Byla e2-887-731/2015
Dėl skolos priteisimo

1Zarasų rajono apylinkės teismo teisėja Liudmila Kuzmickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal UAB “Sostinės kreditai” ieškinį E. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad 2015-04-28 su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį. Pagal šią sutartį ieškovas atsakovei suteikė 300 Eur kreditą. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, todėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 851,18 Eur skolą, 80,08 procentus sutartinių palūkanų nuo negrąžintos kredito sumos nuo 2015-09-24, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Esant pagrindui prašė priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei buvo nustatytas 14 dienų terminas pareikšti atsiliepimą į ieškinį. Neįteikus atsakovei procesinių dokumentų paskutiniu žinomu adresu, procesiniai dokumentai jai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (LR CPK 130 str.). Kadangi atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2015-04-28 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 19123, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 300 Eur kreditas su 309,60 Eur bendra vartojimo kredito kaina, kurį atsakovė turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2017-04-28 (b.l. 10-12). Kaip nurodo ieškovas, atsakovė laiku įmokų nemokėjo, todėl ieškovas kreipėsi į atsakovę su pretenzija (b.l. 15), tačiau atsakovė į ieškovo pretenziją nereagavo.

6Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (LR CK 6.886 str. 1 d.). LR CK 6.870 str. 1 d. numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. LR CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu (LR CPK 178 str., 185 str.), todėl ieškovui iš atsakovės priteistinas 300 Eur negrąžintas kreditas ir 93,81 Eur nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str. 1 d.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 3,69 Eur kompensacines palūkanas ir 3,68 Eur delspinigius. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos skolos detalizacijos, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už nesumokėtas sumas nuo 2015-05-28 iki 2015-08-28. Tarp šalių sudarytos sutarties specialiosios sąlygose numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ir palūkanos – 80,08 procentų metinės palūkanos nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, o kredito gavėjui laiku nesumokėjus palūkanų ar kitų mokėjimų pagal sutartį, kredito davėjo pareikalavus, jis privalo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo laiku nesumokėtų sumų (b.l. 10).

8Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos A. T. 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (LR CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos A. T. 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos yra didesnės, todėl ieškovo apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 3,69 Eur kompensacines palūkanos, o ieškovo reikalavimas dėl 3,68 Eur delspinigių pritesimo atmestinas.

9LR CK 6.872 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos A. T. 2010-12-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 punktą sutartinės palūkanos, aptartos sutarties specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (b.l. 24). Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad metinė palūkanų norma sudaro 80,08 procento (b.l. 10). Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos A. T. 2003-09-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (LR CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Pagal teismų praktiką palūkanos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad prašomos priteisti 80,08 procento dydžio sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento per dieną dydžio, kuris sudaro 18,25 procento dydį per metus (0,05 procento x 365 d.) (LR CK 6.37 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 80,08 procento sutartines palūkanas nuo kredito sumos iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistinos 18,25 procento dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 300 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-09-24 iki visiško kredito grąžinimo (sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 p.), o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

10LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos A. T. 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (LR CK 6.37 str. 2 d.).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 450 Eur patirtą žalą, šią sumą įtraukdamas į bendrą skolą. Patirtas išlaidas ieškovas grindžia 2015-09-23 UAB „Krajonas“ išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KRATP 2450, 250 Eur sumai (b.l. 9), 2015-07-27 UAB „Krajonas“ išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KRATP 2328, 200 Eur sumai (b.l. 18), 2015-07-27 mokėjimo nurodymu Nr. 1275134 (b.l. 13), ir 2015-09-24 mokėjimo nurodymu Nr. 1275438 (b.l. 14). Ieškovas ieškinyje visiškai neaptaria ir nedetalizuoja kokia tai žala, kas ją sudaro ir kokie atsakovės veiksmai/neveikimas prisidėjo prie šios žalos atsiradimo, tačiau susipažinus su šia civiline byla bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO susipažinus su civiline byla Nr. eL2-820-731/2015, kurioje kreditorius UAB “Sostinės kreditai” prašė išduoti skolininkės E. L. atžvilgiu teismo įsakymą dėl skolos pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 19123, matyti, kad 450 Eur ieškovo nurodoma žala yra išlaidos, kurias ieškovas patyrė kreipiantis į teismą dėl atsakovo skolos su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo bei teikiant ieškinį. Atsižvelgiant į šių išlaidų pobūdį, teismo vertinimu, šios išlaidos priskirtinos išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu (LR CPK 88 str.), todėl šių išlaidų pagrįstumo klausimas spręstinas pagal bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančias proceso teisės normas.

12Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 straipsnyje ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 straipsnyje nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (Lietuvos A. T. 2015-04-15 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (Lietuvos A. T. 2015-05-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Teismas pažymi, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi kaip ieškovo vadovas, o duomenų apie tai, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, nėra, teismas nepriteisia ieškovui 250 Eur išlaidų, sumokėtų UAB „Krajonas“ už teisinę pagalbą teikiant ieškinį.

13Sprendžiant dėl likusių 200 Eur išlaidų už UAB „Krajonas“ suteiktas teisines paslaugas priteisimo, nekartodamas aukščiau nurodytų argumentų, teismas taip pat pažymi, kad minėtas išlaidas pagrindžiantys įrodymai, t. y. 2015-07-27 UAB „Krajonas“ išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KRATP 2328, 200 Eur sumai (b.l. 18), bei 2015-07-27 mokėjimo nurodymas Nr. 1275134 (b.l. 13), jau buvo teikti Zarasų rajono apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. ( - ), prašant priteisti 200 Eur išlaidas už teisinę pagalbą, kurioje 2015-08-25 priimta įsiteisėjusi nutartis atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Sostinės kreditai“ pareiškimą skolininkei E. L. (b.l. 7-8) (CPK 179 str. 3 d.). Nagrinėjama civilinė byla pradėta pagal ieškinį, o ne pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, be to, teismo vertinimu nėra pagrindo daryti išvados, jog tokios išlaidos atsirado dėl atsakovės kaltės ar nesąžiningo elgesio. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas taip pat nepriteisia ieškovui 200 Eur išlaidų, sumokėtų UAB „Krajonas“ už teisinę pagalbą teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo.

14Be to, nors šalių sudarytos sutarties specialiosiose sąlygose numatyta kredito gavėjo pareiga kompensuoti kredito davėjo išlaidas, kurias jis patirs teisių pagal šią sutartį gynimui (išlaidų teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, įsiskolinimo išieškojimo ir kt.) (b.l. 10), šiuo atveju teismas pažymi, kad Vartojimo 11 straipsnio 8 dalis numato, kad jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nurodytos teisinės pagalbos išlaidos, dėl kurių priteisimo ieškovo reikalavimas šiuo atveju atmestas aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu, taip pat negalėtų būti priteisiamos ir pagal materialinės teisės normas, reglamentuojančias nuostolių atlyginimą.

15Bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, paskirstymo, grąžinimo ir priteisimo klausimus teismas turi išspręsti ex officio. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Jei ieškinys patenkinamas iš dalies, šios išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas pareiškė ieškinį 401,18 Eur dydžio sumai, už kurią mokėtinas 15,00 Eur žyminis mokestis. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 397,50 Eur, t. y. 99,08 procento, tačiau ir už tokio dydžio ieškinį mokėtinas 15,00 Eur žyminis mokestis, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.,).

16Teismo turėtos pašto išlaidos (1,42 Eur) neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (CPK 96 str. 6 d.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 – 265 str., 285 – 286 str.,

Nutarė

18Ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei E. L. tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės E. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 300 Eur (tris šimtus eurų) negrąžintą kreditą, 93,81 Eur nesumokėtą kredito kainą, 3,69 Eur palūkanas, 18,25 % dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 300 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-09-24 iki visiško kredito grąžinimo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (397,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Sostinės kreditai“ naudai.

20Likusius ieškovo reikalavimus atmesti.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Zarasų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Zarasų rajono apylinkės teismo teisėja Liudmila Kuzmickienė, rašytinio... 2. Ieškovas nurodė, kad 2015-04-28 su atsakove sudarė vartojimo kredito... 3. Atsakovei buvo nustatytas 14 dienų terminas pareikšti atsiliepimą į... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 6. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 7. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 3,69 Eur kompensacines... 8. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 9. LR CK 6.872 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 10. LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 450 Eur patirtą žalą,... 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti... 13. Sprendžiant dėl likusių 200 Eur išlaidų už UAB „Krajonas“ suteiktas... 14. Be to, nors šalių sudarytos sutarties specialiosiose sąlygose numatyta... 15. Bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, paskirstymo, grąžinimo ir priteisimo... 16. Teismo turėtos pašto išlaidos (1,42 Eur) neviršija 3 Eur, todėl... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 – 265 str., 285 – 286 str.,... 18. Ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei E. L. tenkinti iš... 19. Priteisti iš atsakovės E. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 300 Eur (tris šimtus... 20. Likusius ieškovo reikalavimus atmesti.... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...