Byla 2-464/2014
Dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Hostel Irmuna“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-6237-661/2013 pagal ieškovės I. M. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Hostel Irmuna“ iškėlimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB ,,Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti jį į bylą bendraieškiu, iškelti bankroto bylą UAB „Hostel Irmuna“ bei administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi netenkino pareiškėjo UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ prašymo įtraukti jį į bylą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hostel irmuna“ bendraieškiu. Teismas nurodė, kad iškėlus UAB „Hostel Irmuna“ bankroto bylą pareiškėjas turės teisę kreiptis į bankrutuojančios UAB „Hostel Irmuna“ paskirtą administratorių ir perduoti administratoriui savo reikalavimus. Taip pat teismas paaiškino pareiškėjui, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) vienodai gina visų kreditorių teises nepriklausomai nuo to, ar jie dalyvauja byloje nuo ieškinio pareiškimo momento, ar įstojo į bylą kreditoriais po bankroto bylos iškėlimo. Be to, ĮBĮ 9 str. 6 d. nustatyta, kad teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Teismo posėdis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hostel Irmuna“ paskirtas 2013 m. gruodžio 19 d., dėl to teismas nurodė pareiškėjui, kad reikia laikytis proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principų.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Pareiškėjas UAB ,,Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti UAB ,,Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ į bylą bendraieškiu. Skunde nurodo, kad teismas pripažino, jog pareiškėjas yra atsakovo kreditorius, bet nepagrįstai galimybės įtraukti į bylą bendraieškiu net nesvarstė, tik pasiūlė po bankroto bylos iškėlimo kreditorinius reikalavimus pateikti bankroto administratoriui. Tačiau skundžiamos nutarties priėmimo dieną bankroto byla atsakovui dar nebuvo iškelta ir pareiškėjo įtraukimas į bylą bendraieškiu nebūtų niekaip sutrukdęs kitą dieną numatyto teismo posėdžio dėl klausimo sprendimo iš esmės, taigi ir proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai nebūtų pažeisti.

9Ieškovė I. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti.

10Atsakovas UAB „Hostel Irmuna“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti.

11IV. Apeliacinio teismo argumentai

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Įmonių bankroto procesas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, o kiek šis specialus įstatymas nereglamentuoja – pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekso teisės normas. Bankroto procesas turi tam tikrų ypatumų, susijusių su dalyvaujančių byloje asmenų procesine padėtimi.

14Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad įmonės, kuriai inicijuojamas bankroto procesas, tikėtinas kreditorius iki bankroto bylos iškėlimo gali įstoti į bylą ir prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto bylą, kartu pasiūlant bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tokio kreditoriaus procesinė padėtis yra bendraieškis, kadangi jo reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei ir bankroto procedūrų pradėjimo atitinka pradinio ieškovo interesus. Teismas, iki bankroto bylos iškėlimo gavęs įstatymų reikalavimus atitinkantį kreditoriaus pareiškimą dėl įstojimo į bylą bendraieškiu, turi leisti šiam asmeniui prisidėti prie ieškinio. Tuomet šis kreditorius laikomas dalyvaujančiu byloje asmeniu ir įgyja visas jo procesinę padėtį (šalies) atitinkančias procesines teises ir pareigas (ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 2 str., 3 str. 1 d., 5, 6, 17, 37, 41, 42, 334, 338, 305 str.). Toks bendraieškiu į bylą įtrauktas asmuo turi teisę apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį tiek nemokumo, tiek ir bankroto administratoriaus paskyrimo klausimais (CPK 305 str.). (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-835/2009, 2009 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1156/2009). Kita vertus, teismai formuoja praktiką ir ta linkme, kad kai prašymas dėl įtraukimo į procesą bendraieškiu paduotas prieš pat teismo posėdį ir jis grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir teismo jau priimtas pareiškimas, nesant duomenų, kad pareiškėjas tokio prašymo negalėjo pateikti anksčiau, teismas turi iš esmės spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą pagal anksčiau priimtą ieškinį (ieškinius), nors kitų asmenų pateikto ieškinio dėl to paties dalyko priėmimo klausimas dar neišspręstas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772/2012).

15Byloje nustatyta, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Hostel Irmuna“ teisme gautas 2013 m. lapkričio 25 d., o teisėjo rezoliucija priimtas 2013 m. lapkričio 28 d. (b. l. 1). Pranešimas apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą teismų informacinėje sistemoje paskelbtas 2013 m. gruodžio 11 d., taip pat šią dieną paskelbtas pranešimas apie rašytinio proceso tvarka 2013 m. gruodžio 19 d. vyksiantį teismo posėdį. Pareiškėjo UAB ,,Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ prašymas įstoti į bylą teismui pateiktas 2013 m. gruodžio 16 d. (b. l. 35). Taigi prašymas pateiktas po penkių dienų nuo pranešimo apie ieškovės I. M. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Hostel Irmuna“ priėmimą teisme. Taip pat nuo prašymo pateikimo dienos iki teismo posėdžio dėl bankroto bylos iškėlimo buvo likusios 3 dienos, o tai yra pakankamas laiko tarpas teismui iki posėdžio išspręsti ieškinio priėmimo klausimą (CPK 137 str. 3 d.).

16Įvertinus nurodytas aplinkybes, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi iki nutarties bankroto bylos iškėlimo klausimo priėmimo, darytina išvada, kad jis turėjo būti įtrauktas į bylą ir tapti dalyvaujančiu bankroto byloje asmeniu, turinčiu benrdaieškio procesinį statusą ir procesines teises, tame tarpe ir teisę siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą bei apeliacijos teisę dėl teismo priimtų procesinių sprendimų bankroto procese.

17Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamoje nutartyje nurodytu argumentu, kad įstatyme yra nustatyti trumpi terminai bankroto bylai iškelti ar atsisakyti iškelti, tačiau pažymi, kad operatyvumo principo užtikrinimas turi būti įgyvendinamas nepažeidžiant galimų įmonės kreditorių interesų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Be to, iki įstatyme nustatyto termino iškelti ar atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui nuo pareiškimo įtraukti bendraieškiu buvo likusios dar 9 dienos (ĮBĮ 9 str. 6 d.), todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, operatyviai išnagrinėjęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas neproporcingai apribojo pareiškėjo procesines teises.

18Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, panaikina pirmosios instancijos skundžiamą nutartį ir klausimą išspręndžia iš esmės – pareiškėjo prašymą įtraukti jį bendraieškiu civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui tenkina.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti UAB ,,Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ bendraieškiu civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Hostel Irmuna“.

Proceso dalyviai
Ryšiai