Byla 2-4650-730/2012
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei J. R. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 757,79 Lt skolą už ryšio paslaugas, 2590,12 Lt delspinigių, 325,65 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, viso 3673,56 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 110,00 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovei nevykdant 2001-07-11 skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutarties Nr. NL4736501487 ieškovei padaryta 3673,56 Lt nuostolių.

3Atsakovė atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnio 1 dalis), ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Kadangi atsakovė atsiliepimo į ieškinį, įrodymų nepateikė, ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, pripažįstama, kad yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2001-07-11 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ ir atsakovės buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. NL4736501487. Sutarties 1.1 punktu ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei skaitmeninio korinio (GSM) ryšio paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis korinio ryšio techninėmis priemonėmis, o atsakovė įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka pagal pirminio kreditoriaus patvirtintus kainoraščius. Sutarties 6.5 punktu atsakovė, praleidusi mokėjimų terminus, įsipareigojo mokėti 0,1 % delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos (b.l. 17-18). Pirminis kreditorius pateikė atsakovei 2001-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 107A473650, 100,00 Lt sumai už ryšio paslaugas, nurodydamas sumokėti iki 2001-08-31, 2001-08-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 108A473650, 116,23 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2001-09-30, 2001-09-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 109A473650, 215,11 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2001-10-31, 2001-11-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 111A473650, 320,31 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2001-12-31, 2001-12-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 112A473650, 487,79 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2002-01-31, 2002-02-28 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 201A473650, 532,79 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2002-02-28, 2002-02-28 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 202A473650, 577,79 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2002-03-31, 2002-03-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 203A473650, 622,79 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2002-04-30, 2002-04-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 204A473650, 667,79 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2002-05-31, 2002-05-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 205A473650, 712,79 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2002-06-30, 2002-06-30 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 206A473650, 757,79 Lt sumai, nurodydamas sumokėti iki 2002-07-31 (b.l. 20-30). Atsakovė neatsiskaitė už suteiktas paslaugas sudarytoje sutartyje nustatytu terminu ir jai nevykdant sutartinių įsipareigojimų susidaręs įsiskolinimas yra 3673,56 Lt, tai yra 757,79 Lt įsiskolinimas už suteiktas paslaugas.

72009-03-31 sutartimi įsiskolinimo iš atsakovės reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovei (b.l. 7-10, 33).

8Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp reikalavimo perleidėjo UAB ,,Tele 2“ ir atsakovės sudarytos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra reikalavimo perleidėjas įgijo pareigą teikti atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įgijo pareigą tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje numatytu terminu. Reikalavimo perleidėjas sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė tinkamai. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdama prievolę. Todėl atsakovei yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, ji turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, tai yra sumokėti įsiskolinimą už paslaugas ir netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis).

9Reikalavimo perleidėjas savo reikalavimo teisę į turtinės žalos atlyginimą iš atsakovės perleido ieškovei, todėl atsakovė turi šią pareigą įvykdyti ieškovei, aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas, pažeidžia atsakovės interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos CK 6.101-6.102 straipsniai).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis beveik tris kartus viršija skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 136,40 Lt (757,79*0,1 %*180 dienų = 136,40 Lt) delspinigių.

11Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo užmokestis, komunaliniai patarnavimai, darbo priemonės, patalpų nuoma, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 34). Ieškovė nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai ieškovė šias išlaidas patyrė (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis). Ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas dėl 325,65 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Ieškovei iš atsakovės yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovės yra pagrindas priteisti ieškovei rašytiniais įrodymais pagrįstas bylinėjimosi išlaidas proporcingai ieškovės patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalis). Patenkinta 24,34 procentų ieškovės reikalavimų, todėl iš atsakovės priteistina 26,77 Lt bylinėjimosi išlaidų(b.l.6).

14Pagal 2011-11-17 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10,00 Lt. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad yra patirta 3,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, todėl išlaidos valstybei nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės J. R., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 757,79 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt septynis Lt 79 ct) už suteiktas paslaugas, 136,40 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis Lt 40 ct) delspinigių, viso 894,19 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis Lt 19 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-20 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 26,77 Lt (dvidešimt šešis Lt 77 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Gelvora“, esančiai A.Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, įmonės kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT02 7044 0600 0031 0074.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai