Byla e2-1098-435/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė -Jocė,

2sekretoriaujant Ingai Dvareckaitei,

3nedalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autotestingas“ (toliau – BUAB) bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro“ (toliau – UAB) atstovui,

4atsakovui S. M.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autotestingas“ atstovaujamos bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro“ ieškinį atsakovui S. M., dėl žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė BUAB „Autotestingas“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centro“ pateikė patikslintą ieškinį prašydama priteisti solidariai iš atsakovų N. Z. (N. Z.), G. M. ir S. M. 33 070,35 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (1 tomo, b. l. 118-123).

82017 m. liepos 28 d. Kauno apylinkės teismas nutartimi patvirtino tarp ieškovės BUAB „Autotestingas“ ir atsakovo G. M. 2017 m. liepos 4 d. sudarytą taikos sutartį, todėl civilinė byla G. M. atžvilgiu yra nutraukta ( 1 tomo, b. l. 152-154).

92018 m. liepos 5 d. šalys į bylą pateikė taikos sutartį sudarytą tarp ieškovės BUAB „Autotestingas“ ir atsakovo N. Z. globėjos V. Z. (V. Z.). 2018 m. liepos 9 d. teismo nutartimi taikos sutartis tarp šalių patvirtinta, civilinė byla N. Z. nutraukta (2 tomo, b. l. 30-32).

102018

11rugpjūčio 17 d. teisme gautas ieškovės pareiškimas, kuriuo ieškovė nurodo, kad mažina ieškinio reikalavimą taikos sutarčių sumai ir prašo priteisti iš atsakovo S. M. 32 920,35 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių jei atsakovas neatvyks į teismo posėdį ( 2 tomas, b.l. 43).

12Ieškovė ieškinyje nurodo, Kauno apygardos teismas 2016-08-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2207-221/2016 iškėlė UAB „Autotestingas“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrą“. Nutartis apeliacine tvarka apskųsta nebuvo, todėl įsiteisėjo 2016-08-19. Šia nutartimi teismas nustatė 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bendrovės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą, pagal balansą sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus įmonės dokumentus. Iki šiol bankroto administratorius iš BUAB „Autotestingas“ valdymo organų nėra gavęs nei bendrovės turto, nei jos dokumentų. Laikotarpiu, kai bendrovė nustojo mokėti privalomąsias mokestines įmokas t. y. nuo 2010 m. gegužės 24 d – 2013 m. lapkričio 11 d. įmonės vadovu bei akcininku buvo trečiasis asmuo G. M.. Vėliau nuo 2013 m. lapkričio 11 d. – 2014 m. liepos 2 d. visos bendrovės akcijos buvo perleistos atsakovui N. Z., kuris buvo ir bendrovės vadovas. Nuo 2014 m. liepos 2 d. iki bankroto bylos iškėlimo bendrovė buvo perleista dar kartą – A. S. ir S. M. lygiomis dalimis. S. M. tapo bendrovės vadovu. Įvertinęs turimus dokumentus, administratorius mano, kad neteisėti bendrovės vadovų ir akcininkų N. Z. ir S. M. veiksmai, mokesčių nemokėjimas, nesavalaikis bankrotas ir bendrovės dokumentų bei turto neperdavimas BUAB „Autotestingas“ ir jos kreditoriams padarė didelę turtinę žalą. Juridinių asmenų registrui bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai teikiami nebuvo nuo 2014 m. Kauno apygardos teismo 2016-08-08 nutartyje dėl BUAB „Autotestingas“ bankroto bylos iškėlimo konstatuota, kad pagal Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Autotestingas“ 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, bendrovė turėjo 67 785,28 Eur vertės trumpalaikio turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 27 410,22 Eur. VSDFV duomenimis, bendrovė skolinga 1 616,03 Eur, o mokestinė nepriemoka valstybės biudžetui siekia net 32 854,07 Eur. Nei vienas iš atsakovų, kaip buvusių įmonės vadovų bei akcininkų, matydami, kad bendrovė turi didelių finansinių įsipareigojimų, viršijančių jos turimą turtą, nesiėmė jokių veiksmų bendrovės finansinei padėčiai gerinti. Atsakovai supratę, jog bendrovė nebepajėgia atsiskaityti su kreditoriais ir mokėti privalomuosius mokesčius valstybės biudžetui, turėjo nedelsiant kreiptis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Autotestingas“ iškėlimo. Ieškovas pažymėjo, kas nei vienas iš atsakovų nesikreipė dėl bankroto bylos UAB „Autotestingas“ iškėlimo. Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Autotestingas“ kreditorių finansiniai reikalavimai 34 470,35 Eur sumai, o trečiajam asmeniui G. M. sumokėjus 1400 Eur žalą, iš atsakovų ieškovė patikslintu ieškiniu prašo solidariai priteisti 33 070,35 Eur (1 tomas, b. l. 118-123).

132018 m. liepos 5 d. teisme gauta taikos sutartis sudaryta tarp ieškovės ir vieno iš atsakovų t. y. N. Z.. Teismas 2018 m. liepos 9 d. teismo nutartimi taikos sutartį patvirtino ir civilinę bylą atsakovo N. Z. atžvilgiu nutraukė ( 2 tomas, b. l. 31-32).

142018 m. rugpjūčio 17 d. teisme gautas ieškovės pareiškimas, kuriuo ieškovė nurodo, kad mažina ieškinio reikalavimą taikos sutarčių sumai ir prašo priteisti iš atsakovo S. M. 32 920,35 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas ( 2 tomas, b. l. 43).

15Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (2 tomas, b. l. 43).

16Atsakovas S. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuotas teismo pranešimu ( 2 tomas, b. l. 40).

17Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 7 d. pareiškimu prašė priimti sprendimą už akių, esant Lietuvos Respublikos civiliniame procese numatytiems pagrindams. Neatvykus atsakovui į teismo posėdį be pateisinamų priežasčių bei nepateikus pateisinamų įrodymų dėl neatvykimo į posėdį, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių dėl atsakovo S. M. (CPK 285 str. 1 d.).

18Teismas

konstatuoja:

19Ieškinys tenkinamas.

20Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad VMI pareiškimu kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Autotestingas“ iškėlimo; Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2207-221/2016 iškėlė UAB „Autotestingas“ bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ ir įpareigojo UAB „Autotestingas“ valdymo organus perduoti paskirtai bankroto administratoriui visą bendrovės turtą pagal balansą ir visus dokumentus; Kauno apygardos teismas 2016 m. spalio 28 d. nutartimi patvirtino UAB „Autotestingas“ kreditorinių ir finansinių reikalavimų sąrašą – VSDFV Kauno skyrius – 1 616,28 Eur, VMI – 32 854,07 Eur. 2017 m. vasario 14 d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovė pripažinta bankrutavusia ir likviduota dėl bankroto; 2017 m. liepos 28 d. Kauno apylinkės teismas nutartimi patvirtino taikos sutartį tarp ieškovės BUAB „Autotestingas ir atsakovo G. M. ir jo atžvilgiu bylą nutraukė. 2018 m. liepos 9 d. Kauno apylinkės teismas nutartimi patvirtino taikos sutartį tarp ieškovės ir N. Z. ir jo atžvilgiu bylą nutraukė. Iš VĮ Juridinių asmenų registro matyti, kad nuo 2014 m. liepos 2 d. įmonės vadovu buvo S. M., kuris būdamas įmonės vadovas savalaikiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

21Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

22Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.246-6.249 str.)). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

23CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo.

24Atsakovas S. M. būdamas UAB „Autotestingas“ vadovu, privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, laiku ir tinkamai atsiskaitytų su kreditoriais. Kaip įmonės vadovas atsakovas turėjo matyti prastą įmonės finansinę padėtį, pasiektą nemokumo būklę, tačiau nevykdė savo pareigos savalaikiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė nurodo, jog skolos kreditoriams susidarė 2010–2016 m. laikotarpiu. Buvę įmonės vadovai G. M. ir N. Z. dėl žalos atlyginimo su ieškove sudarė taikos sutartis, pagal kurias susitarė taikos sutartyje numatytais terminais atlyginti žalą. Nuo 2014 m. liepos 2 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Autotestingas“ vadovu buvo atsakovas S. M., kuris buvo atsakingas už įmonės veiklą. Matydamas, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, turėjo pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė į bylą pateikė 2017 m. sausio 12 d. VMI informaciją apie įmonės mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui nuo 2012 metų, pažymoje matyti, kad skola valstybės biudžetui didžiausia susidarė nuo 2013 metų ir 2014 metų. Juridinių asmenų registrui įmonė nuo 2014 metų neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų. Bankroto administratorius nurodo, kad jam nėra ĮBĮ nustatyta tvarka perduotas joks įmonės turtas, neperduoti ir jokie įmonės veiklos dokumentai. Kadangi dėl atsakovo, kaip buvusio UAB „Autotestingas“ vadovo, pareigų nevykdymo bendrovės kreditoriams atsirado žala, o atsakovas savo kaltės prezumpcijos jokiais įrodymais nepaneigė, todėl jis privalo atlyginti kreditoriams atsiradusią žalą (2.87 straipsnio 7 dalis, 6.245 straipsnio 1, 4 dalys, 6.246–6.249 straipsniai), todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 32 920,35 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

25Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

26Iš atsakovo valstybei priteistina 958 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 93 str. 1 d., 96 str.), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

27Iš atsakovo valstybei priteistinos 23,09 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

29Ieškinį patenkinti.

30Priteisti iš atsakovo S. M., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Autotestingas“, įmonės kodas 134194641, atstovaujamai bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, 32 920,35 Eur (trisdešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų dvidešimties eurų 35 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugsėjo 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 958 Eur (devynių šimtų penkiasdešimt aštuonių eurų) žyminį mokestį.

31Priteisti iš atsakovo S. M., asmens kodas ( - ) valstybei 23,09 Eur (dvidešimt tris eurus 09 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteistos sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į atsakovo pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

32Neatvykusi į teismo posėdį šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

33Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

34Tesėja

35Rūta Jankauskaitė-Jocė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė -Jocė,... 2. sekretoriaujant Ingai Dvareckaitei,... 3. nedalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 4. atsakovui S. M.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovė BUAB „Autotestingas“ atstovaujama bankroto administratoriaus UAB... 8. 2017 m. liepos 28 d. Kauno apylinkės teismas nutartimi patvirtino tarp... 9. 2018 m. liepos 5 d. šalys į bylą pateikė taikos sutartį sudarytą tarp... 10. 2018... 11. rugpjūčio 17 d. teisme gautas ieškovės pareiškimas, kuriuo ieškovė... 12. Ieškovė ieškinyje nurodo, Kauno apygardos teismas 2016-08-08 nutartimi... 13. 2018 m. liepos 5 d. teisme gauta taikos sutartis sudaryta tarp ieškovės ir... 14. 2018 m. rugpjūčio 17 d. teisme gautas ieškovės pareiškimas, kuriuo... 15. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymą bylą... 16. Atsakovas S. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuotas... 17. Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 7 d. pareiškimu prašė priimti sprendimą už... 18. Teismas... 19. Ieškinys tenkinamas.... 20. Teismas, atlikęs formalų ieškovės rašytinių įrodymų vertinimą... 21. Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės... 22. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 23. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 24. Atsakovas S. M. būdamas UAB „Autotestingas“ vadovu, privalėjo elgtis... 25. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 26. Iš atsakovo valstybei priteistina 958 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80... 27. Iš atsakovo valstybei priteistinos 23,09 Eur išlaidos, susijusios su... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 29. Ieškinį patenkinti.... 30. Priteisti iš atsakovo S. M., asmens kodas ( - ) ieškovei bankrutavusiai... 31. Priteisti iš atsakovo S. M., asmens kodas ( - ) valstybei 23,09 Eur... 32. Neatvykusi į teismo posėdį šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už... 33. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo... 34. Tesėja... 35. Rūta Jankauskaitė-Jocė...