Byla e2SP-25955-587/2017
Dėl termino paveldėjimo procedūroms taikyti atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, nedalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Lindorff Lietuva“ atstovui, suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Lindorff Lietuva“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims mirusiosios E. B. M. įpėdiniams ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl termino paveldėjimo procedūroms taikyti atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja teismui pateiktu pareiškimu prašo: 1) atnaujinti 3 mėnesių terminą pareikšti kreditorinį reikalavimą, taip kreditorei suteikiant teisę realizuoti savo teises ir turtinius interesus, 2) patvirtinti faktą, jog pareiškėja reiškia 937,75 Eur dydžio turtinį reikalavimą mirusios palikėjos E. B. M., a. k. ( - ) įpėdiniams, o jiems nesant – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752; 3) nutarties kopiją siųsti palikimo atsiradimo vietą aptarnaujančiam notarų biurui, adresu Kumelių g. 12-3, Kaunas.

5Pareiškėja nurodė, kad ( - ). mirė skolininkė E. B. M., kuri mirties dieną turėjo neįvykdytą 937,75 Eur dydžio turtinę prievolę pareiškėjui, kurią sudaro 522,80 Eur skola ir 414,95 Eur delspinigių. Palikėja ir pradinis kreditorius AB Telia Lietuva (ankstesnis pavadinimas – UAB „Omnitel“) 1998 m. rugsėjo 29 d. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. 0134088, kurios pagrindu palikėjai buvo suteiktas mobiliojo ryšio įrenginys ir teikiamos mobiliojo ryšio paslaugos. Palikėja nevykdė prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas. 2008 m. gruodžio 25 d. Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi reikalavimo teisė į šį palikėjos įsiskolinimą pradinio kreditoriaus AB Telia Lietuva buvo perleista pareiškėjai. Apie reikalavimo teisės perleidimą palikėja buvo informuota rašytiniu pranešimu. Pareiškėja apie tai, kad palikėja E. B. M. neturi Testamentų registre įregistruotų palikėjų, sužinojo tik 2017 m. rugsėjo 5 d., gavęs Centrinės hipotekos įstaigos testamentų registro išrašą. Prašo atnaujinti trijų mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, kadangi neturėjo objektyvių galimybių kreditorinį reikalavimą pareikšti per įstatymo nustatytą terminą (el. byla, b. l. 1–3).

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškimą (el. byla, b. l. 24–27). Nurodė, kad kreditorinis reikalavimas mirusiosios įpėdiniams turėjo būti pareikštas iki 2017 m. rugpjūčio 12 d. skaičiuojant nuo skolininkės mirties momento (( - ).). Mano, kad pareiškėjos veiksmai, kuriais ji savo reikalavimo teisę bando įgyvendinti praleidus 3 mėnesių terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, rodo, kad pareiškėja nebuvo pakankamai atidi ir sąžininga, savo teises įgyvendino nerūpestingai ir atlaidžiai. Tokioje situacijoje, dėl kurios susidarymo kalta pati pareiškėja (jos neapdairumas ir neatidumas), netinkamas įmonės vidaus darbo organizavimas gali būti pripažintas svarbia priežastimi terminui kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinti. Suinteresuotas asmuo iki 2017 m. spalio 9 d. negavo pranešimo apie galimą palikėjos palikimo perėjimą valstybei ir jokių paveldėjimo procedūrų nėra pradėjusi. Mano, kad pareiškėjai nenurodžius objektyvių ir pripažintinų svarbiomis termino praleidimo priežasčių, kreditorinis reikalavimas negali būti įgyvendintas, todėl ir terminas kreditoriniams reikalavimui pareikšti negali būti atnaujintas (pratęstas). Teismui nusprendus, kad yra pagrindas atnaujinti pareiškėjui trijų mėnesių terminą pareikšti kreditorinį reikalavimą, jis turėtų būti reiškiamas valstybei, o ne VMI prie FM. Prašo civilinę bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

7Byla išnagrinėta pareiškėjos ir suinteresuoto asmens atstovams nedalyvaujant. Pareiškėja pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant (el. byla, b. l. 46–47).

8Teismas

konstatuoja:

9Nustatyta, jog palikėja E. B. M. ir pradinis kreditorius UAB „Omnitel“ (dabar – AB Telia Lietuva) 1998 m. rugsėjo 29 d. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. 0134088, kurios pagrindu palikėjai buvo suteiktas mobiliojo ryšio įrenginys ir teikiamos mobiliojo ryšio paslaugos (el. byla, b. l. 11–12, 18–19). 2008 m. gruodžio 25 d. Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. TR-40034-7915 UAB „Omnitel“ (dabar – AB Telia Lietuva) perleido pareiškėjai reikalavimo teisę į 1805,14 Eur (522,80 Eur) sumą skolininkės E. B. M. atžvilgiu (el. byla, b. l. 4–7, 9–10, 15–17). Gyventojų registro tarnybos duomenimis palikėja E. B. M., a. k. ( - ) mirė ( - ). Po palikėjos E. B. M., a. k. ( - ) mirties Testamentų registre palikimo priėmimo faktų neįregistruota, ši aplinkybė pareiškėjai tapo žinoma 2017 m. rugsėjo 5 d. (el. byla, b. l. 20). Palikėjos vardu nekilnojamojo turto nėra registruota (el. byla, b. l. 31). Pareiškėja nurodo, kad palikėja mirties dieną turėjo neįvykdytą 937,75 Eur dydžio turtinę prievolę pareiškėjai, kurią sudaro 522,80 Eur skola ir 414,95 Eur delspinigių. Pareiškėja į teismą su pareiškimu kreipėsi 2017 m. rugsėjo 22 d.

10Teismas, nustatydamas ir vertindamas priežastis, dėl kurių buvo praleistas įstatyme nustatytas terminas pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto, atsižvelgia į byloje nustatytas faktines aplinkybes, susijusias su palikėjos mirties momentu ir momentu, kada pareiškėja sužinojo apie teisę pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams. Nustatyta, kad palikimas atsirado ( - ). (CK 5.3 str.). Kreditorinis reikalavimas palikėjos įpėdiniams turėjo būti pareikštas iki 2017 m. rugpjūčio 12 d., pareiškėja į teismą kreipėsi 2017 m. rugsėjo 22 d. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėją ir palikėją siejo kreditoriniai – skoliniai teisiniai santykiai, byloje nėra duomenų apie tai, kad šalys bendradarbiavo siekiant susitarti dėl skolos grąžinimo, teismas sprendžia, kad terminas pareikšti kreditorinius reikalavimus palikėjos įpėdiniams praleistas dėl objektyvių priežasčių. Pažymėtina, kad, sužinojusi apie palikimo atsiradimą, pareiškėja operatyviai kreipėsi į teismą su pareiškimu atnaujinti terminą paveldėjimo procedūroms taikyti ir patvirtinti kreditorinį reikalavimą. Teismo vertinimu, pagrįstai tikėtina, jog pareiškėja dėl objektyvių priežasčių negalėjo žinoti apie palikėjos E. B. M. mirtį ir įstatymo nustatytu terminu kreiptis su prašymu patvirtinti kreditorinį reikalavimą palikėjos kreditoriams. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas neturi pagrindo spręsti, jog pareiškėja elgėsi nesąžiningai, o procesinį terminą praleido dėl savo aplaidumo ir nerūpestingumo. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, jog termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimas nepagrįstai ir neteisėtai suvaržytų ar pažeistų suinteresuotų asmenų teises, todėl CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytas 3 mėnesių terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujintinas (CK 5.63 str. 4 d., CPK 178 str., 185 str.). Pastebėtina, kad suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija dėl termino atnaujinimo iš esmės neprieštarauja.

11Pareiškėja prašo patvirtinti 937,75 Eur dydžio turtinį reikalavimą mirusios palikėjos E. B. M., a. k. ( - ) įpėdiniams, o jiems nesant – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pareiškėja nesikreipė į teismą dėl prašomo patvirtinti kreditorinio reikalavimo priteisimo iš pačios E. B. M.. Byloje nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Omnitel“ (dabar – AB Telia Lietuva) pareiškėjai perleido reikalavimo teises į palikėjos 522,80 Eur (1805,14 Eur) sumos skolą mobilaus ryšio paslaugos teikėjui (el. byla, b. l. 9–10, 17). Šios palikėjos kreditorės pretenzijos į paveldimą turtą yra pagrįstos, todėl tvirtintinos.

12Pareiškėja nurodė, kad dalį kreditorinio reikalavimo sumos (414,95 Eur) sudaro delspinigiai. CK 6.101 straipsnio 2 dalis numato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Palikėjos ir UAB „Omnitel“ sudarytos Skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutarties 6.3 punktas numato, kad praleidęs mokėjimų terminus, abonentas sumoka ir 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos. Teismas pripažįsta, kad pareiškėja turi teisę reikalauti delspinigių, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nėra jokių duomenų apie delspinigių skaičiavimo laikotarpį ir apie tai, kokio dydžio delspinigiai buvo paskaičiuoti.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiais atvejais teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

14Sprendžiant pareiškėjos reikalavimą patvirtinti 414,95 Eur sumos delspinigių kreditorinį reikalavimą palikėjos įpėdiniams, atsižvelgiama į tai, kad pareiškėja šio delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo palikėjos sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, pareiškėja savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Konstatuotina, kad pareiškėjos prašomas patvirtinti 414,95 Eur sumos delspinigių kreditorinis reikalavimas sudaro 79,37 procentus pareiškėjai perleistos palikėjos skolos pradiniam kreditoriui sumos. Teismas taip pat atsižvelgia į pradinės kreditorės ir pareiškėjos elgesį. Aplinkybė, kad palikėja nevykdė savo prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti kreditorę nuo pareigos savo teises ginti kuo ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad palikėja sutartį su pradine kreditore sudarė prisijungdama prie pradinės kreditorės paruoštų standartinių sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad pareiškėjos prašomas patvirtinti 414,95 Eur sumos delspinigių kreditorinis reikalavimas yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

15Byloje nustatyta aplinkybė, kad palikėja sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo pareiškėjai nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių palikėjos įpėdinių sąskaita, todėl reikalavimas patvirtinti 414,95 Eur sumos delspinigių kreditorinį reikalavimą tenkintinas iš dalies, patvirtintinant 100,00 Eur sumos delspinigių kreditorinį reikalavimą palikėjos įpėdiniams. Kitoje dalyje reikalavimas patvirtinti 314,95 Eur sumos delspinigių kreditorinį reikalavimą palikėjos įpėdiniams atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.) (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011, Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010, Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011, Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

16CK 5.62 straipsnio 1 dalies 2–3 punktai numato, kad paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina valstybei, jeigu palikėjas neturi įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo. Patvirtintina, kad nesant palikėjos E. B. M., a. k. ( - ) mirusios ( - )., įpėdinių, pareiškėja kreditorinį reikalavimą reiškia Valstybei, atstovaujamai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

17Pareiškėja nurodė, kad palikėjos paskutinė žinoma gyvenamoji vieta buvo Kaune, ( - ). Pagal notarų veiklos teritoriją turto paveldėjimo atvejais notariniai veiksmai dėl palikėjos turto paveldėjimo bus atliekami Kauno miesto 26-ajame notaro biure, todėl šios nutarties kopija išsiųstina Kauno miesto 26-ajam notaro biurui, o taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos žiniai.

18Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 576–578 straipsniais, 579–582 straipsniais

Nutarė

19Atnaujinti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Lindorff Lietuva“, į. k. 304615887, 3 mėnesių terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus palikėjos E. B. M., a. k. ( - ) mirusios ( - )., įpėdiniams.

20Patvirtinti faktą, jog pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Lindorff Lietuva“, į. k. 304615887, reiškia 622,80 Eur (šešių šimtų dvidešimt dviejų Eur 80 ct) dydžio turtinį reikalavimą mirusios palikėjos E. B. M., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaune, ( - ), įpėdiniams, o jiems nesant – Valstybei, atstovaujamai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

21Likusioje dalyje prašymą atmesti.

22Nutarties patvirtintą kopiją siųsti palikimo atsiradimo vietą aptarnaujančiam Kauno miesto 26-ajam notaro biurui, adresu Kumelių g. 12-3, Kaune bei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

23Nutartis dalyje dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

24Likusioje dalyje nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė sekretoriaujant Ritai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja teismui pateiktu pareiškimu prašo: 1) atnaujinti 3 mėnesių... 5. Pareiškėja nurodė, kad ( - ). mirė skolininkė E. B. M., kuri mirties... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Byla išnagrinėta pareiškėjos ir suinteresuoto asmens atstovams... 8. Teismas... 9. Nustatyta, jog palikėja E. B. M. ir pradinis kreditorius UAB „Omnitel“... 10. Teismas, nustatydamas ir vertindamas priežastis, dėl kurių buvo praleistas... 11. Pareiškėja prašo patvirtinti 937,75 Eur dydžio turtinį reikalavimą... 12. Pareiškėja nurodė, kad dalį kreditorinio reikalavimo sumos (414,95 Eur)... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 14. Sprendžiant pareiškėjos reikalavimą patvirtinti 414,95 Eur sumos... 15. Byloje nustatyta aplinkybė, kad palikėja sutartinės prievolės tinkamai... 16. CK 5.62 straipsnio 1 dalies 2–3 punktai numato, kad paveldimas turtas... 17. Pareiškėja nurodė, kad palikėjos paskutinė žinoma gyvenamoji vieta buvo... 18. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 19. Atnaujinti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Lindorff Lietuva“,... 20. Patvirtinti faktą, jog pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Lindorff... 21. Likusioje dalyje prašymą atmesti.... 22. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti palikimo atsiradimo vietą... 23. Nutartis dalyje dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo gali... 24. Likusioje dalyje nutartis neskundžiama....