėtina, kad teisės aktuose bei teismų praktikoje nėra įtvirtinta... 23. 8. Iki 2011-03-14 Panevėžio apygardos teismo nutarties taikyti laikinąsias... 24. 9. Teismas šioje byloje negalėjo spręsti dėl 2010-09-20 atstovavimo... 25. 10. Kadangi 2011-02-17 kreditorių susirinkimo protokolo turinys byloje nebuvo... 26. 11. Organizuojant 2011-02-17 BUAB „Verslo resursai“ kreditorių... 27. 12. Pagal teismų praktiką nei kreditorių susirinkimas, nei kreditorių... 28. 13. 2011-05-19 pirmosios instancijos teisme buvo priimtas ne teismo sprendimas,... 29. BUAB „Verslo resursai” atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jo... 30. 1. Administratoriaus iniciatyva skubos tvarka sušauktas kreditorių... 31. Apie skubos tvarka šaukiamą kreditorių susirinkimą ieškovė buvo... 32. 2. Kreditoriai, dalyvavę 2011-02-17 susirinkime, teigiamai įvertino... 33. 3. Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad tik vienas iš trijų 2011-02-17... 34. 4. Ieškovė klaidingai aiškina ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatas. Ji... 35. 5. Panevėžio apygardos teismas 2011-06-03 nutartimi patvirtino BUAB „Verslo... 36. Ieškovė atskiruoju skundu galimai siekia užvilkinti BUAB “Verslo... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Atskirasis skundas netenkintinas.... 39. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimų... 40. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką... 41. Šioje byloje nustatyta, kad 2011-02-17 kreditorių susirinkimas įvyko... 42. Pažymėtina, kad kreditoriaus teisė dar prieš kreditorių susirinkimą gauti... 43. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 44. Pažymėtina, kad kreditorės R. Č., turinčios 9,54 procentų patvirtintų... 45. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų turinio... 46. Atskirajame skunde teigiama, kad 2011-02-17 kreditorių susirinkimas priėmė... 47. Pagal bylos duomenis 2011-02-17 kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės... 48. Pagal galiojančius įstatymus, pirmiausia apmokamos įmonės bankroto... 49. Pagal bylos duomenis iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, kreditorių... 50. Atskirajame skunde teigiama, jog kreditorių susirinkimas nepagrįstai nutarė... 51. Apeliantė atskirajame skunde teigia, jog kreditorių susirinkimas negalėjo be... 52. Teisėjų kolegija sutinka su apygardos teismo išvada, kad pareiškėjos... 53. Atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai dėl, jos nuomone, apygardos... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 55. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartį palikti...