Byla eB2-526-210/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų Sandfeld Holding Aps, UAB „Kresten“ pareiškimus atsakovui UAB „Tritho“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas Sandfeld Holding Aps pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Tritho“. Nurodo, kad atsakovo skola ieškovui sudaro 226554,75 Lt. Pareiškime atkreipiamas dėmesys, kad atsakovas nemoka susidariusių skolų ne tik ieškovui, bet ir kitiems kreditoriams: Šiaulių apygardos teismo 2014-07-16 nutartimi atsakovo restruktūrizavimo byloje, kuri šiuo metu yra nutraukta, patvirtinti UAB „Kresten“, Advokatų profesinės bendrijos „M. L. Bureau“, VMI prie LR FM ir kitų kreditorių reikalavimai, atsakovo skola antros eilės kreditoriams siekia 525091,90 Lt. Pareiškime pažymima, kad Šiaulių apygardos teismo 2012-03-13 preliminariu sprendimu iš atsakovų UAB „Tritho“ ir UAB „Dalum“ priteistas 850000 Lt įsiskolinimas, sprendimas įsiteisėjo ir vyksta skolos išieškojimas, todėl atsakovo įsipareigojimai per vienerius metus dar padidėja. Atsakovui 2014-10-10 buvo išsiųstas pranešimas dėl 204493,36 Lt įsiskolinimo, kuriuo atsakovas per mėnesį laiko paragintas sumokėti susidariusią skolą. Atsakovas skolos nepadengė. Mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovui UAB „Tritho“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“.

3Ieškovas UAB „Kresten“ pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Tritho“, prašyme nurodoma, kad atsakovas yra ieškovo kreditorius, jo kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas atsakovo restruktūrizavimo byloje Nr. B2-612-267/2014. Ieškovo nuomone, atsakovas yra nemokus, nes jo pradelsti įsipareigojimai (687 240 Lt) viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės (1 330 430 Lt). Be to, pareiškime nurodoma, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, dėl ko buvo taikytas areštas atsakovo turtui. Prašo iškelti bankroto bylą UAB „Tritho“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“.

4Atsakovas UAB „Tritho“ teismui pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašo atsisakyti kelti atsakovui UAB „Tritho“ bankroto bylą. Nurodė, kad pareiškėjas Sandfeld Holding Aps nėra tinkamas subjektas inicijuoti bankroto bylai, įmonė atsiskaitinėja su kreditoriais, pareiškėjo minimas preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 yra įvykdytas 2012-10-19 ieškovui perėmus dalį nekilnojamojo turto ir piniginėmis lėšomis vykdymo procese. Kreditoriaus „M. L. Bureau“ finansinį reikalavimą perėmė su atsakovu susijusi įmonė UAB“Valhala“, todėl neturi būti vertinamas kaip kreditorinis įsiskolinimas. Atsiliepime nurodoma, kad įmonės balanso duomenimis, atsakovo turto vertė pagal balansą siekia 1 202 570,00 Lt. Jo įsipareigojimai yra 475 540,00 Lt dydžio, taigi neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Be to, pažymėjo, kad yra pradėjusi teismines procedūras dėl nuostolių, susijusių su nepagrįstu praturtėjimu atlyginimo.

5Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartimi atsakovui UAB „Tritho“ atsisakyta kelti bankroto bylą.

6Ieškovui Sandfeld Holding Aps teismui pateikus atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. nutarties, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartimi minėta nutartis panaikinta, nutarta klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tritho“ skirti nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015 m. vasario 4 d. 11.00 val., atsakovas UAB „Tritho“ iki 2015 m. sausio 30 d. įpareigotas pateikti papildomus duomenis apie Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 įvykdymą; duomenis, pagrindžiančius 198612 Lt įsipareigojimų (atsakovo 2013-12-31 balanse nurodytų 687240 Lt mokėtinų sumų ir įsipareigojimų ir 2014-12-16 balanse nurodytų 488628 Lt mokėtinų sumų ir įsipareigojimų skirtumas) kreditoriams padengimą per 2014 metus; įmonės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą 2015 m. sausio 23 d., kreditorių ir debitorių sąrašus 2015 m. sausio 23 d., nurodant minėtai dienai pradelstus įsipareigojimus.

7Atsakovė UAB „Tritho“ pateikė teismui įmonės finansinius dokumentus (162-215 b. l.).

8Pagal UAB „Tritho“ 2013-12-31 ir 2014-12-16 balansų duomenis atsakovė per 2014 m. padengė 198612 Lt įsipareigojimų dalį (37, 38, 48, 49 b. l.).

9Teismui pareikalavus pagrįsti minėtus balansuose nurodytus duomenis, atsakovė pateikė teismui duomenis (skolos perkėlimo sutartis, tarpusavio skolų užskaitymo aktus, buhalterines pažymas, reikalavimo teisių perleidimo sutartis ir kt.), patvirtinančius, kad UAB „Tritho“ padengė 24341,15 Lt įsiskolinimą už žemės nuomą fiziniams asmenims, sudarydama skolos perkėlimo sutartį su UAB „Rytų ūkis“, kuris 2014 m. kovo mėn. ir atliko mokėjimus (173-175 b. l.), pagal UAB „Tritho“ prašymą UAB „Rytų ūkis“ 2014 m. sausio mėn. atliko mokėjimus 12955 Lt sumai, įsiskolinimas UAB „Rytų ūkis“ buvo užskaitytas tarpusavio skolų įskaitymo aktu (176-184 b. l.), 2014-10-31 UAB „Rytų ūkis“, perėmusi reikalavimo teises į UAB „Tritho“ iš kreditorių UAB „Džazminė“ ir G. S. W., 2014-11-03 atliko priešpriešinių įsipareigojimų užskaitymą, tokiu būdu UAB „Tritho“ įsipareigojimai kreditoriams sumažėjo 30709,93 Lt sumai (213-215 b. l.), 29902,65 Lt dydžio skola APB „M. L. Bureau“ buvo padengta advokatų kontorai su UAB „Valhala“ 2014-09-16 pasirašant reikalavimo teisių į UAB „Tritho“ perleidimo sutartį, 2014-11-03 UAB „Tritho“ su UAB „Valhala“ pasirašant tarpusavio skolų užskaitymo aktą (187-193 b. l.), pagal kurį šalys įskaitė priešpriešinius vienarūšius reikalavimus viena kitos atžvilgiu, 7179,72 Lt skola Kockerling GmbH&Co buvo panaikinta gavus kreditoriaus atstovo patvirtinimą, kad pagal jo apskaitos duomenis skolos nėra. Atsakovas teismui pateikė duomenis apie tai, kad bendrovė 2014-01-22, 2014-01-27, 2014-02-19, 2014-03-18, 2014-03-20, 2014-04-10, 2014-11-04 atliko mokėjimus AB „Lesto“, UAB „Soliris“, UAB „Tumasa“, UAB „Omnitel“, UAB „Saugumas“, R. Č. S., UAB „Ekovalis“, UAB „Erdmanas“, iš viso 24417,47 Lt (203-212 b. l.).

10Atsakovas taip pat teismui pateikė 2013-07-31 antstolės E. M. patvarkymą Nr. S3c-29046 apie užbaigtą vykdomąją bylą Nr. 0009/12/01513 dėl 96250 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Tritho“, 2013-06-06 antstolės E. M. patvarkymą Nr. S3c-21657 apie užbaigtą vykdomąją bylą Nr. 0009/12/01521 dėl 616250 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Tritho“, 2013-06-06 antstolės E. M. patvarkymą Nr. S3c-21645 apie užbaigtą vykdomąją bylą Nr. 0009/12/01515 dėl 46250 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Tritho“, 2013-06-06 antstolės E. M. patvarkymą Nr. S3c-21646 apie užbaigtą vykdomąją bylą Nr. 0009/12/01517 dėl 116250 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Tritho“.

11Ieškovų Sandfeld Holding Aps ir UAB „Kresten“ prašymai iškelti bankroto bylą netenkintini.

12Teismas pažymi, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, kurios veikla sudaro galimybę sukurti darbo vietas, interesus. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-599/2014). Paminėtina, kad bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui, todėl įmonės nemokumo klausimas turi būti sprendžiamas ne formaliai įvertinant finansinės atskaitomybės dokumentus, o vertinant visas aplinkybes, rodančias įmonės nemokumą ar galimybę sėkmingai veikti ir atsiskaityti su kreditoriais. Pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę, kaip veikiantį rinkos dalyvį.

13Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius įmonės buhalterinės apskaitos duomenis, todėl teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Tritho“ klausimą vadovaujasi atsakovo UAB „Tritho“ pateiktais duomenimis apie atsakovo turtinę ir finansinę padėtį: atsakovo UAB „Tritho“ pateiktais 2013-12-31, 2014-12-16, 2015-01-23 balansais, 2013-12-31, 2014-12-16, 2015-01-23 pelno (nuostolių) ataskaitomis, UAB „Tritho“ kreditorių sąrašu bei debitorių sąrašu, duomenimis apie Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 įvykdymą, duomenimis, pagrindžiančiais 198612 Lt įsipareigojimų (atsakovo 2013-12-31 balanse nurodytų 687240 Lt mokėtinų sumų ir įsipareigojimų ir 2014-12-16 balanse nurodytų 488628 Lt mokėtinų sumų ir įsipareigojimų skirtumas) kreditoriams padengimą per 2014 metus.

14Nors pagal atsakovo į bylą pateikto 2013-12-31 balanso duomenimis įmonė turėjo turto už 1 330 431 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 687240 Lt, vis dėlto Šiaulių apygardos teismo 2014-01-09 nutartimi įmonei buvo atsisakyta kelti bankroto bylą. Į bylą pateiktas atsakovo 2015-01-23 balansas patvirtina, kad 2015-01-23 atsakovo turtas sudaro 351 910 eurų (ilgalaikis turtas 132 614 eurų, trumpalaikis turtas 116 753 eurų), mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 142 705 eurų (163, 164 b. l.). Įmonės nemokumas siejamas su pradelstais įmonės įsipareigojimais. Atsakovo UAB „Tritho“ kreditorių sąrašas patvirtina, jog atsakovo pradelstos skolos sudaro 138 875,63 eurų (165 b. l.), kreditorių, kuriems mokėjimai pradelsti, yra 6, tarp jų abu ieškovai šioje byloje, pirkėjų skolos sudaro 7950,04 eurų, kitos gautinos sumos sudaro 66760 eurų (166, 167 b. l.), o tai reiškia, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nustatyta, kad įmonės nuosavas kapitalas yra teigiamas, turimo įmonės turto pakanka visiems įsipareigojimams įvykdyti. Dėl ieškovo Sandfeld Holding Aps argumentų apie vykdomą ir atsakovo turtinę padėtį bloginantį Šiaulių apygardos teismo 2012-03-13 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 atsakovas pateikė antstolės E. M. patvarkymus vykdant vykdomuosius raštus, išduotus Šiaulių apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012, apie užbaigtas vykdomąsias bylas Nr. 0009/12/01513, Nr. 0009/12/01521, Nr. 0009/12/01515, Nr. 0009/12/01517 dėl 875000 Lt bendroje sumoje išieškojimo iš UAB „Tritho“. Remiantis šiais duomenimis, atmetamas ieškovų argumentas, kad minėtoje civilinėje byloje vykdomas sprendimas blogina atsakovo padėtį. Teismas, išanalizavęs atsakovo pateiktus duomenis apie 198612,18 Lt įsipareigojimų dengimą per 2014 metus, nustatė, kad kreditorių skolos iš esmės buvo padengtos UAB „Rytų ūkis“ ir UAB „Valhala“ lėšomis, atliekant tarpusavio skolų užskaitymus, dalį mokėjimų atliko pati atsakovė, AB „Lesto“, UAB „Soliris“, UAB „Tumasa“, UAB „Omnitel“, UAB „Saugumas“, R. Č. S., UAB „Ekovalis“, UAB „Erdmanas“ padengusi 24417,47 Lt, mokėjimai atlikti 2014-01-22, 2014-01-27, 2014-02-19, 2014-03-18, 2014-03-20, 2014-04-10, 2014-11-04 (203-212 b. l.).

15„Sodros“ viešais duomenimis, bendrovėje dirba keturi darbuotojai ir bendrovė šiuo metu neturi pradelstų įsipareigojimų Valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui (216, 217 b. l.).

16Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį, būtina analizuoti duomenis apie įmonės ūkinę-komercinę veiklą.

17Bylos duomenims, bendrovė realiai vykdo veiklą, nors ir susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, 2014 metais turėjo 11640 eurų (40191 Lt) nuostolių (162 b. l.), tačiau 2013 metais turėjo 288454 Lt pelno (50 b. l.), yra išsaugojusi savo darbuotojus, reikalingus ateinantiems pavasario darbams atlikti, neturi pradelstų įsipareigojimų, susijusių su darbo santykiais, turi atsargų, biologinio turto, kas liudija apie vykdomos veiklos tęstinumą.

18Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, šiuo metu teismuose nenagrinėjamos civilinės bylos, kuriose UAB „Tritho“ būtų atsakove. Mažeikių rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-59-715/2015 pagal ieškovės UAB „Tritho“ ieškinį atsakovei UAB „Medija“, prašydama iš atsakovės priteisti 22125 Lt skolą pagal išperkamosios nuomos sutartį, 6641,14 Lt palūkanų už uždelstą atsiskaityti laiką.

19Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pateiktais duomenimis, teismas daro išvadą, kad byloje surinktų įrodymų visuma nesudaro pagrindo išvadai, jog šiuo metu byloje esančiais duomenimis egzistuoja objektyvios teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, kad atsakovė UAB „Tritho“ yra nemoki ir yra pagrindo jai kelti bankroto bylą. Įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, teismas sprendžia, kad nėra pakankamo pagrindo tenkinti pareiškėjų Sandfeld Holding Aps ir UAB „Kresten“ reikalavimų dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, kadangi atsakovė šiuo metu yra moki (LR ĮBĮ įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

21Atsisakyti kelti atsakovui UAB „Tritho“ (į. k. 111698365, buveinės adresas: Liūdėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav.) bankroto bylą.

22Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Ieškovas Sandfeld Holding Aps pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. Ieškovas UAB „Kresten“ pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos... 4. Atsakovas UAB „Tritho“ teismui pateikė atsiliepimą į pareiškimą,... 5. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartimi atsakovui UAB... 6. Ieškovui Sandfeld Holding Aps teismui pateikus atskirąjį skundą dėl... 7. Atsakovė UAB „Tritho“ pateikė teismui įmonės finansinius dokumentus... 8. Pagal UAB „Tritho“ 2013-12-31 ir 2014-12-16 balansų duomenis atsakovė per... 9. Teismui pareikalavus pagrįsti minėtus balansuose nurodytus duomenis,... 10. Atsakovas taip pat teismui pateikė 2013-07-31 antstolės E. M. patvarkymą Nr.... 11. Ieškovų Sandfeld Holding Aps ir UAB „Kresten“ prašymai iškelti bankroto... 12. Teismas pažymi, kad bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme... 13. Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius įmonės... 14. Nors pagal atsakovo į bylą pateikto 2013-12-31 balanso duomenimis įmonė... 15. „Sodros“ viešais duomenimis, bendrovėje dirba keturi darbuotojai ir... 16. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant išsiaiškinti, ar bendrovė... 17. Bylos duomenims, bendrovė realiai vykdo veiklą, nors ir susidūrė su... 18. Pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų... 19. Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pateiktais... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 21. Atsisakyti kelti atsakovui UAB „Tritho“ (į. k. 111698365, buveinės... 22. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...