Byla A-1435-624/2015
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens N. H. K. (N. H. C.) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1435-624/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ bankroto administratoriui N. H. K. (N. H. C.) dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB ,,Respublikos leidiniai“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–17), prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (toliau – ir Tarnyba, atsakovas) 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. SPR-123 dalį, kuria N. H. K. skundas pripažintas iš dalies pagrįstu ir nuspręsta įspėti viešosios informacijos rengėją ir skleidėją UAB „Respublikos leidiniai“ dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir VIĮ) 3 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 8 dalies 1 bei 2 punktų pažeidimo, ir N. H. K. skundą, pareikštą atsakovui, atmesti kaip nepagrįstą, taip pat priteisti iš atsakovo pareiškėjo naudai bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu (III t., b. l. 109–123) pareiškėjo UAB ,,Respublikos leidiniai“ skundą tenkino ir panaikino atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. SPR-123 dalį, kuria nuspręsta pripažinti N. H. K. skundą iš dalies pagrįstu ir įspėti viešosios informacijos rengėją ir skleidėją UAB „Respublikos leidiniai“ dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 8 dalies 1 bei 2 punktų pažeidimo.

6Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba apeliaciniu skundu (III t., b. l. 129–138) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą ir palikti galioti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. SPR-123.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą (III t., b. l. 159–167) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. SPR-123 palikti nepakeistą; taip pat prašė trečiajam suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. birželio 18 d. nutartimi (III t., b. l. 173–192) atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą tenkino iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą pakeitė ir jo rezoliucinę dalį išdėstė taip: „Pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. SPR-123 dalį, kuria nuspręsta pripažinti N. H. K. (N. H. C.) skundą dėl publikacijose „Per metus „Snoras“ dar aptirpo“ („Respublika“, 2012 m. lapkričio 16 d.), „Senka „Snoro“ šulinys“ („Respublika“, 2012 m. gruodžio 10 d.), „Senka „Snoro“ stebuklingas šulinys“ („Respublika“, 2012 m. gruodžio 10 d.), „Vidutinė alga „Snore“ – 13 500 litų“ („Respublika“, 2013 m. sausio 12 d., 2013 m. sausio 13 d.) paskelbtos informacijos iš dalies pagrįstu ir įspėti viešosios informacijos rengėją ir skleidėją UAB „Respublikos leidiniai“ dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 bei 2 punktų pažeidimo. Kitą pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ skundo dalį atmesti.“.

9II.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. K. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl patirtų išlaidų priteisimo (IV t., b. l. 33–5), kuriuo prašo priteisti N. H. K. iš pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ atstovavimo išlaidas, kurių suma yra 953,18 Eur.

11Prašyme nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį trečiojo suinteresuoto asmens naudai. Šioje administracinėje byloje (nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu) N. H. K. patyrė atstovavimo išlaidų, kurių suma yra 953,18 eurų. Nurodo, kad advokatų kontora „Borenius/ Švirinas ir partneriai“ yra pasirašiusi teisinių paslaugų sutartį su trečiuoju suinteresuotu asmeniu bei atskirą susitarimą su bendrove ( - ). Trečiasis suinteresuotas asmuo – bendrovės ( - ) partneris Londone. Pagal susitarimą su bendrove ( - ), Advokatų kontora Borenius/ Švirinas ir partneriai“ atstovauja trečiojo suinteresuoto asmens interesams visais klausimais, susijusiais su per visuomenės informavimo priemones paskleistais, su trečiuoju suinteresuotu asmeniu susijusiais teiginiais, kurie pažeidžia teisės aktų ir/ arba Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimus, o už advokatų kontoros „Borenius/ Švirinas ir partneriai“ suteiktas paslaugas, susijusias su trečiojo suinteresuoto asmens interesų gynimu, pagal susitarimą apmoka bendrovė ( - ). Pažymi, kad 2015 m. vasario 23 d. bendrovė Alix Partners Services UK LLP įsigijo bendrovės ( - ) verslą bei turtą, todėl nuo šios datos visas sąskaitas už paslaugas, kurios buvo teiktos bendrovei ( - ) apmoka bendrovė Alix Partners Services UK LLP. Atitinkamai sąskaita už suteiktas teisines paslaugas šioje byloje 2015 m. kovo 16 d. buvo apmokama ne iš bendrovės ( - ), o iš bendrovės Alix Partners Services UK LLP banko sąskaitos.

12Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam suinteresuotam asmeniui klausimą kitoje administracinėje byloje, nurodė, jog vien ta aplinkybė, jog trečiasis suinteresuotas asmuo pats asmeniškai neatliko mokėjimo už suteiktas teisines paslaugas nesudaro pagrindo vertinti, jog byloje nėra suinteresuotos šalies realaus bylinėjimosi išlaidų patyrimo elemento, todėl teismas laikė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisė bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjo (2015 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-848-662/2015).

13Pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ atsiliepimu į prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo prašo atmesti trečiojo suinteresuoto asmens prašymą kaip nepagrįstą, o nutarus, kad toks prašymas yra tenkintinas, nepriteisti daugiau kaip 476,59 Eur atstovavimo išlaidų.

14Nurodo, kad Advokatų kontoros „Borenius/Švirinas ir parteriai“ klientas ir paslaugų pirkėjas yra ne trečiasis suinteresuotas asmuo, o įmonė ( - ). Pagal pateiktus dokumentus teigia, kad teisinės paslaugos buvo teikiamos su ginču nesusijusiai įmonei, kuri nedalyvavo šios administracinės bylos procese. Pažymi, kad PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo dar kita įmonė Alix Partners LTD. Daryti išvadą, kad N. H. K. turėjo atstovavimo išlaidų šioje administracinėje byloje, nėra pagrindo. Byloje nėra duomenų, kad jis būtų patyręs proceso išlaidų už advokatų kontoros „Borenius/Švirinas ir parteriai“ advokatų pagalbą. Pažymi, kad kitose administracinėse bylose teismai tuo pagrindu, kad trečiasis suinteresuotas asmuo pats realiai nepatyrė jokių proceso išlaidų, yra atmetę trečiojo suinteresuoto asmens prašymus dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2021/2014, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-4728-484/2014).

15Mano, kad prašyme nepagrįstai reikalaujama priteisti visas proceso išlaidas, t. y. 953,18 Eur. Teigia, kad šioje byloje buvo patenkinta 50 proc. pareiškėjo skundo reikalavimų. Vien dėl šios priežasties N. H. K. negali reikalauti priteisti daugiau nei 476,59 Eur.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18Nagrinėjamos bylos dalykas – trečiojo suinteresuoto asmens N. H. K. prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1435-624/2015 apeliacinės instancijos teisme, pagrįstumas.

19ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 45 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys į minėtą šios teisės ribojimą – trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisti bylinėjimosi išlaidas galima, kai išnagrinėjus bylą buvo patenkintos ar apgintos jo teisės baigiamuoju teismo procesiniu sprendimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1223/2012, 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1309/2012).

20Pabrėžtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-342/2012). Konkreti proporcija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu buvo patenkinti pareiškėjo pirmosios instancijos teisme pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-68/2010). Minėta proporcija, jei įmanoma, dažniausiai nustatoma kaip matematinis tenkintos (atmestos) skundo reikalavimo dalies santykis su visais skunde keltais materialiniais teisiniais reikalavimais ir išreiškiama dalimis arba procentais (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011, 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-144/2012). Tais atvejais, kai skunde kelti neturtiniai reikalavimai, proporcija paprastai nustatoma pagal tenkintų savarankiškų reikalavimų vienetų skaičių (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-138/2012, 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-74/2012).

21Byloje nustatyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. birželio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-1435-624/2015 (III t., b. l. 173) atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos apeliacinį skundą tenkino iš dalies ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą pakeitė bei jo rezoliucinę dalį išdėstė taip: „Pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. SPR-123 dalį, kuria nuspręsta pripažinti N. H. K. (N. H. C.) skundą dėl publikacijose „Per metus „Snoras“ dar aptirpo“ („Respublika“, 2012 m. lapkričio 16 d.), „Senka „Snoro“ šulinys“ („Respublika“, 2012 m. gruodžio 10 d.), „Senka „Snoro“ stebuklingas šulinys“ („Respublika“, 2012 m. gruodžio 10 d.), „Vidutinė alga „Snore“ – 13 500 litų“ („Respublika“, 2013 m. sausio 12 d., 2013 m. sausio 13 d.) paskelbtos informacijos iš dalies pagrįstu ir įspėti viešosios informacijos rengėją ir skleidėją UAB „Respublikos leidiniai“ dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 bei 2 punktų pažeidimo. Kitą pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ skundo dalį atmesti.“. Kadangi trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. K. apeliacinės instancijos teismo prašė palikti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. SPR-123 nepakeistą, konstatuotina, jog minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi panaikinus skundžiamo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimo dalį dėl 4 publikacijų, ir palikus galioti jo dalį dėl likusių 4 publikacijų buvo 1/2 dalimi apgintos trečiojo suinteresuoto asmens teisės. Todėl N. H. K. turi teisę atitinkamai į 1/2 bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teismo proceso metu, atlyginimą.

22Nagrinėjamu atveju N. H. K. 2015 m. liepos 2 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-1435-624/2015 (IV t., b. l. 33–35), t. y. nepraleidus ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto keturiolikos dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo termino. Kartu su prašymu dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo buvo pateikta 2015 m. sausio 30 d. PVM sąskaita faktūra BSP Nr. 0006963, išrašyta paslaugų pirkėjui įmonei „( - )“, 953,18 Eur (su PVM) sumai (IV t., b. l. 36). 2015 m. kovo 16 d. įmonė „Alix Partners LTD“, apmokėdama PVM sąskaitas faktūras BSP Nr. 6962 ir Nr. 6963, atliko bankinį pavedimą į advokatų kontoros „Borenius /Švirinas ir partneriai“ banko sąskaitą 1 945,82 Eur sumai (IV t., b. l. 38). Iš „Alix Partners Services UK LLP“ rašto advokatų kontorai „Borenius /Švirinas ir partneriai“ (IV t., b. l. 45) matyti, kad 2015 m. vasario 23 d. „Alix Partners Services UK LLP“, be kita ko, įsigijo įmonę „( - )“. Byloje pateiktos 2014 m. sausio 8 d. Susitarimo sąlygos (IV t., b. l. 42–43), pasirašytos tarp advokatų kontoros „Borenius/Švirinas ir partneriai“ ir įmonės „( - )“, kuriose numatyta, kad advokatų kontora „Borenius/Švirinas ir partneriai“ atstovauja N. H. K. interesams visais klausimais, susijusiais su per visuomenės informavimo priemones paskleista tikrovės neatitinkančia bei kliento garbę ir orumą žeminančia informacija, taip pat kitais per visuomenės informavimo priemones paskleistais, su klientu susijusiais teiginiais, kurie pažeidžia teisės aktų ir / arba Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimus. Iš Susitarimo sąlygų matyti, jog N. H. K. yra įmonės „( - )“ narys. Būtent minėtas susitarimas sudarė pagrindą įmonei „( - )“ apmokėti advokatų kontoros „Borenius/Švirinas ir partneriai“ teisininkų šioje byloje teiktas teisines paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad įmonę „( - )“ buvo įsigyta įmonės „Alix Partners Services UK LLP“, šiuo atveju būtent pastaroji įmonė turėjo pagrindą apmokėti advokatų kontoros „Borenius/Švirinas ir partneriai“ sąskaitą už N. H. K. suteiktas teisines paslaugas.

23Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 44 ir 45 straipsnius gali būti priteistos tik pagrįstos ir suinteresuotos šalies faktiškai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje aiškinama, jog proceso šalių ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų atstovų išlaidos, vadovaujantis tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje galiojančiu principu „tas, kas veikia per kitą, veikia pats“ (lot. – qui fact per alium, facit per se), laikytinos bylinėjimosi išlaidomis, kaip pačių atstovaujamųjų išlaidos. Šios, byloje dalyvaujančių asmenų atstovų su procesu susijusios išlaidos, taip pat bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo prievolę už byloje dalyvaujantį asmenį, šiam neprieštaraujant, įvykdžiusių kitų, nors ir nedalyvaujančių byloje, asmenų (Civilinio kodekso 6.50 str.) išlaidos pripažintinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis ir dėl jų atlyginimo turi būti sprendžiama (2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2009, 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-256-684/2015). Todėl vien ta aplinkybė, jog trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. K. šioje byloje pats asmeniškai neatliko mokėjimo už teiktas teisines paslaugas, nagrinėjamu atveju, įvertinus susiklosčiusią situaciją ir byloje pateiktus duomenis, t. y. tai, jog 2014 m. sausio 8 d. tarp advokatų kontoros „Borenius/Švirinas ir partneriai“ ir įmonės „( - )“, kurios partneris yra N. H. K., buvo pasirašytos Susitarimo sąlygos, o šiuo atveju sąskaitą apmokėjusi įmonė „Alix Partners Services UK LLP“ 2015 m. vasario 23 d. įsigijo įmonę „( - )“, nesudaro pagrindo vertinti, jog byloje nėra suinteresuotos šalies realaus bylinėjimosi išlaidų patyrimo elemento. Pažymėtina, jog iš esmės analogišką faktinių aplinkybių, susijusių su pareiga atlyginti N. H. K. teismo išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimo panaikinimo, vertinimą pateikė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir kitoje administracinėje byloje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-848-662/2015).

24Iš prie prašymo dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo pridėtų dokumentų matyti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo prašo jo naudai priteisti 953,18 Eur už teisines konsultacijas: pirmosios instancijos teismo sprendimo analizę, susipažinimą su apeliaciniu skundu, atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimą (4 val., 393,88 Eur be PVM), atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas (4 val., 393,88 Eur be PVM).

25Visų pirma, pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojamą administracinių teismų praktiką, tokios advokato (advokato padėjėjo) suteiktos teisinės paslaugos kaip susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, susipažinimas su (procesiniais) dokumentais, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas, teismo sprendimo gavimas ir pan. laikytinos sudėtine platesnės apimties (turinio) teisinių paslaugų, tokių kaip skundo (apeliacinio skundo) parengimas ar atstovavimas teismo posėdyje, dalimi, todėl patirtos išlaidos už minėtas pavienes paslaugas traktuojamos kaip išlaidos už atitinkamą teisinę paslaugą, pavyzdžiui, skundo (apeliacinio skundo) parengimą ar atstovavimą teismo posėdyje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012, kt.). Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju trečiojo suinteresuoto asmens nurodomos paslaugos – pirmosios instancijos teismo sprendimo analizė, susipažinimas su apeliaciniu skundu – laikytinos sudėtine atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo dalimi.

26Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Trečiojo suinteresuoto asmens atstovui teikiant teisines paslaugas šiame ginče galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo nustatyta 300 Eur MMA, todėl apskaičiuojant trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, pagrindu imamas šis dydis. Remiantis Rekomendacijų 8.11 punktu, maksimali suma, priteisiama už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, yra 450 Eur (1,5 x 300 Eur). Trečiojo suinteresuoto asmens prašoma 953,18 Eur suma viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartis tik iš dalies (1/2) yra palanki trečiajam suinteresuotam asmeniui, darytina išvada, jog šiuo atveju trečiajam suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ priteistina 225 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, ši suma atitinka teisingumo bei protingumo kriterijus.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

28trečiojo suinteresuoto asmens N. H. K. (N. H. C.) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ trečiojo suinteresuoto asmens N. H. K. (N. H. C.) naudai 225 Eur (du šimtus dvidešimt penkis eurus) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

30Nutartis neskundžiama.

31?

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB ,,Respublikos leidiniai“ (toliau – ir pareiškėjas)... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimu... 6. Atsakovas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba apeliaciniu skundu (III t.,... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. birželio 18 d. nutartimi... 9. II.... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. K. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 11. Prašyme nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė... 12. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas... 13. Pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ atsiliepimu į prašymą dėl... 14. Nurodo, kad Advokatų kontoros „Borenius/Švirinas ir parteriai“ klientas... 15. Mano, kad prašyme nepagrįstai reikalaujama priteisti visas proceso išlaidas,... 16. Teisėjų kolegija... 17. III.... 18. Nagrinėjamos bylos dalykas – trečiojo suinteresuoto asmens N. H. K.... 19. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 20. Pabrėžtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 21. Byloje nustatyta, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m.... 22. Nagrinėjamu atveju N. H. K. 2015 m. liepos 2 d. Lietuvos vyriausiajam... 23. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 44 ir 45 straipsnius gali būti priteistos tik... 24. Iš prie prašymo dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo pridėtų dokumentų... 25. Visų pirma, pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio... 26. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 28. trečiojo suinteresuoto asmens N. H. K. (N. H. C.) prašymą dėl teismo... 29. Priteisti iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos... 30. Nutartis neskundžiama.... 31. ?...