Byla e2-6845-967/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė, sekretoriaujant Dianai Zapolskajai, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Nijolei Pakalkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šv. Luko medicinos centras“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Limeta“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Šv. Luko medicinos centras“ (toliau – atsakovė) 10 676,31 Eur skolos, 1 536,53 Eur palūkanų, 8,00 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, jog 2015 m. lapkričio 10 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta nuomos sutartis Nr. KT-707, kuria ieškovė suteikė atsakovei teisę naudotis mobiliu rentgeno aparatu (duomenys neskelbtini) su skaitmenizatoriumi (duomenys neskelbtini), o atsakovė įsipareigojo mokėti 568,70 Eur (su PVM) nuomos mokestį už kiekvieną nuomos mėnesį visą nuomos laikotarpį. Nuomos terminas nustatytas nuo medicininės įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. kovo 1 d. Suėjus terminui, atsakovė ir toliau naudojosi iš ieškovės išsinuomota medicinine įranga, o ieškovė tam neprieštaravo, todėl sutartis tapo neterminuota. Atsakovė medicininę įrangą nuomojosi iki 2018 m. vasario 9 d., kol medicininė įranga 2018 m. vasario 9 d. perdavimo-priėmimo aktu buvo grąžinta atsakovei.

93.

10Atsakovė pagal sutartį priklausantį mokėti nuomos mokestį ieškovei mokėjo dalimis, nereguliariai. Kadangi medicininė įranga atsakovei nuomota iki 2018 m. vasario 9 d., ji privalo sumokėti 9 974,51 Eur nuomos mokestį už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2018 m. vasario 9 d.

114.

12Ieškovės teigimu, atsakovė iš jos nupirko medicininių prekių: pagal 2016 m. rugpjūčio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1102591 – 2 vienetus dviejų dalių širmų ir kūdikio vystymo stalą už 326,70 Eur sumą; pagal PVVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1102668 – 2 vienetus paciento procedūrų kušečių už 375,10 Eur. Nupirktas prekes gavo atsakovės atsakingi asmenys ir pasirašė prekių gavimo dokumentus. Atsakovė už nupirktas prekes nesumokėjo ir liko skolinga 701,80 Eur.

135.

14Atsakovė su pateiktu ieškiniu sutinka iš dalies ir prašo ieškinį dalyje atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė ir atsakovė 2015 m. lapkričio 10 d. sudarė terminuotą nuomos sutartį Nr. KT-707, kuria ieškovė iki 2016 m. kovo 1 d. išnuomojo atsakovei mobilaus rentgeno aparatą su skaitmenizatoriumi. Pažymėjo, kad 2016 m. kovo 1 d. suėjus terminui, atsakovė išreiškė valią pratęsti sutartį, o ieškovė sutiko. Šalys raštu susitarė iki 2016 m. gruodžio 31 d. sutartį pratęsti. Priešingai nei teigiama ieškinyje, sutartis netapo neterminuota, jos terminas buvo pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

156.

16Atsakovė 2016 m. gegužės mėnesį kreipėsi į ieškovę su pasiūlymu sudaryti nuomojamos medicininės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovė su pasiūlymu sutiko ir pateikė atsakovei medicininės įrangos pirkimo-pardavimo sutarties projektą. Suderinus medicininės įrangos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, ieškovė šios sutarties taip ir nepasirašė, nepaisant atsakovės raginimų. Suėjus pratęstam sutarties terminui, atsakovė kreipėsi į ieškovę, pakartotinai siūlydama pasirašyti medicininės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, o jei ši nesutinka, įpareigoti ieškovę išmontuoti medicininę įrangą atsakovės patalpose. Atkreipė dėmesį, kad atsižvelgiant į nuomojamo daikto specifiką, į tai, kad mobilaus rentgeno aparato sumontavimas ir išmontavimas yra darbas, kuriam reikia specialių žinių ir kvalifikacijos, minėtus darbus privalėjo atlikti ieškovės techninio aptarnavimo darbuotojai.

177.

18Atsakovės teigimu, ji aiškiai išreiškė valią nebetęsti sutarties po 2016 m. gruodžio 31 d., todėl ieškovės teiginys, jog sutartis tapo neterminuota, laikytinas nepagrįstu. Tai, kad atsakovė dar iki sutarties pabaigos pati kreipėsi į ieškovę ir prašė parduoti medicininę įrangą, rodo, kad atsakovė neketino tęsti nuomos santykių, o pageidavo nuomojamu daiktu naudotis kitu pagrindu. Ieškovė, gavusi informaciją, kad atsakovė nepageidauja po sutarties pasibaigimo naudotis nuomojamu daiktu nuomos santykių pagrindu, galėjo pagrįstai tikėtis, kad atsakovė nesiekia tęsti nuomos santykius. Atsakovės nuomone, nėra pagrindo spręsti dėl terminuotos nuomos sutarties transformavimosi į neterminuotą.

198.

20Atsakovė medicinine įranga nuo 2017 m. sausio 1 d. nesinaudojo, ieškovei buvo suteiktos visos sąlygos atvykti į atsakovės patalpas ir atlikti darbus. Ieškovė minėtų darbų nevykdė iki pat 2018 m. vasario 9 d., kuomet į atsakovės patalpas atvyko ieškovės techninio aptarnavimo darbuotojai, atliko medicininės įrangos išmontavimo darbus, šalys pasirašė perdavimo-priėmimo aktą.

219.

22Ieškovės reikalavimas priteisti sumą už medicininės įrangos nuomą laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 9 d. laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, nes ieškovei buvo žinoma, kad atsakovė nepageidavo pratęsti sutartį po 2016 m. gruodžio 31 d.; ieškovė sąmoningai nevykdė pareigos išmontuoti medicininę įrangą atsakovės patalpose, todėl nuomos objektas nebuvo grąžintas ieškovei suėjus sutarties galiojimo terminui dėl pačios ieškovės kaltės.

2310.

24Ieškovė atsakovei už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 9 d. yra nepagrįstai priskaičiavusi 7 555,55 Eur nuomos mokestį, todėl ieškovės reikalavimas padengti skolą už nuomą, kuris sudaro 9 974,51 Eur yra mažintinas iki 2 418,96 Eur, o bendra skola mažintina iki 3 120,76 Eur. Atitinkamai naikintina palūkanų, skaičiuojamų už laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 9 d. suteiktas nuomos paslaugas, suma – 615,53 Eur, sumažinant ieškovės reikalavimą dėl palūkanų priteisimo iki 921,00 Eur.

2511.

26Ieškovė pateikė dubliką. Paaiškino, jog atsakovė nebuvo perdavusi ieškovei pasirašyto 2016 m. kovo 1 d. susitarimo, todėl ieškovė pagrįstai laikė, jog sutartis tapo neterminuota nuo 2016 m. kovo 1 d.

2712.

28Suėjus terminui pagal pasirašytą susitarimą dėl sutarties termino pratęsimo iki 2016 m. gruodžio 31 d., atsakovė medicininės įrangos ieškovei negrąžino, todėl neterminuota sutartis pasibaigė tik 2018 m. vasario 9 d., kai medicininė įranga buvo grąžinta ieškovei.

2913.

30Pažymėjo, jog atsakovė ir po 2016 m. gruodžio 31 d. mokėjo už medicininės įrangos nuomą, pavyzdžiui, 2017 m. gegužės 19 d. sumokėjo 568,70 Eur pagal PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096603 už nuomą 2017 m. vasario mėnesį; 2017 m. liepos 27 d. sumokėjo 568,70 Eur pagal PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096574 už nuomą 2017 m. sausio mėnesį; 2017 m. lapkričio 30 d. atliko dalinį mokėjimą 268,70 Eur pagal PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096841 už nuomą 2017 m. spalio mėnesį. Ieškovės teigimu, atsakovė neteisingai nurodo, jog buvo išreiškusi valią nebetęsti sutarties po 2016 m. gruodžio 31 d. Atsakovė medicininės įrangos nuomą tęsė ir po 2016 m. gruodžio 31 d., mokėdama už nuomą 2017 metais, todėl sutartis buvo neterminuota.

3114.

32Atsakovės nurodytos aplinkybės dėl planų sudaryti 2016 m. gegužės 10 d. pirkimo-pardavimo sutartį dėl medicininės įrangos pirkimo patvirtina faktą, kad atsakovė turėjo ir naudojo medicininę įrangą bei planavo ją nupirkti ar kitokiu būdu valdyti. Ieškovė atsisakė sudaryti medicininės įrangos pirkimo-pardavimo sutartį dėl atsakovės nepatikimumo, nes atsakovė nuolat vėlavo mokėti nuomos mokestį, laiku nesumokėjo už kitas įsigytas medicinines prekes.

3315.

34Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. medicinine įranga nesinaudojo ir kad reikalavo, jog ieškovė ją išsimontuotų, neįrodė, kad medicininė įranga buvo grąžinta ieškovei per 10 dienų nuo sutartyje nurodyto termino.

3516.

36Nors atsakovė remiasi pateiktos 2015 m. gruodžio 17 d. sutarties Nr. AK-801 dėl medicinos technikos techninio aptarnavimo paslaugų sąlygomis, ši sutartis nėra pasirašyta ieškovės ir ieškovė neteikė atsakovei pagal nurodytą sutartį jokių paslaugų.

3717.

38Radiacinės saugos centras 2018 m. balandžio 16 d. sustabdė atsakovei išduotos licencijos Nr. 2221 galiojimą. Ši aplinkybė patvirtina ieškovės nurodytą faktą, jog medicininę įrangą ieškovei atsakovė grąžino tik 2018 m. vasario 9 d., o iki to laiko atsakovė medicinine įranga naudojosi.

3918.

40Šalių sudaryta sutartis yra kilnojamojo daikto nuomos sutartis. Atsakovė kaip nuomininkė sutartimi įsipareigojo mokėti joje nustatytą nuomos mokestį. Sutartis neterminuota, nes atsakovė, suėjus sutartyje nurodytam nuomos terminui, toliau naudojosi medicinine įranga, ir ieškovė tam neprieštaravo. Priešingai negu teigia atsakovė, ji ieškovei neatsiuntė pasirašyto 2016 m. kovo 1 d. susitarimo dėl nuomos termino iki 2016 m. gruodžio 31 d. Ši aplinkybė nekeičia sutarties kaip neterminuotos statuso, nes atsakovė ir po 2016 m. gruodžio 31 d. naudojosi medicinine įranga, jos negrąžino ieškovei ir mokėjo nuomos mokestį.

4119.

42Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad 2016 m. gruodžio 31 d. grąžino medicininę įrangą ieškovei arba kad reikalavo ją pasiimti. Jokių atsakovės ketinimų grąžinti medicininę įrangą ieškovei nebuvo, nes atsakovė toliau naudojosi išsinuomota medicinine įranga. Atsakovės valią tęsti naudojimąsi medicinine įranga patvirtina tiek atsakovei išrašytos PVM sąskaitos-faktūros už medicininės įrangos nuomą, kurias atsakovė gavo ir įtraukė į savo įmonės buhalterinę apskaitą, tiek atsakovės po 2016 m. gruodžio 31 d. atlikti mokėjimai ieškovei už nuomą 2017 m. sausio, vasario, spalio mėnesiais. Atsakovės buhalterės L. Ž. pasirašytame tarpusavio skolų suderinimo akte 2017 m. gruodžio 31 d. yra įtrauktos PVM sąskaitos-faktūros už nuomą 2017 metais.

4320.

442018 m. vasario 4 d. elektroniniame laiške atsakovė rašiusi, jog ,,mes neturime 2017 09 ir 2017 11 mėn. sąskaitų faktūrų“. Jokių teiginių, kad medicininė įranga 2017 metais nebuvo nuomojama, nėra. Atsakovė 2017 m. gegužės 19 d. sumokėjo 568,70 Eur pagal PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096603 už mobilaus rentgeno aparato nuomą 2017 metų vasario mėnesį; 2017 m. liepos 27 d. sumokėjo 568,70 Eur pagal PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096574 už mobilaus rentgeno aparato nuomą 2017 metų sausio mėnesį; 2017 m. lapkričio 30 d. atliko dalinį 268,70 Eur mokėjimą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096841 už mobilaus rentgeno aparato nuomą 2017 metų spalio mėnesį. Šie atsakovės veiksmai paneigia jos teiginius, kad atsakovė išreiškė valią nebetęsti sutarties po 2016 m. gruodžio 31 d., pageidavo naudotis daiktu kitu pagrindu.

4521.

46Kadangi atsakovė patvirtino, kad medicininės įrangos pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, jokio kito teisėto pagrindo, kuriuo ji būtų galėjusi naudotis įranga, atsakovė nenurodė. Po 2016 m. gruodžio 31 d. atsakovė tęsė medicininės įrangos nuomą, todėl privalo mokėti nuomos mokestį už visą naudojimosi medicinine įranga laikotarpį.

4722.

48Šalių susitarimu grąžinus ieškovei medicininę įrangą, 2018 m. vasario 9 d. sutartis pasibaigė. Kadangi medicininę įrangą atsakovė grąžino 2018 m. vasario 9 d., ji privalėjo sumokėti sutartyje nustatytą nuomos mokestį. Tai, jog atsakovė naudojosi medicinine įranga visą ieškinyje nurodytą laikotarpį patvirtina aplinkybė, kad Radiacinės saugos centras būtent po medicininės įrangos grąžinimo 2018 m. balandžio 16 d. sustabdė atsakovei išduotos licencijos Nr. 2221 galiojimą.

4923.

50Ieškovės nuomone, atmestini atsakovės argumentai, jog atsakovė su ieškove 2015 m. gruodžio 17 d. sudarė sutartį Nr. AK-801, kuria remiantis ieškovė privalėjo teikti išnuomotos medicininės įrangos techninio aptarnavimo bei montavimo paslaugas ir kad medicininės įrangos išmontavimą privalėjo atlikti ieškovės techninio aptarnavimo darbuotojai. Ieškovė nurodė, jog techninio aptarnavimo sutartis tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo sudaryta, nes atsakovės pateikta sutartis ieškovės nepasirašyta. Ieškovės 2016 m. birželio 23 d. elektroniniu laišku pateiktoje sutartyje su pastabomis ties 4.2 punktu įrašyta atsakovės pastaba: ,,Kažkodėl vis nepasirašoma aptarnavimo sutartis iš Jūsų pusės <...>“. Taigi, techninio aptarnavimo sutartis nebuvo sudaryta, kuria remiantis ieškovė būtų turėjusi pareigą išmontuoti įrangą.

5124.

52Ieškovė teigė tinkamai įvykdžiusi savo prievoles pagal sutartį ir perdavusi atsakovei laikinai naudoti ir valdyti medicininę įrangą, todėl atsakovei atitinkamai atsirado pareiga mokėti nuomos mokestį. Taip pat ieškovė atsakovei pardavė medicininės paskirties prekes, už kurias ši nesumokėjo 701,80 Eur sumos. Šią skolą atsakovė pripažįsta, dėl jos ginčo nėra. Pagrindo tenkinti atsakovės prašymą sumažinti ieškovės reikalavimą dėl skolos priteisimo iki 3 120,76 Eur nėra, nes atsakovė naudojosi medicinine įranga ir jos ieškovei negrąžino, todėl privalo sumokėti nuomos mokestį už visą laikotarpį. Kadangi nėra pagrindo mažinti priteistiną nuomos mokesčio skolą, iš atsakovės turi būti priteista ir visa ieškinyje nurodyta palūkanų suma – 1 536,53 Eur.

5325.

54Atsakovė tripliko į ieškovės dubliką per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos nepateikė.

5526.

56Ieškovė pateikė prašymą dėl papildomų dokumentų pateikimo. Nurodė, kad ieškovė iš Radiacinės saugos centro gavo papildomus dokumentus, patvirtinančius, jog atsakovė, išsinuomojusi iš ieškovės mobilų rentgeno aparatą (duomenys neskelbtini), serijos numeris (duomenys neskelbtini), su skaitmenizatoriumi (duomenys neskelbtini), 2015 m. gruodžio 30 d. su paraiška kreipėsi į Radiacinės saugos centrą išduoti licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Radiacinės saugos centras 2016 m. sausio 22 d. išdavė licenciją Nr. (duomenys neskelbtini), kurios sąlygose nurodyta, kad atsakovei suteikiama teisė naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, įrašytus į licencijos priedą, o būtent, suteikiama teisė dirbti kilnojamuoju medicinos rentgeno diagnostikos aparatu (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini), tai yra, su iš ieškovės išsinuomota medicinine įranga. Atsakovė tik 2018 m. balandžio 13 d. kreipėsi į Radiacinės saugos centrą, nurodydama, kad: „Prašome patikslinti licenciją Nr. 2221: stabdome veiklą neribotai, iki sekančio pranešimo. Prašome perkelti naudojamą aparatą (duomenys neskelbtini) su skaitmenizatoriumi į saugomų aparatų sąrašą.“ Nurodyta aplinkybė patvirtina faktą, kad atsakovė į Radiacinės saugos centrą kreipėsi tik po to, kai 2018 m. vasario 9 d. medicininę įrangą grąžino ieškovei, o iki to momento medicininę įrangą naudojo, ką ir nurodo rašte Radiacinės saugos centrui. Tik nuo 2018 m. gegužės 4 d. buvo sustabdytas, o nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d. panaikintas atsakovei išduotos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dalies galiojimas, kaip priežastį nurodant atsakovės nepateiktą informaciją apie naudojamas medicinos priemones (prietaisus).

5727.

58Teismo posėdyje byloje dalyvaujantys asmenys palaikė pozicijas, išdėstytas savo procesiniuose dokumentuose.

59Teismas konstatuoja:

60II.

61Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

6228.

63Byloje nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 10 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta nuomos sutartis Nr. KT-707 (toliau – sutartis), kurios pagrindu atsakovei perduotas nuomos teise naudotis ieškovei nuosavybės teise priklausantis mobilus rentgeno aparatas (duomenys neskelbtini) su skaitmenizatoriumi (toliau – medicininė įranga) (sutarties 1.1 punktas) (t. 1, e. b. l. 49). Medicininė įranga išnuomota terminuotam laikotarpiui iki 2016 m. kovo 1 d. (sutarties 1.3 punktas). Atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei 568,70 Eur (su PVM) nuomos mokestį už kiekvieną nuomos mėnesį visą nuomos laikotarpį (sutarties 1.1 punktas). Remiantis 2015 m. lapkričio 20 d. prekių perdavimo-priėmimo aktu, ieškovė, atstovaujama įgalioto perduoti turtą inžinieriaus-medtechniko V. S., perdavė, o atsakovė, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pareigas E. S., priėmė medicininę įrangą (t. 1, e. b. l. 47). Atsakovė patvirtino, kad įranga perduota techniškai tvarkinga, nepažeista ir pilnai funkcionuojanti, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą (t. 1, e. b. l. 47).

6429.

652016 m. kovo 1 d. šalių atstovai – ieškovės generalinis direktorius K. K. ir atsakovės direktorius V. G., pasirašė susitarimą dėl 2015 m. lapkričio 10 d. nuomos sutarties Nr. KT-707 pakeitimo. Pagal minėtą susitarimą pratęstas sutarties 1.3 punkte nustatytas nuomos terminas iki 2016 m. gruodžio 31 d.; visos kitos sutarties sąlygos liko galioti (t. 1, e. b. l. 62).

6630.

672018 m. vasario 1 d. ieškovės vyriausioji buhalterė G. F. elektroninio pašto adresu (duomenys neskelbtini) išsiuntė 2018 m. vasario 1 d. tarpusavio skolų suderinimo aktą datai 2017 m. gruodžio 31 d., prašydama patikrinti skolos sumą ir grąžinti jį ieškovės buhalterijai (t. 1, e. b. l. 15). 2018 m. vasario 4 d. elektroniniu pašto adresu (duomenys neskelbtini) gautas atsakovės atsakymas, jog neturima 2017 m. rugsėjo mėnesio ir 2017 m. lapkričio mėnesio PVM sąskaitų-faktūrų ir pridėtas buhalterės L. Ž. pasirašytas 2018 m. vasario 1 d. tarpusavio skolų suderinimo aktas datai 2017 m. gruodžio 31 d. (t. 1, e. b. l. 46). 2018 m. vasario 5 d. ieškovės vyriausioji buhalterė G. F. išsiuntusi ieškovei elektroniniu pašto adresu (duomenys neskelbtini) trūkstamas PVM sąskaitas-faktūras, informuodama, jog yra laukiamas pasirašytas 2018 m. vasario 1 d. tarpusavio skolų suderinimo aktas datai 2017 m. gruodžio 31 d. (t. 1, e. b. l. 18). 2018 m. vasario 5 d. atsakovė pranešusi, jog atėjo savininkė ir uždraudė pasirašyti 2018 m. vasario 1 d. tarpusavio skolų suderinimo aktą datai 2017 m. gruodžio 31 d., kol nebus perrašyta sutartis (t. 1, e. b. l. 8).

6831.

692018 m. vasario 9 d. perdavimo-priėmimo aktu atsakovė, atstovaujama E. S., perdavė ieškovei, atstovaujamai regiono komercijos direktoriaus Z. M., medicininę įrangą periodiniam metiniam patikrinimui (t. 1, e. b. l. 48).

7032.

71Ieškovė pateiktame ieškinyje nurodė, jog atsakovė medicinine įranga naudojosi iki 2018 m. vasario 9 d., todėl už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2018 m. vasario 9 d. privalo sumokėti 9 974,51 Eur nuomos mokestį.

7233.

73Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog neginčija skolos fakto, ginčija tik skolos dalį, sutikdama dėl bendros 3 120,76 Eur skolos sumos ir 921,00 Eur palūkanų priteisimo. Kaip teigė atsakovė, sutarties terminas buvo pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d. Priešingai nei teigiama ieškinyje, sutartis netapo neterminuota, atsakovė sutarties pratęsti po 2016 m. gruodžio 31 d. nepageidavo. Kadangi ieškovė sąmoningai nevykdė pareigos išmontuoti medicinę įrangą atsakovės patalpose, nuomos objektas nebuvo grąžintas ieškovei suėjus sutarties galiojimo terminui dėl pačios ieškovės kaltės.

7434.

75Ieškovė pateikė dubliką, paaiškindama, jog ir po 2016 m. gruodžio 31 d. atsakovė mokėjo už medicininės įrangos nuomą, todėl sutartis tapo neterminuota. Atsakovė neįrodė, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. medicinine įranga nesinaudojo, baigusis sutarties terminui ją grąžindama ar reikalavo, jog ieškovė ją išmontuotų. 2015 m. gruodžio 17 d. sutartis Nr. AK-801 šalių nebuvo sudaryta, ieškovei jos nepasirašius, todėl ir pareiga ieškovei išmontuoti įrangą – nekilo.

7635.

77Įvertinus išdėstytas aplinkybes, galima daryti išvadą, jog byloje yra kilęs ginčas dėl terminuotos sutarties pripažinimo neterminuota, nuomos santykiams tęsiantis sutartyje sulygtomis sąlygomis ir iš jos kylančių teisinių padarinių.

7836.

79Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas yra nurodęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 12 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio proceso tvarka konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo; įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008).

8037.

81Nagrinėjamu atveju šalys sutarties 1.3 punktu nustatė nuomos terminą nuo medicininės įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2016 m. kovo 1 d. Sutarties 6 skyriuje aptartas sutarties galiojimas. Pagal 6.1 punktą, sutartis įsigaliojo nuos jos pasirašymo dienos ir galiojo iki visų jos sąlygų įvykdymo. Šalių raštišku susitarimu sutartis galėjo būti pratęsta. 2016 m. kovo 1 d. šalys sudarė susitarimą dėl 2015 m. lapkričio 10 d. nuomos sutarties Nr. KT-707 pakeitimo, kuriuo nutarė pratęsti nuomos terminą iki 2016 m. gruodžio 31 d. (t. 1, e. b. l. 62).

8238.

83Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigus sutarties galiojimo terminui, atsakovei išrašytos 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096574 568,70 Eur sumai, 2017 m. vasario 28 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096603 568,70 Eur sumai, 2017 m. kovo 30 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096633 568,70 Eur sumai, 2017 m. balandžio 25 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096660 568,70 Eur sumai, 2017 m. gegužės 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096690 568,70 Eur sumai, 2017 m. birželio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096719 568,70 Eur sumai, 2017 m. liepos 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096749 568,70 Eur sumai, 2017 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096777 568,70 Eur sumai, 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096812 568,70 Eur sumai, 2017 m. spalio 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096841 568,70 Eur sumai, 2017 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096869 568,70 Eur sumai, 2017 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096898 568,70 Eur sumai, 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija LIM Nr. 1096942 568,70 Eur sumai. Prie 2017 m. spalio 31 d. PVM sąskaitos-faktūros Serija LIM Nr. 1096841 matyti ranka darytas prierašas: likutis – 300,00 Eur, o prie 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaitos-faktūros Serija LIM Nr. 1096942 – liko neapmokėta 162,45 Eur, atitinkamai 300,00 Eur suma pagal 2017 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1096841 ir 162,45 Eur suma pagal 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096942 įtrauktos į 2019 m. sausio 17 d. atsakovės skolų suvestinę.

8439.

85Byloje esantys AB SEB banko išrašai patvirtina, jog atsakovė periodiškai atlikdavusi mokėjimus: 2017 m. lapkričio 30 d. apmokėjo 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096574, pervesdama 568,70 Eur sumą, 2017 m. gegužės 19 d. apmokėjo 2017 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096603, atlikdama 568,70 Eur pavedimą, 2017 m. liepos 27 d. dalinai apmokėjo 2017 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096841, pervesdama 268,70 Eur sumą.

8640.

87Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.496 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad terminuota nuomos sutartis baigiasi, kai sueina jos terminas, jeigu šalys sutarties neatnaujina sudarydamos naują susitarimą arba šio kodekso 6.481 straipsnio nustatyta tvarka. Pagal CK 6.481 straipsnį laikoma, kad sutartis tampa neterminuota, jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi daiktu ir nuomotojas tam neprieštarauja. Pažymėtina, kad CK 6.481 straipsnyje nustatytų padarinių atsiradimui būtina abiejų sutarties šalių valia tęsti nuomos santykius: nuomininkas turi išreikšti interesą toliau naudotis išsinuomotu daiktu, o nuomotojas – su tuo sutikti. Taigi šia įstatyme nustatyta tvarka konkliudentiniais veiksmais gali būti sudarytas sandoris dėl terminuotos nuomos sutarties pakeitimo į neterminuotą. Tik esant pagrindui spręsti, kad abiejų sutarties šalių valia dėl tokio sutarties modifikavimo sutampa, galima padaryti išvadą, jog šalys tokį sandorį sudarė.

8841.

89Nagrinėjamu atveju byloje turi būti analizuojamos šalių sutartinių teisinių santykių vykdymo aplinkybės, šalių bendradarbiavimo susiklosčiusi faktinė tvarka. Tarp sutarties šalių nėra ginčo dėl to, kad sutarties galiojimas šalių rašytiniu susitarimu buvo pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d., nurodytu laikotarpiu atsakovei mokant nuomos mokestį už medicininę įrangą. Teismas atkreipia dėmesį, jog laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d., kada formaliai sutartis turėjo būti pasibaigusi, iki 2018 m. vasario 9 d., kada šalių buvo pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas, ieškovė pagal sutartį išrašydavo atsakovei PVM sąskaitas-faktūras, kurių pastaroji neapmokėdavusi arba atitinkamai apmokėdavusi dalinai.

9042.

91Atsakovė atsiliepime teigė, jog neketino tęsti nuomos santykių, pegeidavo nuojamu daiktu naudotis kitu pagrindu, todėl terminuota sutartis į neterminuotą nesitransformavo, ji yra pasibaigusi ir ginčija prievolę mokėti nuomos mokestį laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 9 d., tačiau nenurodo, kodėl laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 9 d., kad ir nereguliariai, tačiau PVM sąskaitos-faktūros buvo apmokamos, susirašinėjant su įmonės atstovais, pareiga mokėti už išsinuomotą medicininę įrangą neginčyta, prašant persiųsti PVM sąskaitas-faktūras, kurių ši neturėjusi ir pasirašytas 2018 m. vasario 1 d. tarpusavio skolų suderinimo aktas datai 2017 m. gruodžio 31 d. Atsakovė nepateikusi jokių duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie sutarties pabaigą išimtinai 2016 m. gruodžio 31 d. Esant minėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad byloje neįrodyta, jog sutartis nebuvo pratęsta laikotarpiui nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 9 d. Tokią išvadą galima daryti atsižvelgiant į tai, jog ieškovės pagal sutartį išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovė visiškai arba iš dalies apmokėdavo, medicininės įrangos negrąžino (CK 6.499 straipsnio 1 dalis), ką būtų turėjusi padaryti, laikydama, kad nuomos sutartis pasibaigė. Taigi, šalių veiksmai leidžia daryti išvadą, kad sutartis nepasibaigė 2016 m. gruodžio 31 d., nutraukiant nuomos santykius, ir tęsėsi iki 2018 m. vasario 9 d., kada perdavimo-priėmimo aktu medicininė įranga buvo grąžinta ieškovei. Šiuo atveju aplinkybė, kad ieškovė pateikdavusi atsakovei PVM sąskaitas-faktūras už naudojimąsi turtu ir priimdavusi nuomos mokestį, turėtų būti suprantama ne kaip terminuotos sutarties transformacija į neterminuotą, tačiau kaip CK 6.499 straipsnio 2 dalies nuostatų vykdymas.

9243.

93Sprendžiant atsakomybės, taikytinos už pareigos grąžinti daiktą pažeidimą, dydžio klausimą, yra aktualus išsinuomoto daikto grąžinimo nuomotojui momento nustatymas, t. y. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos įvykdymo konstatavimas. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ne nuomos mokesčio skolos priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2008). Nurodyta kasacinio teismo praktika patvirtina, kad nuomos sutarties pasibaigimo atveju išsinuomoto daikto grąžinimas nuomotojui yra esminis juridinę reikšmę turintis faktas sprendžiant apie šalių tarpusavio prievolių pabaigą. Nuomininko turtinių prievolių nuomotojui pabaiga yra siejama ne su nuomos sutarties nutraukimo faktu bei faktiniu patalpų naudojimu ar nenaudojimu, o su tinkamu išsinuomoto daikto grąžinimu nuomotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2010).

9444.

95Šalys sutarties 1.3 punkte numačiusios, jog nuomos terminas nustatomas nuo medicininės įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2016 m. kovo 1 d. Pasibaigus iki 2016 m. gruodžio 31 d. pratęstam sutarties terminui, medicininės įrangos perdavimo-priėmimo aktu atsakovė privalėjo grąžinti ieškovei išsinuomotą medicininę įrangą.

9645.

97Atsakovė atsiliepime į ieškinį buvo nurodžiusi, jog ieškovė privalėjo išmontuoti medicininę įrangą atsakovės patalpose pagal 2015 m. gruodžio 17 d. sutarties Nr. AK-801 2.1.2 punktą. Nėra duomenų, galinčių pagrįsti, šiuo atveju, vienašališką atsakovės poziciją, jog ieškovė būtų įsipareigojusi atlikti medicininės įrangos išmontavimo darbus. Atkreiptinas dėmesys, jog ir į bylą atsakovės pateikta 2015 m. gruodžio 17 d. sutartis Nr. AK-801 pasirašyta yra tik atsakovės direktoriaus V. G., tačiau raštiškai nepatvirtinta ieškovę atstovaujančio asmens. Tokiu atveju laikytina, jog būtent atsakovės darbuotojai privalėję medicinę įrangą išmontuoti ir perduoti ieškovei, manant, jog sutartis yra pasibaigusi arba neturint reikiamos kvalifikacijos darbuotojų, atsakovė turėjusi būti suinteresuota pateikti prašymą ieškovei atsiųsti techninio aptarnavimo darbuotojus. Jeigu atsakovė savo nuožiūra laikė sutartį pasibaigusia nuo 2017 m. sausio 1 d., medicininę įrangą iki nurodytos dienos ir privalėjo perduoti ieškovei pagal perdavimo-priėmimo aktą. Šiuo atveju nuomos objekto, t. y. medicininės įrangos, ieškovei laiku neperdavus, atsakovės prievolė mokėti nuomos mokestį nepasibaigė (CK 6.499 straipsnio 2 dalis). Pareiga perduoti ieškovei medicininę įrangą pagal priėmimo-perdavimo aktą laikoma įvykdyta 2018 m. vasario 9 d. (CK 6.535 straipsnio 2 dalis). Už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti medicininę įrangą, atsakovė privalo sumokėti ieškovės naudai šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų atsakovės veiksmų patirtus praradimus ir atlyginti kitus, ieškovės įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (CK 6.499 straipsnio 2 dalis).

9846.

99Pagal sutarties 1.1 punktą atsakovė buvo įsipareigojusi mokėti ieškovei 568,70 Eur plius PVM nuomos mokestį už kiekvieną nuomos mėnesį. Į bylą ieškovė pateikusi 2016 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096337 568,70 Eur sumai (likutis – 412,86 Eur), 2016 m. liepos 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096374 568,70 Eur sumai, 2016 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096408 568,70 Eur sumai, 2016 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096442 568,70 Eur sumai, 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096473 568,70 Eur sumai, 2016 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096510 568,70 Eur sumai, 2016 m. gruodžio 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096544 568,70 Eur sumai, 2017 m. kovo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096633 568,70 Eur sumai, 2017 m. balandžio 25 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096660 568,70 Eur sumai, 2017 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096690 568,70 Eur sumai, 2017 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096719 568,70 Eur sumai, 2017 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096749 568,70 Eur sumai, 2017 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096777 568,70 Eur sumai, 2017 m. rugsėjo 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096812 568,70 Eur sumai, 2017 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096841 568,70 Eur sumai, 2017 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096869 568,70 Eur sumai, 2017 m. gruodžio 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096898 568,70 Eur sumai, 2018 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija LIM Nr. 1096942 568,70 Eur sumai (likutis – 162,45 Eur), kurių pagrindu kildinama iš atsakovės reikalaujama priteisti 9 974,51 Eur, be 701,80 Eur sumos už įsigytas prekes, kurios atsakovė neginčija, skola. Atsakovė iš esmės sutinka su nuomos mokesčio suma, paskaičiuota 2016 m. birželio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Serija LIM Nr. 1096337, 2016 m. liepos 29 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Serija LIM Nr. 1096374, 2016 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Serija LIM Nr. 1096408, 2016 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Serija LIM Nr. 1096442, 2016 m. spalio 28 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Serija LIM Nr. 1096473, 2016 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Serija LIM Nr. 1096510, 2016 m. gruodžio 28 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Serija LIM Nr. 1096544. Teismas, pripažinęs, jog nuomos teisiniai santykiai nepasibaigė 2016 m. gruodžio 31 d. ir tęsėsi iki 2018 m. vasario 9 d., pripažįsta esant pagrindą priteisti iš atsakovės ir 7 555,55 Eur nuomos mokesčio dalį, šiai nevykdant pareigos grąžinti nuomos objektą, iš viso – 9 974,51 Eur (CK 6.499 straipsnio 2 dalis).

10047.

101Ieškovė prašė priteisti 1 536,53 dydžio palūkanas už kiekvieną neapmokėtą PVM sąskaitą-faktūrą. Remiantis sutarties 1.1 punktu, nuomos mokestį atsakovė įsipareigojo sumokėti už kiekvieną nuomos mėnesį. Laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 31 d. iki 2018 m. sausio 31 d. atsakovei nevykdžius pareigos laiku atsiskaityti už medicinę įrangą, kuria faktiškai ši naudojosi, teismo vertinimu, ieškovės prašymas priteisti 1 536,53 dydžio palūkanas yra pagrįstas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

10248.

103Kadangi ieškovė pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį prašė priteisti 8,00 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, apskaičiavus įsiskolinimą už nesumokėtą nuomos mokestį ir kitus, ieškovės įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis, iš viso – 10 676,31 Eur bei palūkanas, taikytas uždelsus apmokėti pateiktas PVM sąskaitas-faktūras – iš viso 1 536,53 Eur, ir ieškovės ieškinys buvo tenkintas visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8,00 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 12 212,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. sausio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10449.

105Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

10650.

107Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: atstovavimo išlaidas – 1 210,00 Eur, žyminio mokesčio už ieškinį – 275,00 Eur. Iš viso – 1 485,00 Eur. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas jos turėtas bylinėjimos išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nor ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Teismas šaliai priteisia tik tas bylinėjimosi išlaidas, kurios pripažįstamos būtinomis ir pagrįstomis (CPK 88 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog teismas ieškovės reikalavimus tenkino visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistina 1 485,00 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

10851.

109Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 5,33 Eur. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ numatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Kadangi teismas tenkino ieškovės reikalavimus visiškai, iš atsakovės priteistinos 5,33 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, viršijančios minimalią valstybei priteistiną 3,00 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

110Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 301 straipsniu, teismas

Nutarė

111ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Limeta“, juridinio asmens kodas 221906050, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šv. Luko medicinos centras“, juridinio asmens kodas 134248384, 10 676,31 Eur (dešimt tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt šešis eurus ir trisdešimt vieną euro centą) skolos, 1 536,53 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt šešis ir penkiasdešimt tris euro centus) palūkanų, 8,00 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 12 212,84 Eur (dvylikos tūkstančių dviejų šimtų dvylikos eurų ir aštuoniasdešimt keturių euro centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. sausio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 485,00 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus ir nulį euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

112Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šv. Luko medicinos centras“, juridinio asmens kodas 134248384, 5,33 Eur (penkis eurus ir trisdešimt tris euro centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

113Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Limeta“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Nurodė, jog 2015 m. lapkričio 10 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta... 9. 3.... 10. Atsakovė pagal sutartį priklausantį mokėti nuomos mokestį ieškovei... 11. 4.... 12. Ieškovės teigimu, atsakovė iš jos nupirko medicininių prekių: pagal 2016... 13. 5.... 14. Atsakovė su pateiktu ieškiniu sutinka iš dalies ir prašo ieškinį dalyje... 15. 6.... 16. Atsakovė 2016 m. gegužės mėnesį kreipėsi į ieškovę su pasiūlymu... 17. 7.... 18. Atsakovės teigimu, ji aiškiai išreiškė valią nebetęsti sutarties po 2016... 19. 8.... 20. Atsakovė medicinine įranga nuo 2017 m. sausio 1 d. nesinaudojo, ieškovei... 21. 9.... 22. Ieškovės reikalavimas priteisti sumą už medicininės įrangos nuomą... 23. 10.... 24. Ieškovė atsakovei už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario... 25. 11.... 26. Ieškovė pateikė dubliką. Paaiškino, jog atsakovė nebuvo perdavusi... 27. 12.... 28. Suėjus terminui pagal pasirašytą susitarimą dėl sutarties termino... 29. 13.... 30. Pažymėjo, jog atsakovė ir po 2016 m. gruodžio 31 d. mokėjo už... 31. 14.... 32. Atsakovės nurodytos aplinkybės dėl planų sudaryti 2016 m. gegužės 10 d.... 33. 15.... 34. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. medicinine... 35. 16.... 36. Nors atsakovė remiasi pateiktos 2015 m. gruodžio 17 d. sutarties Nr. AK-801... 37. 17.... 38. Radiacinės saugos centras 2018 m. balandžio 16 d. sustabdė atsakovei... 39. 18.... 40. Šalių sudaryta sutartis yra kilnojamojo daikto nuomos sutartis. Atsakovė... 41. 19.... 42. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad 2016 m. gruodžio 31 d. grąžino... 43. 20.... 44. 2018 m. vasario 4 d. elektroniniame laiške atsakovė rašiusi, jog ,,mes... 45. 21.... 46. Kadangi atsakovė patvirtino, kad medicininės įrangos pirkimo-pardavimo... 47. 22.... 48. Šalių susitarimu grąžinus ieškovei medicininę įrangą, 2018 m. vasario 9... 49. 23.... 50. Ieškovės nuomone, atmestini atsakovės argumentai, jog atsakovė su ieškove... 51. 24.... 52. Ieškovė teigė tinkamai įvykdžiusi savo prievoles pagal sutartį ir... 53. 25.... 54. Atsakovė tripliko į ieškovės dubliką per teismo nustatytą keturiolikos... 55. 26.... 56. Ieškovė pateikė prašymą dėl papildomų dokumentų pateikimo. Nurodė, kad... 57. 27.... 58. Teismo posėdyje byloje dalyvaujantys asmenys palaikė pozicijas, išdėstytas... 59. Teismas konstatuoja:... 60. II.... 61. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 62. 28.... 63. Byloje nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 10 d. tarp ieškovės ir atsakovės... 64. 29.... 65. 2016 m. kovo 1 d. šalių atstovai – ieškovės generalinis direktorius K. K.... 66. 30.... 67. 2018 m. vasario 1 d. ieškovės vyriausioji buhalterė G. F. elektroninio... 68. 31.... 69. 2018 m. vasario 9 d. perdavimo-priėmimo aktu atsakovė, atstovaujama E. S.,... 70. 32.... 71. Ieškovė pateiktame ieškinyje nurodė, jog atsakovė medicinine įranga... 72. 33.... 73. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog neginčija skolos fakto,... 74. 34.... 75. Ieškovė pateikė dubliką, paaiškindama, jog ir po 2016 m. gruodžio 31 d.... 76. 35.... 77. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, galima daryti išvadą, jog byloje yra... 78. 36.... 79. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normų,... 80. 37.... 81. Nagrinėjamu atveju šalys sutarties 1.3 punktu nustatė nuomos terminą nuo... 82. 38.... 83. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 2016 m. gruodžio 31 d.... 84. 39.... 85. Byloje esantys AB SEB banko išrašai patvirtina, jog atsakovė periodiškai... 86. 40.... 87. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.496 straipsnyje... 88. 41.... 89. Nagrinėjamu atveju byloje turi būti analizuojamos šalių sutartinių... 90. 42.... 91. Atsakovė atsiliepime teigė, jog neketino tęsti nuomos santykių, pegeidavo... 92. 43.... 93. Sprendžiant atsakomybės, taikytinos už pareigos grąžinti daiktą... 94. 44.... 95. Šalys sutarties 1.3 punkte numačiusios, jog nuomos terminas nustatomas nuo... 96. 45.... 97. Atsakovė atsiliepime į ieškinį buvo nurodžiusi, jog ieškovė privalėjo... 98. 46.... 99. Pagal sutarties 1.1 punktą atsakovė buvo įsipareigojusi mokėti ieškovei... 100. 47.... 101. Ieškovė prašė priteisti 1 536,53 dydžio palūkanas už kiekvieną... 102. 48.... 103. Kadangi ieškovė pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal... 104. 49.... 105. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 106. 50.... 107. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė patyrė šias bylinėjimosi... 108. 51.... 109. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 110. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu,... 111. ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti ieškovei uždarajai akcinei... 112. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šv. Luko medicinos... 113. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...