Byla e2-20202-845/2017
Dėl skolos už negrąžintą kreditą, delspinigių bei baudos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „( - )“ ieškinį atsakovei S. L. dėl skolos už negrąžintą kreditą, delspinigių bei baudos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas AB „( - )“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės S. L. 144,52 EUR skolą už negrąžintą kreditą, 40,26 EUR kredito mokesčio, 665,21 EUR delspinigių, 28,96 EUR baudą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Kadangi atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2009 m. vasario 9 d. pradinis kreditorius UAB „Finverta“ ir atsakovė sudarė vartojimo kredito išdavimo sutartį (toliau – Sutartis) (e. b. l. 23-27), kurios pagrindu pradinis kreditorius atsakovei suteikė 144,52 EUR vartojimo kreditą 28 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo laiku grąžinti ieškovui jo suteiktą kreditą ir sumokėti 40,26 EUR kredito mokestį. Atsakovė savo pareigos grąžinti paimtą kreditą ir mokėti kredito mokestį tinkamai nevykdė, todėl liko skolinga 144,52 EUR skolos už negrąžintą kreditą ir 40,26 EUR kredito mokesčio.

92017 m. vasario 13 d. pradinis kreditorius UAB „( - )“ ir ieškovas AB „( - )“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu pradinis kreditorius perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą, netesybas, nuostolius (žalą), palūkanas ir kitus mokėjimus iš atsakovės, o ieškovas įgijo skolos reikalavimo teisę į atsakovę (e. b. l. 9-16).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalį, naujasis kreditorius, pateikdamas skolininkui reikalavimą, privalo pateikti reikalavimo perleidimo sutartį. Ieškovas siuntė atsakovei registruotu paštu pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę kartu su Reikalavimo perleidimo sutarties kopija, bandydamas susigrąžinti skolą ikiteismine tvarka, tačiau atsakovė į raginimus nereagavo (e. b. l. 18).

11Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad 2009 m. vasario 9 d. vartojimo kredito išdavimo sutarties pagrindu tarp šalių yra susiklostę paskolos teisiniai santykiai. Kadangi atsakovė savo pareigos grąžinti paimto kredito dalį ir mokėti kredito mokesčio tinkamai nevykdė, todėl remiantis CK 6.38 straipsniu, 6.63 straipsniu, 6.200 straipsniu, 6.205 straipsniu, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6.870 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 ir 2 dalimis, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 144,52 EUR skola už negrąžintą kreditą ir 40,26 EUR kredito mokesčio.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 665,21 EUR dydžio delspinigius, kurie yra paskaičiuoti taikant sutartyje numatytą 2 proc. dydžio delspinigių metinę normą už 180 dienų laikotarpį. Nors ieškovas ieškinyje nurodė, kad delspinigiai paskaičiuoti taikant 0,02 proc. delspinigių normą, tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad prašomi priteisti delspinigiai susidaro taikant būtent 2 proc. delspinigių normą. Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms, todėl jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų minėtame įstatyme nustatyto dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

13Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, kad šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovė yra vartotoja, ji sudarydama Sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, minėtą Sutartį sudarė prisijungimo būdu. Nagrinėjamu atveju atsakovė laikytinas vartotoja, kurio interesus gina Valstybė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose bei teismų praktikoje (taip pat ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei teisminių institucijų praktikoje) plėtojama padidinta (prioritetinė) vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Taigi ji turi būti teismo ex officio taikoma nagrinėjant bylas, kuriose viena iš šalių yra vartotojas. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008).

14Teismo vertinimu, ieškovo prašomi priteisti 665,21 EUR dydžio delspinigiai, kurių norma sudaro 2 proc. už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai.

15Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą, siekdamas užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl mažintini iki 0,05 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 13 EUR (144,52 EUR x 0,05 proc./100 x 180 dienų) (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Ši suma laikytina pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

16Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės 28,96 EUR baudą už laiku neapmokėtą skolą. Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3 punkte numatyta, kad jeigu kredito gavėjas delsia grąžinti kreditą ar jo dalį ir/ar kredito mokestį ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, kredito gavėjas privalo papildomai sumokėti kreditoriui 100 LT dydžio baudą (e. b. l. 25). Pažymėtina, kad šalių susitarimas dėl delspinigių ir baudos mokėjimo sutarties pažeidimo atveju, laikytinas šalių susitarimu dėl netesybų mokėjimo (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007.). Nagrinėjamu atveju už tą patį sutarties pažeidimą sutartyje numatant atsakovo pareigą mokėti ir delspinigius, ir baudą, t. y. dvigubas netesybas, reiškia dvigubos atsakomybės taikymą, kas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), bei sudaro prielaidas kreditoriui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Tais atvejais, kai kreditorius prašo priteisti dviejų rūšių netesybas, taikytinas netesybų įskaitymo principas, kurio esmė yra ta, jog kreditoriui priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Taigi šiuo atveju ieškovui priteisiama 28,96 EUR bauda, kuri apima 13 EUR delspinigių sumą.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (213,74 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

18Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti 121 EUR už suteiktas teisines paslaugas ir 20 EUR žyminio mokesčio. Teismui patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 24 procentai reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 33,84 EUR bylinėjimosi išlaidų.

19Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės S. L., a. k.: ( - ) ieškovo AB „( - )“, į. k.: ( - ), naudai 144,52 EUR skolą už negrąžintą kreditą, 40,26 EUR kredito mokesčio, 28,96 EUR baudą, iš viso – 213,74 EUR (du šimtus trylika eurų 74 euro centus), 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (213,74 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 33,84 EUR (trisdešimt tris eurus 84 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

23Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

24Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas AB „( - )“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovei adresuoti... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2009 m. vasario 9 d.... 9. 2017 m. vasario 13 d. pradinis kreditorius UAB „( - )“ ir ieškovas AB „(... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7... 11. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 665,21 EUR dydžio delspinigius,... 13. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio,... 14. Teismo vertinimu, ieškovo prašomi priteisti 665,21 EUR dydžio delspinigiai,... 15. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą,... 16. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės 28,96 EUR baudą už laiku... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 18. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 19. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės S. L., a. k.: 23. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto... 24. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...