Byla e2-1787-577/2016
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys BVšĮ „Trys milijonai“, Valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrius

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Viliui Martišiui, trečiojo asmens BVšĮ „Trys milijonai“ atstovei bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ atstovei R. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Litvalda“ ieškinį atsakovui K. P. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys BVšĮ „Trys milijonai“, Valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrius, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Litvalda“ kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu, prašydamas CK 2.50 str. 3 d. pagrindu priteisti BVšĮ „Trys milijonai“ naudai iš atsakovo K. P. 47 454,76 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2013-08-22 ieškovas UAB „Litvalda“ (toliau Paramos davėjas arba ieškovas) ir trečiasis asmuo BVŠĮ „Trys milijonai“ (toliau Paramos gavėjas), atstovaujamas K. P. (toliau atsakovas), sudarė paramos sutartį, pagal kurią Paramos davėjas suteikė Paramos gavėjui 37 650,60 EUR (130 000 Lt) tikslinę paramą už žurnalo „PASSPORT“ (toliau Žurnalas) parengimą, spausdinimą bei platinimą. Paramos davėjas 2014-07-15 ir 2014-10-10 papildomais susitarimais pratęsė Žurnalo projekto įgyvendinimo terminą atitinkamai iki 2014-09-30 ir 2014-12-31, tačiau per paramos teikimo ir papildomai sutartus terminus nebuvo užbaigtas netgi pirmasis etapas – Žurnalo turinio parengimas. Po papildomo susitarimo Nr. 2 pasirašymo atsakovas pradėjo nebeatsiliepti į telefono skambučius, neatsakinėti į el. laiškus, todėl 2015-03-31 ieškovas Paramos gavėjui pareiškė pretenziją. Atsakovui neatsakius į pretenziją, Paramos davėjas 2015-04-14 raštu pareikalavo ne vėliau kaip iki 2015-04-22 grąžinti Paramos sutarties pagrindu gautą tikslinę paramą, tačiau atsakovas paramos negrąžino. Paramos davėjas, sužinojęs apie bankroto bylos iškėlimą Paramos gavėjui, kreipėsi į bankroto administratorių su 39 356,17 EUR kreditoriniu reikalavimu (37 650,60 EUR grąžintinos tikslinės paramos suma ir 1 705,57 EUR delspinigių iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos). Minėtą kreditorinį reikalavimą Vilniaus apygardos teismas patvirtino 2015-07-15 nutartimi. Ieškovas taip pat nurodė, jog bankroto administratoriui patikrinus Paramos gavėjo banko sąskaitos išrašus paaiškėjo, jog atsakovas Paramos davėjo pervestas pinigines lėšas naudojo ne pagal tikslinę paskirtį, bet tenkinant privačius poreikius – ne kartą atsiskaitė įvairiose kavinėse, baruose, bankomatuose išgrynino Paramos davėjo pervestas lėšas, 2013-11-15 pavedimu sau pervedė 14 481,00 EUR kaip avansą Žurnalo plėtrai JAV, nors nei Paramos sutartyje, nei prašymuose dėl paramos skyrimo nėra numatyta, kad atsakovui turėtų būti išmokėta kokia nors suma už Žurnalo plėtrą JAV. Pastebi, jog banko sąskaitos išrašuose yra ir kitų prašymais skirti paramą ar kitais dokumentais nepagrįstų mokėjimų, t.y. mokėjimai V. B., P. N.. Be to, atsakovas paramos prašymuose yra nurodęs, jog 12 528,96 EUR suma reikalinga Žurnalo spausdinimui, tačiau banko sąskaitos išrašuose nėra jokių duomenų, patvirtinančių šios sumos panaudojimą tokiam tikslui. Atkreipė dėmesį, jog atsakovas sau ir R. L. mokėjo atlyginimą, nesulygtą darbo sutartyje. Be to, atsakovas dar iki paramos sutarties sudarymo ieškovo lėšas naudojo tenkindamas privačius poreikius, bet ne vykdydamas įmonės veiklą. Ieškovo įsitikinimu, Paramos gavėjo negalėjimą įvykdyti savo prievoles kreditoriams lėmė atsakovo nesąžiningi veiksmai. Paramos gavėjui taikomas supaprastintas bankroto procesas, t.y. Paramos gavėjas negali įvykdyti savo prievolių kreditoriams, todėl nustačius atsakovo nesąžiningus veiksmus, ieškovo manymu, atsakovas savo turtu privalo Paramos gavėjo prievoles kreditoriams įvykdyti subsidiariai. Pažymėjo, jog atsakovas buvo vienintelis Paramos gavėjo steigėjas ir dalyvis, o kartu ir Paramos gavėjo vienasmenis valdymo organas, todėl visus su Paramos gavėju susijusius klausimus sprendė vienvaldiškai, turėdamas plačius įgaliojimus veikti Paramos gavėjo vardu ir sąskaita. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje nurodytus argumentus, tačiau nuo ieškinio dalyje dėl 8 098,59 Eur priteisimo atsisakė; nurodė, jog atsisakymo nuo ieškinio pasekmės, numatytos CPK 293 str., 294 str., jam yra žinomos, prašo toje dalyje bylą nutraukti. Prašo priteisti iš atsakovo 39 356,17 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b.l. 116); neatvykimo priežastis nežinoma. Byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

4Trečiasis asmuo BVšĮ „Trys milijonai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“, pateikė atsiliepimą, kuriame prašo patenkinti ieškinį. Atsiliepime išdėstė iš esmės analogiškus argumentus bei aplinkybes, kurie nurodyti ieškinyje. Patvirtino, kad bankroto administratoriui patikrinus VšĮ „Trys milijonai“ sąskaitų išrašus paaiškėjo, kad atsakovas BUAB „Litvalda“ pervestas lėšas naudojo ne pagal tikslinę paskirtį, bet tenkinant privačius ar trečiųjų asmenų poreikius. Mano, kad atsakovas sąmoningai nebendradarbiavo su bankroto administratoriumi, neperdavė su ieškovo veikla susijusių dokumentų, neveikė sąžiningai, todėl tikėtina, tarp atsakovo turimų dokumentų yra daugiau įrodymų, patvirtinančių nesąžiningų veiksmų buvimą. VšĮ „Trys milijonai“ tapo nemokus ne dėl objektyvių aplinkybių, bet dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų (b.l. 75-77). Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens atstovė palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, prašė ieškovo atsisakymą nuo dalies reikalavimų (8 098,59 Eur) priimti, bylą šioje dalyje nutraukti, kitoje dalyje ieškinį tenkinti.

5Trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime prašo tenkinti netiesioginį ieškinį; nurodė, kad atsakovas pažeidė CK 2.87 str. nustatytą pareigą veikti išimtinai juridinio asmens interesais ir dėl tokių jo veiksmų įmonė bei jos kreditoriai patyrė žalą, kurią jis privalo atlyginti. Mano, jog atsakomybė dėl netinkamo pagal 2013-08-22 paramos sutartį suteiktų lėšų žurnalo „Pasport“ parengimui, spausdinimui ir platinimui panaudojimo kyla atsakovui K. P., nes galimai iššvaistęs ir pasisavinęs tikslinę paramą per trečiuosius asmenis, atsakovas pažeidė rūpestingo, apdairaus ir protingo vadovo elgesio standartus. Kadangi paramos lėšos buvo pervedamos su žurnalo leidyba nesusijusiems tretiesiems asmenims, mano, jog dėl paramos panaudojimo nėra pagrindo taikyti verslo sprendimų priėmimo taisyklę ir daryti prezumpciją, kad atsakovas kaip įmonės vadovas veikė bendrovės, kuriai vadovavo, interesais. Trečiasis asmuo pažymi, kad atsakovas ne tik VšĮ „Trys milijonai“ vadovas, bet ir vienintelis steigėjas bei dalyvis, kuris CK 2.50 str. 3 dalies pagrindu atsako pagal juridinio asmens prievoles savo turtu subsidiariai (b.l. 81-83). Trečiojo asmens atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

6Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrius atsiliepime su ieškovo pareikštu netiesioginiu ieškiniu sutiko. Iš ieškovo nurodytų aplinkybių, atsakovo elgesio užsakymo vykdymo laikotarpiu bei disponavimu suteikta parama, daro išvadą, kad yra tikėtina, kad BVšĮ „Trys milijonai“ nesugebėjimas vykdyti prievoles kreditoriams galėjo atsirasti dėl įstaigos vadovo K. P. nesąžiningų ir sąmoningų veiksmų. Paaiškino, kad VSDFV Vilniaus skyriaus patvirtintas kreditorinis reikalavimas BVšĮ „Trys milijonai“ bankroto byloje sudaro 7 666,55 Eur; įsiskolinimas VSDFV biudžetui nepadengtas nuo 2014 m. vasario mėn.; paskutinės įmokos įsiskolinimo dengimui buvo gautos pagal debeto mokėjimo nurodymus iš draudėjo sąskaitos 2014-03-25. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui buvo įteiktas 2014-10-09, tačiau pastarasis nesiėmė jokių veiksmų atsiskaityti su kreditoriais, pratęsinėjo užsakymo įvykdymo terminus, ieškovo neinformavo apie esamą situaciją. Pažymi, kad atsakovas nebendradarbiavo ir su bankroto administratoriumi. Įvertinęs atsakovo veiksmus, daro prielaidą, kad atsakovas sąmoningai veikė nesąžiningai, siekdamas įgyti asmeninės naudos, ir tai nulėmė situaciją, jog atsakovo vadovaujamas juridinis asmuo nebesugebėjo vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl mano, kad yra subsidiariai atsakingas už juridinio asmens prievoles (b.l. 87-90). Trečiojo asmens atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėtina atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.).

7Dėl atsisakymo nuo dalies reikalavimų.

8Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas pareiškė, kad nuo ieškinio dalyje dėl 8 098,59 Eur žalos priteisimo atsisako; nurodė, jog ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, numatytos CPK 293 str. 4 d. ir 294 str.

9Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Pagal CPK 293 str. 4 p., teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas atsisako ieškinio ir atsisakymą teismas priima. Šiuo nagrinėjamu atveju atsisakymas nuo ieškinio imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui neprieštarauja ir nepažeidžia asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 1 ir 2 dalys, 140 str. 1 d.), todėl ieškovo atsisakymas nuo ieškinio priimtinas; civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str.).

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-08-22 ieškovas UAB „Litvalda“ (paramos davėjas) ir trečiasis asmuo VšĮ „Trys milijonai“ (paramos gavėjas), atstovaujamas direktoriaus K. P., sudarė paramos sutartį, pagal kurią Paramos davėjas įsipareigojo neatlygintinai suteikti Paramos gavėjui 39 388,32 EUR (136 000 Lt) tikslinę paramą, o paramos gavėjas įsipareigojo paramą naudoti tik šioje sutartyje nurodytiems tikslams – projekto parengimui (Sutarties 1 p., 1.2 p., 1.3 p.) (b.l. 10-12). Sutarties 2 punkte įtvirtinta, kad visa Projekto parengimo/įgyvendinimo kaina – 276 000 Lt; paramos gavėjas įsipareigojo likusią sumą, reikalingą projekto įgyvendinimui, gauti iš trečiųjų asmenų. Sutartyje numatyta, kad paramos gavėjas įgyvendina projektą etapais pagal Priede Nr. 1 nurodytus terminus (Sutarties 2.2 p.). Iš Priedo Nr. 1 prie 2013-08-22 sutarties matyti, kad projektas, t.y. žurnalo „Passport“ leidimas, turėjo būti įgyvendintas trimis etapais, t.y. turinio rinkimas atliktas ne vėliau kaip iki 2013-09-10, spausdinimas – iki 2013-09-30, o platinimas – ne vėliau kaip iki 2013-10-30 (b.l. 13). Paramos davėjas, remdamasis Paramos sutartimi ir Paramos gavėjo 2013-08-23, 2013-10-28 ir 2013-11-14 paramos prašymais, į Paramos gavėjo sąskaitą 2013-08-23 pervedė 8 398,98 EUR (29 000 Lt), 2013-10-28 – 8 978,22 EUR (31 000 Lt), o 2013-11-14 – 20 273,40 EUR (70 000 Lt) (b.l. 18-25). 2014-07-15 papildomu susitarimu Nr. 1 prie 2013-08-22 Paramos sutarties šalys susitarė, kad paramos davėjas visus sutartyje nurodytus darbus užbaigs iki 2014-09-30 (b.l. 26), o 2014-10-10 susitarimu Nr. 2 – Žurnalo projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2014-12-31 (b.l. 27). Pagal sutarties 3.3 punktą, šalys susitarė, kad paramos gavėjas privalo grąžinti visą jam pagal šią sutartį suteiktą paramos sumą per 3 darbo dienas nuo paramos davėjo pareikalavimo, jei projektas nėra vykdomas sutarties prieduose nurodytais terminais, išleidžiamas nesilaikant nurodytos apimties ar nėra išplatinamas kaip sutarta, neatsižvelgiant į to neįvykdymo priežastį. Analogiškos nuostatos įtvirtintos papildomuose susitarimuose. Paramos gavėjui nevykdant įsipareigojimų, ieškovas 2015-03-31 pareiškė pretenziją, kuria pareikalavo per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos susisiekti su Paramos davėju bei pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą bei užbaigimo terminą (b.l. 37-38). 2015-04-14 pakartotine pretenzija ieškovas pareikalavo ne vėliau kaip iki 2015-04-22 grąžinti Paramos sutarties pagrindu gautą tikslinę paramą (b.l. 40). Vilniaus apygardos teismo 2014-12-30 nutartimi VšĮ „Trys milijonai“ iškelta bankroto byla, o 2015-07-15 nutartimi ieškovas UAB „Litvalda“ įtrauktas į trečios eilės BVšĮ „Trys milijonai“ kreditorių sąrašą su 39 356,17 Eur kreditoriniu reikalavimu (b.l. 45).

12Ieškovas teigia, kad atsakovas gautas paramos lėšas naudojo ne pagal tikslinę paskirtį, bet tenkindamas savo ar trečiųjų asmenų poreikius, jo elgesys neatitiko protingumo ir teisingumo principų, nors būdamas vieninteliu paramos gavėjo VšĮ „Trys milijonai“ steigėju ir dalyviu, o kartu ir vienasmeniu valdymo organu, turėjo elgtis taip, kad paramos gavėjas galėtų tinkamai įvykdyti savo turtines prievoles. Tvirtina, jog atsakovo atžvilgiu CK 2.50 str. 3 d. taikytina subsidiari atsakomybė, nes juridinis asmuo negali vykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų; taip pat reikalavimą ieškovas grindžia aplinkybėmis, susijusiomis su atsakovo kaip vadovo veiksmais (neveikimu) vykdant Paramos sutartį.

13Pasak ieškovo, K. P. buvo trečiojo asmens ir steigėjas, ir vadovas. Atkreiptinas dėmesys, jog kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad akcininkui, kuris yra kartu ir bendrovės vadovas (arba de facto vadovas) ir atliko neteisėtus veiksmus, priskirtus vadovo kompetencijai, atsakomybė taikytina pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį. Ir tik tada, kai akcininkai nevykdė valdymo funkcijos, tačiau pažeidė bendrąją sąžiningumo pareigą, piktnaudžiavo ribota atsakomybe, ir šie veiksmai nepriskirtini valdymo organo kompetencijai, atsakomybė akcininkui taikytina pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014 ir kt.). Esant tokiems išaiškinimams, atsakovo K. P. veiksmai (neveikimas), pagrindas jo atžvilgiu civilinei atsakomybei taikyti analizuotini CK 2.87 str. nuostatų kontekste.

14Pažymėtina, kad pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 9 str. 4 d. būtent vadovas organizuoja viešosios įstaigos veiklą ir veikia viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su viešosios įstaigos darbuotojais ir kt. Įstaigos vadovui taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai negu eiliniam įstaigos darbuotojui. CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos juridinio asmens organų narių pareigos juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam juridiniam asmeniui, draudimas juridinio asmens turtą naudoti asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo ir kt. Pagal CK 2.87 str. 7 d. – juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

15Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

16Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

17Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, kad atsakovas K. P. pagal 2013-08-22 Paramos sutartį gautas lėšas naudojo ne pagal paskirtį, o savo bei trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti, pateikė VšĮ „Trys milijonai“ banko sąskaitos išrašus (b.l. 46-65), iš kurių matyti, kad 2013-07-01 įmonės sąskaitos likutis buvo 1,65 Eur (b.l. 55), o gavus ieškovo paramos lėšas, jos buvo naudojamos ne tik 2013-08-22 sutarties vykdymui, tačiau ir atsiskaitymams restoranuose, baruose, kavinėse, ne kartą išsigrynintos piniginės lėšos bankomatuose, yra prašymais skirti paramą nepagrįstų mokėjimų, ir priešingai, nėra duomenų apie kai kurių prašymuose nurodytų sumų (pvz. lėšų žurnalo spausdinimui) panaudojimą nurodytam tikslui. Be to, atsakovas už žurnalo plėtrą JAV pervedęs sau 50 000 Lt avansą, kuris pagal sutartį nebuvo numatytas, grąžino į sąskaitą tik dalį šių lėšų. Minėta sutartimi VšĮ „Trys milijonai“ įsipareigojo įgyvendinti projektą per labai trumpą laiką (šiek tiek daugiau nei per du mėnesius), tačiau net ir delsiant vykdyti įsipareigojimus, tiek atsakovui, tiek kitiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis. Kaip minėta, sutartimi VšĮ „Trys milijonai“ įsipareigojo dalį lėšų projekto įgyvendinimui gauti iš trečiųjų asmenų, tačiau be ieškovo pervestų paramos lėšų per visą sąskaitos išraše nurodytą laikotarpį (nuo 2013-07-01 – 2014-07-01) tretieji asmenys VšĮ „Trys milijonai“ yra pervedę tik 38 000 Lt. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovas, būdamas pelno nesiekiančio juridinio asmens vadovu, turėjo žinoti ir žinojo, jog net dalies gautų paramos lėšų panaudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas veiklos organizavimas jo vadovaujamai įmonei sukels didelius nuostolius, kadangi neįvykdęs sutarties VšĮ „Trys milijonai“ įsipareigojo grąžinti visą suteiktą paramos sumą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad atsakovas pažeidė rūpestingo, apdairaus ir protingo vadovo elgesio standartus. Toks elgesys negali būti laikomas paprastu neatsargumu, susijusiu su įmonės veiklos rizika. Kaip minėta, nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama. Atsakovas šios kaltės prezumpcijos nepaneigė; į bylą nebuvo pateikta įrodymų, paneigiančių valdymo organo kaltę. Bylos duomenimis, VšĮ „Trys milijonai“ iškelta bankroto byla, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartimi jai pritaikytas supaprastintas bankroto procesas. Taigi, bendrovei negalint patenkinti kreditorių reikalavimų, yra pakankamas pagrindas taikyti bendrovės vadovo civilinę atsakomybę. Iš atsakovo trečiajam asmeniui BVŠĮ „Trys milijonai“ priteistinas patirtos 39 356,17 Eur žalos dėl netinkamo suteiktos paramos lėšų panaudojimo atlyginimas (b.l.45) (CK 2.87 str.).

18CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-08-17, iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

19Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 807 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d., 7 d.).

20Ieškovui atsisakius dalies reikalavimų, Vilniaus apygardos teismo 2015-08-17 nutartimi atsakovo K. P. atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo visiško įvykdymo, sumažinant jų mastą iki 39 356,17 Eur (CPK 150 str.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, 92 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

22priimti ieškovo UAB „Litvalda“ atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 8 098,59 Eur žalos atlyginimo iš atsakovo K. P. priteisimo; šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

23Ieškovo UAB „Litvalda“ netiesioginį ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovo K. P. (a.k. ( - ) trečiajam asmeniui BVšĮ „Trys milijonai“ (j.a.k. 302649054) 39 356,17 Eur (trisdešimt devynis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt šešis eurus 17 ct) žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (j. k. 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660) iš atsakovo K. P. 807 Eur (aštuonis šimtus septynis eurus) žyminio mokesčio.

26Vilniaus apygardos teismo 2015-08-17 nutartimi atsakovo K. P. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo visiško įvykdymo, sumažinant jų mastą iki 39 356,17 Eur.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Litvalda“ kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu,... 3. Atsakovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta... 4. Trečiasis asmuo BVšĮ „Trys milijonai“, atstovaujamas bankroto... 5. Trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime prašo tenkinti... 6. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie... 7. Dėl atsisakymo nuo dalies reikalavimų. ... 8. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas pareiškė, kad nuo ieškinio dalyje... 9. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę... 10. Ieškinys tenkintinas. ... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2013-08-22 ieškovas... 12. Ieškovas teigia, kad atsakovas gautas paramos lėšas naudojo ne pagal... 13. Pasak ieškovo, K. P. buvo trečiojo asmens ir steigėjas, ir vadovas.... 14. Pažymėtina, kad pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 9 str. 4 d. būtent... 15. Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas... 16. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę... 17. Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, kad atsakovas K. P. pagal 2013-08-22... 18. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 19. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 807 Eur žyminio mokesčio (CPK 80... 20. Ieškovui atsisakius dalies reikalavimų, Vilniaus apygardos teismo 2015-08-17... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96... 22. priimti ieškovo UAB „Litvalda“ atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 8... 23. Ieškovo UAB „Litvalda“ netiesioginį ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovo K. P. (a.k. ( - ) trečiajam asmeniui BVšĮ „Trys... 25. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (j.... 26. Vilniaus apygardos teismo 2015-08-17 nutartimi atsakovo K. P. atžvilgiu... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...