Byla e2A-47-278/2020
Dėl sutarties kainos sumažinimo, tretieji asmenys UAB „Etima“ ir viešoji įstaiga (toliau ir VšĮ) „Būsto energijos taupymo agentūra“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Zinos Mickevičiūtės, Nijolės Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir UAB) „Paslaugos būstui“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1222-608/2019 pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Astig“ ieškinį atsakovei UAB „Paslaugos būstui“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl sutarties kainos sumažinimo, tretieji asmenys UAB „Etima“ ir viešoji įstaiga (toliau ir VšĮ) „Būsto energijos taupymo agentūra“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė bankrutuojanti UAB „Astig“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovės UAB „Paslaugos būstui“ 24 089,97 Eur skolą, 867,24 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė nesumokėjo bendrovei už atliktus darbus pagal 2015-07-31 rangos sutartį Nr. ( - ) dėl objekto daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), atnaujinimo (modernizavimo).

72.

8Priešieškiniu atsakovė UAB „Paslaugos būstui“ prašė teismo sumažinti 2015-07-31 rangos sutarties Nr. ( - ) kainą 24 089,97 Eur suma. Nurodė, kad UAB „Astig“ atlikti darbai nebuvo perduoti atsakovei šalių sudarytos statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (Sutarties 1.1.3., 2.1., 2.2., 9.2, 14.1, 14. 2 punktai). Techninis prižiūrėtojas akte Nr. 12 nurodė, kad darbai pagal šį aktą nebuvo priduoti STR nustatyta tvarka, akto nepasirašė, kad darbus priima ar, kad darbai atlikti, o konkrečiai nurodė, jog darbai nėra priduoti, todėl, toks aktas nėra laikomas tinkamu pagrindu apmokėti už akte nurodytus darbus. Teigė, kad techniniam prižiūrėtojui nepatvirtinus darbų pridavimo, nurodžius trūkumus, dėl kurių darbai nebuvo priduoti, jie nebuvo pašalinti ir darbų perdavimo aktas nebuvo pasirašytas. Nurodė, kad 2017-12-07 pareiškimu rangovei nurodė, kad nutrauks sutartį, nes sutartinių įsipareigojimų neįvykdė tinkamai ir laiku, o 2018-01-09 raštu UAB „Astig“ buvo informuota dėl statybos darbų ir statybų aikštelės komisijai perdavimo. Nurodė, kad 2018-02-09 pateikė ieškovei raštą dėl nebaigtų darbų bei defektinį aktą. Tvirtino, kad ieškovei neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, turi samdyti kitus rangovus projekto įgyvendinimui, o dėl ieškovės netinkamai atliktų darbų ir užfiksuotų defektų, patirs papildomas išlaidas šių defektų ištaisymui ir pagal UAB „Vlastona“ sąmatą darbai kainuos 40 077,57 Eur.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-03-25 sprendimu ieškinį patenkino, be to, iš atsakovės UAB „Paslaugos būstui“ ieškovės naudai priteisė 400 Eur bylinėjimosi išlaidų, o priešieškinį atmetė bei valstybei iš atsakovės priteisė 561,54 Eur žyminio mokesčio ir 10,72 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

124.

13Teismas nustatė, kad UAB „Paslaugos būstui“ 2015-06-29 patvirtino gyvenamojo daugiabučio namo ( - ), statybos rangos darbų pirkimų ataskaitą, pagal kurią gyvenamasis namas atnaujinamas (modernizuojamas) remiantis investicijų planu, suderintu su Būsto energijos taupymo agentūra. Konkursą laimėjo ieškovė UAB „Astig“, pateikusi 442 120,38 Eur pasiūlymą ir su užsakove UAB „Paslaugos būstui“ 2015-07-31 sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) dėl daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų. Nustatė, kad ieškovė atliko rangos darbus objekte ir juos perdavė atsakovei pagal 2017-11-30 atliktų darbų aktą Nr. 12, kuriuos atsakovė priėmė, tačiau už darbus neapmokėjo. Perdavus darbus ir atsakovei nustačius jų trūkumus, UAB „Astig“ trūkumus pripažino, tačiau jų neištaisė. Nurodė, kad ieškovė atliktų darbų kainą, numatytą akte Nr. 12, sumažino iki 24 089,97 Eur.

145.

15Konstatavo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar 2017-11-30 akte Nr. 12 nurodyti darbai ieškovės buvo perduoti ir priimti. Be to, ieškovei pripažinus minėtame akte nurodytų darbų trūkumus, tarp šalių kilo ginčas dėl trūkumų masto ir jų šalinimui reikalingų išlaidų dydžio.

166.

17Teismas nurodė, kad statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo 2017-11-30 aktas Nr. 12 už ataskaitinį laikotarpį nuo 2017-11-02 iki 2017-11-30 be pastabų pasirašytas atsakovės UAB „Paslaugos būstui“ bei techninio prižiūrėtojo K. N.. Be to, aktą pasirašė ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros atstovas 2017-12-13, nurodydamas, kad pasirašydamas šį aktą konstatuoja, jog akte nurodyti statybos rangos darbai vizualiai atitinka investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad minėtos aplinkybės patvirtina, jog akte nurodyti ieškovės atlikti darbai rangovo UAB „Paslaugos būstui“ priimti be išlygų. Nurodė, kad atsakovės pateikti įrodymai – atliekamų darbų daugiabučio namo ( - ) atnaujinimo (modernizavimo) projekte aktas, surašytas 2017-12-20, t. y., jau po darbų, nurodytų 2017-11-30 akte Nr. 12 už ataskaitinį laikotarpį priėmimo. UAB „Vlastona“ lokalinė sąmata, kuria atsakovė grindžia išlaidas ieškovės atliktų darbų trūkumų šalinimui, sudaryta 2018-05-21 ir iš jos nėra galimybės nustatyti, kokia dalis joje nurodytos sumos reikalinga ieškovės atliktų darbų trūkumų pašalinimui, o kokia dalis jų užbaigimui. Nurodė, kad tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad ieškovė sutartyje numatytų darbų neužbaigė, t. y., jog akte Nr. 13 d. nurodyti darbai nebuvo atlikti ir priimti, o ieškovė už juos sumokėti nereikalauja.

187.

19Sprendė, kad byloje nustatytos aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovės atliktų darbų, numatytų akte Nr. 12, trūkumai atsakovės buvo nustatyti jau po darbų priėmimo; atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte trūkumai nebuvo nurodyti. Vadovaudamasis Civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.662 straipsnio 3 dalies, 6.658 straipsnio 5 dalies nuostatomis, teismas konstatavo, kad darbų trūkumai nustatyti jau po darbų perdavimo ir priėmimo, todėl atsakovė neturėjo teisės vienašališkai išskaityti iš ieškovei mokėtino atlyginimo darbų trūkumų šalinimui reikalingą sumą.

208.

21Pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog ieškovės pagal sutartį atliktiems darbams yra taikoma garantija ir kad atsakovės pretenzijos dėl darbų trūkumų pareikštos per garantinį terminą. Atsakovės pateiktoje UAB „Vlastona“ sąmatoje nurodyta bendra darbų užbaigimui ir trūkumų šalinimui reikalinga suma – 40 077,57 Eur; rangos sutarties kaina numatyta 16.1 punkte yra 442 120,38 Eur, ieškovė atliko darbų iš viso 375 279,90 Eur sumai, likusi neapmokėta sutarties kainos dalis – 66 840,48 Eur. Sprendė, kad tenkinus atsakovės priešieškinyje reiškiamą reikalavimą ir sumažinus sutarties kainą atsakovės reikalaujama suma 40 077,57 Eur, atsakovė turėtų sumokėti ieškovei didesnę skolos sumą, nei reikalaujama pareikštu ieškiniu (24 089,97 Eur). Nurodė, kad ieškovė geranoriškai yra sumažinusi sutarties kainą didesne suma, nei reikalaujama atsakovės priešieškiniu, todėl atsakovės priešieškinis nepagrįstas, pareikštas siekiant išvengti skolos už ieškovės tinkamai atliktus ir atsakovei perduotus darbus. Teismas darė išvadą, kad atsakovė neįrodė, jog trūkumų pašalinimui ir ieškovės neatliktų darbų užbaigimui reikalinga didesnė suma, nei ta, kuria buvo sumažinta sutarties kaina. Laikytina, jog ieškovės atliktų darbų defektų šalinimui bei darbų užbaigimui reikalingos išlaidos atsakovei yra visiškai atlygintos, ieškovei atitinkama suma sumažinus sutarties kainą.

229.

23Nurodė, kad atsakovės pateikti atliktų darbų aktai 90 579,99 Eur sumai nepasirašyti nei techninio prižiūrėtojo, nei VšĮ Energijos taupymo agentūra, kuri atsiliepime į ieškinį nurodė, jog apie minėtus aktus jai nėra žinoma ir jie nebuvo pateikti derinimui. Darė išvadą, kad teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog minėtuose aktuose nurodyti darbai atlikti ir perduoti. Be to, nurodė, kad atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog minėtuose aktuose nurodyti darbai buvo susiję su ieškovės atliktų darbų trūkumų šalinimu.

2410.

25Patenkinus ieškinį, rangos sutarties 18.1.1 punkto pagrindu teismas ieškovės naudai priteisė 0,2 proc. delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, o vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, iš UAB „Paslaugos būstui“ priteisė bylinėjimosi išlaidas ieškovės ir valstybės naudai (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2711.

28Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Paslaugos būstui“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-25 sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2912.

30Mano, jog teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus bei taikė teisės aktų nuostatas, reguliuojančias statybos rangos teisinius santykius.

3113.

32Tvirtina, jog skundžiamame teismo sprendime išdėstyti motyvai, susiję su atliktų darbų trūkumais, CK 6.658 straipsnio 5 dalyje ir 6.664 straipsnio 3 dalyje numatytomis užsakovo teisėmis, yra prieštaringi, tačiau kartu leidžia spręsti, kad ieškovės atliktų darbų defektai buvo nustatyti ir nebuvo pateikta jokių įrodymų, kurie pašalintų ieškovės atsakomybę dėl jų.

3314.

34Nurodo, kad vadovaujantis teismų praktika, jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį sumokėti ir priešingai. Nors paprastai (jeigu ko kita nenumatyta šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys). Tvirtina, kad kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog nurodyta taisyklė nėra absoliuti: pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalį užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo; tokiu atveju rangovas atsako už darbų (rezultato) trūkumus, o užsakovas gali naudotis įstatyme įtvirtintais teisių gynimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Nurodo, kad kasacinio teismo praktikoje dėl rangos darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės šalių teisėms ir pareigoms išaiškinta, kad, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu jie nėra akivaizdūs. Tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005).

3515.

36Teismo motyvas, kad aplinkybė, jog darbų trūkumai buvo nustatyti jau po darbų perdavimo ir priėmimo, nulėmė, kad atsakovė neturėjo teisės vienašališkai išskaityti iš ieškovei mokėtino atlyginimo darbų trūkumų šalinimui reikalingą sumą, prieštarauja aktualiai teismų praktikai. CK 6.658 straipsnio 5 dalis nustato specialią užsakovo teisę (kartu ir jo teisių gynimo būdą) atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti, jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai. Šią teisę užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-07-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-1075/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1777-241/2018).

3716.

38Atkreipia dėmesį, kad priešieškiniu nenurodė, jog įvykdė atskaitymą iš sumų, o atsižvelgdama į nustatytus defektus bei vadovaudamasi CK 6.58 straipsnio nuostatomis, turėjo teisę stabdyti prievolių sumokėti įvykdymą ir reikalauti sumažinti darbų kainą. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė žinojo apie nustatytus defektus ir su jais sutiko bei sutiko su faktu, kad iki defektų pašalinimo, jai akte Nr. 12 nurodyta suma negali būti sumokėta.

3917.

40Teismas nepagrįstai teigia, kad atsakovė ginčo akte Nr. 12 nurodytus darbus priėmė ir, nors netgi jeigu tai būtų, tai nepanaikintų atsakovės teisės defektus nustatyti ir jais vadovautis keliant reikalavimus dėl darbų kainos sumažinimo. Teigia, kad laikyti ginčo akto Nr. 12 priimtu, teismas neturėjo pagrindo ir vien dėl to, kad jis buvo pateiktas nesilaikant sutarties 14.2. punkte numatytų reikalavimų. Aktas Nr. 12 negalėjo būti laikomas priimtu ir todėl, kad pati ieškovė ieškiniu reikalavo ne visos akte nurodytos sumos, bet tik jos dalies.

4118.

42Sutarties 14.6. punkte nurodoma, kad netgi tuo atveju kai atliktų darbų aktas su trūkumais yra šalių pasirašomas, darbai atlikti minėtiems trūkumams pašalinti priimami pagal atskirą aktą dėl trūkumų pašalinimo. Pagal minimą punktą, net tuo atveju, kai užsakovas pasirašo aktą su darbų trūkumais, jis turi teisę pareikšti reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo vėliau, kas ginčo atveju ir buvo padaryta. Ieškovei buvo ne kartą pateikti reikalavimai dėl trūkumų pašalinimo, tačiau jie nebuvo geranoriškai pašalinti, ieškovė su atsakove nebendradarbiavo. Nurodo, kad ieškovė ne tik nepašalino defektų, tačiau neužbaigė darbų pagal rangos sutartį, dėl ko ji buvo vienašališkai nutraukta prieš terminą. Nors pagal sutartį daliniai darbai buvo aktuojami daliniais aktais, tačiau, sutarties 14.10 punkte buvo numatyta, kad tik užbaigus visus statybos darbus ir tinkamai ištaisius tų darbų trūkumus, užsakovas organizuoja statinio priėmimą naudoti. Pagal 14.11 punkto nuostatas tik užbaigus visus darbus ir pasirašius baigiamąjį darbų priėmimo aktą, galima konstatuoti, jog darbai yra atlikti be trūkumų arba su jame nurodytais trūkumais. Todėl net ir teigiant, kad daliniu aktu Nr. 12 daliniai darbai buvo priimti, atsakovė neprarado teisės užfiksuoti darbų trūkumų ir reikalauti jų ištaisymo iki galutinio darbų akto pasirašymo.

4319.

44Nurodo, kad teismo argumentai apie atsakovės siekį išvengti skolos už ieškovės tinkamai atliktus ir perduotus darbus, apie tai, kad ieškovės atliktų darbų defektų šalinimui bei darbų užbaigimui reikalingos išlaidos atsakovei yra visiškai atlygintos, ieškovei atitinkama suma sumažinus sutarties kainą, yra nepagrįsti ir prieštarauja teisės normoms bei elementariai logikai. Pagal sutarties 16.1. punkto nuostatas, sutarties kaina 442 120,38 Eur buvo nustatyta už visus sutarties priede Nr. 1 numatytus darbus (sutarties 16.2. punktas), t. y., šalys nesudarė fiksuotos kainos sutarties. Pagal 16.4. punktą, apmokama tik atliktų ir priduotų darbų dalis. Byloje nėra kilę ginčo dėl to, kad ieškovė pilnai neįvykdė sutarties ir neatliko visų darbų. Pats teismas konstatavo, jog ieškovė atliko darbų tik už 375 279,90 Eur sumą, todėl teismo teiginys, kad atsakovė turėjo sumokėti likusią sutarties kainos dalį – 66 840,48 Eur yra nepagrįstas. Tokią sumą atsakovė būtų turėjusi pareigą sumokėti tik tuo atveju, jeigu ieškovė būtų atlikusi visus darbus pagal sutartį.

4520.

46Tvirtina, kad teismo teiginiai, jog ieškovė geranoriškai sumažino darbų kainą didesne suma, nei reikalavo atsakovė, yra prieštaraujantys bylos aplinkybėms, sutarties bei CK nuostatoms ir teismų praktikai, nes teismų praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas.

4721.

48Ieškovė darbų atliko tik už 375 279,90 Eur sumą, o atsakovė apmokėjo už visus ieškovės faktiškai atliktus darbus, išskyrus reikalaujamą 24 089,97 Eur sumą bei delspinigius. Teigia, kad teismas privalėjo vertinti ieškinio ir priešieškinio reikalavimus tik atliktų darbų suminės išraiškos kontekste, neįtraukiant ieškovės visiškai nevykdytų darbų ir nelaikant tokių nevykdytų darbų sumos dalies darbų kainos sumažinimu.

4922.

50Nurodo, kad nustatyti darbų defektai ir jų šalinimo kaštai buvo pagrįsti į bylą pateiktais įrodymais – 2018-02-09 raštu, 2018-01-12 komisijos defektiniu aktu, UAB „Vlastona“ lokalinėmis sąmatomis, kuriomis apskaičiuotas būtent ieškovės padarytų defektų šalinimas (kaštai). Be to, kaštus papildomai patvirtino ir į bylą pateikti atliktų darbų aktai, kurie buvo pasirašyti tiek rangovo, tiek ir atsakovės (užsakovo), tiek ir priimti techninio prižiūrėtojo, ką patvirtino ir pats techninis prižiūrėtojas K. N.. Nurodo, kad šiuose aktuose taip pat buvo išskirta defektų šalinimo darbų dalis – pažymint kokie darbai yra susiję su ieškovės nepašalintų defektų šalinimu ir ieškovės neatliktų darbų dalis. Teigia, kad ieškovė pateiktų, defektus pagrindžiančių įrodymų ir jų pagrindu atliktų defektų šalinimo skaičiavimų iš esmės neginčijo ir nepateikė jokių kitų įrodymų, kurie paneigtų nurodytą defektų šalinimo sumos pagrįstumą ir teisingumą.

5123.

52Aplinkybė, kad atsakovė prašė sumažinti darbų kainą ne visa defektų šalinimui būtina suma, bet tik ta suma, kurios reikalavo ieškovė, nelaikytina reikalavimu pareikštu siekiant išvengti skolos už ieškovės tinkamai atliktus ir atsakovei perduotus darbus, kaip nurodė teismas, bet laikytina atsakovės įstatymo ribose pasirinktu teisių gynimo būdu, kuris, atsakovės įsitikinimu geriausiai atitinka jos interesus. Faktas, jog reikalaujant ne tik sumažinti darbų kainą, bet ir atlyginti žalą, žalos atlyginimas vis vien greičiausiai nebūtų įgyvendintas, nes ieškovė yra bankrutuojanti įmonė.

5324.

54Nurodo, kad sprendimo dalis dėl žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovės prieštarauja procesiniuose įstatymuose įtvirtintam reglamentavimui bei Vilniaus apygardos teismo nutarčiai, priimtai civilinėje byloje Nr. e2S-222-661/2019. Teigia, kad priimdamas galutinį sprendimą, teismas neišsprendė klausimo dėl UAB „Paslaugos būstui“ atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Teismas privalėjo taikyti CPK 96 straipsnio 2 dalies nuostatą ir nepriteisti iš atsakovės žyminio mokesčio išlaidų valstybei, kurį, atsakovė jau ir taip yra sumokėjusi, šalindama priešieškinio padavimo trūkumą.

5525.

56Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė bankrutuojanti UAB „Astig“ prašo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5726.

58Tvirtina, kad sprendime išdėstyti motyvai dėl atliktų darbų priėmimo yra išsamūs, pagrįsti byloje surinktais įrodymais, o spręsdamas dėl atsakovės atsakomybės pagal rangos sutartį, teismas vadovavosi bylos teisiniams santykiams aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.

5927.

60Pažymi, kad statybos rangos darbai buvo priimti šalių pasirašytu 2017-11-30 Aktu Nr.12, kurį pasirašė užsakovo UAB „Paslaugos būstui“ atstovas, rangovo UAB „Astig“ atstovas ir Būsto energijos taupymo agentūros įgaliotas asmuo, konstatuojant, kad šiame akte nurodyti statybos rangos darbai vizualiai atitinka investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones. Atkreipia dėmesį, kad aktą pasirašė ir atsakovės techninis prižiūrėtojas, tuo patvirtino ir priėmė akte nurodytus atliktus rangos darbus, tačiau išsakė pastabas dėl neatliktų/nekokybiškai atliktų darbų ir šių pastabų pagrindu ieškovė sumažino atsakovės mokėtiną sumą nuo 33 788,56 Eur iki 24 089,97 Eur.

6128.

62Pažymi, jog byloje yra pateikti du skirtingo turinio 2017-11-30 aktai Nr.12 – pirmas be pastabų, kuris buvo pateiktas VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, siekiant gauti finansavimą, be jokių techninio prižiūrėtojo ar kitų asmenų prierašų apie darbų trūkumus ir antras - su 2017-12-20 prierašais apie konstatuotus darbų trūkumus, apie kurio egzistavimą VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ nežino. Akcentuoja, kad siekdami gauti valstybės paramą, Daugiabučių modernizavimo programos dalyviai teikia dokumentus VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, kuri sprendžia ar statybos darbai yra atlikti tinkamai ir ar yra skirtina parama. Agentūros darbuotojas parašu patvirtina, kad atlikti statybos darbai yra priimti ir už juos yra skirtina parama, kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Agentūra apie jokius akto Nr. 12 taisymus duomenų neturi.

6329.

64Atkreipia dėmesį, jog UAB „Vlastona“ lokalinėje sąmatoje yra aiškiai nurodyti atliekami darbai: fasadinių sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant konstrukcijų defektų pašalinimą bei nuogrindos sutvarkymą, laiptinių lauko durų keitimas. Tai yra, nurodyti darbai yra ne tik defektų šalinimo darbai, bet ir kiti atsakovės planuojami atlikti darbai ir iš pateiktos sąmatos negalima tiksliai nustatyti kokia defektų šalinimo darbų kaina, todėl nėra pagrindo vadovautis minėta sąmata. Tvirtina, kad atsakovės pateiktas 2018-11-12 defektinis aktas nėra pasirašytas visų komisijos narių. Be to, atsakovė neįrodė, jog defektų ištaisymo kaina yra didesnė nei suma nurodyta 2017-11-30 akto Nr. 12 pataisymuose (9 985,90 Eur), todėl teismas pagrįstai sprendė, kad už defektų ištaisymą ieškovė yra atsakinga ne didesne nei 9 985,90 Eur suma.

6530.

66Pažymi, jog atsakovė byloje pareikštu priešieškiniu prašė statybų darbų rangos sutartyje numatytą darbų atlikimo kainą sumažinti 24 089, 97 Eur suma. Tuo tarpu apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas privalėjo priešieškinio reikalavimus vertinti tik atliktų darbų suminės išraiškos kontekste, neįtraukiant ieškovės visiškai nevykdytų darbų ir nelaikant tokių nevykdytų darbų sumos dalies darbų kainos sumažinimu. Tvirtina, kad apeliaciniame skunde keliami nauji reikalavimai, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

67Teismas

konstatuoja:

68Apeliacinis skundas atmestinas.

69IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7031.

71Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas ribų, nustatytų apeliaciniu skundu (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo peržengti šios bylos ribas, nustatytas atsakovės UAB „Paslaugos būstui“ apeliaciniu skundu, be to, absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

7232.

73Apeliantė UAB „Paslaugos būstui“ skundu tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir aiškino materialinės teisės normas bei padarė nepagrįstą išvadą apie ginčo darbų, nurodytų akte Nr. 12 priėmimą, nes atlikti darbai nebuvo perduoti užsakovei šalių sudarytos statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Tvirtina, kad net jei UAB „Paslaugos būstui“ ir būtų priėmusi ginčo darbus, tai nepanaikintų jos teisės nustatyti defektus ir jais vadovautis keliant reikalavimus dėl darbų kainos sumažinimo.

7433.

75Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamą teismo sprendimą, civilinės bylos medžiagą bei apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisinius argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai apeliacinio skundo teiginiams, tinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, aiškino bei taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias statybos rangos teisinius santykius bei padarė pagrįstą, išsamiai argumentuotą išvadą, jog ginčo akte Nr. 12 nurodyti ieškovės atlikti darbai UAB „Paslaugos būstui“ buvo priimti be išlygų.

7634.

77Byloje nustatyta, kad UAB „Astig“ ir atsakovė UAB „Paslaugos būstui“ 2015-07-31 sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) dėl objekto daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų pagal investicijų planą, kurios 16.1 punkto nuostatos numatė, kad už sutarties vykdymą užsakovas sumoka rangovui 442 120,38 Eur. Vadovaujantis sutarties 14.1 punktu šalys susitarė, kad per kiekvieną kalendorinį mėnesį pagal sutartį atlikti rangos darbai bus priimami pasirašant mėnesinį statybos darbų atlikimo aktą. Tokiame akte nurodyta statybos darbų dalis laikoma rangovo atlikta, o užsakovo priimta nuo tos dienos, kurią abi šalys pasirašė tokį aktą. Be to, sutarties 16.4 punktu šalys susitarė, kad atitinkama darbų dalis bus laikoma priimta apmokėjimui, šalims pasirašius jų sutartos formos dokumentą, kuriame bus nurodyti atlikti darbai, panaudotos medžiagos, atliktų darbų vertė ir kt..<.. >. Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas, po to kai šalys pasirašo šalių sutartos formos dokumentą, pateikia užsakovui sąskaitas-faktūras už per mėnesį atliktą darbų dalį.

7835.

79Iš šalių pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Astig“ 2017-11-30 aktu Nr. 12 atsakovei UAB „Paslaugos būstui“ perdavė atliktus darbus, 33 788,56 Eur su PVM sumoje, kuri darbus priėmė be išlygų. Minėtas aktas buvo pasirašytas be užsakovo, techninio prižiūrėtojo pastabų ir pateiktas VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau ir BETA). Nustatyta, kad už 2017-11-30 akte nurodytus darbus ieškovei nebuvo sumokėta. Byloje nustatyta, kad apžiūrėjus atliktus darbus, buvo nustatyti darbų trūkumai, kuriuos ieškovė pripažino ir, ieškiniu prašydama priteisti skolą už darbus, sumažino darbų, numatytų akte Nr. 12, kainą iki 24 089,97 Eur. Ginčo dėl minėtų faktinių bylos aplinkybių nėra, tačiau UAB „Paslaugos būstui“ tvirtina, kad minėtame akte nurodytų darbų nepriėmė, nes buvo nustatyti atliktų darbų defektai, be to, darbai buvo perduodami nesavalaikiai ir šia suma prašė sumažinti rangos sutarties darbų kainą.

8036.

81Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad įstatyme užsakovo pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų; pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Paprastai (jeigu ko kita nenumatyta šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys). <...> Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas tokį reikalavimą ginčija remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatyme nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti darbų kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-07-19 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-1075/2018).

8237.

83Kaip minėta, šalių 2015-07-31sudarytos rangos sutarties Nr. ( - ) nuostatų, reglamentuojančių atliktų darbų priėmimą 14.1 punktas numatė, kad per kiekvieną kalendorinį mėnesį pagal šią sutartį atlikti statybos darbai priimami pasirašant mėnesinį statybos darbų atlikimo aktą. Statybos darbų atlikimo aktą rangovas pasirašo tik po to, kai jį pasirašė (arba pagal šios sutarties sąlygas laikoma, kad pasirašė) užsakovas ir užsakovo techninis prižiūrėtojas. Priešingu atveju statybos darbų atlikimo aktas nėra laikomas pagrindu sumokėti už tame akte nurodytus darbus. Visus, valstybės skiriamos finansinės paramos, rangovo, techninio prižiūrėtojo ir užsakovo pasirašytus aktus, teisės aktu nustatyta tvarka, patvirtina BETA atstovas. Rangos sutarties 14.4 punktu šalys susitarė, kad per 5 dienas po kiekvieno statybos darbų atlikimo akto pateikimo užsakovui dienos užsakovas ir jo techninis prižiūrėtojas turi: priimti statybos darbų atlikimo akte nurodytus darbus, pasirašydamas darbų atlikimo aktą, arba rangovo pateiktame statybos darbų atlikimo akte (akto projekte) raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus ir juos pagrįsti bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti. Šiuo atveju užsakovas gali atsisakyti pasirašyti statybos darbų atlikimo aktą. Be to, sutarties 14.6 punktas numatė, kad tuo atveju, kai užsakovas, nepaisant atliktų darbų trūkumų, pasirašo statybos darbų atlikimo aktą, darbai atlikti minėtiems trūkumams pašalinti priimami pagal atskirą statybos darbų atlikimo aktą dėl trūkumų pašalinimo. Tuo atveju, jeigu užsakovas, esant darbų trūkumams, pasirašo statybos darbų atlikimo aktą, užsakovui išlieka teisė pareikšti reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo vėliau.

8438.

85Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo 2017-11-30 aktas Nr. 12 už ataskaitinį 2017-11-02 - 2017-11-30 laikotarpį, bendrai 33 788,56 Eur sumai, be pastabų buvo pasirašytas atsakovės UAB „Paslaugos būstui“ bei techninio prižiūrėtojo K. N.. Minėtame akte 2017-12-13 pasirašė ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros atstovas, nurodydamas, jog pasirašydamas šį aktą konstatuoja, kad akte nurodyti statybos rangos darbai vizualiai atitinka investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones. Konstatuotina, kad šių aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog minėtame akte nurodyti ieškovės atlikti darbai UAB „Paslaugos būstui“ buvo priimti be išlygų. Pažymėtina, kad iš VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros pirmosios instancijos teismui teiktų procesinių dokumentų turinio akivaizdu, jog agentūrai aplinkybės apie akto Nr. 12 taisymus, jame nurodytų darbų nepriėmimą ar netinkamą darbų atlikimą bei dėl to mažinamą atliktų darbų kainą ir kt., nėra žinomos. Neatmestina, kad minėti prierašai 2017-11-30 akte Nr. 12 (išvardinti defektai) buvo daromi jau po to kai minėtas aktas buvo patvirtintas minėtos agentūros. Šią išvadą leidžia daryti byloje esantis 2017-12-20 atliekamų darbų daugiabučio namo ( - ) atnaujinimo (modernizavimo) projekte aktas, kurį pasirašė rangovo, daugiabučio namo atstovai ir techninis prižiūrėtojas.

8639.

87Rangos darbus atlikusi ieškovė neneigia fakto, kad buvo nustatyti tam tikri akte Nr. 12 užfiksuotų, atliktų darbų trūkumai, tačiau nurodo, kad tuo pagrindu sumažinta ir atliktų darbų kaina iki 24 089,97 Eur, kurią ieškiniu ir prašoma priteisti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su teismo išvada, kad ieškovės atliktų darbų, numatytų akte Nr. 12, trūkumai atsakovės buvo nustatyti jau po darbų priėmimo; atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte trūkumai nebuvo nurodyti, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovės atlikti darbai nebuvo priimti. Apeliantės nurodyta aplinkybė, kad 2017 m. lapkričio mėnesį atlikti darbai turėjo būti pateikti ne vėliau kaip einamojo mėnesio 25 dieną, nagrinėjamu atveju esminės reikšmės neturi, nes darbai, nors ir pateikti, pažeidžiant rangos sutarties 14.2 punkto nuostatas, atsakovės ir techninio prižiūrėtojo buvo priimti. Be to, byloje nėra pateikta duomenų, kad UAB „Paskolos būstui“ būtų reiškusi pretenzijas ieškovei dėl vėlavimo pateikti tarpinį atliktų darbų aktą, priešingai, aptarti duomenys patvirtina, jog minėtą aktą ginčo šalys bei statinio techninis prižiūrėtojas pasirašė bei pateikė tvirtinti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai. Taigi, apeliaciniame skunde akcentuojama aplinkybė, kad aktas Nr. 12 buvo pateiktas pavėluotai ir dar dėl šios priežasties negalėjo būti laikomas priimtu, atmestina.

8840.

89Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kad tiek kasacinio teismo praktikoje pateikti išaiškinimai, tiek rangos santykius reglamentuojančios teisės normos, suteikia teisę užsakovui reikalavimus rangovui dėl netinkamai atliktų darbų pareikšti ir vėliau, nei, kad darbai buvo priimti, tačiau kartu atkreipia dėmesį, jog tokia teisė užsakovui iš esmės išlieka tik tuomet kai darbų priėmimo-perdavimo metu atlikto darbo trūkumų fakto normaliomis sąlygomis nebuvo galima nustatyti, t. y., nesant akivaizdiems darbų trūkumams. Nagrinėjamoje byloje atsakovės nebuvo keliamas klausimas dėl paslėptų, neakivaizdžių statinio defektų ir tokių defektų egzistavimas nebuvo įrodinėjamas. Kaip matyti iš Atliktų darbų akto už 2017 m. 11 mėnesį, kuris detalizuoja Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo 2017-11-30 aktą Nr. 12, UAB „Astig“ atliktų darbų tam tikri trūkumai buvo akivaizdūs, pvz., ties įrašu „Karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis“ padarytas įrašas, jog „užpildymas sušlapęs, sugadintas, būtina perdaryti“; „Karkaso aptaisymas statybinėmis plokštėmis“ – „nė vienas elementas neišbaigtas tinkamai“; „Vėdinimo kaminų pravalymas, kaminų dezinfekcija“ – „užteršta darbų eigoje, gyventojų nusiskundimai“ ir t.t.. Tai matyti ir iš aukščiau minėtame 2017-12-20 akte esančių įrašų. Be to, iš techninio prižiūrėtojo K. N. pirmosios instancijos teisme 2019-03-05 duotų parodymų matyti, kad tam tikrų, atliekamų darbų, defektai buvo fiksuojami ir anksčiau, ne tik aktu Nr. 12. Taigi, akivaizdu, kad ieškovės atliekamų darbų trūkumai nebuvo paslėpti ir juos buvo galima nustatyti bei kartu nurodyti darbų priėmimo metu, pasirašant tarpinius darbų priėmimo-perdavimo aktus, kaip tai numato šalių pasirašytos rangos sutarties nuostatos (14.4 punktas). Aplinkybė, kad statinio techninis prižiūrėtojas tik vėliau ginčo akte atliko tam tikrus prierašus dėl darbų trūkumų, taip pat neleidžia spręsti, kad aktu Nr. 12 perduoti darbai nebuvo priimti.

9041.

91Pirmosios instancijos teismas nekonstatavo, kad priėmus darbus ir vėliau pastebėjus darbų trūkumus užsakovas negali reikšti pretenzijų bei reikalauti jų ištaisyti, bet darė išvadą, kad sumažinus už atliktus 2017 m. lapkričio mėn. darbus akte Nr. 12 nurodytą sumą, atsakovė neįrodė, jog šios sumos nepakanka trūkumams pašalinti. Teisėjų kolegija sutinka su minėta teismo išvada. Apeliantės teigimu, defektai bei jų šalinimo kaštai yra pagrįsti byloje pateiktais įrodymais - 2018-01-12 komisijos defektiniu aktu, UAB „Vlastona“ lokalinėmis sąmatomis. Tačiau byloje pateikta Lokalinė sąmata 40 077,57 Eur sumai apima ne vien defektų šalinimo darbus, tačiau ir 2018-01-12 defektiniame akte nenurodytus, ieškovės nebaigtus atlikti darbus. UAB „Paslaugos būstui“ pateikti Atliktų darbų aktai už kiekvieną mėnesį, rengti UAB „Vlastoma“, nėra pakankamai informatyvūs bei neleidžia spręsti kiek konkretūs darbai yra susiję būtent su ieškovės atliktų darbų defektų šalinimu bei kokia šių darbų kaina.

9242.

93Apeliantė tvirtina, kad atsižvelgus į tai, jog UAB „Astig“ darbų atliko tik už 375 279,90 Eur, o atsakovė apmokėjo už visus ieškovės faktiškai atliktus darbus, išskyrus reikalaujamą 24 089,97 Eur sumą bei delspinigius, teismas, privalėjo vertinti ieškinio ir priešieškinio reikalavimus tik atliktų darbų suminės išraiškos kontekste, neįtraukiant ieškovės visiškai nevykdytų darbų ir nelaikant tokių nevykdytų darbų sumos dalies darbų kainos sumažinimu. Tačiau teismas sprendime nekonstatavo, jog atsakovė turi ieškovei sumokėti 66 840,48 Eur, nes ir ieškovė pripažįsta, kad 442 120,38 Eur sumai darbai nebuvo atlikti, o rangos sutartis nutraukta. Ieškovė pripažino, kad darbus atliko su trūkumais, tačiau sumažino darbų kainą ir atsakovė neįrodė, kad sumažinta suma trūkumai nebuvo pašalinti kitų rangovų. Įrodymų, kad ieškovė pati nepašalinusi trūkumų būtų atsisakiusi apmokėjimo už 2017 m. lapkričio mėn. atliktus darbus, dėl ko nebuvo savalaikiai atsiskaityta, taip pat nepateikta (CPK 178 straipsnis). Priešieškiniu UAB “Paslaugos būstui“ buvo prašoma atmesti ieškinį ir darbų kainą sumažinti 24 089,97 Eur suma, todėl pirmosios instancijos teismo nurodytas atsakovės reikalavimas sumažinti sutarties kainą 40 077,57 Eur suma, laikytinas rašymo apsirikimu, kuris priimto sprendimo esmės nekeičia.

9443.

95Pažymėtina, kad pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga; teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų. Taigi teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą. CPK 135 straipsnio 1 dalyje, reglamentuojančioje ieškinio turinio reikalavimus, be kita ko, nustatyta, kad ieškinyje turi būti nurodoma: aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir jo reikalavimas (ieškinio dalykas; CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai), be to, ieškinyje turi būti nurodyti įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes (CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 2 dalis). Aiškindamas ir taikydamas šias teisės normas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio dalykas - tai materialinis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2009). Nagrinėjamu atveju atsakovės priešieškiniu reikštas reikalavimas – sumažinti šalių sudarytos 2015-07-31 rangos sutarties Nr. ( - ) kainą 24 089,97 Eur, t. y., ieškovės ieškiniu prašoma priteisti pagrindine suma. Nors iš faktinių bylos aplinkybių akivaizdu, kad visų sutartimi sutartų darbų ieškovė neatliko bei šiems darbams užbaigti atsakovė samdė kitą įmonę, tačiau priešieškininis reikalavimas nebuvo formuluojamas taip, kaip dėstoma apeliaciniame skunde, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos reikalavimo dėl rangos sutarties kainos sumažinimo, vertinti atliktų darbų suminės išraiškos kontekste. Tuo labiau, kad ir iš byloje pateiktų įrodymų nėra galima spręsti apie ieškovės visiškai nevykdytų ar pilnai įvykdytų darbų pobūdį ir jų kainą (CPK 178 straipsnis).

9644.

97Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat nedaro įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog teismas yra atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų su tuo susijusių skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-252/2010; Nr. 3K-3-107/2010).

9845.

99Teisėjų kolegija konstatuoja, jog keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10046.

101Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, nes vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 2 dalies nuostatomis, privalėjo nepriteisti iš UAB „Paslaugos būstui“ žyminio mokesčio išlaidų valstybei, kurį atsakovė yra sumokėjusi, šalindama priešieškinio trūkumus.

10247.

103CPK 96 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškovė bankrutuojanti UAB „Astig“, paduodant ieškinį teismui yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl, patenkinus ieškinį, žyminis mokestis pagrįstai priteistas iš atsakovės.

10448.

105Byloje nustatyta, kad UAB „Paslaugos būstui“, vykdydama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-11-22 nutartį, kuria buvo įpareigota sumokėti žyminį mokestį už priešieškinį, 2018-12-03 mokėjimo pavedimu Nr. 1451 sumokėjo 542 Eur žyminį mokestį, tačiau kartu pateikė ir atskirąjį skundą dėl minėtos teismo nutarties. Vilniaus apygardos teismo 2019-01-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-222-661/2019, pirmosios instancijos teismo 2018-11-22 nutartis buvo panaikinta bei priešieškinio priėmimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, konstatavus, jog teismas nevertino ar apeliantės situacija nepatenka į kitus CPK 83 straipsnyje įtvirtintus išimčių atvejus, kuomet asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Kadangi minėtas klausimas nėra išspręstas, dėl už priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo, vadovaujantis CPK 87 straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu, apeliantė su prašymu turi kreiptis į pirmosios instancijos teismą, kuris ir įvertins tokio prašymo pagrįstumą bylos aplinkybių kontekste.

10649.

107Atmetus atsakovės UAB „Paslaugos būstui“ apeliacinį skundą, ieškovei bankrutuojančiai UAB „Astig“ priteistinos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 straipsnis). Nustatyta, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (pagal 2019-06-27 sąskaitą-faktūrą) ieškovė patyrė 1 500 Eur išlaidas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės prašomos priteisti išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) 8.11 punkte rekomenduojamus dydžius, todėl prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 1 261 Eur.

108Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

109Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

110Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ (į. k.140337250) ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Astig“ (į. k.123098047) naudai 1 261 Eur (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt vieną eurą) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutuojanti UAB „Astig“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš... 7. 2.... 8. Priešieškiniu atsakovė UAB „Paslaugos būstui“ prašė teismo sumažinti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-03-25 sprendimu ieškinį patenkino, be... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad UAB „Paslaugos būstui“ 2015-06-29 patvirtino... 14. 5.... 15. Konstatavo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar 2017-11-30 akte Nr. 12... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo 2017-11-30... 18. 7.... 19. Sprendė, kad byloje nustatytos aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina,... 20. 8.... 21. Pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog ieškovės pagal... 22. 9.... 23. Nurodė, kad atsakovės pateikti atliktų darbų aktai 90 579,99 Eur sumai... 24. 10.... 25. Patenkinus ieškinį, rangos sutarties 18.1.1 punkto pagrindu teismas... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 27. 11.... 28. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Paslaugos būstui“ prašo panaikinti... 29. 12.... 30. Mano, jog teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus bei taikė... 31. 13.... 32. Tvirtina, jog skundžiamame teismo sprendime išdėstyti motyvai, susiję su... 33. 14.... 34. Nurodo, kad vadovaujantis teismų praktika, jeigu rangovas savo pareigas... 35. 15.... 36. Teismo motyvas, kad aplinkybė, jog darbų trūkumai buvo nustatyti jau po... 37. 16.... 38. Atkreipia dėmesį, kad priešieškiniu nenurodė, jog įvykdė atskaitymą iš... 39. 17.... 40. Teismas nepagrįstai teigia, kad atsakovė ginčo akte Nr. 12 nurodytus darbus... 41. 18.... 42. Sutarties 14.6. punkte nurodoma, kad netgi tuo atveju kai atliktų darbų aktas... 43. 19.... 44. Nurodo, kad teismo argumentai apie atsakovės siekį išvengti skolos už... 45. 20.... 46. Tvirtina, kad teismo teiginiai, jog ieškovė geranoriškai sumažino darbų... 47. 21.... 48. Ieškovė darbų atliko tik už 375 279,90 Eur sumą, o atsakovė apmokėjo už... 49. 22.... 50. Nurodo, kad nustatyti darbų defektai ir jų šalinimo kaštai buvo pagrįsti... 51. 23.... 52. Aplinkybė, kad atsakovė prašė sumažinti darbų kainą ne visa defektų... 53. 24.... 54. Nurodo, kad sprendimo dalis dėl žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovės... 55. 25.... 56. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė bankrutuojanti UAB „Astig“... 57. 26.... 58. Tvirtina, kad sprendime išdėstyti motyvai dėl atliktų darbų priėmimo yra... 59. 27.... 60. Pažymi, kad statybos rangos darbai buvo priimti šalių pasirašytu 2017-11-30... 61. 28.... 62. Pažymi, jog byloje yra pateikti du skirtingo turinio 2017-11-30 aktai Nr.12... 63. 29.... 64. Atkreipia dėmesį, jog UAB „Vlastona“ lokalinėje sąmatoje yra aiškiai... 65. 30.... 66. Pažymi, jog atsakovė byloje pareikštu priešieškiniu prašė statybų... 67. Teismas... 68. Apeliacinis skundas atmestinas.... 69. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 70. 31.... 71. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 72. 32.... 73. Apeliantė UAB „Paslaugos būstui“ skundu tvirtina, kad pirmosios... 74. 33.... 75. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundžiamą teismo sprendimą, civilinės... 76. 34.... 77. Byloje nustatyta, kad UAB „Astig“ ir atsakovė UAB „Paslaugos būstui“... 78. 35.... 79. Iš šalių pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Astig“ 2017-11-30 aktu Nr.... 80. 36.... 81. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad įstatyme užsakovo pareiga... 82. 37.... 83. Kaip minėta, šalių 2015-07-31sudarytos rangos sutarties Nr. ( - ) nuostatų,... 84. 38.... 85. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Statybos rangos darbų priėmimo ir... 86. 39.... 87. Rangos darbus atlikusi ieškovė neneigia fakto, kad buvo nustatyti tam tikri... 88. 40.... 89. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo teiginiais, kad tiek kasacinio... 90. 41.... 91. Pirmosios instancijos teismas nekonstatavo, kad priėmus darbus ir vėliau... 92. 42.... 93. Apeliantė tvirtina, kad atsižvelgus į tai, jog UAB „Astig“ darbų atliko... 94. 43.... 95. Pažymėtina, kad pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą... 96. 44.... 97. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai nėra teisiškai... 98. 45.... 99. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog keisti ar naikinti skundžiamą teismo... 100. 46.... 101. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 102. 47.... 103. CPK 96 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 104. 48.... 105. Byloje nustatyta, kad UAB „Paslaugos būstui“, vykdydama Vilniaus miesto... 106. 49.... 107. Atmetus atsakovės UAB „Paslaugos būstui“ apeliacinį skundą, ieškovei... 108. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 109. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 25 d. sprendimą palikti... 110. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos...