Byla 2YT-42-1023/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant pareiškėjai A. Š., jos atstovei advokatei O. B., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus atstovei A. M., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui ir Valstybinės įmonės Turto bankui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog ji po savo motinos A. Š. mirties ( - ) priėmė mirusiosios palikimą pagal įstatymą pradėdama faktiškai jį valdyti.

5Pareiškimas grindžiamas tuo, jog pareiškėjos motina A. Š. mirė ( - ), būdama našle. Mirties dieną ji savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturėjo. 1988 m. birželio 15 d. A. Š. prašymu buvo atlikti statinių (gyvenamojo namo 1A1m (bendras plotas 44,01 kv. m.), 2I1m, 3I1m, 4I1m, 5I1m, 6I1m, 7I1m, 8I1m bei kiemo statinių), esančių ( - ), kadastriniai matavimai ir jiems suteiktas registro Nr. ( - ). Šie statiniai, daiktinės teisės į juos, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Mirus motinai pareiškėja pasiliko atminimui motinos turėtus brangius daiktus, nuotraukas, baldus, nes gyveno viename name, dirbo žemę, sodino bulves ir daržoves. Valdė mirusiosios turtą kaip savo nuosavą. Dėl teisinio neišprusimo į notarų biurą dėl palikimo priėmimo įstatymo nustatytais terminais nesikreipė, galvojo, kad turtas ir taip jai priklauso.

6Teismo posėdžio metu pareiškėja papildomai nurodė, kad gyveno su broliu, motina ( - ), laikė gyvulius – karves, kiaules, ožkas ir pan. Žemę naudojo, sodino bulves daržą, gyveno ūkiškai. Mirus motinai liko gyventi tuose pačiuose namuose, juose liko motinos baldai, kiti daiktai, jais pareiškėja naudojosi. 1998 metais kilo gaisras, kurio metu visi namai sudegė, gaisre žuvo ir brolis. Pareiškėja dirbo ligoninėje, todėl po gaisro toje pačioje ligoninėje jai suteikė kambarį. Šalia sudegusių namų esančioje žemėje, apie 30 arų plote, sodino daržą, šiuo metu taip pat vasaros metu sodina daržą. Nori ten pasistatyti vagonėlį, kad turėtų kur gyventi. Šiuo metu gyvena šalia Kauno, būstą nuomojasi.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė papildomai nurodė, kad pareiškėjos prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels jai teisines pasekmes, nes ji gaus paveldėjimo teisės liudijimą ir tokiu būdu galės realizuoti savo teise, įgyvendinti savo norus – pasistatyti statinį buvusioje sodybvietėje.

8Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus atstovė A. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjos motinai A. Š. buvo skirta 50 arų asmeninio ūkio žemės. Suinteresuotas asmuo daro išvadą, kad pareiškėja nesinaudojo asmeninio ūkio žeme, nėra jo plano, nėra žinoma jos vieta, nėra ir kitų dokumentų, sklypo paženklinimo aktų, nes pareiškėja nurodė, kad naudojosi namų valdos žemės sklypu, apie 30 arų plotu, tačiau pareiškėjos pareiškimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

9Suinteresuoto asmens Valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 39). Pateikė atsiliepimą (b. l. 29-30), kuriame nurodė, kad pareiškėjos pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

12Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog ( - ) mirė pareiškėjos motina A. Š. (b. l. 5, 6). Paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (b. l. 13), Testamentų registre neužregistruoti duomenys apie palikimo priėmimo faktą A. Š. atžvilgiu (b. l. 20). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016 m. liepos 27 d. duomenimis A. Š. nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, neturi, jos prašymu buvo atlikti statinių (gyvenamojo namo 1A1m (bendras plotas 44,01 kv. m.), 2I1m, 3I1m, 4I1m, 5I1m, 6I1m, 7I1m, 8I1m bei kiemo statinių), esančių ( - ), kadastriniai matavimai ir jiems suteiktas registro Nr. ( - ), šie statiniai, daiktinės teisės į juos, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti (b. l. 12). Pareiškėja kartu su motina gyveno vienuose namuose, adresu ( - ) (b. l. 14). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėja ir kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad ji po savo motinos A. Š. mirties priėmė palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes pareiškėjai kaip įpėdinei gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

13Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalies nuostatas įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.;). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje.

14Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog po jos motinos A. Š. mirties pareiškėja A. Š. faktiškai priėmė mirusiosios palikimą, nes pasiliko atminimui motinos turėtus brangius daiktus, nuotraukas, baldus, toliau gyveno palikėjos namuose, esančiuose ( - ), dirbo žemę, sodino bulves ir daržoves, valdė mirusiosios turtą kaip savo nuosavą, patvirtino liudytojų D. P. ir S. P. paaiškinimai ir parodymai teismo posėdyje (CPK 178, 186 straipsniai). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas D. P. patvirtino, kad pareiškėjos motina turėjo nemažai žemės, mirus pareiškėjos motinai ji liko gyventi tuose pačiuose namuose. Sudegus namams pareiškėja apsigyveno Veiverių ligoninės kambarėlyje, tačiau ateidavo į sudegusius namus. Vasaromis pareiškėja atvyksta į buvusius namus, nori pasistatyti vasaros trobelę (2016 m. gruodžio 22 d. teismo posėdžio garo įrašo 19 min. – 23 min.). Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja S. P. patvirtino, kad pareiškėja nuo gimimo gyveno namuose, esančiuose ( - ). Po motinos mirties pareiškėja liko gyventi tuose pačiuose namuose su broliu, gyveno ūkiškai. Žemės turėjo apie 3 ha, gal daugiau, buvo nemažas plotas. Sudegus namams persikėlė gyventi į Veiverius, tačiau visada atvykdavo į namus, sodindavo daržą, galvojo, kad namai yra jos (2016 m. gruodžio 22 d. teismo posėdžio garo įrašo 25 min. – 31 min.). Liudytojų parodymai patvirtina, kad pareiškėja A. Š. priėmė palikimą po motinos mirties ir perimtą turtą valdo kaip savo bei laiko save turto savininke (CPK 178 straipsnis, CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis). Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, jog pareiškėja A. Š. po savo motinos A. Š., mirusios ( - ) mirties, turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjos A. Š. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą, sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

15Valstybė šioje byloje patyrė 3,34 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Dalyvaujančių byloje asmenų išlaidos neatlygintinos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2016 m. liepos 12 d. sprendimu (b. l. 17) pareiškėjai A. Š. suteikta 100 procentų antrinė teisinė pagalba. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja yra 100 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų parengimu ir procesinių dokumentų įteikimu iš šalių nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 88 straipsnis, 96 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. Š., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą po savo motinos A. Š., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), mirties pradėdama faktiškai jį valdyti.

19Juridinę reikšmę turtintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai