Byla 2A-1735/2014
Dėl viešųjų pirkimų sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-639-755/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meditechna“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Panevėžio ligoninei dėl viešųjų pirkimų sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB “Meditechna“ 2014-08-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė viešajame pirkime Nr. 149345 „Medicininė įranga: funkcinės elektrinės lovos, spirometrai, gyvybinių funkcijų monitoriai“ priimtą 2014-07-07 sprendimą Nr. K2-2338, kuriuo ieškovo pasiūlymas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos reikalavimų, buvo atmestas, taip pat panaikinti atsakovo 2014-07-09 raštą Nr. K2-2395 bei 2014-07-18 raštą ir pripažinti, jog ieškovo pasiūlymas atitinka viešojo pirkimo konkurso techninės specifikacijos sąlygas; 2) įpareigoti perkančiąją organizaciją leisti ieškovui dalyvauti konkurso procedūrose; 3) priteisti iš atsakovo ieškovo sumokėtą 1 000 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dalyvavo VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė skelbtame viešajame atvirame konkurse „Medicininė įranga: funkcinės elektrinės lovos, spirometrai, gyvybinių funkcijų monitoriai“ (pirkimo Nr. 149345) ir teikė jame pasiūlymą pirkti gamintojo Proma Reh elektrinę lovą Plex Excellent. 2014-06-04 atsakovas pranešė, jog pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus bendruosius ir kvalifikacijos reikalavimus. Tačiau 2014-07-07 raštu Nr. K2-2338 informavo, jog atmeta šį ieškovo pasiūlymą, nes jis neatitinka techninės specifikacijos 14 punkto reikalavimo. Lovos apkrova turėtų būti ne mažiau 260 kg, o ieškovas siūlo lovą su 250 kg apkrova. Ieškovas pateikė prašymą dar kartą peržiūrėti jo pasiūlymą, akcentuodamas pateiktą gamintojo parašu bei antspaudu patvirtintą deklaraciją (su vertimu į lietuvių kalbą), kurioje nurodyta, jog maksimali siūlomos pirkti lovos apkrova yra 260 kg. 2014-07-09 raštu Nr. K2-2395 atsakovas pranešė, kad jis remiasi gamintojo oficialaus internetinio puslapio duomenimis, kuriuose ieškovo siūlomo modelio lovos apkrova nurodoma 250 kg, todėl ieškovo pasiūlymas neatitinka tikrovės ir konkurso sąlygų. 2014-07-18 raštu Nr. K2-2503 atsakovas atsisakė patenkinti ir atitinkamą ieškovo pretenziją. Ieškovo teigimu, jo pasiūlyta prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus techninius prekės duomenis ir tai patvirtina oficialus dokumentas – gamintojo parašu ir antspaudu patvirtinta deklaracija, tuo tarpu perkančioji organizacija nepagrįstai rėmėsi internetiniame puslapyje pateikta informacija.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2014-10-08 sprendimu (b. l. 120-127) ieškinį tenkino iš dalies: 1) panaikino VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 2014-07-07 sprendimą viešajame pirkime Nr. 149345 „Medicininė įranga: funkcinės elektrinės lovos, spirometrai, gyvybinių funkcijų monitoriai“, kuriuo ieškovo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis techninės specifikacijos reikalavimų; 2) CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu nutraukė bylos dalį dėl reikalavimų pripažinti, jog 2014-07-09 ir 2014-07-18 atsakovo raštai yra neteisėti, panaikinti šiuos raštus, pripažinti, kad ieškovo pateiktas siūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimams ir įpareigoti atsakovą leisti ieškovui dalyvauti konkurso procedūrose; 3) atlikęs kiekvienos šalies naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, priteisė iš UAB „Meditechna“ 662,5 Lt bylinėjimosi išlaidų VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei.

7Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo atsakymo į ieškovo pretenziją turinį bei jo teiktus į bylą procesinius dokumentus, sprendime įvertino tiek ieškovo pasiūlymo atmetimo pagal pirkimo sąlygų 8.7.3 punktą (pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų), tiek ir pagal 8.7.9 punktą (dėl melagingų, tikrovės neatitinkančių duomenų teikimo) pagrįstumą. Bylą nagrinėjusio teismo vertinimu, įrodymų, kad ieškovas sąmoningai nurodė klaidingus ar melagingus duomenis apie siūlomą prekę ir tuo siekė suklaidinti atsakovą, nėra. Pateikdamas gamintojo deklaraciją ir kartu prekių katalogus, kuriuose lovos atsparumo svoriui riba nurodyta ne daugiau kaip 250 kg, ieškovas tik siekė supažindinti su prekės vaizdu, juolab, viešai skelbiamų prekių katalogų duomenys yra apibendrinti ir, tikėtina, ne visada atitinka konkrečios prekės duomenis. Teismas pažymėjo ir tai, kad pagal konkurso sąlygas jokio kito dokumento, išskyrus gamintojo deklaraciją, nebuvo reikalaujama pateikti. Todėl spręsdamas klausimą, ar siūloma prekė atitinka konkurso sąlygose įtvirtintiems rodikliams, šia oficialia deklaracija pirmosios instancijos teismas ir rėmėsi. Deklaracijoje nurodyti duomenys visiškai atitinka konkurso techninius specifikacijos reikalavimus – nurodyta svorio riba 260 kg. Be to, 2014-07-09 raštu ieškovas papildomai informavo perkančiąją organizaciją, jog jo siūloma lova yra nestandartinės specifikacijos. Atsižvelgdamas į kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-119/2011), kaip nepagrįstus teismas atmetė tokius atsakovo atsikirtimo argumentus, jog ieškovas siūlo neegzistuojančią, dar negaminamą prekę, dėl ko esą nėra galimybės įvertinti jos atitikties techniniams reikalavimams ir todėl prekė negali būti perkama. Bylos duomenų visuma lėmė teismo išvadą, kad ieškovas siūlė perkančiajai organizacijai techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią prekę ir tai pagrindė konkurso sąlygose nurodytos formos bei turinio įrodymu – gamintojo deklaracija. Todėl prielaidų perkančiajai organizacijai atmesti tokį ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį techninės specifikacijos 14 punkte įtvirtintos sąlygos nebuvo.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė apeliaciniame skunde (b. l. 130-133) prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014-10-08 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė dokumentus, kuriuose nurodyta informacija yra dviprasmiška ir prieštaringa. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymą, tikraisiais duomenimis laikė oficialiuose ir viešai skelbiamuose gamintojo kataloguose nurodytas lovų technines charakteristikas, pagal kurias ieškovo pasiūlyto lovos modelio maksimali apkrova yra 250 kg. To paties modelio lova vienu metu negali atitikti dviejų skirtingų techninių charakteristikų. Ieškovas neįrodė, kad gamintojo kataloguose ir deklaracijoje nurodytos lovos yra skirtingų modelių, kas galėtų lemti ir skirtingus maksimalios apkrovos dydžius.
  2. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė byloje sprendžiamą esminį klausimą, t. y. kuris dokumentas turi didesnę įrodomąją galią – oficialus gamintojo katalogas ar deklaracija, tačiau nepagrįstai sprendė, jog didesnė įrodomoji reikšmė skirtina gamintojo deklaracijai. Pirkimo sąlygose neteikiama pirmenybė nei gamintojo deklaracijai, nei prekių katalogui, kadangi abu dokumentai, remiantis Dabartinės lietuvių kalbos žodyne nurodytu apibrėžimu, laikytini „raštais“. Kita vertus, gamintojo deklaracija nėra techninis dokumentas, jis nėra viešas ir jame neatsispindi visos prekės charakteristikos. Todėl vertinant ieškovo pasiūlytų prekių atitiktį pirkimo sąlygoms, pirmenybė pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 7 dalį turėtų būti teikiama oficialiems ir viešiems prekių katalogams, t. y. techniniams dokumentams, kuriuose yra skelbiama jau patikrinta, o ne deklaruojama informacija.
  3. Nagrinėjamu atveju ieškovas siūlo neegzistuojančią prekę, kuri nėra pagaminta ir kurios techninės savybės nėra patikrintos bandymų protokolais. Tuo tarpu perkančioji organizacija dėl savo veiklos specifikos (teikia paslaugas ligoniams) negali rizikuoti įsigyti dar nesukurtas ir neišbandytas lovas, juolab, kad iki šiol ieškovas nėra pateikęs įrodymų, kad yra pagaminęs siūlomo modelio lovą su 260 kg apkrova ar kaip ketina ją pagaminti.
  4. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, pirkimo sąlygų 8.7.3 punkto bei teismų praktikoje suformuotos nuostatos įpareigoja perkančiąją organizaciją atmesti pasiūlymą, kuris neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Nagrinėjamoje situacijoje perkančioji organizacija tinkamai taikė šias nuostatas ir preciziškai laikėsi lygiateisiškumo bei kitų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, nesuteikė pirmenybės nei vienam tiekėjui, tokiu būdu užtikrindama atliekamų pirkimo procedūrų teisėtumą ir pagrįstumą. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas nenurodė, kokią Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatą pažeidė perkančioji organizacija, nors pagal teismų praktiką, siekiant panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, būtina įrodyti teisės normos ir viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne remtis vien tik viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis c. b. Nr. 3K-3-506/2009).

10Ieškovas UAB „Meditechna“ atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 135-137) prašo Panevėžio apygardos teismo 2014-10-08 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovo siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtina su pasiūlymu pateikta gamintojo deklaracija, kuri, atsižvelgiant į prekės specifiškumą, pritaikyta konkrečiam nagrinėjamam atvejui. Prekių katalogai buvo pateikti tik tam, kad perkančioji organizacija galėtų vizualiai įvertinti siūlomą prekę. Ieškovas elgtųsi neprotingai ir, atsižvelgdamas į tai, kokiu tikslu yra perkamos prekės, prisiimtų nepaprastai didelę riziką, jei vien tam, kad laimėtų šį pirkimo konkursą, teiktų klaidinančią, tikrovės neatitinkančią informaciją. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bei įvertino visus į bylą pateiktus dokumentus, šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus paaiškinimus ir padarė teisingą bei pagrįstą išvadą, kad ieškovas neturėjo tyčios suklaidinti perkančiąją organizaciją, pateikti jai klaidinančius, neteisingus duomenis.

122. Apeliacinio skundo argumentai, susiję su gamintojo deklaracijos ir prekių katalogo įrodomosios reikšmės vertinimu, prieštaringi. Viena vertus, nurodoma, kad pirkimo sąlygose nei vienam iš minėtų dokumentų pirmenybė neteikiama, kita vertus, teigiama, kad prioritetas, vertinant ieškovo pasiūlytų prekių atitiktį pirkimo sąlygoms, turėtų būti teikiamas prekių katalogams kaip techniniams dokumentams. Be to, ginčijant skundžiamą sprendimą, remiamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, kurioje išaiškinta, kad perkančioji organizacija (o kilus ginčui – teismas) gamintojo dokumentus privalo įvertinti visų turimų dokumentų (duomenų) kontekste, nors būtent tai nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ir padarė.

133. Skunde tik dar kartą pakartoti teiginiai dėl to, kad ieškovas siūlo neegzistuojančią prekę, kurie pirmosios instancijos teismo jau buvo įvertinti. Tačiau nenurodyta argumentų, kodėl teismo motyvas dėl galimybės siūlyti perkančiajai organizacijai ne tik pagamintas ir rinkoje egzistuojančias prekes, kuris paremtas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, netaikytinas nagrinėjamu atveju.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Byloje ginčijami perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ši atmetė ieškovo (tiekėjo) pasiūlymą dėl jo neatitikimo pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų ir dėl jo melagingumo. Išnagrinėjusi bylą apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 dalys), todėl byla nagrinėjama pagal atsakovo apeliacinio skundo teisinius bei faktinius argumentus.

17Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (ne)teisėtumo vertinimo

18Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini, siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Šią teisę perkančioji organizacija turi įgyvendinti nepažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių.

19Perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo dokumentų sąlygas, o draudimo nesilaikymas pripažįstamas lygiateisiškumo principo pažeidimu. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia ir skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis savo pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Pažymėtina, jog perkančioji organizacija turi teisę tikėtis, jog tiekėjai bus pakankamai informuoti ir įprastai rūpestingi, tačiau tokio teisėto lūkesčio sąlyga yra ta, kad pati perkančioji organizacija turi būti aiškiai suformulavusi savo reikalavimus, juo labiau, šiuo lūkesčiu negali būti remiamasi siekiant atleisti perkančiąsias organizacijas nuo įpareigojimų, kurie joms nustatomi viešųjų pirkimų teisės normų.

20Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija (apeliantas) atviro konkurso „Medicininė įranga: funkcinės elektrinės lovos, spirometrai, gyvybinių funkcijų monitoriai“ (pirkimo Nr. 149345) sąlygose (toliau – pirkimo sąlygos; b. l. 11-32) nustatė, kad pirkimas suskirstytas į keturias atskiras pirkimo objekto dalis (2.2 punktas). Nagrinėjamoje byloje aktuali 4-oji pirkimo dalis – funkcinės-elektrinės lovos pirkimas (b. l. 30-32). Pagal pirkimo sąlygų 2.3 punktą tiekėjas privalo siūlyti kokybiškas ir tik tas prekes, kurios yra nurodytos prekių techninėje specifikacijoje. Visi techninės specifikacijos reikalavimus pateikiantys duomenys turi būti pagrįsti oficialiais gamintojo raštais su vertimu į lietuvių kalbą, kuris turi būti patvirtintas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu (2.4 punktas). 4-osios pirkimo dalies techninės specifikacijos turinys patvirtina, kad maksimaliai leistina perkančiajai organizacijai siūlytinos lovos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 260 kg (14 punktas, b. l. 30).

21Iš bylos medžiagos matyti, kad konkurse dalyvavęs tiekėjas UAB „Meditechna“ (ieškovas) su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė siūlomos elektrinės lovos Plex Excellent gamintojo Proma Reh deklaraciją, kurioje išdėstyta lovos specifikacija, 13 punkte nurodant, jog maksimali lovos apkrova yra 260 kg. Originalus deklaracijos dokumentas anglų kalba patvirtintas gamintojo antspaudu ir parašu (b. l. 33-34). Deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą patvirtintas tiekėjo (UAB „Meditechna“) direktoriaus M. G. parašu ir įmonės antspaudu (b. l. 36). Šios aplinkybės, įvertinus jas pirmiau išdėstytų nuostatų kontekste, sudaro pagrindą teisėjų kolegijai pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas siūlė perkančiajai organizacijai (apeliantui) prekę, atitinkančią pirkimo sąlygose nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus, todėl perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė šio tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (pirkimo sąlygų 8.7.3 punktas), konkrečiai – specifikacijos 14 punkto, pagal kurį lovos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 260 kg.

22Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos dokumentuose užfiksuotą informaciją, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, neturi pagrindo sutikti su apelianto skundo teiginiais, jog ieškovo su pasiūlymu pateikti duomenys, palyginus juos ir su gamintojo interneto svetainėje nurodyta informacija, yra prieštaringi, taigi vertintini kaip melagingi ar neatitinkantys tikrovės. UAB „Meditechna“ 2014-07-09 paaiškinimo dėl pasiūlymo turinys liudija, kad tiekėjas siūlo perkančiajai organizacijai lovą Plex su nestandartine specifikacija, kurią patvirtina šiam konkrečiam atvejui išduota gamintojo deklaracija (b. l. 76 antra pusė). Tuo tarpu prekių katalogai, ieškovo teigimu, buvo pateikti vien tam, kad perkančioji organizacija galėtų vizualiai įvertinti siūlomą prekę (b. l. 72, 135). Iš apelianto su atsiliepimu į ieškinį bei tripliku pateiktų gamintojo katalogo kopijų ir dalies katalogų teksto vertimo iš anglų kalbos (b. l. 63-65, 84-86) matyti, kad nors ieškovo siūlomo modelio Plex Excellent lovos nustatyta maksimali apkrova yra ne daugiau kaip 250 kg, tačiau naudojamų medžiagų ir technologijų dėka galimos ir didesnės šios lovos apkrovos. Tokį gaminį pagaminti UAB „Meditechna“ atstovaujama įmonė techniškai pajėgi, tai patvirtina ne tik šio gamintojo deklaracija, bet ir aplinkybė, kad ji jau gamina kitus lovų modelius, kurių leidžiama apkrova iki 300 kg (Invent ir Vision modeliai, b. l. 84-93). Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytų aplinkybių visuma, įvertinus ir tai, kad šių dienų technologijos vystosi itin sparčiai, nesudaro objektyvaus pagrindo abejoti ieškovo pasiūlyme nurodytų duomenų teisingumu, patvirtinančių jo pajėgumą pateikti perkančiajai organizacijai konkurso būdu perkamą prekę pagal pirkimo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus, įskaitant ir specifikacijų 14 punktą (maksimali lovos apkrova 260 kg). Todėl apeliantas (perkančioji organizacija) nepagrįstai atmetė UAB „Meditechna“ pasiūlymą pirkimo sąlygų 8.7.3 (pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų) ir 8.7.9 (dalyvis pateikia melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją) punktų pagrindu.

23Kaip pirmiau minėta, perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo dokumentų sąlygas, o draudimo nesilaikymas pripažįstamas lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimu. Iš apelianto 2014-07-15 rašto Nr. K2-2464 (b. l. 77) turinio matyti, kad abejodama tiekėjo pirkimo sąlygose nustatytos formos dokumente, kurį pateikė ieškovas, pagrįsdamas siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytais duomenimis, perkančioji organizacija iš esmės pareiškė papildomą reikalavimą šiam konkrečiam tiekėjui – pateikti jo nestandartinio gaminio patikimumą, saugumą ir kt. užtikrinančius dokumentus. Apeliacinio skundo argumentai tik patvirtina, kad vienas iš ieškovo pasiūlymo atmetimą lėmusių veiksnių buvo tai, kad siūlomos prekės techninės savybės nėra patikrintos bandymų protokolais (b. l. 132). Apelianto skundo argumentai, kuriais grindžiamas perkančiosios organizacijos siekis įsigyti jau išbandytą ir pagamintą prekę, bei skundo teiginys, jog ieškovas iki šiol nėra pateikęs įrodymų, kad yra pagaminęs lovą su 260 kg apkrova, suponuoja išvadą, jog perkančioji organizacija reikalauja iš šio konkretaus tiekėjo pateikti jo siūlomos prekės kokybės ir kitų reikalavimų užtikrinimą patvirtinančius įrodymus. Tačiau toks reikalavimas, viena vertus, nenumatytas pirkimo sąlygose, kita vertus, atsižvelgiant į numatomą pirkti lovų kiekį (8 vnt., b. l. 30) bei gaminio specifiškumą (nestandartinis), viršija ir protingumo standartus bei, labai tikėtina, daro ieškovo dalyvavimą konkurse ekonomiškai neperspektyvų. Toks perkančiosios organizacijos elgesys ieškovo atžvilgiu, kai šis yra pateikęs gamintojo deklaraciją, patvirtinančią gamintojo įsipareigojimą pagaminti pirkimo sąlygose nustatytus techninius parametrus atitinkančią prekę, kaip tai nustatyta pirkimo sąlygų 2.4 punkte, teisėjų kolegijos vertinimu, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto imperatyvo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo ir skaidrumo principų. Dar daugiau, 2014-07-18 VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės rašte Nr. K2-2505 (b. l. 44) esanti informacija, iš kurios matyti 4 pirkimo dalies procedūrose dalyvavę pretendentai (UAB „Meditechna“, UAB „2Nojus“, UAB“M Prekyba“ ir UAB „Evomeda“), bei viešai prieinami CVP IS duomenys, užfiksuoti viešojo pirkimo Nr. 149345 procedūrų ataskaitoje (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_print_vppa_new_1_3.asp? DOK_ID=2002810264) (CPK 179 str. 3 d.), sudaro papildomas prielaidas abejonėms dėl apelianto vykdomo pirkimo skaidrumo – net trijų iš keturių tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Vadinasi, tik vienas tiekėjas liko iš esmės nekonkurencingoje situacijoje, o tai ypač aktualu, kai pirkimai vykdomi pagal mažiausios kainos kriterijų (pirkimo sąlygų 9.1. punktas; b. l. 20).

24Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad viešojo intereso apsauga, sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje, turi apimti abu jo aspektus – tiekėjų sąžiningą varžymąsi ir visuomenės poreikį pirkimo objektu bei jo teikiama nauda – ir nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Tai reiškia, kad socialiai jautrių viešųjų pirkimų objektų įsigijimo teisėtumas dėl savo svarbos per se neturi būti vertinamas kitaip nei dėl kitų įsigijimų, o tiekėjų sąžiningas varžymasis dėl to neturi būti vertinamas mažiau palankiai. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Šie pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartis c. b. Nr. 3K-3-293/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2012-07-19 nutartis c. b. Nr. 2A-1978/2012). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, situacijos išskirtinumo nenustatė. Apelianto atliekamos veiklos specifiškumas, neginčijant jos svarbos, pats savaime nesudaro pagrindo palikti galioti skundžiamą perkančiosios organizacijos sprendimą dėl UAB „Meditechna“ pasiūlymo atmetimo, juolab, kad byloje nesama įrodymų, objektyviai pagrindžiančių tiekėjo pateiktos gamintojo deklaracijos, kaip pirkimo sąlygas atitinkančios prekės pagaminimo konkrečiam atvejui garanto, negalimą įvykdymą.

25Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais bei atsižvelgdama į tai, kad nustatyti viešųjų pirkimų principų pažeidimai laikytini esminiais pažeidimais, pažymi, kad ir nesiremiant jokia papildoma teisės norma yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-17 nutartis c. b. Nr. 3K-3-508/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-29 nutartis c. b. Nr. 2A-866/2014). Todėl apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl apelianto, kaip perkančiosios organizacijos, veiksmų neteisėtumo nėra paremta jokios konkrečios VPĮ normos pažeidimu, nėra aktualūs. Kiti, teisėjų kolegijos pripažintini teisiškai nereikšmingais teisiniam rezultatui šioje byloje, apeliacinio skundo argumentai (iš esmės susiję su perkančiosios organizacijos pareiga atmesti pasiūlymą, kai šis neatitinka konkurso sąlygų) taip pat nepaneigia pirmiau nurodytos pirmosios instancijos teismo išvados, todėl skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl 4 159,38 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (b. l. 148-153). Dalis šių išlaidų – 2 223,38 Lt – buvo patirta nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Tai patvirtina prie prašymo pateikti įrodymai – 2014-10-13 PVM sąskaita faktūra (b. l. 150) ir banko operacijos išrašas (b. l. 152), iš kurio matyti, kad minėtą sumą ieškovo atstovas advokatas J. V. gavo 2014-10-17. Teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybę, jog PVM sąskaita faktūra išrašyta ir apmokėta po to, kai byloje buvo priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas (2014-10-08), bei atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu jau suformuotą praktiką, kad pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, nepateikus prašymo priteisti išlaidas už advokato pagalbą ir išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų iki baigiamųjų kalbų, šios išlaidos negali būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-335/2010, 2010-10-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-408/2010, 2014-11-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-370/2014), šios ieškovo prašymo dalies netenkina.

28Ieškovas pateikė įrodymus ir dėl patirtų 1 936 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme už advokato teisines paslaugas, parengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 151, 153). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostata bei Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 8.11 punktu, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, reikalingų tirti teisinių aplinkybių apimtį, sprendžia, jog šis prašymas tenkintinas iš dalies, iš apelianto priteisiant 1 553 Lt advokato pagalbos išlaidų (CPK 93 str., 98 str.).

29Apeliantas taip pat prašė priteisti jam bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme (b. l. 139-145). Šis prašymas, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas atmetamas, netenkinamas.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės, įmonės kodas 191340120, 1 553 (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt tris) litus advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme uždarosios akcinės bendrovės „Meditechna“, įmonės kodas 145753459, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB “Meditechna“ 2014-08-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2014-10-08 sprendimu (b. l. 120-127) ieškinį... 7. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į atsakovo atsakymo į ieškovo... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė apeliaciniame skunde (b. l.... 10. Ieškovas UAB „Meditechna“ atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l.... 11. 1. Ieškovo siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtina... 12. 2. Apeliacinio skundo argumentai, susiję su gamintojo deklaracijos ir prekių... 13. 3. Skunde tik dar kartą pakartoti teiginiai dėl to, kad ieškovas siūlo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Byloje ginčijami perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ši atmetė... 17. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (ne)teisėtumo vertinimo ... 18. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 19. Perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo... 20. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija (apeliantas) atviro konkurso... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad konkurse dalyvavęs tiekėjas UAB... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos dokumentuose užfiksuotą informaciją,... 23. Kaip pirmiau minėta, perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip... 24. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad viešojo intereso apsauga,... 25. Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau išdėstytais argumentais bei... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 27. Ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl 4 159,38 Lt... 28. Ieškovas pateikė įrodymus ir dėl patirtų 1 936 Lt bylinėjimosi išlaidų... 29. Apeliantas taip pat prašė priteisti jam bylinėjimosi išlaidas apeliacinės... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 8 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti iš viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės,...