Byla 2-430-329/2015
Dėl sutarties nutraukimo bei pinigų grąžinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Eglei Valinčienei, dalyvaujant ieškovei D. S. ir jos atstovei advokatei R. P., nedalyvaujant atsakovui UAB „Torpol Baltija“ ir institucijai, teikiančiai išvadą byloje - Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. S. ieškinį atsakovui UAB „Torpol Baltija“, institucija, teikianti išvadą byloje - Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl sutarties nutraukimo bei pinigų grąžinimo ir

Nustatė

2ieškovė pateiktu ieškiniu prašo nutraukti 2014 m. liepos 1 d. pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr.( - ), sudarytą tarp jos ir atsakovo; įpareigoti atsakovą pasiimti iš ieškovės namų adresu ( - ), prekę vienpusį reabilitacinį vilnonį antčiužinį, o atsakovui nevykdant įpareigojimo atsiimti prekę per teismo nustatytą terminą, leisti ieškovei su preke elgtis savo nuožiūra; priteisti iš atsakovo 57,92 Eur/200 Lt avansą ir 78,49 Eur/271 Lt įmoką, iš viso 136,41 Eur/471 Lt, bei patirtas bylinėjimosi išlaidas valstybei (1-3 b.l.).

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2014 m. liepos 1 d. atsakovo organizuotame renginyje buvo įtikinta įsigyti ginčo prekę, kaip gerinančią sveikatos būklę, todėl sudarė su atsakovu 2014 m. liepos 1 d. pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. ( - ), (toliau – Sutartis), pagal kurią iš atsakovo įsigijo vienpusį reabilitacinį vilnonį antčiužinį. Už įsigyjamą prekę ieškovė sumokėjo 200 Lt avansą ir 271 Lt pradinę įmoką. Sekančią dieną prekė buvo pristatyta jos gyvenamosios vietos adresu. Apžiūrėjusi prekę ir pridėtą instrukciją suprato, kad buvo suklaidinta, nes antčiužinis neatitiko tų kokybės rodiklių, kurių ji pagrįstai tikėjosi pagal atsakovo viešai paskelbtus pareiškimus. Vadovaudamasi pasirašytos su atsakovu Sutarties 7.4 p., 2014 m. liepos 3 d. ieškovė kreipėsi į atsakovą dėl sutarties nuraukimo, prekių ir įmokų grąžinio, tačiau jos reikalavimas nebuvo patenkintas. Todėl 2014 m. liepos 30 d. ieškovė kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apaugos tarnybą (toliau – VVTAT), kuri 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu ieškovės reikalavimą tenkino ir rekomendavo atsakovui nutraukti sutartį iki 2014 m. spalio 13 d. bei grąžinti ieškovės įmokėtas 471 Lt įmokas. Kadangi ir šio reikalavimo atsakovas neįvykdė, ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą.

4Atsakovas pateiktame atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog buvo atsakovo apgauta dėl prekės, jo platinamos prekės yra priskiriamos 1 klasės medicinos prietaisams, šių prekių paskirtis ir savybės yra kliniškai ištirtos. Teigia, kad ieškovė neįrodė, jog Sutartį pasirašė afekto būsenoje, ieškovės neįgalumas neduoda pagrindo teigti, kad ji neveiksni ir nesupranta savo veiksmų, dėl ko galėtų nutraukti sutartį. Atsakovas neneigė, kad gavo iš ieškovės pranešimą apie Sutarties nutraukimą ir prekės grąžinimą, tačiau nurodė, kad ieškovė netinkamai įgyvendino savo teisę atsisakyti prekės, nes ieškovė nepateikė įrodymų, kad prekė nenaudota ir nepažeista pakuotė. Nurodė, kad prekė ieškovei buvo pristatyta į namus celofaninėje skaidrioje sandarioje pakuotėje, todėl mano, kad ši pakuotė gali būti pažeista, nes ieškovė ieškinyje apie ją nekalba, ir todėl neaišku, kokios būklės yra prekė (46-47 b.l.).

5Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė ieškinį palaikė, patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, nurodė, kad antčiužinio nenaudojo, jis buvo supakuotas celofaninėje užtrauktuku segamoje pakuotėje. Kadangi atsakovas dažnai keičia savo buveines, į telefonų skambučius neatsiliepia, dėl ko ieškovei būtų apsunkintas prekės pristatymas, todėl nutraukus Sutartį prašo įpareigoti atsakovą pačiam atvykti atsiimti prekės į ieškovės namus per teismo nustatytą terminą. Nurodė, kad nori nutraukti sutartį ir grąžinti prekę, nes jos kaina neatitinka kokybės.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, pateikęs atsiliepimą į ieškinį, vėliau atsakovas siunčiamų jam teismo šaukimų į teismo posėdžius nepriėmė, teismo šaukimai atsakovui buvo siunčiami jo atsiliepime nurodytu adresu ( - ), o taip pat kitais internetinėje svetainėje www.torpol.lt paskelbtais adresais ir elektroniniu paštu info@torpol.lt bei faksu (53, 54, 68, 69, 71-72, 73-74, 84, 85, 89, 94-95, 96, 97, 101-102, 105-107 b.l.). Todėl teismas laiko, kad atsakovas yra tinkamai informuotas apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Atsakovas, žinodamas apie Marijampolės rajono apylinkės teisme iškeltą jo atžvilgiu civilinę bylą pagal ieškovės D. S. ieškinį, turėjo pareigą domėtis bylos eiga ir informuoti teismą apie pasikeitusį buveinės adresą, tačiau šios pareigos nevykdė. Todėl atsakovui neatvykus be svarbių priežasčių į teismo posėdį, byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

7VVTAT pateiktoje išvadoje nurodė, kad ieškovės ieškinio reikalavimas atsakovei yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymėjo, kad ieškovė turi teisę nutraukti sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.22810 straipsnio 1 dalimi bei 3 dalies 2 punktu, nes prekę atsakovas pardavė ne prekybai skirtose patalpose (58-60 b.l.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Byloje nustatyta, kad 2014 m. liepos 1 d. sudarytos pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. ( - ), pagrindu ieškovė iš atsakovo įsigijo prekę vienpusį reabilitacinį vilnonį antčiužinį, kurio kaina 2341,00 Lt, sumokėdama 200 Lt avansą bei 271 Lt įmoką, ir sekančią dieną prekė jai buvo pristatyta į namus (4-8 b.l.). 2014 m. liepos 3 d. ieškovė išsiuntė atsakovui prašymą nutraukti sutartį, pasiimti prekę ir grąžinti sumokėtą įmoką, nurodydama, kad prekę įsigijo neįvertinusi savo finansinių galimybių, paveikta įtaigos, kadangi turi psichinę negalią, gaunamos neįgalumo išmokos jai neužteks sumokėti už įsigytą prekę (9, 11 b.l.). Atsakovas šį reikalavimą tenkinti atsisakė (10 b.l.). Ieškovė su prašymu kreipėsi į VVTAT, kuri 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu patenkino ieškovės prašymą ir atsakovui rekomendavo nutraukti Sutartį iki 2014 m. spalio 13 d. bei grąžinti ieškovės sumokėtą 471 Lt įmoką, tačiau atsakovas rekomendacijų nevykdė (12-18 b.l.).

10Nustatyta, kad 2014 m. liepos 1 d. ieškovės sudaryta pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis savo požymiais ir esme atitinka CK 6.411 str. nuostatas, o ieškovei esant vartojai, kuri įsigijo prekes asmeniniams poreikiams tenkinti, šiai sutarčiai taikomos CK 6.2281 str. ir kitos vartotojų teises ginančios teisės normos. Šioje byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir įvertinti pagal CK 6.2284str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, jų laikymąsi ir nutraukimo pagrįstumą.

11Remiantis byloje esančia Sutartimi Nr. ( - ), bei atsiliepime išdėstyta informacija, atsakovės veiklos vykdymo vieta yra adresu ( - ). Tuo tarpu ieškovės ir jos atstovės teigimu Sutartis buvo sudaryta ne atsakovo vykdymo vietos adresu, o bendrovės organizuotame produkcijos pristatyme ne prekybai skirtose patalpose Marijampolėje. Šios bylos aplinkybės atsakovas neneigė. Todėl ši vartojimo sutartis laikytina sutartimi, sudaryta ne prekybai skirtoje vietoje (CK 6.2289 str.).

12Remiantis CK 6. 2289 str. 4 d. nuostata, pardavėjas turi pareigą pateikti rašytinę informaciją apie teisę atsisakyti sutarties. Sutarties 7.4 punkte numatyta, kad pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti nenaudotą bei iki pristatymo pirkėjui neišpakuotą prekę apie tai pranešdamas pardavėjui raštu per 14 dienų (4-5 b.l.). CK 6.22810 str. 1 d. numatyta, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 str. išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. O CK 6.22811 str. 1 ir 2 d. numato, kad vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti sutartį ne prekybos patalpose, jeigu vartotojas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti. Verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas vartotojui visas sumokėtas sumas, verslininkas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo vartotojas mokėdamas verslininkui, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu vartotojas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

13Kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, 2014 m. liepos 3 d. ieškovė registruotu laišku informavo UAB „TORPOL Baltija“ apie sutarties nutraukimą, nurodydama, jog prekė jai netinka (9 b.l.). Teismas laiko, kad ieškovė nepraleido sutartyje nustatyto termino pranešti pardavėjui apie sutarties nutraukimą. CK 6.22810 str. 1 d. įtvirtinta pirkėjo teisė vietoj kitų gynybos būdų vienašališkai nutraukti sutartį yra esminė pažeistų vartotojo teisių gynimo ypatybė, nesiejama su esminiu sutarties pažeidimu ir įstatyme neįtvirtinta jokių šios teisės įgyvendinimo sąlygų.

14Taigi atsižvelgiant į tai, kad prekė buvo įsigyta ne prekybai skirtoje patalpoje, ieškovė turėjo teisę pasinaudoti vienašaliu sutarties nutraukimu per 14 dienų ir ši teisė negali būti ribojama jokiais papildomais įsipareigojimais (CK 6.22810 str.). Šia teise vartotojas turi teisę pasinaudoti, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti daikto išvaizdos pakeitimais (CK 6.22811 str. 8 d.). Vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Vartotojas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 str. 1 d. 7 p.). Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į vartotojo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, vartotojui atsisakius sutarties, verslininkas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu (CK 6.22811 str. 7 d.). Taigi, įstatymas aiškiai apibrėžia, kad pirkėjas, įsigijęs prekę ne prekybai skirtose patalpose, turi teisę per 14 dienų vienašališkai sutartį nutraukti, nekeliant jokių papildomų ribojimų. Šia teise ieškovė pasinaudojo per įstatyme nustatytą 14 dienų laikotarpį, ir dėl to byloje ginčo nėra.

15Teismas laiko nepagrįstais atsakovo argumentus apie tai, kad ieškovės įsigytos prekės negali būti grąžinamos, nes jos galėjo būti išpakuotos ir naudotos, kadangi atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, paneigiančių ieškovės teiginius, jog preke ji nesinaudojo. Kaip jau minėta daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti daikto išvaizdos pakeitimais (CK 6.22811 str. 8 d.). Todėl teismas atmeta minėtus atsakovo argumentus kaip nepagrįstus.

16Teismas pažymi, kad spręsdamas bylą naudojosi LITEKO duomenimis ir atsižvelgė ir į kitų Lietuvos teismų formuojamą praktiką aptariamais teisminio ginčo klausimais (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-29 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1530-854/2013, 2013-07-18 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-12286-779/2013; 2013-07-18 sprendimas civilinėje byloje Nr.2-16180-809/2013; 2013-10-15 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-12252-734/2013; Kauno apygardos teismo 2013-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2220-259/2013; Panevėžio apygardos teismo 2013-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-608-544/2013, Šiaulių apygardos teismo 2015-05-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-401-357/2015;Vilniaus apygardos teismo 2015-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-246-798/2015; Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-33-479/2015; Klaipėdos apygardos teismo 2014-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-612-112/2014; Kauno apygardos teismo 2014-10-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1481-221/2014 ir kt.) bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimtus nutarimus atsakovo žvilgiu dėl analogiškų nagrinėjamos bylos aplinkybių : 2012-06-01 nutarimu Nr. 12 NKV-26 „Dėl UAB „Torpol Baltija“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo“ UAB „Torpol Baltija“ paskirta bauda, 2013-05-22 nutarimu Nr. 12 NKV-23 „Dėl UAB „Torpol Baltija“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo“ UAB „Torpol Baltija“ paskirta 69000Lt bauda (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2014-01-29 nutartį administracinėje byloje Nr. P552-2/2014; Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2013-05-23 nutartį administracinėje byloje Nr. A502-731/2013, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-07-04 nutartį administracinėje byloje Nr. I-338-365/2014).

17Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus teisinius argumentus, teismas ieškovės reikalavimą dėl sutarties nutraukimo ir įmokų grąžinimo laiko pagrįstais ir įrodytais –CK 6.22810 str., CPK 178 str.

18Ieškovė yra vartotoja ir jos reikalavimai kilę iš vartojimo teisinių santykių, todėl ji nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 1 p.). CPK 96 str. 1 dalis nustato, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovės pareikšto ieškinio pagrindinis reikalavimas yra dėl sandorio nutraukimo, kurio vertė 678 Eur/2341,00 Lt, kiti ieškinio reikalavimai išvestinai, susiję su restitucijos taikymu nutraukus sandorį. Įvertinus tai, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 41 Eur žyminio mokesčio – CPK 80 str. 1 d. 1 p.

19Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr.TP-2-(2.2)-14-T-4087-4862 nagrinėjamoje byloje ieškovei D. S. buvo suteikta antrinė teisinė pagalba parengti procesinius dokumentus ir atstovauti ją pirmosios instancijos teisme, atleidžiant ieškovę 100 % nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (25 b.l.) – CPK 83 str. 1 d. 14 p.

20Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo valstybės naudai priteistina 142,08 Eur už ieškovei suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (110 b.l.) – CPK 92 str., 96 str., 99 str.

21Teismas, siųsdamas procesinius dokumentus, patyrė 14,44 Eur išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo valstybei, vadovaujantis CPK 92, 96 straipsniais.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 str.,

Nutarė

23ieškinį tenkinti.

24Nutraukti 2014 m. liepos 1 d. pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovės D. S., gim. ( - ), ir atsakovo UAB „Torpol Baltija“, į. k. 302483312.

25Priteisti ieškovei D. S., gim. ( - ), iš atsakovo UAB „Torpol Baltija“, į. k. 302483312, 136,41 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 41 centą) / 471 Lt.

26Įpareigoti atsakovą UAB „Torpol Baltija“, į. k. 302483312, per dvi savaites nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasiimti iš ieškovės D. S., gim. ( - ), namų adresu ( - ), prekę vienpusį reabilitacinį vilnonį antčiužinį, o atsakovui nevykdant įpareigojimo atsiimti prekę per teismo nustatytą terminą, leisti ieškovei su preke elgtis savo nuožiūra.

27Priteisti iš atsakovo UAB „Torpol Baltija“, į. k. 302483312, buveinė P. Rimšos g. 7B, Vilnius, 55,44 Eur (penkiasdešimt penkis eurus 44 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Torpol Baltija“, į. k. 302483312, buveinė P. Rimšos g. 7B, Vilnius, valstybei 142,08 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt du eurus 08 centus) už ieškovei suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovė pateiktu ieškiniu prašo nutraukti 2014 m. liepos 1 d. pirkimo –... 3. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2014 m. liepos 1 d. atsakovo organizuotame... 4. Atsakovas pateiktame atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė,... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė ieškinį palaikė, patvirtino... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, pateikęs atsiliepimą į ieškinį,... 7. VVTAT pateiktoje išvadoje nurodė, kad ieškovės ieškinio reikalavimas... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Byloje nustatyta, kad 2014 m. liepos 1 d. sudarytos pirkimo–pardavimo... 10. Nustatyta, kad 2014 m. liepos 1 d. ieškovės sudaryta pirkimo-pardavimo... 11. Remiantis byloje esančia Sutartimi Nr. ( - ), bei atsiliepime išdėstyta... 12. Remiantis CK 6. 2289 str. 4 d. nuostata, pardavėjas turi... 13. Kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, 2014 m. liepos 3 d. ieškovė... 14. Taigi atsižvelgiant į tai, kad prekė buvo įsigyta ne prekybai skirtoje... 15. Teismas laiko nepagrįstais atsakovo argumentus apie tai, kad ieškovės... 16. Teismas pažymi, kad spręsdamas bylą naudojosi LITEKO duomenimis ir... 17. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus teisinius argumentus, teismas ieškovės... 18. Ieškovė yra vartotoja ir jos reikalavimai kilę iš vartojimo teisinių... 19. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014 m. lapkričio 3... 20. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo valstybės naudai priteistina... 21. Teismas, siųsdamas procesinius dokumentus, patyrė 14,44 Eur išlaidų, kurios... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 23. ieškinį tenkinti.... 24. Nutraukti 2014 m. liepos 1 d. pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį... 25. Priteisti ieškovei D. S., gim. ( - ), iš atsakovo UAB „Torpol Baltija“,... 26. Įpareigoti atsakovą UAB „Torpol Baltija“, į. k. 302483312, per dvi... 27. Priteisti iš atsakovo UAB „Torpol Baltija“, į. k. 302483312, buveinė P.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Torpol Baltija“, į. k. 302483312, buveinė P.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...