Byla 2S-2522-413/2015
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-71-840/2015 pagal pareiškėjos J. Š. prašymą išduoti jai vykdomąjį raštą ir pareiškėjo D. Š. prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs pareiškėjo D. Š. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-71-840/2015 pagal pareiškėjos J. Š. prašymą išduoti jai vykdomąjį raštą ir pareiškėjo D. Š. prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 15 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-71-840/2015, buvo nutraukta pareiškėjų J. Š. ir D. Š. santuoka abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinta jų 2014 m. lapkričio 28 d. ir 2014 m. gruodžio 12 d. sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria remiantis už D. Š. už jam po santuokos nutraukimo paliekamą turtą – žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), ir žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), įsipareigojo sumokėti J. Š. 14 481 Eur kompensaciją tokia tvarka: 8 688,60 Eur – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 5 792,40 Eur – ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d.

42015 m. rugsėjo 1 d. prašymais abi šalys kreipėsi į teismą, J. Š. pašydama išduoti jai vykdomąjį raštą dėl teismo sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nevykdomos dalies – dėl 5792,40 Eur išieškojimo iš buvusio sutuoktinio D. Š., o D. Š. prašydamas išdėstyti teismo sprendimu nustatytos 5792,40 Eur kompensacijos mokėjimo įvykdymą, sumokant buvusiai sutuoktinei J. Š. kas mėnesį po 250 Eur.

5Pareiškėjas savo prašymą grindė iš esmės pablogėjusia turtine padėtini, dėl ko jis negali įvykdyti teismo sprendimo jame nustatytomis sąlygomis. Nurodė, kad be įsipareigojimų pareiškėjai, jis turi įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams – kas mėnesį turi mokėti po 260 Eur būsto paskolą AB SEB bankui, kai gaunamo darbo užmokesčio vidurkis sudaro 1000 Eur per mėnesį. Darbo vieta yra Kaune, todėl važinėjimui į Žąslių miestelį, esantį Kaišiadorių rajone, kuriame gyvena, papildomai kurui išleidžia po 150 Eur/mėn. bei po 100 Eur/mėn. automobilio remontui. Gyvenamojo namo išlaikymui kas mėnesį išleidžia po 140 Eur. Pažymėjo, kad teismo sprendimo dalį dėl 8688,60 Eur kompensacijos įvykdė laiku, nes tuo tikslu gavo paskolą, kurią dabar dalimis grąžina.

6Pareiškėja J. Š. prašė D. Š. prašymą atmesti ir nurodė, kad pareiškėjo turtinė padėtis nuo sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymo iš esmės nepakito. Pažymėjo, kad antros kompensacijos dalies mokėjimą geranoriškai atidėjo porai mėnesių, tačiau praėjus ir papildomam terminui kompensacija nebuvo sumokėta. Tikėdamasi gauti visą kompensaciją, pareiškėja pradėjo buto remontą, tačiau negavus antrosios kompensacijos dalies liko skolinga už atliktus darbus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 6 d. nutartimi J. Š. prašymą tenkino, o D. Š. prašymą atmetė; išdavė J. Š. vykdomąjį raštą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-71-840/2015 patvirtintos J. Š. ir D. Š. sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nevykdomos dalies – dėl 5792,40 Eur dydžio kompensacijos išieškojimo iš D. Š..

9Teismas nustatė, kad nutraukus pareiškėjų santuoką ir patvirtinus sutuoktinių pateiktą teismui tvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, už pareiškėjui priteistą nekilnojamąjį turtą jam atsirado pareiga sumokėti J. Š. kompensaciją: 8 688,60 Eur – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 5 792,40 Eur – ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Pirmąją kompensacijos dalį pareiškėjas sumokėjo laiku, tačiau antros kompensacijos dalies mokėjimo pareiškėjas laiku neįvykdė. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas, prašydamas išdėstyti teismo sprendimo dėl likusios kompensacijos dalies (5 792,40 Eur) sumokėjimo vykdymą, teismui pateikė tik jam palankius rašytinius įrodymus – kredito įstaigų sąskaitose turimų pinigų išlaidų išrašus, tačiau nepateikė pajamų išrašų. Teismas vertino, kad pareiškėjas neįrodė, kad šiuo metu jam yra susidariusios labai nepalankios aplinkybės įvykdyti teismo sprendimą ir kad jo turtinė padėtis yra labai sunki. Teismas nustatė, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 15 d. sprendimu nutraukus šalių santuoką ir patvirtinus sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pareiškėjui D. Š. atiteko visas santuokoje įgytas nekilnojamasis turtas, tarp kurio ne tik gyvenamasis būstas, bet ir du žemės sklypai bei pirtis. Iš pareiškėjo pateiktų 2014-2015 m. pažymų apie darbo užmokestį teismas sprendė, kad vidutinis mėnesinis jo darbo užmokestis yra apie 1375 Eur, atskaičius mokesčius. Teismas pažymėjo, jog ta aplinkybė, kad pareiškėjas turi kitų kreditorinių įsipareigojimų, savaime nesudaro pagrindo atidėti ir išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, taip iš esmės paneigiant paties įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad išdėsčius Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 15 d. sprendimo dalies dėl 5792,40 Eur dydžio kompensacijos vykdymą 24 mėnesių laikotarpiui, akivaizdžiai būtų pažeisti pareiškėjos J. Š. lūkesčiai, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai.

10Atsižvelgęs į tai, kad D. Š. savanoriškai sutartu laiku nesumokėjo 5792,40 Eur dydžio kompensacijos, teismas tenkino pareiškėjos prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas D. Š. prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – išdėstyti teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-71-840/2015 vykdymą dėl 5792,40 Eur kompensacijos sumokėjimo J. Š. dalimis, mokant kas mėnesį po 250 Eur. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Teismas nevertino byloje pateiktų rašytinių įrodymų, neatsižvelgė į tai, kad ir pirmoji 8688,60 Eur dydžio kompensacijos dalis, dėl kurios J. Š. nekelia jokių pretenzijų, buvo sumokėta ne iš santaupų, o iš pasiskolintų lėšų. Keldamas klausimą, kodėl kitų skolų mokėjimas pareiškėjui buvo prioritetinis, o pareiškėjai mokėtinos skolos – antraeilis, teismas neatsižvelgė į šalių susitarimą, kuriuo pareiškėja buvo geranoriškai atidėjusi dalies kompensacijos mokėjimo terminą.

142. Teismas nenagrinėjo pareiškėjo finansinės istorijos, o dėl kredito įstaigų išrašų, liečiančių išlaidas, iš viso nepasisakė ir apsiribojo išvada, kad kredito įstaigų išlaidų išrašai yra pareiškėjui palankūs. Apelianto vertinimu, pateikti išrašai tik pagrindžia įrodinėjamą aplinkybę, kad jis iš karto yra nepajėgus sumokėti 5792,40 Eur kompensaciją. Pažymi, kad gaunamas 1000 Eur darbo užmokestis ir 2015 metais gauta atsitiktinė ir neplaninė premija, išleista finansiniams įsipareigojimams padengti, yra nepakankami įvykdyti teismo sprendimą, juolab kad J. Š. jai priklausančios kompensacijos dalies sutiko palaukti. Kitų pajamų, išskyrus darbo užmokestį, ir kito turto, išskyrus bankui įkeistą namą su žemės sklypą, pareiškėjas neturi.

153. Nepagrįsta teismo išvada, kad įsipareigojimai kitiems kreditoriams nesudaro pagrindo atidėti ir išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Pažymi, kad dalies sprendimo įvykdymo išdėstymo prašė ne dėl turimų skolų kitiems kreditoriams, bet todėl, kad gaunamo darbo užmokesčio nepakanka vienintelio finansinio įsipareigojimo J. Š. išmokėti, nekalbant apie kitus finansinius įsipareigojimus. Tuo tarpu informacija apie kitus finansinius įsipareigojimus buvo pateikta siekiant įrodyti, kad kompensacija J. Š. mokama iš skolintų lėšų.

164. Teismas neįvertino aplinkybės, kad antstolis, vykdydamas teismo išduotą vykdomąjį raštą, negalės išieškoti didesnių sumų iš pareiškėjo darbo užmokesčio už tas, kurias pareiškėjas siūlo sumokėti geranoriškai, ne ginčo tvarka.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja J. Š. prašo teismo atskirąjį skundą atmesti. Pareiškėja pripažįsta, kad pirmą mokėtinos sumos dalį pareiškėjas sumokėjo laiku. Neginčija, kad sutiko antrą kompensacijos dalies mokėjimą atidėti, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Praėjus minėtam laikui, ji pareikalavo pareiškėjo sumokėti likusią kompensacijos dalį, tačiau pastarasis jos nesumokėjo, todėl pareikalavus dar keletą kartų ir pareiškėjui nevykdant savo įsipareigojimų, ji kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Nors pareiškėjas prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo grindžia pasunkėjusia turtine padėtimi, byloje pateikti rašytiniai įrodymai liudija priešingai. Iš pateiktos darbo užmokesčio pažymos matyti, kad būtent tuo laikotarpiu, per kurį D. Š. turėjo įvykdyti savo įsipareigojimus J. Š., jo darbo užmokestis kas mėnesį didėjo. Iš pateiktos sąskaitos išrašo matyti, kad D. Š. išlaidos yra susijusios su būsto gerbūvio gerinimu, apsipirkimais IKEA store, Elektromarkt, Berghoff, Thomas Philipps, Senukų prekybos centruose ir prabangiose parfumerijos, papuošalų parduotuvėse – Creme de la creme (uab „alteus“), Swarovsky salone, Men&Women, Massimo dutti, Triumph, Alikante, Denim. Pareiškėjos nuomone, vien 2015 m. balandžio mėnesį pareiškėjo gauta premija sudarė galimybę sumokėti jai likusią kompensacijos dalį, sutartą taikos sutartimi ir patvirtintą teismo sprendimu. Be to, sudarant taikos sutartį D. Š. buvo siūloma parduoti tuo metu pareiškėjams nuosavybės teise priklausantį gyvenamą namą su žeme, kuriam įsigyti buvo paimta paskola, atsiskaityti su kredito įstaiga, tačiau D. Š. pageidavo pasilikti namą su sklypu sau. Namo vertė yra ženkliai didesnė nei įsipareigojimas bankui. Pasirašant taikos sutartį D. Š. žinojo savo visus įsipareigojimus, išlaidas kredito įstaigai ir savo turtinę padėtį, taigi pasirašydamas sutartį buvo įvertinęs savo galimybes, dėl ko tenkinti jo prašymo nėra pagrindo.

18Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Taip pat teismas patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir tokių pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatė.

21Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą išdėstyti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-71-840/2015 patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalies – 5792,40 Eur kompensacijos – mokėjimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

22CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo paties iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas reikšmingas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendimo vykdymo išdėstymas ir atidėjimas – sprendimo privalomumo ir vykdytinumo savybių, kurias įgyja įsiteisėjęs sprendimas, nukėlimas tam tikram laikui, kuomet sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl itin sunkios įpareigoto asmens turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių. Kadangi sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje, kt.). Aiškinant CPK 284 straipsnio 1 dalies normą turi būti atsižvelgta į sisteminius šios normos ryšius su kitomis civilinio proceso normomis, konkrečiai, šalių procesinio lygiateisiškumo principu (CPK 17 straipsnis), teismo sprendimo privalomumo principu (CPK 18 straipsnis), teismo pareiga atsižvelgti į abiejų šalių interesus, įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinę galią (CPK 259 straipsnis, 279 straipsnis), reikalavimą procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 42 straipsnio 5 dalis). Todėl sprendžiant klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, svarbu įvertinti, ar nebūtų iš esmės paneigtas pats sprendimas ir teisėti šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, lūkesčiai bei paties sprendimo privalomumo principas.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-71-840/2015 buvo nutraukta pareiškėjų J. Š. ir D. Š. santuoka abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtinta jų 2014 m. lapkričio 28 d. sudaryta ir 2014 m. gruodžio 12 d. papildyta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 2.7 punktu už D. Š. po santuokos nutraukimo paliekamą turtą (žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), ir žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), D. Š. įsipareigojo sumokėti J. Š. 14 481,00 Eur kompensaciją: 1) 8 688,60 Eur dalį sumokant ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 2) likusią 5 792,40 Eur kompensacijos sumą sumokant ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2015 m. vasario 18 d.

24Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas išdėstyti teismo sprendimo dalies dėl 5792,40 Eur kompensacijos mokėjimo įvykdymą, sutikdamas mokėti buvusiai sutuoktinei J. Š. kas mėnesį po 250 Eur. Prašymas buvo grindžiamas, anot pareiškėjo, sunkia jo turtine padėtimi. Pirmosios instancijos teismui nustačius, kad pareiškėjas neįrodė, kad egzistuoja išimtinės aplinkybės, sudarančios pagrindą išdėstyti teismo sprendimo dalies vykdymą, pareiškėjo prašymą atsisakė tenkinti.

25Atskirąjį skundą pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas tokį sprendimą, netinkamai (nevisapusiškai) įvertino bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus.

26Pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį, įrodymais civilinėje byloje laikomi bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.).

27Tiek prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą, tiek atskirasis skundas grindžiami sunkia turtine padėtimi, dėl kurios, pasak pareiškėjo, jis negali likusios kompensacijos sumos (5792,40 Eur) sumokėti iš karto.

28Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas yra sumokėjęs pirmąją kompensacijos dalį ( 8688,60 Eur) laiku. Ginčas kilo dėl antros kompensacijos dalies – 5792,40 Eur, kuri turėjo būti sumokėta iki 2015 m. birželio 30 d., tačiau nėra sumokėta iki šiol.

29Iš pateiktų į bylą pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad vidutinis mėnesinis pareiškėjo darbo užmokestis už 2014 m. sausio mėn. – 2015 m. liepos mėn. sudarė po 1375 Lt. (b. l. 67, 92). Nors pareiškėjas tvirtino, kad buvo laikas, kai gaunamos pajamos buvo sumažėję, ką pagrindžia minėtos darbo užmokesčio pažymos, tačiau pats pripažino, kad gaunamų pajamų dydis priklauso nuo sezoniškumo, todėl tikėtina, kad toks pajamų svyravimas būdingas kiekvienais metais. Be to, nors iš pateiktų pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad nuo 2014 m. lapkričio mėnesio iki 2015 m. balandžio mėnesio pareiškėjo gaunamos pajamos mažėjo, tačiau pastebėtina, kad gaunamų pajamų sumažėjimas nebuvo ženklus, juolab kad 2015 m. balandžio mėnesį pareiškėjui buvo išmokėta 5 601,15 Eur premija, o 2015 m. gegužės – liepos mėnesiais matomas nuoseklus darbo užmokesčio didėjimas. Aptartų aplinkybių kontekste yra pagrindas išvadai, kad nuo sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymo iki šiol pareiškėjo gaunamų pajamų dydis iš esmės nesumažėjo.

30Be to, byloje nustatytą (šią aplinkybę pripažino ir pareiškėjas), kad žemės sklypą ir automobilį, kurie pareiškėjui atiteko nutraukus šalių santuoką, jis pardavė, tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, gautas lėšas panaudojo atsiskaitymams ne su buvusia sutuoktine, bet su kitais kreditoriais.

31Nors pareiškėjas prievolės J. Š. nevykdymą bando pateisinti tuo, kad suėjus antros kompensacijos dalies mokėjimo terminui pareiškėja geranoriškai sutiko atidėti kompensacijos mokėjimo terminą, minėtos aplinkybės tik patvirtina, kad net skyrus papildomą terminą prievolei įvykdyti pareiškėjas ne tik neįvykdė prievolės, bet ir nesiėmė jokių priemonių, kad ši prievolė būtų įvykdyta. Nurodytą aplinkybę patvirtina pareiškėjo banko sąskaitos išrašas (b. l. 74-86), iš kurio matyti, kad jis tiek prieš prievolės įvykdymo terminą, tiek jam suėjus periodiškai, neribodamas savo poreikių, apsipirkinėjo prabangiose parfumerijos, papuošalų, drabužių, batų parduotuvėse (Creme de la creme (UAB „Alteus“), Swarovsky salone, Men&Women, Massimo dutti, Triumph, Alikante, Denim), teikė nemažą išlaikymą motinai ir seseriai, nors neturėjo nei įstatyminės, nei teismo sprendimu nustatytos pareigos tą daryti (b. l. 74-88).

32Aptartų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad pareiškėjas neišnaudojo visų galimybių padengti šalių susitartą ir teismo patvirtintą kompensacijos dalį (5792,40 Eur). Byloje parteiktų įrodymų visuma nesudaro pagrindo išvadai, kad nuo sutarties dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sudarymo dienos pareiškėjo turtinė padėtis būtų iš esmės pasikeitusi. Atsižvelgiant į tai, kad šalys santuoką nutraukė bendru sutikimu, sudarydami laisva valia santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas turėjo įvertinti savo galimybes per sutartyje nustatytą terminą išmokėti kompensaciją pareiškėjai bei prisiimti iš to kilusias pasekmes.

33Sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą atsižvelgtina ir į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas negali suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti siekiama išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Nagrinėjamu atveju nenustačius, kad pareiškėjas būtų siekęs bent dalimis padengti likusį įsiskolinimą, tokie pareiškėjo veiksmai vertintini kaip įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo vilkinimas.

34Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, jog sprendimo dalies dėl kompensacijos išmokėjimo vykdymo terminas baigėsi prieš daugiau nei keturis mėnesius, pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo aktyvius veiksmus siekiant padengti likusią kompensacijos dalį, prašomas sprendimo išdėstymo terminas siekia 2 metus, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra pagrindas išvadai, kad atidėjus sprendimo vykdymą būtų nepagrįstai suteiktas pranašumas vienai iš sutarties šalių, tuo pažeidžiant šalių lygiateisiškumo ir išieškotojo teisėtų lūkesčių principą.

35Remiantis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo prašymą, tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą bei teismo sprendimo vykdymo išdėstymą, todėl tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjas

Nutarė

37Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Ši teismo nutarties įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 15 d. sprendimu, priimtu... 4. 2015 m. rugsėjo 1 d. prašymais abi šalys kreipėsi į teismą, J. Š.... 5. Pareiškėjas savo prašymą grindė iš esmės pablogėjusia turtine... 6. Pareiškėja J. Š. prašė D. Š. prašymą atmesti ir nurodė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 6 d. nutartimi J. Š.... 9. Teismas nustatė, kad nutraukus pareiškėjų santuoką ir patvirtinus... 10. Atsižvelgęs į tai, kad D. Š. savanoriškai sutartu laiku nesumokėjo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas D. Š. prašo panaikinti Kaišiadorių rajono... 13. 1. Teismas nevertino byloje pateiktų rašytinių įrodymų, neatsižvelgė į... 14. 2. Teismas nenagrinėjo pareiškėjo finansinės istorijos, o dėl kredito... 15. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad įsipareigojimai kitiems kreditoriams... 16. 4. Teismas neįvertino aplinkybės, kad antstolis, vykdydamas teismo išduotą... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja J. Š. prašo teismo... 18. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 21. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m.... 24. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas išdėstyti teismo sprendimo... 25. Atskirąjį skundą pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad pirmosios... 26. Pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį, įrodymais civilinėje byloje laikomi bet... 27. Tiek prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą, tiek atskirasis skundas... 28. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas yra sumokėjęs pirmąją kompensacijos... 29. Iš pateiktų į bylą pažymų apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo... 30. Be to, byloje nustatytą (šią aplinkybę pripažino ir pareiškėjas), kad... 31. Nors pareiškėjas prievolės J. Š. nevykdymą bando pateisinti tuo, kad... 32. Aptartų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad pareiškėjas neišnaudojo... 33. Sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą atsižvelgtina ir į tai,... 34. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, jog sprendimo dalies dėl... 35. Remiantis tuo, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 37. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 6 d. nutartį palikti... 38. Ši teismo nutarties įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....