Byla AS-848-662/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis aitvaras“, kurio teisių ir pareigų perėmėjas yra uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos leidiniai“, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis aitvaras“ skundą atsakovui Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui BAB banko „Snoras“ bankroto administratoriui N. H. C. (. H. C.) dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Naujasis aitvaras“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1-10), prašydamas panaikinti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2014 m. sausio 13 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta, jog dienraščio „Vakaro žinios“ publikacijose „N. K. rado kuo pasigirti“ (2013 m. gegužės 9 d.), „N. K. gauna algą už muilo burbulus“ (2013 m. gegužės 23 d.) ir „Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“ (2013 m. birželio 16 d.) buvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos (3, 4, 6, 8, 38 ir 56 str.).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ skundą atmetė (I t., b. l. 159–169). Teismo sprendimas įsiteisėjo 2015 m. kovo 4 d.

62015 m. kovo 18 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas trečiojo suinteresuoto asmens BAB banko „Snoras“ bankroto administratoriaus N. H. C. prašymas dėl 1 005,76 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ (I t., b. l. 173–174). Prašymas grindžiamas tuo, jog teismo sprendimas yra priimtas trečiojo suinteresuoto asmens naudai, N. H. C. šioje byloje patyrė atstovavimo išlaidų, t. y. teisinių paslaugų teikimui pasitelkė advokatą, kuris atliko pareiškėjo skundo ir jų priedų analizę, parengė atsiliepimą į skundą, konsultavo klientą ir dalyvavo teismo posėdyje, todėl prašė teismo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

72015 m. balandžio 1 d. teisme gautas UAB „Respublikos leidiniai“ (pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ teisių ir pareigų perėmėjo) atsiliepimas į trečiojo suinteresuoto asmens prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašoma N. H. C. prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Pareiškėjas nurodė, jog teisinės paslaugos buvo teikiamos ne trečiajam suinteresuotam asmeniui N. H. C., o su ginču nesusijusiai įmonei, kuri nedalyvavo šiame administraciniame procese. Be to, PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo ne N. H. C., o įmonė „Zolfo Cooper LLP“.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens BAB banko „Snoras“ bankroto administratoriaus N. H. C. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš dalies ir priteisė jam iš pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ 868,86 Eur bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 ir 5 dalis, 44 straipsnio 2 dalį. Šioje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ skundą atmetė (I t., b. l. 159–169), t. y. pareiškėjo reikalavimo panaikinti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2014 m. sausio 13 d. sprendimo dalį netenkino. Pareiškėjas šio teismo sprendimo apeliacine tvarka neapskundė, todėl jis įsiteisėjo 2015 m. kovo 4 d. Kadangi iš bylos duomenų akivaizdu, jog trečiojo suinteresuoto asmens N. H. C. interesas byloje buvo, kad pareiškėjo skundas būtų atmestas, o Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2014 m. sausio 13 d. sprendimas liktų galioti, tai leidžia daryti išvadą, kad šiuo teismo sprendimu trečiojo suinteresuoto asmens N. H. C. teisės buvo apgintos, t. y. teismo sprendimas priimtas jo naudai. Todėl trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. C. turi teisę į išlaidų atlyginimą.

11Teismas nustatė, jog laikotarpiu, kada trečiojo suinteresuoto asmens atstovai advokatas Žygimantas Pacevičius ir advokato padėjėja Monika Mališauskaitė teikė jam teisines paslaugas, buvo nustatytas 1 000 Lt dydžio minimalus mėnesinis atlyginimas, galiojęs nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. spalio 1 d., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543, ir 1 035 Lt dydžio minimalus mėnesinis atlyginimas, galiojantis nuo 2014 m. spalio 1 d. (300 Eur – nuo 2015 m. sausio 1 d.), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972. Vertinant šių teisės aktų nuostatas konstatuota, jog įstatymas proceso šaliai suteikia teisę gauti tik pagrįstų ir racionalių teismo išlaidų atlyginimą.

12Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad 2013 m. birželio 11 d. buvo sudaryta atstovavimo sutartis, kuria N. H. C. pavedė advokatui Žygimantui Pacevičiui teikti jam teisines paslaugas, konsultuoti, atstovauti jį visais klausimais, susijusiais su per visuomenės informavimo priemones paskleista tikrovės neatitinkančia bei kliento garbę ir orumą žeminančia informacija (I t., b. l. 139). 2013 m. liepos 19 d. advokato padėjėjai Monikai Mališauskaitei buvo išduotas perįgaliojimas (I t., b. l. 151), o 2015 m. sausio 26 d. – leidimas atstovauti N. H. C. interesams teisme administracinėje byloje Nr. I-3148-643/2015 (I t., b. l. 152). Remiantis bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog trečiojo suinteresuoto asmens atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius parengė atsiliepimą į pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ skundą (I t., b. l. 95–100), atstovė Monika Mališauskaitė dalyvavo viename teismo posėdyje 2015 m. sausio 26 d., kurio trukmė buvo 18 min. (I t., b. l. 154–157). Byloje yra gautas trečiojo suinteresuoto asmens atstovo advokato prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (I t., b. l. 173–174). Byloje taip pat yra pateikta 2014 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra BSP Nr. 005400, išrašyta paslaugų pirkėjui įmonei „Zolfo Cooper LLP“ 1 005,76 Eur (su PVM) sumai (I t., b. l. 175). Ataskaitoje apie suteiktas teisines paslaugas (I t., b. l. 176) nurodyta, kad susipažinimas su pareiškėjo skundu truko 5 val., honoraras už tai sudaro 492,35 Eur (be PVM), atsiliepimo į skundą surašymas – 3 val., honoraras už tai – 338,85 Eur (be PVM). 2014 m. balandžio 16 d. „Zolfo Cooper LLP“, apmokėdami PVM sąskaitas faktūras BSP Nr. 005400 ir Nr. 0005410, atliko bankinį pavedimą į advokatų kontoros „BORENIUS /Švirinas ir partneriai“ banko sąskaitą 1 718,91 Eur sumai (I t., b. l. 177).

13Prašymą dėl 1 005,76 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimo trečiojo suinteresuoto asmens atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius grindžia pareiškėjo skundo analize ir atsiliepimo į skundą parengimu. Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už atsiliepimo į skundą surašymą, taikytinas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatose (toliau – ir Rekomendacijos, redakcija, galiojusi teisinių paslaugų teikimo metu, t. y. iki 2015 m. kovo 20 d.). 8.2 punktas, pagal kurį rekomenduotinas maksimalus koeficientas yra 3. Kadangi atsiliepimas į skundą buvo surašytas ir pateiktas teismui 2014 m. kovo mėn. (I t., b. l. 95), kada buvo nustatytas 1 000 Lt dydžio minimalus mėnesinis atlyginimas, todėl maksimaliai galimas užmokestis už atsiliepimo parengimą yra 3 000 Lt (tai atitinka 868,86 Eur). Teismo vertinimu, Rekomendacijų 8.2 punktas apima ne tik patį veiksmą – atsiliepimo surašymą, bet ir medžiagos, reikalingos atsiliepimui parengti, analizavimą. Todėl atskirai užmokestis trečiojo suinteresuoto asmens atstovui už susipažinimą su pareiškėjo skundu neskaičiuotinas.

14Aplinkybė, kad šioje administracinėje byloje advokatų kontorai užmokestį už suteiktas teisines paslaugas sumokėjo ne pats trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. C., o įmonė „Zolfo Cooper LLP“, kurios partneriu jis yra (I t., b. l. 178–182), negali būti pagrindas atsisakyti atlyginti šias išlaidas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gruodžio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2009 išaiškino, kad nepriklausomai nuo to, kas – byloje dalyvaujantis asmuo, kuriam mokama advokato teisinė pagalba realiai buvo suteikta, ar už jį kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo – faktiškai atsiskaitė su byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusiu advokatu ar jo padėjėju, atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas.

15Teismas, vadovaudamasis Rekomendacijų nuostatomis, atsižvelgdamas į trečiajam suinteresuotam asmeniui N. H. C. atstovo advokato suteiktų teisinių paslaugų apimtį, jų reikšmingumą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendė, kad prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma 1 005,76 Eur (su PVM) yra per didelė, viršijanti Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius. Atsižvelgiant į tai, trečiojo suinteresuoto asmens BAB banko „Snoras“ bankroto administratoriaus N. H. C. prašymas dėl 1 005,76 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintas iš dalies, priteisiant jam iš pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ 868,86 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą (ABTĮ 44 str.).

16III.

17Pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ teisių ir pareigų perėmėjas UAB „Respublikos leidiniai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutarties dalį, kuria teismas iš dalies tenkino trečiojo suinteresuoto asmens atstovo prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo, ir priimti naują sprendimą – trečiojo suinteresuoto asmens atstovo prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo atmesti visiškai.

18Išdėsto, jog teismas nutartyje pareiškėju netinkamai nurodė UAB „Naujasis aitvaras“, kadangi pareiškėju šioje byloje laikytinas UAB „Respublikos leidiniai“, kuri perėmė UAB „Naujasis aitvaras“ teises ir pareigas. Bylinėjimosi išlaidų priteisimui nebuvo faktinio ir teisinio pagrindo. Teisinės paslaugos buvo teikiamos ne trečiajam suinteresuotam asmeniui N. H. C., o su ginču nesusijusiai įmonei, kuri nedalyvavo šiame administraciniame procese. Be to, PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo ne N. H. C., o įmonė „Zolfo Cooper LLP“. Byloje nėra duomenų, kad N. H. C. būtų patyręs proceso išlaidų, todėl prašymas turėtų būti atmestas visiškai. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kadangi šis teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos, o ne administracinių teismų praktiką. Kiti teismai yra atmetę trečiojo suinteresuoto asmens prašymus dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo motyvuodami tuo, jog trečiasis suinteresuotas asmuo realių atstovavimo išlaidų nepatyrė, kadangi už jį įpareigojimus įvykdė ir mokėjimus atliko kitas subjektas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2021/2014 ir Viliaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-4728-484/2014). Skundžiama nutartis prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai. Trečiojo suinteresuoto asmens prašomos atlyginti išlaidos neatitinka Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio ir dėl to turėtų būti iš esmės sumažintos.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. C. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

20Pažymi, kad nurodoma aplinkybė dėl procesinių teisių perėmėjo įforminimo neturi jokios įtakos sprendimo, kuriuo priteistos bylinėjimosi išlaidos, pagrįstumui, ir prašo teismo įforminti procesinių teisių perėmimą numatant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimą iš UAB „Respublikos leidiniai“. Nurodo, jog skirtingo pobūdžio administracinėse bylose yra remiamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, be to, teisinė sistema yra vieninga ir privalo būti plėtojama. Kartu su prašymu dėl išlaidų priteisimo pateikta sutartimi, sudaryta su įmone „Zolfo Cooper LLP“, buvo aiškiai sutarta, kad už šioje byloje trečiajam suinteresuotam asmeniui suteiktas paslaugas apmokės minėta bendrovė. Nėra abejonių dėl minėtos įmonės patirtų išlaidų ryšio su šia byla. Išdėstytos aplinkybės yra pakankamos išlaidoms priteisti (ABTĮ 44 str. 6 d.). Teismas priteistų išlaidų dydį vertino, sumažino išlaidas, priteista suma atitinka Rekomendacijas.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutarties, kuria teismas trečiojo suinteresuoto asmens BAB banko „Snoras“ bankroto administratoriaus N. H. C. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkino iš dalies ir priteisė jam iš pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ 868,86 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme, teisėtumas ir pagrįstumas.

24Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis expressis verbis taip pat numato, kad tretieji suinteresuoti asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, t. y. trečiasis suinteresuotas asmuo tokiais atvejais, kaip ir pareiškėjas, turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d.). Taip pat, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, jis turi teisę reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 45 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys į minėtą šios teisės ribojimą – trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisti bylinėjimosi išlaidas galima, kai išnagrinėjus bylą buvo patenkintos ar apgintos jo teisės baigiamuoju teismo procesiniu sprendimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1223/2012, 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1309/2012).

25Kiekvienu atveju vertinant, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 5 dalį, pirmiausia būtina įvertinti ginčo turinį. Tik įvertinus visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių galima nustatyti, ar priimtu galutiniu res judicata galią turinčiu teismo sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ skundą atmetė (I t., b. l. 159–169), t. y. pareiškėjo reikalavimo panaikinti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2014 m. sausio 13 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta, jog dienraščio „Vakaro žinios“ publikacijose „N. K. rado kuo pasigirti“ (2013 m. gegužės 9 d.), „N. K. gauna algą už muilo burbulus“ (2013 m. gegužės 23 d.) ir „Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“ (2013 m. birželio 16 d.) buvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos (3, 4, 6, 8, 38 ir 56 str.), netenkino. Šis sprendimas įsiteisėjo 2015 m. kovo 4 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, pagrįstai nustatė, jog teismo sprendimu trečiojo suinteresuoto asmens N. H. C. teisės buvo apgintos, t. y. teismo sprendimas priimtas jo naudai – iš bylos duomenų akivaizdu, jog trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. C. buvo suinteresuotas, kad pareiškėjo skundas būtų atmestas, o Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2014 m. sausio 13 d. sprendimas liktų galioti.

27ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Kaip matyti iš bylos duomenų, trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. C. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikė dar 2015 m. kovo 18 d., t. y. nepraleidęs keturiolikos dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo termino.

28Tiesa, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, atsižvelgiama į tai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis, ar atitinkama proceso šalis nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, taip pat į teisingumo ir protingumo principus. Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, tačiau šiuo atveju nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (realios išlaidos) (2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 144 – 216 p., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012). Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, jog pridėtinės vertės mokesčio sąskaita-faktūra nepatvirtina atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Tai, jog proceso šalis patyrė realias išlaidas paprastai patvirtina pinigų apskaitos dokumentas, fiksuojantis vieno subjekto grynųjų pinigų mokėjimo ar pervedimo operacijas įvykdytas kitam subjektui (2008 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-284/2008, 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-422/2009).

29Nagrinėjamu atveju byloje yra pateikta 2014 m. kovo 31 d. PVM sąskaita faktūra BSP Nr. 005400, išrašyta paslaugų pirkėjui įmonei „Zolfo Cooper LLP“, 1 005,76 Eur (su PVM) sumai (I t., b. l. 175). 2014 m. balandžio 16 d. įmonė „Zolfo Cooper LLP“, apmokėdama PVM sąskaitas faktūras BSP Nr. 005400 ir Nr. 0005410, atliko bankinį pavedimą į advokatų kontoros „BORENIUS /Švirinas ir partneriai“ banko sąskaitą 1 718,91 Eur sumai (I t., b. l. 177).

30Pirmosios instancijos teismas vertino, jog tai, kad šioje administracinėje byloje advokatų kontorai užmokestį už suteiktas teisines paslaugas sumokėjo ne pats trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. C., o įmonė „Zolfo Cooper LLP“, kurios partneriu jis yra (I t., b. l. 178–182), negali būti pagrindas atsisakyti atlyginti šias išlaidas. Tačiau pareiškėjas nesutinka su tokia teismo išvada ir teigia, jog byloje nėra duomenų, kad N. H. C. būtų patyręs proceso išlaidų, todėl prašymas turėtų būti atmestas.

31Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. birželio 11 d. buvo sudaryta atstovavimo sutartis, kuria N. H. C. pavedė advokatų kontoros „BORENIUS /Švirinas ir partneriai“ advokatui Žygimantui Pacevičiui teikti jam teisines paslaugas, konsultuoti, atstovauti jį visais klausimais, susijusiais su per visuomenės informavimo priemones paskleista tikrovės neatitinkančia bei kliento garbę ir orumą žeminančia informacija (I t., b. l. 139). 2013 m. liepos 19 d. advokato padėjėjai Monikai Mališauskaitei buvo išduotas perįgaliojimas (I t., b. l. 151), o 2015 m. sausio 26 d. – leidimas atstovauti N. H. C. interesams teisme administracinėje byloje Nr. I-3148-643/2015 (I t., b. l. 152).

32Byloje pateiktos 2014 m. sausio 8 d. Susitarimo sąlygos (I t., b. l. 181), pasirašytos tarp advokatų kontoros „BORENIUS/Švirinas ir partneriai“ ir įmonės „Zolfo Cooper LLP“, iš kurių matyti, jog N. H. C. yra įmonės „Zolfo Cooper LLP“ narys, ir už advokatų kontoros „BORENIUS/Švirinas ir partneriai“ suteiktas paslaugas, susijusias su N. H. C. interesų gynimu, pagal minėtą susitarimą apmoka įmonė „Zolfo Cooper LLP“. Taigi būtent minėtas susitarimas sudarė pagrindą įmonei „Zolfo Cooper LLP“ apmokėti advokatų kontoros „BORENIUS/Švirinas ir partneriai“ teisininkų šioje byloje teiktas teisines paslaugas. Vien ta aplinkybė, jog trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. C. šioje byloje pats asmeniškai neatliko mokėjimo už teiktas teisines paslaugas, nagrinėjamu atveju, įvertinus susiklosčiusią situaciją ir byloje pateiktus duomenis, t. y. tai, jog 2014 m. sausio 8 d. tarp advokatų kontoros „BORENIUS/Švirinas ir partneriai“ ir įmonės „Zolfo Cooper LLP“, kurios partneris yra N. H. C., buvo pasirašytos Susitarimo sąlygos, nesudaro pagrindo vertinti, jog byloje nėra suinteresuotos šalies realaus bylinėjimosi išlaidų patyrimo elemento.

33Pažymėtina, jog teismų praktika nėra statiška. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog proceso šalių ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų atstovų išlaidos, vadovaujantis tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje galiojančiu principu „tas, kas veikia per kitą, veikia pats“ (lot. – qui fact per alium, facit per se), laikytinos bylinėjimosi išlaidomis, kaip pačių atstovaujamųjų išlaidos. Šios, byloje dalyvaujančių asmenų atstovų su procesu susijusios išlaidos, taip pat bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo prievolę už byloje dalyvaujantį asmenį, šiam neprieštaraujant, įvykdžiusių kitų, nors ir nedalyvaujančių byloje, asmenų (Civilinio kodekso 6.50 str.) išlaidos pripažintinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis ir dėl jų atlyginimo turi būti sprendžiama (2009 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2009).

34Ataskaitoje apie suteiktas teisines paslaugas (I t., b. l. 176) nurodyta, kad susipažinimas su pareiškėjo skundu, atsiliepimo į skundą rengimas truko 5 val., honoraras už tai sudaro 492,35 Eur (be PVM), atsiliepimo į skundą rengimas – 3 val., honoraras už tai – 338,85 Eur (be PVM).

35Teismas vadovavosi Rekomendacijų 8.2 punktu ir nustatė, jog atsiliepimas į skundą buvo surašytas ir pateiktas teismui 2014 m. kovo mėn. (I t., b. l. 95), kada buvo nustatytas 1 000 Lt dydžio minimalus mėnesinis atlyginimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543, todėl maksimaliai galimas užmokestis už atsiliepimo parengimą yra 3 000 Lt (tai atitinka 868,86 Eur). Teismo vertinimu, Rekomendacijų 8.2 punktas apima ne tik patį veiksmą – atsiliepimo surašymą, bet ir medžiagos, reikalingos atsiliepimui parengti, analizavimą, todėl atskirai užmokestis trečiojo suinteresuoto asmens atstovui už susipažinimą su pareiškėjo skundu neskaičiuotas ir iš pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ priteista 868,86 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma. Taigi, kaip matyti iš to, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo priteista bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma neviršija Rekomendacijose numatytų maksimalių dydžių, teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, atsižvelgusi į administracinės bylos pobūdį, vadovaudamasi teisingumo, protingumo principais, sutinka su pirmosios instancijos teismo priteistu bylinėjimosi išlaidų dydžiu.

36Nors pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų atlyginimą trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisė iš UAB „Naujasis aitvaras“ ir nedetalizavo, jog jas priteisia iš UAB „Naujasis aitvaras“ teisių ir pareigų perėmėjo UAB „Respublikos leidiniai“, šis netikslumas nelaikytinas turinčiu įtaką pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, kadangi pagal UAB „Respublikos leidiniai“ pateiktus duomenis (I t., b. l. 189-195) matyti, jog UAB „Respublikos leidiniai“ yra UAB „Naujasis aitvaras“ teisių ir pareigų perėmėjas.

37Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė bylinėjimosi išlaidų trečiajam suinteresuotam asmeniui priteisimo klausimą, mažinti priteistinas bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo. Dėl šių priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis aitvaras“, kurio teisių ir pareigų perėmėjas yra uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos leidiniai“, atskirojo skundo netenkinti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Naujasis... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu... 6. 2015 m. kovo 18 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas trečiojo... 7. 2015 m. balandžio 1 d. teisme gautas UAB „Respublikos leidiniai“... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 11. Teismas nustatė, jog laikotarpiu, kada trečiojo suinteresuoto asmens atstovai... 12. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad 2013 m. birželio 11 d. buvo... 13. Prašymą dėl 1 005,76 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimo trečiojo... 14. Aplinkybė, kad šioje administracinėje byloje advokatų kontorai užmokestį... 15. Teismas, vadovaudamasis Rekomendacijų nuostatomis, atsižvelgdamas į... 16. III.... 17. Pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ teisių ir pareigų perėmėjas UAB... 18. Išdėsto, jog teismas nutartyje pareiškėju netinkamai nurodė UAB... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo N. H. C. atsiliepimu į atskirąjį skundą... 20. Pažymi, kad nurodoma aplinkybė dėl procesinių teisių perėmėjo... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 24. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 25. Kiekvienu atveju vertinant, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu... 27. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog prašymai dėl išlaidų... 28. Tiesa, jog pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką... 29. Nagrinėjamu atveju byloje yra pateikta 2014 m. kovo 31 d. PVM sąskaita... 30. Pirmosios instancijos teismas vertino, jog tai, kad šioje administracinėje... 31. Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. birželio 11 d. buvo sudaryta... 32. Byloje pateiktos 2014 m. sausio 8 d. Susitarimo sąlygos (I t., b. l. 181),... 33. Pažymėtina, jog teismų praktika nėra statiška. Be to, Lietuvos... 34. Ataskaitoje apie suteiktas teisines paslaugas (I t., b. l. 176) nurodyta, kad... 35. Teismas vadovavosi Rekomendacijų 8.2 punktu ir nustatė, jog atsiliepimas į... 36. Nors pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų atlyginimą... 37. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 39. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis aitvaras“, kurio... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartį... 41. Nutartis neskundžiama....