Byla 2-1439/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „GCI Vilnius“ iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Tigesta“, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-3582-577/2013 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „GCI Vilnius“ direktorės I. B. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „GCI Vilnius“, kur trečiasis asmuo – T. M. .

2Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „GCI Vilnius“ direktorė I. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „GCI Vilnius“ ir bankroto administratoriumi skirti UAB „Audata“.

5UAB „GCI Vilnius“ akcininkas T. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu, kuriuo prašė įtraukti jį į bankroto bylą trečiuoju asmeniu ir UAB „GCI Vilnius“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 19 d. rezoliucija T. M. įtraukė į bylą trečiuoju asmeniu

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi atsakovui UAB „GCI Vilnius“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Tigesta“.

9Nutartyje teismas, be kita ko, pažymėjo, jog nėra ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių pasiūlytų administratorių kandidatūros būtų pripažintos netinkamomis. Teismas, įvertinęs pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų darbo krūvį, nustatė, jog darbo krūvis tolygiau yra paskirstomas UAB „Tigesta“. Atsižvelgęs į šią aplinkybę, taip pat į tai, kad UAB „Audata“ direktoriui E. J. , kaip įgaliotam asmeniui, buvo skirtas įspėjimas, nutarė, jog UAB „Tigesta“ turi didesnes galimybes užtikrinti koncentruotą, ekonomišką, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11UAB „GCI Vilnius“ direktorė I. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Tigesta“, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“.

12Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas, įvertinęs bankroto administratorių kandidatūrų darbo krūvį, nepagrįstai nurodė, jog tolygiau darbo krūvis yra paskirstomas UAB „Tigesta“. Iš pateiktų duomenų matyti, jog

    13UAB „Audata“ vienam administratoriui tenka mažesnis darbo krūvis negu UAB „Tigesta“. Be to, UAB „Audata“ turi didesnę patirtį vykdant bankroto procedūras, nes yra baigusi daugiau bankroto procedūrų negu UAB „Tigesta“. Taigi, dėl UAB „Tigesta“ užimtumo gali būti nepagrįstai užvilkinta bankroto procedūra.

  2. Trečiojo asmens T. M. atžvilgiu Vilniaus apygardos prokuratūros antrame baudžiamojo persekiojimo skyriuje yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-000008-13 dėl veikos, numatytos BK 184 straipsnio 2 dalyje (turto iššvaistymas) pagal Balti Meedia OU pareiškimą. Be to, T. M. kaitinamas už veikas, atliktas su atsakovu susijusiose bendrovėse. Balti Meedia OU priklauso 65 proc. GCI Media, UAB, akcijų, o GCI Media, UAB, yra didžiausias (turintis 68,5 proc. dydžio reikalavimą) UAB, „GCI Vilnius“ kreditorius. Todėl yra pagrįstų abejonių dėl trečiojo asmens T. M. ketinimų skaidrumo siūlant administratoriaus kandidatūrą. Be to, tikėtina, kad dėl to ateityje gali kilti konfliktas tarp kreditorių ir administratoriaus, o tai neigiamai paveiks bankroto proceso eigos sklandumą ir operatyvumą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo T. M. prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas bankroto administratoriumi pagrįstai paskyrė UAB „Tigesta“, kadangi jo darbuotojų darbo krūvis yra tolygiau paskirstytas. UAB „Tigesta“ bankroto administratoriaus ir jame dirbančių administratorių bendras užimtumas ir darbo krūvis yra mažesnis, negu

    15UAB „Audata“ dirbančių bankroto administratorių.

  2. Ieškovo argumentas, kad trečiojo asmens T. M. atžvilgiu Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas, yra visiškai nesusijęs su nagrinėjamu klausimu.

16Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

17Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai

19Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

20Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto administratoriumi pagrįstai paskyrė trečiojo asmens T. M. , o ne ieškovo I. B. pasiūlytą bankroto administratorių.

21Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

22Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą, bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje nurodytų asmenų, turinčių teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, taigi ir pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi, teismas turi įgaliojimus spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tai reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Teismo galios spręsti administratoriaus kandidatūros klausimą užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių šios galios suteiktos, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir atitikti įstatymą, todėl teismo teisė spręsti dėl administratoriaus paskyrimo nelaikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi, teismo įgaliojimų mastas ribojamas teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti panaikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1214/2011, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

24ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų. Šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo. Administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai.

25Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens T. M. pasiūlytą administratorių UAB „Tigesta“. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad darbo krūvis UAB „Tigesta“ yra paskirstomas tolygiau, be to, teismo vertinimu, šis bankroto administratorius turi didesnes galimybes užtikrinti koncentruotą, ekonomišką, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad UAB „Audata“ direktoriui E. J. , kaip įgaliotam asmeniui, buvo skirtas įspėjimas.

26Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, UAB „Tigesta“ sutiko administruoti atsakovą (65 b. l.), o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pranešė, jog jis atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (73 b. l.).

27Apeliantė atskirajame skunde nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurie sukeltų pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras.

28Apeliantė teigia, jog UAB „Audata“ vienam administratoriui tenka mažesnis darbo krūvis negu UAB „Tigesta“, be to, UAB „Audata“ turi didesnę patirtį vykdant bankroto procedūras, nes yra baigusi daugiau bankroto procedūrų.

29Pagal šios teismo nutarties priėmimo dieną paskelbtus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis (www.bankrotodep.lt), UAB „Tigesta“ vykdo bankroto procedūras 34 įmonėse, baigė bankroto procedūras 46 įmonėse, turi 6 darbuotojus. UAB „Audata“ vykdo 23 bankroto procedūras, baigė bankroto procedūras 58 įmonėse, turi 5 darbuotojus. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nustatė, jog darbo krūvis tolygiau yra paskirstytas UAB „Tigesta“, nes, kaip matyti iš viešai prieinamų duomenų, šioje bendrovėje darbuotojai yra pasiskirstė tokia tvarka: R. V. vykdo 16 bankroto procedūrų, S. B. – 3, V. P. – 1, G. Č. – 1, Š. P. – 3, S. S. – 10. Tuo tarpu UAB „Audata“ bankroto procedūras vykdo tik du darbuotojai iš penkių, o iš jų E. J. 22 procedūras, o A. B. – 1.

30Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pasiūlytų bankroto administratorių patirtis ir užimtumas (vertinant vykdomų bankroto procedūrų skaičių) skiriasi santykinai nedaug. Be to, vien tas faktas, jog UAB „Audata“ yra baigusi daugiau bankroto procedūrų, nei teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Tigesta“, ir kad UAB „Audata“ vienam administratoriui tenka mažesnis darbo krūvis negu UAB „Tigesta“ (tačiau, kaip nustatyta, iš 5 UAB „Audata“ darbuotojų bankroto procedūras vykdo tik 2 darbuotojai), nesudaro pagrindo spręsti, jog teismas paskyrė netinkamą bankroto administratorių ir kad jis negalės tinkamai vykdyti bankroto procedūras ar kad bankroto procesas bus vilkinamas. Tuo labiau, kad bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme nustatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teismui teikia pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Tad vien tai, jog teismas paskyrė ne apeliantės siūlomą administratorių, savaime nepatvirtina teismo nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.

31Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantės išdėstyti argumentai apie tai, kad trečiojo asmens T. M. atžvilgiu Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Balti Meedia OU pareiškimą dėl turto iššvaistymo, o šiai bendrovei priklauso 65 proc. GCI Media, UAB, akcijų, o GCI Media, UAB, yra preliminariai didžiausias UAB „GCI Vilnius“ kreditorius, taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį. Pažymėtina, kad apeliantė nepateikė nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, kita vertus, tokio pobūdžio informacija nesusijusi su nagrinėjamu klausimu, nes savaime neįrodo aplinkybės, jog UAB „Tigesta“ turės suinteresuotumą bankroto byloje ar kad ši bendrovė yra subjektas, kuris pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį turėtų būti pripažintas negalinčiu teikti administravimo paslaugas. Pažymėtina, jog ir pati apeliantė gali būti laikoma suinteresuota bankroto bylos eiga ir baigtimi, nes ji yra buvusi atsakovo administracijos vadovė. Tačiau ir ši aplinkybė savaime negali turėti esminės ir lemiamos reikšmės, sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą.

32Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas ne tik įvertino visų pasiūlytų administratorių kandidatūrų atitikimą ĮBĮ nustatytiems reikalavimams, bet ir atsižvelgė jų patirtį, darbo išteklius. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad abu pasiūlyti administratoriai yra tinkami teikti administravimo paslaugas, tačiau, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų išrinko administratorių, kuris, teismo vertinimu, tinkamiausiai vykdys bankroto procedūrą. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, jog išrinktas administratorius gali būti šališkas bankroto procese. UAB „Tigesta“ suinteresuotumo UAB „GCI Vilnius“ bankroto byloje taip pat neįrodė ir apeliantė. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė ir į aplinkybę, jog trečiojo asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus UAB „Audata“ direktoriui E. J. , kaip įgaliotam asmeniui, buvo skirtas įspėjimas (55 b. l.).

33Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.). Tai, kad teismas paskyrė ne apeliantės pasiūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo ( ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

34Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas, tinkamai įvertino šiam klausimui išspręsti reikšmingas bylos aplinkybes, todėl keisti ar naikinti žemesnės instancijos teismo nutarties dalį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

36Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „GCI Vilnius“ direktorė I. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 5. UAB „GCI Vilnius“ akcininkas T. M. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 19 d. rezoliucija T. M. įtraukė į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi atsakovui UAB „GCI... 9. Nutartyje teismas, be kita ko, pažymėjo, jog nėra ĮBĮ 11 straipsnio 4... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. UAB „GCI Vilnius“ direktorė I. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:
  1. Teismas,... 13. UAB „Audata“ vienam administratoriui tenka mažesnis darbo krūvis negu UAB... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo T. M. prašo atskirąjį... 15. UAB „Audata“ dirbančių bankroto administratorių.
  2. Ieškovo... 16. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 17. Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d.... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai... 19. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 20. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas atsakovo bankroto... 21. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 22. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą,... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio... 24. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog administratoriumi negali būti... 25. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 26. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, UAB „Tigesta“ sutiko... 27. Apeliantė atskirajame skunde nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurie... 28. Apeliantė teigia, jog UAB „Audata“ vienam administratoriui tenka mažesnis... 29. Pagal šios teismo nutarties priėmimo dieną paskelbtus Įmonių bankroto... 30. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pasiūlytų bankroto... 31. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantės išdėstyti... 32. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, pirmosios instancijos... 33. Pažymėtina, kad nustačius, jog administratorius savo pareigas atlieka... 34. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto... 35. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 36. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį nepakeistą....