Byla 1S-468-209/2010
Dėl Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2010-04-22 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Stasys Lemežis, sekretoriaujant Vaidai Jurkeviciutei, dalyvaujant prokurorei Loretai Masiulionytei, pareiškejos atstovei advokatei Ingridai Montvydienei, pareiškejai J. J.,

2teismo posedyje, BPK 441 str. tvarka, išnagrinejes J. J. skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teisejos 2010 m. gegužes 24 d. nutarties, kuria netenkintas J. J. skundas del Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2010-04-22 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima panaikinimo,

3n u s t a t e:

42010-04-07 Vilniaus miesto apylinkes prokuraturoje gautas J. J. skundas su prašymu pradeti ikiteismini tyrima pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. del galimai nusikalstamu S. L. ir J. Š. veiksmu.

5Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurore 2010-04-22 nutarimu atsisake pradeti ikiteismini tyrima nepadarius veikos, turincios nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 300 str., požymiu.

6Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teiseja 2010 m. gegužes 24 d. nutartimi netenkino J. J. skundo del Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2010-04-22 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima panaikinimo.

7Skundu J. J. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2010 m. gegužes 24 d. nutarti ir Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos 2010 m. balandžio 22 d. nutarima ir ipareigoti atlikti ikiteismini tyrima ir nurodo, kad ikiteisminio tyrimo teiseja visiškai neatsižvelge ir nepasisake del nei vieno skunde nurodyto motyvo, kuriais remesi irodinedama nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima nepagristuma. Jos nurodytus dokumentus S. L. suklastojo siekdama suklaidinti Vaiko teisiu kontrolieriu, o prokurore atsisake pradeti ikiteismini tyrima remdamasi suklastotu dokumentu pagrindu surašytomis Kontrolieriaus išvadomis. Nutarime nera nei vieno motyvo paneigiancio, kad jos nurodyti dokumentu klastojimo faktai yra nors kiek nepagristi. S. L. ir J. Š. ju kompetencijai priskirtuose surašyti dokumentuose nurode tikroves neatitinkancius duomenis ir juos konkreciai išvardino: S. L. 2008-10-01 Tarnybos rašte LR Vaiko teisiu apsaugos kontrolieriui nurodomi tikroves neatitinkantys duomenys, kad ji neva teige, jog „nepaduosianti pareiškimo i teisma jeigu jos vyras užrašys turta kad ji butu saugi ir rami“, kad ji „negarbingai elgesi“, „melavo, kad jos nebuvimas savaite namuose buvo suderintas su vyru“. Iš tikruju, ji visa savaite gydesi. Mineti ir kiti šioje išvadoje teiginiai yra ne tik išgalvoti, taciau nukreipti ja žeminti. Mano, kad administracinius igalinimus turintis pareigunas savo daromas išvadas ar teiginius turi pagristi faktiniais duomenimis, kad S. L., siekdama pagristi savo surašomus raštus veike išvien su Psichikos sveikatos centro socialine darbuotoja J. Š. ir tai patvirtina tai, kad ji ne karto nesilanke psichikos sveikatos centre, taciau psichikos sveikatos centre yra užfiksuotas jos apsilankymo faktas 2007-04-12, padarytas irašas, kad J. J. „Turi priekaištu vyrui del savo pirmos santuokos dukros Gretos - Beatrices. Skirtis neketina, mano, kad taip gali paveikti vyra sprendžiant nesutarimus. Kaltina vyra azartiniais lošimais“, skunde vardinama kas tai pagrindžia. Visuma dokumentu, kuriuos suraše J. Š. patvirtina, kad juose yra užfiksuoti neatitinkantys tikroves duomenys, t.y. jie yra suklastoti. Šiu aplinkybiu nei prokurore, nei ikiteisminio tyrimo teiseja nevertino ir del ju nepasisake, tokiu budu grubiai pažeisdamos jos teises i pažeistu teisiu gynima. Skunde pažymima, kad Teismu praktikoje dokumentu laikomas kiekvienas rašytinis aktas, itvirtinantis juridine reikšme turincia informacija, kuri pagal savo pobudi ir reikšme yra teises, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo irodymas, taip pat juridiniu faktu ar juridine reikšme turinciu aplinkybiu irodymas (kasacines nutartys Nr. 2K-426/2006, 2K-7-200/2008), remiamasi LAT nutartimi 2K-186/2009. Jos skunde išdestytos aplinkybes patvirtinancios, kad tiek S. L., tiek J. Š. veiksmai atitinka BK 300 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos požymius. J. Š., raštus, adresuotus Vilniaus rajono vaiko teisiu apsaugos tarnybai raše atsakydama i oficialius S. L. užklausimus, todel negalejo nesuvokti, kad jos atsakomieji raštai yra reikšmingi ir neteisingai juose irašoma informacija jai gali sukelti neigiamas pasekmes. Institucijose dirbantys asmenys surašo ne bet kokius, o oficialius dokumentus, todel jie negali buti surašomi bet kaip. Pateisinus nurodytus S. L. ir J. Š. veiksmus surašant dokumentus, kyla gresme bendrai gyvenimo saugumui valstybeje. Nes ne tik ji, bet ir kiti pilieciai nera apsaugoti nuo to, kad ateityje sužinos, kad be jokio pagrindo, už akiu bus diagnozuotas psichikos sutrikimas, padaryti pažeidimai ir pan.

8Teismo posedyje pareiškeja prašo skunda tenkinti, prokurore prašo skunda atmesti.

9Pareiškejos J. J. skundas atmestinas.

10Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teisejos 2010 m. gegužes 24 d. nutartis yra teiseta ir pagrista, jos naikinti nera istatyminio pagrindo.

11Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad baudžiamasis procesas negali buti pradedamas, o pradetas turi buti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu.

12Pagal BK 300 straipsni (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. vasario 2 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-16/2010) dokumentas – tai materialus teisinio fakto liudijimas (kasacine byla Nr. 2K-290/2008). Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, itvirtinantis juridine reikšme turincia informacija, kuri pagal savo pobudi ir reikšme yra teises, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo irodymas, taip pat juridiniu faktu ar juridine reikšme turinciu aplinkybiu irodymas (kasacine byla Nr. 2K-426/2006). Dokumentas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. balandžio 27 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-263/2010) tai tam tikra forma padarytas irašas, kuris nustato, pakeicia ar panaikina teisiškai reikšminga fakta (juridini fakta). Tai irašas, kurio panaudojimas gali sukelti fiziniam ar juridiniam asmeniui ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (Lietuvos Aukšciausiojo teismo kasacine nutartis Nr. 2K-662/2000). Jei dokumente irašyti tikroves ne visai atitinkantys faktai neturi teisines reikšmes, t. y. negali pažeisti fiziniu ar juridiniu asmenu teisiu arba sukelti minetiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingu padariniu, toks dokumento suklastojimas nera pavojinga veika baudžiamuju istatymu požiuriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninems ar visuomeninems vertybems, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybes.

13Iš Lietuvos Aukšciausiojo Teismo senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 56 patvirtintos Lietuvos Respublikos teismu praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas reglamentuojancias juridine reikšme turinciu faktu nustatyma, apžvalgos matyti, kad faktas turetu juridine reikšme su faktu turi buti susietos asmens subjektines teises (paprastai civilines, šeimos, darbo, socialinio aprupinimo ir kt.) atsiradimas, pasikeitimas, pabaiga. Taigi prašymas nustatyti fakta reiškia, kad pareiškejas žino arba bent turi žinoti, kokia materialioji teise prašomam nustatyti faktui suteikia juridine reikšme ir kokios jo asmenines ar turtines teises atsiranda, pasikeicia ar pasibaigia. Taciau faktui juridine reikšme suteikiancio teises akto nenurodymas pareiškime nevertintinas kaip trukumas.

14Šiuo atveju, pareiškeja nenurodo kokia materialioji teise prašomam nustatyti faktui suteikia juridine reikšme ir kokios jo asmenines ar turtines teises atsiranda, pasikeicia ar pasibaigia ir kolegija, ivertinusi pareiškime ivardinta: S. L. 2008-10-01 Tarnybos rašte LR Vaiko teisiu apsaugos kontrolieriui nurodomi duomenys, kad pareiškeja neva teige, jog „nepaduosianti pareiškimo i teisma jeigu jos vyras užrašys turta kad ji butu saugi ir rami“, kad ji „negarbingai elgesi“, „melavo, kad jos nebuvimas savaite namuose buvo suderintas su vyru“, psichikos sveikatos centre yra užfiksuotas jos apsilankymo faktas 2007-04-12, padarytas irašas, kad J. J. „Turi priekaištu vyrui del savo pirmos santuokos dukros Gretos - Beatrices. Skirtis neketina, mano, kad taip gali paveikti vyra sprendžiant nesutarimus. Kaltina vyra azartiniais lošimais“ ir kitus ivardintus teiginius, mano, kad minetos aplinkybes apie, kaip nurodoma, pacios pareiškejos pasakytus ivardintus teiginius, nera tiesiogiai (realiu ryšiu) susietos su asmeniniu ar turtiniu teisiu atsiradimu, pasikeitimu ar pasibaigimu.

15Atsižvelgiant i išdestyta, darytina išvada, kad nurodyti raštai, šiuo atveju, nelaikytini dokumentais ir baudžiamasis procesas pagal BK 300 str. negali buti pradedamas.

16Pažymetina, kad pritartina skundžiamos nutarties išvadoms, kad nagrinejamuoju atveju byloje nera jokiu duomenu, suteikianciu pagrinda manyti, jog Vilniaus rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriaus vedeja S. L. ir VšI Vilniaus rajono centrines poliklinikos Psichikos sveikatos centro vyresnioji socialine darbuotoja J. Š. butu šališkos ir neobjektyvios J. šeimos atžvilgiu, turetu koki nors asmenini ar kitokio pobudžio interesa itakoti minetos šeimos santykius, todel prokurore pagristai ir teisingai nutarime nurode, jog ju veiksmuose nera motyvacijos klastoti dokumentus, pateikiant juose tikroves neatitinkancia informacija apie J. J., todel nenustatyta butina nustatyti kaltininko tiesiogine tycia.

17Atsižvelgiant i išdestyta, Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teisejos 2010 m. gegužes 24 d. nutarties naikinti skunde nurodytais motyvais nera teisinio pagrindo.

18Teisejas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 214 str., 441 str., 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

19atmesti J. J. skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teisejos 2010 m. gegužes 24 d. nutarties.

20Nutartis isigalioja nuo jos priemimo dienos ir yra neskundžiama.

Ryšiai