Byla B2-286-658/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartimi UAB „Demeta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Vadybos apskaita“. 2017 m. liepos 18 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. spalio 26 d., 2017 m. gruodžio 4 d., 2018 m. sausio 17 d. nutartimis buvo patikslintas. 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Demeta“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad įmonės likvidavimo procedūra baigta, o kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2019 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu).

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

5Prašymas tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės pateiktos informacijos nustatyta, kad administratorei buvo perduoti įmonės dokumentai ir turtas. BUAB „Demeta“ bankrotą iš esmės nulėmė patirti veiklos nuostoliai, kurie viršijo gaunamas pajamas ir turtą. Administratorė patikrinusi perduotus bendrovės buhalterinius dokumentus nustatė, kad bendrovės veikla atitiko normaliam verslui keliamus standartus, vadovas laiku kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, bei nėra jokių tyčinio bankroto požymių.

8Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1130-1085/2019 pripažino niekiniu ir negaliojančiu 2017 m. sausio 31 d. tarp UAB „Demeta“ ir UAB „( - )“ sudarytą Tarpusavio skolų suderinimo (užskaitymo) aktą nuo jo sudarymo momento. Taikė restituciją ir priteisė ieškovei BUAB „Demeta“ iš atsakovės UAB „( - )“ 3 211,72 Eur ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 800 Eur išlaidų už teisinę pagalbą. Atsakovė UAB „( - )“ dėl minėtos nutarties pateikė apeliacinį skundą. Nors šiuo metu byla yra nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme, tačiau BUAB „Demeta“ reikalavimo teisę minėtoje civilinėje byloje 2019 m. gegužės 10 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi pardavė UAB „( - )“ už 964 Eur.

9Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje buvo 24 darbuotojai, kurie bankroto administratorės buvo atleisti. Registrų duomenimis įmonė turėjo vieną transporto priemonę, o nekilnojamųjų daiktų neturėjo. Administratorė paruošė paraišką Garantiniam fondui dėl išmokų skyrimo, pagal kurią pervestos lėšos skirtos darbuotojų kreditoriniams reikalavimams tenkinti, t. y. iš šių lėšų patenkinti 57 744,93 Eur dydžio darbuotojų kreditoriniai reikalavimai. Bankroto procedūros metu įmonė iš viso gavo 63 608,93 Eur (iš Garantiniam fondo, už parduotą turtą ir reikalavimo teisę, perduotos lėšos kasoje), iš kurių buvo iš dalies padengti pirmos eilės kreditorių finansiniai reikalavimai ir administravimo išlaidos. Byloje liko nepatenkinti 134 874,78 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

10Bankroto administratorės pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2018 m. lapkričio 23 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-9896 patvirtina, kad BUAB „Demeta“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

11Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

12Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Demeta“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

13Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

14Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

15Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniais,

Nutarė

17pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

18Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

19Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartimi UAB „Demeta“... 3. BUAB „Demeta“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato,... 7. Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės pateiktos informacijos... 8. Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. kovo 5 d.... 9. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje buvo 24 darbuotojai, kurie bankroto... 10. Bankroto administratorės pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos... 11. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 12. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 13. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 14. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 15. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 17. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“... 18. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių... 19. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...