Byla e2S-2059-324/2018
Dėl žalos ir nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naideka“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-13299-959/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Naideka“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“ dėl žalos ir nuostolių priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 966,34 Eur žalos atlyginimo, 97,02 Eur palūkanų nuo 2017 m. lapkričio 25 d. iki 2018 m. balandžio 20 d., 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad ieškovė 2017 m. balandžio 22 d. perdavė atsakovei ieškovei nuosavybės teise priklausantį krovininį automobilį IVECO, valstybinis numeris FFV 619, turbinos remontui atlikti. Atsakovei atlikus remonto darbus, sunkvežimis 2017 m. balandžio 22 d. buvo grąžintas ieškovei. Už juos atsakovė sumokėjo 642,02 Eur pagal ieškovės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą IVE Nr. 0103081. 2017 m. lapkričio 16 d. dėl atsakovės nekokybiškai atliktų remonto darbų sunkvežimis sugedo (neįsukus naujo varžto, po vibracijos nulūžo turbinos įsiurbimo kriauklė, kurią įtraukė turbina ir sugadino sparnuotę). Automobiliui sugedus Ratingeno mieste, Vokietijoje, jis buvo remontuotas firmoje DKV Euro Service GmbH & Co. KG, už remonto darbus ieškovė sumokėjo 2 966,34 Eur.

103.

11Ieškovė teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir civilinės bylos nutraukimo, kuriuo prašė priimti ieškovės ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą Nr. e2-13299-959/2018 nutraukti, grąžinti ieškovei 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio. Nurodė, kad, įvertinusi bylos aplinkybes ir bylinėjimosi išlaidų kaštus dėl eksperto paskyrimo bei pasiektus susitarimus su atsakove, atsisako ieškinio dėl 2 966,34 Eur žalos atlyginimo, 97,02 Eur palūkanų, 8 procentų metinių palūkanų nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės.

124.

13Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi ieškovės ieškinio atsisakymą priėmė ir civilinę bylą nutraukė.

145.

15Atsakovė teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė priimti papildomą nutartį ir priteisti iš ieškovės 410 Eur jos patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad teismas, priimdamas nutartį, neišsprendė klausimo dėl atsakovės patirtų ir pateiktų išlaidų, todėl turi būti priimtas papildomas sprendimas, priteisiant iš ieškovės atsakovei 410 Eur jos patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

186.

19Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi atsakovės prašymą patenkino, priteisė iš ieškovės atsakovės naudai 410 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

207.

21Nurodė, kad tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl žalos ir nuostolių atlyginimo dėl atsakovės nekokybiškai atliktų automobilio remonto darbų. Gindamasi nuo pareikšto ieškinio atsakovė, pasinaudojusi profesionalia teisininko pagalba, pateikė atsiliepimą į ieškinį, už kurio surašymą sumokėjo 250 Eur. Atsakovė taip pat sumokėjo 160 Eur už advokatės pasirengimą posėdžiui ir dalyvavimą jame. Atsakovės bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis – ieškinio pareiškimas teisme, todėl nutraukus bylą dėl to, kad ieškovė ieškinio atsisakė, atsižvelgiant į tai, kad atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (2015 m. kovo 19 d. redakcija Nr. 1R-77) nurodytų maksimalių dydžių, atsakovės procesinis elgesys buvo tinkamas, prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų patenkino ir iš ieškovės atsakovės naudai priteisė 410 Eur.

22III.

23Atskirojo skundo teisiniai argumentai

248.

25Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartį ir atsakovės prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: atsakovė nepateikė 2018 m. gegužės 24 d PVM sąskaitos faktūros Nr. 45/2018 ir 2018 m liepos 2 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 57/2018, kuriose atsispindėtų suteiktų paslaugų pobūdis ir kaina. Advokato išlaidų pagrindimo dokumentuose nėra nurodyta, kad šios išlaidos buvo patirtos nagrinėjamoje civilinėje byloje. Atsakovo pateikti advokato 2018 m. gegužės 24 d. ir 2018 m. liepos 3 d. išlaidų pagrindimo dokumentai bei 2018 m. gegužės 24 d. mokėjimo nurodymas Nr. 14274 ir 2018 m. liepos 3 d. mokėjimo nurodymas Nr. 14432 nepatvirtina atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, kadangi juose užfiksuoti duomenys nesutampa. Pirmosios instancijos teismas nesutapimų nepastebėjo ir jų nevertino. Atsakovą advokatė K. R. atstovauja ir kitose civilinėje bylose Nr. e2-15504-894/2018, e2-30304-15/2018, eA2-1578-800/2018 ir kt., todėl advokatų išlaidų pagrindimo dokumentuose ir mokėjimo nurodymuose esantys nesutapimai yra esminiai įrodymai, kad prašytos priteisti išlaidos galėjo būti patirtos kitose bylose.

269.

27Atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais prašė netenkinti atskirojo skundo. Nurodė, kad advokatė nėra PVM mokėtoja, todėl PVM sąskaitų faktūrų ji neišrašo. Atsakovė pateikė prašymus konkrečioje byloje priteisti išlaidas ir jų pagrindimą, kuriame detalizuotos advokatės suteiktos paslaugos ir įkainis, mokėjimo nurodymus apie atsiskaitymą už paslaugas, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad prie prašymo priteisti išlaidas nepateiktas šių išlaidų detalizavimas. Mokėjimai už advokato paslaugas už atstovavimą teisme atliekami avansu. Jeigu klientas sumokėtų išlaidas po įvykusio teismo posėdžio, tam tikrais atvejais nebūtų įmanoma prašyti priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis numato, kad prašymas kartu su išlaidas patvirtinančiais dokumentais turi būti pateikiamas iki bylos išnagrinėjimo pabaigos). Likus 2 dienoms iki numatomo posėdžio advokatė išrašė sąskaitą, kurią atsakovė apmokėjo 2018 m. liepos 3 d. Advokatė dalyvavo 2017 m. liepos 4 d. posėdyje. Išlaidų pagrindime advokatė nurodė datą, kurią rengiamas išlaidų pagrindimas. Apmokėjimo data ir išlaidų pagrindimo rengimo data neprivalo sutapti.

28Teismas

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

318.

32Nagrinėjamoje byloje vertinama, ar pirmosios instancijos teismas, bylą nutraukęs ieškovei atsisakius ieškinio, pagrįstai iš jos atsakovei priteisė advokato pagalbos išlaidas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

339.

34Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. Visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Priežasties teorija numato, kad bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir būtent dėl jo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos paskirstymui yra reikšmingi procesiniai šalių santykiai, jų procesinis elgesys. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo bylinėjimosi išlaidų priežastimi.

3510.

36Nustatyta, kad ieškovė 2018 m. balandžio 23 d. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 2 966,34 Eur žalos atlyginimo, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė 2018 m. gegužės 23 d. pateikė atsiliepimą, kuriame prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2018 m. gegužės 25 d. atsakovė pateikė prašymą priteisti 250 Eur advokato pagalbos išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą, šių išlaidų pagrindimą ir 2018 m. gegužės 24 d. mokėjimo nurodymą Nr. 14274 250 Eur sumai pagal 2018 m. gegužės 24 d. sąskaitą faktūrą nr. 45/2018. 2018 m. liepos 3 d. atsakovė pateikė prašymą dėl 160 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo už advokatės dalyvavimą teismo posėdyje, šių išlaidų pagrindimą ir 2018 m. liepos 3 d. mokėjimo nurodymą Nr. 14432 160 Eur sumai pagal 2018 m. liepos 2 d. sąskaitą faktūrą Nr. 57/2018. 2018 m. liepos 4 d. byla buvo nagrinėjama parengiamajame teismo posėdyje. 2018 m. rugsėjo 11 d. ieškovė ieškinio atsisakė. 2018 m. rugsėjo 12 d. teismas bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 4 punkte numatytu pagrindu.

3711.

38Apeliantė nekvestionuoja 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio, ginčija jų realumą, t.y. advokato pagalbos išlaidų sumokėjimą apeliacine tvarka vertinamoje byloje už konkrečias paslaugas.

3912.

40Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti šalis raštu turi pateikti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

4113.

42Nesutiktina su apeliante, kad atsakovė nepateikė detalaus advokato pagalbos išlaidų pagrindimo. Prie jos prašymų pridėtuose advokato išlaidų pagrindimuose įvardintas atsakovei suteiktų teisinių paslaugų pobūdis, jų apimtis ir kaina, šiuos dokumentus pasirašė ir savo antspaudu patvirtino paslaugas suteikusi advokatė. Aplinkybė, kad nebuvo pateiktos mokėjimų pagrindu nurodomos sąskaitos ir nenurodytas civilinės bylos numeris, nereiškia, jog atsakovė šių išlaidų nepatyrė ar jas patyrė kitose apeliantės nurodomose bylose.

4314.

44Pinigų sumokėjimą apeliacine tvarka vertinamoje byloje patvirtina atsakovės mokėjimo nurodymai banke Swedbank 2018 m. gegužės 24 d. Nr. 14274 ir 2018 m. liepos 3 d. Nr. 14432.

4515.

46Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-30304-615/2017 pagal ieškovės UAB „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovei UAB „Naideka“ dėl skolos priteisimo ieškovė (UAB „Ivetra ir Ko“) pateikė advokatės K. R. išlaidų pagrindimą ir 2017 m. lapkričio 24 d. mokėjimo nurodymą Nr. 13535 pagal 2017 m. lapkričio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 225/2017 150 Eur sumai.

4716.

48Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-20414-959/2018 pagal ieškovės UAB „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovei UAB „Naideka“ dėl skolos priteisimo ieškovė pateikė minimos advokatės 2018 m. gegužės 17 d. sąskaitą Nr. 41 150 Eur sumai už ieškinio dokumentinio proceso tvarka parengimą.

4917.

50Kauno apylinkės teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. e2-30304-615/2017, 2018 m. spalio 24 d. priėmė galutinį sprendimą civilinėje byloje Nr. eA2-15718-800/2018 pagal ieškovės UAB „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovei UAB „Naideka“ dėl skolos priteisimo. Pastarojoje byloje ieškovės atstovė advokatė K. R. pateikė 2018 m. liepos 5 d. išlaidų pagrindimą ir 2018 m. liepos 4 d. mokėjimo nurodymą Nr. 14439 400 Eur sumai pagal 2018 m. liepos 2 d. sąskaitą faktūrą Nr. 59/2018, 2018 m. spalio 4 d. prašymą dėl 150,00 Eur atstovavimo išlaidų priteisimo ir 2018 m. spalio 4 d. mokėjimo nurodymą Nr. 14797 pagal sąskaitą nr. Nr. 75/2018.

5118.

52Nutarties 10 ir 15-17 punktuose išvardintų mokėjimų rekvizitai pagrindžia, kad UAB „Ivetra ir Ko“ pateikė ne kitose bylose, o civilinėje byloje Nr. e2-13299-959/2018 realiai patirtų advokatės pagalbos išlaidų įrodymus.

5319.

54Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji nekeistina.

55Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

57Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 966,34 Eur žalos atlyginimo,... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ieškovė 2017 m. balandžio 22 d. perdavė atsakovei ieškovei... 10. 3.... 11. Ieškovė teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir civilinės... 12. 4.... 13. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 14. 5.... 15. Atsakovė teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė priimti papildomą... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 6.... 19. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi... 20. 7.... 21. Nurodė, kad tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl žalos ir nuostolių... 22. III.... 23. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 24. 8.... 25. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno... 26. 9.... 27. Atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais prašė netenkinti... 28. Teismas... 29. IV.... 30. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 8.... 32. Nagrinėjamoje byloje vertinama, ar pirmosios instancijos teismas, bylą... 33. 9.... 34. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalį, kai... 35. 10.... 36. Nustatyta, kad ieškovė 2018 m. balandžio 23 d. kreipėsi į teismą,... 37. 11.... 38. Apeliantė nekvestionuoja 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi priteistų... 39. 12.... 40. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti... 41. 13.... 42. Nesutiktina su apeliante, kad atsakovė nepateikė detalaus advokato pagalbos... 43. 14.... 44. Pinigų sumokėjimą apeliacine tvarka vertinamoje byloje patvirtina atsakovės... 45. 15.... 46. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Kauno... 47. 16.... 48. Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-20414-959/2018 pagal... 49. 17.... 50. Kauno apylinkės teismas 2018 m. liepos 25 d. nutartimi atnaujino procesą... 51. 18.... 52. Nutarties 10 ir 15-17 punktuose išvardintų mokėjimų rekvizitai pagrindžia,... 53. 19.... 54. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl... 55. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 56. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti... 57. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....