Byla 2-1-375/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, sekretoriaujant Gintarei Mačiulaitytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Giraitės vandenys“ atstovui V. A., nedalyvaujant atsakovei D. B., žodinio proceso tvarka parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Giraitės vandenys” ieškinį atsakovei D. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 2163,48 Lt skolos, 780,06 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad su atsakove 2009 m. liepos 28 d. sudaryta sutartis dėl vandens tiekimo ir kanalizavimo komunaliniais tinklais, pagal kurią atsakovė įsipareigojo nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už pateiktas paslaugas, tačiau atsakovė savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl susidarė 2163,48 Lt skolos, 780,06 Lt delspinigių. Ieškovas nurodė, kad sutinka su sprendimo už akių priėmimu neatvykus atsakovei ir neprieštarauja dėl atsakovės prašymo išdėstyti sprendimo vykdymą.

4Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gautas atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad sutinka su ieškiniu ir prašo leisti priteistą sumą padengti dalimis kas mėnesį po 100 Lt. Prašymas grindžiamas tuo, kad turi kitų įsipareigojimų, moka būsto paskolą, Omnitel skola, viena augina du nepilnamečius vaikus, o pajamas sudaro tik jos alga 1200 Lt kas mėnesį. Nurodo, kad iš minėtų pinigų reikia mokesčius sumokėti ir maistui.

5Atsakovei, kuriai tinkamai pranešta, be pateisinamos priežasties neatvykus į posėdį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 230 straipsnis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2009-07-28 sutartis dėl vandens tiekimo ir kanalizavimo komunaliniais tinklais (b.l. 6) skolos registras (b.l. 7), VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 8).

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas.

10Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, bei atsakovei nepateikus įrodymų apie skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, todėl priimtinas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkintinas, iš atsakovės priteistina ieškovui 2163,48 Lt skolos (CK 6.2 str., 6.6 str. 3 d., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.245 str.; 6.256 str., 6.716 str.).

11Kadangi atsakovė prievolių tinkamai nevykdė iš jos taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-10-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Ieškovas nurodė, kad delspinigių paskaičiavimo teisingumą įrodo pateiktas skolos registras. Iš byloje esančio skolos registro (b.l. 7) matyti, kad delspinigiai sudaro 780,06 Lt, laikotarpis nuo 2013.08 iki 2014.08, t.y. apima metus. Iš sudarytos šalių sutarties matyti, kad šalys susitarė dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

14Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sudaryta šalių sutartimi. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovo elgesį. Nagrinėjamoje byloje atsakovė yra vartotojas, ne verslo subjektas, ir sudarant sutartį prisijungimo būdu buvo silpnesnioji sutarties pusė, neturinti galimybių derėtis dėl sutarties sąlygų. Prašomi priteisti delspinigiai apima laikotarpį už metus laiko, kai tuo tarpu CK 1.125 str. 5 d. imperatyviai nustato netesybas paskaičiuotas ne daugiau kaip už 6 mėnesius. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas laikyti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra nepagrįstai didelė, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Iš byloje esančių duomenų galima spręsti, kad didžiąją dalį prašomos priteisti delspinigių sumos sąlygojo paties ieškovo veiksmai, nenutraukiant sutarties ir nesikreipiant dėl skolos išieškojimo per protingą terminą, nepagrįstai didinant prašomą iš atsakovės priteisti sumą. Nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste bei vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, nelaikytina objektyviai svarbia ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti, iš atsakovės reikalaujant priteisti neprotingo dydžio delspinigių sumą. Nurodytais argumentais ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini tris kartus, t.y. iki 260 Lt. Tokia delspinigių suma atitinka šalių interesų pusiausvyrą, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus (CK 1.5 str., 6.258 straipsnis) ir priteistina iš atsakovės (CK 6.6 straipsnis, 6.81 straipsnis; CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

15Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 88 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovės nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2011-11-07 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355). CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismas, atsižvelgęs į atsakovės turtinę padėtį, į tai, kad atsakovė augina du nepilnamečius vaikus, gauna nedidelį mėnesinį atlyginimą, turi kitų įsipareigojimų ir į tai, jog ieškovas sutiko dėl teismo sprendimo išdėstymo laiko, kad yra sąžininga, protinga ir teisinga teismo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis 25 mėnesių laikotarpiui, kiekvieną mėnesį mokant ieškovui po 100,45 Lt iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Teismas laiko, kad toks teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas yra proporcingas abiejų šalių teisių ir teisėtų interesų atžvilgiu (CK 1.2 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės D. B., a.k( - ) 626.59 eur (šešis šimtus dvidešimt šešis eurus 59 ct) (2163,48 Lt) skolos, 75,30 eur (septyniasdešimt penkis eurus 30 ct) (260 Lt) delspinigių, 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-10-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 25,49 eur (dvidešimt penkis eurus 49 ct) (88 Lt) žyminio mokesčio, ieškovo UAB „Giraitės vandenys”, į.k. 159702357, buveinė – Topolių g. 5, Giraitė, Kauno rajonas, naudai.

19Teismo sprendimo už akių vykdymą išdėstyti 25 mėnesių laikotarpiui nustatant, kad D. B., a.k( - ) kiekvieną mėnesį moka UAB „Giraitės vandenys”, į.k. 159702357, naudai po 29,09 eur (dvidešimt devynis eurus 9 ct ) (100,45 Lt).

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, sekretoriaujant Gintarei... 2. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 2163,48... 3. Ieškovas nurodė, kad su atsakove 2009 m. liepos 28 d. sudaryta sutartis dėl... 4. Atsakovė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 5. Atsakovei, kuriai tinkamai pranešta, be pateisinamos priežasties neatvykus į... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2009-07-28 sutartis dėl vandens... 9. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos... 10. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, bei atsakovei nepateikus... 11. Kadangi atsakovė prievolių tinkamai nevykdė iš jos taip pat priteistinos 5... 12. Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai,... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 14. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 15. Iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 88 Lt... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2 d., 285 str., 286... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės D. B., a.k( - ) 626.59 eur (šešis šimtus dvidešimt... 19. Teismo sprendimo už akių vykdymą išdėstyti 25 mėnesių laikotarpiui... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...