Byla e2-1542-808/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,

2sekretoriaujant Viktorijai Skorulskienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei Rytai Rabačienei,

4atsakovo atstovui advokato padėjėjui Pauliui Gaveliui

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės MB „Virmalda“ ieškinį atsakovei UAB „Transekspedicija Invest“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

8Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kurį tikslino, prašydama priteisti iš atsakovės 500,00 Eur skolos, 792,00 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 243,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis). Nurodė, atsakovė sumokėjo dalį skolos (9500,00 Eur) jau esant pateiktam ieškiniui, tačiau liko nepadengta 500,00 skola ir 792,00 Eur delspinigių. Šalys 2016 m. spalio 20 d. sudarė Rangos sutartį Nr. VIR 16/10/20 (5-3) (toliau – Rangos sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo atlikti statinio „( - )“ Detalaus projekto koregavimo, techninio darbo projekto rengimo, statybos leidimo gavimo, statybos darbų atlikimo ir statinio užbaigimo procedūrų atlikimo darbus pagal darbų vykdymo grafiką, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Ieškovei pabaigus visus rangos darbus objekte, šalys 2018 m. sausio 31 d. pasirašė Darbų perdavimo-priėmimo aktą (toliau - Aktas) ir 2018 m. vasario 7 d. Papildomu susitarimu Nr. 5 (toliau - Papildomas susitarimas) susitarė, kad iki 2018 m. gegužės 1 d. ieškovė pašalins visus neatitikimus (įskaitant statybos užbaigimo procedūrą). Iki nurodyto termino ieškovė ištaisė trūkumus ir per „INFOSTATYBA“ 2018 m. gegužės 2 d., pateikė atsakovei Statybos užbaigimo aktą. Elektroniniu paštu (2018-05-22) atsakovei buvo priminta apie įsiskolinimą, po ko atsakovė sumokėjo dalį pinigų, tačiau liko skolinga 10000,00 Eur ir žodžiu pranešė, kad sumokės įregistravus pastatą. Atsakovei uždelsus sumokėti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti 20 proc. dydžio delspinigius per metus nuo nesumokėtos sumos ir nuostolių atlyginimo (Sutarties 11.3 punktas). Šalys taip pat susitarė, kad sulaikyta pinigų suma yra sumokama galutinai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Ieškovė juos įvykdė 2018 m. gegužės 2 d., todėl atsakovė turi sumokėti 792,00 Eur dydžio delspinigius (nuo 10000,00 Eur sumos, skaičiuojant nuo 2018-05-03).

9Atsakovė atsiliepime nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad susitarė, kad ši Sutartis bus laikoma įvykdyta, atlikus statinio statybos užbaigimo procedūras (Rangos sutarties 2.1 punktas). Papildomame susitarime šalys nurodė, kad nėra atliktos statybos užbaigimo procedūros. Šalys tiek Rangos sutartimi, tiek ir Susitarimu, statybos pabaigą siejo su statybos užbaigimo procedūra, t.y. statinio registracija. ieškovė privalėjo pateikti ir Kadastro bylas (Papildomo susitarimo 3.7 punktas), tačiau iki 2018 m. gegužės 1 d. šių veiksmų neatliko. Iš esmės Susitarimas buvo dėl Kadastrinių bylų parengimo bei registravimo, todėl Rangos sutartis laikoma tinkamai įvykdyta tik įregistravus ginčo statinius. Kadangi Registrų centras atsisakė registruoti statinius dėl ieškovės padarytų klaidų dokumentuose (statybos užbaigimo akte ir Kadastrų byloje), kurias ieškovė pripažino, tai tik 2018 m. rugpjūčio 30 d. buvo atlikta statinių teisinė registracija. Ieškovė nenumatė, kad įrenginys bus ant aikštelės, o tam būtinas teisinis įregistravimas ir aikštelės rekonstrukcija, nors ir buvo apie tai informuota, bet aikštelės rekonstrukcijos projekto neparengė. Galiausiai pati ieškovė nurodė asmenis, galinčius sutvarkyti projektinę dokumentaciją. Todėl ieškovei buvo siūloma prisiimti pusę nuostolių dėl netinkamai vykdytos Sutarties, tačiau ji su tuo nesutiko. Derybos dėl Rangos sutarties vykdymo derybos vyko iki 2018 m. rugsėjo 24 d.. Atsiliepimo pateikimo dienai ieškovė nėra tinkamai įvykdžiusi Sutarties, todėl pagal Papildomo susitarimo 4 punktą, jai pagrįstai nesumokėta likusi 10000,00 Eur suma. Kadangi pati ieškovė nebuvo įvykdžiusi Rangos sutarties, tai pagal Sutarties 11.3 punktą, ji (ieškovė) negali reikalauti delspinigių ir būtent todėl pagrįstai nesumokėta 500 Eur. Sutartyje numatyta, kad už vėlavimą atlikti Rangos sutartį, ieškovei taikoma bauda, atsakovė nėra skolinga ieškovei ir ieškinys turi būti atmestas.

10Teismo 2018 spalio 22 d. nutartimi pasirengimas bylą nagrinėti teismo posėdyje, nustatytas paruošiamųjų dokumentų būdu.

11Ieškovė pateiktame dublike papildomai nurodė, kad šalys nesitarė dėl statinių registracijos, todėl ieškovė atlikusi statinio užbaigimo procedūrą, perdavė atsakovei Statybos užbaigimo aktą. Atsakovė dalį skolos - 9500,00 Eur, sumokėjo 2018 m. rugsėjo 26 d., t.y., po ieškinio pateikimo (po 26 dienų nuo statinio įregistravimo). Šalys nesitarė dėl kiemo aikštelės rekonstrukcijos, o vietą sandėlio statybai nurodė pati atsakovė ir suderino raštu. Ieškovei nebuvo žinoma, kad asfalto danga, esanti po naujai statomu sandėliu, yra įregistruota kaip atskiras statinys ir nėra atlikta jo rekonstrukcijos. Papildomo statinio kiemo aikštelės rekonstravimo išlaidos negali būti laikomos atsakovės nuostoliais, atsiradusiais dėl ieškovės netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

12Atsakovė pateiktame triplike papildomai nurodė, kad 2018 m. sausio 31 d. buvo pasirašytas Darbų priėmimo-perdavimo aktas, o 2018 m. vasario 7 d. Papildomu susitarimu Nr. 5 susitarta, kad Rangos sutartis bus įvykdyta iki 2018 m. gegužės 1 d. ir rangovas ištaisys Susitarimo 3 punkte nurodytus trūkumus (statinio užbaigimo procedūrų atlikimas, statybos užbaigimo akto bei Kadastrinės bylos pateikimas), o pagal 4 punktą, dėl neatitikčių ir defektų, pagal Atliktą darbų aktą Nr. 14 ir sąskaitas už 2017 m. gruodžio bei 2018 m. sausio mėn., 30 proc. sumos išmokama tik įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus. Rangos sutartimi ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti darbus tinkamai ir perduoti dokumentaciją, tačiau to nepadarė, o statinius buvo atsisakyta registruoti. Ieškovė ilgai šalino trūkumus, todėl buvo sustabdytas mokėjimas (pagal Papildomą susitarimą). Kadangi statybos užbaigimo procedūra siejama su statinio registracija, tai atsakovė nepažeidė apmokėjimo termino ir nėra pagrindo iš jos reikalauti delspinigių. Teismui nusprendus priešingai, aiškiai neprotingi delspinigiai turėtų būti mažinami. Teigia, kad nepilnas atsiskaitymas su ieškove yra vadovaujantis Papildomo susitarimo nuostatomis, nes ieškovė netinkamai vykdė Rangos sutartį.

13Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė Ryta Rabačienė patikslintus ieškinio reikalavimus iš esmės palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais.

14Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokato padėjėjas Povilas Gavelis iš esmės palaikydamas procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, prašė atmesti patikslintus ieškinio reikalavimus.

15Ieškinys tenkinamas iš dalies.

16Byloje nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

17Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai.

18Byloje nustatyta, kad 2016 m. spalio 20 d. šalys pasirašė Rangos sutartį Nr. VIR 16/10/20 (5-3) dėl statinio „( - )“ detalaus projekto koregavimo, techninio darbo projekto rengimo, statybos leidimo gavimo, statybos darbų atlikimo ir statinio užbaigimo procedūrų atlikimo darbai ir kuriuos ieškovė privalo atlikti savo medžiagomis ir savo rizika sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 2.1 p.) (el.b. I tomo 5-13 l.). Sutarties Priedu Nr. 5 ieškovė įsipareigojo atlikti visus darbus, numatytus statinio projekte (įrengti pamatus, atstatyti statybos metu pažeistas dangas, sumontuoti visas statinio konstrukcijas, įrengti būtinas inžinierines sistemas (dūmų šalinimo, priešgaisrinės signalizacijos, vidaus ir išorės gaisrų gesinimo), normatyvinį apšvietimą užtikrinančią sandėlio apšvietimo sistemą bei įgyvendinti reikiamus esamo pastato pakeitimus, reikalingus prijungti ir įrengti išorės elektros tiekimo linijas bei pakloti vandens tiekimo linijas gaisro gesinimo sistemoms ir atlikti būtinus pakeitimus greta esančio pastato gesinimo stotyje ir/ar kitus pakeitimus/perdarymus esamų sistemų, įgalinančius prijungti naujai statomą statinį, bei atlikti visas statinio užbaigimo procedūras ir pateikti atsakovei užbaigimo aktą ar deklaraciją (el.b. I tomo 14-16 l.). 2018 m. sausio 31 d. šalys pasirašytu Darbų perdavimo-priėmimo aktu patvirtino, kad pagal projektą atlikti darbai atitinka esminiams projektiniams sprendiniams (el.b. I tomo 19 l.). 2018 m. vasario 7 d. šalys pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 5, kurio 3 punkte numatė neatitiktis, kurias ieškovė įsipareigoja pašalinti iki 2018 m. gegužės 1 d., o 4 punktu susitarė, kad dėl nurodytų neatitikčių ir defektų, 30 proc. sumos pagal Atliktų darbų aktą Nr. 14 ir sąskaitą už 2017 m. gruodžio ir 2018 m. sausio mėn. atliktus darbus bus išmokėti įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus (el.b. I tomo 17 l.). Ieškovė el. paštu (2018-05-22) išsiuntė atstovei priminimą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir nurodė, kad sulaikytą skolą - 16354,38 Eur (be delspinigių) reikia apmokėti iki savaitės pabaigos (el.b. I tomo 26 l.). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, statybos užbaigimo aktas Nr. ( - ) išduotas 2018 m. gegužės 2 d., o įrašas galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. (el.b. I tomo 43-53 l.). VĮ „Registrų centras“ 2018 m. gegužės 18 d. sprendimu atsisakė įrašyti pastato kadastro duomenis, nes nepateikta elektroninė kadastro duomenų byla, viešojo administravimo subjekto sprendimas dėl gaisrinio vandentiekio tinklų suformavimo teisėtumo fakto, nepatikslinti žemės sklypo kadastro duomenys (el.b. I tomo 55-56 l.). El. susirašinėjimas tarp šalių rodo, kad dėl netinkamų kadastro bylų ir duomenų atsakovė negali registruoti statinių (el.b. 57-60 l.).

19Dėl skolos

20Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Taigi pagal rangos sutartį įgyvendinama rangovo pareiga atlikti statybos rangos darbus ir jų rezultatą perduoti užsakovui, atitinkamai užsakovas turi pareigą atsiskaityti su rangovu, sumokant sutartyje nurodytą kainą. Įstatymas numato, kad teisę gauti apmokėjimą rangovas įgyja tik kai yra priimtas darbų rezultatas ir su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino (CK 6.662 ir 6.655 straipsniai). Pareiga atsiskaityti už atliktus darbus yra viena iš pagrindinių užsakovo, kaip statybos rangos sutarties šalies pareigų, įtvirtintų įstatyme (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant dėl CPK 178 straipsnyje nurodytos juridinio asmens pareigos įvykdymo, šio asmens įrodinėjami faktai, susiję su sutartinių teisinių įsipareigojimų įvykdymu (pvz.: medžiagų/įrengimų/darbo jėgos panaudojimas, atliktų/atliekamų statybos rangos darbų fiksavimas etc.) grindžiami tik leistinais, patikimais įrodymais.

21Nagrinėjamoje byloje šalys, sudariusios Rangos sutartį dėl detalaus projekto koregavimo, techninio darbo projekto rengimo, statybos leidimo gavimo, statybos darbų atlikimo ir statinio užbaigimo procedūrų atlikimo darbų, kuriuos ieškovė turėjo atlikti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, o Papildomu susitarimu numačiusios, kad dėl trūkumų pašalinimo bei apmokėjimo už atliktus darbus; (30 proc. sumos už 2017 m. gruodžio mėn. (1500,00 Eur) ir 2018 m. sausio mėn. (40556,00 Eur) viso 42056,00 Eur), sutartinių įsipareigojimų vykdymo, susitarė ir dėl įsipareigojimų nevykdymo pasekmių. Ieškovei netinkamai vykdžius savo įsipareigojimus ir tai pripažinus, atsakovė galėjo sulaikyti 12616,80 Eur (30 proc. nuo 42056,00 Eur) mokėjimą. Atsakovė ieškinio pateikimo dienai (2019-09-24) buvo sulaikiusi 10000,00 Eur sumą. Dėl ieškovės padarytų klaidų dokumentuose, statinys užregistruotas tik 2018 m. rugpjūčio 30 d., todėl yra pagrindas išvadai, kad atsakovė pilnai atsiskaityti su ieškove turėjo tik 2018 m. rugpjūčio 31 d. Kadangi atsakovė tik 2018 m. rugsėjo 26 d., t.y. esant ieškiniui teisme, ieškovei pervedė 9500,00 Eur sumą ir atsisakė sumokėti likusius 500,00 Eur teigiant, jog dėl ieškovės netinkamai atlikto darbo patyrė nuostolių, teismas tokius atsakovės teiginius laikydamas nepagrįstais ir nepatvirtintais leistinais įrodymai, laiko, kad ieškinys dalyje dėl 500 Eur skolos priteisimo iš atsakovės, yra įrodytas, todėl laikomas pagrįstu ir yra tenkinamas.

22Dėl delspinigių

23Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Kasacinio teismo išaiškinta, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

24Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigdama, kad atsakovė pažeidė sutartinę prievolę atsiskaityti, reikalauja priteisti 792,00 Eur delspinigių (netesybas), skaičiuojamas nuo 10000,00 Eur sumos nuo 2018-05-03 (už 144 dienas). Konkrečiu atveju, nustačius, kad atsakovė turėjo atsiskaityti su ieškove ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 31 d., delspinigiai gali būti skaičiuojami tik nuo minėtos datos. Pažymėtina ir tai, kad šalims susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiais atvejais teismui suteikiama teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), kad nebūtų sudarytas pagrindas šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Nagrinėjamu atveju šalims sutarus, kad atsakovei uždelsus sumokėti, ieškovė turės teisę reikalauti 20 proc. dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos per metus (Sutarties 11.3 punktas), teismas sprendžia, kad nėra pagrindo mažinti šalių sutartų netesybų, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra tenkinamas iš dalies, t.y. priteisiant 142,47 Eur, skaičiuojant už 26 dienas nuo 10000,00 Eur sumos už laikotarpį nuo 2019-09-01 iki 2014-09-26.

25Kiti byloje dalyvaujančių asmenų išsakyti argumentai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako (CPK 3 straipsnio 1 ir 7 dalys, 185 straipsnis).

26Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 642,47 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-09-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

29Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Byloje patenkinta 49,73 proc. ieškinio reikalavimų. Todėl ieškovei MB „Virmalda““ ir ko iš atsakovo priteistina 14,43 Eur bylinėjimosi išlaidų, o atsakovui UAB „Transekspedicija Invest“ iš ieškovo – 439,86 Eur bylinėjimosi išlaidų.

30Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovei grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio dalis priklausiusi mokėti nuo 9.500 Eur sumos, t.y. 160,50 Eur.

31Teismas patyrė 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka. Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Remiantis tuo, kad susidarė 3,72 Eur suma, ir atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, todėl iš šalies išieškotina bendra suma yra mažesnė už nustatytą 3 Eur sumą ir ji nepriteistina (96 straipsnio 6 dalis).

32Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 – 288 straipsniais, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

33ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovės UAB „Transekspedicija Invest“, į.k. ( - ), ieškovės MB „Virmalda“, į.k. ( - ), naudai 500,00 Eur (penki šimtai eurų 00 ct) skolos, 142,47 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt du eurai 47 ct) delspinigių, 6 proc. (šešis procentus) metinių palūkanų už priteistą 642,47 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, bei 14,43 Eur (keturiolika eurų 43 ct) bylinėjimosi išlaidų

35Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovės MB „Virmalda“, į.k. ( - ), 439,86 Eur (keturis šimtus trisdešimt devynis eurus 86 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „Transekspedicijos Invest“, į.k. ( - ), naudai.

37Grąžinti ieškovei MB „Virmalda“, į.k. ( - ), 160,50 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt eurų 50 ct) žyminio mokesčio.

38Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,... 2. sekretoriaujant Viktorijai Skorulskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei Rytai Rabačienei,... 4. atsakovo atstovui advokato padėjėjui Pauliui Gaveliui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 8. Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kurį tikslino, prašydama priteisti... 9. Atsakovė atsiliepime nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė,... 10. Teismo 2018 spalio 22 d. nutartimi pasirengimas bylą nagrinėti teismo... 11. Ieškovė pateiktame dublike papildomai nurodė, kad šalys nesitarė dėl... 12. Atsakovė pateiktame triplike papildomai nurodė, kad 2018 m. sausio 31 d. buvo... 13. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė Ryta Rabačienė patikslintus... 14. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokato padėjėjas Povilas Gavelis... 15. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 16. Byloje nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 17. Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai.... 18. Byloje nustatyta, kad 2016 m. spalio 20 d. šalys pasirašė Rangos sutartį... 19. Dėl skolos... 20. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas... 21. Nagrinėjamoje byloje šalys, sudariusios Rangos sutartį dėl detalaus... 22. Dėl delspinigių... 23. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigdama, kad atsakovė pažeidė sutartinę... 25. Kiti byloje dalyvaujančių asmenų išsakyti argumentai ir pateikti įrodymai... 26. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovės... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistinos... 30. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovei grąžintina 75 proc.... 31. Teismas patyrė 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 32. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 – 288 straipsniais, 307... 33. ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovės UAB „Transekspedicija Invest“, į.k. ( - ),... 35. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš ieškovės MB „Virmalda“, į.k. ( - ), 439,86 Eur (keturis... 37. Grąžinti ieškovei MB „Virmalda“, į.k. ( - ), 160,50 Eur (vieną šimtą... 38. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...