Byla 2-4269-392/2014

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs RUAB „Trakų akmuo“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Insolvensa“, Baltic Merchant Limited , kreditoriai AB Šiaulių banko, Vilniaus filialas, AB Šiaulių bankas, AB DNB bankas, UAB DNB lizingas, UAB Swedbank lizingas, J. Ž., UAB ,,Algama“, UAB ,,Algraižė“, UAB ,,Kurt Koenig statybinės mašinos“, UAB ,,Narjanta“, UAB ,,Trakų žemė“, UAB ,,Vandens gręžiniai“, AB SEB lizingas, L. Z., R. Z., LAB ,,Nesta“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, P. Z., V. Z., UAB Danske lizingas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Lietuvos karjerų asociacija, UAB ,,Markučiai“

Nustatė

2Pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ pateikė teismui skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti 2014-04-01 RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo protokolinį nutarimą Nr. 2, kuriuo įpareigotas restruktūrizavimo administratorius kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

3Skunde nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011-07-04 nutartimi UAB „Trakų akmuo“ iškelta restruktūrizavimo byla, Teismo 2011-10-12 nutartimi patvirtintinas Bendrovės kreditorių sąrašas, 2012-06-07 nutartimi teismas patvirtino Administratoriaus pateiktą Bendrovės restruktūrizavimo planą. Restruktūrizavimo plane 5.2. p. numatyta „Restruktūrizavimo proceso metu įmonė nuolat ieškos, kas norėtų įsigyti įmonės turtą, derėsis su potencialais turto pirkėjais ir esant priimtinai kainai (jei kreditoriai pageidaus turtą galima bus pervertinti pasitelkus nepriklausomus vertintojus), suderinus su kreditoriais turtas bus parduodamas. Planuojame potencialių įmonės turto pirkėjų pasiūlymus surinkti iki 2013 m. gruodžio 20 d. ir ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 25 d. pateikti kreditorių susirinkimui. Iš turto pardavimo gautos pajamos bus skirtos atsiskaityti su kreditoriais šio Restruktūrizavimo plano ir LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo normų nustatyta tvarka (pirmiausia tenkinamas hipotekos turėtojo reikalavimas)“. Vadinasi rengiant ir tvirtinant restruktūrizavimo planą buvo numatytos dvi alternatyvios galimybės atsiskaityti su kreditoriais, t.y.: 1. Galimybė atsiskaityti su kreditoriais iš Bendrovės veiklos per 5 metų terminą; 2. Alternatyvi galimybė atsiskaityti su kreditoriais nelaukiant 5 metu termino pabaigos, pagal restruktūrizavimo plano 5.2. punktą, skolas dengiant iš Bendrovės turto pardavimo, numatant plano pakeitimo terminą iki 2014 m. vasario 25 d. Atsiskaityti su kreditoriais iš Bendrovės veiklos gaunamų pajamų nepakako, todėl buvo ieškoma potencialių Bendrovės turto pirkėjų. Bendrovės valdomą turtą nupirkti sutiko BALTIC MERCHANT LIMITED, registruotos buveinės adresas ( - ) Company No ( - ). Pirkėjas pagal Ketinimų protokolą įsipareigojo nupirkti Sniegių žvyro karjerą, Čedasų dolomito karjerą, Rokiškyje esančią bazę (gamybines patalpas ( - ), valstybinės žemės sklypo nuomos teises, geležinkelio 400 m. atšaką su nuomojama 4,5 ha sandėliavimo aikštele), 100 procentų akcijų bendrovės UAB „Čedasų dolomitas“, kuriai išduoti leidimai išgauti išteklius iš Bendrovei priklausančio Čedasų dolomito karjero, bei lizingo sutarčių pagrindu Bendrovės valdomą įrangą, priklausančią Swedbank lizingas, UAB, kuri reikalinga eksploatuoti aukščiau nurodytus žvyro karjerus. Turtas ir įranga turėjo būti nupirkta etapais, už bendrą 20 mln. Lt kainą, o visi sandoriai turėjo būti sudaryti ne vėliau, kaip iki 2014-04-20. Sudarius šiuos sandorius būtų gauta daugiau lėšų, nei reikalinga atsiskaityti su Kreditoriais todėl restruktūrizavimo procesas, būtų užbaigtas daug anksčiau. Pakeistas restruktūrizavimo projektas turėjo būti svarstomas 2013-11-26 šauktame Bedrovės kreditorių susirinkime, tačiau kreditoriai, pažeisdami ĮRĮ 25 str. 4 d. nustatytą pranešimų apie šaukiamus kreditorių susirinkimus tvarką, neteisėtai paskelbė pertrauką ir susirinkę į kitą kreditorių susirinkimą, vykusį 2013-11-28, visiškai be motyvų ir pagrindų pritarė nutarimui įpareigoti bendrovės administratorių kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Remiantis ĮRĮ 14 str. 8 d., kreditorių susirinkimas, nepritardamas siūlomam plano pakeitimui, privalėjo per 5 kalendorines dienas nuo kreditorių susirinkimo dienos grąžinti įmonės valdymo organui patikslinti restruktūrizavimo plano projektą. Šis kreditorių nutarimas yra užginčytas civilinėje byloje Nr. 2-1588-392/2014. Nepaisant vykstančio teisminio ginčo, kreditoriai iniciavo naują kreditorių susirinkimo sušaukimą, siekdami apeiti imperatyvias Restruktūrizavimo plano pakeitimo procedūras. Naujai sušauktame susirinkime, iš esmės tie patys kreditoriai, kurie balsavo už byloje skundžiamą 2013-11-26 nutarimą, t.y. AB Šiaulių bankas, Vilniaus filialas, AB Šiaulių bankas, AB DNB bankas, A. K., J. Ž., UAB ,,Algraižė“, UAB „Irvista“, UAB ,,Kurt Koenig statybinės mašinos“, UAB ,,Nordea Finance Lithuania“, UAB DNB lizingas, AB SEB lizingas, UAB „Swedbank lizingas“ pakartotinai nusprendė inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo procedūras, norėdami išvengti restruktūrizavimo plano pakeitimo, kuris leistų pardavus turtą atsiskaityti su kreditoriais, išsaugoti darbo vietas bei toliau leistų jai vykdyti veiklą, kadangi įmonės veikla šiuo metu yra stabili, einamieji mokėjimai atliekami laiku ir bendrovės įsiskolinimas nedidėja, laiku mokami atlyginimai bei mokesčiai valstybei.

4Nepasibaigus teisminiam ginčui Byloje, kreditoriai neturėjo teisinio pagrindo pakartotinai svarstyti to paties klausimo dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kol nėra išnagrinėta byla dėl 2013-11-26 nutarimo. Naujai sušauktame kreditorių susirinkime iki sprendimo įsiteisėjimo byloje pritarus analogiškam nutarimui įpareigoti Administratorių kreiptis į teismą dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo yra siekiama apeiti ĮRĮ 14 str. 11 p. numatytą imperatyvią restruktūrizavimo plano pakeitimų svarstymo bei tvirtinimo tvarką.

5Bendrovės vadovybė 2013-03-19 pritarė naujiems restruktūrizavimo plano pakeitimams, kurie leistų bendrovės turtą parduoti ne tik pirkėjui, bet ir kitiems suinteresuotiems asmenims, t.y., kad bendrovė galėtų atsiskaityti su teismo patvirtintais kreditoriais, jei pirkėjas neįvykdytų ketinimų protokole numatytų sąlygų. Kreditoriai net nesiruošė svarstyti ir vertinti restruktūrizavimo plano pakeitimų ir nei vienas iš jų neatvyko į kreditorių susirinkimą. Atsižvelgiant į tai, jog pirkėjas yra ir toliau suinteresuotas įsigyti bendrovės turtą, o galimybę įsigyti turtą domisi ir daugiau pirkėjų, kurios teikia pasiūlymus, turto pardavimo procedūros gali būti tęsiamos tik tada kai byloje bus panaikintas skundžiamas 2013-11-26 nutarimas, be to įvertinus, jog pirkėjas dėl užsitęsusio teisminio ginčo nagrinėjimo bei dėl to pasibaigusių ketinimų protokole numatytų terminų, gali atsisakyti savo ketinimų nupirkti bendrovės turtą, pareiškėjo įsitikinimu, restruktūrizavimo plane būtina numatyti papildomą alternatyvią galimybę atsiskaityti su kreditoriais, parduodant Bendrovės turtą dalimis, iš anksto neapribojant galimybės atrinkti pirkėjus, bei sudarant galimybę jiems konkuruoti tarpusavyje, ir taip parduoti turtą aukštesne kaina. Turto pardavimas dalimis jau praktikoje pasiteisino, pardavus lizingo sutarčių pagrindu bendrovės valdomą įrangą. Tokiu būdu buvo sumažintas 1 708 873,6 Lt bendrovės įskolinimas UAB „Nordea Finance Lithuania“ bei UAB DnB NORD lizingas.

62014-04-01 kreditorių susirinkime dėl pateiktų prašymų tikslinti finansinius reikalavimus dalis kreditorių neturėjo teisės balsuoti visa turimų balsų apimtimi. Administratoriui iki 2014-04-01 sušaukto susirinkimo, buvo pateikti prašymai dėl UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB lizingas bei UAB „Nordea Finance Lithuania“, t.y. kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai bendrai suteikia 39,82 proc. visų balsų bendrovės kreditorių susirinkimuose, finansinių reikalavimų patikslinimo. Todėl dalis kreditorių balsavo žymiai didesne apimtimi nei iš tikrųjų turėtų.

7Restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Insolvensa“ atsiliepimu skundą prašė spręsti tesimo nuožiūra. Nurodė, kad 2014-04-01 susirinkime už restruktūrizavimo bylos nutraukimą balsavo daugiau kreditorių, nei 2013-11-26 susirinkime. 2013-11-26 už balsavo 72,166 proc. nuo bendros teismo patvirtintos kreditorinių reikalavimų sumos, o 2014-04-01 – 85,634 proc. Restruktūrizavimo plano ir jo pakeitimų tvirtinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo normos. Svarbiausią sprendžiamąjį balsą turi restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai. Svarstant restruktūrizavimo plano pakeitimus buvo nustatyta, kad pateiktos priemonės nepakankamos, todėl netaikytina LR ĮRĮ 14 str. 8 d. norma. Restruktūrizavimo procesas savo esme yra taikus susitarimas tarp restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių, kurio metu pasiekiamas visų interesų balansas, tačiau jo rasta nebuvo.

8Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodė, kad VMI prie FM įvertino tai, kad 2013 m. spalio 31 d. buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl turto pirkimo-pardavimo su Baltic Merchan Limited ir restruktūrizuojama UAB “Trakų akmuo” siekė, pardavus turtą, iš gautų lėšų pilnai atsiskaityti su visais kreditoriais ir toliau tęsti veiklą. RUAB “Trakų akmuo” moka einamąsias įmokas į valstybės biudžetą. VMI prie FM 2014 m. balandžio 1 d. kreditorių susirinkime balsavo raštu ir pritarė RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo plano pakeitimui, nepalaikė siūlymo įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į Teismą dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

9Kreditorius AB „Šiaulių bankas“ su skundu nesutiko ir nurodė, kad įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę pritarti restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo: jeigu nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, arba kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. 2014 metų balandžio mėnesio 01 dienos RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Už tokį nutarimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 85,634 procentų nuo visos teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, t.y. daugiau nei įstatymo reikalaujama tokiam nutarimui priimti suma, todėl nutarimas įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo priimtas teisėtai, laikantis įstatyme įtvirtintos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos. Kadangi įstatymas suteikia teisę kreditorių susirinkimui priimti nutarimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos, kas ir buvo padaryta 2014 04 01 kreditorių susirinkime, dėl to restruktūrizavimo plano pakeitimai net nebuvo svarstomi ir jiems nepritarta susirinkime dalyvavusių kreditorių dauguma.

10Įstatymo nuostatos dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo neįpareigoja kreditorių pateikti ar nurodyti priežastį, dėl kurios priimamas nutarimas nutraukti restruktūrizavimo bylą kreditorių susirinkime. Įstatymas reikalauja atitinkamos kreditorių balsų daugumos ir nutarimas įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo gali būti priimamas, nesant jokių kitų papildomų sąlygų. Taigi skundžiamas nutarimas įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo priimtas pagrįstai. Vadinasi yra nepagrįsti skundo argumentai, kad priimant skundžiamą nutarimą buvo nesilaikyta restruktūrizavimo plano pakeitimo svarstymo ir tvirtinimo tvarkos. Sprendžiant dėl kreditorių susirinkimo nepritarimo restruktūrizavimo planui ar jo pakeitimams, gali būti vertinami tik procedūriniai kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo aspektai (susirinkimo kvorumas, balsų skaičiavimas ir pan.), tačiau ne kreditorių motyvai ir pagrindai atsisakyti patvirtinti restruktūrizavimo planą. Nežiūrint to, pabrėžtina, kad nutarimas nutraukti restruktūrizavimo bylą buvo priimtas dėl šių motyvų: RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo plane numatyta, kad įmonė nuo 2012 metų liepos mėnesio pradeda kreditoriams mokėti 5 procentų dydžio palūkanas, o nuo 2012 metų trečio ketvirčio pradeda atsiskaityti su kreditoriais, 2013 metais padengiant žymią įsiskolinimų dalį. Šie įsipareigojimai nuo pat pradžių nebuvo vykdomi, kreditoriams jokios sumos nebuvo mokamos. Periodiškai vykstančiuose kreditorių susirinkimuose (2012 10 23, 2012 11 23, 2013 02 08, 2013 06 28 ir kt.) RUAB „Trakų akmuo“ atstovai pristatydavo, jų teigimu, vykstančius projektus/derybas su investuotojais, kurie, įmonės vadovų teigimu, ketino pirkti RUAB „Trakų akmuo“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Tačiau nebuvo pateikiami jokie oficialūs susitarimai ar kiti dokumentai, patvirtinantys realių investuotojų buvimo faktą. Pirmasis per pusantrų metų vykstantį restruktūrizavimo procesą kreditoriams 2013 11 26 pateiktas dokumentas –2013 10 31 Ketinimų protokolas dėl RUAB „Trakų akmuo“ turto pirkimo – pardavimo. Tačiau, nei 2013 11 26, nei 2013 11 28 nebuvo įvykdyti pirkėjo įsipareigojimai per 5 darbo dienas nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos į notaro depozitinę sąskaitą sumokėti 250 000 Lt., todėl kreditoriams kilo pagrįstų abejonių dėl pirkėjo ketinimų realumo ir restruktūrizavimo plano pakeitimo klausimas net nebuvo svarstomas. Atsižvelgiant į sandorio sumą - 20 000 000 Lt., l 250 000 Lt. dydžio avansinio mokėjimo reikalavimas buvo pagrindas kreditoriams patikrinti investuotojų ketinimų tikrumą po pusantrų metų restruktūrizavimo proceso ir atsiskaitymo su kreditoriais vilkinimo. Tačiau investuotojų nenoras/negalėjimas įmokėti tik 1,25 procentų nuo visos neva planuojamos mokėti už perkamą RUAB „Trakų akmuo“ turtą sumos kaip įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo, pagrįstai leido kreditoriams įvertinti, kad toks neva egzistuojančių investuotojų buvimas yra restruktūrizavimo proceso vilkinimas. Kreditoriai nuo 2012 metų liepos mėnesio laukė, kol įmonė pradės mokėti palūkanas, nuo 2012 metų III/IV ketvirčio – įsiskolinimų grąžinimo, dalyvavo kreditorių susirinkimuose ir, siekdami nepažeisti ne tik kreditorių, bet ir įmonės savininkų interesų, vis atidėliojo balsavimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Klausimas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo buvo keliamas daugelio kreditorių susirinkimų metu (pvz., 2012-10-23, 2012-11-23, 2013-04-04, 2013-02-08, 2013-05-28 kreditorių susirinkimai), tačiau šio klausimo svarstymas buvo vis atidedamas, sudarant RUAB „Trakų akmuo“ galimybes pritraukti investuotojus arba surasti nekilnojamojo turto pirkėjus.

112014 04 01 kreditorių susirinkime balsuojant dėl ginčijamo nutarimo procedūrinių pažeidimų nebuvo padaryta, kreditorinių reikalavimų patikslinimas nutarimo priėmimui jokios įtakos neturėtų. Pareiškėjo nurodytu būdu patikslinus kreditorinius reikalavimus, balsavimo rezultatai nagrinėjamu klausimu nebūtų pasikeitę ir būtų buvęs priimtas tokio paties turinio nutarimas, kurį šioje byloje skundžia Pareiškėjas. Iš 2014-04-01 kreditorių susirinkimo metu buvusios bendros teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos atėmus visas Pareiškėjo skunde nurodomas neva nepagrįstas kreditorių finansinių reikalavimų sumas, bendra kreditorinių reikalavimų suma sudarytų 13 045 914, 32 LTL. Tokiu atveju vien didžiųjų RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių, kurie 2014-04-01 kreditorių susirinkime balsavo už skundžiamo nutarimo priėmimą, t. y. AB Šiaulių banko Vilniaus filialo (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 6 267 264, 52 LTL), AB Šiaulių banko (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 832 681, 53 LTL), AB DNB banko (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 679 989, 85 LTL), AB DNB lizingo (Pareiškėjo neginčijama kreditorinio reikalavimo suma – 451 649, 41 LTL), UAB „Nordea Finance Lithuania“ (Pareiškėjo neginčijama kreditorinio reikalavimo suma – 964 259, 40 LTL), bendra kreditorinių reikalavimų suma sudarytų 9 195 844, 71 LTL arba 70,49 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos. Dėl šios priežasties vien šių kreditorių balsų būtų užtekę priimti nutarimui dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Kadangi už minėto nutarimo priėmimą balsavo ir kiti BUAB „Trakų akmuo“ kreditoriai, už nutarimo priėmimą balsavusių kreditorių susidaro žymiai daugiau nei tokiam nutarimui priimti reikalaujama įstatymo nuostatose.

12Kreditorius AB DNB bankas su skundu nesutiko ir nurodė, kad ĮRĮ 25 str. 1 d. 8 p. reglamentuota, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę pritarti restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, arba kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Taigi darytina išvada, kad esant ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p. numatytam pagrindui, t.y. restruktūrizuojamai įmonei nevykdant arba netinkamai vykdant restruktūrizavimo planą, kreditorių susirinkimas turi teisę laisva valia pasirinkti ar įpareigoti restruktūrizuojamos įmonės administratorių kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Nagrinėjamu atveju nebuvo vykdomas RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo planas. Šią aplinkybę patvirtina RUAB „Trakų akmuo“ 2012-10-23 kreditorių susirinkimo protokolas, kuriame buvo užfiksuoti restruktūrizavimo plano pažeidimai. Klausimas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo buvo keliamas daugelio kreditorių susirinkimų metu (pvz., 2012-10-23, 2012-11-23, 2013-04-04, 2013-02-08, 2013-05-28 kreditorių susirinkimai), tačiau šio klausimo svarstymas buvo vis atidedamas, sudarant RUAB „Trakų akmuo“ galimybes pritraukti investuotojus arba surasti nekilnojamojo turto pirkėjus. ĮRĮ nuostatos nedraudžia kreditoriams iš naujo svartyti restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimuose klausimų, kurie jau buvo svarstyti, ir jais priimti naujų nutarimų. Nepagrįsti skundo argumentai, kad priimant skundžiamą nutarimą buvo nesilaikyta restruktūrizavimo plano pakeitimo svarstymo ir tvirtinimo tvarkos. ĮRĮ 14 str. 3 d. reglamentuota, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Įstatymas nustato kreditorių susirinkimo pritarimą įmonės restruktūrizavimo planui ar jo pakeitimams kaip būtiną sąlygą restruktūrizavimo planui ar jo pakeitimams pateikti tvirtinti teismui, tačiau nei įstatymas, nei teismų praktika nenustato jokių kriterijų ar reikalavimų kreditoriams priimant sprendimą dėl pritarimo restruktūrizavimo planui arba jo pakeitimams. Todėl kreditorius susirinkime turi teisę laisva valia pasirinkti, kaip balsuoti restruktūrizavimo plano tvirtinimo arba keitimo klausimu. Priimant skundžiamą nutarimą nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų balsuojant ir skaičiuojant kreditorių balsus. Už restruktūrizavimo bylos nutraukimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro 85,634 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Net jei prieš balsuojant susirinkime būtų patikslinti (sumažinti) UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB lizingo, UAB „Nordea Finance Lithuania“ kreditoriniai reikalavimai skunde nurodoma suma, balsavimo rezultatai ginčo klausimu nebūtų pasikeitę ir būtų buvęs priimtas tokio paties turinio nutarimas. Iš 2014-04-01 kreditorių susirinkimo metu buvusios bendros teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos atėmus visas Pareiškėjo skunde nurodomas neva nepagrįstas UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB lizingo ir UAB „Nordea Finance Lithuania“ finansinių reikalavimų sumas, bendra kreditorinių reikalavimų suma sudarytų 13‘045‘914,32 Lt (19‘325‘063,93 Lt – 4‘770‘541,31 Lt – (1‘287‘224,11 Lt – 451‘649,41 Lt) – (1‘637‘293,00 Lt – 964‘259,40 Lt) = 13‘045‘914,32 Lt). Tokiu būdu vien didžiųjų RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių, kurie 2014-04-01 kreditorių susirinkime balsavo už skundžiamo nutarimo priėmimą, t. y. AB Šiaulių banko Vilniaus filialo (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 6‘267‘264,52 Lt), AB Šiaulių banko (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 832‘681,53 Lt), AB DNB banko (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 679‘989,85 Lt), AB DNB lizingo (Pareiškėjo neginčijama kreditorinio reikalavimo suma – 451‘649,41 Lt), UAB „Nordea Finance Lithuania“ (Pareiškėjo neginčijama kreditorinio reikalavimo suma – 964‘259,40 Lt), bendra kreditorinių reikalavimų suma sudarytų 9‘195‘844,71 Lt arba 70,49 proc. (9‘195‘844,71 Lt x 100 / 13‘045‘914,32 Lt) visų kreditorinių reikalavimų sumos, taigi vien šių kreditorių balsų būtų užtekę skundžiamam nutarimui priimti. Be to, kaip matyti iš 2014-04-01 kreditorių susirinkimo protokolo, už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo ir kiti BUAB „Trakų akmuo“ kreditoriai, todėl šiam nutarimui pritarusių kreditorių balsų procentinė išraiška, net ir perskaičiavus balsus Pareiškėjų pageidaujamu būdu, būtų dar didesnė nei 70,49 proc. visų teismo patvirtintų (ir Pareiškėjo neginčijamų) kreditorinių reikalavimų sumos.

13Kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB su skundu nesutiko ir nurodė, kad kreditoriai pagrįstai nusprendė nutraukti UAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylą. Dar 2012 m. lapkričio 23 d. vykusiame UAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime buvo siūlomas toks nutarimo projektas, tačiau kreditorių balsų dauguma buvo nuspręsta atidėti šio klausimo svarstymą ir sudaryti UAB „Trakų akmuo“ galimybes rasti investuotojus. 2013 m. vasario 8 d. vykusiame UAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime buvo pakartotinai svarstoma dėl administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tačiau ir vėl buvo nuspręsta suteikti galimybę UAB „Trakų akmuo“ rasti investuotojus, o klausimo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo svarstymas atidėtas. Taigi jau 2012 metų pabaigoje buvo aišku, kad neradus investuotojo, pasiryžusio nupirkti UAB „Trakų akmuo“ priklausantį turtą arba investuoti lėšas į šią bendrovę ir taip padėti išspręsti jos patiriamus finansinius sunkumus, UAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo byla bus nutraukta. UAB „Trakų akmuo“ pripažįsta negalinti atsiskaityti su kreditoriais iš tiesioginės veiklos gaunamomis pajamomis, t. y. UAB „Trakų akmuo“ pripažįsta, kad patvirtintas restruktūrizavimo planas nėra vykdomas, todėl akivaizdu, kad yra pagrindas restruktūrizavimo bylą nutraukti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.). Potencialių investuotojų ar pirkėjų paieškoms UAB „Trakų akmuo“ turėjo daugiau nei pakankamai laiko, todėl ilgiau nei metus neradusi šių asmenų UAB „Trakų akmuo“ negalėjo tikėtis, kad bendrovės kreditoriai suteiks papildomą terminą nevykdyti savo įsipareigojimų. UAB „Trakų akmuo“ nutyli, kad dar prieš ketinimų protokolo su Baltic Merchant Limited pasirašymą, t. y. 2013 m. spalio 23 d. „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Trakų akmuo“ taip pat sudarė ketinimų protokolą, kuriuo „Swedbank lizingas“, UAB sutiko balsuoti už restruktūrizavimo plano pakeitimą, tačiau tik tuo atveju jei potencialus pirkėjas Baltic Merchant Limited savo ketinimų rimtumą patvirtins sumokėdamas 250.000 Lt dydžio depozitą į Vilniaus miesto 9 – ojo notarų biuro depozitinę sąskaitą. Minimą ketinimų protokolą „Swedbank lizingas“, UAB pasirašė UAB „Trakų akmuo“ pageidavimu, kuri nurodė, jog Baltic Merchent Limited pageidauja turėti garantiją, kad sumokėjus minimą 250.000 Lt depozitą kreditorius pritars restruktūrizavimo plano pakeitimui. Taigi šiuo atveju tiek UAB „Trakų akmuo“, tiek ir Baltic Merchent Limited buvo žinoma, kad kreditoriai pritars restruktūrizavimo plano pakeitimams tik tuo atveju, jei Baltic Merchent Limited sumokės sutarto dydžio depozitą. UAB „Trakų akmuo“ pripažįsta, kad depozitas nebuvo sumokėtas, todėl visiškai nepagrįstai kaltina bendrovės kreditorius piktnaudžiavimu ar net tyčiniu siekiu sužlugdyti bendrovės veiklą ir iš to nesąžiningai pasipelnyti. UAB „Trakų akmuo“ yra žinoma, kad jis galėtų išsipirkti lizingo sutarčių, sudarytų su „Swedbank lizingas“, UAB, pagrindu valdomą įrangą tik tuo atveju, jei būtų baigtas ginčas dėl vienašalio šių sutarčių nutraukimo teisėtumo nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-3265-661/2012. Remiantis 2013 m. spalio 23 d. ketinimų protokolo nuostatomis „Swedbank lizingas“, UAB sutiko sudaryti taikos sutartis su UAB „Trakų akmuo“ tik po to kai pirkėjas sumokėtų 5.225.000 Lt pirkimo kainą į notaro depozitinę sąskaitą. Tokios atsiskaitymo sąlygos buvo priimtinos ne tik UAB „Trakų akmuo“, bet ir Baltic Merchant Limited (žr. 2013 m. spalio 31 d. ketinimų protokolo 3 p.), todėl net ir panaikinus Skundžiamus nutarimus UAB „Trakų akmuo“ negalėtų disponuoti įranga, priklausančia „Swedbank lizingas“, UAB. Baltic Merchant Limited neįvykdė 2013 m. spalio 31 d. ketinimų protokolu prisiimtų įsipareigojimų ir pareiškė, kad neketina jų vykdyti. Teiginys, kad šie įsipareigojimai nebuvo įvykdyti dėl to, kad pirkėjas netinkamai suprato ketinimų protokolo sąlygas yra atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas. Pateiktame skunde UAB „Trakų akmuo“ įrodinėja, jog praeityje pasiteisino turto pardavimas dalimis ir tokiu būdu buvo sumažinti įsipareigojimai atskiriems kreditoriams, tačiau UAB „Trakų akmuo“ nurodytam pirkėjui Baltic Merchant Limited ketinta visą UAB „Trakų akmuo“ priklausantį ar lizingo sutarčių pagrindu valdytą turtą parduoti kaip kompleksą. Pagrindas keisti UAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo planą neegzistuoja. Teismas priimdamas nutartį dėl pritarimo ar nepritarimo restruktūrizavimo plano pakeitimui turi ne tik formaliai patikrinti, ar šis pritarimas kreditorių susirinkime (komitete) buvo priimtas nepažeidžiant Įmonių restruktūrizavimo įstatyme įtvirtintos jo priėmimo tvarkos, bet ir įvertinti šio restruktūrizavimo plano pakeitimo turinį, tai yra nustatyti, ar restruktūrizuojama įmonė, patvirtinus šį restruktūrizavimo plano pakeitimą, turi realių perspektyvų sėkmingai jį įgyvendinti, atkurti mokumą, plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą bei realiai įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Tik tuo atveju, kai teismas iš įrodymų viseto nusprendžia, kad restruktūrizavimo plano pakeitimas nesutrukdys restruktūrizuojamai įmonei pasiekti restruktūrizavimo proceso tikslų, teismas nutartimi gali pritarti tokiam restruktūrizavimo plano pakeitimui. UAB „Trakų akmuo“ prašomi padaryti restruktūrizavimo plano pakeitimai neužtikrintų restruktūrizavimo tikslų pasiekimo. Kaip jau minėta, UAB „Trakų akmuo“ pripažįsta, kad vykdydama tiesioginę veiklą negali atsiskaityti su kreditoriais ir vienintelė galimybė tai padaryti yra parduoti bendrovei priklausantį turtą. Tačiau rasti turto pirkėją UAB „Trakų akmuo“ nesugebėjo per itin ilgą kreditorių suteiktą laiką, todėl nėra jokio pagrindo tikėti, kad toks pirkėjas apskritai atsiras. Rimtus ketinimus pirkti tam tikrą daiktą įrodo ne formalus ketinimų protokolo ar paklausimo pasirašymas, o avansinės įmokos sumokėjimas. Sprendimas kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo priimtas absoliučia kreditorių balsų dauguma – už tokį sprendimą pasisakė kreditoriai, kurių reikalavimo teisės sudaro 72.166 procentus nuo teismo patvirtintų reikalavimų sumos – todėl akivaizdu, jog UAB „Trakų akmuo“ kreditoriai nebetiki bendrovės restruktūrizavimo proceso sėkme ir nebemato galimybės bendrovei atkurti mokumą. Restruktūrizavimo procesas negali būti tęsiamas kai tam prieštarauja absoliuti kreditorių dauguma. UAB „Trakų akmuo“ nepagrįstai teigia, jog dalis 2014 m. balandžio 1 d. vykusiame kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių neturėjo teisės balsuoti visa turima balsų apimtimi. Teisę dalyvauti kreditorių susirinkime suteikia bei turimą balsų kiekį nustato teismo nutartis dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo.

14Kreditorius UAB „Nordea Finance Lithuania“ ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra. Tretysis asmuo Baltic Merchant Limited ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.

15Skundas atmestinas.

16Vilniaus apygardos teismas 2011-07-04 nutartimi UAB „Trakų akmuo“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Administratoriumi paskirta UAB „Insolvensa“. 2011 m. spalio mėn. 12 d. patvirtintas kreditorių ir jų finansinių įsipareigojimų sąrašas pateiktas prie patvirtinto restruktūrizavimo plano, pagal kurį bendra įsiskolinimo kreditoriams suma yra 19.309.963,93 Lt. Vilniaus apygardos teismas 2012-06-06 nutartimi patikslino RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių ir finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 19.325.063,93 Lt sumai. 2012-06-07 nutartimi byloje Nr. B2-3151-392/2012 patvirtintas restruktūrizavimo planas. 2014 metų balandžio mėnesio 1 dieną įvyko RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimas, sušauktas restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Insolvensa“. Pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ prašo panaikinti 2014-04-01 RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkimo protokolinį nutarimą Nr. 2, kuriuo įpareigotas restruktūrizavimo administratorius kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

17Tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, yra kreditorių prerogatyva. Todėl tuo atveju, kai parengtam restruktūrizavimo plano projektui nepritaria įstatyme nustatyta kreditorių dauguma, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas neturi teisės ex officio kištis į restruktūrizavimo plano projekto, kuris tenkintų visų kreditorių interesus, parengimo procesą ir jo pateikimą teismui tvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1366/2013). Toks restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugos būdas nustatytas dėl to, jog įmonės ir jos kreditorių santykiai restruktūrizavimo proceso metu, derinant jų, kaip prievolės šalių, valią, yra grindžiami dispozityviuoju reguliavimo metodu, kurio esmė yra apsaugoti abiejų prievolės šalių interesus – tiek skolininko interesą tęsti savo veiklą, tiek kreditoriaus interesą dėl skolininko prievolių jo atžvilgiu tinkamo įvykdymo. Toks šių interesų derinimas vyksta pasiekiant prievolės šalių susitarimą dėl prievolių vykdymo įmonės restruktūrizavimo laikotarpiu. Nesant tokio susitarimo ir reikiamos kreditorių valios daugumos dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui, pirmenybė tokiu atveju turi būti teikiama restruktūrizavimo plano projektui nepritarusių kreditorių valios daugumai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2154/2013). Analogiškos pozicijos turi būti laikomasi ir kreditorių susirinkime svarstant restruktūrizavimo plano pakeitimus, kadangi restruktūrizavimo plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 14 str. 11 d.).

18Teismų praktikoje yra suformuluotos ir taisyklės dėl teismo vaidmens restruktūrizavimo bylose nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. Šiuose procesuose skundą nagrinėjančio teismo vaidmuo apsiriboja procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t. y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio-komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada kai, pirma, tai tiesiogiai nurodyta įstatyme arba, antra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs. Akivaizdžiais pažeidimais laikytini tokie, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios įstatymų nuostatos ar kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba jais akivaizdžiai pažeidžiami bendrieji teisės principai (CK 1.5 str.). Taigi, tokių klausimų nagrinėjimas teisme galimas tik išimtiniais atvejais ir tik tada, jei jie nėra išimtinai ekonominio pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011). Kartu pažymima, kad tikrinant kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumą ir nustačius tam tikrus teisės aktų ar minėtų principų pažeidimus, nutarimai galėtų būti pripažinti neteisėtais ne dėl formalių mažareikšmių pažeidimų, o tuo atveju, jei yra pagrindas konstatuoti tokio lygmens pažeidimus, kurie turi/gali turėti pakankamai reikšmingą įtaką restruktūrizavimo procedūrų teisėtumui, skaidrumui, kreditorių interesams ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-218/2014). Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui.

19Kaip matyti iš bylos medžiagos, priimant ginčijamą nutarimą nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų. Už restruktūrizavimo bylos nutraukimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, t. y. 85,634 proc. Nors pareiškėjas teigia, kad dalies 2014-04-01 vykusiame kreditorių susirinkime balsavusių kreditorių finansinius reikalavimus RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo byloje buvo pagrindas tikslinti, t. y. sumažinti, tačiau nepriėmus ir neįsiteisėjus teismo nutartims dėl šių kreditorinių reikalavimų tikslinimo, visi kreditoriai turėjo teisę balsuoti tokiomis kreditorinių reikalavimų sumomis, kurios susirinkimo dienai buvo patvirtintos įsiteisėjusiomis teismo nutartimis. Tačiau net jei ir būtų pagrindas sutikti su pozicija, jog prieš balsuojant 2014-04-01 vykusiame RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime turėjo būti sumažinti UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB lizingo, UAB „Nordea Finance Lithuania“ kreditoriniai reikalavimai skunde nurodoma suma, balsavimo rezultatai ginčo klausimu nebūtų pasikeitę ir būtų buvęs priimtas tokio paties turinio nutarimas, nes iš 2014-04-01 kreditorių susirinkimo metu buvusios bendros teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos atėmus visas Pareiškėjo skunde nurodomas neva nepagrįstas kreditorių finansinių reikalavimų sumas, bendra kreditorinių reikalavimų suma sudarytų 13 045 914, 32 litų. Tokiu atveju vien didžiųjų RUAB „Trakų akmuo“ kreditorių, kurie 2014-04-01 kreditorių susirinkime balsavo už skundžiamo nutarimo priėmimą, t. y. AB Šiaulių banko Vilniaus filialo (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 6 267 264, 52 Lt., AB Šiaulių banko (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 832 681, 53 Lt.), AB DNB banko (teismo patvirtintas kreditorinis reikalavimas – 679 989, 85 Lt.), AB DNB lizingo (Pareiškėjo neginčijama kreditorinio reikalavimo suma – 451 649, 41 Lt.), UAB „Nordea Finance Lithuania“ (Pareiškėjo neginčijama kreditorinio reikalavimo suma – 964 259, 40 Lt.), bendra kreditorinių reikalavimų suma sudarytų 9 195 844, 71 litus arba 70,49 proc. visų kreditorinių reikalavimų sumos. Dėl šios priežasties vien šių kreditorių balsų būtų užtekę priimti nutarimui dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Be to, kaip matyti iš 2014-04-01 kreditorių susirinkimo protokolo, už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo ir kiti BUAB „Trakų akmuo“ kreditoriai, todėl šiam nutarimui pritarusių kreditorių balsų procentinė išraiška, net ir perskaičiavus balsus pareiškėjų pageidaujamu būdu, būtų dar didesnė nei 70,49 procentų visų teismo patvirtintų ir pareiškėjo neginčijamų kreditorinių reikalavimų sumos.

20Pareiškėjas nurodo, kad nepasibaigus teisminiam ginčui byloje, kreditoriai neturėjo teisinio pagrindo pakartotinai svarstyti to paties klausimo dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kol nėra išnagrinėta byla dėl 2013-11-26 analogiško nutarimo ginčijimo. Šis pareiškėjo argumentas šiuo metu nėra aktualus, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. birželio 26 d. nutartimi Nr. 2-1113/2014 pripažino, kad 2013-11-26 kreditorių nutarimas buvo pagrįstas bei teisėtas.

21Pareiškėjas taip pat nurodo, kad naujai sušauktame kreditorių susirinkime iki sprendimo įsiteisėjimo byloje pritarus analogiškam nutarimui įpareigoti Administratorių kreiptis į teismą dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo yra siekiama apeiti ĮRĮ 14 str. 11 p. numatytą imperatyvią restruktūrizavimo plano pakeitimų svarstymo bei tvirtinimo tvarką. Tačiau būtina restruktūrizavimo plano (ar jo pakeitimų) patvirtinimo sąlyga – kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano (ar jo pakeitimų) projektui, kurio išraiškos forma – kvalifikuota balsų dauguma (kreditorių, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos) kreditorių susirinkime priimtas nutarimas pritarti restruktūrizavimo planui (ar jo pakeitimams) (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Dėl pateikto įmonės restruktūrizavimo plano ir jo pakeitimų projekto sprendžia įmonės kreditoriai, kurie turi teisę ir nepritarti planui ar jo pakeitimams (ĮRĮ 25 str. 1 d. 3 p.). Priežastys, dėl kurių kreditorių kvalifikuota balsų dauguma nebuvo pritarta restruktūrizavimo planui, nėra teisiškai reikšmingos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2012).

22Nežiūrint to iš bylos medžiagos matyti, kad kreditoriai ir ankščiau - 2012 m. lapkričio 23 d. vykusiame UAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime siūlė įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tačiau kreditorių balsų dauguma buvo nuspręsta atidėti šio klausimo svarstymą ir sudaryti UAB „Trakų akmuo“ galimybes rasti investuotojus. 2013 m. vasario 8 d. vykusiame UAB „Trakų akmuo“ kreditorių susirinkime buvo pakartotinai svarstoma dėl administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tačiau ir vėl buvo nuspręsta suteikti galimybę UAB „Trakų akmuo“ rasti investuotojus, o klausimo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo svarstymas atidėtas. Vadinasi jau 2012 metų pabaigoje buvo aišku, kad neradus investuotojo, pasiryžusio nupirkti UAB „Trakų akmuo“ priklausantį turtą arba investuoti lėšas į šią bendrovę ir taip padėti išspręsti jos patiriamus finansinius sunkumus, UAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo byla bus nutraukta. UAB „Trakų akmuo“ pripažįsta negalinti atsiskaityti su kreditoriais iš tiesioginės veiklos gaunamomis pajamomis. Jai buvo suteiktas protingas laikas investuotojų ar pirkėjų paieškoms. 2013 m. spalio 23 d. „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Trakų akmuo“ taip pat sudarė ketinimų protokolą, kuriuo „Swedbank lizingas“, UAB sutiko balsuoti už restruktūrizavimo plano pakeitimą, tačiau tik tuo atveju jei potencialus pirkėjas Baltic Merchant Limited savo ketinimų rimtumą patvirtins sumokėdamas 250.000 Lt dydžio depozitą į Vilniaus miesto 9 – ojo notarų biuro depozitinę sąskaitą. Reiškia tiek UAB „Trakų akmuo“, tiek ir Baltic Merchent Limited buvo žinoma, kad kreditoriai pritars restruktūrizavimo plano pakeitimams tik tuo atveju, jei Baltic Merchent Limited sumokės sutarto dydžio depozitą. Deja, reikalaujama suma nebuvo sumokėta. Nepavykus susitarti su Baltic Merchent Limited, suteikti galimybę įmonei išparduoti savo turtą dalimis ir taip per dar ilgesnį laiką atsiskaitinėti su kreditoriais, kreditoriai nepageidavo. Įstatymas numato, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę pritarti restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo: jeigu nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, arba kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (ĮRĮ 25 str. 1 d. 8 p.). Kaip jau minėta už nutarimą įpareigoti restruktūrizavimo administratorių kreiptis į teismą dėl RUAB „Trakų akmuo“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo balsavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro didesnę nei įstatymo reikalaujamą balsų dalį tokiam nutarimui. ĮRĮ 14 str. 3 d. nustato, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. ĮRĮ 14 str. 11 d. numatyta, kad restruktūrizavimo plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir restruktūrizavimo planas. Kreditorius susirinkime turi teisę laisva valia pasirinkti, kaip balsuoti restruktūrizavimo plano tvirtinimo arba keitimo klausimu. Tuo tarpu, ginčas dėl kokių priežasčių ir ar pagrįstai kreditorius pritarė ar nepritarė restruktūrizavimo planui apskritai negali būti keliamas, kadangi nei konkretaus kreditoriaus, nei kreditorių susirinkimo motyvai, priimant sprendimą, negali būti ribojami. Iš to darytina išvada, kad tenkinti skundo pareiškėjo nurodytais motyvais nėra jokio pagrindo.

23Vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str. teismas

Nutarė

24Skundą atmesti.

25Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas RUAB „Trakų akmuo“ pateikė teismui skundą dėl kreditorių... 3. Skunde nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011-07-04 nutartimi UAB... 4. Nepasibaigus teisminiam ginčui Byloje, kreditoriai neturėjo teisinio pagrindo... 5. Bendrovės vadovybė 2013-03-19 pritarė naujiems restruktūrizavimo plano... 6. 2014-04-01 kreditorių susirinkime dėl pateiktų prašymų tikslinti... 7. Restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Insolvensa“ atsiliepimu skundą... 8. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 9. Kreditorius AB „Šiaulių bankas“ su skundu nesutiko ir nurodė, kad... 10. Įstatymo nuostatos dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo neįpareigoja... 11. 2014 04 01 kreditorių susirinkime balsuojant dėl ginčijamo nutarimo... 12. Kreditorius AB DNB bankas su skundu nesutiko ir nurodė, kad ĮRĮ 25 str. 1 d.... 13. Kreditorius „Swedbank lizingas“, UAB su skundu nesutiko ir nurodė, kad... 14. Kreditorius UAB „Nordea Finance Lithuania“ ginčą prašė spręsti teismo... 15. Skundas atmestinas.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2011-07-04 nutartimi UAB „Trakų akmuo“... 17. Tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek Lietuvos apeliacinio teismo... 18. Teismų praktikoje yra suformuluotos ir taisyklės dėl teismo vaidmens... 19. Kaip matyti iš bylos medžiagos, priimant ginčijamą nutarimą nebuvo... 20. Pareiškėjas nurodo, kad nepasibaigus teisminiam ginčui byloje, kreditoriai... 21. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad naujai sušauktame kreditorių susirinkime... 22. Nežiūrint to iš bylos medžiagos matyti, kad kreditoriai ir ankščiau -... 23. Vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str. teismas... 24. Skundą atmesti.... 25. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo gali būti...