Byla 2-1772/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų E. M. , D. K. , G. P. , E. T. , I. R. , S. M. , J. G. , V. S. , I. K. , A. L. ir L. U. bei uždarosios akcinės bendrovės „Jonrida“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjų UAB „Jonrida“, A. Š. , E. M. , D. K. , R. Š. , A. V. , N. P. , R. G. , L. K. , A. Ž. , G. P. , E. T. , I. R. , S. M. , A. Z. , J. G. , V. S. , I. K. , A. L. , L. U. ir J. U. prašymus dėl įtraukimo į bylą bendraieškiais, civilinėje byloje Nr. B2-4339-611/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Elvora“ direktoriaus J. M. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus pramogų arena“ (bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ teisių perėmėjas) ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Elvora“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjų prašymus dėl įtraukimo į bylą bendraieškiais, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas BUAB „Elvora“ direktorius J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Elvora“, kuriuo prašė iškelti atsakovui bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Proventuslaw LT“. Nurodė, kad turimi įmonės kreditoriniai reikalavimai negalės būti sėkmingai įvykdyti, o pradelsti įsipareigojimai daugiau nei 6 kartus viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi įtraukė BUAB „Versenta“ į civilinę bylą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo bendraieškiu. BUAB „Versenta“ prašė iškelti atsakovui bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimo dalį ir priėmė naują sprendimą, kuriuo priteisė ieškovui BUAB „Versenta“ iš atsakovo 1 591 974,57 Lt nuostolių atlyginimą. Pažymėjo, kad sprendimas įsiteisėjo, tačiau atsakovas jo nėra įvykdęs.

82012 m. gegužės 21 d. pareiškėjai UAB „Jonrida“, A. Š. , E. M. , D. K. , R. Š. , A. V. , N. P. , R. G. , L. K. , A. Ž. , G. P. , E. T. , I. R. , S. M. , A. Z. , J. G. , V. S. , I. K. , A. L. , L. U. ir J. U. pateikė teismui prašymus įtraukti juos į civilinę bylą bendraieškiais.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi atmetė pareiškėjų prašymus dėl įtraukimo į bylą bendraieškiais.

11Teismas sprendė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi iškėlė BUAB „Elvora“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“ bei nustatė keturiasdešimt penkių dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti. Pažymėjo, jog po to, kai teismas patvirtina kreditoriaus reikalavimą bankroto byloje, jis tampa trečiuoju asmeniu ir įgyja visas tretiesiems asmenims numatytas teises ir pareigas, todėl pareiškėjų prašymus dėl įtraukimo į bylą bendraieškiais atmetė.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjai E. M. , D. K. , G. P. , E. T. , I. R. , S. M. , J. G. , V. S. , I. K. , A. L. ir L. U. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įtraukti juos bendraieškiais civilinėje byloje Nr. B2-4339-611/2012. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas, nenagrinėdamas prašymo dėl įtraukimo bendraieškiais, nesivadovavo įstatymais ir teismų praktika. Prašymas buvo pateiktas teismui dar iki posėdžio pradžios (2012 m. gegužės 21 d., 09:20 val., o posėdis įvyko 2012 m. gegužės 21 d., 10:00 val.). Pateikus prašymą, buvo perspėtas teismo raštinės darbuotojas, kad skubiai perduotų dokumentus teisėjui, jis užtikrino, kad suspės tai padaryti (iki posėdžio dar buvo likę 40 min.), todėl teismas privalėjo minėtą prašymą išnagrinėti dar 2012 m. gegužės 21 d. teismo posėdyje. Pažymėtina, kad pareiškėjai yra UAB „Elvora“ kreditoriai, todėl turi lygias procesines teises su kitais kreditoriais. Teismas, prieš tai byloje priėmė BUAB „Versenta“ analogišką prašymą įtraukti bendraieškiu, iškelti bankroto bylą atsakovui ir paskirti administratorių, todėl, nepriėmus minėto prašymo įtraukti bendraieškiais, buvo pažeistas šalių procesinio lygiateisiškumo principas.

152. Prašyme įtraukti bendraieškiais nekeliami nauji reikalavimai, netaikomos naujos bankroto administratoriaus kandidatūros, o tik išsakyta pareiškėjų nuomonė dėl jau pasiūlytų administratorių kandidatūrų bei prašoma teismo atkreipti dėmesį į kreditoriaus BUAB „Versenta“ nesąžiningumą, neleistinas sąsajas su jo siūlomu administratoriumi.

163. Teismas, nepagrįstai paskyrė bankroto administratorių. Pažymėtina, jog BUAB „Versenta“ nurodymu antstoliai paralyžavo BUAB „Elvora“ veiklą, sustojo visa darbinė veikla. BUAB „Versenta“ ėmė elgtis nesąžiningai visų kitų kreditorių atžvilgiu, reikalavo iš BUAB „Elvora“ direktoriaus įkeisti BUAB „Elvora“ nekilnojamąjį turtą, taip mėginant užsitikrinti savo reikalavimo pirmumo teisę prieš visus kitus kreditorius. Todėl, paskyrus BUAB „Versenta“ siūlomą bankroto administratorių UAB „Ius Positivum“, kreditorių teisės ne tik nebus apgintos, bet bus dar labiau suvaržytos. Be to, tikėtina, kad siūlomas administratorius UAB „Ius Positivum“ yra tampriais ryšiais susijęs su kreditoriumi BUAB „Versenta“. Šio kreditoriaus vardu veikia kitas bankroto administratorius UAB „Admivita“. Abu šie administratoriai kartu vykdo ir organizuoja savo veiklą, t. y. veikia išvien, todėl paskyrus administratoriumi UAB „Ius Positivum“, šis administratorius bus suinteresuotas veikti UAB „Admivita“ naudai.

174. Nėra jokių duomenų, leidžiančių abejoti ar įtarti, kad BUAB „Elvora“ administratoriumi paskyrus UAB „Proventuslaw LT“ būtų kaip nors pažeistos kreditorių teisės. Be to, administratorius UAB „Proventuslaw LT“ yra labiau patyręs ir mažiau užimtas, todėl jis yra tinkamesnis administruoti BUAB „Elvora“.

18Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Jonrida“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti 2012 m. gegužės 21 d. UAB „Jonrida“ prašymą įtraukti UAB „Jonrida“ bendraieškiu civilinėje byloje Nr. B2-4339-611/2012. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

191. Vilniaus apygardos teismas nesilaikė suformuotos teismų praktikos ir be jokių paaiškinimų pareiškėjo UAB „Jonrida“ pareiškimo, pateikto teismui dar iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo, nenagrinėjo, į jame išdėstytus argumentus dėl pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų neatsižvelgė. Darytina išvada, kad toks procesinių teisių pažeidimas turėjo tiesioginės įtakos paskiriant netinkamą atsakovo BUAB „Elvora“ bankroto administratorių. Be to, Vilniaus apygardos teismas šioje byloje priėmė analogišką kito kreditoriaus BUAB „Versenta“ prašymą ir jį išnagrinėjo, o pareiškėjo UAB „Jonrida“ prašymo nenagrinėjo. Toks Vilniaus apygardos teismo elgesys pažeidė UAB „Jonrida“ teisę kreiptis į teismą, nepagrįstai apribojo pareiškėjo teises kitų kreditorių atžvilgiu, pažeidė šalių lygiateisiškumo principą.

202. Pareiškėjas UAB „Jonrida“ 2012 m. gegužės 21 d. pareiškime nurodė, kad jį visiškai tenkino bankroto administratoriaus UAB „Proventuslaw LT“ kandidatūra, o susipažinęs su ieškovo J. M. argumentais dėl ieškovo BUAB „Versenta“ siūlomos UAB „Ius Positivum“ kandidatūros, pareiškėjas UAB „Jonrida“ jai kategoriškai prieštaravo. Pažymėtina, kad ieškovas J. M. nurodė aplinkybes dėl galimų ieškovo BUAB „Versenta“ administratoriaus UAB „Admivita“ ir jo administratoriumi šioje byloje siūlomo UAB „Ius Positivum“ sąsajų ir galimo interesų konflikto.

213. Paskyrus administratoriumi UAB „Ius Positivum“, pareiškėjo UAB „Jonrida“ (smulkiojo kreditoriaus) interesai liktų visiškai neatstovaujami ir neapginti, būtų pažeistas kreditorių lygybės principas. Todėl šioje byloje reikalingas nešališkas bankroto administratorius, kuris sprendimus priimtų nesaistomas jokių įsipareigojimų. Be to, byloje nėra pateikta jokių įrodymų, suteikiančių pagrindo abejoti ieškovo J. M. siūloma bankroto administratoriaus UAB „Proventuslaw LT“ kandidatūra.

224. Ieškovas BUAB „Versenta“ elgėsi nesąžiningai, bandydamas užsitikrinti savo reikalavimą vienintelio atsakovo turimo nekilnojamojo turto įkeitimu, taip siekdamas įgyti pirmenybės teisę į savo reikalavimų patenkinimą kitų kreditorių atžvilgiu. Atsakovo BUAB „Elvora“ nemokumą galėjo sąlygoti skubūs ieškovo BUAB „Versenta“ inicijuoti teismo sprendimo vykdymo veiksmai. Pažymėtina, kad iki šiol tęsiami išieškojimo veiksmai išimtinai tik BUAB „Versenta“ naudai, atliekami net ir po kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo, yra neteisėti kitų kreditorių atžvilgiu ir pažeidžia jų interesus.

23Ieškovas BUAB „Versenta“ atsiliepimu į pareiškėjų atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutarties prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

241. Prašymai įtraukti bendraieškiais teismui buvo pateikti 2012 m. gegužės 21 d., t. y. tą pačią dieną, kai buvo nagrinėjama civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Taigi siekiant išspręsti minėtų asmenų įtraukimo į bylą bendraieškiais klausimą, teismas privalėtų atidėti šios bylos nagrinėjimą, o tokiu būdu būtų sudarytos sąlygos piktnaudžiauti savo teisėmis, taip vilkinant bankroto bylos iškėlimo procedūrą, ją nukeliant neapibrėžtam laikui. Tokia situacija prieštarautų operatyvumo principo bankroto procese įgyvendinimui.

252. Pareiškėjai yra BUAB „Elvora” darbuotojai, todėl pagrįsta teigti, jog jiems galėjo būti kur kas anksčiau žinoma apie BUAB „Elvora” bankroto bylą. Pažymėtina, jog tuo atveju, jeigu kreditorių prašymai įtraukti juos bendraieškiais būtų pateikti likus protingumo kriterijus atitinkančiam laiko tarpui iki BUAB „Elvora” bankroto bylos nagrinėjimo, klausimas dėl kreditorių įtraukimo bendraieškiais būtų išspręstas iki bankroto bylos BUAB „Elvora” iškėlimo.

263. Pažymėtina, kad nors įmonės administratoriaus kandidatūrą gali siūlyti ir nedalyvaujantys byloje asmenys, tačiau teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros.

274. Kreditorių teisė į teisminę gynybą nėra pažeidžiama, nes šalių teises ir pareigas bankroto bylos iškėlimo stadijoje lemia bankroto bylos iškėlimo specifika. BUAB „Elvora” darbuotojų ir UAB „Jonrida”, kaip BUAB „Elvora” kreditorių, teisės bus įgyvendintos patvirtinus bankroto byloje jų reikalavimą. Be to, kreditorių atskiruosiuose skunduose išdėstyti teiginiai dėl BUAB „Elvora” bankroto byloje paskirto administratoriaus UAB „Ius Positivum” netinkamumo sutampa su BUAB „Elvora” vadovo J. M. atskirajame skunde dėl 2012 m. gegužės 21 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties išdėstytais teiginiais, todėl paskirto administratoriaus tariamas netinkamumas bus įvertintas teismui nagrinėjant BUAB „Elvora” vadovo atskirąjį skundą.

286. Pažymėtina, jog atskirųjų skundų nagrinėjimo dalykas yra ne BUAB „Elvora” bankroto byloje paskirto administratoriaus tinkamumo klausimas, o tai, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė įtraukti BUAB „Elvora” darbuotojus ir UAB „Jonrida” bendraieškiais BUAB „Elvora” bankroto byloje, todėl kreditorių teiginiai dėl netinkamo administratoriaus paskyrimo yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas ir dėl jų papildomai nepasisakoma.

29Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi ieškovą BUAB „Versenta“ pakeitė jo procesinių teisių perėmėju UAB „Vilniaus pramogų arena“ ir toliau ieškovas šioje civilinėje byloje yra UAB „Vilniaus pramogų arena“.

30III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

31Apeliacine tvarka sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo įtraukti juos į procesą bendraieškiais pagal ieškovų ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

32Teisingumo vykdymo procesinėje veikloje teisinio aiškumo (nuspėjamumo) bei teisėtų lūkesčių principai be kita ko reiškia, jog teismai, nagrinėdami analogiškas bylas, turi vadovautis teismų praktikoje suformuotomis teisės taikymo taisyklėmis (teismo precedentais). Teismo precedento kaip teisės šaltinio svarbą ne kartą pabrėžė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Pirmą kartą oficiali konstitucinė teismo precedento doktrina įteisinta Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime. Šiame nutarime nustatytos su teismo precedentu susijusios taisyklės buvo pakartotos ir išplėtotos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutarime, 2006 m. lapkričio 8 d., 2006 m. lapkričio 21 d. sprendimuose ir 2007 m. spalio 24 d. nutarime. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pažymėjo, jog rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, taigi ir visaverčio teisingumo vykdymo, sąlyga. Todėl teismų precedentų negalima nemotyvuotai ignoruoti sprendžiant analogiškas bylas. Teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų sprendimų, kurie tų kategorijų bylose turi precedento reikšmę. Aukštesnės instancijos teismai, peržiūrėdami žemesnės instancijos teismų sprendimus, privalo tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais, kurie turi būti aiškūs ir ex ante (iš lot. k. „iš anksto“) žinomi teisės subjektams, inter alia (iš lot. k. „tarp kitko, be to“) žemesnės instancijos teismams, nes teismų jurisprudencija turi būti prognozuojama. Esami aukštesnės instancijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos teismus. Teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas.

33Taigi teismo precedentas yra teisės šaltinis tiek vertikaliu, tiek horizontaliu aspektu. Tuo pačiu pastebėtina, kad tokia konstitucinėje jurisprudencijoje suformuluota doktrina yra itin griežta.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, taip pat Lietuvos apeliacinis teismas nutartyse yra suformulavę teisės taikymo taisyklę klausimu dėl asmenų įstojimo bendraieškiais ar trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje. Šių teismų praktikoje nurodoma, kad tuo atveju, jeigu kreditorius palaiko bankroto bylos iškėlimą, tačiau nereiškia savarankiško reikalavimo iškelti bankroto bylą, kreditorius įstoja į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ir dalyvaujantis ieškovo pusėje. Jeigu kreditorius nepalaiko reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo, jis į bylą įtraukiamas trečiuoju asmeniui, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje. Tuomet, kai vykstant bankroto bylos iškėlimo procesui kreditorius reiškia savarankišką reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jis į bylą įtraukiamas bendraieškiu. Teismų praktikoje dažnai sutapatinama kreditoriaus, reiškiančio savarankišką reikalavimą iškelti bankroto bylą, galimybė būtų įtrauktam į procesą bendraieškiu ar trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais. Teisėjų kolegijos nuomone, tinkamiausiai tokių asmenų procesinę padėtį apibūdina bendraieškio procesinis teisinis statusas, nes sutampa pradinio ieškovo ir vėliau ieškinį pareiškusio ieškovo materialusis teisinis interesas. Pagal šių teismų išaiškinimus kreditoriai gali įstoti į bylą bendraieškiais ar trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje tik iki teismo nutarties iškelti (atsisakyti iškelti) bankroto bylą priėmimo. Todėl kreditorių, kurie kreipėsi į teismą šioje stadijoje, įstojimo į bylą bendraieškiais ar trečiaisiais asmenimis klausimas turi būti sprendžiamas iki nutarties bankroto bylos iškėlimo klausimu priėmimo. Po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo kreditorius byloje dalyvaujančiu asmeniu (trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų) tampa tik teismui patvirtinus kreditoriaus reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-228/2008; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-21/2010; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-274/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-991/2009; 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2060/2011). Tuo atveju, kai teismas pareiškėjo motyvuotą prašymą dėl jo įtraukimo į bylą bendraieškiu gauna po nutarties bankroto bylos iškėlimo klausimu priėmimo, jis turėtų šį procesinį dokumentą teisiškai kvalifikuoti pagal jo turinį kaip ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsisakyti jį priimti, nes klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei yra išspręstas (CPK 3 str. 6 d. ir 137 str. 2 d. 4 p. ir 5 p.). Tačiau, jeigu įmonės kreditoriaus ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo (prašymas įtraukti bendraieškiu, kartu suformuluojant savarankiškus materialiuosius teisinius reikalavimus dėl bankroto bylos iškėlimo) teisme gautas iki teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo, teismas turėtų spręsti jo priėmimo ir nagrinėjimo kartu su anksčiau gautais ieškinio reikalavimais dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai įmonei klausimą. Tokio ieškinio priėmimo klausimas turi būti sprendžiamas pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles (CPK 137 str. 3 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Kolegija pažymi, kad bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, kad bankroto bylos būtų nagrinėjamos itin operatyviai. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 dalį klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti išspręstas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo (pradinio) ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo gavimo dienos. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Asmenys turi procesinę pareigą operatyviai ginti savo subjektines teises, kad kuo skubiau būtų išspręstas įmonės (ne)mokumo klausimas. Todėl tuomet, kai teismas nutarė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėti rašytinio arba žodinio proceso tvarka ir paskyrė teismo posėdžio datą, o pareiškėjas prašymą dėl jo įtraukimo į procesą bendraieškiu padavė prieš pat teismo posėdį ir prašymas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir teismo jau priimtas ieškinys, nesant duomenų, kad pareiškėjas tokio prašymo negalėjo pateikti anksčiau, teismas turi iš esmės spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą pagal anksčiau priimtą ieškinį (ieškinius), nors kitų asmenų pateikto ieškinio dėl to paties dalyko priėmimo klausimas dar neišspręstas.

35Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 4 d. gavo ieškovo – atsakovo vadovo J. M. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Elvora“ (b. l. -3). Ieškovas atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Proventuslaw LT“. Pasirengimo bylos nagrinėjimo metu teisme 2012 m. gegužės 4 d. gautas BUAB „Versenta“ prašymas dėl įmonės įtraukimo į bankroto bylą bendraieškiu, bankroto administratoriumi prašant paskirti UAB „Ius Positivum“ (b. l. 94-97). Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi įtraukė BUAB „Versenta“ į civilinę bylą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo bendraieškiu (b. l. 116), o 2012 m. gegužės 9 d. nutartimi nutarė ieškovų ieškinius nagrinėti rašytinio proceso tvarka, atidėti nagrinėjimą ir teismo posėdžio datą paskirti 2012 m. gegužės 21 d. 10:00 val. (b. l. 119). Vilniaus apygardos teismas, įvertinęs ieškovų J. M. ir BUAB „Versenta“ ieškinių pagrįstumą bei jų siūlomas administratorių kandidatūras, 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi atsakovui iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Ius Positivum“ (b. l. 125-127).

36Iš bylos duomenų matyti, kad prieš pat nutarties paskelbimą 2012 m. gegužės 21 d. 9:29 val. (nutartis buvo paskelbta 2012 m. gegužės 21 d. 10:00 val.) pareiškėjai UAB „Jonrida“, A. Š. , E. M. , D. K. , R. Š. , A. V. , N. P. , R. G. , L. K. , A. Ž. , G. P. , E. T. , I. R. , S. M. , A. Z. , J. G. , V. S. , I. K. , A. L. , L. U. ir J. U. Vilniaus apygardos teisme padavė prašymus įtraukti juos į civilinę bylą bendraieškiais (b. l. 165-179). Taigi, pirma, pareiškėjai ieškinio teismui, kuris ir taip ilgiau kaip vieną mėnesį sprendė bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą, anksčiau nepateikė, nors galėjo tai padaryti. Antra, bylos duomenys patvirtina, kad visi pareiškėjai, išskyrus UAB „Jonrida“, yra atsakovo darbuotojai, kurie žinojo ir turėjo žinoti apie įmonės sunkią turtinę padėtį ir jau nagrinėjamus ieškinius teisme dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Duomenų apie tai, kad šie asmenys negalėjo anksčiau operatyviai ginti savo subjektinių teisių ir paduoti prašymo dėl jų įtraukimo į procesą jie nenurodė. Priešingai, pareiškėjai išdėstė tas pačias aplinkybes, susijusias su BUAB „Versenta“ neteisėtais veiksmais įmonės atžvilgiu bei tuos pačius argumentus dėl administratoriaus paskyrimo, kuriuos buvo nurodęs atsakovo vadovas J. M. ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo. Tai įrodo, jog pareiškėjams ne tik buvo žinoma apie įmonės vadovo pareikštą ir nagrinėjamą ieškinį dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, bet ir tai, jog pareiškėjų bei įmonės vadovo veiksmai buvo derinami. Byloje nenustatyta, jog pareiškėjų ieškinys, nors teisme ir buvo gautas iki nutarties byloje paskelbimo, bylą nagrinėjančiam teisėjui buvo perduotas iki nutarties iškelti bankroto bylą paskelbimo. Kita vertus, kaip minėta, net ir perdavus teisėjui tokį ieškinį betarpiškai prieš priimant ir skelbiant nutartį pagal anksčiau priimtus ieškinius, teismas turėjo pagrindą nespręsti pavėluotai dėl to paties dalyko pateikto ieškinio priėmimo klausimo. Todėl teismas, gavęs pareiškėjų ieškinius po to, kai analogiški ieškiniai dėl to paties teisinio reikalavimo jau buvo išspręsti, pagrįstai atsisakė tokius ieškinius priimti, nors ir nenurodė atsisakymo teisinio pagrindo. Tokius ieškinius turi būti atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto ar 5 punkto pagrindu, priklausomai nuo to, ar priimta nutartis bankroto bylos iškėlimo klausimu įsiteisėjusi ar neįsiteisėjusi. Toks teismo procesinis elgesys atitinka bankroto proceso paskirtį kuo greičiau išspręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tai nepažeidžia pareiškėjų, kurie neveikė operatyviai, teisių bei teisėtų interesų, iš esmės sutampančių su ieškinį padavusio atsakovo vadovo interesais (tapatus materialusis teisinis reikalavimas). Šio ieškovo argumentus (taip pat ir dėl tos pačios administratoriaus kandidatūros) įvertino teismas 2012 m. gegužės 21 d. nutartyje. Tokiu būdu buvo įvertinti ir analogiški pareiškėjų ieškinyje suformuluoti argumentai dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. Be to, šiuos argumentus įvertins apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo J. M. atskirąjį skundą dėl 2012 m. gegužės 21 d. nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo.

37Kolegija sutinka su BUAB „Versenta“ atsiliepijmo į atskiruosius skundus argumentu, kad atskirųjų skundų nagrinėjimo dalykas yra ne BUAB „Elvora” bankroto byloje paskirto administratoriaus tinkamumo klausimas, o tai, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė įtraukti BUAB „Elvora” darbuotojus ir UAB „Jonrida” bendraieškiais BUAB „Elvora” bankroto byloje, todėl kreditorių teiginiai dėl netinkamo administratoriaus paskyrimo yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas ir dėl jų papildomai nepasisakoma. Atskirųjų skundų argumentai dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo nepagrįsti, nes Vilniaus apygardos teismas BUAB „Versenta“ į civilinę bylą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo bendraieškiu įtraukė dar 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi. Be to, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, pareiškėjai savo subjektines teises galės ginti teismui per bankroto administratorių paduodami prašymus dėl jų įtraukimo į procesą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ir kreditorinių reikalavimų tvirtinimo (ĮBĮ 21 str. 1 d.).

38Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

39Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bendraieškių įtraukimą į procesą bankroto bylos iškėlimo stadijoje ir pagrįstai netenkino šių pareiškėjų prašymų. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė... 6. Ieškovas BUAB „Elvora“ direktorius J. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi įtraukė BUAB... 8. 2012 m. gegužės 21 d. pareiškėjai UAB „Jonrida“, A. Š. , E. M. , D. K.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 24 d. nutartimi atmetė... 11. Teismas sprendė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 21 d.... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjai E. M. , D. K. , G. P. , E. T. , I. R. , S. M. ,... 14. 1. Teismas, nenagrinėdamas prašymo dėl įtraukimo bendraieškiais,... 15. 2. Prašyme įtraukti bendraieškiais nekeliami nauji reikalavimai, netaikomos... 16. 3. Teismas, nepagrįstai paskyrė bankroto administratorių. Pažymėtina, jog... 17. 4. Nėra jokių duomenų, leidžiančių abejoti ar įtarti, kad BUAB... 18. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Jonrida“ prašo Vilniaus apygardos... 19. 1. Vilniaus apygardos teismas nesilaikė suformuotos teismų praktikos ir be... 20. 2. Pareiškėjas UAB „Jonrida“ 2012 m. gegužės 21 d. pareiškime nurodė,... 21. 3. Paskyrus administratoriumi UAB „Ius Positivum“, pareiškėjo UAB... 22. 4. Ieškovas BUAB „Versenta“ elgėsi nesąžiningai, bandydamas... 23. Ieškovas BUAB „Versenta“ atsiliepimu į pareiškėjų atskiruosius skundus... 24. 1. Prašymai įtraukti bendraieškiais teismui buvo pateikti 2012 m. gegužės... 25. 2. Pareiškėjai yra BUAB „Elvora” darbuotojai, todėl pagrįsta teigti,... 26. 3. Pažymėtina, kad nors įmonės administratoriaus kandidatūrą gali... 27. 4. Kreditorių teisė į teisminę gynybą nėra pažeidžiama, nes šalių... 28. 6. Pažymėtina, jog atskirųjų skundų nagrinėjimo dalykas yra ne BUAB... 29. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi ieškovą BUAB... 30. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 31. Apeliacine tvarka sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 32. Teisingumo vykdymo procesinėje veikloje teisinio aiškumo (nuspėjamumo) bei... 33. Taigi teismo precedentas yra teisės šaltinis tiek vertikaliu, tiek... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, taip pat Lietuvos apeliacinis teismas... 35. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 4 d. gavo... 36. Iš bylos duomenų matyti, kad prieš pat nutarties paskelbimą 2012 m.... 37. Kolegija sutinka su BUAB „Versenta“ atsiliepijmo į atskiruosius skundus... 38. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai neturi teisinės... 39. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas,... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 41. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą....