Byla eB2-5182-781/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui VšĮ „Centrum educatus“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui VšĮ „Centrum educatus“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas fondo biudžetui 5408,75 Eur.

3Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui VšĮ „Centrum educatus“ paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2017 m. rugsėjo 22 d. 8.00 val.; atsakovas įpareigotas iki 2017 m. rugsėjo 7 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą ir dokumentus, pagrindžiančius jo finansinę padėtį.

4Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą jį palaiko; nurodo, kad atsakovas turi 3741,19 Eur dydžio mokestinę nepriemoką.

5Teisme 2017 m. rugsėjo 20 d. gautas atsakovo VšĮ „Centrum educatus“ vadovo S. M. (S. M.) prašymas atidėti bylos nagrinėjimą iki 2017 m. spalio 20 d., nes jis tik 2017 m. rugsėjo 18 d. tapo įmonės direktoriumi ir šiuo metu neturi galimybių pateikti teismui visų įmonės finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų.

6Tuo pagrindu 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi pareiškimo nagrinėjimas atidėtas 2017 m. spalio 19 d. 9.00 val.; įpareigojant atsakovą iki 2017 m. spalio 13 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą bei įmonės finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus.

72017 m. spalio 17 d. teisme gautas atsakovo VšĮ „Centrum educatus“ atsiliepimas į pareiškimą, kuriame atsakovas nesutinka su pareiškimu ir prašo jį atmesti. Atsakovas nurodo, kad sutinka su ieškovo nurodyto įsipareigojimo suma, tačiau pažymi, jog įmonės įsiskolinimai neviršija pusės atsakovo turto vertės. Aiškina, kad bendrovė teikia kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo paslaugas; prasidėjus mokslo metams įmonė pradėjo aktyvią veiklą ir pradėjo sudarinėti sutartis su mokymo įstaigomis dėl paslaugų teikimo, vykdo anglų kalbos kursus moksleiviams (nuomojant patalpas mokyklose), už kuriuos klientai jau pradėjo mokėti, todėl teigia, jog įmonė dirba, gauna ir gaus pajamas, taip pat siekia kuo skubiau atsiskaityti su kreditoriais.

8Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintinas.

9Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, kad bankroto procesas turi būti taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl iškeliant bankroto bylą, svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, ir bankroto byla gali būti keliama tik tada, kai išanalizavus visus įrodymus teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo ir galimybės jį atkurti nebuvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-410-943/2015). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tik tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei, ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-483/2013).

11Pagal atsakovo pateiktą įmonės 2017 m. rugsėjo 30 d. balansą, sudarytą 2017 m. spalio 17 d., matyti, kad įmonės turtą 2017 m. rugsėjo 30 d. iš viso sudaro 165 319 Eur: ilgalaikis turtas – 45 950 Eur, trumpalaikis turtas – 119 369 Eur. Visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 105 086 Eur; ilgalaikiai įsipareigojimai – 97 742 Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 7344 Eur. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė tiek 2016 m., tiek 2017 m. (iki 2017 m. rugsėjo 30 d.) dirbo pelningai (atitinkamai gavo 21 859 Eur ir 34 802 Eur pelno).

12Viena vertus, vien iš viešų duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija minėtame balanse nurodytą sumą (7344 Eur), nes iš viešų VSDFV duomenų matyti, jog įmonė skolinga fondo biudžetui 5292,53 Eur (šios bankroto bylos nagrinėjimo metu skola VSDFV truputi sumažėjo); iš viešų VMI duomenų matyti, kad atsakovas turi 3723,08 Eur mokestinės nepriemokos (šios bankroto bylos nagrinėjimo metu skola VMI truputi sumažėjo); iš Antstolių informacinės sistemos duomenų matyti, jog atsakovo atžvilgiu vykdomos vykdomosios bylos dėl bendro 21 029,15 Eur dydžio skolų išieškojimo. Taigi, darytina išvada, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro ne mažesnę nei 30 044,76 Eur sumą. Kita vertus, net ir šita atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma (30 044,76 Eur) neviršija pusės į įmonės turto balansą įrašyto turto vertės (165 319 Eur). Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, atsakovui šiuo metu nėra iškelta kitų civilinių bylų, kuriose iš atsakovo būtų priteisiamos (priteistos) tam tikros sumos.

13Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą, nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios (Lietuvos apeliacinio teismo rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1733-798/2016).

14Teismas, įvertinęs atsakovo pradelstus įsipareigojimus ir duomenis apie atsakovui priklausantį turtą, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas vykdo veiklą (nuo 2014 m.)/planuoja ją vykdyti toliau (tai patvirtina atsakovo pateiktos sutartys, banko išrašai, atsakovo valdomas internetinis puslapis), sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra nemokus ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Pažymėtina, kad duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog įmonė veikia nuosekliai nuostolingai, jos finansinė padėtis nuolatos blogėja, dėl ko būtų mažai tikėtina, kad ši tendencija artimiausiu metu galėtų pasikeisti, nesama. Aptarti finansiniai rodikliai leidžia daryti tikėtiną prielaidą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra kritinė, todėl, įvertinus tai, kad bankroto bylos kėlimas yra ultima ratio priemonė, nėra pagrindo kelti atsakovui VšĮ „Centrum educatus“ bankroto bylą.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

16Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui VšĮ „Centrum educatus“, j. a. k. 303392933, netenkinti.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai