Byla 2-196/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutarties, kuria pripažinti negaliojančiais bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Fundamentus“ 2011 m. rugsėjo 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-7006-392/2011, pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Fundamentus“ skundą dėl pripažinimo negaliojančiais nurodytų kreditorių susirinkimo nutarimų, suinteresuoti asmenys: I. R., A. Š. ir uždaroji akcinė bendrovė „Vilbosta“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartimi iškelta UAB „Fundamentus“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Restrus“ (buvęs pavadinimas UAB „Bankrotera“). Apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o nurodyto teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartimi patvirtinti patikslinti BUAB „Fundamentus“ kreditorių finansiniai reikalavimai, tarp jų – pirmos eilės kreditoriaus A. Š. 217 545,20 Lt finansinis reikalavimas (17-19 b. l.).

42011 m. rugsėjo 2 d. įvyko pakartotinis BUAB „Fundamentus“ kreditorių susirinkimas, kuriame, susirinkimo protokolo duomenimis, dalyvavę kreditoriai I. R. ir UAB „Vilbosta“, atstovaujama I. R., priėmė šiuos nutarimus: 1) paskirti kreditorių susirinkimui pirmininkauti kreditorių susirinkimo pirmininką, o susirinkimui sekretoriauti – UAB „Restrus“ darbuotoją; 2) pripažinti neteisėtais bankroto administratoriaus atstovo V. Klimo veiksmus, kreipiantis dėl A. Š. 217 545,20 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Fundamentus“ bankroto byloje; 3) kreiptis į Įmonių bankroto valdymo departamentą su skundu dėl paminėtų V. Klimo veiksmų; 4) atstatydinti bankroto administratorių UAB „Restrus“ ir jo įgaliotą atstovą V. Klimą iš BUAB „Fundamentus“ administratoriaus pareigų dėl jo neteisėtos veiklos ir kreditorių susirinkimų sprendimų nevykdymo; 5) pareikalauti V. Klimo pateikti ataskaitą apie kreditorių susirinkimų sprendimų vykdymą, tęsti civilines bylas ginčo tvarka, kuriose proceso šalimi yra A. Š. ir UAB „Hanner development“; 6) dėl einamųjų klausimų: a) įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu nustatyti BUAB „Fundamentus“ tyčinį bankrotą; b) įpareigoti V. Klimą per 10 dienų pateikti kreditoriams ataskaitą apie kreditorių susirinkimų sprendimų vykdymą, tęsti civilines bylas ginčo tvarka, kuriose proceso šalimi yra A. Š. ir UAB „Hanner development“; c) įpareigoti V. Klimą sušaukti kreditorių susirinkimą 2011 m. rugsėjo 22 d., 10.00 val. dėl ataskaitos tvirtinimo ir tyčinio bankroto proceso pradėjimo; d) įpareigoti V. Klimą apie priimtus nutarimus informuoti Vilniaus apygardos teismą ir Įmonių bankroto valdymo departamentą; e) pasiūlyti kreditorių susirinkimo pirmininkui informuoti Vilniaus apygardos teismą ir Įmonių bankroto valdymo departamentą apie priimtus nutarimus, jeigu V. Klimas neįvykdys šio įpareigojimo (7-9 b. l.).

5Pareiškėjas BUAB „Fundamentus“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą, skundu ginčydamas paminėto kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, prašė juos pripažinti negaliojančiais (1-6 b. l.). Nurodė, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas I. R. šiame susirinkime neleido dalyvauti atvykusiam kreditoriui A. Š., susirinkimo registracijos lape darė neteisėtus įrašus apie A. Š. teisės balsuoti neturėjimą, dėl ko klaidingai suskaičiavo ir protokole pažymėjo kreditorių balsų procentinę išraišką nuo bendros reikalavimų sumos. Pareiškėjo nuomone, ginčijami nutarimai priimti, pažeidus kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo tvarkos taisykles, todėl turi būti pripažinti negaliojančiais, net netiriant papildomų argumentų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimų esmės ginčijimu.

6Be to, pažymėjo, kad bankroto administratorius neturėjo pagrindo prieštarauti dėl kreditoriaus A. Š. reikalavimo patvirtinimo, o Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatos nesuteikia teisės kreditoriams spręsti dėl kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo, todėl neteisėti kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti kreditorių susirinkimo 2 ir 3 darbotvarkės klausimais. Pasak pareiškėjo, kreditorių susirinkimas sprendė ne savo kompetencijai priskirtus klausimus, nutaręs atstatydinti bankroto administratorių, kadangi paminėtą klausimą sprendžia teismas; juolab kad bankroto administratorius tinkamai vykdo kreditorių susirinkimo nutarimus bei bankroto procedūras, atstovauja įmonę civilinėse bylose, dėl ko nepagrįsti ir kreditorių susirinkimo nutarimai 4 bei 5 darbotvarkės klausimais. Taip pat nurodė, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas neorganizavo balsavimo 6 darbotvarkės klausimu, tik pažymėjo protokole, jog dalyvaujantys susirinkime kreditoriai pritaria einamiesiems klausimams, nors pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimai priimami balsuojant, balsų dauguma, todėl naikintinas ir paminėtu klausimu priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas.

7Suinteresuotas asmuo I. R. atsiliepime nesutiko su skundu ir nurodė, kad administratorius vilkina bankroto procesą, o skundą grindžia išgalvotais motyvais. Jo teigimu, kreditorius A. Š. nebuvo išprašytas iš susirinkimo ir galėjo jame dalyvauti, o protokolo prierašai padaryti nepagrįstai (43 b. l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 26 d. nutartimi patenkino pareiškėjo skundą ir pripažino negaliojančiais BUAB „Fundamentus“ 2011 m. rugsėjo 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimus (54-55 b. l.).

10Nurodė, kad kreditorių susirinkimo pirmininko veiksmai – draudimas kreditoriui A. Š. dalyvauti susirinkime, registracijos lapo taisymai, nurodant, kad A. Š. neturi teisės balsuoti, neteisėtas kreditorių balsų procentinės išraiškos koregavimas (klaidingai suskaičiuoti ir protokole pažymėti balsai ir jų procentinė išraiška nuo bendros reikalavimų sumos), yra grubūs kreditorių susirinkimo procedūros pažeidimai, todėl tokio kreditorių susirinkimo priimti nutarimai negali būti laikomi teisėtais.

11Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkimui buvo pateiktas darbotvarkės projektas su 2-5 klausimų nutarimų projektais, šeštu klausimu buvo nurodyta „Einamieji klausimai“ ir nebuvo pateikta jokių nutarimų projektų šiuo klausimu, tačiau šeštuoju klusimu svarstyti bankrutuojančiai įmonei ypatingai svarbūs klausimai (tarp jų – įmonės tyčinis bankrotas), todėl šie klausimai negalėjo būti priskiriami prie smulkių nereikšmingų einamųjų klausimų, o tokių svarbių klausimų neįtraukimas į susirinkimo dienotvarkę atėmė iš kreditorių galimybę su jais susipažinti ir pateikti savo nuomonę bei balsuoti.

12Be to, teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimas svarstė ir priėmė sprendimus, nepriklausančius jo kompetencijai, t. y. atstatydino iš bankroto administratoriaus pareigų UAB „Restrus“ ir jo įgaliotą atstovą V. Klimą, nors ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkto nuostatose numatyta tik kreditoriaus susirinkimo teisė kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo ar atstatydinimo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Suinteresuotas asmuo (kreditorius) I. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo skundą (60-63 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles, bylą išnagrinėjęs neobjektyviai, nevisapusiškai ir šališkai, įvertinęs tik dalį argumentų ir įrodymų, naudingų pareiškėjui, neatsižvelgdamas į apelianto nuorodas, kad kreditorius A. Š. nebuvo atvykęs į kreditorių susirinkimą, o bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo V. Klimas padarė prierašus kreditorių susirinkimo protokole jau po jo surašymo, todėl šie prierašai negali būti laikomi protokolo dalimi ir neturi juridinės galios. Pažymi, kad kreditorių susirinkimą organizuoja ir jam vadovauja (iki susirikimo pirmininko išrinkimo) bankroto administratorius, kuris surašo atvykusių kreditorių ir jų finansinių reikalavimų (procentinę išraišką) sąrašą.
  2. Lietuvos apeliaciniam teismui 2011 m. spalio 24 d. nutartimi panaikinus apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus A. Š. 217 545,20 Lt finansinis reikalavimas, buvo konstatuota, kad nurodytas kreditorius neturi paminėto dydžio finansinio reikalavimo UAB „Fundamentus“ bankroto byloje, jo neturėjo ir 2011 m. rugsėjo 2 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu, tačiau teismas į tai neatsižvelgė.
  3. Apygardos teismas nepagrįstai nurodė, kad negalėjo būti svarstomi einamieji klausimai, numatyti 6 darbotvarkės klausime, kadangi jie nebuvo nauji ar ypatingai svarbūs, be to, paminėtas klausimas buvo nurodytas V. Klimo pranešime apie susirinkimą. Taip pat nepagrįsta ir teismo išvada, kad kreditorių susirinkimas sprendė klausimus, nepriklausančius jo kompetencijai, nes kreditorių susirinkimas tik ėmėsi iniciatyvos kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.
  4. Be to, teismas nevertino kreditorių susirinkimo nutarimų iš esmės, taip pažeisdamas ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas. Juolab kad A. Š. balsai nebūtų nusvėrę balsavusiųjų „už“ ginčo nutarimus balsų.

15Atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorius) A. Š. prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį (69-70 b. l.). Nurodo, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas I. R., pradėjęs vesti kreditorių susirinkimą, paprašė išeiti suinteresuotam asmeniui iš susirinkimo, tai pakartojęs kelis kartus, išbraukė A. Š. pavardę iš registracijos lapo ir pataisė dalyvaujančių kreditorių finansinių reikalavimų sumas. Suinteresuoto asmens nuomone, prašymas dėl jo išėjimo iš kreditorių susirinkimo buvo neteisėtas, pažeidžiantis jo, kaip kreditoriaus teises.

16Atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą pareiškėjas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį (71-72 b. l.). Nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 2 d. kreditorių susirinkimo metu dar nebuvo apskųsta apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus A. Š. 217 545,20 Lt finansinis reikalavimas bankrutavusios įmonės bankroto byloje, todėl šis turėjo teisę dalyvauti ir balsuoti paminėtame kreditorių susirinkime, o nurodyto susirinkimo pirmininko veiksmai buvo neteisėti ir pažeidžiantys šio kreditoriaus teises, numatytas ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

20ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais ir ginti savo teises. Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka numatyta ĮBĮ 24 straipsnyje, kurio 3 dalis numato, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

21Byloje nustatyta, jog įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi patvirtintas patikslintas kreditoriaus A. Š. 14 534,13 Lt finansinis reikalavimas BUAB „Fundamentus“ bankroto byloje, todėl 2011 m. rugsėjo 2 d. įvykusio BUAB „Fundamentus“ kreditorių susirinkimo metu paminėtas kreditorius turėjo teisę dalyvauti nurodytame kreditorių susirinkime bei jame balsuoti (17-19 b. l.; ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 22 str. 6 d.). Dėl to apygardos teismas pagrįstai konstatavo, jog buvo pažeistos kreditorių susirinkimo procedūros, neleidžiant balsuoti šiam kreditoriui, o tai patvirtina 2011 m. rugsėjo 2 d. bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo protokolo ir registracijos duomenys (7-9, 16 b. l.).

22Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas teisingai konstatavo, jog BUAB „Fundamentus“ kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti apie vieną iš darbotvarkės klausimų – dėl kreipimosi į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo, kreditorių susirinkimo darbotvarkėje atskirai nenurodžius paminėto klausimo dėl tyčinio bankroto nustatymo, kuris negali būti priskirtas prie einamųjų klausimų. Juolab kad ir įstatymų leidėjas išskyrė kreditorių teisę kreiptis dėl tyčinio bankroto nustatymo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.).

23Tačiau pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

24Nagrinėjamoje byloje ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti pakartotiniame kreditorių susirinkime, kuriame, kaip minėta, nutarimui priimti pakanka, kai už jį atvirai balsuoja kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 3 d.). Šiuo atveju bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių, balsavusių „už“ ginčo nutarimus, bendra patvirtintų reikalavimų suma sudaro 674 468,37 Lt, todėl kreditoriaus A. Š., turinčio teismo patvirtintą 14 534,13 Lt finansinį reikalavimą, balsavimas nurodytame kreditorių susirinkime nebūtų pakeitęs jų turinio. Juolab kad paminėto kreditoriaus balsas nebūtų nulėmęs ginčijamų nutarimų ir tuo atveju, jeigu A. Š. finansinis reikalavimas sudarytų ir 217 545,2 Lt.

25Taigi nagrinėjamu atveju vien tik nustatyti kreditorių susirinkimo organizavimo procedūriniai pažeidimai nesudaro pagrindo pripažinti negaliojančiais visus ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus, todėl teisėjų kolegija įvertina kiekvieno iš jų esmę ir atitikimą materialinės teisės normoms.

26ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkto nuostatomis, bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, tačiau ĮBĮ nuostatos nenumato, kad aukščiau nurodytus veiksmus administratorius gali atlikti, tik gavęs kitų kreditorių sutikimą. Pagal ĮBĮ bankroto administratorius, gindamas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės ir kreditorių interesus, turi pareigą ginčyti nepagrįstus finansinius reikalavimus, o kreditoriai, jeigu jų teismo patvirtintų reikalavimų suma yra didesnė nei 250 Lt, turi teisę skųsti teismo nutartis, kuriomis, jų nuomone, patvirtinti nepagrįsti, didesni nei 250 Lt finansiniai reikalavimai (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p., 26 str. 5 d.). Bylos duomenimis, kreditorius A. Š. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš BUAB „Fundamentus“ 203 011,07 Lt darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir išeitinės kompensacijos, tačiau 2009 m. lapkričio 9 d. apygardos teismo nutartimi šio ieškinio nagrinėjimas buvo sustabdytas iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas Nr. 17-1-01548-08. Nutraukus paminėtą ikiteisminį tyrimą, nenustačius nusikalstamų veikų, bankroto administratorius nepažeidė įstatymo, pateikdamas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui tvirtinti A. Š. aukščiau nurodytą finansinį reikalavimą. Dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo pripažinti negaliojančiu BUAB „Fundamentus“ kreditorių susirinkimo ginčo nutarimą, priimtą 2 darbotvarkės klausimu.

27Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog BUAB „Fundamentus“ kreditorių susirinkimas, nutaręs atstatydinti bankroto administratorių UAB „Restrus“ ir jo įgaliotą asmenį V. Klimą iš bankroto administratoriaus pareigų (4 darbotvarkės klausimas), priėmė nutarimą ne pagal savo kompetenciją, kadangi ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte numatyta tik kreditorių susirinkimo teisė kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, o bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą sprendžia teismas (ĮBĮ 11 str. 8 d.).

28Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas be pagrindo pripažino negaliojančiais kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 1, 3, 5 ir 6 darbotvarkės klausimais, kurie iš esmės neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms bei imperatyviosioms kitų įstatymo normoms.

29Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 14 punktą, kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas. Šiuo atveju, nepažeidžiant ĮBĮ nuostatų, 1 darbotvarkės klausimu susirinkimui pirmininkauti išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, kuris vykdo paminėtas pareigas nuo pirmojo kreditorių susirinkimo (ĮBĮ 22 str. 1 d.), o sekretoriauti – bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, kuris turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkime (ĮBĮ 22 str. 6 d.).

30Be to, ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad administratoriaus veiklą kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, t. y. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų 7.1. p.). Todėl kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti dėl kreipimosi į Įmonių bankroto valdymo departamentą su skundu dėl bankroto administratoriaus veiksmų (3 darbotvarkės klausimas).

31ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte numatyta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, o pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punktą, bankroto administratorius privalo vykdyti kreditorių susirinkimo sprendimus. Dėl to kreditorių susirinkimas turėjo pagrindo priimti nutarimą 5 darbotvarkės klausimu.

32Aukščiau minėta, jog kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 3 p.), todėl nėra pagrindo teigti, jog kreditorių susirinkimas neturėjo teisės įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu nustatyti įmonės tyčinį bankrotą, ar priimti kitus ginčo nutarimus 6 darbotvarkės klausimu (ĮBĮ 22 str. 3 d., 23 str. 4 p., 11 str. 3 d. 2 p.).

33Dėl pasakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo nutartis, panaikinant apygardos teismo nutarties dalį, kuria pripažinti negaliojančiais BUAB „Fundamentus“ 2011 m. rugsėjo 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 1, 3, 5 ir 6 darbotvarkės klausimais (CPK 329 str. 1 d, 330 str., 338 str.).

34Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentų, nes jie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

36Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartį.

37Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria pripažinti negaliojančiais BUAB „Fundamentus“ 2011 m. rugsėjo 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 1, 3, 5 ir 6 darbotvarkės klausimais.

38Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartimi iškelta UAB... 4. 2011 m. rugsėjo 2 d. įvyko pakartotinis BUAB „Fundamentus“ kreditorių... 5. Pareiškėjas BUAB „Fundamentus“ bankroto administratorius kreipėsi į... 6. Be to, pažymėjo, kad bankroto administratorius neturėjo pagrindo... 7. Suinteresuotas asmuo I. R. atsiliepime nesutiko su skundu ir nurodė, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 26 d. nutartimi patenkino... 10. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo pirmininko veiksmai – draudimas... 11. Teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkimui buvo pateiktas darbotvarkės... 12. Be to, teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimas svarstė ir priėmė... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) I. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. Atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo... 16. Atsiliepime į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą pareiškėjas prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis,... 21. Byloje nustatyta, jog įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas teisingai konstatavo, jog BUAB... 23. Tačiau pažymėtina, kad teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą... 24. Nagrinėjamoje byloje ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti... 25. Taigi nagrinėjamu atveju vien tik nustatyti kreditorių susirinkimo... 26. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkto nuostatomis, bankroto administratorius... 27. Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog BUAB... 28. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas be pagrindo... 29. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 14 punktą, kreditorių susirinkimas turi teisę... 30. Be to, ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad administratoriaus veiklą... 31. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte numatyta kreditorių susirinkimo teisė... 32. Aukščiau minėta, jog kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą dėl... 33. Dėl pasakyto pakeistina pirmosios instancijos teismo nutartis, panaikinant... 34. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo ir atsiliepimų į... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartį.... 37. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria pripažinti negaliojančiais BUAB... 38. Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį....