Byla 2-1743/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Trakų akmuo“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutarties, kuria atmestas nurodyto pareiškėjo skundas dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4269-392/2014 (suinteresuotieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Insolvensa“, Baltic Merchant Limited , akcinės bendrovės „Šiaulių banko“ Vilniaus filialas, akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“, akcinė bendrovė „DNB bankas“, uždaroji akcinė bendrovė „DNB lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Algama“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Algraižė“, uždaroji akcinė bendrovė ,,K. K. statybinės mašinos“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Narjanta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų žemė“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Vandens gręžiniai“, akcinė bendrovė „SEB lizingas“, likviduojama akcinė bendrovė ,,Nesta“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Danske lizingas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Lietuvos karjerų asociacija, uždaroji akcinė bendrovė ,,Markučiai“, P. Z., V. Z., J. Ž., L. Z., R. Z.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ padavė Vilniaus apygardos teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 2014 m. balandžio 1 d. RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2, kuriuo pareiškėjo restruktūrizavimo administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

4Pareiškėjas nurodė, kad apygardos teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartimi patvirtintas pareiškėjo administratoriaus pateiktas RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo planas, kuriame buvo numatytos dvi alternatyvios galimybės atsiskaityti su pareiškėjo kreditoriais, t. y. galimybė atsiskaityti su kreditoriais iš pareiškėjo veiklos per 5 metų terminą, pradėjus eksploatuoti Čedasų dolomito karjerą, tokiu būdu išsaugant pareiškėjo turtą jo tolimesnei veiklai, bei alternatyvi galimybė atsiskaityti su kreditoriais, nelaukiant 5 metų termino pabaigos, skolas dengiant iš pareiškėjo turto pardavimo, numatant plano pakeitimo terminą iki 2014 m. vasario 25 d.; pareiškėjo valdomą turtą sutiko nupirkti įmonė BALTIC MERCHANT LIMITED už bendrą 20 mln. Lt kainą, turtą ir įrangą perkant etapais, o visi sandoriai su nurodytu pirkėju turėjo būti sudaryti ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 20 d., pareiškėjui sudarius minėtą sandorį, jis gautų daugiau lėšų, nei reikalinga atsiskaityti su kreditoriais. Pareiškėjo teigimu, jo vadovybė pritarė restruktūrizavimo plano pakeitimams, kurie būtų leidę pareiškėjo turtą ir valdomą įrangą parduoti už 20 mln. Lt, taip pat sudaryti notarinius sandorius su pirkėju ir gavus atsiskaitymą, atsiskaityti su teismo patvirtintais kreditoriais. Pareiškėjas pažymėjo, kad pakeistas restruktūrizavimo projektas turėjo būti svarstomas 2013 m. lapkričio 26 d. pareiškėjo kreditorių susirinkime, tačiau pareiškėjo kreditoriai, dalyvavę minėtame susirinkime, pažeisdami Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 25 straipsnio 4 dalyje nustatytą pranešimų apie šaukiamus kreditorių susirinkimus tvarką, neteisėtai paskelbė pertrauką ir susirinkę į kitą 2013 m. lapkričio 28 d. susirinkimą be pagrindo pritarė nutarimui įpareigoti pareiškėjo administratorių kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kurio teisėtumą apskundė teismui skundu kitoje civilinėje byloje Nr. 2-1588-392/2014. Pareiškėjo teigimu, nepaisydami teisminio ginčo, vykstančio nurodytoje civilinėje byloje, pareiškėjo kreditoriai inicijavo naują kreditorių susirinkimo sušaukimą, siekdami apeiti imperatyvias Restruktūrizavimo plano pakeitimo procedūras, ir 2014 m. balandžio 1 d. kreditorių susirinkimas skundžiamu nutarimu Nr. 2 pakartotinai nusprendė inicijuoti pareiškėjo restruktūrizavimo bylos nutraukimo procedūrą. Pareiškėjo manymu, 2014 m. balandžio 1 d. kreditorių susirinkime dalis kreditorių neturėjo teisės balsuoti visa turimų balsų apimtimi dėl pateiktų prašymų tikslinti finansinius reikalavimus; kreditorių siekis nesąžiningai perimti pareiškėjo turtą bei apeiti restruktūrizavimo plano pakeitimų svarstymo procedūras įrodo 2014 m. balandžio 1 d. nutarimas, kuriuo buvo nepritarta pasiūlytiems 2014 m. kovo 19 d. restruktūrizavimo plano pakeitimams, kreditoriai net nesiruošė svarstyti ir vertinti šių pakeitimų, ir nei vienas iš jų neatvyko į kreditorių susirinkimą.

5Atsiliepime į pareiškėjo skundą RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Insolvensa“ nurodė, kad vykdydamas 2014 m. balandžio 1 d. RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo nutarimą, Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą nutraukti UAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylą, kad 2014 m. balandžio 1 d. susirinkime už restruktūrizavimo bylos nutraukimą balsavo daugiau kreditorių, nei 2013 m. lapkričio 26 d. susirinkime (85,634 proc. kreditorių balsų), sprendžiant restruktūrizavimo plano pakeitimo klausimą, svarbiausią sprendžiamąjį balsą turi restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai; svarstant restruktūrizavimo plano pakeitimus, nebuvo nustatyta, kad pateiktos priemonės nepakankamos, todėl netaikytina ĮRĮ 14 straipsnio 8 dalies norma.

6Atsiliepimuose į pareiškėjo skundą suinteresuotieji asmenys UAB „Nordea Finance Lithuania“ ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) prašė sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra. VMI nurodė, kad pareiškėjas moka einamąsias įmokas į valstybės biudžetą, o 2014 m. balandžio 1 d. pareiškėjo kreditorių susirinkime balsavo raštu ir pritarė pareiškėjo pasiūlytam restruktūrizavimo plano pakeitimui.

7Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuoti asmenys AB „DNB bankas“ ir UAB „DNB lizingas“ prašė jį atmesti. Nurodė, kad RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo planas nebuvo vykdomas, ką patvirtina 2012 m. spalio 23 d. kreditorių susirinkimo protokolas, kuriame buvo užfiksuoti restruktūrizavimo plano pažeidimai; priimant skundžiamą nutarimą, nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų, ir skaičiuojant kreditorių balsus, už restruktūrizavimo bylos nutraukimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 85,634 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos; šioje byloje reikšminga tai, kad pagrindiniai pareiškėjo kreditoriai nepritaria tolimesniam pareiškėjo restruktūrizavimo procesui.

8Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių bankas“ prašė jį atmesti. Nurodė, kad ĮRĮ nuostatos neįpareigoja kreditorių pateikti ar nurodyti priežastis, dėl kurių priimamas nutarimas nutraukti restruktūrizavimo bylą kreditorių susirinkime; argumentai, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai nebuvo svarstomi įstatymo nustatyta tvarka, neturi reikšmės, nes nutarimas dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo priimtas teisėtai, laikantis įstatymų tvarkos, už jį balsavo reikalaujama kreditorių dauguma, o pareiškėjo kreditorių finansinių reikalavimų patikslinimas neturėjo įtakos ginčijamo nutarimo priėmimui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 9 d. nutartimi atmetė pareiškėjo RUAB „Trakų akmuo“ skundą dėl RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo 2014 m. balandžio 1 d. nutarimo panaikinimo.

11Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-07-04 nutartimi UAB „Trakų akmuo“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskirtas UAB „Insolvensa“, o 2011 m. spalio mėn. 12 d. patvirtintas kreditorių ir jų finansinių įsipareigojimų sąrašas pateiktas prie patvirtinto restruktūrizavimo plano, pagal kurį bendra įsiskolinimo kreditoriams suma yra 19 309 963,93 Lt; Vilniaus apygardos teismas 2012-06-06 nutartimi patikslino RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių ir finansinių reikalavimų sąrašą bendros 19 325 063,93 Lt sumos. Pasak teismo, 2012-06-07 nutartimi byloje Nr. B2-3151-392/2012 patvirtintas restruktūrizavimo planas, o 2014 m. balandžio 1 d. įvyko RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimas, sušauktas restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Insolvensa“, kuriame priimtą nutarimą Nr. 2, kuriuo restruktūrizavimo administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, pareiškėjas prašo panaikinti.

12Teismo teigimu, iš bylos medžiagos matyti, jog, priimant ginčijamą nutarimą, nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų, už restruktūrizavimo bylos nutraukimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, t. y. 85,634 proc.; nors pareiškėjas teigia, kad buvo pagrindas tikslinti, t. y. sumažinti, dalies 2014-04-01 kreditorių susirinkime balsavusių kreditorių finansinius reikalavimus RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo byloje, tačiau, nepriėmus ir neįsiteisėjus teismo nutartims dėl šių finansinių reikalavimų tikslinimo, visi kreditoriai turėjo teisę balsuoti tokiomis finansinių reikalavimų sumomis, kurios susirinkimo dieną buvo patvirtintos įsiteisėjusiomis teismo nutartimis. Teismo nuomone, net jei ir būtų pagrindas sutikti, kad, prieš balsuojant 2014-04-01 RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime, turėjo būti sumažinti UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB lizingo, UAB „Nordea Finance Lithuania“ finansiniai reikalavimai skunde nurodoma suma, balsavimo rezultatai ginčo klausimu nebūtų pasikeitę ir būtų buvęs priimtas tokio paties turinio nutarimas, nes, iš 2014-04-01 kreditorių susirinkimo metu buvusios bendros teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos atėmus pareiškėjo skunde nurodomas neva nepagrįstas kreditorių finansinių reikalavimų sumas, bendra finansinių reikalavimų suma sudarytų 13 045 914, 32 Lt; tokiu atveju vien RUAB „Trakų akmuo“ didžiųjų kreditorių, kurie 2014-04-01 kreditorių susirinkime balsavo už skundžiamo nutarimo priėmimą (t. y. teismo patvirtinti AB Šiaulių banko Vilniaus filialo finansinis reikalavimas – 6 267 264, 52 Lt, AB Šiaulių banko – 832 681, 53 Lt finansinis reikalavimas, AB DNB banko 679 989, 85 Lt finansinis reikalavimas, be to, pareiškėjo neginčijami patvirtinti finansiniai reikalavimai - AB DNB lizingo – 451 649, 41 Lt, UAB „Nordea Finance Lithuania“ – 964 259, 40 Lt), bendra finansinių reikalavimų suma sudarytų 9 195 844, 71 Lt arba 70,49 proc. visų finansinių reikalavimų sumos; taigi vien šių kreditorių balsų būtų užtekę priimti nutarimui dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo; be to, kaip matyti iš 2014-04-01 kreditorių susirinkimo protokolo, už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo ir kiti BUAB „Trakų akmuo“ kreditoriai, todėl šiam nutarimui pritarusių kreditorių balsų procentinė išraiška, net ir perskaičiavus balsus pareiškėjų pageidaujamu būdu, būtų didesnė nei 70,49 proc. visų teismo patvirtintų ir pareiškėjo neginčijamų finansinių reikalavimų sumos.

13Teismo vertinimu, nėra aktualus pareiškėjo argumentas, kad, nepasibaigus teisminiam ginčui byloje, kreditoriai neturėjo teisinio pagrindo pakartotinai svarstyti to paties klausimo dėl pareiškėjo restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kol nėra išnagrinėta byla dėl 2013-11-26 analogiško nutarimo ginčijimo, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi Nr. 2-1113/2014 pripažino, kad 2013-11-26 kreditorių nutarimas buvo pagrįstas bei teisėtas.

14Teismo nuomone, būtina restruktūrizavimo plano (ar jo pakeitimų) patvirtinimo sąlyga – kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano (ar jo pakeitimų) projektui, kurio išraiškos forma – kvalifikuota balsų dauguma (kreditorių, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos) priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti restruktūrizavimo planui (ar jo pakeitimams) (ĮRĮ 14 str. 3 d.); dėl pateikto įmonės restruktūrizavimo plano ir jo pakeitimų projekto sprendžia įmonės kreditoriai, kurie turi teisę ir nepritarti planui ar jo pakeitimams (ĮRĮ 25 str. 1 d. 3 p.), o priežastys, dėl kurių kreditorių kvalifikuota balsų dauguma nebuvo pritarta restruktūrizavimo planui, nėra teisiškai reikšmingos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2012).

15Teismas pažymėjo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog kreditoriai ir ankščiau - 2012 m. lapkričio 23 d. vykusiame RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime siūlė įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tačiau kreditorių balsų dauguma buvo nuspręsta atidėti šio klausimo svarstymą ir sudaryti RUAB „Trakų akmuo“ galimybes rasti investuotojus; 2013 m. vasario 8 d. vykusiame RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime buvo pakartotinai svarstoma dėl administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tačiau ir vėl buvo nuspręsta suteikti galimybę RUAB „Trakų akmuo“ rasti investuotojus, o klausimo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo svarstymas atidėtas; vadinasi, jau 2012 m. pabaigoje buvo aišku, kad, neradus investuotojo, pasiryžusio nupirkti RUAB „Trakų akmuo“ priklausantį turtą arba investuoti lėšas į šią bendrovę ir taip padėti išspręsti jos patiriamus finansinius sunkumus, RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo byla bus nutraukta. Teismo teigimu, pareiškėjas pripažįsta negalintis atsiskaityti su kreditoriais iš tiesioginės veiklos gaunamomis pajamomis, pareiškėjui buvo suteiktas protingas laikas investuotojų ar pirkėjų paieškoms; 2013 m. spalio 23 d. UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Trakų akmuo“ sudarė ketinimų protokolą, kuriuo UAB „Swedbank lizingas“ sutiko balsuoti už restruktūrizavimo plano pakeitimą tuo atveju, jei potencialus pirkėjas Baltic Merchant Limited patvirtins savo ketinimų rimtumą, sumokėdamas 250 000 Lt dydžio depozitą į Vilniaus miesto 9 – ojo notarų biuro depozitinę sąskaitą; taigi tiek RUAB „Trakų akmuo“, tiek ir Baltic Merchent Limited buvo žinoma, kad kreditoriai pritars restruktūrizavimo plano pakeitimams tik tuo atveju, jei Baltic Merchent Limited sumokės sutarto dydžio depozitą, tačiau reikalaujama suma nebuvo sumokėta ir, nepavykus susitarti su Baltic Merchent Limited, kreditoriai nepageidavo suteikti galimybę įmonei išparduoti savo turtą dalimis ir tokiu būdu per ilgesnį laiką atsiskaityti su kreditoriais; klausimas dėl priežasčių, kurioms esant kreditorius pritarė ar nepritarė restruktūrizavimo planui, apskritai negali būti keliamas, kadangi negali būti ribojami nei konkretaus kreditoriaus, nei kreditorių susirinkimo motyvai, priimant sprendimą.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Atskirajame skunde pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjo skundą dėl panaikinimo 2014 m. balandžio 1 d. RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 2, kuriuo pareiškėjo restruktūrizavimo administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl pareiškėjo restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas, skundžiamoje nutartyje apsiribodamas procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu atsisakydamas tirti kreditorių veiksmų teisėtumą bei tokiais veiksmais padarytus materialinės teisės pažeidimus, pažeidė teismo pareigą restruktūrizavimo bylose imtis aktyvių veiksmų, nukrypo nuo restruktūrizavimo tikslo ir paskirties. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tiek už 2013 m. lapkričio 26 d. nutarimą, tiek už šioje byloje skundžiamą analogišką 2014 m. balandžio 1 d. nutarimą iš esmės balsavo didžiausius finansinius reikalavimus turintys kreditoriai, kurių reikalavimai yra užtikrinti hipoteka, bei kurie, matydami, kad pareiškėjo valdomas turtas yra paklausus, o jį realizavus bus atgauta daugiau nei siūlė potencialus pareiškėjo turto pirkėjas, nusprendė nutraukti restruktūrizavimo procesą, kad šį turtą pareiškėjo bankroto ar priverstinio realizavimo procese galėtų greičiau perimti patys ar su kreditoriais susiję asmenys už neproporcingai mažą kainą.
  2. Teismas, priėmęs nemotyvuotą išvadą, kad kreditorių susirinkime pareiškėjo restruktūrizavimo plano pakeitimai net neprivalo būti svarstomi, padarė materialinės teisės normų pažeidimus, netinkamai aiškino ir taikė ĮRĮ 14 straipsnio 11 dalies nuostatas. Teismas tinkamai neįvertino to, kad pareiškėjo kreditoriai net nesiruošė svarstyti ir vertinti restruktūrizavimo plano pakeitimų, ir nei vienas iš jų neatvyko į kreditorių susirinkimą, tačiau nauji restruktūrizavimo plano pakeitimai, kuriems pareiškėjo vadovybė pritarė 2014 m. kovo 19 d., būtų leidę pareiškėjo valdomą turtą parduoti ne tik pirkėjui Baltic Merchent Limited, bet ir kitiems suinteresuotiems asmenims, ir pareiškėjas galėtų atsiskaityti su teismo patvirtintais kreditoriais.

18Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys AB „DNB bankas“ ir AB „DNB lizingas“ prašo jį atmesti. Nurodo, kad šioje restruktūrizavimo byloje Lietuvos apeliacinis teismas jau yra įvertinęs kreditorių susirinkimo nutarimo įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumą ir teisėtumą, spręsdamas ginčą dėl kreditorių susirinkimo 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimo panaikinimo. Trečiojo asmens nuomone, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepadarė procesinės teisės normų pažeidimo, įvertino byloje proceso dalyvių išsakytus argumentus, todėl nepagrįsti apelianto argumentai dėl skundžiamos nutarties nemotyvavimo; nagrinėjamoje byloje reikšminga tai, kad pagrindiniai įmonės kreditoriai nepritaria tolimesniam RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo procesui.

19Atsiliepime į pareiškėjo skundą RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Insolvensa“ prašo jį atmesti. Nurodo, kad svarbiausią sprendžiamąjį balsą dėl restruktūrizavimo plano ir jo pakeitimų tvirtinimo turi restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai, kurie turi teisę laisvai apsispręsti ir nevaržomai išreikšti savo valią dėl įmonės tolesnio teisinio likimo.

20Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ prašo jį atmesti. Nurodo, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas ir pareikštas piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, nes pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriame taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, žinodamas, kad įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1113/2014 yra pripažinta, jog 2013 m. lapkričio 26 d. kreditorių nutarimas įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl skolininko restruktūrizavimo bylos nutraukimo buvo pagrįstas bei teisėtas. Teigia, kad pareiškėjas sąmoningai pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas sustabdyti vykdymą kreditorių susirinkimo nutarimo, kurio teisėtumas jau pripažintas įsiteisėjusia teismo nutartimi.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.).

24ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę pritarti restruktūrizavimo plano projektui ir jo pakeitimams, o 8 punkte nurodyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę pritarti restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, arba kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos.

25Pagal ĮRĮ 26 straipsnio nuostatas, kreditorių susirinkimas laikomas įvykęs, jeigu jame dalyvavo arba iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos (1 dalis); kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytus atvejus, tarp jų – numatytą ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalyje bei 25 straipsnio 1 dalies 8 punkte, o jeigu restruktūrizavimo metu kreditorių sąrašas ir (ar) jų reikalavimai tikslinami (išmokėtos tam tikros sumos, reikalavimai padidinami ir kt.), kreditorių susirinkimas negali įvykti anksčiau negu įsiteisės teismo nutartis, kuria patvirtinti patikslinti kreditorių sąrašas ir (ar) jų reikalavimai (2 dalis). Be to, ĮRĮ 26 straipsnio 1 dalis numato galimybę priimti kreditorių susirinkimo nutarimus, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams betarpiškai nedalyvaujant kreditorių susirinkime, bet raštu pateikiant nuomonę susirinkime nagrinėjamais klausimais.

26ĮRĮ 14 straipsnio 1 dalis nustato, kad įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą pateikia įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kuriems pritarus restruktūrizavimo plano projektui, įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą per vieną darbo dieną pateikia restruktūrizavimo administratoriui. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos, o 11 dalyje numatyta, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir restruktūrizavimo planas.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismai restruktūrizavimo bylose dėl restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo atlieka procedūrinio pobūdžio patikrą, t. y. nagrinėja ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista; kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio-komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai; kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada kai, pirma, tai tiesiogiai nurodyta įstatyme arba, antra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs; akivaizdžiais pažeidimais laikytini tokie, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios įstatymų nuostatos ar kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba jais akivaizdžiai pažeidžiami bendrieji teisės principai (CK 1.5 str.); taigi tokių klausimų nagrinėjimas teisme galimas tik išimtiniais atvejais ir tik tada, jei jie nėra išimtinai ekonominio pobūdžio, todėl galima teisinė nutarimų turinio patikra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011); be to, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, kreditoriai turi prerogatyvą pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, o tuo atveju, kai parengtam restruktūrizavimo plano projektui nepritaria įstatyme nustatyta kreditorių dauguma, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas neturi teisės ex officio kištis į restruktūrizavimo plano projekto, kuris tenkintų visų kreditorių interesus, parengimo procesą ir jo pateikimą teismui tvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012).

28Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, teisingai nustatęs esmines faktines bylos aplinkybes, tinkamai pritaikydamas įstatymą, tarp jo įmonių restruktūrizavimo procesą reglamentuojančias teisės normas, teisingai ir pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo 2014 m. balandžio 1 d. nutarimo panaikinimo.

29Bylos duomenimis, RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo administratorius 2014 m. kovo 17 d. pranešimu apie šaukiamą RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių 2014 m. balandžio 1 d. susirinkimą, adresuotu visiems pareiškėjo kreditoriams, be kita ko, pranešė apie tai, kad Vilniaus apygardos teisme buvo gautas skundas dėl RUAB „Trakų akmuo“ 2013 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, kurio nagrinėjimas nėra baigtas, kad pareiškėjo kreditorių susirinkimo pirmininko prašymu, šaukiamas kreditorių susirinkimas tuo pačiu klausimu (dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo administratoriaus kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo), 2014 m. kovo 17 d. pranešime nurodant tokius darbotvarkės klausimus: 1. Kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymas; 2. Dėl restruktūrizavimo proceso (siūlomas nutarimo projektas – įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo).

30Be to, pagal nagrinėjamos bylos duomenis, 2014 m. kovo 21 d. pareiškėjo restruktūrizavimo administratorius pranešime apie šaukiamą RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių 2014 m. balandžio 1 d. susirinkimą informavo pareiškėjo kreditorius apie tai, jog, atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas RUAB „Trakų akmuo“ raštas, antras darbotvarkės klausimas papildomas nutarimo projektu: pritarti RUAB „Trakų akmuo“ 2013 m. kovo 19 d. restruktūrizavimo plano pakeitimams ir pripažinti negaliojančiais 2013 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimus.

31Byloje nustatyta, kad 2014 m. kovo 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi atmestas pareiškėjo skundas dėl 2013 m. lapkričio 26 d. RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime 2 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo „įpareigoti RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo“, nustačius, kad nutarimas įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo priimtas teisėtai, laikantis įstatyme įtvirtintos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos; apygardos teismo nutartis įsiteisėjo 2014 m. birželio 26 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus ją nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-1113/2014).

32RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių 2014 m. balandžio 1 d. susirinkimo protokolo duomenimis, į nurodytą kreditorių susirinkimą neatvyko pareiškėjo kreditoriai, tačiau balsavimo raštu biuletenius pateikė kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 99,061 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Nustatyta, kad, svarstant kreditorių susirinkimo 2 darbotvarkės klausimą „Dėl restruktūrizavimo projekto“, kreditoriams buvo pateikti RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo plano pakeitimai ir pristatyti aukščiau minėti du nutarimo projektai; kad „už“ nutarimo projektą „Įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo nutraukimo“ balsavo pareiškėjo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudarė 85,634 proc. visų balsų, „prieš“ – 11,493 proc. kreditorių balsų, o „susilaikė“ – 1,916 proc. kreditorių balsų; be to, „už“ nutarimo projektą „pritarti RUAB „Trakų akmuo“ 2013 m. kovo 19 d. restruktūrizavimo plano pakeitimams ir pripažinti negaliojančiais 2013 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimus“ balsavo pareiškėjo kreditoriai, kurių teismo patvirtinta finansinių reikalavimų suma yra 11,766 proc.; „prieš“ – 66,578 proc., o „susilaikė“ – 1,916 proc. Nurodytus duomenis patvirtina ir pareiškėjo restruktūrizavimo administratoriaus pateiktos kreditorių balsavimo raštu biuletenių kopijos (CPK 179 str., 314 str.). Tokiu būdu paminėtame 2014 m. balandžio 1 d. kreditorių susirinkime 2 darbotvarkės klausimu buvo nutarta įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, ir „nepriimtas“ nutarimas dėl projekto pritarti RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo plano pakeitimams.

33Taigi apygardos teismas teisingai nurodė, jog, priimant ginčijamą nutarimą, nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų, jog kreditorius susirinkime turi teisę laisva valia pasirinkti, kaip balsuoti restruktūrizavimo plano tvirtinimo arba pakeitimo klausimu, ir nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo jo nurodytais motyvais (CPK 1 str. 1 d., 185 str., ĮRĮ 14 str., 26 str. 1 d.).

34Neturi pagrindo apelianto atskirojo skundo argumentai, kad apygardos teismas pažeidė ĮRĮ 14 straipsnio 11 dalies nuostatas, ar teismo pareigą restruktūrizavimo byloje imtis aktyvių veiksmų.

35Minėta, kad 2014 m. kovo 21 d. pareiškėjo restruktūrizavimo administratorius pranešime apie šaukiamą RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimą informavo pareiškėjo kreditorius apie tai, jog papildomas antras darbotvarkės klausimas nutarimo projektu pritarti RUAB „Trakų akmuo“ 2013 m. kovo 19 d. restruktūrizavimo plano pakeitimams ir pripažinti negaliojančiais 2013 m. lapkričio 26 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimus. Pagal 2014 m. balandžio 1 d. kreditorių susirinkimo protokolo turinį, nutarimo 2 darbotvarkės klausimu antras projektas „pritarti restruktūrizavimo plano pakeitimui“ buvo pateiktas kreditoriams susipažinti dar iki kreditorių susirinkimo, buvo apsvarstytas kreditorių, kurie pateikė savo sprendimą nagrinėjamu klausimu raštu, ir nuspręsta „nepriimti“ tokio nutarimo, t. y. atmesti pasiūlymą pritarti restruktūrizavimo plano pakeitimui (2014 m. balandžio 1 d. susirinkimo protokole bei bankroto administratoriaus pateiktuose pareiškėjo kreditorių balsavimo raštu biuleteniuose pateikti balsavimo dėl jo rezultatai). Apeliantas atskirajame skunde neginčija apygardos teismo išvados, kad bendra neginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų suma sudarytų 13 045 914,32 Lt, ir vien didžiųjų RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių, balsavusių „už“ priimtą nutarimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, suma sudarytų 9 195 844,71 Lt, arba 70,49 proc. visų finansinių reikalavimų sumos. Todėl apygardos teismas teisingai nustatė pareiškėjo kreditorių neginčijamų finansinių reikalavimų sumą ir pagrįstai nurodė, kad vien kreditorių (kurių finansinių reikalavimų neginčijo pareiškėjas), balsavusių „už“ ginčijamą nutarimą balsų (70,49 proc.) užtektų priimti nutarimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Taigi pareiškėjo kreditorių, balsavusių „už“ nutarimo projektą dėl pareiškėjo restruktūrizavimo bylos nutraukimo, neginčijami finansiniai reikalavimai sudarė didesnę nei 66,67 proc. visų restruktūrizuojamos įmonės patvirtintų finansinių reikalavimų sumą, kurių balsų užteko, kad būtų priimtas skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas (ĮRĮ 25 str. 1 d. 3 p., 14 str. 1 d.).

36Be to, byloje nebuvo nustatyta ir apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė imperatyvių teisės normų pažeidimų, prieštaraujančių viešajai tvarkai ar bendriesiems teisės principams, padarytų priimant skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, o apygardos teismo išvada, kad nėra teisiškai reikšmingos priežastys, dėl kurių RUAB „Trakų akmuo“ kreditoriai nepritarė restruktūrizavimo plano pakeitimui, atitinka teisės aktų reikalavimus bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (ĮRĮ 14 str., 25 str. 1 d.; CPK 185 str., 178 str., 4 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011; 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012).

37Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

38Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ padavė Vilniaus apygardos teismui... 4. Pareiškėjas nurodė, kad apygardos teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartimi... 5. Atsiliepime į pareiškėjo skundą RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo... 6. Atsiliepimuose į pareiškėjo skundą suinteresuotieji asmenys UAB „Nordea... 7. Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuoti asmenys AB „DNB bankas“... 8. Atsiliepime į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo AB „Šiaulių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 9 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 11. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-07-04 nutartimi UAB... 12. Teismo teigimu, iš bylos medžiagos matyti, jog, priimant ginčijamą... 13. Teismo vertinimu, nėra aktualus pareiškėjo argumentas, kad, nepasibaigus... 14. Teismo nuomone, būtina restruktūrizavimo plano (ar jo pakeitimų)... 15. Teismas pažymėjo, kad iš bylos medžiagos matyti, jog kreditoriai ir... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Atskirajame skunde pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ prašo panaikinti... 18. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys AB „DNB... 19. Atsiliepime į pareiškėjo skundą RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo... 20. Atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad restruktūrizuojamos... 25. Pagal ĮRĮ 26 straipsnio nuostatas, kreditorių susirinkimas laikomas... 26. ĮRĮ 14 straipsnio 1 dalis nustato, kad įmonės valdymo organas... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismai... 28. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, teisingai nustatęs esmines faktines... 29. Bylos duomenimis, RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo administratorius... 30. Be to, pagal nagrinėjamos bylos duomenis, 2014 m. kovo 21 d. pareiškėjo... 31. Byloje nustatyta, kad 2014 m. kovo 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi... 32. RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių 2014 m. balandžio 1 d. susirinkimo... 33. Taigi apygardos teismas teisingai nurodė, jog, priimant ginčijamą nutarimą,... 34. Neturi pagrindo apelianto atskirojo skundo argumentai, kad apygardos teismas... 35. Minėta, kad 2014 m. kovo 21 d. pareiškėjo restruktūrizavimo... 36. Be to, byloje nebuvo nustatyta ir apeliacinės instancijos teismas taip pat... 37. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 38. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 39. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį....