Byla e2S-222-661/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. lapkričio 22 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. e2-1222-608/2019 pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Astig“ dėl sutarties kainos sumažinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Astig“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Paslaugos būstui“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Astig“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ 24089,97 EUR skolą, 867,24 EUR delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teise dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72.

8Atsakovė pareiškė priešieškinį ieškovei, kuriuo prašo statybos darbų rangos sutartyje numatytą darbų atlikimo kainą sumažinti 24089,97 EUR. Atsakovė laiko, jog ji atleista nuo žyminio mokesčio už priešieškinį pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 9 p.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi nustatė atsakovei UAB „Paslaugos būstui“ dešimties dienų nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos terminą 542,00 EUR žyminiam mokesčiui už priešieškinį sumokėti ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis.

124.

13Teismas konstatavo, kad atsakovė neteisingai aiškina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 9 p. numatytą atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindą. Civilinė byla, kurioje atsakovė reiškia priešieškinį, nepriskirtina prie minėtoje teisės normoje numatytos kategorijos civilinių bylų, o atsakovas - prie minėtoje teisės normoje numatytų asmenų, atleidžiamų nuo žyminio mokesčio už ieškinį.

145.

15Nurodo, kad nagrinėjamu atveju atsakovė būtų atleista nuo žyminio mokesčio už turtinio pobūdžio reikalavimus, jeigu ji reikštų turtinio pobūdžio reikalavimus ieškovei kaip bankrutuojančiai įmonei jos bankroto byloje. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovė pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 9 p. neatleista nuo žyminio mokesčio už šioje civilinėje byloje paduodamą priešieškinį, taip pat nėra kito įstatymo numatyto ieškovų atleidimo nuo žyminio mokesčio už priešieškinį pagrindo. Atsakovė neprašo teismo atleisti ja nuo žyminio mokesčio už priešieškinį ar žyminio mokesčio mokėjimą atidėti, todėl atsakovei nustatomas terminas žyminiam mokesčiui už priešieškinį sumokėti ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius duomenis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 str. 2 d.).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

176.

18Atskirajame skunde atsakovė UAB „Paslaugos būstui“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti ir ir išspręsti klausimą iš esmės, - nustatyti, kad Atsakovo sumokėtas 542,00 EUR žyminis mokestis grąžintinas Atsakovui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

196.1.

20Nors nagrinėjamu atveju Atsakovo priešieškinis nėra reiškiamas Ieškovo bankroto byloje, tačiau jis yra betarpiškai susijęs su ieškovo teisminiu bankroto procesu. Priešieškinio turtinis reikalavimas yra nukreiptas į bankrutuojančios įmonės turtą, prašant sumažinti darbų kainą, kas reiškia, jog pagal priešieškinio reikalavimus priimtas teismo sprendimas sukels tiesiogines teisines pasekmes bankrutuojančiai įmonei. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad atsakovo priešieškiniu reiškiamas turtinis reikalavimas bankrutuojančios įmonės atžvilgiu laikytinas atveju, atitinkančiu CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkte reglamentuoto atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagrindą.

216.2.

22Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, jei bankrutuojančios įmonės atžvilgiu pareikšti turtiniai reikalavimai yra betarpiškai susiję su tokios įmonės bankroto procesu, pareiškėjai turi būti atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nepaisant to, kad tokie turtiniai reikalavimai nagrinėjami ne pačioje bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2348/2013, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2283/2013, 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-1063/2013, 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1857/2013 ir kt.).

236.3.

24Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu įstatymų leidėjas siekė, jog šie asmenys patirtų kuo mažiau papildomų išlaidų, susijusių su reikalavimais dėl bankrutuojančių įmonių skolinių įsipareigojimų. Nurodytas atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio ieškovui arba turtinius reikalavimus pareiškiančiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis, jeigu reikalavimai būtų patenkinti. Be to, ši norma taip pat realizuoja lygiateisiškumo principą, kadangi pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bankrutuojančios bei restruktūrizuojamos įmonės nuo žyminio mokesčio atleidžiamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2011; 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-694/2011; 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130/2012; 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2283/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1290-516/2018, kt.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

27Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir ginčo dalyko

287.

29Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio (atskirojo) skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

308.

31Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutarties, kuria nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

329.

33Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami: įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus.

3410.

35Atsakovas pareikštu priešieškiniu prašo ieškovo – bankrutuojančios įmonės ieškinį atmesti ir statybų darbų rangos sutartyje numatytą darbų atlikimo kainą sumažinti 24089,97 Eur, t.y. iš esmės reiškia 24 089,97 eurų dydžio reikalavimą bankrutuojančiai įmonei.

3611.

37Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nuo žyminio mokesčio yra atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Minėta teisės norma kartu su kitomis CPK teisės normomis sudaro vientisą teisės normų sistemą, todėl ji turi būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į kitų teisės normų turinį, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

3812.

39Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu įstatymų leidėjas siekė, jog šie asmenys patirtų kuo mažiau papildomų išlaidų, susijusių su reikalavimais dėl bankrutuojančių įmonių skolinių įsipareigojimų. Nurodytas atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio ieškovui arba turtinius reikalavimus pareiškiančiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis, jeigu reikalavimai būtų patenkinti. Be to, ši norma taip pat realizuoja lygiateisiškumo principą, kadangi pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bankrutuojančios bei restruktūrizuojamos įmonės nuo žyminio mokesčio atleidžiamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2011; 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-694/2011; 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130/2012; 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2283/2013; kt.).

4013.

41Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pasisakyta, kad įstatymo leidėjo tikslas yra tiek bankrutuojančią įmonę, tiek jos esamus ar potencialius kreditorius atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, reiškiant turtinius reikalavimus, ir tokiu būdu nebedidinti ir taip jau dėl bankroto bylos iškėlimo nukentėjusių kreditorių patirtų nuostolių bei užtikrinti tokiose bylose dalyvaujančių asmenų – bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių procesinį lygiateisiškumą (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 2 dalis, 87 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Dėl šios priežasties teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, jei bankrutuojančios įmonės atžvilgiu pareikšti turtiniai reikalavimai yra betarpiškai susiję su tokios įmonės bankroto procesu, pareiškėjai turi būti atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nepaisant to, kad tokie turtiniai reikalavimai nagrinėjami ne pačioje bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2348/2013, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2283/2013, 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1063/2013, 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1857/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-510/2014; kt.).

4214.

43Iš esmės tokios pat pozicijos dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo bankrutavusios įmonės kreditoriams, reiškiantiems turtiniu laikytiną reikalavimą pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu bankrutavusios įmonės sudarytus sandorius ir taikyti restituciją, laikėsi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2014, pripažinęs, kad toks ieškinys yra susijęs su iškelta bankroto byla ir nesvarbu, ar jis bus techniškai išspręstas toje pačioje bankroto byloje, ar proceso ekonomiškumo sumetimais išskirtas į kitą bylą.

4415.

45Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus teismų praktikoje suformuotus išaiškinimus ir aplinkybę, kad būtent teismui tenka pareiga ieškovo pareikštiems reikalavimams ir pagal išdėstytą faktinį ieškinio pagrindą pritaikyti tinkamą teisės normą, apeliacinės instancijos teismas priėjo išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, formaliai pasisakęs, jog ieškovė nėra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal jos ieškinyje nurodytą CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bei nevertinęs, ar ieškovės dėstoma situacija nepatenka į kitus CPK 83 straipsnyje įtvirtintus išimčių atvejus, ir nustatęs ieškovei pareigą sumokėti žyminį mokestį, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas ir priėmė neteisingą procesinį sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis naikintina ir klausimas dėl priešieškinio priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

47apeliantės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ atskirąjį skundą patenkinti.

48Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ priešieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Astig“ kreipėsi į... 7. 2.... 8. Atsakovė pareiškė priešieškinį ieškovei, kuriuo prašo statybos darbų... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi nustatė... 12. 4.... 13. Teismas konstatavo, kad atsakovė neteisingai aiškina Lietuvos Respublikos... 14. 5.... 15. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju atsakovė būtų atleista nuo žyminio... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 6.... 18. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Paslaugos būstui“ prašo Vilniaus miesto... 19. 6.1.... 20. Nors nagrinėjamu atveju Atsakovo priešieškinis nėra reiškiamas Ieškovo... 21. 6.2.... 22. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, jei... 23. 6.3.... 24. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo išaiškinta, kad CPK 83... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 27. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir ginčo dalyko... 28. 7.... 29. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo... 30. 8.... 31. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės... 32. 9.... 33. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą, bylose, kurias nagrinėja teismai,... 34. 10.... 35. Atsakovas pareikštu priešieškiniu prašo ieškovo – bankrutuojančios... 36. 11.... 37. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nuo žyminio mokesčio yra... 38. 12.... 39. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 83 straipsnio 1... 40. 13.... 41. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat pasisakyta, kad įstatymo... 42. 14.... 43. Iš esmės tokios pat pozicijos dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto... 44. 15.... 45. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus teismų praktikoje suformuotus... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 47. apeliantės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos būstui“ atskirąjį... 48. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti...