Byla eA2-15718-800/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ivetra ir Ko“ atstovei advokatei Karinai Račkauskienei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Naideka“ atstovui D. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naideka“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Ivetra ir Ko“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Naideka“ 3588,32 Eur skolos, 17,54 Eur delspinigių už 2017-10-25 – 2017-11-25 laikotarpį, 19,22 Eur palūkanų už 2017-10-25 – 2017-11-25 laikotarpį, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3665,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 191 Eur bylinėjimosi išlaidų.

52017 m. lapkričio 29 d. Kauno apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą ir ieškinį tenkino visiškai. Priteisė ieškovei UAB „Ivetra ir Ko“, iš atsakovo UAB „Naideka“, 3588,32 Eur skolos, 17,54 Eur delspinigių už 2017-10-25 – 2017-11-25 laikotarpį, 19,22 Eur palūkanų už 2017-10-25 – 2017-11-25 laikotarpį, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (3665,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 191 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6Pateiktame teismui prašyme dėl proceso atnaujinimo atsakovė UAB „Naideka“ nurodė, kad apie bylos iškėlimą jos atžvilgiu neturėjo jokių duomenų ir jokių procesinių dokumentų nebuvo gavusi, todėl negalėjo dalyvauti procese. Nurodė, kad nors atsakovė yra aktyvavusi savo paskyrą, tačiau dėl EPP sistemos gedimų nebuvo paslaugų gavėjai apie įvykius informuojami, nebuvo išsiųsta informacija, kad Portalo paslaugų gavėjai negaus informacijos trumpąja žinute ar elektroniniu paštu. Atsakovė prašyme atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovės UAB „Ivetra ir Ko“ nesąžiningumą, kuris pasireiškė tuo, kad esant ginčui dėl nekokybiškai atliktų remonto darbų buvo paduotas ieškinys apie tai neperspėjus kitos pusės. Dėl ieškovės nekokybiškai atliktų darbų atsakovės automobilis sugedo 2017m. lapkričio 16 d. Vokietijoje. Automobilis buvo remontuotas. Atlikus remonto darbus buvo išrašyta sąskaita Nr. 717561690 2966,34 eurų sumai. Atsakovė siekdama susigrąžinti dėl ieškovės nekokybiškai atliktų darbų patirtas išlaidas kreipėsi į ieškovę su pretenzija dėl žalos atlyginimo, tačiau ieškovas žalą atsisakė kompensuoti ir pateikė ieškinį dokumentinio proceso tvarka.

72018 m. liepos 25 d. nutartimi teismas atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. e2-30304-615/2017.

8Bylą nagrinėjant teismo posėdyje ieškovo atstovė paaiškino, kad sutinka jog ieškinys būtų tenkintas sumažinant reikalavimą dėl 17,54 Eur, t. y. dalyje dėl delspinigių. Kitoje dalyje prašė ieškinį patenkinti, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dėl atsakovo kaltės, buvo patirtos papildomos bylinėjimosi išlaidos, nes prašydama atnaujinti procesą byloje atsakovė ginčijo visą skolos sumą, tuo tarpu šiuo metu atsakovė nurodo, jog ginčas yra tik dalyje dėl delspinigių priteisimo.

9Atsakovas paaiškinime dėl prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-30304-615/2017 nurodė, kad preliminariu sprendimu tenkindamas ieškinį teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovės 17,54 Eur netesybų už laikotarpį nuo 2017-10-25 iki 2017-11-25, o taip pat 19,22 Eur palūkanų už tą patį laikotarpį. Priteisiant dvigubas netesybas ieškovė neteisėtai praturtėjo.

10Teismas

konstatuoja:

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2009-10-07 sutartį Nr. 09-060 ieškovas atsakovui teikė paslaugas – automobilių priežiūrą ir detalių pardavimą, o atsakovas įsipareigojo už paslaugas atsiskaityti pagal ieškovo išrašytas sąskaitas. Atsakovė savo prievolės atsiskaityti su ieškove tinkamai nevykdė ir pagal PVM sąskaitas-faktūras 2017-09-25 Nr. 0106070, 2017-10-02 Nr. 0106216, 2017-10-03 Nr. 0106227 įsiskolino ieškovei 3588,32 Eur. Laiku neatsiskaičius, ieškovė atsakovei paskaičiavo 17,54 Eur delspinigių, 19,22 Eur palūkanų bei pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų. Ieškinio reikalavimą įrodo: 2009-10-07 sutartis Nr. 09-060, PVM sąskaitos-faktūros 2017-09-25 Nr. 0106070, 2017-10-02 Nr. 0106216, 2017-10-03 Nr. 0106227.

13Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

14Teismo posėdžio metu atsakovės atstovui patvirtinus, kad ginčo dėl neapmokėtų sąskaitų nėra, teismas dėl šios ieškinio dalies plačiau nepasisako.

15Ieškovė pirminiu ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti 17,54 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2017-10-25 – 2017-11-25 ir 19,22 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2017-10-25 – 2017-11-25.

16Ieškovė, susipažinusi su atsakovės pateiktu prašymu, o taip pat kitais procesiniais dokumentais, su atsakovės argumentais iš esmės sutiko ir nurodė, jog nepagrįstai ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės dvigubas netesybas ir delspinigius, ir palūkanas. Nurodė, jog sutinka su teismų praktika, kad dvigubos netesybos negalimos, todėl prašė mažinti ieškinį priteistų delspinigių apimtyje.

17Kasacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Liuks“ v. AB „Farmak“, bylos Nr. 3K-3-156-687/2015; 2014 m. birželio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla v. BAB „Sunonis“, bylos Nr. 3K-3-307/2014). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant jas pagal tokius reikalavimus, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją.

18Teismas atsižvelgdamas į teismų praktiką, ieškovės atstovės paaiškinimus, atsakovės atstovo paaiškinimus daro išvadą, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, t. y. priteisiant 3588,32 Eur skolos, 19,22 Eur palūkanų už 2017-10-25 – 2017-11-25 laikotarpį, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3665,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

20Tarp šalių kilo ginčas dėl advokato atstovavimo išlaidų. Atsakovės atstovas rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad ieškovės atstovė, teikdama atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė advokato 2018 m. liepos 5 d. išlaidų pagrindimą ir 2018 m. liepos 4 d. mokėjimo nurodymo Nr. 14439 kopiją. Nurodo, kad 2018 m. liepos 4 d. mokėjimo nurodymas Nr. 14439 atliktas 400 Eur sumai pagal 2018 m. liepos 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 59/2018, tačiau prie bylos nėra pridėta minima PVM sąskaita faktūra. Ieškovės UAB „Ivetra ir Ko“ pateiktas advokato 2018 m. liepos 5 d. išlaidų pagrindimo dokumentas ir 2018 m. liepos 4 d. mokėjimo nurodymo Nr. 14139 kopija nepatvirtina ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų, kadangi juose užfiksuoti duomenys nesutampa. Nurodo, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais atsiliepimui į prašymą dėl proceso atnaujinimo paruošimui nereikėjo didelių darbo, laiko kaštų ir specialių žinių, todėl nurodytas keturių šimtų eurų atlygis už procesinio dokumento paruošimą per didelis bei neatspindi sugaišto laiko ir įdėto darbo.

21Ieškovo atstovė nurodė, kad advokato išlaidos yra pagrįstos, todėl iš atsakovės priteistinos ieškovės naudai. Iš byloje pateiktų advokatės išlaidas pagrindžiančių dokumentų matyti, kad ruošiant ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ieškovė 2017-11-24 sumokėjo 150,00 Eur, kurie preliminariu sprendimu iš atsakovės buvo priteisti (e. b. l. 9). Atsakovei ginčijant advokatės išlaidas teismui buvo pateikta 2017-11-23 sąskaita už teisines paslaugas Nr. 225/2017 (e. b. l. 100), kuri patvirtina ieškovės patirtas ieškinio rengimui išlaidas. Taip pat, kreipdamasi į teismą dėl skolos priteisimo ieškovė sumokėjo 41,00 Eur žyminio mokesčio (e. b. l. 10).

22Atnaujinus procesą byloje, ieškovė atstovavimo išlaidoms pagrįsti pateikė 2018-07-05 advokato išlaidų pagrindimą 400,00 Eur sumai, o taip pat mokėjimo nurodymą (e. b. l. 65-66). Nors atsakovo atstovas nurodė, jog šios ieškovės patirtos išlaidos yra nepagrįstai didelės, teismas neturi pagrindo su tuo sutikti. Priešingai iš atsakovo prašymo atnaujinti procesą turinio atsakovė turėjo pakankamai pagrindo išvadai, kad atsakovė ginčija ne tik palūkanų ir delspinigių sumas, tačiau ir visą preliminariu teismo sprendimu priteistą skolą. Ieškovės atstovė teismo nuomone įdėjo pakankamai daug pastangų analizuodama Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio nuostatas, taip pat teismų sistemos LITEKO VEP pasistemio veikimą reglamentuojantį aprašą ir tam skyrė pakankamai daug laiko. Be to, buvo analizuojami ir kiti klausimai susiję su atsakovės prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytomis aplinkybėmis, bei kitomis Kauno apylinkės teisme nagrinėjamomis civilinėmis bylomis. Sprendžiant advokato išlaidų klausimą teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, kurių 8.8 punktas numato, kad už prašymą dėl proceso atnaujinimo maksimali suma gali būti 2,5 užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) . Atitinkamai rengiant atsiliepimą į pateiktą prašymą galima vadovautis ir 8.2 punktu kuris numato, kad už atsiliepimą į ieškinį maksimali suma yra 2,5 užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atsižvelgiant, jog prašymas advokato procesiniai dokumentai buvo rengiami 2018-07-05, o laikotarpiu nuo 2018-01-01 - 2018-03-31 vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 850,80 Eur, teismas daro išvadą, jog ieškovės patirtos 400,00 Eur išlaidos už procesinio dokumento paruošimą ženkliai mažesnės negu numatyta rekomendacijose, todėl jas mažinti nėra jokio teisinio pagrindo.

23Bylos nagrinėjimo metu ieškovė taip pat teismui pateikė 2018-10-04 prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už atstovavimą teisme 150,00 Eur sumai, o taip pat mokėjimo nurodymą (e. b. l. 98-102). Šioms išlaidoms pagrįsti pateikė advokato išlaidų pagrindimą, kuriame nurodytas 1 val. pasiruošimas teismo posėdyje, o taip pat atstovavimas 2018-10-04 teismo posėdyje. Iš 2018-10-04 informacinės pažymos apie teismo posėdį matyti, kad teismo posėdis truko 43 min., pagal rekomendacijas laikotarpiu nuo 2018-04-01 - 2018-06-30 vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 884,80 Eur, todėl už dalyvavimą teismo posėdyje, pagal rekomendacijose nurodytą koeficientą 0,1, maksimali suma yra 88,48 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdžio metu tarp šalių ginčo dėl ieškinio reikalavimų nebuvo, teismas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas už atstovavimą teismo posėdyje ir pasiruošimą bylos nagrinėjimui sumažina iki 80,00 Eur.

24Teismas priteisdamas iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas daro išvadą, kad kreipdamasi į teismą dėl proceso atnaujinimo ir faktiškai ginčydama tik 17,54 Eur delspinigių sumą, ieškovė turėjo suprasti, jog bylinėjimasis gali pareikalauti papildomų išlaidų ir veikė savo rizika. Atsižvelgiant į tai, jog atnaujinus procesą byloje ieškinys buvo tenkintas iš dalies tenkinant 99,5 procentų ieškinio reikalavimų, ieškovei iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi iš viso sudaro 667,65 Eur ((41+150+400+80)×99,5 % = 667,65).

25Atsakovas, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo, sumokėjo 41,00 Eur žyminio mokesčio bei 26,86 Eur atsakovo atstovo kelionės išlaidų (e. b. l. 103-107).

26Atsižvelgiant į tai, jog atnaujinus procesą byloje ieškinys buvo tenkintas iš dalies tenkinant 99,5 procentų ieškinio reikalavimų, atsakovei iš ieškovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi iš viso sudaro 0,34 Eur ((41+26,86)×0,5 % = 0,34).

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsniu teismas

Nutarė

282017 m. lapkričio 29 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“, juridinio asmens kodas 134971823, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Naideka“, juridinio asmens kodas 148031070, 3588,32 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 32 ct) skolos, 19,22 Eur (devyniolika eurų 22 ct) palūkanų už 2017-10-25 – 2017-11-25 laikotarpį, 40 Eur (keturiasdešimt eurų) skolos išieškojimo išlaidų, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3665,08 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 667,65 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt septynis eurus 65 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naideka“, juridinio asmens kodas 148031070, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ivetra ir Ko“, juridinio asmens kodas 134971823, bylinėjimosi išlaidas – 0,34 Eur (nulį eurų 34 centus).

32Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Ivetra ir Ko“... 5. 2017 m. lapkričio 29 d. Kauno apylinkės teismas priėmė preliminarų... 6. Pateiktame teismui prašyme dėl proceso atnaujinimo atsakovė UAB... 7. 2018 m. liepos 25 d. nutartimi teismas atnaujino procesą civilinėje byloje... 8. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje ieškovo atstovė paaiškino, kad sutinka... 9. Atsakovas paaiškinime dėl prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 10. Teismas... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2009-10-07... 13. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal... 14. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovui patvirtinus, kad ginčo dėl... 15. Ieškovė pirminiu ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti 17,54 Eur... 16. Ieškovė, susipažinusi su atsakovės pateiktu prašymu, o taip pat kitais... 17. Kasacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka... 18. Teismas atsižvelgdamas į teismų praktiką, ieškovės atstovės... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 20. Tarp šalių kilo ginčas dėl advokato atstovavimo išlaidų. Atsakovės... 21. Ieškovo atstovė nurodė, kad advokato išlaidos yra pagrįstos, todėl iš... 22. Atnaujinus procesą byloje, ieškovė atstovavimo išlaidoms pagrįsti pateikė... 23. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė taip pat teismui pateikė 2018-10-04... 24. Teismas priteisdamas iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas... 25. Atsakovas, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo, sumokėjo 41,00... 26. Atsižvelgiant į tai, jog atnaujinus procesą byloje ieškinys buvo tenkintas... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsniu... 28. 2017 m. lapkričio 29 d. preliminarų sprendimą pakeisti.... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“, juridinio... 31. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naideka“, juridinio... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...